Tag archieven: Kerken en Asielbeleid

[Doorbraak]/Kerkelijk uitzetcentrum vormt inspiratiebron voor Teeven en zijn ambtenaren

KERKELIJK UITZETCENTRUM VORMT INSPIRATIEBRON VOOR TEEVEN EN ZIJN AMBTENAREN

 

 

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) gaat een pilotproject in gezinslocaties starten om de “vrijwillige” terugkeer van afgewezen vluchtelingen effectiever te maken, aldus staatssecretaris Fred Teeven ineen brief van 14 februari. Het lijkt er sterk op dat de uitzetambtenaren dit terugkeerprogramma hebben afgekeken van de methodieken die INLIA en Kerk in Actie hebben ontwikkeld via hun zogeheten Transithuis. Nu dat kerkelijke uitzetcentrum, dat dient als verlengstuk van de deportatiemachine van de staat, zichzelf overbodig heeft gemaakt, zet Teeven de subsidie daaraan prompt stop.

Met het pilotproject “Activeren bewoners gezinslocaties” wil Teeven afgewezen vluchtelinggezinnen meer onder druk zetten om “vrijwillig” of “zelfstandig” terug te keren naar hun landen van herkomst. Van een echt vrijwillige of zelfstandige keuze voor de vluchtelingen is uiteraard in het geheel geen sprake. Door het keiharde uitsluitings- en opsluitingsbeleid worden ze tot terugkeer gedwongen, op welke wijze en met welke middelen die ook plaatsvindt. Dwang en geweld vormen al jarenlang de essentie van het uitzettingsbeleid, waar ook “vrijwillige” terugkeer-projecten deel van uitmaken. Flink wat steunorganisaties, waaronder INLIA en VluchtelingenWerk, helpen de staat door vluchtelingen ertoe te bewegen om het land te verlaten en de deportatiepolitiek daarmee een humaan imago te geven. Zo gaat het geld en de menskracht van dit soort clubs steeds meer naar terugkeerprojecten, in plaats van naar strijd voor verblijfsrecht. Daarmee lopen zeaan de leiband van de overheid en frustreren ze de strijd van onderop door vluchtelingen en anderen.

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor [Doorbraak]/Kerkelijk uitzetcentrum vormt inspiratiebron voor Teeven en zijn ambtenaren

Opgeslagen onder Divers

[2008]/Kritische reactie op Terugkeerplan Kerken

 

KRITISCHE REACTIE OP TERUGKEERPLAN KERKEN

 

Geachte lezers,

Bij dezen wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende:

Recentelijk is door de Kerken in Nederland in casu Kerk in actie, afdeling van de PKN Kerken een Draaiboek voor de Terugkeer van Asielzoekers gelanceerd’

Zie voor meer informatie de website van Kerk in actie

Dit is des te meer teleurstellend, aangezien de Kerken jarenlang solidariteit aan de dag hebben gelegd met mensen, die vanwege persoonlijke vervolging, een deplorabele mensenrechtensituatie, burger oorlog of armoede of zoals zo vaak, een combinatie daarvan hun herkomstland hebben moeten ontvludhten

Ik herinner mij immers nog de talloze malen, dat o.a. de Raad van Kerken bij de voormalige minister Verdonk een pleidooi heeft gehouden tot niet uitzetting van o.a. Somaliers, Liberianen, Afghanen, Irakezen en anderen vanwege de oorlogs en mensenrechtensituatie in hun land

Met een dergelijk ”Draaiboek voor de Terugkeer van Asielzoekers’ en een door Kerk in actie en samenwerkende partners zie brief recentelijk gelanceerde ”Terugkeerhuis” plegen de Kerken verraad aan de basisprincipes van het christendom en schenden zij daarmee de elementaire rechten van asielzoekers op vrijwaring van armoede, vervolging, oorlog en soms foltering

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor [2008]/Kritische reactie op Terugkeerplan Kerken

Opgeslagen onder Divers

Vluchtkerk/Brief bewoners Vluchtkerk aan burgemeester van der Laan over individueel hulpaanbod na 1 juni

 

VLUCHTKERK/DUIVELS GESOL MET MENSENLEVENS/BEWONERS VLUCHTKERK VRAGEN
TOELICHTING AAN BURGEMEESTER VAN DER LAAN
We declare our right on this earth….to be a human being, to be respected as a
human being, to be given the rights of a human being in this society, on this
earth, in this day, which we intend to bring into existence by any means necessary

Quote Malcolm X

Reacties uitgeschakeld voor Vluchtkerk/Brief bewoners Vluchtkerk aan burgemeester van der Laan over individueel hulpaanbod na 1 juni

Opgeslagen onder Divers

Vluchtkerk/Reactie op AT5/Bewoners Vluchtkerk mogen tot 1 juni blijven

 

VLUCHTKERK
REACTIE OP AT5
Geachte lezers,
Het treurspel rond de vluchtelingen in de Vluchtkerk ontvouwt zich verder.
In een overleg tussen de Gemeente, de Protestantse Diakonie en zes afgevaardigden
namens de vluchtelingen is eruit gekomen, dat de vluchtelingen in ieder geval tot 1 juni
in de Vluchtkerk mogen blijven
Dat lijkt goed nieuws

Reacties uitgeschakeld voor Vluchtkerk/Reactie op AT5/Bewoners Vluchtkerk mogen tot 1 juni blijven

Opgeslagen onder Divers

Vluchtkerk/Reactie op AT5/Acht Kerken willen asielzoekers opvangen

 

VLUCHTKERK/
REACTIE OP AT5
ACHT KERKEN WILLEN ASIELZOEKERS OPVANGEN
Geachte lezers,
Hieronder mijn reactie op het AT5 bericht ”Acht Kerken willen asielzoekers opvangen” 
Volgens het AT5 bericht verklaarden acht Kerken zich bereid de 25 ”meest kwetsbaren” van de 100 in de Vluchtkerk verblijvende asielzoekers opvang te bieden
Impliciet en expliciet laten zij daarmee de andere 75 in de kou staan
ACHTERGROND
Vanaf de ontruiming van het Tentenkamp Notweg  zijn de ruim 100 uitgeprocedeerde
asielzoekers opgevangen in de Vluchtkerk , waar zij van de eigenaar toestemming hadden, tot 31 maart [Eerste Paasdag] te blijven
Daarna is hun verblijf vanwege de kou verlengd tot vrijdag 5 april
Na een gesprek tussen de burgemeester en de eigenaar van de Vluchtkerk is er
over een nader te vertrekken datum overleg gevoerd zal worden tussen burgemeester
en eigenaar

Reacties uitgeschakeld voor Vluchtkerk/Reactie op AT5/Acht Kerken willen asielzoekers opvangen

Opgeslagen onder Divers

Kerst 2012/Welke vrede op aarde?

KERST 2012/WELKE VREDE OP AARDE?
WAARSCHUWING
VOOR WIE EEN GEZELLIGE EN SENTIMENTELE KERSTBOODSCHAP WIL,
GELIEVE NIET VERDER TE LEZEN!
Geachte lezers,
Kerst 2012
De Kerken in Europa, dat dit jaar de ”Nobelprijs voor de Vrede” gewonnen heeft  zijn gevuld met mensen, die op sentimentele wijze zingen over ”Het Kindeke”, dat is geboren en ”Vrede op Aarde”
De meesten met de beste bedoelingen
Een aantal politieke machthebbers, die over leven en dood van vluchtelingen kunnen beschikken, hypocriet

Reacties uitgeschakeld voor Kerst 2012/Welke vrede op aarde?

Opgeslagen onder Divers

Protestantse Kerk vraagt Teeven om oplossing tentenkamp/Brief aan Protestantse Kerk over weigering Kerkasiel

”Maar deed hij het niet met opzet en was het God die zijn hand leidde, dan zal Ik u een plaats aanwijzen waarheen hij vluchten kan.”

OUDE TESTAMENT
EXODUS 21: 13

”35 Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij geherbergd. 36 Ik was naakt, en gij hebt Mij gekleed; Ik ben krank geweest, en gij hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis, en gij zijt tot Mij gekomen. 37 Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Heere! wanneer hebben wij U hongerig gezien, en gespijzigd, of dorstig, en te drinken gegeven? 38 En wanneer hebben wij U een vreemdeling gezien, en geherbergd, of naakt en gekleed? 39 En wanneer hebben wij U krank gezien, of in de gevangenis, en zijn tot U gekomen?40 En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan.”

NIEUWE TESTAMENT
Mattheus 35-40
Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor Protestantse Kerk vraagt Teeven om oplossing tentenkamp/Brief aan Protestantse Kerk over weigering Kerkasiel

Opgeslagen onder Divers