30 jaar Decembermoorden/Vermoord, maar niet vergeten/Zonder vervolging geen gerechtigheid

 

 

 

FOTO HERDENKING DECEMBERMOORDEN IN DE MOZES
EN AARONKERK

Belangstellenden met fakkels verzamelen in 2009 bij de Mozes en Aaronkerk in Amsterdam om bloemen te leggen bij de gedenksteen. © ANP
MOIWANA MONUMENT/TER HERDENKING VAN DE MASSASLACHTING
IN BOSNEGERDORP MOIWANA, WAARBIJ IN 1986 39 BURGERS WERDEN
DOODGESCHOTEN TIJDENS DE BINNENLANDSE OORLOG, ONDER
VERANTWOORDELIJKHEID VAN LEGERBEVELHEBBER BOUTERSE

TER HERINNERING AAN DE SLACHTOFFERS VAN BOUTERSE
EN ZIJN MILITAIRE KLIEK/VERMOORD, MAAR NIET VERGETEN
GEEN STRAFFELOOSHEID/SLECHTS IN GERECHTIGHEID
BERUSTEN

 

 

 

30 JAAR DECEMBERMOORDEN/VERMOORD, MAAR NIET VERGETEN
/ZONDER VERVOLGING GEEN GERECHTIGHEID

TER NAGEDACHTENIS VAN DE SLACHTOFFERS VAN DE DECEMBERMOORDEN
MOGEN ZIJ RUSTEN IN VREDE

”Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon”

Artikel 3, Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

”Slechts in Gerechtigheid berusten”
Tekst op de Plaquette bij de Mozes en Aaronkerk ter herdenking van de slachtoffers

VOORAF

Geachte  lezers,

Vorige week werd, in de Mozes en Aaronkerk in Amsterdam en in Fort Zeelandia [plaats van de misdaad] in Suriname, herdacht , dat in de nacht van 8 op 9 december 1982, vijftien critici
van het toenmalige militaire bewind Bouterse, in het Fort Zeelandia standrechtelijk
werden geexecuteerd, na te zijn gefolterd

De hoofdverdachte in het Decembermoordenproces, D Bouterse, toenmalig opperbevelhebber van het Surinaamse leger, is de huidige president

Middels kwaadaardige manipulaties als de Amnestiewet  en de opschorting
van het proces in afwachting van een nog op te richten Constitutioneel Hof dat
de Amnestiewet aan de Surinaamse Grondwet zou moeten toetsen  lijkt
de Gerechtigheid zijn loop niet te hebben

Dat is niet alleen een klap in het gezicht van de slachtoffers, nabestaanden en
alle humanitair denkende mensen
Het is ook een flagrante schending van een van de meest cruciale mensenrechtenregels,
dat ernstige mensenrechtenschendingen te allen tijde moeten worden vervolgd en bestraft

De Decembermoorden
zullen de herinnering ingaan als een van de zwartste bladzijden uit de post koloniale
Surinaamse geschiedenis

De huidige president Bouterse en aanhangers willen maar al te graag bereiken, dat
de Decembermoorden zullen worden vergeten in het collectieve geheugen van het
Surinaamse volk en de wereld
Hij begrijpt de ”ophef” niet

Deze bijdrage en van vele anderen zullen ervoor zorgen, dat de Decembermoorden
nooit worden vergeten

Daarom hieronder een terugblik op de voorgeschiedenis van Suriname, die tot
deze en andere door het militaire regime Bouterse gepleegde misdaden heeft geleid

Vriendelijke groeten
Astrid Essed

30 JAAR DECEMBERMOORDEN
EEN TERUGBLIK

Een terugblik op de mensenrechtenschendingen en
oorlogsmisdaden, waaraan Bouterse zich in zijn hoedanigheid als lid van
de Nationale Militaire Raad , bevelhebber van het Surinaamse leger
en voormalig dictator schuldig gemaakt heeft

MILITAIRE COUP

Na het plegen van de militaire coup op 25 februari 1980 door zestien
militairen, waaronder Bouterse, De Groep van Zestien,  werd de
Nationale Militaire Raad geinstalleerd , waar Bouterse een belangrijk lid van was
Op 15 maart 1980 werd een burgerregering gevormd, waarvan medisch specialist Henk Chin A Sen premier werd
Kort daarna echter werd een Wet aangenomen, die de macht van het parlement beperkte ten gunste van de regering, waarmee de
democratische rechten steeds meer werden ingeperkt

Er zouden trouwens pas weer verkiezingen komen in 1987!

MENSENRECHTENSCHENDINGEN BOUTERSE

VOOR DE DECEMBERMOORDEN:

Voor de decembermoorden hebben Bouterse en de politiek-militair
verantwoordelijken zich ook schuldig gemaakt aan ernstige mensenrechten
schendingen

Tav Bouterse:

Onder zijn verantwoordelijkheid als lid van de Nationale Militaire Raad en
vanaf juli 1980 bevelhebber van het leger vallen, arrestaties op vage gronden
en de slechte detentieomstandigheden/mishandelingen van arrestanten onder
detentieomstandigheden onder voormalige politici
de zogenaamde oude politiek en ”dissidente” militairen

MENSENRECHTENSCHENDINGEN BOUTERSE:

STANDRECHTELIJKE EXECUTIE HAWKER
DECEMBERMOORDEN
ONOPGEHELDERDE DOOD HORB
MASSASLACHTING MOOIWANA

BETROKKENHEID BIJ DRUGSHANDEL

De mensenrechtenschendingen betreffen NIET alleen de decembermoorden
Ook andere misdaden hebben plaatsgehad onder verantwoordelijkheid van Bouterse

A

Standrechtelijke executie van Sergeant Majoor Hawker
In maart 1982 vond een mislukte coup plaats onder leiding van Hawker en Rambocus
Enkele dagen later werd de gewonde Hawker op zijn brancard, voor het oog
van de wereld, standrechtelijk geexecuteerd 
Volgens de Geneefse Conventies, het Internationaal Humanitair Oorlogsrecht en de Internationale Mensenrechtenverdragen is een standrechtelijke executie een oorlogsmisdaad

B

Standrechtelijke executie 15 critici van het militair regime
De decembermoorden

In de nacht van 8/9 december werden 15 critici van het militaire regime in Fort
Zeelandia standrechtelijk geexecuteerd, na ernstige folteringen
Het officiele verhaaltje, dat zij ”op de vlucht waren neergeschoten”, werd al gauw ontkracht
Na al die jaren is er dan eindelijk een proces tegen Bouterse en 24 medeverdachten

C

Onopgehelderde dood Horb

Op 30 januari 1982 werd de na de decembermoorden in ongenade gevallen tweede
man van Bouterse, Majoor Horb, gearresteerd op verdenking van het ondermijnen van de Staatsveiligheid
Enkele dagen later wordt hij dood in zijn cel aangetroffen
Hij zou zich aan het koord van zijn sportbroek hebben opgehangen
Er ontstaan vrijwel direct twijfels over de doodsoorzaak, die nooit is
opgehelderd

D

Moiwana/Massaslachting

In het gewapende conflict tussen Bouterse en de leider van het zgn Jungle
Commando, Brunswijk van 1986 tot 1992, zijn aan beide zijden 10 een groot aantal mensenrechtenschendingen
en oorlogsmisdaden gepleegd
De beruchtste is de door het Nationaal Leger olv Bouterse aangerichte massaslachting
onder de bewoners van Moiwana, een dorp in het binnenland van Suriname,
van wie tientallen werden gedood

Het Inter Amerikaans Hof voor de Mensenrechten veroordeelde Suriname
voor de massamoord

E

Drugshandel

En als klap op de vuurpeil is hij door Nederland bij verstek veroordeeld tot
11 jaar gevangenisstraf vanwege drugshandel

Wikileaks onthulde bovendien, dat Bouterse nog tot 2006 actief zou zijn
geweest in de drugshandel  

Met dank aan Bouterse is drugsverslaving en de daaraan gerelateerde
criminaliteit nu een groot probleem in Suriname
Nog los van alle slachtoffers, die zijn aandeel in de drugshandel ook buiten
Suriname heeft gemaakt

”BEKERING” BOUTERSE EN GEESTELIJK ADVISEUR STEVE MEYE

Bouterse heeft van meet af aan alles ingezet om aan vervolging te ontkomen,
aanvankelijk met intimidatie 
Toen dat minder effect had, zette hij een van zijn sluwste tactieken in,
het ”aanbieden van excuses” en het ‘‘vragen 
om vergiffenis” voor de decembermoorden
Dit ging samen met zijn zogenaamde ”bekering”, waarin hij enthousiast werd
gesteund door zijn ‘‘geestelijk adviseur”, dominee Steve Meye
Deze maakte gemene zaak met Bouterse door in een TV Interview met
de EO te beweren, dat Bouterse van God een ”missie” heeft, om Suriname
te regeren

Opvallend is, dat Meye het bloedige verleden van Bouterse bagatelliseert
met de door hem misbruikte uitspraak, dat God de zonden vergeeft, wanneer
de betrokkene spijt betuigt

Wanneer Bouterse werkelijk ”spijt had betuigd” zou hij zich hebben aangegeven
Hij heeft er echter alles aan gedaan, om de rechtsgang te frustreren
Vergeving houdt bovendien niet in, dat er geen vervolging meer komt
Integendeel

Geestelijken, die met een dergelijk misbruik van de religie mensenrechten
schendingen en oorlogsmisdaden tot niets reduceren, zijn levensgevaarlijk,
juist door hun invloed op hun Gemeenteleden

Hoe waar is de uitspraak van de Profeet Mohamed
”Hoed u voor geestelijken, die op Paleispoorten kloppen”

WAARHEIDSCOMMISSIE:

Bij de invoering van de amnestiewet hebben de regeringspartijen aangekondigd,
dat er een waarheidscommissie wordt ingesteld, die de ”gebeurtenissen
van 8 december” lees: de Decembermoorden gaat onderzoeken
Er was echter reeds een sinds 2007 lopend Decembermoordenproces

Het grote bezwaar tegen waarheidscommissies is, dat zij gebaseerd zijn
op vrijwilligheid en inhouden het waarheidsgetrouw opbiechten van de
gebeurtenissen zonder strafrechtelijke consequenties
Soms wordt er een ”verzoening” geensceneerd tussen dader en slachtoffer,
wat zonder strafrechtelijk vonnis zeer onbevredigend blijft
Zo bleek uit een onderzoek van het Zuid Afrikaans Centrum voor de Studie van Geweld en Verzoening en de Khulumani Support Group onder honderden slachtoffers en nabestaanden van schendingen van de mensenrechten onder de Apartheid, dat de meesten van mening waren dat de waarheidscommissie niet had bijgedragen aan verzoening. Zij waren van mening dat gerechtigheid een voorwaarde is voor verzoening. De familie van de bekende anti-apartheidsactivist Steve Biko, die door de veiligheidspolitie was vermoord, noemde de Waarheids- en Verzoeningscommissie een ‘voertuig voor politiek opportunisme’ en klaagde het aan bij de rechter als ‘onconstitutioneel’.

Essenteel is de impliciete boodschap, dat misdrijven onbestraft blijven
Juist ten aanzien van ernstige mensenrechtenschendingen is dit
niet alleen onverteerbaar, maar druist in tegen de internationale principes
tav vervolging en bestraffing van ernstige mensenrechtenschendingen,
oorlogsmisdrijven, misdrijven tegen de menselijkheid en genocide

Waarheidscommissies leiden ook tot een grove vorm van
rechtsongelijkheid

Want waarom zouden dan ernstige mensenrechtenschenders, die veelal
tot de top van de samenleving behoren, vrijuit gaan, terwijl ”gewone mensen”,
die zich bijvoorbeeld aan berovingen, doodslag en andere misdrijven
hebben schuldig gemaakt, wel worden veroordeeld?

Misdaad zou dan lonen, waar het ernstige mensenrechtenschendingen
aangaat

Natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen in strafoplegging, zowel bij het ”gewone”
strafrecht als inzake mensenrechtenschendingen, maar die kunnen gelden
na een deugdelijk strafproces
Wanneer er sprake is van hoge ouderdom bijv vanaf 80 jaar, ernstige
of terminale ziekte, kan iemand veroordeeld worden zonder strafoplegging

Maar die uitzondering moeten dan betrekking hebben op de zogenaamde
”byzondere omstandigheden”, niet op een byzondere politieke situatie

EPILOOG

De huidige president Bouterse en aanhangers willen maar al te graag, dat
de Decembermoorden worden vergeten in het collectieve geheugen van het
Surinaamse volk en de wereld

Dat zal hen niet lukken, net zoals dat andere politieke misdadigers in de
geschiedenis niet is gelukt

De Decembermoorden
zullen in de herinnering blijven als een van de zwartste bladzijden uit de post koloniale
Surinaamse geschiedenis

SLECHTS IN GERECHTIGHEID BERUSTEN

Vriendelijke groeten
Astrid Essed

Reacties uitgeschakeld voor 30 jaar Decembermoorden/Vermoord, maar niet vergeten/Zonder vervolging geen gerechtigheid

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.