Tentenkamp Koekamp ontruimd/Uitgeprocedeerde asielzoekers niet meer onzichtbaar

ONTRUIMING TENTENKAMP KOEKAMP/ UITGEPRODECEERDE ASIELZOEKERS
NIET MEER ONZICHTBAAR

DEMONSTRATIE RECHT OP BESTAAN VOORMALIGE TENTENKAMPEN KOEKAMP
EN NOTWEG EN COMMISSIEVERGADERING

19 DECEMBER 2012

”Op woensdag 19 december aanstaande zal de commissie Veiligheid en Justitie een commissie- vergadering houden over de ontruiming van de vluchtelingenkampen in Den Haag en Amsterdam. Voorafgaande aan deze vergadering zullen wij, de groep uitgeprocedeerde die in de tentenkampen hebben verbleven een demonstratie houden, onder het motto “Ontruimd maar niet verdwenen. Geen mens is illegaal!”.
Na de ontruiming van het kamp in Amsterdam en de recente ontruiming van het kamp in Den Haag zullen wij woensdag laten zien dat we niet zijn verdwenen en ons probleem nog steeds niet is opgelost. Wij staan wederom op straat, zonder zorg, zonder huis, en zonder vooruitzicht op een waardig bestaan. Het einde van de de twee tenten is echter niet het einde van ons protest voor een normaal leven, wij gaan door tot er een echte oplossing komt.
Ook het voornemen om illegaliteit strafbaar te stellen en te beboeten met 3900 euro boeten maakt de noodzaak om ons te laten horen nog groter. Hoe kan Nederland iets strafbaar stellen waar je zelf niet voor hebt gekozen?
Wij roepen iedereen op om woensdag met ons te demonstreren en de commissievergadering bij te wonen, we willen laten zien dat we nog niet weg zijn en dat er een oplossing moet komen voor ons probleem.
Demonstratie:
Locatie: Koekamp, Den Haag
Tijd 18:00
Commissievergadering:
Locatie: Lange poten 4, Den Haag
Tijd: 19:30”

POLITIEOPTREDEN
VERSLAG VAN ONTRUIMING TENTENKAMP RECHT OP BESTAAN

”De smeris heeft hier ontzettend hard op ingegrepen. Ik was zelf een van de lockers en zag mensen bij het hoofd gegrepen worden, met veel geweld uit de kluwen verwijderd worden. Veel gillen en schreeuwen en kreten van pijn. Een smeris die op een lockon ging staan en bijna de arm van de locker zou breken, een andere locker zag dat een smeris één van de vluchtelingen in zijn kruis kneep, er werd iemand bijna gekeeld door in zijn strottenhoofd te knijpen, een locker kreeg een knie op haar borstkas van een smeris die zo op haar leunde om een ander eruit te trekken.”

VERSLAG VAN ONTRUIMING TENTENKAMP RECHT OP BESTAAN TENTENKAMP
KOEKAMP

FILMPJE POLITIEOPTREDEN TENTENKAMP RECHT OP BESTAAN TENTENKAMP
KOEKAMP

Geachte  lezers,

Onlangs schreef ik over de ontruiming van het Tentenkamp Notweg Amsterdam Osdorp
waar uitgeprocedeerde asielzoekers protesteerden tegen hun door de Nederlandse Staat
opgelegde uitzichtloze en inhumane situatie
Inmiddels hebben de Notweg vluchtelingen voor de winter  onderdak gekregen in de Jozefkerk [de Vluchtkerk]

Maar hoe verademend dat ook is, het verblijf is slechts tijdelijk en biedt geen permanente oplossing voor hun problemen en de terechte eis: een permanente verblijfsvergunning in Nederland

ONTRUIMING TENTENKAMP KOEKAMP DEN HAAG/DE HYPOCRISIE VAN
BURGEMEESTER VAN AARTSEN

Inmiddels is ook, op donderdag 13 december anno Domini 2012, het tentenkamp Koekamp Den Haag,
ontruimd  waar eveneens uitgeprocedeerde asielzoekers [Irakezen] aandacht vroegen
voor hun uitzichtloze situatie
De ontruimingsreden van burgemeester van Aartsen getuigde van gotspe en hypocrisie:
De slechte weersomstandigheden
Gotspe en hypocrisie, omdat hij al die maanden, dat het kamp aanwezig was, niet alleen
weigerde, enige voorziening voor betere omstandigheden, noch gemeentelijke opvang
te bieden , maar er bovendien alles aan deed, het verblijf zo onaangenaam mogelijk
te maken

ONTRUIMING TENTENKAMP KOEKAMP/POLITIEGEWELD

Zonder slag of stoot vond de ontruiming ook hier
niet plaats
Samen met de 20 overgebleven vluchtelingen protesteerden de actievoerders geweldloos,
door zich aan lockons aan elkaar vast te ketenen

Volgens de Gemeente was het politieoptreden bij de ontruiming ”beheerst en ambachtelijk

Volgens de actievoerders was het ”agressief, lomp en onfatsoenlijk

Afgaand op een  Youtube filmpje en een fotoverslag  geef ik de actievoerders gelijk
Ik heb geconstateerd na het filmpje te hebben gezien:
Trekken aan de lockons dit kan gevaarlijk zijn, arm kan breken, zoals

ook is gebeurd
Grof trekken/duwen van mensen, die binnen de cirkel van lockers zaten
Zonder pardon in de kluwen van lockers en vluchtelingen stappen, met risico, op iemands arm
en been te gaan staan wat ook naar voren werd gebracht in het verslag ontruiming

GEWELDDADIG POLITIEOPTREDEN/GEEN UITZONDERING/STRUCTUREEL
Gewelddadig politieoptreden is overigens bepaald geen uitzondering, maar eerder
systematisch en structureel
Krakers , linkse activisten , allochtone jongeren, weerloze zwervers  en anderen zijn regelmatig Kop van Jut, soms met dodelijk gevolg , zoals recentelijk nog de 17 jarige ongewapende Rishi,
die door een politieman op Hollands Spoor werd neergeschoten 

ACHTERGROND TENTENKAMP VERZET

En dan komen we nu aan de werkelijke achtergrond van het verzet van de uitgeprocedeerde vluchtelingen en de redenen voor de Tentenkampenprotesten.

Namelijk het recht van ieder mens op veiligheid, vrijwaring van oorlog en honger en
een leven in waardigheid
Het is alzo vaak door de vluchtelingen zelf gezegd en moet hier maar eens duidelijk
herhaald worden:

Het gaat hier om mensen, die afkomstig zijn uit oorlogsgebieden o.a. Irak en Somalie
en vanwege die oorlogssituatie in eigen land gevaar lopen!
Of het land van herkomst wel of geen identiteitspapieren aan de vluchteling
afgeeft noodzakelijk om terug te kunnen keren, zoals vaak als
argument door de pers naar voren wordt gebracht  is van weinig tot
geen belang

De veiligheid van de mensen, EN het recht, in waardigheid en vrijwaring van armoede
te leven, is waar het hier om draait

Deze mensen, die, uitgeprocedeerd, niet uitzetbaar zijn vanwege die oorlogssituatie,
belanden op straat, omdat zij krachtens het Nederlandse asielbeleid op geen enkele levensvoorziening behalve wanneer het
spoedeisende medische hulp is recht hebben

Dus:
Geen dak boven je hoofd, geen eten, geen mensenrechten

Hun ”alternatief” is:

Uitzetting naar een land, waar zij grote kans maken, oorlogsslachtoffer te worden
of anders vanwege de extreme armoede te verhongeren

En dan ook nogeens verwachten, dat zijzelf meewerken aan hun uitzetting?
Zoals in: je eigen graf graven……

Het enige alternatief om niet je graf te graven, betekent

Niet te worden uitgezet, omdat je niet uitzetbaar bent hetzij na een rechterlijke toetsing,
hetzij doordat het herkomstland geen papieren afgeeft
En weer op straat te belanden

Waarna alles weer van voren af aan begint

EPILOOG

De Tentenkampen protesten en alle andere vormen van verzet zijn is dus een bittere noodzaak om aandacht te vragen
voor het gesol met mensen en de barbaarsheid van het Nederlands asielbeleid aan de kaak te stellen

De Nederlandse politieke machthebbers als Teeven en co behoeven zich geen illusie te maken

Zij kunnen de Tentenkampen laten afbreken

Honderden zullen herrijzen

Ik eindig met de strijdbare woorden van de vanwege haar principiele houding vervolgde
schrijfster en activiste Joke Kaviaar

””En wij, wij staan hier. Voor de keuze om wel of niet in verzet te komen, op welke manier dan ook. Wat mij betreft is de keuze om naast de vluchtelingen te gaan staan, zand in de machine van migratiecontrole te strooien, diens middelen zoveel mogelijk te saboteren, de strijd nog feller te laten branden en op te doen laaien. Kom erbij staan, versterk de strijd om vrijheid van beweging en bestaansrecht. GEEN MAN GEEN VROUW GEEN MENS IS ILLEGAAL! DOWN DOWN IND! ”

Einde citaat

VRIJWARING VAN OORLOG, VERVOLGING EN ARMOEDE IS GEEN GUNST
MAAR EEN RECHT

Vriendelijke groeten
Astrid Essed

Reacties uitgeschakeld voor Tentenkamp Koekamp ontruimd/Uitgeprocedeerde asielzoekers niet meer onzichtbaar

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.