KLM medeplichtigheid aan uitzetting A.B. Kone dd 19 februari naar onveilig Guinee/Brief aan KLM

KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING A.B. KONE DD

19 FEBRUARI NAAR ONVEILIG GUINEE/BRIEF AAN KLM

AAN DE KLM
DIRECTIE EN MANAGEMENT
DRINGEND VERZOEK TOT AFZIEN VAN
UW MEDEWERKING AAN DE UITZETTING
VAN DE HEER A.B. KONE  NAAR ONVEILIG GUINEE
WAAR HIJ BOVENDIEN GROOT MEDISCH RISICO LOOPT
DD WOENSDAG 19 FEBRUARI 2014
Geachte Directie
Geacht Management
Bij dezen wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende:
Uit betrouwbare bron heb ik vernomen, dat u voornemens bent, uw medewerking
te verlenen aan de uitzetting van de heer A.B. Kone op woensdag 19  februari
naar Guinee [1]
Gegevens:
Vertrekdatum: 19 februari 2014
Via KLM
Dit ondanks niet alleen de slechte veiligheids en mensenrechtensituatie
in Guinee[2], maar voor hem wellicht nog urgenter omstandigheden:
Zijn slechte medische conditie, waardoor hij dreigt, aan zijn tweede
oog [het eerste is al blind] blind te worden zonder uitzicht
op adequate medische behandeling in Guinee. [3]
TE UWER INFORMATIE
ZIJN MEDISCHE SITUATIE
Zoals ik reeds vermeldde, heeft de heer Kone een ernstig medisch probleem:
Hij is aan een oog blind en geeft aan, voor zijn ”goede oog” steeds meer zwarte
vlekken waar te nemen.
Om zijn ”goede oog” te kunnen behouden, moet hij dagelijks oogdruppels innemen.
Doet hij dat niet, dan is het risico op blindheid levensgroot.
Volgens het Bureau Medische Advisering [Adviesorgaan van de Dienst Terugkeer en Vertrek, voor
welks instantie u de uitzetting van Kone uitvoert],  wordt Kone inderdaad blind zonder gebruik van
deze oogdruppels, maar zouden deze aanwezig zijn in een door BMA genoemde apotheek.
Deze apotheek heeft echter  verklaard, dat twee van de drie benodigde oogdruppels niet beschikbaar zijn [4]
Dit is sowieso al een dringende reden, niet mee te werken aan zijn uitzetting.
Maar los hiervan zou voor u de slechte veiligheids en mensenrechtensituatie in Guinee [5]
waarvan ik u diverse keren op de hoogte gesteld heb [6], al voldoende moeten zijn.
MENSENRECHTENSITUATIE GUINEE
Hoewel van u verwacht mag worden, dat u zich als vervoersmaatschappij
op de hoogte stelt van een cruciaal gegeven als de mensenrechtensituatie in
een land, gezien uw verantwoordelijkheid in de uitzettingsketen van
de Nederlandse Overheid, hierbij enige verontrustende gegevens over de
mensenrechtensituatie in Guinee:
Volgens het Ambtsbericht van de Nederlandse Overheid over Guinee
is de mensenrechtensituatie bepaald niet rooskleurig.
Geen of onvoldoende vrijheid van meningsuiting, geen onafhankelijke
rechtsgang en regelmatig voorkomende foltering en willekeurige detentie.
De detentieomstandigheden zijn slecht tot zeer slecht.
Zie blz 21 t/m 33, Algemeen Ambtsbericht Guinee, dd 28 maart 2013 [7]
VEILIGHEIDSSITUATIE
Ook is de veiligheidssituatie slecht tot zeer slecht te noemen ten gevolge
van politieke en etnische tegenstellingen en banditisme van gewapende
groepen ”van mannen in uniform” [kwalificatie tussen aanhalingstekens is
letterlijk geciteerd uit het Ambtsbericht]
Zie blz 12 t/m 17, Ambtsbericht [8]
REISADVIES GUINEE
Uit het door de Nederlandse Overheid afgegeven reisadvies blijkt nog weer
eens de onveiligheid in Guinee, aangezien ”alle reizen naar bepaalde gebieden
en niet essentiele reizen” worden ontraden  [9]
Het moge duidelijk zijn, dat als een situatie gevaarlijk geacht wordt voor ”gewone”
Nederlandse reizigers, dat dat ook geldt voor uit te zetten asielzoekers.
Ik ga er vanuit, dat u zich daarvan bewust bent.
Het is overigens niet de eerste keer, dat ik u over de onveilige en slechte mensenrechtensituatie
in Guinee in verband met uw [verleende] medewerking aan uitzetting gewezen heb.
Zie eerdere correspondentie [10]
UW VERANTWOORDELIJKHEID
In eerdere correspondentie met mij hebt u aangegeven, ”slechts
de vervoerder” te zijn en alle verantwoordelijkheid afgeschoven op het
uitzettingsbeleid van de Nederlandse Overheid [11]
Welnu, Geachte heer,mevrouw, die vlieger gaat niet op!
Uiteraard is de Nederlandse Overheid hoofdverantwoordelijk
voor haar uitzettingsbeleid en de humanitaire impact, die dat
op vluchtelingen heeft, maar door uit te zetten vluchtelingen
te vervoeren, draagt u wel degelijk verantwoordelijkheid
in de asiel en uitzettingsketen van de Nederlandse Overheid.
Want u maakt zelf de keuze, al dan niet mee te werken aan
de uitzetting, met alle humanitaire gevolgen voor
de betreffende vluchteling van dien.
Schuif die verantwoordelijkheid dus niet langer af.
TENSLOTTE:
De feiten zijn u opnieuw gepresenteerd, zoals reeds eerder in correspondentie met u [12]
Over de slechte mensen en veiligheidssituatie in Guinee.
En in dit geval komt nog het grote gevaar op blindheid, dat de heer Kone loopt [13]
Aan u dus het dringende verzoek, in het vervolg niet mee te werken aan de uitzetting
van de heer A.B. Kone op 19 februari, noch aan andere uitzettingen
door de Nederlandse Overheid naar onveilige en oorlogsgebieden.
We leven niet in een dictatuur, waarin iedere eis van de Overheid
zonder meer moet worden voldaan uit vrees voor represailles.
U bent er vrij in een eigen keuze te maken en draagt dan ook eigen
verantwoordelijkheid.
Wanneer u toch volhardt in het uitvoeren van het uitzettingsbeleid van de
Nederlandse Overheid naar Guinee en andere onveilige en oorlogsgebieden [14]
draagt u medeverantwoordelijkheid voor wat de heer Kone
en anderen overkomt.
In geval van de heer Kone zowel zijn veiligheids en mensenrechtensituatie
als zijn grote risico op blindheid.
Dan hebt u bloed aan uw handen.
Een vriendelijk verzoek dus om af te zien van verdere medewerking aan de uitzetting
van de heer A.B. Kone en anderen.
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
[1]
DEPORTATIEVERZET
TWEE DEPORTATIEPOGINGEN NAAR GUINEE DEZE WEEK
[2]
”Volgens het Ambtsbericht van de Nederlandse Overheid over Guinee
is de mensenrechtensituatie bepaald niet rooskleurig.
Geen of onvoldoende vrijheid van meningsuiting, geen onafhankelijke
rechtsgang en regelmatig voorkomende foltering en willekeurige detentie.
De detentieomstandigheden zijn slecht tot zeer slecht”
………
………
”Ook is de veiligheidssituatie slecht tot zeer slecht te noemen ten gevolge
van politieke en etnische tegenstellingen en banditisme van gewapende
groepen ”van mannen in uniform” [kwalificatie tussen aanhalingstekens is
letterlijk geciteerd uit het Ambtsbericht]”
Bron:
KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING DE HEER M.J.
NAAR ONVEILIG GUINEE DD 23 JULI/BRIEF AAN KLM
ASTRID ESSED
ZIE
RIJKSOVERHEID
ALGEMEEN AMBTSBERICHT GUINEE
28 MAART 2013
PRIME
EEN REGERING, DIE NIET EENS HAAR EIGEN AMBTSBERICHTEN NALEEFT
[3]
”Hoewel Koné die in Kamp Zeist gevangen zit, nog in procedure is, wil de Dienst Terugkeer en Vertrek hem aanstaande woensdag naar Guinée deporteren. Wetende dat hij daar door gebrek aan medicatie het risico loopt blind te worden.”
DEPORTATIEVERZET
TWEE DEPORTATIEPOGINGEN NAAR GUINEE DEZE WEEK
[3]
RIJKSOVERHEID
ALGEMEEN AMBTSBERICHT GUINEE
28 MAART 2013
PRIME
EEN REGERING, DIE NIET EENS HAAR EIGEN AMBTSBERICHTEN NALEEFT
[4]
PERSBERICHT SNDVU [Stichting Noodopvang Dakloze Vreemdelingen Utrecht]
DEPORTATIEVERZET
TWEE DEPORTATIEPOGINGEN NAAR GUINEE DEZE WEEK
[5]
RIJKSOVERHEID
ALGEMEEN AMBTSBERICHT GUINEE
28 MAART 2013
PRIME
EEN REGERING, DIE NIET EENS HAAR EIGEN AMBTSBERICHTEN NALEEFT
[6]
WEBSITE ASTRID ESSED
GUINEE
[7]
RIJKSOVERHEID
ALGEMEEN AMBTSBERICHT GUINEE
28 MAART 2013
PRIME
EEN REGERING, DIE NIET EENS HAAR EIGEN AMBTSBERICHTEN NALEEFT
[8]
RIJKSOVERHEID
ALGEMEEN AMBTSBERICHT GUINEE
28 MAART 2013
PRIME
EEN REGERING, DIE NIET EENS HAAR EIGEN AMBTSBERICHTEN NALEEFT
[9]
RIJKSOVERHEID
REISADVIES GUINEE
ALLE REIZEN NAAR BEPAALDE GEBIEDEN WORDEN ONTRADEN
[10]
KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING M.A. DALLIO NAAR ONVEILIG
GUINEE DD 18 FEBRUARI 2014/BRIEF AAN KLM
ASTRID ESSED
KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING VAN EEN VLUCHTELING NAAR ONVEILIG GUINEE
DD 30 JANUARI/BRIEF AAN KLM
KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING DE HEER M.J. NAAR ONVEILIG
GUINEE/BRIEF AAN KLM
ASTRID ESSED
KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING DE HEER S. NAAR ONVEILIG GUINEE/BRIEF AAN KLM
ASTRID ESSED
KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING DORSTSTAKER ISSA K. NAAR ONVEILIG GUINEE/BRIEF AAN KLM
ASTRID ESSED
[11]
KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING SOMALISCHE VLUCHTELING/
REACTIE OP BRIEF KLM
ASTRID ESSED
[12]
KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING M.A. DALLIO NAAR ONVEILIG
GUINEE DD 18 FEBRUARI 2014/BRIEF AAN KLM
ASTRID ESSED
KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING VAN EEN VLUCHTELING NAAR ONVEILIG GUINEE
DD 30 JANUARI/BRIEF AAN KLM
KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING DE HEER M.J. NAAR ONVEILIG
GUINEE/BRIEF AAN KLM
ASTRID ESSED
KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING DE HEER S. NAAR ONVEILIG GUINEE/BRIEF AAN KLM
ASTRID ESSED
KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING DORSTSTAKER ISSA K. NAAR ONVEILIG GUINEE/BRIEF AAN KLM
ASTRID ESSED
[13]
PERSBERICHT SNDVU [Stichting Noodopvang Dakloze Vreemdelingen Utrecht]
DEPORTATIEVERZET
TWEE DEPORTATIEPOGINGEN NAAR GUINEE DEZE WEEK
 
[14]
KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING NAAR ONVEILIGE GEBIEDEN

Reacties uitgeschakeld voor KLM medeplichtigheid aan uitzetting A.B. Kone dd 19 februari naar onveilig Guinee/Brief aan KLM

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.