Tag archieven: Gretta Duisenberg

Volkskrant/De Gevaarlijke Pen van Astrid Essed/Ingezonden Stuk/3

DE VOLKSKRANT/DE GEVAARLIJKE PEN VAN ASTRID ESSED/INGEZONDEN

STUK/3

Beste lezers,

Daar is ze weer!

Als het goed is, hebt u nu twee andere destijds door de Volkskrant gepubliceerde Ingezonden Stukken van mijn Hand gelezen

Niet?

Dan zal ik ze even vermelden

EN TWEE

Dan nu Stuk Drie

Interessant vind IK eraan, dat ik mij hier, nog voordat Wilders zijn hetze oorlog

tegen moslims, Marokkanen, niet-westerse allochtonen en vluchtelingen startte,

reeds kritisch over hem uitlaat in een tijd, toen hij nog Tweede Kamerfractie

lid van de VVD was.

Reden:

Hij is ook een fanatiek Israel aanhanger en op een aantal van zijn uitspraken

[lees maar hieronder] heb ik stevige kritiek geuit

ZIE DUS HIERONDER

https://www.volkskrant.nl/auteur/astrid-essed

VOLKSKRANT

ASTRID ESSED

VERZET

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/verzet~bc714eb1/

Verzet

Ik ben het niet eens met de door VVD-Kamerlid Wilders in Tel Aviv gedane uitspraak dat Gretta Duisenbergs opmerking, dat de geweldsspiraal pas doorbroken kan worden als Sharon ophoudt met zijn agressie, ongepast zou zijn zo kort na de zondag gepleegde dubbele zelfmoordaanslagen in Tel Aviv (de Volkskrant, 7 januari)….Amsterdam Astrid Essed9 januari 2003, 00:00

Zoals hem ongetwijfeld bekend is, duurt de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden nu al 35 jaar, ondanks herhaaldelijk aan Israël gedane oproepen van de VN, vervat in resolutie 242 om zich uit deze gebieden terug te trekken.

Aan iedere bezetting zijn inherent onderdrukking, vernederingen en schendingen van mensenrechten, hetgeen vanzelfsprekend leidt tot verzet. Zelfmoordaanslagen als verzetsmiddel zijn uiteraard zeer te veroordelen, maar zolang Israël weigert zich terug te trekken uit de bezette gebieden, waardoor de onderdrukking wordt gecontinueerd, en het enige antwoord op Palestijns verzet keihard militair optreden is, gepaard gaand met talloze mensenrechtenschendingen, zal dat leiden tot steeds radicaler verzet van Palestijnse zijde. Met als gevolg een continuering van de zeer te veroordelen zelfmoordaanslagen.

Reacties uitgeschakeld voor Volkskrant/De Gevaarlijke Pen van Astrid Essed/Ingezonden Stuk/3

Opgeslagen onder Divers

Duisenberg ziet aangifte Cidi als eerbetoon/Reactie/Over Cidi, antisemitisme en de strijd tegen de Israelische bezettingsstaat

 

Dit artikel is ook geplaatst op de website van Stop de Bezetting
Geachte lezers,
Naar aanleiding van de door het Cidi gedane aangifte tegen Stop de Bezetting  over
een in 2009 op de website van Stop de Bezetting [en inmiddels weer verwijderd]
heb ik recentelijk een artikel geschreven
Kort samengevat komt het erop neer, dat het gewraakte artikel  ”The Jewish hand behind Internet Google,
Facebook, Wikipedia, Yahoo, MySpace, eBay……”
weliswaar inhoudelijk antisemitisch
is[heb het gelezen, zie voor artikel Google]  en dat het niet op de website van Stop de Bezetting  had moeten worden gepubliceerd, maar
dat hier geen sprake is van antisemitisme, maar een slordigheid, a socalled ”slip of an article”
Ook schrijf ik, dat pro Palestinabewegingen alert moeten blijven op ieder artikel/vorm van antisemitisme,
Wat hier in werkelijkheid speelt is de zoveelste poging van foute pro Israelclub het Cidi  om
de pro Palestina beweging in diskrediet te brengen en zo de aandacht af te leiden van Israel’s systematische
Waarom dan niet eerder aangifte gedaan.
Waarschijnlijke oorzaak van de commotie bij het Cidi is, dat dubieuze bondgenoten heeft als de extreem-rechtse 
PVV , die Kamervragen heeft gesteld in verband met die aangifte  is het succes van de Israel boycot beweging ,
aangezien steeds meer Nederlandse bedrijven hun investeringen/beleggingen terugtrekken uit Israelische
bedrijven, die een financiele verwevenheid hebben met de illegale Israelische nederzettingen.

Reacties uitgeschakeld voor Duisenberg ziet aangifte Cidi als eerbetoon/Reactie/Over Cidi, antisemitisme en de strijd tegen de Israelische bezettingsstaat

Opgeslagen onder Divers

Cidi doet aangifte tegen Stop de Bezetting/Over antisemitisme en de strijd tegen de Israelische bezettingsstaat

CIDI DOET AANGIFTE TEGEN STOP DE BEZETTING/ANTISEMITISME EN DE STRIJD

TEGEN DE ISRAELISCHE BEZETTINGSSTAAT

Geachte lezers,
Er is recentelijk veel te doen geweest rond de aangifte van pro Israel organisatie het Cidi tegen de website van Stop
de Bezetting [1], de strijdorganisatie tegen de Israelische bezetting van de Palestijnse gebieden, waarvan
Gretta Duisenberg voorzitter is.
Aanleiding vormde een in 2009 op de website van Stop de Bezetting gepubliceerd artikel ”The Jewish
hand behind Internet Google, Facebook, Wikipedia, Yahoo, MySpace, eBay……” [2]
Saillant detail is trouwens, dat de extreem-rechtse  club de PVV [3] Kamervragen gesteld
heeft over de inhoud van dit al dan niet antisemitische karakter van dit artikel [4]
Nog los van het al dan niet antisemitische karakter van dit artikel [daarop kom
ik terug] is de verontwaardiging van de PVV [zoals gewoonlijk] niet alleen erg selectief [discriminatie/racisme
tegen moslims,Marokkanen, vluchtelingen en ”niet-westerse]] allochtonen is immers hun specialiteit [5]
Bovendien ook hypocriet, gezien hun samenwerking met Marine Le Pen van het antisemitische Front
National [6]
Maar ik laat het Cidi met hun dubieuze PVV bondgenoot, hetgeen niet mijn zorg is.
Opvallend van deze Cidi aangifte is, dat deze pas in 2014 gedaan is over een in 2009 gepubliceerd artikel [7]

Reacties uitgeschakeld voor Cidi doet aangifte tegen Stop de Bezetting/Over antisemitisme en de strijd tegen de Israelische bezettingsstaat

Opgeslagen onder Divers

Cidi doet aangifte tegen website Duisenberg/Over antisemitisme en de lastercampagne tegen Gretta Duisenberg/Reactie op artikel ”Wel degelijk antisemitisch, wel degelijk verwerpelijk”

CIDI DOET AANGIFTE TEGEN WEBSITE DUISENBERG/OVER ANTI-SEMITISME EN
DE LASTERCAMPAGNE TEGEN GRETTA DUISENBERG/REACTIE OP ARTIKEL ”WEL DEGELIJK
ANTISEMITISCH, WEL DEGELIJK VERWERPELIJK”
VOORAF:
Geachte lezers,
de Bezetting , de strijdorganisatie tegen de Israelische bezetting van de Palestijnse gebieden, waarvan
Gretta Duisenberg voorzitter is.
Aanleiding vormde een in 2009 op de website van Stop de Bezetting gepubliceerd artikel ”The Jewish
Nog los van het al dan niet antisemitische gehalte van dit artikel [daarop kom ik terug] valt het op,
dat het Cidi pas in 2014 aangifte doet van een in 2009 gepubliceerd artikel.
behoefde het Cidi niet tegen te houden, eerder aangifte te doen.
Naar mijn mening is de aangifte door het Cidi niet zozeer ingegeven door onvervalste verontwaardiging
over een echt/vermeend antisemitisch artikel, maar als zoveelste poging, een lastercampagne op te
zetten tegen Stop de Bezetting voorzitter Gretta Duisenberg, om zo de aandacht af te leiden van de misdadige
beweging, sinds steeds meer Nederlandse bedrijven en organisaties hetzij hun beleggingen met Israelische

Reacties uitgeschakeld voor Cidi doet aangifte tegen website Duisenberg/Over antisemitisme en de lastercampagne tegen Gretta Duisenberg/Reactie op artikel ”Wel degelijk antisemitisch, wel degelijk verwerpelijk”

Opgeslagen onder Divers