Duisenberg ziet aangifte Cidi als eerbetoon/Reactie/Over Cidi, antisemitisme en de strijd tegen de Israelische bezettingsstaat

 

Dit artikel is ook geplaatst op de website van Stop de Bezetting
Geachte lezers,
Naar aanleiding van de door het Cidi gedane aangifte tegen Stop de Bezetting  over
een in 2009 op de website van Stop de Bezetting [en inmiddels weer verwijderd]
heb ik recentelijk een artikel geschreven
Kort samengevat komt het erop neer, dat het gewraakte artikel  ”The Jewish hand behind Internet Google,
Facebook, Wikipedia, Yahoo, MySpace, eBay……”
weliswaar inhoudelijk antisemitisch
is[heb het gelezen, zie voor artikel Google]  en dat het niet op de website van Stop de Bezetting  had moeten worden gepubliceerd, maar
dat hier geen sprake is van antisemitisme, maar een slordigheid, a socalled ”slip of an article”
Ook schrijf ik, dat pro Palestinabewegingen alert moeten blijven op ieder artikel/vorm van antisemitisme,
Wat hier in werkelijkheid speelt is de zoveelste poging van foute pro Israelclub het Cidi  om
de pro Palestina beweging in diskrediet te brengen en zo de aandacht af te leiden van Israel’s systematische
Waarom dan niet eerder aangifte gedaan.
Waarschijnlijke oorzaak van de commotie bij het Cidi is, dat dubieuze bondgenoten heeft als de extreem-rechtse 
PVV , die Kamervragen heeft gesteld in verband met die aangifte  is het succes van de Israel boycot beweging ,
aangezien steeds meer Nederlandse bedrijven hun investeringen/beleggingen terugtrekken uit Israelische
bedrijven, die een financiele verwevenheid hebben met de illegale Israelische nederzettingen.
Gretta Duisenberg/Beschuldigingen van antisemitisme
Om de Palestina beweging in diskrediet te brengen, wordt door Cidi en pro Israelische
krachten vuige middelen ingezet, zoals de lastercampagne rond Gretta Duisenberg , die keer op
keer van antisemitisme werd beschuldigd, waarbij uitgelokte provocaties en soms complete onzin een
Ik heb dit ook nader toegelicht in mijn reactie op het artikel ”Wel degelijk antisemitisch, wel
degelijk verwerpelijk” van publicist Peter Storm naar aanleiding van de Cidi aangifte tegen Stop de Bezetting,
de strijdorganisatie waarvan Gretta Duisenberg voorzitter is.
Reactie Gretta op aangifte Cidi
zij opmerkte, het als een ‘ eerbetoon” te beschouwen, heb ik een reactie op Nujij[discussieforum
van de website Nu.nl] en Postonline gepubliceerd.
Zie hieronder mijn reactie
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
DUISENBERG ZIET AANGIFTE CIDI ALS EERBETOON/OVER CIDI, ANTISEMITISME
EN DE STRIJD TEGEN DE ISRAELISCHE BEZETTINGSSTAAT
Cidi heeft aangifte gedaan tegen Stop de Bezetting [van welks organisatie
Gretta Duisenberg voorzitter is] vanwege het anti-semitisch karakter van een in 2009 gepubliceerd
artikel ””The Jewish hand behind Internet Google, Facebook, Wikipedia, Yahoo, MySpace, eBay……”
Op het antisemitische karakter kom ik terug.
Eerst het Cidi.
Naar mijn mening is het het Cidi nauwelijks te doen om antisemitisme, maar wil het [en dat is een
beproefde tactiek] als PR organisatie van de Israelische bezettingsstaat, de aandacht afleiden van Israel’s
systematische mensenrechtenschendingen, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid
Dat wordt o.a. gedaan door een systematische en vuige lastercampagne tegen Stop de Bezetting voorzitter
Gretta Duisenberg, gebaseerd op het uit verband rukken van haar uitspraken, bewuste provocaties en
meestal complete onzin.
Nu staat het Cidi extra op scherp vanwege de successen van de Israel boycot beweging [steeds
meer Ned bedrijven beeinigen investering/beleggingen in Israelische illegale nederzettingen]  en komt daarom
met een aangifte over een artikel uit nota bene 2009. Waarom daarmee niet eerder gekomen.
Ik kan mij dus zeker in het licht van eerdere nonsensicale beschuldigingen] goed voorstellen dat Gretta Duisenberg
beschuldigingen uit dergelijke superfoute hoek als eerbetoon beschouwt.
Vergelijkbaar met als de extreem-rechtse PVV mij een ”terrorist” zou noemen, omdat ik gekant ben tegen het VS imperialisme.
Wat het antisemitische karakter van het artikel betreft:
Dat is helaas waar, maar wie de website Stop de Bezetting kent weet, dat er louter bona fide Israel kritische
artikelen op staan en dit dus als een ”slip of an article” kan worden beschouwd
Het artikel is inmiddels ook van de site verwijderd.
Wel is alertheid bij Palestinabewegingen over het doorslippen van dit soort artikelen gewenst.
Want voor antisemitisme is Zero Tolerance
Astrid Essed

Reacties uitgeschakeld voor Duisenberg ziet aangifte Cidi als eerbetoon/Reactie/Over Cidi, antisemitisme en de strijd tegen de Israelische bezettingsstaat

Opgeslagen onder Divers

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.