Steeds vaker vechtpartijen in Vluchtgarage Zuid-Oost/Reactie op AT5

 

 

STEEDS VAKER VECHTPARTIJEN IN VLUCHTGARAGE ZUID-OOST/DE HYPOCRISIE VAN
HET INHUMANE NEDERLANDSE ASIELBELEID
REACTIE OP AT5
INLEIDING
Geachte lezers,
Over het gesol met de uitgeprocedeerde vluchtelingen, die geen recht op de meest
elementaire voorzieningen hebben en  van iedere locatie, waar ze even op adem kunnen komen,
voor die groep, die bij Vluchtelingenwerk geregistreerd staat, de Vluchtbajes .
Dat is een gemeentelijke opvang [geregeld door de burgemeester] maar daaraan is als
voorwaarde dan weer verbonden de chantagedwang, aangezien deze vluchtelingen ”moeten
Aldus burgemeester van der Laan die verklaart ”De oplossing zal in veel gevallen bestaan
De groep, die niet behoort tot de 159 bij Vluchtelingenwerk geregistreerde vluchtelingen, die
uit zo’n 65 mensen bestaat, heeft nu een tijdelijk heenkomen gevonden in de Vluchtgarage
Maar ook hier worden de mensenrechten van de vluchtelingen met voeten getreden, door de
Hiertegen heb ik destrijds middels een brief geprotesteerd.
Schandalig en inhumaan.
De slechte woonomstandigheden zijn op het volgende fimpje te zien.
In zo’n situatie is het dan ook niet verwonderlijk, dat spanningen oplopen en vechtpartijen
Hypocriet en schaamteloos is dan ook, dat Stadsdeelvoorzitter Herrema, verantwoordelijk
voor de deplorabele leefomstandigheden in de Vluchtgarage door de weigering tot
 in de eerste plaats voor deze spanningen heeft gezorgd.
Zie hieronder mijn reactie op AT5.
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
REACTIE
STEEDS MEER VECHTPARTIJEN IN VLUCHTGARAGE ZUIDOOST/HYPOCRISIE NED OVERHEID
Dat er spanningen ontstaan in de Vluchtgarage is niet verwonderlijk.
Het gaat hier om uitgeprocedeerde vluchtelingen, die door het inhumane beleid van de
Nederlandse Overheid sinds jaar en dag op straat zwerven en recht hebben op geen enkele
voorziening, zoals de meest normale zaken als de eerste levensbehoeften en een dak boven je hoofd.
Dat ondanks het feit, dat ieder mens daar recht op heeft en ze bovendien onuitzetbaar zijn vanwege
de chaotische en oorlogssituatie in hun landen van herkomst [Irak, Somalie, etc]
Lef is het, dat de Stadsdeelraadsvoorzitter Herrema het vechten ”onacceptabel” vindt, terwijl hij medeverantwoordelijk
is voor hun wanhopige situatie, aangezien Stadsdeel Zuid-Oost weigert, de meest elementaire voorzieningen
zoals electriciteit, gasaansluiting en warm water te faciliteren.
Ieder mens heeft recht op veiligheid, bescherming en elementaire levensbehoeften. Tijd, dat Nederland dat beseft.
Astrid Essed

Reacties uitgeschakeld voor Steeds vaker vechtpartijen in Vluchtgarage Zuid-Oost/Reactie op AT5

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.