Monthly Archives: februari 2014

Cidi doet aangifte tegen website Duisenberg/Over antisemitisme en de lastercampagne tegen Gretta Duisenberg/Reactie op artikel ”Wel degelijk antisemitisch, wel degelijk verwerpelijk”

CIDI DOET AANGIFTE TEGEN WEBSITE DUISENBERG/OVER ANTI-SEMITISME EN
DE LASTERCAMPAGNE TEGEN GRETTA DUISENBERG/REACTIE OP ARTIKEL ”WEL DEGELIJK
ANTISEMITISCH, WEL DEGELIJK VERWERPELIJK”
VOORAF:
Geachte lezers,
de Bezetting , de strijdorganisatie tegen de Israelische bezetting van de Palestijnse gebieden, waarvan
Gretta Duisenberg voorzitter is.
Aanleiding vormde een in 2009 op de website van Stop de Bezetting gepubliceerd artikel ”The Jewish
Nog los van het al dan niet antisemitische gehalte van dit artikel [daarop kom ik terug] valt het op,
dat het Cidi pas in 2014 aangifte doet van een in 2009 gepubliceerd artikel.
behoefde het Cidi niet tegen te houden, eerder aangifte te doen.
Naar mijn mening is de aangifte door het Cidi niet zozeer ingegeven door onvervalste verontwaardiging
over een echt/vermeend antisemitisch artikel, maar als zoveelste poging, een lastercampagne op te
zetten tegen Stop de Bezetting voorzitter Gretta Duisenberg, om zo de aandacht af te leiden van de misdadige
beweging, sinds steeds meer Nederlandse bedrijven en organisaties hetzij hun beleggingen met Israelische

Reacties uitgeschakeld voor Cidi doet aangifte tegen website Duisenberg/Over antisemitisme en de lastercampagne tegen Gretta Duisenberg/Reactie op artikel ”Wel degelijk antisemitisch, wel degelijk verwerpelijk”

Filed under Divers

Uitzendbureau weigert stagiaire vanwege hoofddoek/Brief aan uitzendbureau ALL IN

 

 

AAN
UITZENDBUREAU ALL IN
DIRECTIE EN MANAGEMENT
Onderwerp:
Uw weigering tot aanname stagiaire Leila Kallal vanwege hoofddoek
”Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging te belijden door het onderwijzen ervan, door de praktische toepassing, door eredienst en de inachtneming van de geboden en voorschriften.”
UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS
”Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”
ARTIKEL 1, NEDERLANDSE GRONDWET
” Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.”
ARTIKEL 6, NEDERLANDSE GRONDWET
Geachte Directie
Geacht Management
Ik heb er met verontwaardiging kennis van genomen, dat uw bedrijf aan een stagiaire van islamitische
levensovertuiging, Leila Kallal, een stage geweigerd hebt, omdat zij mogelijk een hoofddoek zou dragen
Nota bene droeg Leila Kallal bij haar sollicitatie in het geheel geen hoofddoek, maar
zou naar het eventueel dragen van de hoofddoek zijn gevraagd, wat op zich al vreemd is.
Het gesprek ontwikkelde zich in negatieve zin en volgens
een geluidsopname, die in bezit is van Spitsnieuws, zou een medewerker van uw bedrijf op een latere vraag
[in telefoongesprek] van Leila Kallal, of zij met hoofddoek dan niet welkom zou zijn, hebben geantwoord [ik citeer]
”Dat natuurlijk niet in grove lijnen, maar daar zijn wij wel toe verplicht om op te letten.
Wij zijn natuurlijk een Nederlands bedrijf en ik mag dat natuurlijk wel gewoon eisen van de werknemers” [2]
Dit klopt ook, want ik heb de geluidsopname mee beluisterd.
Deze medewerker van uw bedrijf, inclusief uw bedrijf zelf, zou eens een lesje moeten hebben in  wat de
Nederlandse Grondwet, de EU Mensenrechten en andere Internationale Verdragen en de
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens voorschrijven
als in normale fatsoens en beschavingsregels. [3]
Het is namelijk een schending van de meest fundamentele mensenrechten, namelijk het recht op vrijwaring
van discriminatie als het recht op Godsdienstvrijheid, mensen bij sollicitaties en anderszins
uit te sluiten op grond van afkomst en/of religie.

Reacties uitgeschakeld voor Uitzendbureau weigert stagiaire vanwege hoofddoek/Brief aan uitzendbureau ALL IN

Filed under Divers

KLM medeplichtigheid aan uitzetting van een vluchteling naar onveilig Guinee dd 30 januari/Brief aan KLM

KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING VAN EEN VLUCHTELING DD 30 JANUARI NAAR ONVEILIG GUINEE/

BRIEF AAN KLM

 

 

AAN DE KLM
DIRECTIE EN MANAGEMENT
UW MEDEPLICHTIGHEID AAN DE UITZETTING
VAN EEN VLUCHTELING NAAR ONVEILIG GUINEE
DD 30 JANUARI 2014
Geachte Directie
Geacht Management
Bij dezen wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende:
Uit betrouwbare bron heb ik vernomen, dat u op 30 januari jongstleden uw medewerking
hebt verleend aan de uitzetting van een 20 jarige vluchteling
naar Guinee [1]
Gegevens:
Vertrekdatum: 30 januari 2014
Tijd 6.45
Vluchtnummer KL 1223
Dit ondanks het feit, dat de rechter kort geleden  heeft beslist, dat een andere
vluchteling, die ook met uitzetting werd bedreigd, niet mag worden uitgezet [2]
EN ondanks de slechte veiligheids en mensenrechtensituatie in Guinee [3]
En vooral die veiligheids en mensenrechtensituatie diende voor u een reden
te zijn, niet mee te werken aan de uitzetting.
MENSENRECHTENSITUATIE GUINEE
Hoewel van u verwacht mag worden, dat u zich als vervoersmaatschappij
op de hoogte stelt van een cruciaal gegeven als de mensenrechtensituatie in
een land, gezien uw verantwoordelijkheid in de uitzettingsketen van
de Nederlandse Overheid, hierbij enige verontrustende gegevens over de
mensenrechtensituatie in Guinee:
Volgens het Ambtsbericht van de Nederlandse Overheid over Guinee
is de mensenrechtensituatie bepaald niet rooskleurig.
Geen of onvoldoende vrijheid van meningsuiting, geen onafhankelijke
rechtsgang en regelmatig voorkomende foltering en willekeurige detentie.
De detentieomstandigheden zijn slecht tot zeer slecht.
Zie blz 21 t/m 33, Algemeen Ambtsbericht Guinee, dd 28 maart 2013 [4]

Reacties uitgeschakeld voor KLM medeplichtigheid aan uitzetting van een vluchteling naar onveilig Guinee dd 30 januari/Brief aan KLM

Filed under Divers

[Artikel Peter Storm]/ Tea Party in de Polder, een nare trend

 

TEA PARTY IN DE POLDER, EEN NARE TREND

 

woensdag 5 februari 2014

Een goed woord weet ik er nog niet voor, maar Nederland kent momenteel de opkomst van een bloedeigen Tea Party: een protestbeweging die authentieke onvrede over regeringsbeleid doordrenkt met rechtse en uiterst rechtse thema’s. Een debuut van dit  nare verschijnsel dreigt op 7 maart plaats te vinden, na een voorronde op 21 september op het Malieveld, toen de PVV haar anti-regeringsprotest hield met openlijke deelname van tientallen neonazi’s en dergelijke.Voor 7 maart roepen diverse initiatieven op om wegen te blokkeren en het lang lam te leggen uit protest tegen het regeringsbeleid. Uit allerlei toelichtende teksten van sympathisanten blijkt steeds duidelijker dat het hier rechts, nationalistisch en xenofoob protest gaat. Radicale, progressieve, linkse, antiautoritaire mensen hebben daar niets te zoeken, tenzij voor een krachtig tegengeluid. Van meelopen achter xenofobe demagogen kan wat mij betreft echter absoluut geen sprake zijn. Don’t. Just don’t.

Hoe rechts het initiatief uitpakt blijkt uit allerlei zeer foute steunbetuigingen. Er is Joost Niemöller, een rechtse publicist die kwam met “10 redenen waarom Nederland op 7 maart best plat mag”. Daar weerklinkt, naast ronkende taal tegen de EU en over toenemende werkloosheid die sneaky in verband wordt gebracht met de kost van Poolse en Roemeense arbeiders, ook meer rechtstreekse leugenachtige vreemdelingenangst en -haat. “De immigratie naar de EU met zijn open grenzen is onstuitbaar geworden”. Eén: Niemöller vindt immigratie kennelijk een slechte zaak. Hij betoont zich een Wilders-geestverwant. Twee: Niemöller liegt, want de grenzen van Europa zijn helemaal niet open voor immigranten. De buitengrenzen worden steeds ‘beter’, steeds onmenselijker, beveiligd. Wie probeert de EU binnen te komen, heeft kans om te verzuipen in de Middellandse Zee, te creperen op Lampedusa, te worden opgesloten in concentratiekampen in Griekenland. Wie een land als Nederland weet te bereiken, wacht eveneens opsluiting in detentiecentra als de asielaanvraag wordt afgewezen, men niet snel vertrekt en deportatie niet soepel kan verlopen. Tegenhouden en anders deporteren van migranten is beleid, van open grenzen is voor deze mensen helemaal geen sprake. Dat er selectieve halfopen grenzen zijn voor migrantarbeiders uit Oost-Europa is waar. Maar de door Niemöller gewekte indruk van ongebreidelde onbeheerste toestroom is demagogische onzin.

Over de rest van Niemöllers tekst ga ik het verder niet hebben. Netty heeft dat stuk zeer bekwaam gefileerd in een mooi antwoord op Niemöller: “10 redenen om op 7 maart misschien toch maar thuis ter blijven”, op haar weblog “Advocaat van de Duivel” , een weblog dat verstandige mensen maar beter in de gaten kunnen blijven houden, want het ziet er veelbelovend uit. De vraag is natuurlijk wel: is de steun van de zonder meer radicaal rechtse Niemöller een bijzaak in een verder bonafide protest? Ik denk het niet. Wat snuffelwerk kan wellicht verhelderend werken.

De zaak begon als “Truckersactie” , op touw gezet onder het motto: “Alle kosten moeten omlaag”. Het doel: “laten zien dat wij Nederlanders ook actie kunnen voeren”. En dat moet doorgaan “tot het doel bereikt is”. Vaag allemaal: welke kosten omlaag moeten – en op wiens kosten precies – blijft zeer onduidelijk. Maar formuleringen als “wij Nederlanders” laten al een beetje zien uit welke chauvinistische hoek de wind waait. Hebben bewoners van Nederland zonder de Nederlandse nationaliteit soms geen last van die hogere kosten? Of doen zij er niet toe volgens initiatiefnemers?

Een website die het initiatief ondersteunt en één van de initiatiefnemers, chauffeur Jerry Agema aan het woord liet, is “Landelijke Demonstratie 2013.nl ”. Daar lezen we, naast algehele klachten over een regering die niet luistert en “bezuinigingen over de rug van de burgers”, ook: “het is tijd dat Nederland als een volk solidair is”. Als een volk: dat belooft weinig goeds voor wie niet bij dat ‘volk’ behoort. Boosdoener is hier vooral de EU, want die “legt ons een wurgcontract op middels regels gedicteerd uit Brussel”. Het maakt kennelijk niet uit dat dit contract niet door Brussel is opgelegd, maar mede door de Nederlandse regering via Brussel wordt doorgevoerd. De vijand zit in dit verhaal per definitie in het buitenland. Niemöller is met zijn xenofobe praat bepaald niet verdwaald toen hij zich uitsprak voor de actie van 7 maart. Hij is alleen wat explicieter.

erder snuffelen brengt viezigheid boven. Er is bijvoorbeeld de Facebook-pagina “A New Holland”. Neus dicht, lees je even mee? Ze zijn daar, aldus een status update van 2 februari, nog “in gesprek” over deelname aan 7 maart. Maar de website is duidelijk wel deel van het mentale wereldje waar die actie uit voortkomt. Het is best schrikken wat je daar leest, bijvoorbeeld in een column van een zekere Julien Voet, geplaatst op 2 februari. “De multiculturele samenleving is een mislukking”, staat daar; “teveel subculturen in één land hoeven geen probleem te zijn, maar wel de subculturen die ons steeds verder in het nauw drijven”. En “ons”, dat slaat kennelijk op dat bedreigde Nederlandse volk, tegenover die griezelige “subculturen” die met die “multiculturele samenleving” naar Nederland zijn gekomen. De xenofobe ondertoon is hier duidelijk van racistische boventonen voorzien. De titel van de pagina is dan wel weer grappig. Niet alleen dat ‘Holland’ – slechts twee van de provincies van Nederland dus, pech voor Brabo’s en Tukkers en Zeeuwen en al die anderen… – maar ook de taal. Waar moet het heen, als zelfs chauvinisten Engelse titels voor hun pagina’s hanteren?

We lezen verder: “Je maintiendrai betekent: Ik zal handhaven. Handhaven van je idealen, handhaven wat je eigen is.” Dat kan door de kritische nationalistische consument uit te hangen:“Nederland, volg je idealen en koop wat puur Nederlands is.” Waarschijnlijk heeft Voet geen PC of laptop of mobiele telefoon, en hij zal ook nooit sinaasappelsap drinken. Maar er is ook behoefte aan“een politieke beweging”, natuurlijk geheel en al vreedzaam. Er is een precedent: “laat Nederlanders horen dat een herkansing van 2002 mogelijk is”. De Fortuynistische toon wordt hier versterkt door een verwijzing naar de beweging van de aloude Pim F. zelf. In een eerdere column van dezelfde auteur, geplaatst op dezelfde FB-pagina, op 30 september, heet het over politici: “It’s a “bloody shame” dat deze heren de taak hebben om het volk te vertegenwoordigen.” Aldus sprak Fortuyn destijds ook al. Verderop in het schrijfsel: “Op straat word je beroofd, uitgescholden en geslagen, omdat je een christen bent.” Christenvervolgingen in ons schattige Holland, het moet niet gekker worden. En wie zijn de evildoers“Nee, het zijn niet alleen Marokkanen en Turken…” Niet alléén, maar kennelijk wel in hoge mate. Het onderhuidse racisme duikt even op, om snel weer onderhuids verder te woekeren. Niemöller kan zich verkneukelen bij zulk geestverwant gezelschap.

Ik kan nog veel meer van dit soort onwelriekende brouwsels opdienen. Er zijn allerlei FB-pagina’s van provincies “in opstand”, van waar de 7-maart actie gesteund wordt. Van die pagina’s lopen weer lijntjes naar anti-EU-politiek die vandaag de dag overwegend zeer rechtse politiek is. Zo is er sinds kort een nieuwe partij, “Artikel 50”, die afgelopen zaterdag een campagnebijeenkomst hield, met volgens The Post Online een honderdtal aanwezigen. De partij is bedacht door een voormalig PVV-Europarlementariër, Daniël van der Stoep. Die noemde zijn club “de enige Eurosceptische partij van Nederland”. Dat zal voormalige chef Geert W. , ere-euroscepticus, kunnen waarderen…. De partij betoont zich echter niet alleen vanwege anti-EU-taal geestverwant met Wilders. Het verslag van The Post Online: “De negentienjarige lijsttrekker in Roermond, Leroy Theuniszen, vertelt dat Nederland ten onder gaat aan tolerantie en passiviteit. De moraal is weg en de Nederlandse identiteit wordt bedreigd. De Islam is welkom, maar is ook een privézaak die niet aan anderen moet worden opgedrongen. Dus geen minaretten en zeker geen moskeeën, zoals met n die in Roermond in een woonwijk neerzet.” Kerken in een woonwijk zijn geen probleem, christenen hoeven hun godsdienstige uitingen dus niet tot het privéleven te beperken. Wat Artikel 50 hier bepleit is gewoon discriminatie.

Dat past bij het vervolg. “Alles wat de Nederlandse identiteit bedreigt zal door Artikel 50 te vuur en te zwaard worden bestreden. Luid applaus”, zo gaat het verslag van Post Online verder, een verslag dat ook nog vermeldt dat iemand van de UKIP – eurosceptische partij in Groot Brittannië – de verzamelde Artikelaars 50 toesprak, gevolgd door radicaal rechts anti-EU-intellectueel Thierry Baudet, wiens afkeer van EU-bestuur, massa-immigratie en moderne kunst ik vorige week heb besproken.

Dit Artikel 50 is een zeer rechtse partij, een soort PVV-light die de Fortuynistische erfenis naadloos over kan nemen mocht de PVV imploderen, waar het helaas niet naar uitziet. En dit is de politiek die dus op 7 maart in de vorm van harde actie op de wegen zal verschijnen. Ik zou er maar niet intrappen. En ik zou er ook niet gerust op zijn dat Artikel 50 vooral stemmen weghaalt bij die PVV waar ze zoveel op lijkt. Artikel 50 scoort onder mensen die op andere punten links zijn, zoals ook de 7 maart-actie steun vindt onder radicalen. Dat laatste heeft waarschijnlijk vooral te maken met het feit dat de anti-EU-taal en de nationalistisch-racistische retoriek gepaard gaat met veel kritiek op bezuinigingen, en zelfs met positieve vermeldingen van bijvoorbeeld Continue reading

Reacties uitgeschakeld voor [Artikel Peter Storm]/ Tea Party in de Polder, een nare trend

Filed under Divers

Recht op terugkeer Palestijnse vluchtelingen/VN Resolutie 194 [III] en het Internationaal Recht

 

 

Geachte lezers,
Naar aanleiding van de tussen de zionistische troepen en de Palestijnen [met steun van enkele
nieuw onafhankelijk geworden Arabische landen] gevoerde oorlog in 1948 , waarin grootschalige Palestijnse
etnische zuiveringen hebben plaatsgevonden [de Nakba]  werd op 11 december 1948
VN Algemene Vergaderingsresolutie 194 aangenomen, waarin het recht op terugkeer van de verdreven
Palestijnse vluchtelingen werd vastgelegd.
Letterlijk stond daarover vermeld:
Resolves that the refugees wishing to return to their homes and live at peace with their neighbours should be permitted to do so at the earliest practicable date, and that compensation should be paid for the property of those choosing not to return and for loss of or damage to property which, under principles of international law or in equity, should be made good by the Governments or authorities responsible;”
Dit recht op terugkeer is tot op de dag van vandaag niet door Israel erkend.
Het kader waarin het was gegoten, een VN Algemene Vergaderingsresolutie, houdt in, dat het, in tegenstelling
tot een VN Veiligheidsraadsresolutie, geen bindend karakter heeft.
Toch gaat er wel degelijk bindende rechtskracht vanuit
Hieronder een overzicht
General Assembly
A/RES/186 (S-2)
14 May 1948

186 (S-2). Appointment and terms of reference of a
United Nations Mediator in Palestine

The General Assembly,

Taking account of the present situation in regard to Palestine,

I

Strongly affirms its support of the efforts of the Security Council to secure a truce in Palestine and calls upon all Governments, organizations and persons to co-operate in making effective such a truce;
II

1. Empowers a United Nations Mediator in Palestine, to be chosen by a committee of the General Assembly composed of representatives of China, France, the Union of Soviet Socialist Republics, the United Kingdom and the United States of America, to exercise the following functions:
(a) To use his good offices with the local and community authorities in Palestine to:(i) Arrange for the operation of common services necessary to the safety and well-being of the population of Palestine;(ii) Assure the protection of the Holy Places, religious buildings and sites in Palestine;(iii) Promote a peaceful adjustment of the future situation of Palestine;(b) To co-operate with the Truce Commission for Palestine appointed by the Security Council in its resolution of 23 April 1948;1/(c) To invite, as seems to him advisable, with a view to the promotion of the welfare of the inhabitants of Palestine, the assistance and co-operation of appropriate specialized agencies of the United Nations, such as the World health Organization, of the International Red Cross, and of other governmental or non-governmental organizations of a humanitarian and non-political character;

2. Instructs the United Nations mediator to render progress reports monthly, or more frequently as he deems necessary, to the Security Council and to the Secretary-General for transmission to the Members of the United Nations;

3. Directs the United Nations Mediator to conform in his activities with the provisions of this resolution, and with such instructions as the General Assembly or the Security Council may issue;

4. Authorizes the Secretary-General to pay the United Nations Mediator an emolument equal to that paid to the President of the International Court of Justice, and to provide the Mediator with the necessary staff to assist in carrying out the functions assigned to the Mediator by the General Assembly;

III

Relieves the Palestine Commission from the further exercise of responsibilities under resolution 181 (II) of 29 November 1947.2/
 
AV RESOLUTIE 186, 14 MEI 1948,  Appointment and terms of reference of a
United Nations Mediator in Palestine
 
 
 
The General Assembly,Having considered further the situation in Palestine,
……..
……..
 
Resolves that the refugees wishing to return to their homes and live at peace with their neighbours should be permitted to do so at the earliest practicable date, and that compensation should be paid for the property of those choosing not to return and for loss of or damage to property which, under principles of international law or in equity, should be made good by the Governments or authorities responsible;Instructs the Conciliation Commission to facilitate the repatriation, resettlement and economic and social rehabilitation of the refugees and the payment of compensation, and to maintain close relations with the Director of the United Nations Relief for Palestine Refugees and, through him, with the appropriate organs and agencies of the United Nations;”
 
AV RESOLUTIE 194 [III], 11 DECEMBER 1948, Palestine — Progress Report of the
United Nations Mediator
RECHT OP TERUGKEER PALESTIJNSE VLUCHTELINGEN
 
 
”No one shall be arbitrarily deprived of the right to enter his own country.”
ARTIKEL 12, 4, INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS
[BUPO VERDRAG]
”Individual or mass forcible transfers, as well as deportations of protected persons from occupied territory to the territory of the Occupying Power or to that of any other country, occupied or not, are prohibited, regardless of their motive.”
ARTIKEL 49, 4E CONVENTIE VAN GENEVE
”” “It is … undeniable that no settlement can be just and complete if recognition is not accorded to the right of the Arab refugee to return to the home from which he has been dislodged by the hazards and strategy of the armed conflict between Arabs and Jews in Palestine. The majority of these refugees have come from territory which … was to be included in the Jewish State. The exodus of Palestinian Arabs resulted from panic created by fighting in their communities, by rumours concerning real or alleged acts of terrorism, or expulsion. It would be an offence against the principles of elemental justice if these innocent victims of the conflict were denied the right to return to their homes while Jewish immigrants flow into Palestine, and, indeed, at least offer the threat of permanent replacement of the Arab refugees who have been rooted in the land for centuries.”
WIKIPEDIA
FOLKE BERNADOTTE, UN MEDIATOR
 
BRON
 
WIKIPEDIA
FOLKE BERNADOTTE
 
VN ALGEMENE VERGADERINGSRESOLUTIE 194 [111] EN HET INTERNATIONAAL RECHT
VN AV resolutie 194 [1] heeft wel degelijk een geldende rechtskracht, NIET als AV resolutie
an sich, maar omdat het principe van het terugkeerrecht van vluchtelingen wordt onderschreven in het
Internationaal Recht.
Belangrijk daarbij is te vermelden, dat op het moment van aanname van 194 reeds bekend was, dat de vluchtelingen grotendeels [naast vluchten vanwege de paniek van de door de zionisten gevoerde vuile
oorlog in 1948] verdreven waren.

Reacties uitgeschakeld voor Recht op terugkeer Palestijnse vluchtelingen/VN Resolutie 194 [III] en het Internationaal Recht

Filed under Divers