KLM medeplichtigheid aan de uitzetting van M.A. Diallo dd 18 februari naar onveilig Guinee/Brief aan KLM

AAN DE KLM
DIRECTIE EN MANAGEMENT
DRINGEND VERZOEK TOT AFZIEN VAN
UW MEDEWERKING AAN DE UITZETTING
VAN DE HEER M.A. DIALLO NAAR ONVEILIG GUINEE
DD DINSDAG 18 FEBRUARI 2014
Geachte Directie
Geacht Management
Bij dezen wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende:
Uit betrouwbare bron heb ik vernomen, dat u voornemens bent, uw medewerking
te verlenen aan de uitzetting van de heer M.A. Diallo op dinsdag 18 februari
naar Guinee [1]
Gegevens:
Vertrekdatum: 18 februari 2014
Tijd: 08:00
Vluchtnummer KL 1229
Dit ondanks de slechte veiligheids en mensenrechtensituatie in Guinee [2]
die voor u een reden zou moeten zijn, niet mee te werken aan de uitzetting.
MENSENRECHTENSITUATIE GUINEE
Hoewel van u verwacht mag worden, dat u zich als vervoersmaatschappij
op de hoogte stelt van een cruciaal gegeven als de mensenrechtensituatie in
een land, gezien uw verantwoordelijkheid in de uitzettingsketen van
de Nederlandse Overheid, hierbij enige verontrustende gegevens over de
mensenrechtensituatie in Guinee:
Volgens het Ambtsbericht van de Nederlandse Overheid over Guinee
is de mensenrechtensituatie bepaald niet rooskleurig.
Geen of onvoldoende vrijheid van meningsuiting, geen onafhankelijke
rechtsgang en regelmatig voorkomende foltering en willekeurige detentie.
De detentieomstandigheden zijn slecht tot zeer slecht.
Zie blz 21 t/m 33, Algemeen Ambtsbericht Guinee, dd 28 maart 2013 [3]
VEILIGHEIDSSITUATIE
Ook is de veiligheidssituatie slecht tot zeer slecht te noemen ten gevolge
van politieke en etnische tegenstellingen en banditisme van gewapende
groepen ”van mannen in uniform” [kwalificatie tussen aanhalingstekens is
letterlijk geciteerd uit het Ambtsbericht]
Zie blz 12 t/m 17, Ambtsbericht [4]
REISADVIES GUINEE
Uit het door de Nederlandse Overheid afgegeven reisadvies blijkt nog weer
eens de onveiligheid in Guinee, aangezien ”alle reizen naar bepaalde gebieden
en niet essentiele reizen” worden ontraden  [5]
Het moge duidelijk zijn, dat als een situatie gevaarlijk geacht wordt voor ”gewone”
Nederlandse reizigers, dat dat ook geldt voor uit te zetten asielzoekers.
Ik ga er vanuit, dat u zich daarvan bewust bent.
Het is overigens niet de eerste keer, dat ik u over de onveilige en slechte mensenrechtensituatie
in Guinee in verband met uw [verleende] medewerking aan uitzetting gewezen heb.
Zie eerdere correspondentie [6]
UW VERANTWOORDELIJKHEID
In eerdere correspondentie met mij hebt u aangegeven, ”slechts
de vervoerder” te zijn en alle verantwoordelijkheid afgeschoven op het
uitzettingsbeleid van de Nederlandse Overheid [7]
Welnu, Geachte heer,mevrouw, die vlieger gaat niet op!
Uiteraard is de Nederlandse Overheid hoofdverantwoordelijk
voor haar uitzettingsbeleid en de humanitaire impact, die dat
op vluchtelingen heeft, maar door uit te zetten vluchtelingen
te vervoeren, draagt u wel degelijk verantwoordelijkheid
in de asiel en uitzettingsketen van de Nederlandse Overheid.
Want u maakt zelf de keuze, al dan niet mee te werken aan
de uitzetting, met alle humanitaire gevolgen voor
de betreffende vluchteling van dien.
Schuif die verantwoordelijkheid dus niet langer af.
TENSLOTTE:
De feiten zijn u opnieuw gepresenteerd, zoals reeds eerder in correspondentie met u [8]
Over de slechte mensen en veiligheidssituatie in Guinee.
Aan u dus het dringende verzoek, in het vervolg niet mee te werken aan de uitzetting
van de heer M.A. Diallo op 18 februari, noch aan andere uitzettingen
door de Nederlandse Overheid naar onveilige en oorlogsgebieden.
We leven niet in een dictatuur, waarin iedere eis van de Overheid
zonder meer moet worden voldaan uit vrees voor represailles.
U bent er vrij in een eigen keuze te maken en draagt dan ook eigen
verantwoordelijkheid.
Wanneer u toch volhardt in het uitvoeren van het uitzettingsbeleid van de
Nederlandse Overheid naar Guinee en andere onveilige en oorlogsgebieden [9]
draagt u medeverantwoordelijkheid voor wat de heer M.A. Diallo
en anderen overkomt.
Dan hebt u bloed aan uw handen.
Een vriendelijk verzoek dus om af te zien van verdere medewerking aan de uitzetting
van de heer M.A. Diallo en anderen.
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
[1]
”De Dienst Terugkeer en Vertrek heeft intussen een derde deportatiepoging aangekondigd op dinsdag 18 februari.”
DEPORTATIEVERZET
DIALLO:
HET GEWELD VAN DE DIENST TERUGKEER EN VERTREK
[2]
”Volgens het Ambtsbericht van de Nederlandse Overheid over Guinee
is de mensenrechtensituatie bepaald niet rooskleurig.
Geen of onvoldoende vrijheid van meningsuiting, geen onafhankelijke
rechtsgang en regelmatig voorkomende foltering en willekeurige detentie.
De detentieomstandigheden zijn slecht tot zeer slecht”
………
………
”Ook is de veiligheidssituatie slecht tot zeer slecht te noemen ten gevolge
van politieke en etnische tegenstellingen en banditisme van gewapende
groepen ”van mannen in uniform” [kwalificatie tussen aanhalingstekens is
letterlijk geciteerd uit het Ambtsbericht]”
Bron:
KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING DE HEER M.J.
NAAR ONVEILIG GUINEE DD 23 JULI/BRIEF AAN KLM
ASTRID ESSED
 
ZIE
 
RIJKSOVERHEID
ALGEMEEN AMBTSBERICHT GUINEE
28 MAART 2013
 
 
 
PRIME
EEN REGERING, DIE NIET EENS HAAR EIGEN AMBTSBERICHTEN NALEEFT
 
 
 
[3]
 
 
RIJKSOVERHEID
ALGEMEEN AMBTSBERICHT GUINEE
28 MAART 2013
 
 
 
PRIME
EEN REGERING, DIE NIET EENS HAAR EIGEN AMBTSBERICHTEN NALEEFT
 
 
 
[4]
 
 
RIJKSOVERHEID
ALGEMEEN AMBTSBERICHT GUINEE
28 MAART 2013
 
 
 
 
PRIME
EEN REGERING, DIE NIET EENS HAAR EIGEN AMBTSBERICHTEN NALEEFT
 
 
 
 
[5]
 
 
RIJKSOVERHEID
REISADVIES GUINEE
ALLE REIZEN NAAR BEPAALDE GEBIEDEN WORDEN ONTRADEN
 
 
[6]
KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING VAN EEN VLUCHTELING NAAR ONVEILIG GUINEE
DD 30 JANUARI/BRIEF AAN KLM
KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING DE HEER M.J. NAAR ONVEILIG
GUINEE/BRIEF AAN KLM
ASTRID ESSED
KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING DE HEER S. NAAR ONVEILIG GUINEE/BRIEF AAN KLM
ASTRID ESSED
KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING DORSTSTAKER ISSA K. NAAR ONVEILIG GUINEE/BRIEF AAN KLM
ASTRID ESSED
[7]
KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING SOMALISCHE VLUCHTELING/
REACTIE OP BRIEF KLM
ASTRID ESSED
[8]
KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING VAN EEN VLUCHTELING NAAR ONVEILIG GUINEE
DD 30 JANUARI/BRIEF AAN KLM
KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING DE HEER M.J. NAAR ONVEILIG
GUINEE/BRIEF AAN KLM
ASTRID ESSED
KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING DE HEER S. NAAR ONVEILIG GUINEE/BRIEF AAN KLM
ASTRID ESSED
KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING DORSTSTAKER ISSA K. NAAR ONVEILIG GUINEE/BRIEF AAN KLM
ASTRID ESSED
[9]
KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING NAAR ONVEILIGE GEBIEDEN

Reacties uitgeschakeld voor KLM medeplichtigheid aan de uitzetting van M.A. Diallo dd 18 februari naar onveilig Guinee/Brief aan KLM

Filed under Divers

Comments are closed.