[Occupy Rotterdam]/Nieuw zwaar gijzelingsdrama in detentiecentrum Rotterdam

NIEUW ZWAAR GIJZELINGSDRAMA IN DETENTIECENTRUM ROTTERDAM

 

Vandaag, dinsdag 11 februari 2014, maakt Occupy Rotterdam bekend dat voor Diallo de vierde week van zijn verblijf in de isolatiecel in het detentiecentrum Rotterdam is aangevangen. Behalve zijn ondergoed is hij al zijn kleding kwijt. Hij is in totale eenzaamheid opgesloten zonder enige kleding of bezittingen. In de isoleercel is hij afgezonderd van alle contact. De bezoekgroep van Occupy Rotterdam heeft de afgelopen week al een paar keer nieuwe kleding voor hem aangeleverd. Overigens is hij niet de enige opgesloten vluchteling die de afgelopen weken in een isolatiecel is geplaatst. Van nog een tweetal vluchtelingen is bekend dat zij meerdere dagen in de isolatiecel hebben doorgebracht. Diallo heeft zichzelf proberen op te hangen omdat hij ten einde raad was omdat uitzetting naar zijn geboorteland op stapel was. Daar waar vandaan hij voor zijn leven gevlucht is naar Nederland. Enkele dagen na de herdenking van het overlijden van Dolmatov een jaar eerder, is dus wederom bijna een geslaagde zelfmoordpoging ondernomen. Wederom uit doodsangst. Wederom ook uit doodsangst voor zichzelf alsook voor zijn familie.

131360_517479738366501_847982703_o
Op 17 januari herdacht de actiegroep van Occupy Rotterdam de vorig jaar overleden Alexandr Dolmatov voor de ingang van het detentiecentrum. Enkele dagen later voltrok zich bijna een identiek drama in het sinistere gebouw vol opgesloten vluchtelingen.

Nadat de asielaanvraag van Diallo definitief afgewezen was, werd hij begin vorig jaar, op 7 februari 2013 van het AZC overgebracht naar detentiecentrum Rotterdam. In de tweede week van december 2013 heeft de Dienst Terugkeer en Verzet (DT&V) een ondertekende laissez passer gekregen van de Guinese ambassade in Brussel. Er wordt een uitzetting gepland voor 19 december 2013. Volgens de advokate van de heer Diallo is de handtekening onder de laissez passer vals. Zij vecht de echtheid aan bij de rechtbank. De uitzetting van de heer Diallo, die geboren is op in 1992, gaat op het laatst niet door maar bijna meteen is een nieuwe deportatiedatum bekend: 21 januari 2014. De voorlopige voorziening die de advokate gestart is, komt 22 januari 2014 voor de rechter. Op 20 januari 2014 probeert de heer Diallo zich op te hangen. Een medegedetineerde redt hem. Hij wordt even naar het ziekenhuis gebracht en bij terugkeer in het detentiecentrum in de isoleercel geplaatst.

In de nacht van 20 januari op 21 januari worden alle andere opgesloten vluchtelingen, op dezelfde afdeling van Diallo, wakker van een plotselinge inval in de cel van Diallo.Waarschijnlijk hebben meer dan tien mannen van de marechaussee Diallo opgehaald voor zijn deportatie. dit gebeurde niet lichtzinnig. Alle vluchtelingen op zijn afdeling spreken er later met afschuw over. Vanaf 21 januari zijn de bezittingen van de heer Diallo zoek. Het is onduidelijk wat er precies met zijn spullen gebeurd is. Volgens een bewaker van het Rotterdamse detentiecentrum moet de heer Diallo naar Schiphol zijn gebracht en moet hij zich daar hevig verzet hebben terwijl zijn eigendommen in het vliegtuig geladen zijn.

Op vliegveld Charles de Gaulle (Parijs) zouden zijn bezittingen zoek geraakt zijn. De advokate stuurt meteen een brief naar de directie van het detentiecentrum waarin zij hen aansprakelijk stelt voor het verlies van de spullen van heer Diallo. Bijna meteen koopt de DT&V een nieuw vliegtuigticket voor de heer Diallo om met vlucht KL 1227 op 18 februari 2014 gedeporteerd te worden. Op 22 januari 2014 was de uitspraak van de rechter dat de uitzetting van de heer Diallo rechtmatig is. De advokate heeft bezwaar aangetekend. Tot nu toe is de uitkomst van het bezwaar niet bekend.

De heer Diallo moet vrezen voor zijn leven in Guinea. In Lebe heeft de directeur van een koranschool hem tot de dood door steniging veroordeeld omdat hij onenigheid met zijn zoon gekregen heeft. (In heel Guinea wordt de sharia toegepast.) Sinds zijn vlucht uit Guinea heeft de heer Diallo geen contact meer gehad met zijn familie. Hij vreest voor hun welzijn indien bekend raakt dat zij met hem in contact zijn.

Sinds 21 januari 2014 wordt de heer Diallo in de isoleercel gehouden waar hij enkel broodmaaltijden krijgt.
In de voor- en namiddag mag hij telkens een uur op de gangen van het detentiecentrum doorbrengen. Hij wordt een uur per dag gelucht. Volgens een bewaker mag de heer Diallo de isoleercel uit als hij een verklaring tekent waarin staat dat hij geen zelfmoordpoging zal ondernemen. Zo’n verklaring zou het Rotterdamse detentiecentrum vrij pleiten van schuld indien de heer Diallo toch zelfmoord zou plegen. Tot nu toe heeft de heer Diallo geweigerd de verklaring te ondertekenen.

De bezoekgroep van Occupy Rotterdam heeft zowel met Diallo als ook zijn celgenoot gesproken over wat er is voorgevallen. Daarnaast heeft Occupy gesproken met een vluchteling die in de isoleercel naast de isoleercel van Diallo verbleef. Tevens heeft Occupy gesproken met een bewaker en de advocate van Diallo.

Reacties uitgeschakeld voor [Occupy Rotterdam]/Nieuw zwaar gijzelingsdrama in detentiecentrum Rotterdam

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.