Tag archieven: Koningin

Nederland betuigt spijt over slavernijverleden/Geen spijt, maar excuses/Reactie op AT5

 

NEDERLAND BETUIGT SPIJT OVER SLAVERNIJVERLEDEN/GEEN SPIJT, MAAR EXCUSES
REACTIE OP AT5

VOORAF

Geachte lezers,

Eerder schreef ik een artikel over de ”spijtbetuiging” van de Nederlandse regering
bij monde van de toespraak van vice premier Asscher bij de 150 jarige herdenking
van de afschaffing van de slavernij, bij het Slavernijmonument in het Oosterpark Amsterdam.
Hierbij was het koningspaar ook aanwezig.

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor Nederland betuigt spijt over slavernijverleden/Geen spijt, maar excuses/Reactie op AT5

Opgeslagen onder Divers

Nederland betuigt spijt over slavernijverleden/Geen spijt maar excuses/Mensenrechtenschendingen in Nederland anno 2013

 

 ASSCHER/DIEPE SPIJT OVER SLAVERNIJ/OVER NEERLANDS BESMET VERLEDEN/

MENSENRECHTENSCHENDINGEN IN NEDERLAND ANNO 2013

 

VOORAF

Geachte lezers,

Op 1 juli 2013, 150 jaar na de afschaffing van de slavernij in Suriname en de Nederlandse Antillen,
heeft vice premier Asscher ”diepe spijt” betuigd over het Nederlandse slavernijverleden en
opgemerkt, dat de Nederlandse regering zich zal inzetten voor het aan de kaak stellen
van mensenrechten.
Een hypocriete opmerking naar mijn mening, omdat Nederland anno 2013 in ernstige mate
mensenrechten schendt door de manier waarop met vluchtelingen en asielzoekers wordt omgegaan
Tijd dus voor Nederland, ook over dit onrecht de hand in eigen boezem te steken

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor Nederland betuigt spijt over slavernijverleden/Geen spijt maar excuses/Mensenrechtenschendingen in Nederland anno 2013

Opgeslagen onder Divers

Protest tegen de monarchie/Arrestatie Joanna en Hans Maessen bij de inhuldiging van koning Willem Alexander/Reactie op AT5

 

PROTEST TEGEN DE MONARCHIE/ARRESTATIE JOANNA EN HANS MAESSEN
REACTIE OP AT5
Geachte lezers,
Vanaf het moment, dat Koningin Beatrix op 28 januari anno Domini 2013 haar
aftreden [1] had aangekondigd is er sprake geweest van een voortdurende
Oranjegekte in de vorm van een ”Koningslied” [2], Koningsspelen [3], een website
waarop je kon ”dromen” voor de aanstaande Koning [4] en wat dies meer zij.

Reacties uitgeschakeld voor Protest tegen de monarchie/Arrestatie Joanna en Hans Maessen bij de inhuldiging van koning Willem Alexander/Reactie op AT5

Opgeslagen onder Divers

Protest tegen de monarchie/Joanna wil grote demonstratie op de Dam/Reactie op AT5

 

PROTEST TEGEN DE MONARCHIE/JOANNA WIL GROTE DEMONSTRATIE OP DE DAM/REACTIE OP AT5
Geachte lezers,
Op vrijdag 1 februari demonstreerde studente Joanna in Utrecht tegen de monarchie
Dit naar aanleiding van het feit, dat Koningin Beatrix haar 75 ste verjaardag in Utrecht
vierde
Zij [studente Joanna] stond met een kartonnen bord ”Weg met de monarchie, het is  2013”
Vrijheid van meningsuiting zou je denken

Reacties uitgeschakeld voor Protest tegen de monarchie/Joanna wil grote demonstratie op de Dam/Reactie op AT5

Opgeslagen onder Divers

Bij het aftreden van Koningin Beatrix/Kritiek en waardering

 

 

 

 

 

 

 

FOTO EEDAFLEGGING KONINGIN BEATRIX
Image result for FOTO aftreden Beatrix
FOTO AFTREDEN KONINGIN BEATRIX

 

 

 

AFTREDEN KONINGIN BEATRIX/ENKELE KANTTEKENINGEN
””Ik zweer  aan de volkeren van het Koninkrijk dat Ik het Statuut voor het Koninkrijk en de Grondwet steeds zal onderhouden en handhaven.

Ik zweer  dat Ik de onafhankelijkheid en het grondgebied van het Koninkrijk met al Mijn vermogen zal verdedigen en bewaren; dat Ik de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen zal beschermen, en tot instandhouding en bevordering van de welvaart alle middelen zal aanwenden welke de wetten Mij ter beschikking stellen, zoals een goed en getrouw Koning schuldig is te doen.
Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!

Reacties uitgeschakeld voor Bij het aftreden van Koningin Beatrix/Kritiek en waardering

Opgeslagen onder Divers

KONINGIN: UITSPRAAK HOOFDDOEK ONZIN/UITSTEKENDE REACTIE OP PVV HETZE

”Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

Artikel 1, Nederlandse Grondwet, VERBOD OP DISCRIMINATIE

http://www.st-ab.nl/wetgrondwet.htm#h1

” Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.”

Artikel 6, Nederlandse Grondwet/VRIJHEID VAN GODSDIENST

http://www.st-ab.nl/wetgrondwet.htm#h1

”Dat er ophef was ontstaan over het moskeebezoek heeft de koningin niet echt verrast. “Waar moet ik me tegenwoordig nog door laten verrassen”, zei Beatrix met een diepe zucht. ‘

RTL
Koningin: Uitspraak PVV over hoofddoek ”echte onzin”
Zie ook noot 2
Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor KONINGIN: UITSPRAAK HOOFDDOEK ONZIN/UITSTEKENDE REACTIE OP PVV HETZE

Opgeslagen onder Divers

PVV verbolgen over hoofddoek Beatrix/Enige trieste wansmaak gedachtegoed PVV

PVV VERBOLGEN OVER HOOFDDOEK BEATRIX/DE ENIGE ”TRIESTE WANVERTONING” IS HET GEDACHTEGOED VAN DE PVV

Geachte  lezers,

Het is weer zover
De PVV, een partij, die vanwege haar racistisch en extreem-rechts gedachtegoed 1 een ernstige bedreiging is voor de Nederlandse rechtsstaat 2 en helaas als gedoogpartij een destructieve stem heeft in het regeringsbeleid 3, heeft weer eens van zich doen spreken

Deze keer naar aanleiding van het Staatsbezoek van Koningin Beatrix aan de Verenigde Emiraten, waarbij de Koningin bij haar bezoek aan een Moskee in Abu Dhabi gesluierd naar binnen gegaan is
Deze kleding wordt door de PVV een ”trieste wansmaak” genoemd
Het nonsens argument van de PVV is, dat de kleding ”’onderdrukking van de vrouw” zou symboliseren 4

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor PVV verbolgen over hoofddoek Beatrix/Enige trieste wansmaak gedachtegoed PVV

Opgeslagen onder Divers