Tag archieven: hongerstaking

[Occupy Rotterdam]/Golf van wanhoop in DC Rotterdam

 

GOLF VAN WANHOOP IN DC ROTTERDAM

 

Binnen 8 dagen na de brandstichting op maandag 9 september is er jongstleden dinsdag 17 september een nieuwe poging tot
zelfmoord geweest in het vluchtelingen-detentiecentrum van Rotterdam.

Van verschillende bronnen bereiken alarmerende berichten de actiegroep van Occupy Rotterdam. De treurige zelfmoordpoging van vorige week waarbij een asielzoeker op cel zijn matras in de brand probeerde te steken is inmiddels al niet meer de laatste poging tot zelfmoord in het macabere centrum. Een week en een dag later, op 17 september, heeft een andere opgesloten vluchteling een zelfmoordpoging ondernomen met een mes.

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor [Occupy Rotterdam]/Golf van wanhoop in DC Rotterdam

Opgeslagen onder Divers

[Artikel Kwinten Keesmaat en Lotte Houwing]/Samsom, niet buiten jouw schuld

 

SAMSOM,  NIET BUITEN JOUW SCHULD

KWINTEN KEESMAAT EN LOTTE HOUWING

 

Samsom speelt een politiek spel om zijn hoofd boven water te houden, om aan de macht te blijven, maar niet voor een humaner vreemdelingenbeleid

Na lang wachten is daar eindelijk de brief van staatssecretaris Fred Teeven over de beloofde verbeteringen in het vreemdelingenbeleid. De PvdA, onder leiding van Diederik Samsom beloofde beterschap op veel punten binnen dit beleid. Samsom zei tijdens een vluchtelingenprotest in Den Haag elke dag opnieuw te strijden voor vluchtelingen die rechteloos op straat staan en het land niet kunnen verlaten, net als hij voor het kinderpardon had gedaan.

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor [Artikel Kwinten Keesmaat en Lotte Houwing]/Samsom, niet buiten jouw schuld

Opgeslagen onder Divers

[Joke Kaviaar]Fred Teeven wil rust. Dat kan hij vergeten.

 

FRED TEEVEN WIL RUST.  DAT KAN HIJ VERGETEN!

 

Er is al een boel gezegd en geschreven over dat zogenaamd humanere asielbeleid van Fred de vluchtelingenjager Teeven. Wat valt er nog te zeggen? Wel… een heleboel. Om te beginnen: wat Fred Teeven doet is eenvoudigweg een kwestie van de gevangenismuren onzichtbaar maken en overal om ons heen plaatsen, met als enige doel de deportatie-pogingen effectiever te maken.

Borgstelling. Meldplicht. Dat zijn er alvast twee. Het verschil met het detentiecentrum is dat de persoon die zich garant stelt je cipier wordt, want die moet zorgen dat je onder toezicht blijft. Doet die persoon dat niet, dan volgt een zwaar gevangenisregime voor de niet meewerkende, en als overlast gevend bestempelde ‘illegaal’. O ja, en je bewaker is de borg kwijt. De plannen van Teeven zijn doorspekt met dit soort ‘humane’, of beter gezegd: wrede oplossingen.
Het is niet voor niets dat we altijd hebben geëist dat de deportaties stoppen, hebben gesteld dat elk mens recht heeft op vrijheid van beweging, dat de vluchtelingen hun eis van het recht op bestaan zo helder hebben geformuleerd. Het gaat er niet om dat mensen op een andere manier gecontroleerd en gedeporteerd willen worden en daarbij hun vrienden of familie als bewakers accepteren. Dat is de kern van de zaak. De rest is gedebatteer over uitvoeringsdetails en dat verzandt al snel in meedenken met het systeem dat mensen in papieren doet stikken. En een cel is een cel is een cel is een cel, en Law & Order Teeven is een meester in goedpraten waarom mensen moeten worden opgeborgen en hoe.

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor [Joke Kaviaar]Fred Teeven wil rust. Dat kan hij vergeten.

Opgeslagen onder Divers

[Artikel Peter Storm]/Hoe Teeven hardvochtigheid als humaniteit verpakt

 

HOE TEEVEN HARDVOCHTIGHEID ALS HUMANITEIT VERPAKT

 

zaterdag 14 september 2013

Het “humaner” asielbeleid dat het kabinet afgelopen datgen aankondigde is een lachertje waar echter buitengewoon weinig om te lachen valt. Het betreft minieme verbeteringen op papier – en dat is de gunstige interpretatie. Sommige van de aangekondigde ‘verbeteringen’ zijn dat niet eens. Het echte doel is niet menselijkheid. Het echte doel is eerder: stroomlijning, en voorkomen dat kritiek op het repressieve vluchtelingenbeleid waar de Teeven-terroristen nog steeds mee wegkomen, verder toeneemt.

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor [Artikel Peter Storm]/Hoe Teeven hardvochtigheid als humaniteit verpakt

Opgeslagen onder Divers

Activisten tegen asielbeleid bundelen de krachten/De hypocrisie van het ”christelijke” Reformatorisch Dagblad

 

””Bovendien gelastte de koning de vroedvrouwen, Sifra en Pua geheten, het volgende:
16 ‘Als u de Hebreeuwse vrouwen bij de bevalling helpt, let dan goed op het geslacht van het kind. Als het een jongen is, moet u hem doden; is het een meisje, dan mag ze blijven leven.’
17 Maar de vroedvrouwen hadden ontzag voor God en deden niet wat de koning van Egypte hun had opgedragen: ze lieten de jongetjes in leven. ”

 

 
 
 
In Boek Exodus [de uittocht van de Joodse slaven uit Egypte] van het Oude Testament , wordt een indrukwekkend
verhaal verteld over burgerlijke ongehoorzaamheid.
De toenmalige Farao, bevreesd voor de snelle groei van de Joodse minderheid, gaf
de vroedvrouwen het bevel, pasgeboren Joodse jongetjes te doden en ongetwijfeld zullen velen hem gehoorzaamd
hebben.
Dat gold echter niet voor Sifra en Pua, die dit bevel in de wind sloegen.
Als de journalist van het ”christelijke” zondagsbrave  Reformatorisch Dagblad, Bert Monster, dit bevel
gekregen zou hebben, is het maar de vraag, of hij dat zou weigeren, gezien zijn gevaarlijke gezagsgetrouwe insteek.

Reacties uitgeschakeld voor Activisten tegen asielbeleid bundelen de krachten/De hypocrisie van het ”christelijke” Reformatorisch Dagblad

Opgeslagen onder Divers

[No Border]/Staatssecretaris Teeven wil hongerstakers overbrengen naar een mindere, maar duurdere kliniek

STAATSSECRETARIS TEEVEN WIL HONGERSTAKERS OVERBRENGEN NAAR EEN MINDERE, MAAR

DUURDERE KLINIEK

 

PERSBERICHT STELLING ADVOCATUUR
Stationsstraat 21-C – 2405 BL Alphen aan den Rijn

teeven-schaamt-nietStaatssecretaris Teeven heeft aan de advocaat van de twee hongerstakende vluchtelingen die op 1 augustus jongstleden werden uitgezet naar Conakry te Guinee, laten weten dat hij de behandeling van de hongerstakers in de Clinique Ambroise Paré wil afbreken en hen wil laten overbrengen naar de Clinique Pasteur. Dit hoewel de laatstgenoemde kliniek wat betreft het voorzieningenniveau niet kan tippen aan dat van de Clinique Ambroise Paré. De specialismen die met het oog op de gezondheidstoestand van de uitgezette hongerstakers noodzakelijk zijn, zijn wel aanwezig in de Clinique Ambroise Paré, maar niet in de Clinique Pasteur. Maar de geneeskundige verzorging van de hongerstakers in de Clinique Pasteur is wel aanzienlijk duurder dan die in Clinique Ambroise Paré. Dit blijkt uit de rekeningen die de staatssecretaris inmiddels heeft betaald.

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor [No Border]/Staatssecretaris Teeven wil hongerstakers overbrengen naar een mindere, maar duurdere kliniek

Opgeslagen onder Divers

[Occupy Rotterdam]/Actiegroep Occupy Rotterdam roept op tot krachtenbundeling

ACTIEGROEP OCCUPY ROTTERDAM ROEPT OP TOT KRACHTENBUNDELING

 

12 juni 2013 001

Vier maanden na de grote hongerstaking in het vluchtelingen-detentiecentrum van Rotterdam is de actiegroep
van Occupy Rotterdam nog altijd intensief aan de slag met de opgesloten vluchtelingen. Twee maal per week
wordt er actie gevoerd bij het detentiecentrum. Tijdens deze acties wordt een telefoonnummer omgeroepen voor hulp en bezoek. Daar wordt flink op gereageerd. Leden van de actiegroep leggen bezoeken af. De vluchtelingen doen hun verhaal. Advocaten worden nagebeld. Voor velen is de situatie tamelijk uitzichtloos.

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor [Occupy Rotterdam]/Actiegroep Occupy Rotterdam roept op tot krachtenbundeling

Opgeslagen onder Divers

[De Wereld Morgen.be]/Zelfmoord en hongerstaking/De onmenselijke kant van het asielbeleid in Belgie en Nederland

ZELFMOORD EN HONGERSTAKING: DE ONMENSELIJKE KANT VAN HET ASIELBELEID

IN BELGIE EN NEDERLAND

 

Gesloten centra of detentiecentra vertegenwoordigen een donkere fase in het asiel- en uitzetproces in België en Nederland. Vluchtelingen worden er opgesloten in afwachting van de uitslag van hun asielprocedure of uitzetting, maar in de centra heerst een gevangenisregime. Het is precies dat regime, gepaard met wanhoop en onzekerheid, dat vluchtelingen tot hongerstaking of zelfs zelfmoord drijft. DeWereldMorgen.be verzamelde een aantal verhalen.
DeWereldMorgen.be -
Het gesloten centrum 127bis in Steenokkerzeel
Zelfmoord en hongerstaking: de onmenselijke kant van het asielbeleid in België en Nederland

De meeste mensen hebben er geen idee van hoe het leven in een gesloten detentiecentrum eruit ziet. De vluchtelingen die er opgesloten zitten leven in isolatie, ze hebben nauwelijks contact met de buitenwereld en als ze de centra verlaten, dan is dat meestal ofwel voor uitzetting, ofwel voor een leven in de illegaliteit. Mistoestanden of gebeurtenissen in de centra krijgen zo nauwelijks de kans om de maatschappij te bereiken.

Er zijn echter groepen mensen en organisaties die zich wel degelijk bekommeren om de omstandigheden in de gesloten centra: ze bezoeken de opgesloten vluchtelingen, brengen verhalen naar buiten, kaarten misstanden aan en vergaren informatie. Ze bieden een luisterend oor, geven praktische en soms juridische hulp en vormen zo een belangrijk steunpunt voor de opgesloten vluchtelingen.

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor [De Wereld Morgen.be]/Zelfmoord en hongerstaking/De onmenselijke kant van het asielbeleid in Belgie en Nederland

Opgeslagen onder Divers

[Khamakarpress.com]/Intimidaties en bedreigingen

INTIMIDATIES EN BEDREIGINGEN

 

HENNY KREEFT

 

In eerdere artikelen is al gesproken over de problematiek die asielzoekers tegen komen als ze in Nederland proberen asiel aan te vragen, mede gezien het zgn. ‘humane asielbeleid’ van de heer Teeven.

Voor degenen die in de detentiecentra terecht komen is er de mogelijkheid om – bij problemen – een arts te consulteren, echter vaak komt het voor dat AZC-artsen de patiënt niet willen zien en een document in het dossier steken waarop straat  dat deze gezond is en uitgezet kan worden. Voor de zieke asielzoeker is er altijd nog de mogelijkheid van een vertrouwensarts. Elcke Bonsen , die samen met haar man Jack een praktijk runt, is zo’n vertrouwensarts.  Op de site van Socialisme.nu van 20 juni 2013 laat Elcke schrijven: “Het is ongelooflijk wat daar gebeurt. Er is heel veel intimidatie, er is echt sprake van een inhumane behandeling. Er wordt zoveel druk op de mensen gezet. En als dat niet werkt, dan gaan de mensen de isoleercel in, om hen werkelijk te breken. En drie weken isoleercel is werkelijke marteling.”

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor [Khamakarpress.com]/Intimidaties en bedreigingen

Opgeslagen onder Divers

[Tanou Dallio]/Uitgezette hongerstaker krijgt schadevergoeding

UITGEZETTE HONGERSTAKER KRIJGT SCHADEVERGOEDING

 

11 AUGUSTUS 2013

 

Een van de hongerstakers die op 1 augustus naar Guinee is uitgezet krijgt een schadevergoeding van 1840 euro van de Nederlandse Staat. Issa Koulibaly zat ten onrechte in het Justitieel Detentiecentrum in Scheveningen. Dat heeft een rechter op 9 augustus in Amsterdam bepaald. Bovendien moet de Nederlandse Staat de proceskosten tot een bedrag van 472 euro op zijn rekening nemen.

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor [Tanou Dallio]/Uitgezette hongerstaker krijgt schadevergoeding

Opgeslagen onder Divers