PVV verbolgen over hoofddoek Beatrix/Enige trieste wansmaak gedachtegoed PVV

PVV VERBOLGEN OVER HOOFDDOEK BEATRIX/DE ENIGE ”TRIESTE WANVERTONING” IS HET GEDACHTEGOED VAN DE PVV

Geachte  lezers,

Het is weer zover
De PVV, een partij, die vanwege haar racistisch en extreem-rechts gedachtegoed 1 een ernstige bedreiging is voor de Nederlandse rechtsstaat 2 en helaas als gedoogpartij een destructieve stem heeft in het regeringsbeleid 3, heeft weer eens van zich doen spreken

Deze keer naar aanleiding van het Staatsbezoek van Koningin Beatrix aan de Verenigde Emiraten, waarbij de Koningin bij haar bezoek aan een Moskee in Abu Dhabi gesluierd naar binnen gegaan is
Deze kleding wordt door de PVV een ”trieste wansmaak” genoemd
Het nonsens argument van de PVV is, dat de kleding ”’onderdrukking van de vrouw” zou symboliseren 4

Uiteraard is de PVV op de hoogte van het feit zoals door minister Rosenthal en de RVD[Rijksvoorlichtingsdienst is benadrukt] dat het voor iedere vrouw verplicht is, een Moskee met een hoofddoek te betreden
Net zoals in de synagoge een hoofdbedekking voor mannen en vrouwen verplicht is

Maar aangezien het PVV gedachtegoed o.a. haat zaait tegen de Islam als religie en als gevolg daarvan moslims discrimineert, is voor PVV leider Wilders en co het dragen van een keppeltje in een synagoge zonder welk hij er trouwens niet ingekomen was geen enkel probleem
Het is een schande, dat de Tweede Kamerpartijen, die niet zijn besmet door een regeer/gedoogsamenwerking met de PVV/Wilders, hun stem niet luider verheffen tegen de voortdurende haatzaaiende en discriminatoire agenda van de PVV, waarbij een miljoen moslims bij iedere mogelijke gelegenheid worden beledigd en neergezet als tweederangsburgers

Zoals bekend mag worden verondersteld beperkt het gif van de PVV zich niet tot moslims, maar laat zij zich ook te pas en onpas in racistische zin uit tegenover ”niet-westerse” allochtonen, die soms, naar vroeger voorbeeld, als ”dieren” worden aangeduid 5
Ook vluchtelingen, die naar Nederland zijn gevlucht vanwege vervolging, oorlog en armoede, zijn regelmatig bij de PVV Kop van Jut

DE HAAT BOODSCHAP VAN DE PVV

De Kwade Boodschap van de PVV discrimineert en stigmatiseert niet alleen moslims, vluchtelingen en ”niet-westerse” allochtonen, waardoor voor hen een gevoel van onveiligheid ontstaat
Zij zaait ook verdeeldheid tussen ”autochtonen” en ”allochtonen;”

Door dit racistische gedachtegoed en de voortdurende haatzaaierij wordt een stevige aanval gedaan op
de althans formeel functionnerende fundamenten van de Nederlandse rechtsstaat

Aan de onzinnige aanval op de zeer gepaste kleding van Koningin Beatrix in de Moskee in
Abu Dhabi is de zien, dat Wilders en mede PVV racisten geen gelegenheid onbenut laten
om van Nederland een racistische politiestaat te maken
Want naast zijn racisme is Wilders ook voorstander van de meest onwettige en extreme maatregelen
zoals administratieve detentie voor terreurverdachten 6 en tuigdorpen 7

Ook is Wilders PVV een voorstander van preventief fouilleren door het gehele land
Een maximaal door de politie gecontroleerde samenleving dus

IN HET NEDERLAND VAN WILDERS MET ZIJN VERREGAANDE POLITIE STEMPEL IS HET ONAANGENAAM
TOEVEN, ZOWEL VOOR ALLOCHTONEN ALS VOOR AUTOCHTONEN

Met deze onzinnige reactie op de kleding van de Koningin, die WEL respect toont voor
nationale en culturele rechten van niet-westerlingen, heeft de PVV de zoveelste
haatzaaiende en venijnige strike uitgedeeld

Het wordt hoog tijd, dat de Tweede Kamerpartijen het PVV gevaar serieus gaan nemen
en de PVV keihard op haar racisme aanspreken
Zwijgen of negeren is geen optie

Want wie zwijgt, stemt toe

De lessen uit de 30er en 40er jaren van de 20ste eeuw kunnen niet genoeg worden geleerd 8

Vriendelijke groeten
Astrid Essed

1

NOS
ANNE FRANK STICHTING
WILDERS EXTREEM-RECHTS
10 DECEMBER 2008

http://nos.nl/artikel/81111-anne-frank-stichtin…

EKUDOS
WIKILEAKS/WILDERS EXTREEM-RECHTSE OPHITSER/JUISTE KWALIFICATIE

http://www.ekudos.nl/artikel/286260/wikileakswi…

2

EKUDOS
MINDERHEIDSCOALITIE CDA/VVD MET GEDOOGSTEUN PVV/EINDE NEDERLANDSE RECHTSSTAAT

http://www.ekudos.nl/artikel/263239/minderheids…

3

EKUDOS
KABINET RUTTE VERHAGEN BEEDIGD/BEWIND VAN DISCRIMINATIE, STIGMATISERING EN UITSLUITING

http://www.ekudos.nl/artikel/271421/kabinet_rut…
AMNESTY BEZORGD OVER REGEERAKKOORD
30 SEPTEMBER 2010

http://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/nieuws/amne…

4

JOOP.NL
PVV VERBOLGEN OVER GESLUIERDE BEATRIX
8 JANUARI 2012

http://www.joop.nl/politiek/detail/artikel/pvv_…

5

”In zijn column op de website ‘nieuwnieuws.nl’ noemt de politiek leider van de Partij voor de Vrijheid, drie verdachten van een steekpartij in Almere “drie beesten van Surinaamse afkomst”.

WATERKANT
AANKLACHT NA UITSPRAAK WILDERS OVER SURINAMERS

http://www.waterkant.net/suriname/2007/07/29/aa…

6

ADMINISTRATIEVE DETENTIE
Detentie zonder aanklacht of proces
Dit is volgens het Internationaal Recht verboden, omdat het een schending is van ieders recht, voor een rechter te
worden gebracht, het zogenaamde Habeas Corpus

HABEAS CORPUS

http://www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedi…

PVV
WILDERS COLUMN
GUANTANAMO BAY

http://www.pvv.nl/index.php?option=com_content&… /t_blank

7

EKUDOS
WILDERS WIL VEELPLEGERS IN TUIGDORPEN/EXTREEM-RECHTS TOEN EN NU

http://www.ekudos.nl/artikel/289298/wilders_wil…

8

UITPERS.BE
HET POLITIEKE GEDACHTEGOED VAN DE HEER WILDERS
ASTRID ESSED
APRIL 2007

http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1636

Reacties uitgeschakeld voor PVV verbolgen over hoofddoek Beatrix/Enige trieste wansmaak gedachtegoed PVV

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.