KONINGIN: UITSPRAAK HOOFDDOEK ONZIN/UITSTEKENDE REACTIE OP PVV HETZE

”Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

Artikel 1, Nederlandse Grondwet, VERBOD OP DISCRIMINATIE

http://www.st-ab.nl/wetgrondwet.htm#h1

” Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.”

Artikel 6, Nederlandse Grondwet/VRIJHEID VAN GODSDIENST

http://www.st-ab.nl/wetgrondwet.htm#h1

”Dat er ophef was ontstaan over het moskeebezoek heeft de koningin niet echt verrast. “Waar moet ik me tegenwoordig nog door laten verrassen”, zei Beatrix met een diepe zucht. ‘

RTL
Koningin: Uitspraak PVV over hoofddoek ”echte onzin”
Zie ook noot 2

http://www.rtl.nl/ (/actueel/rtlnieuws/binnenland/)/components/actueel/rtlnieuws/2012/01_januari/12/binnenland/koningin-vindt-uitspraak-pvv-onzin.xml

Geachte  lezers,

De door de PVV in gang gezette zoveelste haatcamopagne tegen de Islam en moslims , die het dragen van een hoofddoek eigenlijk sjaal op haar hoed door Koningin Beatrix tijdens haar bezoek aan een Moskee in Abu Dhabi, ”een trieste wanvertoning” noemde 1, heeft een vervolg gekregen

Dit in de vorm van een reactie door Koningin Beatrix zelf, die de PVV bewering, dat de hoofddoek het symbool zou zijn van vrouwenonderdrukking ”echte onzin” noemde
Zij werd hierin bijgevallen door prinses Maxima, die nog benadrukte, dat tweederde van de studenten in Abu Dhabi vrouw is en 70 procent van de ondernemers ook 2

WAARDERING

Met deze uitspraak heeft de Koningin duidelijk afstand genomen van het anti Islam gif, dat
de extreem-rechtse 3 PVV vrijwel dagelijks over deze samenleving uitstort
En als zodanig is dit zeer in haar te waarderen, ongeacht hoe men verder denkt over de
staatsrechtelijke positie van een Koningshuis anno 2012

DEMAGOGISCHE BAGGER VAN DE PVV

De demagogische bagger van de PVV uit zich in kritiek op de hoofdbedekking van de Koningin IN EEN MOSKEE
TERWIJL DEZE PARTIJ VAN VOLKSMISLEIDING EN VREEMDELINGENHAAT ZEER GOED WEET, DAT HOOFDBEDEKKING IN EEN MOSKEE VERPLICHT IS, VOOR VROUWEN EN MANNEN!

Maar de PVV, die sinds haar oprichting een hetze voert tegen de Islam als religie en moslims, zal iedere gelegenheid aangrijpen om haar haatzaaierij te propageren

PVV/DISCRIMINATOIR EN RACISTISCH

Bekend mag worden verondersteld, dat de PVV zich niet alleen in discriminerende zin richt tegen
de Islam en moslims over andere religies wordt namelijk geen enkele ophef gemaakt en daarmee artikel 1 discriminatieverbod en 6 vrijheid van religie schendt
Ook laat zij zich in racistische zin uit over ”niet-westerse allochtonen”, die steevast en dan vooral Marokkanen criminelen of profiteurs zouden zijn 4
Deze partij schrikt er niet eens voor terug, uit het vaatje van de 30er/40er jaren van de vorige eeuw te tappen, door mensen te kwalificeren als dieren! 5
Ook vluchtelingen, die vanwege vervolging, oorlog en/of armoede hun land zijn ontvlucht, worden door de PVV en haar leider gecriminaliseerd en gestigmatiseerd

Deze mensvijandige PVV opvattingen hebben hun weerslag op het regeringsbeleid, waarvan de PVV helaas gedoogpartner is 6

DISCRIMINATIE VERSUS RESPECT/DE PVV EN HET KONINGSHUIS

”Vandaag zien we een neiging tegenstellingen juist te verscherpen. Grofheid in woord en daad tast de verdraagzaamheid aan. Discussies ontaarden in verharde verhoudingen. In zo’n sfeer worden mensen al snel als groep over één kam geschoren en worden vooroordelen als waarheid aangenomen. Daarmee erodeert de gemeenschapszin.”

Uit
Kersttoespraak Koningin Beatrix 2007

http://archief.koninklijkhuis.nl/Actueel/Toespr…

Hoewel het duidelijk is, dat de PVV het Staatsbezoek van Koningin Beatrix aan de Verenigde Arabische Emiraten
Golfstaten heeft aangegrepen om voor de zoveelste maal haar haatboodschap uit te
dragen, staat de relatie tussen de PVV en het Koningshuis reeds lang op gespannen voet

Het begon met de Kersttoespraak van Koningin Beatrix in 2007, waarin zij duidelijk stellingnam tegen
de teloorgang van de verdraagzaamheid, de hardheid van het politieke
debat en de negatieve generalisatie van groepen

Wilders, leider van de PVV, voelde zich terecht! aangesproken en eiste de verwijdering van de Koningin
uit de regering en een nog slechts ceremonieel Koningschap 7
Deze ”eis” werd niet gehonoreerd
Daarna heeft Wilders dezelfde ”eis” tot verwijdering van de Koningin uit de regering
herhaald 8
Zonder resultaat

Het stond duidelijk los van de verdere PVV opvattingen, aangezien hij er pas mee kwam
NADAT de Koningin de kritische Kersttoespraak 2007 had gehouden over de
verharding van de samenleving

Een destructieve bijdrage, die hij en zijn partij hadden/hebben geleverd en nog leveren

EPILOOG

Met haar onverbloemde opmerking over de onzin van de PVV uitspraak betr de hoofddoek,
heeft Koningin Beatrix respect getoond, niet alleen voor de religie Moskeebezoek met een hoofdbedekking
zonder welke trouwens binnenkomst niet is toegestaan maar ook voor de culturele en traditionele waarden
in de Golfstaten

Zoals zij heeft opgemerkt, toon je respect voor de religie en cultuur, wanneer je een
ander land bezoekt
Een eenvoudige stelregel, die men bij een goede opvoeding meekrijgt

Een fundamentele grondregel in het verkeer tussen volkeren

Uiteraard is dat niet aan een racistische partij als de PVV besteed, die Neerland liever
”van vreemde smetten vrij” ziet 9

Overigens heeft premier Rutte het standpunt van de Koningin tav de hoofddoek ondersteund
10, evenals al eerder
minister van Buitenlandse Zaken Rosenthal 11

Het is heel simpel

Iedereen, die de culturele en traditionele rechten van andere volkeren erkent, alle mensen
beschouwt als gelijkwaardig, met dezelfde rechten, ongeacht ras, afkomst, religie of anders,
zal het respect, dat de Koningin in Abu Dhabi getoond heeft als normaal en vanzelfsprekend beschouwen

Helaas worden de elementaire mensenrechten en beschavingsregels in het steeds rechts
populistischer wordende Nederland/Europa steeds meer ondergraven
De multiculturele samenleving, gebaseerd op respect voor IEDEREEN, is verworden
tot een hysterische ASSIMILATIESAMENLEVING, waarin steeds meer slechts
de rechten van het ”EIGEN vertaal autochtone VOLK” worden gepromoted

Met haar simpel respect voor de religie, cultuur en traditie van ”niet westerlingen”
heeft de Koningin, ongeacht hoe men over de Koning als Staatshoofd denkt, menigeen
een belangrijke spiegel voorgehouden

Vriendelijke groeten
Astrid Essed

1

EKUDOS
PVV VERBOLGEN OVER HOOFDDOEK BEATRIX/ENIGE ”TRIESTE WANSMAAK” GEDACHTEGOED PVV

http://www.ekudos.nl/artikel/331613/pvv_verbolg…

NU.NL
KONINGIN TOONT MET HOOFDDOEK RESPECT
8 JANUARI 2012

http://www.nu.nl/politiek/2710375/koningin-toon…

2

DE PERS
KONINGIN: UITSPRAAK PVV OVER HOOFDDOEK ONZIN
12 JANUARI 2012

http://www.depers.nl/binnenland/623090/Uitspraa…

ELSEVIER
BEATRIX: UITSPRAAK PVV OVER HOOFDDOEK ECHTE ONZIN
12 JANUARI 2012

http://www.elsevier.nl/Politiek/nieuws/2012/1/Beatrix-Uitspraken-PVV-over-hoofddoek-echte-onzin-ELSEVIER327492W/

RTL
KONINGIN: UITSPRAAK PVV OVER HOOFDDOEK ”ECHTE ONZIN”
12 JANUARI 2012

http://www.rtl.nl/ (/actueel/rtlnieuws/binnenland/)/components/actueel/rtlnieuws/2012/01_januari/12/binnenland/koningin-vindt-uitspraak-pvv-onzin.xml

TEKST BERICHT

RTL Nieuws | 12 januari 2012, 09:49
Koningin: uitspraak PVV over hoofddoek ‘echte onzin’
Koningin Beatrix vindt de ophef rond de sjaal die zij droeg om haar hoed bij een bezoek aan de Grote Moskee in Abu Dhabi ‘echte onzin’. Dat zei de vorstin – met een diepe zucht – tijdens haar staatsbezoek aan Oman.
Video’s
KONINGIN: UITSPRAAK PVV OVER HOOFDDOEK ‘ECHTE ONZIN’
Foto

‘Uitspraak Beatrix gaat best ver’

De PVV keurde de hoofddoek af, omdat de partij dit als een symbool ziet van onderdrukking van de vrouw. Echt onzin, zei koningin Beatrix gedecideerd tegen journalisten van onder meer het ANP, die met haar meegereisd zijn.

Al was het alleen maar omdat in deze streek vrouwen helemaal niet worden onderdrukt, zei de vorstin. Het dragen van de hoofdbedekking had ze graag gedaan. Ze zegt dat ze daarmee eerbied en respect wilde tonen voor de religie van het land en de mensen.

Rode sjaal in moskee Muscat
Ook bij het bezoek aan de Sultan Qaboos moskee in Muscat droeg de koningin een sjaal. Dat er ophef was ontstaan over het moskeebezoek heeft de koningin niet echt verrast. “Waar moet ik me tegenwoordig nog door laten verrassen”, zei Beatrix met een diepe zucht.

Maxima: twee op de drie studenten is vrouw
Prinses Maxima voegde toe dat in de Emiraten en Oman eerder de jongens zich zorgen moeten maken. In Abu Dhabi is tweederde van de studenten vrouw en 70% van de nieuwe ondernemers ook.

Uitspraak over politiek standpunt
Bij elk staatsbezoek dat op z’n einde loopt, praat de koningin even met de pers. Maar dat ze een harde uitspraak doet over het standpunt van een politieke partij is nieuw.

EINDE RTL BERICHT

3

NOS
ANNE FRANK STICHTING: WILDERS EXTREEM-RECHTS
10 DECEMBER 2008

http://nos.nl/artikel/81111-anne-frank-stichtin…

EKUDOS
WIKILEAKS/WILDERS EXTREEM-RECHTSE OPHITSER/JUISTE KWALIFICATIE

http://www.ekudos.nl/artikel/286260/wikileakswi…

4

PVV VERBOLGEN OVER HOOFDDOEK BEATRIX/ENIGE ”TRIESTE WANSMAAK” GEDACHTEGOED PVV

http://www.ekudos.nl/artikel/331613/pvv_verbolg…

UITPERS.BE
HET POLITIEKE GEDACHTEGOED VAN DE HEER WILDERS
ASTRID ESSED
APRIL 2007

http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1636

5

”In zijn column op de website ‘nieuwnieuws.nl’ noemt de politiek leider van de Partij voor de Vrijheid, drie verdachten van een steekpartij in Almere “drie beesten van Surinaamse afkomst”.

WATERKANT
AANKLACHT NA UITSPRAAK WILDERS OVER SURINAMERS

http://www.waterkant.net/suriname/2007/07/29/aa…

6

AMNESTY BEZORGD OVER REGEERAKKOORD
30 SEPTEMBER 2010

http://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/nieuws/amne…

EKUDOS
KABINET RUTTE VERHAGEN BEEDIGD/BEWIND VAN DISCRIMINATIE, STIGMATISERING EN UITSLUITING

http://www.ekudos.nl/artikel/271421/kabinet_rut…

7

DE PERS
WILDERS WIL REGERING ZONDER KONINGIN
27 DECEMBER 2007

http://www.depers.nl/binnenland/519709/PVV-wil-…

8

DE PERS
PVV WIL KONINGIN UIT REGERING
26 OCTOBER 2010

http://www.depers.nl/binnenland/519709/PVV-wil-…

NRC
PVV WIL ROL STAATSHOOFD BEPERKEN/UIT REGERING EN GEEN ONSCHENDBAARHEID
1 SEPTEMBER 2011

http://www.nrc.nl/nieuws/2011/09/01/pvv-wil-rol…

9

Wilders en co beschouwen de ”Westerse cultuur” als superieur tav andere culturen………

Bron:

UITPERS.BE
HET POLITIEKE GEDACHTEGOED VAN DE HEER WILDERS
ASTRID ESSED
APRIL 2007

http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1636

10

DE PERS
RUTTE: HOOFDDOEK BEATRIX KWESTIE VAN RESPECT
12 JANUARI 2012

http://www.depers.nl/binnenland/623122/Hoofddoe…

11

NU.NL
KONINGIN TOONT MET HOOFDDOEK RESPECT
8 JANUARI 2012

http://www.nu.nl/politiek/2710375/koningin-toon…

Reacties uitgeschakeld voor KONINGIN: UITSPRAAK HOOFDDOEK ONZIN/UITSTEKENDE REACTIE OP PVV HETZE

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.