Tag Archives: Amnesty International

Gesloten Gezinsvoorziening Kamp Zeist/Brief aan Amnesty International over medeplichtigheid aan Asielbeleid

MOOI LOGO AMNESTY INTERNATIONAL NEDERLAND
MAAR DE RECHTEN VAN VLUCHTELINGEN IN NEDERLAND
WORDEN VERKWANSELD!

 

Image result for De Heksen van MacBeth/Foto''
500 × 200Images may be subject to copyrightFind out more
Image result for The Witches of MacBeth/Images
FOUL IS FAIR AND FAIR IS FOUL
THE WITCHES IN SHAKESEARE’S MAC BETH
Net als de Heksen van Mac Beth draait Amnesty International
Nederland alles om
GOED IS KWAAD EN KWAAD IS GOED
De Gezinsgevangenis, een ernstige schending jegens
vluchtelingen in Nederland, wordt door deze ”mensenrechtenorganisatie”
geprezen!

 


Aug 6 at 5:13 AM
Image result for Gouden Kooi/Foto
331 × 508Images may be subject to copyrightFind out more
HOE MOOI OOK GEPRESENTEERD, DE ”GESLOTEN GEZINSVOORZIENING”
[HET WOORD ”GESLOTEN” ZEGT HET AL] IS GEWOON EEN
GEVANGENIS, WANT ER STAAN MUREN OMHEEN
LEUKE HUISJES?
ZAL WEL
MAAR EEN GOUDEN KOOI BLIJFT NOG STEEDS EEN KOOI

GEZELLIG PLAATJE VAN DE TE BOUWEN ”GESLOTEN GEZINSLOCATIES”

HE

JA, MAAR WEL MET EEN MUUR EROMHEEN…..

GEZELLIG EN KINDVRIENDELIJK HE,
DIE AANKOMST VAN ASIELZOEKERS IN KAMP ZEIST…..
LIJKT WEL EEN CONCENTRATIEKAMP

Image result for ouderwetse vulpen/Foto's

Image result for middeleeuws zwaard

BESTRIJD HET MISDADIG ASIELBELEID MET DE PEN EN
HET ZWAARD!
 
 
GESLOTEN GEZINSVOORZIENING KAMP ZEIST/BRIEF AAN AMNESTY
INTERNATIONAL OVER MEDEPLICHTIGHEID AAN ASIELBELEID
AAN
AMNESTY INTERNATIONAL NEDERLAND
Bestuur
Ledenraad
Onderwerp:
Uw verdediging van vreemdelingendetentie
en in het byzonder van de Gesloten Gezinsvoorziening [in gewoon
Nederlands ”Gezinsgevangenis”]

 

 

Continue reading

Reacties uitgeschakeld voor Gesloten Gezinsvoorziening Kamp Zeist/Brief aan Amnesty International over medeplichtigheid aan Asielbeleid

Filed under Divers

Asielzoekers nu in Linnaeushof/Om het recht op bestaan/Reactie op AT5

ASIELZOEKERS NU IN LINNAEUSHOF/OM HET RECHT OP
BESTAAN/REACTIE OP AT5
Geachte lezers,
de andere  en de aan de Gemeentelijke Opvang in de nu verlaten
Vluchthaven [waar de Gemeente met ontruiming  had gedreigd]  gekoppelde
chantage  van burgemeester van der Laan, de ”vriend”
Na de Vluchthaven te hebben verlaten, niet ”vrijwillig”,
Ze stonden immers op straat.
Toen ze te horen kregen, dat de politie ook dit Tentenkamp zou
ontruimen, trokken ze verder in de stromende regen, tot de
hopen, dat zij daar wel een veilige haven mogen vinden om tenslotte
in Nederland een normaal bestaan op te bouwen.
Meer verlangen zij niet.
UITGEPROCEDEERDEN
Het gaat hier immers om grotendeels uitgeprocedeerde vluchtelingen,
ondanks de twee appels van Amnesty International  aan burgemeester
van der Laan en ondanks de uitspraak van het Europees Comite voor
Sociale Rechten, dat Nederland uitgeprocedeerden moet voorzien van
basisvoorzieningen.
Vanwege de onveilige en oorlogssituatie kunnen zij niet terug
naar hun eigen land.
Amnesty International stelt in het tweede appel aan van der Laan ook, dat er een groep vluchtelingen onder hen is, die, ik citeer Amnesty 
 
Recht op veiligheid, bescherming en een dak boven je hoofd is
een Universeel Mensenrecht, dat helaas door de Nederlandse Staat,
burgemeester van der Laan en co alleen op papier en met
mooie woorden wordt erkend.
Zie hieronder mijn reactie op AT5.
Astrid Essed
REACTIE OP AT5

Continue reading

Reacties uitgeschakeld voor Asielzoekers nu in Linnaeushof/Om het recht op bestaan/Reactie op AT5

Filed under Divers

[Amnesty International]/Nederland moet bewoners Vluchthaven niet op straat zetten

NEDERLAND MOET BEWONERS VLUCHTHAVEN NIET OP STRAAT ZETTEN

 

Vandaag heeft de rechter besloten dat de bewoners van de Vluchthaven binnen vier dagen het gebouw moeten verlaten. In de Vluchthaven biedt de gemeente Amsterdam opvang aan een groep uitgeprocedeerde asielzoekers. Volgens de rechter kunnen de asielzoekers wel individueel een aanvraag indienen bij de gemeente met een verzoek om alternatief onderdak.

De gemeente heeft eerder aangegeven na de ontruiming slechts voor een deel van de bewoners alternatieve opvang te regelen. De mensen die niet in aanmerking komen voor alternatief onderdak zullen waarschijnlijk dakloos worden. Amnesty roept de Rijksoverheid en de gemeente op om te zorgen dat geen van de huidige bewoners van de Vluchthaven daadwerkelijk op straat komt te staan en toegang heeft tot basale levensvoorzieningen.

 

Continue reading

Reacties uitgeschakeld voor [Amnesty International]/Nederland moet bewoners Vluchthaven niet op straat zetten

Filed under Divers

[Amnesty International]/Amnesty: Gemeente zorg voor opvang mensen Vluchtgarage en Vluchthaven

AMNESTY: GEMEENTE ZORG VOOR OPVANG MENSEN VLUCHTGARAGE EN VLUCHTHAVEN

 

mensen van de vluchtgarage
13
JUN

2014

Amnesty vraagt in een brief aan Burgemeester van der Laan om de zorg voor mensen uit de Vluchtgarage en Vluchthaven te garanderen.

Geachte heer Van der Laan,

Naar aanleiding van het kort geding dat de gemeente Amsterdam heeft aangespannen tegen de huidige bewoners van de voormalige gevangenis aan de Havenstraat 6 te Amsterdam (de Vluchthaven) schrijf ik u. Amnesty International maakt zich zorgen over het lot van deze bewoners – allen uitgeprocedeerde asielzoekers – als het daadwerkelijk tot ontruiming zou komen. Amnesty International meent dat veel van de bewoners, indien zij zonder verdere ondersteuning en opvang op straat zouden komen te staan in een dusdanige situatie zullen geraken dat hun mensenrechten hierbij in het geding zijn.

Continue reading

Reacties uitgeschakeld voor [Amnesty International]/Amnesty: Gemeente zorg voor opvang mensen Vluchtgarage en Vluchthaven

Filed under Divers

Mass death sentences in Egypt/Urgent appeal about the mass death sentences by the Criminal Court in Minya/Letter to the minister of Foreign Affairs

URGENT APPEAL ABOUT THE MASS DEATH SENTENCES BY THE CRIMINAL COURT IN MINYA/

LETTER TO THE EGYPTIAN MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS

 

 

To the Egyptian minister of Foreign Affairs
Mr Nabil Fahmy
Subject:
Mass Death sentences of 528 people by the criminal Court in Minya
Urgent request to overturn the death sentences
Reason:
Unfair trial, lacking basic due process protections.
Everyone has the right to life, liberty and security of person”
Article 3, Universal Declaration of Human Rights
Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an
independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations
and of any criminal charge against him.
Article 10, Universal Declaration of Human Rights

Reacties uitgeschakeld voor Mass death sentences in Egypt/Urgent appeal about the mass death sentences by the Criminal Court in Minya/Letter to the minister of Foreign Affairs

Filed under Divers

[Amnesty International\Miraculous escape from execution for teenage inmate turned lawyer

MIRACULOUS ESCAPE FROM EXECUTION FOR TEENAGE INMATE TURNED LAWYER

 

 

 

Hafez Ibrahim is now a lawyer, helping juveniles who languish on death row corridors across Yemen.Hafez Ibrahim is now a lawyer, helping juveniles who languish on death row corridors across Yemen.© Hafez Ibrahim

“>Hafez Ibrahim, with a newspaper celebrating his pardon and release from death row in 2010.

Enlarge

“>

Hafez Ibrahim, with a newspaper celebrating his pardon and release from death row in 2010.

© Amnesty International.

I was lost, I did not understand what was happening. I later learned that Amnesty International had called on the Yemeni President to stop my execution and the message was heard

Hafez Ibrahim.

The first time Hafez Ibrahim faced a firing squad was in 2005. He was taken to a small yard in a Yemeni prison and brought before a row of officers with rifles in hand. He thought that moment would be his last.

Hafez had written a will. His only thought was of the trauma his mother would suffer when she heard the news of his execution.

But just before he was about to be shot, he was taken back to his cell, with no explanation.

“I was lost, I did not understand what was happening. I later learned that Amnesty International had called on the Yemeni President to stop my execution and the message was heard,” Hafez said.

Continue reading

Reacties uitgeschakeld voor [Amnesty International\Miraculous escape from execution for teenage inmate turned lawyer

Filed under Divers

[Amnesty International]/Proactief politieoptreden leidt tot discriminatie in Nederland

 

 

PROACTIEF POLITIEOPTREDEN LEIDT TOT DISCRIMINATIE IN NEDERLAND

 

Amnesty-rapport ‘Proactief politieoptreden risico voor mensenrechten.
28
OKT

2013

Etnische minderheden worden in Nederland vaker onderworpen aan politiecontroles dan oorspronkelijke Nederlanders. Etnisch profileren is een vorm van discriminatie en daardoor in strijd met de mensenrechten. Het vertrouwen in de politie wordt erdoor geschaad en dat maakt de criminaliteitsbestrijding minder effectief, stelt Amnesty in een nieuw rapport.

Reacties uitgeschakeld voor [Amnesty International]/Proactief politieoptreden leidt tot discriminatie in Nederland

Filed under Divers

Activisten tegen asielbeleid bundelen de krachten/De hypocrisie van het ”christelijke” Reformatorisch Dagblad

 

””Bovendien gelastte de koning de vroedvrouwen, Sifra en Pua geheten, het volgende:
16 ‘Als u de Hebreeuwse vrouwen bij de bevalling helpt, let dan goed op het geslacht van het kind. Als het een jongen is, moet u hem doden; is het een meisje, dan mag ze blijven leven.’
17 Maar de vroedvrouwen hadden ontzag voor God en deden niet wat de koning van Egypte hun had opgedragen: ze lieten de jongetjes in leven. ”

 

 
 
 
In Boek Exodus [de uittocht van de Joodse slaven uit Egypte] van het Oude Testament , wordt een indrukwekkend
verhaal verteld over burgerlijke ongehoorzaamheid.
De toenmalige Farao, bevreesd voor de snelle groei van de Joodse minderheid, gaf
de vroedvrouwen het bevel, pasgeboren Joodse jongetjes te doden en ongetwijfeld zullen velen hem gehoorzaamd
hebben.
Dat gold echter niet voor Sifra en Pua, die dit bevel in de wind sloegen.
Als de journalist van het ”christelijke” zondagsbrave  Reformatorisch Dagblad, Bert Monster, dit bevel
gekregen zou hebben, is het maar de vraag, of hij dat zou weigeren, gezien zijn gevaarlijke gezagsgetrouwe insteek.

Reacties uitgeschakeld voor Activisten tegen asielbeleid bundelen de krachten/De hypocrisie van het ”christelijke” Reformatorisch Dagblad

Filed under Divers

[Amnesty International]/Egypt’s disastrous bloodshed requires urgent impartial investigation

 

EGYPT’S DISASTROUS BLOODSHED REQUIRES URGENT IMPARTIAL INVESTIGATION

16 AUGUST 2013

More than 600 people have been killed in unprecedented levels of violence by the security forces.More than 600 people have been killed in unprecedented levels of violence by the security forces.© MAHMOUD KHALED/AFP/Getty Images

Based on the initial testimonies and other evidence we’ve gathered, there seems to be little doubt the security forces have been acting with blatant disregard for human life, and full investigations that are both impartial and independent are urgently needed

Philip Luther, Middle East and North Africa Programme Director at Amnesty International
Fri, 16/08/2013

There were dozens of dead bodies and hundreds of injured people. They mostly sustained live ammunition wounds to the upper part of the body

A doctor Amnesty International spoke to in Cairo

There must be a full and impartial investigation into the violent dispersal of sit-in protests in Cairo this week, where security forces used unwarranted lethal force and broke promises to allow the wounded to exit safely, Amnesty International said today on the basis of its research on the ground.

Continue reading

Reacties uitgeschakeld voor [Amnesty International]/Egypt’s disastrous bloodshed requires urgent impartial investigation

Filed under Divers

[Ravotr]/ Amnesty, IND, Nazarski, Teeven: Good cop, Bad cop/ Artikel Peter Storm

 

AMNESTY, IND, NAZARSKI, TEEVEN:  GOOD COP,  BAD  COP

 

PETER STORM

 

Door peter | 27 juni 2013 

donderdag 27 juni 2013

De discussie over ‘vreemdelingenbeleid’ heeft inmiddels groteske vormen aangenomen. DE gegevens over de onmenselijke gevolgen van deportatie en de voorbereidingen daartoe liggen voor hetn oprapen. Die onmenselijkheid is bot, lomp, bruut en slechts verhuld doordat de informatievoorziening erover bot, lomp en bruut wordt tegengewerkt. Maar er is een andere onmenselijkheid in opkomst: ‘menselijkheid’ als machtsmiddel om mensen met minder frictie weg te werken. In die onmenselijkheid staan staatssecretaris Teeven en Amnesty-directeur Nazarski aan dezelfde kwalijke kant.

Continue reading

Reacties uitgeschakeld voor [Ravotr]/ Amnesty, IND, Nazarski, Teeven: Good cop, Bad cop/ Artikel Peter Storm

Filed under Divers