Noten 1 t/m 3/Deugt de Regenboog Groep?

[1]

DE REGENBOOG VERZORGT OPVANG VAN GEVLUCHTE OEKRAIENERS
https://www.deregenboog.org/nieuws/de-regenboog-verzorgt-opvang-van-gevluchte-oekra-ners

In Amsterdam vangen wij in samenwerking met de gemeente en de hulpverlenende organisaties HVO-Querido, het Rode Kruis en het Leger des Heils de Oekraïners op die hier een onderkomen zoeken. Deze mensen -heel veel moeders met kinderen- moesten hun land in oorlog ontvluchten. Regenboog-directeur Hans Wijnands: “Bijna de helft van de vluchtelingen is kind.”

Samen met de andere partijen gaat De Regenboog Groep over de coördinatie en uitvoer van de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Amsterdam. Wij runnen sinds vrijdag 4 maart de opvanglocatie in het Savoy Hotel in de Amsterdamse Pijp, waar wij 105 mensen opvangen. Op korte termijn zullen er meer Regenboog-locaties bij komen*. De verwachting is dat we de komende weken in ieder geval voor 400 tot 500 gevluchte Oekraïners de opvang zullen verzorgen.

De maaltijden voor de 105 Oekraïense vluchtelingen in het Savoy Hotel worden per maandag 14 maart verzorgd door KLUTS, onderdeel van ons sociaal werkbedrijf De Derde Schinkel (voor Amsterdammers met psychosociale problemen).

Zoals jij en ik, maar zwaar ontredderd

De Regenboog Groep runt dus een opvang voor oorlogsvluchtelingen in een hotel. Onze directeur Hans vertelt er wat meer over: “De mensen die hier worden opgevangen, zijn ´gewone´ mensen die in de Oekraïne een ´gewoon´ leven aan het leiden waren. Zij zijn zoals jij en ik, maar dan zwaar ontredderd en verdrietig. Ze hebben in korte tijd heel veel meegemaakt. Voor deze mensen is het verschrikkelijk dat ze naar een vreemd land moesten, weg uit hun hevig in oorlog verkerende vertrouwde omgeving, hun geliefden achterlatende.”

Leven oppakken

Hans vervolgt: “In het hotel bieden wij een veilige basis die in de eerste levensbehoeften voorziet, dus: onderdak, eten en een warme douche, en daarnaast waar nodig natuurlijk maatschappelijke en psychische hulp en gewoon een luisterend oor. Deze eerste periode staat in het teken van op adem komen, voor zover dat kan, want de mensen checken natuurlijk continu het nieuws.

Verder ligt onze taak vooral in het begeleiden en ondersteunen van het zelf oppakken van hun leven. Want als wij voor deze mensen -die hun leven ‘gewoon’ op orde hadden- gaan zorgen, is dat gek. Daarom willen we stimuleren dat er in het hotel een community ontstaat. Hierin kan iedereen wat. Iedereen heeft een beroep, specifieke kennis of bepaalde kwaliteit en kan daarmee van waarde zijn. Eerst binnen die community en het liefst daarna ook snel daarbuiten. Dat begint vanaf volgende week voor een deel van de mensen met zelf boodschappen doen en eten koken bijvoorbeeld.”

Paraat

Samen met de gemeente en de andere hulpverlenende instanties zijn wij nu hard op zoek naar meer locaties. De Regenboog Groep staat klaar om de opvang op de komende locaties te verzorgen (update 15/03/’22).

Wil jij ook iets doen? Voor de 400 tot 500 vluchtelingen die wij gaan opvangen, krijgen wij geld van de gemeente, maar dit zal niet alle kosten dekken. Om al het benodigde te kunnen doen en in te kunnen springen op de acute noden hebben wij meer financiën nodig. Dit geld gebruiken we gedurende de periode van opvang alleen daar waar het op dat moment écht hard nodig is voor de mensen. Help ons hiermee.

Graag alleen de spullen die we vragen en gelieve niet zomaar naar de opvanglocaties te komen

Wij hebben al zo ontzettend veel spullen gekregen. Daarvoor willen wij alle lieve donateurs die daaraan hebben bijgedragen enorm bedanken. Als er specifieke spullen of vrijwilligers nodig zijn, plaatsen wij hiervoor oproepen op onze social media-kanalen, met daarbij de betreffende (inlever)locaties. Gelieve alleen de spullen te brengen die we vragen en niet zomaar naar de locaties waar de vluchtelingen verblijven te komen. Rust is nu heel belangrijk voor deze mensen. Onze dank is groot.

GEZOCHT: GOEDE FIETSEN (M, V, KIND) VOOR OEKRAÏENSE VLUCHTELINGEN – Zodat zij zich beter kunnen voortbewegen in de stad. Dat helpt bij dingen doen, regelen en ontdekken. Dus bij het vormgeven van hun leven hier.

Waar heenbrengen? Hotelschip Bellini, aan de kop van het Java-eiland (alleen naar dit schip, niet naar het andere).

Wanneer? Dagelijks tussen 09.00 en 21.00 uur.

Wat bedoelen we met een ‘goede’ fiets?

Als je je moeder er ook op rond zou laten fietsen ;-). Dus veilig, met goedwerkende mechaniek en remmen, en geen los zadel of stuur of zo. De fiets moet ook op slot kunnen, het blijft immers Amsterdam. Fietsen met kinderzitjes e.d. zijn ook meer dan welkom. Heel erg bedankt!

GEZOCHT: KLEREN EN SCHOENEN (M, V, X, KIND) – Zodat Oekraïense vluchtelingen zelf hun kleding kunnen uitzoeken, uit de berg kleren die wij hopelijk gaan ontvangen. Daarmee hervinden mensen namelijk ook weer wat waardigheid. De meesten hebben véél te weinig kleding mee kunnen nemen.

Wat voor kleding? Nieuwe kleding en goede tweedehands kleding die nog supermooi/zo goed als nieuw is én schoongewassen (ongehavende, frisse kleding dus).

Waar en wanneer heenbrengen? Naar het Savoy Hotel (Ferdinand Bolstraat 194) of naar hotelschip Bellini aan de kop van het Java-eiland (alleen naar dit schip, niet naar het andere). Dagelijks tussen 09.00 en 21.00 uur.

Dus, een miskoop gedaan? Al eeuwen een kledingstuk in de kast dat je nog nooit hebt aangehad? Toch niet jouw stijl of de verkeerde maat? Óf, heb je als bedrijf kleding over die maar niet wordt verkocht en moet je alweer ruimte maken voor de nieuwe collectie? Geef het weg aan mensen die het hard nodig hebben.

[2]HET PAROOLVLUCHTELINGEN NAAR ANDERE PLEK: EIGENAAR OPVANGBOOTWIL ALLEEN KINDEREN, VROUWEN EN ”ETNISCHE OEKRAIENERS”25 MAART 2022
https://www.parool.nl/amsterdam/vluchtelingen-naar-andere-plek-eigenaar-opvangboot-wil-alleen-kinderen-vrouwen-en-etnische-oekrainers~bb3bcfd7/#:~:text=Zo’n%2080%20Oekra%C3%AFense%20vluchtelingen,en%20etnische%20Oekra%C3%AFners%20wil%20onderbrengen.&text=Dat%20bevestigt%20een%20woordvoerder%20van%20het%20stadsbestuur.

Zo’n 80 Oekraïense vluchtelingen die op een boot bij het Java-eiland verbleven, moeten vrijdag vertrekken. De gemeente Amsterdam verbreekt de samenwerking met de eigenaar van de riviercruiser omdat hij alleen vrouwen, kinderen en etnische Oekraïners wil onderbrengen.

Dat bevestigt een woordvoerder van het stadsbestuur. De vluchtelingen verblijven sinds half maart op de boot, het riviercruiseschip Amavenita. De gemeente huurt locaties van vele boot- en hoteleigenaren om voldoende opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen te regelen.

Maar eisen stellen aan de samenstelling van de groep is ‘geen punt voor discussie’, zegt een woordvoerder. “Wij maken geen onderscheid, aan eisen op dit vlak willen en kunnen we niet voldoen. De samenwerking met de betreffende eigenaar is daarom beëindigd.”

Nieuwe locaties

Er worden direct nieuwe opvanglocaties geregeld voor de mensen die moeten vertrekken.

Het is niet de enige boot op het Java-eiland waar vluchtelingen verbleven; in totaal werden 300 mensen op twee riviercruiseschepen ondergebracht. Sommige Oekraïners verhuizen van de ene naar de andere boot, want met de andere eigenaar gaat de samenwerking door. Ook in een leegstaand schoolgebouw op het Java-eiland kunnen sinds deze week 150 mensen terecht.

Rust bieden

De opvang wordt op deze locaties verzorgd door de Regenboog groep. Een woordvoerder laat weten dat de situatie niet ideaal is: “We willen mensen juist rust bieden, en nu moeten ze plotseling vertrekken. Maar het is de enige manier waarop we de opvang kunnen voortzetten zoals we dat willen.”

In totaal zijn er in Nederland 27.000 bedden beschikbaar voor Oekraïense vluchtelingen. Daarvan zijn er vrijdag 17.000 gevuld.

EINDE BERICHT HET PAROOL

[3]

From: Astrid Essed To:info@captaincruise.nl <info@captaincruise.nl>Cc:info@deregenboog.org <info@deregenboog.org>Sent: Sunday, March 27, 2022, 04:56:07 AM GMT+2Subject: Uw selectie van de Oekraiense vluchtelingen naar geslacht en etniciteit
AANDe Eigenaar van het riviercruiseschip Amavenita
Onderwerp: Uw selectie van de Oekraiense vluchtelingennaar geslacht en etniciteit

Geachte heer,
Hopelijk ben ik niet de eerste en enige, die u aanschrijft, maar alsdat WEL zo is, dan is het des te harder nodig.En het bevreemdt mij enigszins, want je zou toch denken, dat dergelijkeopenlijke vormen van discriminatie, zoals hier door u vertoond, thuishorenin andere tijden der geschiedenis, zoals in de 19e Eeuw of recenter:In de eerste helft van de twintigste Eeuw.Toen kon je nog veel gooien op achterlijkheid en onwetendheid [welke aandachtwerd er immers in het Nederlandse onderwijs in die tijden besteed aanniet Europese volkeren, behalve vanuit koloniaal kosten-baten perspectief?],In deze, eenentwintigste Eeuw echter, met alle beschikbare kennis en toegang totgkennis, is het geen achterlijkheid meer, maar pure en bewuste kwaadaardigheid.
Weet u niet, waarover ik praat?Ik denk van wel, maar zal het even voor u verduidelijken:Uit berichtgeving uit Het Parool, AT5 en andere nieuwsbronnen [1] blijkt,dat u op uw cruiseschip 80 Oekraiense vluchtelingen opving, die recentelijkop straat gezet zijn, zo bericht AT5. [2]Of u ze er persoonlijk uitgezet hebt, of dat dat is gekomen door de opzeggingvan de samenwerking door de Gemeente Amsterdam, is mij nietgeheel duidelijk, maar dat doet er feitelijk niet toe.Wat er WEL toe doet, is dat u bij de opvang van Oekraiense vluchtelingenals eis hebt gesteld ”alleen vrouwen, kinderen en ”etnische Oekraieners”
Nu is het wat die vrouwen en kinderen geen probleem, aangezien vrijwelalleen vrouwen en kinderen tot de vluchtelimgen behoren-zoals u weetverbiedt de Oekraiense president Zelensky mannen het land te verlaten,vanwege de terechte noodzaak, tegen de Russische agressor te vechten] [3]Het probleem schuilt em in die ”etnische Oekraieners” waarmee u in feitezegt, alle niet-etnische Oekraieners, veelal Afrikaanse en Aziatische studenten [4] zijn niet welkom op mijn boot.
Puur discriminatie op afkomst/etniciteit dus.Dat u zich niet schaamt, dat openlijk toe te geven in een land met eenvan de belangrijkste richtlijnen, artikel 1 van de Grondwet, het anti-discriminatiebeginsel. [5]Terecht heeft dan ook de Gemeente Amsterdam per direct de samenwerkingmet u opgezegd en terecht verwijst burgemeester Halsema naar het door mijgenoemde artikel 1, Nederlandse Grondwet. [6]Bent u zich trouwens bewust van het feit, dat discriminatie in Nederlandstrafbaar is.Ja of nee?Lees er maar artikel 137, Wetboek van Strafrecht op na! ‘[7]Bent u zich ervan bewust, wat uitsluiting en racisme in extremishistorisch teweeggebracht heeft?Lees er de informatie over WO II maar op na.En waar het in extremis toe kan leiden?Weleens gehoord van het recentelijk in Amsterdam onthulde Namenmonument?[8]
Daartoe leidt het vunzige gedachtegoed, dat u denkt straffeloos te kunnen spuien.
EPILOOG
Nu denk ik geen moment, u te kunnen overtuigen van het gevaarlijke, hetkwaadaardige van uw ”gedachtegoed” of dat de Stenen op hetNamenmonument u kunnen overtuigen.
Maar dit wil ik u WEL meegeven:
Stel nu eens [want ja, je weet nooit hoe Poetin nog kan doorpakken….]dat U moet vluchten en alleen maar naar een Afrikaans land kunt endat daar aangekomen, alleen Afrikanen worden opgevangen en uhet nakijken hebt, omdat u niet Afrikaans bent?Is dat eerlijk?Is dat rechtvaardig?
Denk daar maar eens over na!
Vriendelijk bedankt voor het lezen van deze Brief
Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam

VOOR UW GEMAK DE NOTEN IN LINKS
NOOT 1

NOTEN 2 T/M 7 

NOOT 8

Noot 8/”Slegs vir etnische Oekraieners” | Astrid Essed

Reacties uitgeschakeld voor Noten 1 t/m 3/Deugt de Regenboog Groep?

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.