Echte of vermeende betrokkenheid bij discriminatie tegen niet etnische Oekraiense vluchtelingen?/Brief aan de Regenboog Groep

People fleeing the war in Ukraine walk towards a train which will take them to Berlin from Karkow, Poland, on March 15. Of the roughly 3 million refugees forced to leave Ukraine, more than half have crossed into neighbouring Poland. Photo: TNS

People fleeing the war in Ukraine walk towards a train which will take them to Berlin from Karkow, Poland, on March 15. Of the roughly 3 million refugees forced to leave Ukraine, more than half have crossed into neighbouring Poland. Photo: TNS

DOUBLE STANDARDS

 SEM JANSSEN

ECHTE OF VERMEENDE BETROKKENHEID BIJ DISCRIMINATIETEGEN NIET ETNISCHE OEKRAIENSE VLUCHTELINGEN?/BRIEFAAN DE REGENBOOG GROEP

AAN

Het Bestuur van de Regenboog Groep
Onderwerp:

Echte, vermeende betrokkenheid bij discriminatie tegen”niet etnische” Oekraiense vluchtelingen


Geacht Bestuur,
Voordat ik met de Deur in huis val, eerst dit:Grote waardering voor het feit, dat u zich inzet voor de opvang vanOekraiense vluchtelingen, die zijn gevlucht voor de door de Russischeagressor ontketende oorlog. [1]


Nu graag uw aandacht voor het volgende:Zoals u aan uw correspondentie hebt kunnen zien, heb ik u cc opde hoogte gesteld van mijn aan de eigenaar van het riviercruiseschip Amavenita gestuurde mail in verband met zijn weigering tot de opvang van ”niet-etnischeOekraieners”, waarop de Gemeente Amsterdam terecht de samenwerkingmet hem heeft verbroken. [2]Zie onder noot 3 nogmaals mijn mail aan de eigenaar van de Amavenita.


Niet zo fraai allemaal en terecht [al zeg ik het zelf], dat ik die eigenaar daaropheb aangesproken.

Zeer raak en terecht ook, dat de Amsterdamse burgemeester mevrouwHalsema over deze affaire opmerkte in een schriftelijke reactie:’

‘“Dit is onacceptabel en in strijd met artikel 1 van de grondwet. Etniciteit of geslacht bepaalt niet of je wordt opgevangen en beschermd. Maar de vluchtmotieven, de vrees voor vervolging, oorlog en geweld.” [4]Zo hoort een burgemeester zich ook op te stellen!

REACTIE REGENBOOG GROEP
Nu zult u zeggen:”Wat heeft dat met ons te maken en waarom schrijft Astrid Essed ONS dan aan?

Daarvoor is een simpele verklaring en wel in de berichtgeving van Het Parool,waarin uw organisatie genoemd wordt

Ik citeer hier Het Parool

:”Het is niet de enige boot op het Java-eiland waar vluchtelingen verbleven; in totaal werden 300 mensen op twee riviercruiseschepen ondergebracht. Sommige Oekraïners verhuizen van de ene naar de andere boot, want met de andere eigenaar gaat de samenwerking door. Ook in een leegstaand schoolgebouw op het Java-eiland kunnen sinds deze week 150 mensen terecht.

Rust bieden

De opvang wordt op deze locaties verzorgd door de Regenboog groep. Een woordvoerder laat weten dat de situatie niet ideaal is: “We willen mensen juist rust bieden, en nu moeten ze plotseling vertrekken. Maar het is de enige manier waarop we de opvang kunnen voortzetten zoals we dat willen.”

EINDE CITAAT HET PAROOL [5]

Geacht Bestuur, nu zijn er verschillende mogelijkheden

Of Het Parool heeft uw organisatie verkeerd geciteerd.

Of Het Parool heeft uw organisatie niet volledig geciteerd,

waardoor uw uitspraak uit de context is gehaald.

OF…..Het Parool heeft u wel degelijk juist geciteerd.

Persoonlijk kies ik vooralsnog voor het

laatste, want als het citaat uit Het Parool NIET klopte,

ga ik ervan uit, dat u bij de krant had aangedrongen

op een rectificatie, juist omdat het zo’n beladen kwestie

bedraagt en uw organisatie hiermee in een kwaad

daglicht zou komen te staan.

Want als ik het zo lees [en ik citeer weer]

”“We willen mensen juist rust bieden, en nu moeten ze plotseling vertrekken. Maar het is de enige manier waarop we de opvang kunnen voortzetten zoals we dat willen.”

Dan trek ik hieruit de conclusie, dat de opvang, zoals u

zich die voorstelt, er net als de gedachte van de eigenaar

van de Amavenita op gebaseerd is, dat u slechts

vrouwen, kinderen en ”etnische Oekraieners” wenst

op te vangen.

Als dat zo is, dan spreek ik daar schande van.

Dan zijn uw drijfveren kwaadaardig en racistisch en

geheel in strijd met de geest waarin vluchtelingen

dienen te worden opgevangen!

Dan hoort u zich te schamen.

Trouwens, het viel mij in Het Parool bericht ook

op, dat uw organisatie, in tegenstelling tot de Gemeente

Amsterdam en Amsterdam’s burgemeester, de handelingen

van die eigenaar [althans niet in het bericht en ook

niet op uw website] heeft veroordeeld, wat mij

stijft in mijn mening, dat dit kennelijk ook uw

standpunt is?

U, die zich zegt in te zetten voor kwetsbare mensen? [6]

Zijn die ”niet etnische” Oekraieners dan niet kwetsbaar?

Wat is, in de humanitaire zin, het verschil tussen ”etnische”

en ”niet-etnische” Oekraieners?

Ook heb ik gelezen, dat uw organisatie vanuit de christelijke

hoek is opgericht [7]

Er even vanuit gaande, dat u de christelijke idealen

nog steeds aanhangt, hoe rijmt zich dat met de uitsluiting

van een deel van uw medemensen.

Moet ik u soms Mattheus 25: 42-45 opnieuw in

herinnering brengen? “
Lees maar eens goed onder noot 8!

EPILOOG

Het heeft er dus alle schijn van, dat u het wereldbeeld

van de discriminerende eigenaar van de Amavenita deelt

en de ene vluchteling [de ”etnische” Oekraiener] kennelijk

meer telt dan de andere, de niet-etnische Oekraiener

Daar spreek ik, nogmaals, schande van en ik zal

dat zeker niet voor mij houden.

Maar ik geef u een kans, omdat het niet geheel

duidelijk is, of het in Het Parool genoemde citaat ook

werkelijk uw zienswijze vertolkt.

Wanneer u er dus NIET zo over denkt en Het Parool

een en ander onduidelijk of onberaden heeft opgeschreven,

mag u mij dat laten weten.

Dan trek ik mijn beschuldiging in.

Mocht ik echter niets van u horen [ik geef u een week

om te reageren], dan ga ik ervan uit, dat de informatie uit

Het Parool klopt en dan zal ik u voortaan als discriminerende en inhumane organisatie

beschouwen, hoeveel projecten u ook voor daklozen en/of

anderen opzet.

Aan u dus de keuze, hoe u bekend wenst te staan.

Trouwens, ik heb NOG een voorwaarde:

Mocht u mij berichten, dat u niet achter het wereldbeeld/

gedrag van de eigenaar staat en dat Het Parool u onduidelijk

of onjuist heeft geciteerd, dan verwacht en eis ik, dat u niet

alleen Het Parool hierover aanschrijft, maar ook op uw website openlijk afstand neemt van het racisme van

de betreffende eigenaar.

Ik ben benieuwd naar uw reactie

Vriendelijke groeten

Astrid Essed

Amsterdam 

NOTEN

Voor uw gemak heb ik de noten in links

ondergebracht

NOTEN 1 T/M 3

NOTEN 4 T/M 6

NOTEN 7 EN 8

Reacties uitgeschakeld voor Echte of vermeende betrokkenheid bij discriminatie tegen niet etnische Oekraiense vluchtelingen?/Brief aan de Regenboog Groep

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.