Noten 4 t/m 6/Deugt de Regenboog Groep?

[4]
”Burgemeester Femke Halsema reageert in een schriftelijke reactie met: “Dit is onacceptabel en in strijd met artikel 1 van de grondwet. Etniciteit of geslacht bepaalt niet of je wordt opgevangen en beschermd. Maar de vluchtmotieven, de vrees voor vervolging, oorlog en geweld.”

AT5OEKRAIENSE VLUCHTELINGEN UIT OPVANGBOOT GEZET, EIGENAARWIL ”ALLEEN VROUWEN, KINDEREN EN ETNISCHEOEKRAIENERS”25 MAART 2022

Alle Oekraïense vluchtelingen die zijn ondergebracht op een van de twee boten bij Java-eiland zijn op straat gezet. Het gaat om ongeveer 80 vluchtelingen. De reden van het plotselinge vertrek is dat de eigenaar van de boot eisen heeft gesteld wie er op zijn boot zit. Die wil dat er alleen vrouwen, kinderen en etnische Oekraïners terecht kunnen. Dit heeft de gemeente bevestigd.

De vluchtelingen moesten vanmorgen plotseling al hun spullen pakken en de boot verlaten. De groep werd sinds half maart opgevangen op de boot. 

In de stad huurt de gemeente locaties waar vluchtelingen worden opgevangen zodat er voldoende opvangplekken zijn voor Oekraïners. Aan de eisen van de eigenaar van de boot kan en wil de gemeente geen gehoor geven. Om die reden is de samenwerking met de eigenaar per direct beëindigd. “De vluchtelingen die op de boot zijn opgevangen, zullen op een andere plek in de stad worden ondergebracht”, laat een woordvoerder weten.

Het gaat om een van de twee boten op het Java-eiland. De andere boot is eigendom van Peter Versluis van rederij VeKa, daar is niemand weggestuurd. Sommige vluchtelingen kunnen van de ene boot naar de andere. De rest zal op verschillende andere locaties in de stad worden opgevangen. 

Versluis heeft nog een tweede boot in Wieringerwerf. De eigenaar gaat vanmiddag met de gemeente in gesprek over of die ook kan worden ingezet voor de opvang van vluchtelingen.

Burgemeester: ‘In strijd met grondwet’

Burgemeester Femke Halsema reageert in een schriftelijke reactie met: “Dit is onacceptabel en in strijd met artikel 1 van de grondwet. Etniciteit of geslacht bepaalt niet of je wordt opgevangen en beschermd. Maar de vluchtmotieven, de vrees voor vervolging, oorlog en geweld. Amsterdam veroordeelt het gedrag en de uitspraken van de eigenaar van de boot.”

De eigenaar van de boot waar vluchtelingen werden weggestuurd wilde niet bij AT5/NH Amsterdam reageren.https://www.at5.nl/artikelen/214345/oekraiense-vluchtelingen-uit-opvangboot-gezet-eigenaar-wil-alleen-vrouwen-kinderen-en-etnische-oekrainers

EINDE BERICHT AT5

[5]

HET PAROOLVLUCHTELINGEN NAAR ANDERE PLEK: EIGENAAR OPVANGBOOTWIL ALLEEN KINDEREN, VROUWEN EN ”ETNISCHE OEKRAIENERS”25 MAART 2022
https://www.parool.nl/amsterdam/vluchtelingen-naar-andere-plek-eigenaar-opvangboot-wil-alleen-kinderen-vrouwen-en-etnische-oekrainers~bb3bcfd7/#:~:text=Zo’n%2080%20Oekra%C3%AFense%20vluchtelingen,en%20etnische%20Oekra%C3%AFners%20wil%20onderbrengen.&text=Dat%20bevestigt%20een%20woordvoerder%20van%20het%20stadsbestuur.

ZIE VOOR GEHELE TEKST, NOOT 2

[6]

DE REGENBOOG VOLOP ACTIEF VOOR KWETSBARE MENSEN
https://goededoelen.nl/nieuws/de-regenboog-volop-actief-voor-kwetsbare-mensen

De Regenboog werkt voor een kwetsbare groep mensen. Waarvan velen niet over een eigen woning beschikken of vrienden of familie hebben waarop zij kunnen terugvallen. Daarom blijft de Regenboog hulp bieden, maar draagt tegelijkertijd ook de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de verspreiding van het coronavirus tot een minimum wordt beperkt.

INLOOPHUIZEN BLIJVEN OPEN VOOR BEPERKTE GROEP DAKLOZEN

De inloophuizen blijven open, zodat mensen die geen huis of eigen plek hebben in ieder geval ergens terecht kunnen. Natuurlijk gebeurt dit met alle maatregelen van dien om de verspreiding van het virus zo krachtig mogelijk tegen te gaan en de gezondheid van de bezoekers, medewerkers en vrijwilligers te waarborgen.

Dit doet de Regenboog door het aantal bezoekers dat tegelijkertijd in de inloophuizen verblijft tot een minimum te beperken en zo veel mogelijk over de inloophuizen te spreiden.

Daarom krijgen mensen die wel een vaste slaapplek hebben, momenteel geen toegang tot de inloophuizen. Natuurlijk proberen ze deze mensen wel nog steeds zoveel mogelijk te helpen. Zo krijgen zij aan de deur in ieder geval eten van de organisatie mee en doen ze hun uiterste best om contact met deze mensen te houden. Tevens gaan ze kijken naar het uitbreiden van de openingstijden om de bezoeken aan de inloophuizen nog beter te kunnen spreiden.

ISOLATIEPLEK: VILLA BUITENLUST

Wat nu als er iemand in de inloophuizen binnenkomt die ziek is? Naar huis sturen kan niet. Voor mensen die in quarantaine moeten, maar niet over een eigen huis of plek beschikken, is Villa Buitenlust als een van de vier isolatieplekken aangewezen. Hier kunnen mensen met ziekteverschijnselen twee weken onder begeleiding in quarantaine verblijven. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de GGD en samenwerkingspartners.

Om dit te realiseren is de organisatie heel hard op zoek naar veilige mondkapjes en latex handschoenen. Kan je helpen? Neem contact op met info@deregenboog.org of bel 020 – 531 7600.

EXTRA AANDACHT VOOR MENSEN IN SOCIALE ISOLATIE

Het is voor veel mensen niet niks dat alles tot stilstand komt. Fysiek mogen we minder dicht bij elkaar in de buurt komen. Daarom moeten we juist zorgen dat we extra veel contact houden met de mensen die nu waarschijnlijk – meer dan ooit – in een sociaal isolement zitten. Meer aandacht voor de bijna-duizend eenzame Amsterdammers die worden bijgestaan door onze medewerkers en vrijwilligers is heel belangrijk in deze tijden.

IETS EXTRA’S DOEN ALS VRIJWILLIGER

Wil je als vrijwilliger iets extra’s doen voor onze deelnemers of de bezoekers van de inloophuizen, zodat we zoveel mogelijk kunnen voorkomen dat zij nog verder isoleren? Door met ze te bellen bijvoorbeeld? Of denk je iets anders specifieks voor iemand te kunnen betekenen?

Geef je dan op via vrijwilligerswerk@deregenboog.org onder vermelding van ‘iets extra’s doen’.

EN OOK DE HUIZEN VAN DE WIJK BLIJVEN (BEPERKT) OPEN

De Huizen van de Wijk: De Meeuw en Het Claverhuis blijven beperkt open voor mensen die geen dak boven hun hoofd of sociaal netwerk hebben.

Bron: De Regenboog Groep

Reacties uitgeschakeld voor Noten 4 t/m 6/Deugt de Regenboog Groep?

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.