De Zaak Grunberg/Wijenberg of de karaktermoord op de heer Wijenberg

DE ZAAK GRUNBERG/WIJENBERG OF DE KARAKTERMOORDOP DE HEER WIJENBERG
LEZERS!


Onderstaand Ingezonden Stuk heb ik toegestuurd aan de redacties vanJoop.nl en De Correspondent over de Zaak Grunberg/WijenbergIk heb natuurlijk geen idee of ze het zullen aandurven, het te plaatsen, maarin ieder geval hierbij met jullie gedeeldEven nog een toelichting, maar die kunnen jullie natuurlijkook overslaan en direct naar het Ingezonden Stuk [onder de noten] toegaanENJOY!
TOELICHTING:

[Zie onder de noten, behorende bij Toelichting, mijn aan Joop.nl en deCorrespondent toegezonden Ingezonden Stuk]


In 2020 ontbrandde een verhitte discussie tussen Jan Wijenberg, oud ambassadeur en voorvechter voor een op het Internationaal Recht gebaseerde rechtvaardige vrede in het Midden-Oostenconflict en schrijver Arnon Grunberg.


Directe aanleiding vormde een brief van de heer Wijenberg aan premier Rutte en de voorzitter Nationaal Comite 4 en 5 mei, met kritische kanttekeningen over de jaarlijkse wijze van herdenking, met bijgevoegd rapportage over de Israelische bezettings en terreurpolitiek jegens de bezette Palestijnse bevolking, als  ook kritische kanttekeningen over de 4 mei lezing van genoemde schrijver, de heer Grunberg. [1]
Daarop ontstond een discussie tussen Wijenberg en Grunberg, die niet alleen fel was [dat zou geen probleem geweest zijn], maar van de kant van Grunberg ronduit beledigend, waarbij hij zich niet ontzag de heer Wijenberg, die hem inhoudelijk beleefd van repliek diende, uit temaken voor neo nazi en sympathisant van de Waffen SS [2]


Naar aanleiding daarvan heb ik actie ondernomen
Zie onder noot 3


Aangezien Grunberg dit jaar de PC Hooft literatuurprijs uitgereikt krijgt, heeft Wijenberg de Stichting PC Hooft benaderdZie zijn brief onder noot 4


Om de heer Wijenberg te steunen, heb ik eveneens de Stichting PC Hooft aangeschreven.


In mijn Ingezonden stuk is te lezen, dat Wijenberg en ik het niet helemaal eens zijn 
Wijenberg wil, dat de prijs niet aan Grunberg wordt uitgereikt, ik echter ben niet tegen een uitreiking op zich, maar verzet mij wel tegen een openbare.


Op hoofdpunten echter steun ik Wijenberg  en sta volledig achter hem.Grunberg’s gedrag kan niet door de beugel en daaraan moeten consequenties worden verbonden
Zie onder noot 5, mijn brief aan de Stichting PC Hooft 
ASTRID ESSED

[1]

OUD-AMBASSADEUR JAN WIJENBERG/KRITISCHE BRIEF AAN PREMIER RUTTE EN DE VOORZITTER VAN HET NATIONAAL COMITE 4 EN 5 MEI OVER 4 MEI HERDENKING/”HET VERDRIET MONOPOLIE VAN DE JOODSE SLACHTOFFERS]
https://www.astridessed.nl/oud-ambassadeur-jan-wijenberg-kritische-brief-aan-premier-rutte-en-de-voorzitter-van-het-nationaal-comite-4-en-5-mei-over-4-mei-herdenking-het-verdriet-monopolie-van-de-joodse-slachtoffers/

4 MEI VOORDRACHT ARNON GRUNBERGNEE

https://www.4en5mei.nl/archieven/inspiratie/4-mei-voordracht-2020-arnon-grunberg

[2]

TER HERINNERING/CORRESPONDENTIE TUSSEN JAN WIJENBERG, OUD-AMBASSADEUR EN SCHRIJVER ARNON GRUNBERG
https://www.astridessed.nl/ter-herinnering-correspondentie-tussen-jan-wijenberg-oud-ambassadeur-en-schrijver-arnon-grunberg/

ZIE OOK

[3]

ASTRID ESSED/DE KWESTIE GRUNBERG/BRIEF AAN NRC

ASTRID ESSED/DE KWESTIE GRUNBERG/BRIEF AAN DE VOLKSKRANT

ASTRID ESSED/DE KWESTIE GRUNBERG/BRIEF AAN AMNESTYINTERNATIONAL

ASTRID ESSED/DE KWESTIE GRUNBERG/BRIEF AAN WORDT VERVOLGD,MAANDBLAD AMNESTY INTERNATIONAL

[4]

BRIEF VAN JAN WIJENBERG AAN DE STICHTING PC HOOFT OVERDE KWESTIE GRUNBERG

[5]

BRIEF ASTRID ESSED AAN DE PC HOOFTSTICHTING

EINDE NOTEN

INGEZONDEN STUK

Titel:

”De Zaak Grunberg/Wijenberg of de karaktermoord op

de heer Wijenberg”

Ingezonden Stuk


Geachte Redactie,

In 2020 uitte oud-ambassadeur en voorvechter van de Palestijnsezaak, de heer J Wijenberg in een brief aan premier Rutte en de voorzittervan het Nationaal Comite 4 en 5 mei, kritiek op de wijze van herdenking door ditNationaal Comite, namelijk op de gelegde nadruk op de Joodse slachtoffersvan de nazi terreur.
Daarbij legde hij verband tussen deze wijze van herdenking en het decennialangepro Israel beleid van de Nederlandse Staat, waarbij hij, wat het Comite betreft,ook het feit noemde, dat er bestuursleden waren, die vroeger verbonden geweest waren aan pro Israel club het Cidi en dus op deze wijze de aardvan de herdenking hadden kunnen beinvloeden.
Ook maakte Wijenberg kritische kanttekeningen bij de 4 Mei voordracht 2020 door de[Joodse] schrijver Arnon Grunberg.
Nadat hij volgens de regels der wellevendheid, de heer Grunberg op dehoogte had gesteld van de brief aan Comite en premier, waarin dus ookde kritiek op Grunberg[aangevuld met Wijenberg’s eigen documentatie en artikelen rond het Midden Oostenconflict], ontstonder een pittige discussie tussen Grunberg en Wijenberg.


Op zich niets mis mee, ware het niet, dat Grunberg  al na korte tijd”op de man”’ ging spelen, Wijenberg een anti-semiet noemde enzelfs zover ging te schrijven, dat het Wijenberg wel zou spijten,dat hij, gezien zijn leeftijd, geen lid geweest had kunnen zijn van de Waffen SS en het vast wel zou betreuren, geenOost-Europese Joden te hebben kunnen executeren.


De correspondentie eindigde met een scheldkannonade van Grunberg, die voorsteldebij Wijenberg langs te komen om hem ”te genezen” en aangaf ”altijd al embedded te hebben willen gaan bij neo-nazi’s.”

Als voormalig mede bestuurslid, samen met heer Wijenberg, van de Stichting Stop de Bezetting heb ik mij in 2020 met deze onverkwikkelijke discussie bemoeiddoor zowel de Volkskrant, NRC als Amnesty International [Grunberg schrijftvoor deze drie] aan te schrijven over dit onverkwikkelijke gedrag van Grunberg.Nu, in 2022, nu Grunberg uit handen van Stichting PC Hooft de PC Hooftliteratuurprijs zal ontvangen, hebben de heer Wijenberg en ik deze Stichtingaangeschreven.


Ik ben van mening, dat Grunberg deze prijs best  toegekend mag krijgen,maar dan in stilte.Iemand, die op een dergelijke wijze de vrijheid van meningsuiting schendt,waarop ook de heer Wijenberg recht heeft en hem voor rotte vis uitmaakt,omdat hij zijn kritiek op Israel onverbloemd uit, verdient geen Feestje.Bovendien verdenk ik Grunberg ervan, dat hij karaktermoord heeftwillen plegen, omdat hij geen kritiek op Israel kan velen.


Maar wat de reden van zijn liederlijke aanval op Wijenberg ook is,, het is beneden ieder peil om op een dergelijkewijze een debat te voeren, zeker daar de heer Wijenberg de regels der rationaliteit, beschaving en coherente argumentatie wel in acht namen op geen moment gedurende hun discussie grof is geworden.


Van de winnaar van de PC Hooftprijs mag men meer niveau verwachten enik acht het van het grootste belang, dat deze kant van Grunberg via ditIngezonden stuk bekend wordt gemaakt.

Astrid EssedAmsterdam
www.astridessed.nl

EINDE INGEZONDEN STUK

Reacties uitgeschakeld voor De Zaak Grunberg/Wijenberg of de karaktermoord op de heer Wijenberg

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.