Tag archieven: Ter Apel

VVD Kamerlid de Neef stapt op om ”ijskoude asielaanpak”/Eindelijk een VVD politicus met een Geweten!/Adhesiebetuiging


Tweet

See new Tweets

Conversation

Daan de Neef

@DaandeNeef

Ik vertrek uit de Tweede Kamer. Hierbij mijn verklaring zoals die vanavond is medegedeeld aan mijn fractiecollega’s:

Beste Collega’s

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: ik stop ermee.

Per volgende week dinsdag geef ik mijn zetel op.

De VVD inzet voor wat betreft de opvangcrisis en de communicatie

daaromtrent van vorige week vrijdag waren voor mij de druppel.

Ik heb in het verleden al aangegeven hier grote moeite mee te hebben-

ook op andere onderwerpen zoals de bio-industrie en dierenwelzijn-

maar nu is het voor mij extra duidelijk.

De VVD is simpelweg niet meer mijn partij en ik zal dus ook mijn

lidmaatschap na 18 jaar opzeggen. Ik had gerekend op medemenselijkheid

na een week waarin een baby van drie maanden stierf in Ter Apel

en waarin Artsen Zonder Grenzen sprak van een noodsituatie.

Maar die compassie bleef uit en er kwam, naar mijn smaak, een

ijskoude aanpak voor in de plek.

Ik kan en wil dit niet verdedigen. En dat ga ik ook niet doen.

De persoonlijke balans van goede dingen doen en met moeite

andere onderwerpen verdedigen, is er niet meer.

Dan rest mij niets anders dan te vertrekken en mijn zetel weer

terug te geven.

Ik wil eenieder bedanken voor de samenwerking en wens jullie

heel veel wijsheid, integriteit en humaniteit toe in jullie werk.

Groeten, Daan

Image result for ouderwetse vulpen/Foto's
Image result for middeleeuws zwaard

BESTRIJDT HET ONRECHT MET PEN EN ZWAARD

https://nos.nl/artikel/2442787-vvd-kamerlid-de-neef-stapt-op-om-ijskoude-aanpak-ter-apel

VVD KAMERLID DE NEEF STAPT OP OM ”IJSKOUDE ASIELAANPAK”/

EINDELIJK EEN VVD POLITICUS MET EEN GEWETEN!/ADHESIEBETUIGING

BRIEF/ADHESIEBETUIGING

AAN

VVD TWEEDE KAMERLID

De Heer D de Neef

Onderwerp:

Beeindiging van uw VVD Kamerlidmaatschap vanwege de vluchtelingencrisis

“The world will not be destroyed by those who do evil, but by those who watch them without doing anything.”

― Albert Einstein

https://www.goodreads.com/quotes/8144295-the-world-will-not-be-destroyed-by-those-who-do

Geachte heer de Neef

Eindelijk [ik heb er lang op gewacht, maar ze zijn er nog!] weer eens

geconfronteerd met een VVD politicus met een Geweten, wat de aanleiding

is voor mij om u aan te schrijven.

In het verleden heb ik dit een keer eerder gedaan, namelijk aan uw Partijgenoot

[die u zich misschien niet meer herinnert] de heer Bas Geerdink, ooit

VVD Raadslid in Rheden, die opstapte uit terechte onvrede met de

samenwerking met de PVV.

Zie onder noot 1 de met hem gevoerde correspondentie.

U bent dus de tweede VVD politicus, van wie ik het buitengewoon

waardeer dat u voor uw Geweten gekozen hebt.

Dat u ervoor gekozen hebt om te breken met de [ik citeer u via de media en

via uw Twitter account]

”ijskoude asielaanpak” [2]

En u hebt gelijk.

Natuurlijk is die dehumanisering van vluchtelingen al decennialang aan

de gang, ook onder de PvdA, maar met de jaren is het hand over hand

ONmenselijker geworden.

Vluchtelingen, die tussen Wal en Schip vallen en desondanks toch 

geen gebruik kunnen maken van het daarvoor bedoelde ” buitenschuldcriterium

[3]

Vluchtelingen, die willens en wetens zijn uitgezet naar gevaarlijke landen als

Afghanistan en daar het leven hebben gelaten [4]

Een zo magere Kinderpardonregeling, dat het niet alleen om te huilen

was, maar waarbij ook de humanitaire maat tot nulpunt werd teruggebracht [5]

Ik kan zo eindeloos doorgaan, maar u weet dat zelf ook wel.

Lang bent ook u  meegegaan [volgens Wikipedia bent u vanaf 2006 betrokken bij de VVD politiek en een jaar lid van de Tweede Kamer, volgens Parlement. com] [6] met deze dehumaniseringspolitiek van de

elkaar opeenvolgende kabinetten en de perfide rol van uw partij.

Maar nu hebt u de Moed getoond, met dit ontmenselijke beleid te breken,

wat met de dag meer door de humanitaire ondergrens zakt.

Want die vluchtelingencrisis is er niet van vandaag en NIET de schuld

van de vluchtelingen:

Sinds jaar en dag voerde het COA het verkeerde beleid, asielopvangen te

sluiten, als de instroom afnam [7], waardoor dat natuurlijk een probleem

werd, als er weer meer vluchtelingen binnenkwamen.

Statushouders [zeker 20 000 momenteel, heb ik uit de media begrepen] [8]

konden en kunnen niet doorstromen, waardoor zij buiten hun schuld de

plaatsen bezet hielden voor nieuwe asielzoekers.

En die crisis is niet een kwestie van onMACHT, maar van onWIL.

Want toen ten gevolge van de Russische agressieoorlog miljoenen

Oekraieners op de vlucht sloegen, konden er schijnbaar moeiteloos

duizenden in Nederland worden opgevangen. [9]

Prima natuurlijk, maar waarom dan zo’n geharrewar met die 700

buitenslapers in Ter Apel? [10]

De omstandigheden waren er schandelijk, onhygienisch en dehumaniserend,

zoals geconstateerd door de Inspectie voor de Volksgezondheid [11] en

Artsen Zonder Grenzen, die daar dapper noodhulp verleent. [12] 

Met het Dieptepunt het overlijden van die 3 maanden oude baby [13], wat voor u

waarschijnlijk het breekpunt is geweest he?

En u hebt gelijk:

Veranderde het beleid daardoor?

Welnee, het kabinet kwam nu met het plan tot inperken van de

gezinshereniging [14]

Meer dan schandalig

TENSLOTTE:

Meneer de Neef, groot respect voor het feit, dat u uw politieke Kamercarriere

eraan gegeven hebt en hebt gekozen voor Menselijkheid en ja, Solidariteit

met een van de kwetsbaarste groepen in Nederland:

Asielzoekers, die meestal na een bijna misdadige tocht in Nederland zijn

aangekomen en hopen op een menswaardig Bestaan.

Jarenlang was u als politicus in niet geringe functies [15] betrokken

bij de VVD en ik begrijp, dat het niet gemakkelijk was, deze stap te zetten.

Maar u hebt meer moed getoond dan al uw fractiegenoten en het hele

kabinet bij elkaar.

Kiezen voor wat rechtvaardig is.

Vanuit deze Plek, van achter mijn schrijftafel met een felle zon

in mijn gezicht [maar ik heb het ervoor over om u deze brief te schrijven],

van harte mijn adhesiebetuiging met uw pittige en moedige stap.

U zult vrees ik nog de nodige backlash krijgen, maar

u kunt kracht putten uit de gedachten, dat Grootheden als

Albert Einstein en Martin Luther King het met u eens zouden zijn. [16]

Ik wens u veel succes met uw verdere carriere en in de rest van uw

leven.

You did the Right Thing.

Vriendelijke groeten

Astrid Essed

Amsterdam 

NOTEN

VOOR UW GEMAK ZIJN DE NOTEN IN LINKS ONDERGEBRACHT

NOTEN 1 EN 2

NOTEN 3 T/M 5

NOTEN 6 EN 7

NOTEN 8 T/M 10

NOOT 11

NOOT 12

NOOT 13

NOOT 14

NOTEN 15 EN 16

Noten 15 en 16/A Few Good Men | Astrid Essed

Noten 15 en 16/A Few Good Men | Astrid Essed

Reacties uitgeschakeld voor VVD Kamerlid de Neef stapt op om ”ijskoude asielaanpak”/Eindelijk een VVD politicus met een Geweten!/Adhesiebetuiging

Opgeslagen onder Divers

[Artikel Peter Storm]/Tenten weghalen in Ter Apel: Overheid in actie tegen solidariteit

https://nos.nl/collectie/13898/artikel/2432685-nu-50-tenten-bij-aanmeldcentrum-ter-apel-snel-echte-oplossing-nodig

TENTEN WEGHALEN IN TER APEL: OVERHEID IN ACTIE TEGEN SOLIDARITEIT

WEBSITE PETER STORM

Geplaatst op 17 augustus 2022 door egel

woensdag 17 augustus 2022

Schokkend, schandalig, een aanval op de solidariteit. Daar komt het weghalen van tentjes in Ter Apel op neer. In die tentjes probeerden vluchtelingen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel te verblijven. Een ondernemer die niet enkel een verdienmodel had, maar ook nog een hart en een geweten, had die tentjes via crowdfunding geregeld en aan de vluchtelingen gegeven. Dat vond het Verachtelijk Gezag niet goed. Dus verwijderden agenten van de Mobiele Eenheid ter plekke de fragiele onderkomens. Iets met veiligheid. Slapen in de open lucht, dat mocht dan nog weer wel.(1)

De hele akelig vertoning is een zoveelste episode van het drama dat zich rond Ter Apel voltrekt. Vluchtelingen melden zich daar voor de opvang waar ze legaal gewoon recht op hebben. De capaciteit van die opvang schiet – door bewust beleid, niet door onvermogen – zodanig te kort dat de vluchtelingen bij herhaling op straat moesten slapen. Af en toe waren r veechtpartijeen van tot het uiterste getergde, van opvang verstoken en in onzekerheid gelaten vluchtelingen. De al genoemde ondernemer kon het niet meer aanzien en is die tentjes gaan regelen. Waren eer maar meer mensen zoals hij, want het is de hulpvaardigheid en solidariteit van mensen die tegenover de hardvochtige vluchtelingen welbwust treiternde overheid noodzakelijk is.

Wat bezielde de ME om die tentjes weg te halen en zulke kwetsbare en getraumatiseerde mensen zelfs van dat schamel en tijdelijke onderkomen te beroven? Simpel: orders van hogerhand. Dat politieagenten zelfs de bruutste orders bereid zijn uit te voeren, juist ook dat maakt ze politieagenten. Vanwaar de orders tot ontruiming? De functionarissen van de veiligheidsregio, waarmee de ondernemer met zijn tentjes eerder probeerde de zaak af te stemmen, vonden dat die met dit soort initiatief het vinden van een oplossing juist moeilijker maakte. De ondernemer wachtte dus eventjes, zodat de autoriteiten aan iets structureels konden werken. Die kwam niet, dus is hij de tentjes toch maar gaan leveren. ‘We zijn ontvangen met veel blijdschap, niemand was agressief. Heb alleen maar vriendelijk, dankbare mensen gezien.’

Maar het mocht dus niet. Brandveiligheid, wel vaker het excuus van gezagsdragers als ze iets willen ontruimen of slopen. En, zoals de ondernemer al eerder te horen had gekregen don die met zijn idee kwam ‘We weten niet wat zich in die tentjes afspeelt’. Nooit van privacy gehoord, deze functionarissen.

Wat zit er achter deze bruutheid? Streven naar veiligheid voor de vluchtelingen? Laat me niet lachen! Als dat de overheid echt interesseerde, had die allang fatsoenlijk opvang geregeld. Nee, het is angst van overheidswege! Waarvoor? Niet voor de vluchtelingen op zichzelf, daar heeft de staat eerder minachting voor. Wel voor de solidariteit die deze vluchtelingen kunnen organiseren en oproepen bij andere mensen. Vluchtelingen die relatief weerloos op straat slapen is tot daar aan toe. Vluchtelingen die een soort kamp kunnen inrichten staan al veel sterker. En voor je het weet gaan andere mensen het voorbeeld van de ondernemer volgen en komen aanzetten bij dat kampement met eten, drinken en vriendelijkheid. Voor je het weet groeit de solidariteit, uitgerekend voor de dichte deuren van het opvangcentrum dat overduidelijk die mensen niet opvangt. Voor je het weet staat het gzag te kijk in al haar onmenselijkheid, onverschilligheid – en overbodigheid, want mensen blijken zaken buiten die overheid om zelf te kunne regelen.

Wat de staat eventueel kan tolereren van haar burgers is medelijden met zielig mensen, zolang ze maar zielig en afhankelijk blijven. Wat de staat niet kan hebben is ondersteuning waardoor de mensen zich iets sterker kunnen gaan voelen. Wat de staat helemaal niet kan hebben is een plek waar vluchtelingen samen kunnen zijn, waar solidaire omwonenden en anderen naar toe kunnen komen om steun te betuigen en hulpverlening op touw te helpen zetten.

Dat afpakken van die tenten was een gore aanval van overheidswege op hulpvaardigheid en op solidariteit. Waar solidariteit een hulpvaardigheid werkelijk ruimte krijgen en nemen, daar staat de overheid te kijk in al haar bureaucratische onmenselijkheid en overbodigheid. De strijd van en met vluchtelingen, allereerst voor fatsoenlijke opvang maar principieel voor de vrijheid om te blijven zonder bang voor uitzetting te hoeven zijn, is dus tegelijk een strijd tegen een overheid die solidariteit en hulpvaardigheid repressief bejegent als als de gezagsondermijning die het uiteindelijk ook is.

Noten:

1 Martijn Klungel en Tristan Baakman, ‘Uitzonderlijk ontustig in Ter Apel: wgen rondom azc afgesloten, geen slaapplaats voor 300 asielzoekers (update)’, RTL Noord, 16 augustus 2022, https://www.rtvnoord.nl/nieuws/949404/uitzonderlijk-onrustig-in-ter-apel-wegen-rondom-azc-afgesloten-geen-slaapplaats-voor-300-asielzoekers-update

2 ‘Initiatiefnemer tenten Ter Apel:”Geen dringende reden om ze weg te halen”’, NOS, 17 augustus 2022, https://nos.nl/artikel/2440942-initiatiefnemer-tenten-ter-apel-geen-dringende-reden-om-ze-weg-te-halen

Peter Storm

Reacties uitgeschakeld voor [Artikel Peter Storm]/Tenten weghalen in Ter Apel: Overheid in actie tegen solidariteit

Opgeslagen onder Divers