Noten 8 t/m 10/A Few Good Men

[8]

NOS

KABINET WIL ASIELCRISIS OPLOSSEN MET 20 000

PLEKKEN EN MEER GELD

https://nos.nl/collectie/13898/artikel/2442099-kabinet-wil-asielcrisis-oplossen-met-20-000-plekken-en-meer-geld

Gemeenten zijn bereid de komende maanden woonruimte voor 20.000 statushouders beschikbaar te stellen voor asielzoekers met een verblijfsvergunning. Dat blijkt uit het conceptstuk dat de NOS heeft ingezien, waar RTL Nieuws als eerste over berichtte.

Kabinet en gemeenten onderhandelden de afgelopen dagen over het akkoord. Gisteren werd het besproken in het Veiligheidsberaad en is dat akkoord gegaan. Op dit moment praat de ministerraad er over.

Het conceptakkoord gaat alleen over de opvang van asielzoekers, niet over de instroom. Maatregelen als een asielstop komen er niet in voor. Staatsecretaris Van der Burg zei vanmorgen nogmaals dat een asielstop niet mogelijk is, omdat Nederland geen eiland is en we gebonden zijn aan internationale verdragen.

Wel praat het kabinet vandaag over mogelijkheden om de instroom terug te dringen, zoals bijvoorbeeld het tijdelijk beperken van de mogelijkheden voor gezinshereniging.

Politiek verslaggever Marleen de Rooy:

“Het kabinet zet een eerste stap en hoopt de druk op de opvang te verlichten als er huizen komen waar mensen naar kunnen doorstromen. In het conceptakkoord staat dat er zo’n 700 miljoen euro vrijkomt, dat kan gebruikt worden voor flexwoningen en andere huisvesting. Gemeenten moeten het nog wel waarmaken.

Daarnaast bespreekt het kabinet vandaag ook maatregelen om de asielinstroom te beperken, dan kun je denken aan wat er mogelijk is op het gebied van gezinshereniging en nareizigers. Dit ligt een stuk gevoeliger, waarschijnlijk horen we daar vanmiddag meer over.”

Asielzoekers met een vergunning zitten nu te lang in de asielopvang door het huizengebrek. De opvangplekken zitten daardoor overvol. In aanmeldcentrum Ter Apel slapen al dagen mensen buiten wegens een tekort aan opvangplekken.

Het kabinet trekt de komende jaren 730 miljoen uit om de opvangcrisis te bestrijden. Het geld is onder meer bestemd voor noodopvang, huisvesting, flexwoningen, inburgering en de aanpak van overlastgevers.

Een deel van het geld kunnen gemeenten gebruiken om het aantal flexwoningen versneld op te voeren. Dat moet leiden tot meer prefab-woningen en containerwoningen, waarbij is afgesproken dat één derde van het aantal woningen naar statushouders moet gaan.

Daarnaast gaat het percentage van reguliere sociale huurwoningen dat naar statushouders moet gaan tijdelijk omhoog: dat was vijf procent en wordt tot januari (landelijk gezien) tijdelijk twaalf procent.

En verder moeten tussenvoorzieningen als hotels en boten bijdragen aan het realiseren van 20.000 extra plekken.

Tweede locatie

Nederland kampt al weken met een steeds groter wordende opvangcrisis. Vooral bij aanmeldcentrum in Ter Apel is de situatie schrijnend en slapen mensen al dagen buiten. Staatssecretaris Van der Burg (Asielzaken) zei vanmorgen dat ook vanavond zeer waarschijnlijk nog mensen buiten slapen.

Voor het eerst in de geschiedenis is de internationale hulporganisatie Artsen zonder Grenzen in Nederland in actie gekomen en met een team naar Ter Apel gegaan om zorg te leveren aan asielzoekers die buiten de poort moeten blijven.

Het kabinet wil het buitenslapen zo snel mogelijk oplossen en werkt aan een tweede locatie in de buurt van Ter Apel, in een nabijgelegen gemeente.

RTL NIEUWS

KABINETSPLAN TEGEN ASIELCRISIS: MEER GELD,

MEER WONINGEN, GEEN ASIELSTOP

26 AUGUSTUS 2022

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/5329209/asielakkoord-meer-geld-meer-woningen-geen-asielstop

Gemeenten moeten dit najaar in totaal 20.000 statushouders huisvesten. Het kabinet wil de komende jaren ruim 730 miljoen euro uittrekken voor verschillende projecten om de opvangcrisis te bestrijden, zoals noodopvang, huisvesting, flexwoningen, inburgering en de aanpak van overlastgevers. Er komt voorlopig geen asielstop, maar het kabinet broedt nog beperkingen van de instroom.

Dat blijkt uit een concept-akkoord tussen kabinet en gemeenten in handen van de politieke redactie van RTL Nieuws. Over het bestuurlijk akkoord is de afgelopen dagen onderhandeld, gisteren besproken in het Veiligheidsberaad en ligt vandaag op tafel in de ministerraad. 

Tweede locatie bij Ter Apel

Al weken is er een opvangcrisis in Nederland. Het is met name chaos bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. De bedoeling is dat zo snel mogelijk een einde komt aan het buitenslapen bij Ter Apel. Er komt een tweede locatie in de buurt van Ter Apel, in een nabijgelegen gemeente. Daar moeten asielzoekers worden opgevangen en vervolgens ter registratie naar Ter Apel gaan.

Ter Apel blijft tot 1 oktober een ‘veiligheidsrisicogebied’, zodat de politie preventief kan fouilleren. Daarnaast wordt een noodverordening voor heel Ter Apel overwogen, zodat mensen kunnen worden weggestuurd, om chaos te voorkomen. Bij een noodverordening mogen alleen mensen het gebied in om zich te registreren of als ze toegang hebben tot opvang.

Meer crisisnoodopvang

Elke veiligheidsregio gaat 225 extra plekken als crisisnoodopvang inrichten. De rijksoverheid betaalt deze crisisnoodopvang en alle kosten die daarmee samenhangen. Die crisisopvang is tijdelijk, de bedoeling is dat voor 1 januari 2023 de crisisnoodopvang is afgebouwd.

Naast de crisisnoodopvang wil het kabinet ook inzetten op kleinere opvanglocaties. In het overleg tussen gemeenten en kabinet is afgesproken dat locaties die gemeenten aanbieden niet hoeven te voldoen aan de normale standaard voor asielopvang. De minimale voorwaarde wordt: veilig en hygiënisch.

Huizen voor mensen die mogen blijven

Naast de crisisopvang moeten gemeenten veel meer woningen beschikbaar stellen voor asielzoekers die een verblijfsvergunning krijgen, zogenaamde ‘statushouders’. Voor dit najaar is het streven om 20.000 statushouders een huis te geven. De vraag is of dat lukt: al jaren halen gemeenten de doelstellingen voor huisvesting niet. De overheid wil meer flexwoningen en gezamenlijke huizen. Voor het einde van 2024 moeten 37.500 flexwoningen zijn gebouwd.

Voor 1 oktober komt het kabinet met een spoedwet om gemeenten te dwingen een bepaald aantal asielzoekers op te nemen.

In de plannen staat dat gemeenten kunnen gaan uitruilen. Zo zou de ene gemeente beter een asielzoekerscentrum kunnen inrichten en de andere gemeente juist statushouders een huis kunnen geven. Gemeenten kunnen zo taken van elkaar overnemen. Provincies krijgen een nadrukkelijke rol in de verdeling tussen de gemeenten, maar nadere afspraken moeten nog worden gemaakt.

Instroombeperkingen

Er komt voorlopig geen asielstop, zo staat in de documenten tussen kabinet en gemeenten. Verantwoordelijk staatssecretaris Van der Burg zou meer tijd nodig hebben. 

Volgens bronnen bespreekt het kabinet vandaag al verschillende mogelijkheden. Een van de optie is een tijdelijke stop op gezinshereniging. Asielzoekers met een verblijfsvergunning mogen pas hun familie laten overkomen als ze daadwerkelijk een woning hebben toegewezen gekregen.  

Er wordt 15 miljoen euro uitgetrokken voor een project om overlastgevende asielzoekers sneller uit te zetten. Ook wordt extra geld vrijgemaakt voor inburgeringscursussen, omdat men verwacht dat het aantal inburgeraars gaat stijgen.

[9]

[9]

DAGBLAD VAN HET NOORDEN

AANTAL IN NEDERLAND GEREGISTREERDE OEKRAIENERS

RICHTING 64 000

24 MEI 2022

https://dvhn.nl/binnenland/Aantal-in-Nederland-geregistreerde-Oekra%C3%AFners-richting-64.000-27715437.html

Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne hebben zich in Nederland ruim 63.800 Oekraïners ingeschreven bij een gemeente. Het hoogtepunt van het aantal inschrijvingen was eind maart en begin april. Toen registreerden de gemeenten in twee weken tijd meer dan 21.500 Oekraïense vluchtelingen, zo komt naar voren uit cijfers van het CBS.

Daarna is het aantal Oekraïners dat zich bij een gemeente meldde flink gedaald. In de eerste helft van deze maand waren het er zo’n 3600 per week en vorige week ging om nog geen 2500 inschrijvingen, al waarschuwt het CBS wel dat de cijfers over de meest recente weken mogelijk nog niet compleet zijn. Het is niet bekend hoeveel Oekraïners wel naar Nederland zijn gekomen, maar zich niet hebben ingeschreven.

Van de inschreven Oekraïners is twee derde vrouw en een derde man. Een derde is eveneens 18 jaar of jonger.

De meeste Oekraïners staan ingeschreven in Amsterdam (3608), Rotterdam (2738) en Den Haag (2376). Afgezet tegen het aantal inwoners dan steekt Renswoude met kop en schouders boven de rest uit. In de gemeente staan ruim honderd Oekraïners ingeschreven, dat zijn bijna 19 Oekraïners op 1000 inwoners. Ook Gennep, waar 243 Oekraïners zich hebben geregistreerd, scoort hoog. Dat zijn er zo’n 14 op de 1000 inwoners.

EINDE BERICHT

[10]

AD

WEER BUITENSLAPERS BIJ TER APEL, 85 KWETSBARE ASIELZOEKERS 

NAAR STADSKANAAL

27 AUGUSTUS 2022

https://www.ad.nl/binnenland/weer-buitenslapers-bij-ter-apel-85-kwetsbare-asielzoekers-naar-stadskanaal~a42290ed/

Afgelopen nacht hebben opnieuw een paar honderd asielzoekers buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel geslapen. Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) gaat ervan uit dat het er zo’n 300 zijn; iets meer dan de 250 asielzoekers die de nacht ervoor buiten lagen.

Hoewel voor de nacht van vrijdag op zaterdag enkele honderden asielzoekers met bussen naar andere locaties waren gebracht, kwamen er gisterochtend zo’n 200 terug naar Ter Apel omdat hun opvangplek voor slechts één nacht was. Dat zorgde volgens Artsen zonder Grenzen (AzG) voor een ‘chaotische situatie’ rond het aanmeldcentrum.

In de loop van de avond werd duidelijk dat er vannacht voor 300 mensen geen plek is. Aan het einde van de middag kon een groep van 70 asielzoekers per bus naar Vlissingen, waar zij opgevangen worden in de marinekazerne. Binnen in het aanmeldcentrum zijn 80 nieuwe plekken ontstaan, die in de loop van de dag zijn opgevuld met mensen van buiten. 85 kwetsbare mensen die in de sporthal verbleven, mogen voor één nacht naar Stadskanaal.

Waar zij vanaf vandaag naartoe kunnen is nog onduidelijk. Volgens een COA-woordvoerder zouden ze terug naar Ter Apel moeten, waar ze eerst buiten op het terrein moeten wachten. Daarna krijgen ze een woonunit of gaan ze met de bus naar een andere locatie.

Binnen en op andere plaatsen in Ter Apel zitten ook nog 350 minderjarige asielzoekers zonder ouders. Het COA bevestigt dat na berichten van NRC en Dagblad van het Noorden. Dat zijn er veel meer dan de 55 waar eigenlijk plek voor is. Er is plek gevonden voor een deel, maar circa vijftig van hen moeten de nacht doorbrengen op stoelen of op de grond.

Alarm

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) sloeg vrijdag bij gezondheidsminister Ernst Kuipers en de voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen Koen Schuiling alarm over de gezondheidssituatie op het terrein voor het aanmeldcentrum in ter Apel. Daarop vervoerden bussen vrijdagavond zo’n 390 asielzoekers naar noodopvanglocaties in Stadskanaal, Zuidbroek, Almere, Groningen en Utrecht.

Maar omdat veel opvanglocaties maar voor één nacht waren, keerden zo’n 200 asielzoekers gisteren terug. ,,Het is er ook niet schoner op geworden buiten de poort en de situatie is chaotisch”, stelde AzG. Het COA liet in de loop van de dag bezig te zijn met extra voorzieningen, bijvoorbeeld meer dixi’s.

Gedoucht

De teruggekeerde asielzoekers voelen zich prettiger, nu ze gedoucht en gegeten hebben, maar maken zich ook zorgen. Het team van Artsen zonder Grenzen heeft zaterdag 44 mensen behandeld, wat volgens de woordvoerster ‘best veel’ is. Eén iemand is met hartproblemen per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Ook had iemand een voetwond die gehecht moest worden. Zondag zullen de hulpverleners van Artsen zonder Grenzen weer aanwezig zijn.

Alarm over gezondheidssituatie

Volgens een woordvoerder van VluchtelingenWerk waren veel asielzoekers vrijdagavond ‘bang om in een bus te stappen’ uit vrees dat hun asielaanvraag daardoor later behandeld wordt.

Zeker vijftig asielzoekers werden naar Almere gebracht, honderd naar Utrecht. Die laatste gemeente ving de evacués op in de Jaarbeurs. Vandaag kregen zij onderdak in een andere locatie in de stad of regio, zo meldde burgemeester Sharon Dijksma, voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht. Om de ‘schrijnende en acute situatie’ te helpen oplossen, stuurt de gemeente Utrecht op korte termijn eigen mensen naar Ter Apel om bij te springen. Het gaat onder anderen om crisismanagers en andere hulptroepen die gaan ondersteunen om inschrijving en de opvang van mensen zo snel en soepel mogelijk te laten verlopen.

Hotel Zwolle

Naar aanleiding van de opvangproblemen stelt Hotel Lumen in Zwolle vanaf zondagavond 35 kamers beschikbaar voor maximaal zeventig asielzoekers. Het gaat om noodopvang voor een week, meldt de gemeente Zwolle zaterdag in een verklaring. ‘Wij zijn Hotel Lumen erg dankbaar dat zij zo snel hebben kunnen schakelen en dat de eerste asielzoekers zondagavond al kunnen worden ontvangen’, schrijft burgemeester Peter Snijders.

Staatssecretaris Eric van den Burg (Justitie en Veiligheid) verzocht hem vrijdagavond ‘dringend’ om extra noodopvang te regelen. Het hotel opende medio juli ook zijn deuren voor asielzoekers. ‘Omdat de eerdere ervaringen positief waren, kon de opvang dit keer heel snel worden geregeld. Ook nu zijn omliggende bedrijven geïnformeerd over deze tijdelijke maatregel’, aldus de gemeente.

Inspecteurs al eerder in Ter Apel

VluchtelingenWerk Nederland noemt de noodkreet van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ‘niet verrassend’ en snapt niet waarom het signaal niet eerder kwam. ,,Het is al weken zo, misschien wel maanden”, zei bestuursvoorzitter Frank Candel zaterdagmorgen in het NOS Radio 1 Journaal. ,,Ik ben er met enige regelmaat en het is daar ook gewoon vies, vuil en onverantwoord.”

De IGJ was volgens hem al eerder in Ter Apel en hij snapt dan ook niet waarom ze pas nu ingrijpt. Een woordvoerder van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bevestigde tegenover de nieuwszender dat inspecteurs eerder in het aanmeldcentrum zijn geweest.

Theo Weterings, portefeuillehouder Asiel bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, zei in de uitzending het standpunt van VluchtelingenWerk ‘heel goed’ te kunnen begrijpen. ,,De situatie was zeker al weken slecht. Dat is ook vanuit de Veiligheidsregio Groningen en door de gemeente Westerwolde meerdere malen aangegeven.’’

Reacties uitgeschakeld voor Noten 8 t/m 10/A Few Good Men

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.