Noot 12/A Few Good Men

ARTSEN ZONDER GRENZEN START MEDISCHE HULP IN

TER APEL

25 AUGUSTUS 2022

https://www.artsenzondergrenzen.nl/nieuws/medische-hulp-ter-apel/

Vanaf vandaag verleent een team van Artsen zonder Grenzen medische en psychologische zorg aan asielzoekers buiten de poort van het aanmeldcentrum in Ter Apel. We voelen ons hiertoe genoodzaakt nadat een team de medische noden in kaart heeft gebracht. Dit is de eerste keer dat onze organisatie medische hulp biedt in Nederland. We vinden het onacceptabel dat de Nederlandse overheid er niet in slaagt om deze kwetsbare groep menswaardige leefomstandigheden te bieden. We roepen de regering daarom op om verantwoordelijkheid te nemen door direct de leefomstandigheden te verbeteren en toegang te bieden tot medische zorg.

Medische noodgevallen

Afgelopen vrijdag bezocht een team van AzG-medewerkers het aanmeldcentrum in Ter Apel. Wat zij buiten de poort aantroffen was vergelijkbaar met de leefomstandigheden die de organisatie eerder zag op plekken als het Griekse vluchtelingenkamp Moria. Toiletten zijn niet schoon en er zijn geen douches aanwezig. We hebben mensen gesproken die zich al een week niet hebben kunnen wassen, wat kan leiden tot huidziektes. Honderden mensen slapen dagelijks in de buitenlucht, ongeacht de weersomstandigheden. Onder hen  zwangere vrouwen , kinderen en mensen met chronische ziekten, zoals diabetes. Sommige chronisch zieken zijn door hun medicatievoorraad heen en ontvangen nu geen nieuwe medicijnen. Als deze situatie zo doorgaat, kan dit leiden tot medische noodgevallen.

Medische en psychologische zorg

Artsen zonder Grenzen heeft na goed overleg met partijen als de Gemeente Westerwolde, het Rode Kruis, GZA, Dokters van de Wereld en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), besloten in Ter Apel medische hulp te bieden. Het gaat om basisgezondheidszorg; iets waar momenteel  een tekort aan is. Denk aan het behandelen van verwondingen, infecties en huidziekten, het verstrekken van recepten bij acute en chronische ziekten, maar ook het verlenen van psychologische eerste hulp aan volwassenen en kinderen.

Langetermijnoplossing is nodig

‘Het is bizar dat wij in Nederland medische hulp gaan bieden, maar de omstandigheden waarin deze mensen zich bevinden zijn totaal mensonwaardig. Wij roepen het Rijk en de gemeenten daarom op om direct de leefomstandigheden van deze kwetsbare groep mensen te verbeteren en hen toegang te verlenen tot medische zorg. Wij zouden hier niet nodig moeten zijn’, aldus Judith Sargentini, directeur Artsen zonder Grenzen voor Nederland. ‘Dit is echt een oplossing voor de korte termijn. Er moet ook gekeken worden naar een oplossing voor de lange termijn, zoals het creëren van meer en menswaardige opvanglocaties. Daarnaast is het belangrijk dat er beter wordt geluisterd naar uitvoeringsinstanties zoals het COA; zij kaartten deze crisis immers al jaren geleden aan.’

ARTSEN ZONDER GRENZEN

CRISIS BIJ AANMELDCENRUM TER APEL

Nederland

https://www.artsenzondergrenzen.nl/projecten/nederland-ter-apel/

Voor de hekken van aanmeldcentrum Ter Apel sliepen elke nacht honderden mensen in de buitenlucht, ongeacht de weersomstandigheden. Ook zwangere vrouwen, kinderen en mensen met chronische ziektes, zoals diabetes. De Nederlandse overheid is er niet in geslaagd om deze kwetsbare groep menswaardige leefomstandigheden te bieden. Daarom is een team van Artsen zonder Grenzen gestart met het verlenen van medische en psychologische zorg. ‘Ongekend en verontrustend dat wij voor het eerst in Nederland medische hulp bieden,’ zegt directeur Judith Sargentini. Lees meer over deze crisis en hoe wij helpen.

Dieptepunt bereikt

Volgens een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) hebben in de nacht van zowel 24 als 25 augustus ongeveer 700 mensen buiten aanmeldcentrum Ter Apel moeten slapen. De voorgaande nachten waren dat er 400. Er zijn geen douches aanwezig en toiletten worden niet goed onderhouden. Veel mensen hebben zich al een week niet kunnen wassen, met huidziektes tot gevolg. Sommige chronisch zieken zijn door hun medicatievoorraad heen en ontvangen nu geen nieuwe medicijnen. Als deze situatie zo blijft, of nog slechter wordt, kan dit leiden tot medische noodgevallen. Na goed overleg met partijen als het Rode Kruis, GZA, Dokters van de Wereld en het COA, hebben onze teams besloten in Ter Apel basisgezondheidszorg te bieden.

Hoe helpt Artsen zonder Grenzen mensen in Ter Apel?

Een team bestaande uit een arts, twee verpleegkundigen, een medisch coördinator en een mental health officer bieden basisgezondheidszorg, iets waar momenteel een tekort aan is. Denk aan het behandelen van verwondingen, infecties en huidziekten, het verstrekken van recepten bij acute en chronische ziekten, maar ook het verlenen van psychologische eerste hulp aan volwassenen en kinderen.

Waarom zijn er asielzoekers in Ter Apel?

Iedereen die asiel wil aanvragen in Nederland moet zich direct na aankomst melden bij de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) in Ter Apel. Het aanmeldcentrum is momenteel overvol omdat mensen na goedkeuring van een verblijfsvergunning niet kunnen doorstromen naar een andere opvanglocatie of sociale woning. Veel mensen die nu in Ter Apel arriveren, slapen daardoor buiten de poorten.

Hoeveel asielzoekers zijn er in Ter Apel?

Uit cijfers van het cbs blijkt dat er vorig jaar 34.860 asielzoekers naar Nederland kwamen, dat zijn nog steeds veel minder mensen dan in 2015. Toen kwamen er meer dan 60.000 mensen naar Nederland. Voornamelijk mensen die gevlucht zijn voor de Syrische burgeroorlog. De crisis in Ter Apel komt dan ook niet door grote aantallen asielzoekers: er zijn te weinig opvangplekken. Het afgelopen jaar zijn er namelijk veel opvangcentra gesloten. Het is het resultaat van ontoereikend beleid en besluitvorming.

Waar komen de asielzoekers in Ter Apel vandaan?

De meeste mensen komen uit Syrië, Afghanistan, Iran, Turkije, Eritrea, Jemen en Somalië. Voor mensen uit Oekraïne is een uitzondering gemaakt: zij hoeven niet langs Ter Apel en kunnen meteen terecht in een opvangcentrum.

Hoe komen asielzoekers in Ter Apel?

Mensen die asiel willen aanvragen in Nederland, moeten na een lange reis eerst naar het Zuidoosten van Groningen. Ter Apel ligt pal tegen de Duitse grens. De huidige omstandigheden maken het geen plek om een asielaanvraag in te dienen en bij te komen van traumatische gebeurtenissen. De situatie in Ter Apel wordt met de dag slechter.

Langetermijnoplossing voor asielzoekers

Het is onacceptabel dat de Nederlandse overheid er niet in slaagt om asielzoekers menswaardige leefomstandigheden te bieden. ‘Belangrijk is dat er gekeken wordt naar een oplossing voor de lange termijn, zoals het creëren van meer en menswaardige opvanglocaties,’ zegt Judith Sargentini, directeur voor Artsen zonder Grenzen. ‘Daarnaast is het belangrijk dat er wordt geluisterd naar uitvoeringsinstanties zoals het COA; zij kaartten deze crisis immers al jaren geleden aan.’ Artsen zonder Grenzen roept de regering op om verantwoordelijkheid te nemen door direct de leefomstandigheden te verbeteren en toegang te bieden tot medische zorg.

Ter Apel: een Europees patroon

De opvangcrisis in Ter Apel heeft veel overeenkomsten met vergelijkbare situaties in Europa, zoals het Griekse vluchtelingenkamp Moria. In heel Europa ziet Artsen zonder Grenzen al jaren dat vluchtelingen, migranten en asielzoekers aan hun lot worden overgelaten. In plaats van bescherming, recht op asiel en het respecteren van mensenrechten, krijgen mensen steeds vaker te maken met pushbacks, onmenselijke opvang, detentie en geweld aan grenzen. Europa, en dus ook Nederland, moet absoluut het beleid rondom migratie en asiel herzien. Dit beleid moet erop gericht zijn om mensen op de vlucht juist te helpen en te beschermen.

Reacties uitgeschakeld voor Noot 12/A Few Good Men

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.