Noten 3 t/m 5/A Few Good Men

[3]

”U kunt een verblijfsvergunning aanvragen als u buiten uw schuld niet uit Nederland kunt vertrekken. Voor deze verblijfsvergunning gelden onder andere de volgende voorwaarden:

  • Er is geen twijfel over uw identiteit en nationaliteit.
  • U hebt zelf geprobeerd te vertrekken uit Nederland.
  • U hebt hulp bij vertrek gezocht bij de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V).
  • DT&V heeft een advies gegeven waarin staat dat u buiten uw schuld niet uit Nederland kunt vertrekken.”

INDOVERIGE VERBLIJFSVERGUNNINGEN

https://ind.nl/nl/verblijfsvergunningen/andere-verblijfsvergunningen/overige-verblijfsvergunningen

U wilt een verblijfsvergunning aanvragen om humanitaire redenen. Lees welke verblijfsvergunningen dit zijn, waar u meer informatie kunt vinden en welk aanvraagformulier u nodig hebt.

TIJDELIJK HUMANITAIR

De volgende verblijfsvergunningen hebben een tijdelijk, humanitair verblijfsdoel. Wilt u meer weten over de voorwaarden en de procedure? Neem contact op met de IND

Wilt u een verblijfsvergunning aanvragen voor een van de volgende verblijfsdoelen? Gebruik het

Aanvraag voor het verblijfsdoel ‘humanitair tijdelijk’ (vreemdeling) 7026 (PDF, 983.42 KB)

SLACHTOFFER OF GETUIGE-AANGEVER VAN

MENSENHANDEL

U kunt een verblijfsvergunning aanvragen als u slachtoffer bent van mensenhandel. Of als u getuige bent geweest van mensenhandel en aangifte hebt gedaan bij de politie. 

Aangifte bij de politie

Dan meldt de politie dit bij de IND. Daarna beslist de IND beslist of u een verblijfsvergunning krijgt. 

Geen aangifte bij de politie

Dan kunt u zelf een verblijfsvergunning aanvragen.

KIND ONDER TOEZICHTSTELLING

Een kind kan een verblijfsvergunning aanvragen als het door de rechter onder toezicht is gesteld van een gezinsvoogd. Bij ondertoezichtstelling krijgt u verplicht hulp bij het opvoeden van uw kind. Krijgt het kind de verblijfsvergunning? Dan kunnen ouders, broers en zussen ook een verblijfsvergunning aanvragen.

Had het kind voor de ondertoezichtstelling al een verblijfsvergunning? Dan kan het kind deze verblijfsvergunning meestal houden.

TIJDELIJKE PLAATSING IN PLEEGGEZIN

OF INSTELLING VOLGENS HAAGS KINDERBESCHERMINGSVERDRAG

Een kind kan een verblijfsvergunning aanvragen als het volgens het Haags Kinderbeschermingsverdrag tijdelijk wordt geplaatst in een pleeggezin of instelling. De Centrale autoriteiten van Nederland en het land van herkomst moeten vooraf toestemming hebben gegeven voor deze plaatsing. Ook moeten de autoriteiten van het herkomstland het gezag over het kind hebben geregeld. De Nederlandse Centrale autoriteit (Ca) geeft deze informatie aan de IND.

Duurt de plaatsing in het pleeggezin of de instelling tot het kind 18 is? Ga dan naar de pagina Niet-tijdelijk humanitair, Plaatsing tot 18 jaar in pleeggezin of instelling volgens Haags Kinderbeschermingsverdrag. 

BUITEN SCHULD NIET UIT NEDERLAND KUNNEN

VERTREKKEN

U kunt een verblijfsvergunning aanvragen als u buiten uw schuld niet uit Nederland kunt vertrekken. Voor deze verblijfsvergunning gelden onder andere de volgende voorwaarden:

  • Er is geen twijfel over uw identiteit en nationaliteit.
  • U hebt zelf geprobeerd te vertrekken uit Nederland.
  • U hebt hulp bij vertrek gezocht bij de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V).
  • DT&V heeft een advies gegeven waarin staat dat u buiten uw schuld niet uit Nederland kunt vertrekken.

Wilt u meer informatie over deze verblijfsvergunning? Neem dan contact op met uw regievoerder bij DT&V, of ga naar de website van DT&V.

VERWESTERDE AFGHAANSE MEISJES EN FAMILIE

Afghaanse, minderjarige, schoolgaande meisjes kunnen een verblijfsvergunning aanvragen. Het gaat om meisjes die inmiddels zo verwesterd zijn dat teruggaan naar Afghanistan niet meer kan. Na een positieve beslissing kunnen gezinsleden van deze meisjes ook een verblijfsvergunning aanvragen.

TERMINALE ZIEKTE

U kunt een verblijfsvergunning aanvragen als u terminaal ziek bent in Nederland. Terminaal betekent dat u niet meer kunt genezen en gaat overlijden. U krijgt geen medische behandeling meer, maar alleen palliatieve zorg. Dit is zorg voor mensen die niet meer beter worden.

RECHTSZAKEN GROOT-WASSINK MAKEN

ONGEDOCUMENTEERDEN DAKLOOS/NIEMAND

SLAAPT TOCH OP STRAAT, VOLGENS GROEN LINKS?

ASTRID ESSED

12 DECEMBER 2021

VLUCHTELINGEN/VAN ARMOEDZAAIERS, BEHEERSBARE

GETALLEN EN SLAVEN

ASTRID ESSED

20 SEPTEMBER 2021

[4]

DOORBRAAK.EU

”ZORGVULDIGE PROCEDURE” LEIDT

TOT DEPORTATIE EN DOOD VAN AFGHAANSE

VLUCHTELING

23 FEBRUARI 2011

VOLKSKRANT

AFGHAAN, DIE IN 2006 WERD UITGEWEZEN,

IS DOOR TALIBAN VERMOORD

25 FEBRUARI 2011

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/afghaan-die-in-2006-werd-uitgewezen-is-door-taliban-vermoord~be1e864f/

MAASTRICHT – Een uitgewezen 60-jarige Afghaanse vluchteling, die tot 2006 vijf jaar lang in Maastricht heeft gewoond en voor wie Gerd Leers als toenmalig burgemeester nog in de bres sprong, is in de Afghaanse hoofdstad Kabul door de Taliban vermoord. Dat gebeurde in september 2010, bijna vijf jaar nadat toenmalig minister Rita Verdonk (Vreemdelingenzaken) de uitgeprocedeerde asielzoeker had teruggestuurd.

Dat maakte voorzitter Paul Rutten van werkgroep Vluchtalarm Maastricht woensdag bekend op basis van informatie van familie van de Afghaan. De 60-jarige man, Nezam Azimi, stond in Afghanistan bekend als tegenstander van de Taliban. Hij vluchtte in 2001 naar Nederland en vroeg politiek asiel aan. Toen hij in 2006 werd uitgewezen vroeg burgemeester Leers in een bief aan Verdonk de man alsnog een verblijfsstatus te verlenen. Maar Verdonk bleef bij haar besluit.

Opgepakt en gemarteld

De man vluchtte naar Nederland, nadat de Taliban hem enkele malen hadden opgepakt en gemarteld. In Maastricht was hij actief in allerlei maatschappelijke organisaties, zoals Vluchtalarm en Amnesty. Beide organisaties onderzoeken nu wat er precies gebeurd is.

Volgens een in Breda wonende dochter hield haar vader zich in Kabul de afgelopen jaren schuil voor de Taliban, die hem zochten. In september moest hij op zoek naar werk en vonden de Taliban hem. Hij werd ontvoerd en vermoord. Voorzitter Rutten van Vluchtalarm wees woensdag op de inzet van Leers, die indertijd alles in het werk stelde om de man in Nederland te houden. De oud-burgemeester van Maastricht is nu minister van Immigratie en Asiel. Hij liet dinsdag weten dat hij overweegt burgemeesters in uitzonderlijke gevallen te laten beslissen over de toelating van asielzoekers.

Reactie Leers
Minister Gerd Leers (Immigratie en Asiel) betreurt de dood van de Afghaan die in 2006 Nederland moest verlaten, nadat hij hier vergeefs asiel had aangevraagd. Als burgemeester van Maastricht nam Leers het destijds op voor de man, die vijf jaar in Maastricht heeft gewoond. Leers vroeg toenmalig minister Rita Verdonk de Afghaan een verblijfsstatus te verlenen.

Volgens zijn woordvoerder noemt de minister de gewelddadige dood van de voormalige asielzoeker tragisch. De man werd in de Afghaanse hoofdstad Kabul door de Taliban vermoord, meldt zijn familie.

Leers zegt de toedracht van de dood van de man niet te kennen, maar gaat er wel van uit dat de berichten kloppen. Via zijn woordvoerder wijst hij erop dat de procedure destijds zorgvuldig was en dat er vier jaar zit tussen het vertrek van de Afghaan en zijn overlijden.

[5]

COALITIE BEREIKT ACCOORD OVER KINDERPARDON/

HANDEL IN VLUCHTELINGEN

ASTRID ESSED

8 FEBRUARI 2019

Reacties uitgeschakeld voor Noten 3 t/m 5/A Few Good Men

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.