Tag archieven: Geweld tegen politieambtenaren

Mail Astrid Essed aan NOS dd 3 mei 2023/Uw berichtgeving dd 4 april jongstleden over geweld tegen de politie

null Beeld Joris van Gennip

MAIL ASTRID ESSED AAN NOS DD 3 MEI 2023/”UW BERICHTGEVING

OVER GEWELD TEGEN DE POLITIE”

Astrid Essed <astridessed@yahoo.com>

To:reacties@nos.nl,nosbinnenland@nos.nl,publieksreacties@nos.nl,communicatie@nos.nl

Wed, May 3 at 2:55 AM

De walrus sprak:

De tijd is daar
Om over allerlei te praten”

Een schoen, een schip, een kandelaar,

Of koningen ook liegen

En of de zee soms koken kan

En een biggetje kan vliegen.
Uit het Engels vertaald uit:

 THE WALRUS AND THE CARPENTERLEWIS CARROLL: ALICE IN WONDERLAND
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Walrus_and_the_Carpenter

AAN

REDACTIE NOS NIEUWS

Uw berichtgeving dd 4 april jongstleden:

”Geweld tegen politiemensen blijft hoog: ”Werkt door in

priveleven”

Geachte Redactie,

Ongerijmd. dit fragment uit de onvergetelijke klassieker

Alice in Wonderland? [1]

Dat is niets vergeleken bij uw bovengenoemde berichtgeving [2],

die aan alle kanten rammelt.

Niet alleen neemt u klakkeloos de berichtgeving van de politie

over, zonder deze kritisch te controleren -en er schort nogal

wat aan, zoals u in onderstaande duidelijk zal worden, bovendien

presenteert u in uw berichtgeving de politie -bijna- als een

weerloos slachtoffer, bewust uw ogen sluitend voor het zowel

tegen individuen als bij demonstraties door de politie

gebruikt geweld.

En dat vind ik zeer kwalijk.

Maar eerst uw door mij gewraakte berichtgeving:

UW BERICHTGEVING OVER GEWELD TEGEN DE POLITIE

Ik citeer uit uw berichtgeving:

”In 2019 registreerde de politie 10.624 incidenten, zoals bedreigingen, beledigingen en mishandelingen. In het eerste coronajaar, in 2020, steeg dat aantal naar 12.543. Een jaar later liep het op tot 13.000 incidenten. Afgelopen jaar bleef dat getal ongeveer gelijk: 12.985 incidenten met geweld tegen de politie.”

[3]

Bij de referentie aan 2022  hebt u zich, naar ik aanneem, gebaseerd op het bericht op de politiewebsite ”bijna 13 000 keer

geweld tegen politie in 2022” [4], waarbij u klakkeloos ervan uitgegaan bent, dat het aantal -12 985 incidenten van geweld

tegen de politie” ook klopte.

Wel, Geachte Redactie, niets is minder waar.

En om daar achter te komen, had u slechts de in het

politieartikel vermelde link kunnen aantikken

Deze link

Ik citeer de politiewebsite

”Het overzicht van de cijfers over geweld tegen politieambtenaren is hier te vinden. Daarin zijn de cijfers van de periode 2017 – 2022 opgenomen.” [5]

En als we de in noot 5 vervatte link aanklikken, komen

we bij de volgende tabel:

”Geweld tegen politieambtenaren. [6]

EN WAT ZIEN IK?

[Lees mee, o Redactie]

Woordelijke bedreiging 1084

Belediging 6053

Diefstal 1

Discriminatie 21

Niet voldoen bevel of vordering 73

Smaad 22

Valse aangifte 3

Vernieling 15

Wederspannigheid [vage term] 2835 [7]

Wel, waarde Redactie, sinds wanneer vallen categorieen als

woordelijke bedreiging, belediging, diefstal, smaad, het

doen van een valse aangifte en niet voldoen aan een

bevel of vordering-om maar enkele dwarsstraten

te noemen, onder ”geweld tegen politieambtenaren”?

Als je die aantallen aftrekt van het oorspronkelijke

aantal gevallen van ”geweld”, kom je toch echt tot

een veel lager aantal, zoals ook wordt bevestigd door andere bronnen [8]

POLITIEGEWELD TEGEN INDIVIDUEN EN BIJ DEMONSTRATIES

Het is naar mijn mening niet alleen onachtzaamheid van uw

kant, dat u dit verschil in gegevens en getallen [nota bene

gewoon staand op de politiewebsite [9] niet hebt opgemerkt,

het is ook te wijten aan uw kritiekloze berichtgeving tav de

politie in het algemeen, waardoor u maar klakkeloos uitgaat

van de juistheid van de verstrekte informatie en niet verder]

checkt.

In het verleden heb ik u vaker betrapt op het feit, dat u willens

en wetens [een goed journalist checkt zijn bronnen en doet aan Hoor en Wederhoor] uw ogen sloot voor politiegeweld en

klakkeloos het narratief van de politie maar herhaalde.

Zie de links naar twee mails, die ik u in het verleden stuurde. [10]

EPILOOG

Het niet checken van de juistheid van politiecijfers over

geweld tegen de politie, het uitgaan van de veronderstelling,

zonder overtuigende bewijzen, dat een dodelijk slachtoffer

van politiekogels zijn eigen dood heeft uitgelokt [11],

het zijn zorgwekkende journalistieke omissies, waarvan

een gerenommeerd journalistiek medium zich verre dient te

houden.

Ik spreek dus de hoop uit, neen EIS van u, dat u zich

in de toekomst objectiever en zakelijker over de politie

uitlaat en ophoudt, langer spreekbuis van de politie

[want zo komt het wel over, ik volg u al geruime tijd tav

uw politieberichtgeving] te zijn.

Journalistiek behoort de Waakhond van de democratie te zijn,

en niet het Gezag klakkeloos te verdedigen, zeker niet de politie,

die is toegerust met een Geweldsmonopolie en van alle

mogelijke geweldsmiddelen is voorzien [12]-dus meestal al

in het voordeel is.

Denk daaraan en verbeter uw berichtgeving

Vriendelijke groeten

Astrid Essed

 Amsterdam 

NOTEN

NOTEN 1 EN 2

NOTEN 3 EN 4

NOTEN 5 EN 6

NOTEN 7 EN 8

NOTEN 9 EN 10

NOTEN 11 EN 12

Reacties uitgeschakeld voor Mail Astrid Essed aan NOS dd 3 mei 2023/Uw berichtgeving dd 4 april jongstleden over geweld tegen de politie

Opgeslagen onder Divers

”Geweld tegen politiemensen blijft hoog”/NOS’ kritiekloze verdediging van de politie

null Beeld Joris van Gennip

”GEWELD TEGEN POLITIEMENSEN BLIJFT HOOG”/NOS’

KRITIEKLOZE VERDEDIGING VAN DE POLITIE

Brief Astrid Essed aan de NOS

De walrus sprak:

De tijd is daar
Om over allerlei te praten”

Een schoen, een schip, een kandelaar,

Of koningen ook liegen

En of de zee soms koken kan

En een biggetje kan vliegen.
Uit het Engels vertaald uit:

 THE WALRUS AND THE CARPENTERLEWIS CARROLL: ALICE IN WONDERLAND
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Walrus_and_the_Carpenter

AAN

REDACTIE NOS NIEUWS

Uw berichtgeving dd 4 april jongstleden:

”Geweld tegen politiemensen blijft hoog: ”Werkt door in

priveleven”

Geachte Redactie,

Ongerijmd. dit fragment uit de onvergetelijke klassieker

Alice in Wonderland? [1]

Dat is niets vergeleken bij uw bovengenoemde berichtgeving [2],

die aan alle kanten rammelt.

Niet alleen neemt u klakkeloos de berichtgeving van de politie

over, zonder deze kritisch te controleren -en er schort nogal

wat aan, zoals u in onderstaande duidelijk zal worden, bovendien

presenteert u in uw berichtgeving de politie -bijna- als een

weerloos slachtoffer, bewust uw ogen sluitend voor het zowel

tegen individuen als bij demonstraties door de politie

gebruikt geweld.

En dat vind ik zeer kwalijk.

Maar eerst uw door mij gewraakte berichtgeving:

UW BERICHTGEVING OVER GEWELD TEGEN DE POLITIE

Ik citeer uit uw berichtgeving:

”In 2019 registreerde de politie 10.624 incidenten, zoals bedreigingen, beledigingen en mishandelingen. In het eerste coronajaar, in 2020, steeg dat aantal naar 12.543. Een jaar later liep het op tot 13.000 incidenten. Afgelopen jaar bleef dat getal ongeveer gelijk: 12.985 incidenten met geweld tegen de politie.”

[3]

Bij de referentie aan 2022  hebt u zich, naar ik aanneem, gebaseerd op het bericht op de politiewebsite ”bijna 13 000 keer

geweld tegen politie in 2022” [4], waarbij u klakkeloos ervan uitgegaan bent, dat het aantal -12 985 incidenten van geweld

tegen de politie” ook klopte.

Wel, Geachte Redactie, niets is minder waar.

En om daar achter te komen, had u slechts de in het

politieartikel vermelde link kunnen aantikken

Deze link

Ik citeer de politiewebsite

”Het overzicht van de cijfers over geweld tegen politieambtenaren is hier te vinden. Daarin zijn de cijfers van de periode 2017 – 2022 opgenomen.” [5]

En als we de in noot 5 vervatte link aanklikken, komen

we bij de volgende tabel:

”Geweld tegen politieambtenaren. [6]

EN WAT ZIEN IK?

[Lees mee, o Redactie]

Woordelijke bedreiging 1084

Belediging 6053

Diefstal 1

Discriminatie 21

Niet voldoen bevel of vordering 73

Smaad 22

Valse aangifte 3

Vernieling 15

Wederspannigheid [vage term] 2835 [7]

Wel, waarde Redactie, sinds wanneer vallen categorieen als

woordelijke bedreiging, belediging, diefstal, smaad, het

doen van een valse aangifte en niet voldoen aan een

bevel of vordering-om maar enkele dwarsstraten

te noemen, onder ”geweld tegen politieambtenaren”?

Als je die aantallen aftrekt van het oorspronkelijke

aantal gevallen van ”geweld”, kom je toch echt tot

een veel lager aantal, zoals ook wordt bevestigd door andere bronnen [8]

POLITIEGEWELD TEGEN INDIVIDUEN EN BIJ DEMONSTRATIES

Het is naar mijn mening niet alleen onachtzaamheid van uw

kant, dat u dit verschil in gegevens en getallen [nota bene

gewoon staand op de politiewebsite [9] niet hebt opgemerkt,

het is ook te wijten aan uw kritiekloze berichtgeving tav de

politie in het algemeen, waardoor u maar klakkeloos uitgaat

van de juistheid van de verstrekte informatie en niet verder]

checkt.

In het verleden heb ik u vaker betrapt op het feit, dat u willens

en wetens [een goed journalist checkt zijn bronnen en doet aan Hoor en Wederhoor] uw ogen sloot voor politiegeweld en

klakkeloos het narratief van de politie maar herhaalde.

Zie de links naar twee mails, die ik u in het verleden stuurde. [10]

EPILOOG

Het niet checken van de juistheid van politiecijfers over

geweld tegen de politie, het uitgaan van de veronderstelling,

zonder overtuigende bewijzen, dat een dodelijk slachtoffer

van politiekogels zijn eigen dood heeft uitgelokt [11],

het zijn zorgwekkende journalistieke omissies, waarvan

een gerenommeerd journalistiek medium zich verre dient te

houden.

Ik spreek dus de hoop uit, neen EIS van u, dat u zich

in de toekomst objectiever en zakelijker over de politie

uitlaat en ophoudt, langer spreekbuis van de politie

[want zo komt het wel over, ik volg u al geruime tijd tav

uw politieberichtgeving] te zijn.

Journalistiek behoort de Waakhond van de democratie te zijn,

en niet het Gezag klakkeloos te verdedigen, zeker niet de politie,

die is toegerust met een Geweldsmonopolie en van alle

mogelijke geweldsmiddelen is voorzien [12]-dus meestal al

in het voordeel is.

Denk daaraan en verbeter uw berichtgeving

Vriendelijke groeten

Astrid Essed

Amsterdam 

NOTEN

NOTEN 1 EN 2

NOTEN 3 EN 4

NOTEN 5 EN 6

NOTEN 7 EN 8

NOTEN 9 EN 10

NOTEN 11 EN 12

Reacties uitgeschakeld voor ”Geweld tegen politiemensen blijft hoog”/NOS’ kritiekloze verdediging van de politie

Opgeslagen onder Divers