Tag archieven: Peter Edel

CDA tegenstem tegen Tweede Kamermotie voor vrijlating Ahed Tamimi/Brief aan CDA Tweede Kamerfractie

De 16-jarige Ahd al-Tamimi geldt als symbool van het Palestijnse verzet tegen de Israëlische bezetting.Dutchturks.nl

 

AHED AL TAMIMI, DOCHTER VAN PALESTIJNSE ACTIVIST BASSEM
AL TAMINI, VERZETSHELDIN, GEARRESTEERD DOOR HET
ISRAELISCHE BEZETTINGSLEGER VOOR HAAR VERZET
TEGEN DE BEZETTING

https://rightsforum.org/nieuws/israel-arresteert-16-jarig-symbool-palestijns-verzet/

AHED AL TAMIMI IS EEN WARE JEANNE D’ARC!
SYMBOOL VAN HET PALESTIJNSE JONGERENVERZET!

 

 

CDA TEGENSTEM TEGEN TWEEDE KAMERMOTIE VOOR DE VRIJLATING VAN AHED TAMIMI/BRIEF AAN TWEEDE KAMERFRACTIE CDA

Weet u het nog?
Op 5 februari 2018 schreef ik de leden van de Tweede Kamer  [behalve
de fascistische partijen de PVV en het Forum voor Democratie] aan
over
de arrestatie van de 16 jarige Palestijnse activiste Ahed Tamimi met het
verzoek, zich in te zetten voor haar vrijlating
Zie

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor CDA tegenstem tegen Tweede Kamermotie voor vrijlating Ahed Tamimi/Brief aan CDA Tweede Kamerfractie

Opgeslagen onder Divers

De zaak Ahed Tamimi/Reactie op antwoord Tweede Kamerfractie 50 Plus Partij

De 16-jarige Ahd al-Tamimi geldt als symbool van het Palestijnse verzet tegen de Israëlische bezetting.Dutchturks.nl

 

AHED AL TAMIMI, DOCHTER VAN PALESTIJNSE ACTIVIST BASSEM
AL TAMINI, VERZETSHELDIN, GEARRESTEERD DOOR HET
ISRAELISCHE BEZETTINGSLEGER VOOR HAAR VERZET
TEGEN DE BEZETTING

https://rightsforum.org/nieuws/israel-arresteert-16-jarig-symbool-palestijns-verzet/

AHED AL TAMIMI IS EEN WARE JEANNE D’ARC!
SYMBOOL VAN HET PALESTIJNSE JONGERENVERZET!
DE ZAAK AHED TAMIMI/REACTIE OP ANTWOORD TWEEDE KAMERFRACTIE VAN DE 50 PLUS PARTIJ
VOORAF:
Zoals u gezien hebt, heb ik gereageerd op het antwoord, dat ik van
de Tweede Kamerfractie Groen Links heb ontvangen naar aanleiding
van mijn verzoek/eis aan hen en hun collegae Tweede Kamerleden
voor de vrijlating van Ahed Tamimi en de beeindiging van de Israelische
bezetting van de Palestijnse gebieden.
ZIE MIJN BRIEF AAN DE TWEEDE KAMERLEDEN

 

 

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor De zaak Ahed Tamimi/Reactie op antwoord Tweede Kamerfractie 50 Plus Partij

Opgeslagen onder Divers

De zaak Ahed Tamimi/Reactie op antwoord Tweede Kamerfractie Groen-Links

De 16-jarige Ahd al-Tamimi geldt als symbool van het Palestijnse verzet tegen de Israëlische bezetting.Dutchturks.nl

 

AHED AL TAMIMI, DOCHTER VAN PALESTIJNSE ACTIVIST BASSEM
AL TAMINI, VERZETSHELDIN, GEARRESTEERD DOOR HET
ISRAELISCHE BEZETTINGSLEGER VOOR HAAR VERZET
TEGEN DE BEZETTING

https://rightsforum.org/nieuws/israel-arresteert-16-jarig-symbool-palestijns-verzet/

AHED AL TAMIMI IS EEN WARE JEANNE D’ARC!
SYMBOOL VAN HET PALESTIJNSE JONGERENVERZET!
DE ZAAK AHED TAMIMI/REACTIE OP ANTWOORD TWEEDE KAMERFRACTIE
GROEN LINKS
VOORAF
Weet u het nog?
Op 5 februari 2018
schreef ik de Tweede Kamerleden aan over de arrestatie
van de 16 jarige Palestijnse Palestijnse activiste Ahed Tamimi en vroeg
ik tegelijkertijd aandacht voor de rechteloze situatie van de andere
Palestijnse minderjarigen uit bezet Palestijns gebied in Israelische gevangenissen
Ook drong ik erop aan, dat de Kamerleden zich zouden inzetten voor
de beeindiging van de Israelische bezetting van de Palestijnse gebieden.

 

 

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor De zaak Ahed Tamimi/Reactie op antwoord Tweede Kamerfractie Groen-Links

Opgeslagen onder Divers

Ahed Tamimi moet vrij/Brief aan de leden van de Tweede Kamer

De 16-jarige Ahd al-Tamimi geldt als symbool van het Palestijnse verzet tegen de Israëlische bezetting.Dutchturks.nl

 

AHED AL TAMIMI, DOCHTER VAN PALESTIJNSE ACTIVIST BASSEM
AL TAMINI, VERZETSHELDIN, GEARRESTEERD DOOR HET
ISRAELISCHE BEZETTINGSLEGER VOOR HAAR VERZET
TEGEN DE BEZETTING

https://rightsforum.org/nieuws/israel-arresteert-16-jarig-symbool-palestijns-verzet/

AHED AL TAMIMI IS EEN WARE JEANNE D’ARC!
SYMBOOL VAN HET PALESTIJNSE JONGERENVERZET!
AHED TAMIMI MOET VRIJ!/BRIEF AAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER
Vooraf:
Hieronder mijn brief over de oproep tot vrijlating van de 16 jarige
Palestijnse activiste Ahed
Tamini, die ik recentelijk heb geschreven aan alle fracties van
de Tweede Kamer, behalve aan de fascistische partijen de PVV en
het Forum voor Democratie.
Een iets afwijkende brief [die ook op mijn website wordt gepubliceerd]
heb ik gestuurd naar de Christen-Unie en de Staatkundig Gereformeerde
Partij, omdat zij als ”christenzionisten” het Internationaal Recht niet
erkennen en op een weinig christelijke manier de Israelische bezettingsterreur
verdedigen

 

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor Ahed Tamimi moet vrij/Brief aan de leden van de Tweede Kamer

Opgeslagen onder Divers

De zaak Ahed Tamini/Antwoord aan de SGP [Staatkundig Gereformeerde Partij]

De 16-jarige Ahd al-Tamimi geldt als symbool van het Palestijnse verzet tegen de Israëlische bezetting.Dutchturks.nl

 

AHED AL TAMINI, DOCHTER VAN PALESTIJNSE ACTIVIST BASSEM
AL TAMINI, VERZETSHELDIN, GEARRESTEERD DOOR HET
ISRAELISCHE BEZETTINGSLEGER VOOR HAAR VERZET
TEGEN DE BEZETTING

https://rightsforum.org/nieuws/israel-arresteert-16-jarig-symbool-palestijns-verzet/

AHED AL TAMINI IS EEN WARE JEANNE D’ARC!
SYMBOOL VAN HET PALESTIJNSE JONGERENVERZET!

DE STAATKUNDIG GEREFORMEERDE PARTIJ PRESENTEERT ZICH ALS ”CHRISTELIJK”,
MAAR STEUNT DE ISRAELISCHE BEZETTING, ONDERDRUKKING
EN KOLONISATIEPOLITIEK
IN STRIJD MET DE CHRISTELIJKE BEGINSELEN VAN NAASTENLIEFDE
EN RESPECT VOOR IEDER MENS

 

 

DE ZAAK AHED TAMINI/ANTWOORD AAN DE SGP
Beste lezers,
Zoals u weet heb ik de Tweede Kamerfracties gebombardeerd
met brieven, die aandringen op de vrijlating van de 16 jarige Palestijnse
activiste Ahed Tamini.
Zo ook de bijna fanatiek zionistische SGP [Staatkundig
Gereformeerde Partij]
Ik post hierbij mijn antwoord op de SGP en daaronder hun reactie
op mijn oorspronkelijke brief [zie link hierboven]
Hun antwoord was zelfs voor mij nog onthutsend

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor De zaak Ahed Tamini/Antwoord aan de SGP [Staatkundig Gereformeerde Partij]

Opgeslagen onder Divers

Ahed Tamini moet vrij!/Brief aan de Tweede Kamerleden van de Staatkundig Gereformeerde Partij

De 16-jarige Ahd al-Tamimi geldt als symbool van het Palestijnse verzet tegen de Israëlische bezetting.Dutchturks.nl

 

AHED AL TAMINI, DOCHTER VAN PALESTIJNSE ACTIVIST BASSEM
AL TAMINI, VERZETSHELDIN, GEARRESTEERD DOOR HET
ISRAELISCHE BEZETTINGSLEGER VOOR HAAR VERZET
TEGEN DE BEZETTING

https://rightsforum.org/nieuws/israel-arresteert-16-jarig-symbool-palestijns-verzet/

AHED AL TAMINI IS EEN WARE JEANNE D’ARC!
SYMBOOL VAN HET PALESTIJNSE JONGERENVERZET!
AHED TAMINI MOET VRIJ!/BRIEF AAN DE TWEEDE KAMERLEDEN VAN DE
STAATKUNDIG GEREFORMEERDE PARTIJ
Deze brief over de vrijlating van de Palestijnse activiste Ahed Tamini
is gericht aan de Tweede Kamerleden van de Staatkundig Gereformeerde
Partij.
Een brief van gelijke strekking is ook gegaan naar de Tweede Kamerleden
van de Christen Unie.
Zie
Eerder al publiceerde ik een brief van bijna gelijke strekking aan
de andere Tweede Kamerleden, behalve de fascistische partijen
de PVV en het Forum voor Democratie.
Het verschil in de brieven zit hem hierin, dat de de Staatkundig
Gereformeerde Partij, evenals de Christen Unie, het Internationaal Recht niet
erkent, wanneer het om het Midden Oostenconflict gaat
en de Bijbel boven het Recht stelt.
Dat betekent in dit geval een verdediging van de Israelische bezettingsterreur,
wat ik weinig christelijk vind.
Zie ook een brief, die ik hierover heb geschreven aan de leden van de
Tweede Kamercommissie Buitenlandse Zaken met copieen naar de
Christen-Unie en de Staatkundig Gereformeerde Partij.
Zie hieronder mijn brief

 

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor Ahed Tamini moet vrij!/Brief aan de Tweede Kamerleden van de Staatkundig Gereformeerde Partij

Opgeslagen onder Divers

Ahed Tamini moet vrij!/Brief aan de Tweede Kamerleden van de Christen Unie

De 16-jarige Ahd al-Tamimi geldt als symbool van het Palestijnse verzet tegen de Israëlische bezetting.Dutchturks.nl

 

AHED AL TAMINI, DOCHTER VAN PALESTIJNSE ACTIVIST BASSEM
AL TAMINI, VERZETSHELDIN, GEARRESTEERD DOOR HET
ISRAELISCHE BEZETTINGSLEGER VOOR HAAR VERZET
TEGEN DE BEZETTING

https://rightsforum.org/nieuws/israel-arresteert-16-jarig-symbool-palestijns-verzet/

AHED AL TAMINI IS EEN WARE JEANNE D’ARC!
SYMBOOL VAN HET PALESTIJNSE JONGERENVERZET!

 

AHED TAMINI MOET VRIJ!/BRIEF AAN DE TWEEDE KAMERLEDEN VAN DE CHRISTEN-UNIE
Deze brief over de vrijlating van de Palestijnse activiste Ahed Tamini
is gericht aan de Tweede Kamerleden van de Christen Unie.
Eerder al publiceerde ik een brief van bijna gelijke strekking aan
de andere Tweede Kamerleden, behalve de fascistische partijen
de PVV en het Forum voor Democratie.
Het verschil in de brieven zit hem hierin, dat de Christen Unie zegt zich
tenministe in het Midden Oostenconflict niet te baseren op het Internationaal
Recht en de Bijbel boven het Recht stelt.
Dat betekent in dit geval een verdediging van de Israelische bezettingsterreur,
wat ik weinig christelijk vind.
Zie ook een brief, die ik hierover heb geschreven aan de leden van de
Tweede Kamercommissie Buitenlandse Zaken met copieen naar de
Christen-Unie en de Staatkundig Gereformeerde Partij, die er
ook zo over denkt
Zie hieronder mijn brief

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor Ahed Tamini moet vrij!/Brief aan de Tweede Kamerleden van de Christen Unie

Opgeslagen onder Divers

Ahed Tamini moet vrij!/Brief aan de leden van de Tweede Kamer

De 16-jarige Ahd al-Tamimi geldt als symbool van het Palestijnse verzet tegen de Israëlische bezetting.Dutchturks.nl

 

AHED AL TAMINI, DOCHTER VAN PALESTIJNSE ACTIVIST BASSEM
AL TAMINI, VERZETSHELDIN, GEARRESTEERD DOOR HET
ISRAELISCHE BEZETTINGSLEGER VOOR HAAR VERZET
TEGEN DE BEZETTING

https://rightsforum.org/nieuws/israel-arresteert-16-jarig-symbool-palestijns-verzet/

AHED AL TAMINI IS EEN WARE JEANNE D’ARC!
SYMBOOL VAN HET PALESTIJNSE JONGERENVERZET!

 

 

AHED TAMINI MOET VRIJ!/BRIEF AAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER
AAN DE LEDEN VAN VAN DE TWEEDE KAMER
Vooraf:
Hieronder mijn brief over de oproep tot vrijlating van de 16 jarige
Palestijnse activiste Ahed
Tamini, die ik recentelijk heb geschreven aan alle fracties van
de Tweede Kamer, behalve aan de fascistische partijen de PVV en
het Forum voor Democratie.
Een iets afwijkende brief [die ook op mijn website wordt gepubliceerd]
heb ik gestuurd naar de Christen-Unie en de Staatkundig Gereformeerde
Partij, omdat zij als ”christenzionisten” het Internationaal Recht niet
erkennen en op een weinig christelijke manier de Israelische bezettingsterreur
verdedigen

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor Ahed Tamini moet vrij!/Brief aan de leden van de Tweede Kamer

Opgeslagen onder Divers

[Artikel Peter Storm]/Tegen Amerikaanse provocatie en Israelische repressie: Solidariteit!

 

 

 

TEGEN AMERIKAANSE PROVOCATIE EN ISRAELISCHE REPRESSIE:
SOLIDARITEIT!
WEBSITE PETER STORM

vrijdag 8 december 2017

President Trump heeft besloten: de hoofdstad van de staat Israël is Jeruzalem. Daar gaat dan ook de Amerikaanse ambassade heen. Het besluit betekent oorlog. Preciezer gezegd: het besluit betekent een verdere uitbreiding en verheviging van de oorlogen die in het Midden-Oosten woeden. Het besluit betekent ook dat er iets te kiezen valt. Kiezen we voorde kleinere racistische kolonistenstaat Israël en haar veel en veel grotere racistische koloniale rolmodel de Verenigde Staten, hoofdsponsor en beschermer van die kleinere roofstaat? Kiezen we voor medeplichtigheid aan landroof, etnische zuivering en massamoord? Of kiezen we voor solidariteit en opstand tegen koloniale bezetting en racistische terreur?

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor [Artikel Peter Storm]/Tegen Amerikaanse provocatie en Israelische repressie: Solidariteit!

Opgeslagen onder Divers

Brief aan Kamervoorzitter mevrouw K. Arib over standpunt Christen Unie ”Bijbel boven recht”

DE CHRISTEN UNIE PRESENTEERT ZICH ALS ”CHRISTELIJK”,
MAAR STEUNT DE ISRAELISCHE BEZETTING, ONDERDRUKKING
EN KOLONISATIEPOLITIEK
IN STRIJD MET DE CHRISTELIJKE BEGINSELEN VAN NAASTENLIEFDE
EN RESPECT VOOR IEDER MENS

 

Image result for Ethnic cleansings in Palestine/Images

ETNISCHE ZUIVERINGEN IN PALESTINA, 1948
Image result for Destruction of Gaza/Images
Image result for Destruction of Gaza/Images
MISDADEN VAN DE ISRAELISCHE BEZETTING
VERNIETIGING VAN GAZA
foto Oda Hulsen Hebron 2 mei 2017/Verwijst niet naar foto verwoesting Gaza, maar naar [soms
wegvallende] foto van een Palestijnse jongen, die tegen de muur wordt gezet door
Israelische soldaten, die hem toeriepen ”Where is your knife!”/Later vrijgelaten
Since late 2015, 249 Palestinians have been killed in Israel and the Palestinian territories [File: EPA]

DAGELIJKSE TERREUR VAN HET ISRAELISCHE

LEGER, WAARAAN PALESTIJNEN

IN DE BEZETTE GEBIEDEN BLOOTSTAAN

REGEL, GEEN UITZONDERING

.

Image result for settlements/Images
ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN IN DE BEZETTE PALESTIJNSE
GEBIEDEN
ILLEGAAL VOLGENS HET INTERNAYIONAAL RECHT
DOOR HAAR ”POLITIEKE STEUN” AAN ISRAEL STEUNT DE
CHRISTEN UNIE DE ISRAELISCHE BEZETTING EN AL HET DAARAAN
VERBONDEN ONRECHT

 

 

BRIEF AAN KAMERVOORZITTER MEVROUW K. ARIB OVER
STANDPUNT CHRISTEN UNIE ”BIJBEL BOVEN RECHT”
AAN DE VOORZITTER VAN DE TWEEDE KAMER
MEVROUW K. ARIB
Onderwerp:
Debat over de vraag of partijen, die de Internationale
Rechtsorde niet op de eerste plaats stellen, kunnen toetreden tot het kabinet
”De regering bevordert de ontwikkeling van de Internationale Rechtsorde”
Artikel 90, Grondwet van het Koninkrijk der Nederlanden
 
Geachte mevrouw Arib,
 
 
Nu het zich laat aanzien, dat de kabinetsformatie bijna rond is en
dat de Christen Unie een van de coalitiepartijen zal worden [1], wordt
parlementair Nederland met een probleem geconfronteerd, dat zij
maar beter serieus kan nemen, als er in dit land nog respect is voor
de Grondwet en het Internationaal Recht.
U kunt hierinals Kamervoorzitter  een belangrijke rol spelen

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor Brief aan Kamervoorzitter mevrouw K. Arib over standpunt Christen Unie ”Bijbel boven recht”

Opgeslagen onder Divers