Standpunt Christen Unie ”Bijbel boven recht” onacceptabel/Brief aan leden Tweede Kamercommissie Buitenlandse Zaken

DE CHRISTEN UNIE PRESENTEERT ZICH ALS ”CHRISTELIJK”,
MAAR STEUNT DE ISRAELISCHE BEZETTING, ONDERDRUKKING
EN KOLONISATIEPOLITIEK
IN STRIJD MET DE CHRISTELIJKE BEGINSELEN VAN NAASTENLIEFDE
EN RESPECT VOOR IEDER MENS

 

Image result for Ethnic cleansings in Palestine/Images

ETNISCHE ZUIVERINGEN IN PALESTINA, 1948
Image result for Destruction of Gaza/Images
Image result for Destruction of Gaza/Images
MISDADEN VAN DE ISRAELISCHE BEZETTING
VERNIETIGING VAN GAZA
foto Oda Hulsen Hebron 2 mei 2017/Verwijst niet naar foto verwoesting Gaza, maar naar [soms
wegvallende] foto van een Palestijnse jongen, die tegen de muur wordt gezet door
Israelische soldaten, die hem toeriepen ”Where is your knife!”/Later vrijgelaten
Since late 2015, 249 Palestinians have been killed in Israel and the Palestinian territories [File: EPA]

DAGELIJKSE TERREUR VAN HET ISRAELISCHE

LEGER, WAARAAN PALESTIJNEN

IN DE BEZETTE GEBIEDEN BLOOTSTAAN

REGEL, GEEN UITZONDERING

.

Image result for settlements/Images
ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN IN DE BEZETTE PALESTIJNSE
GEBIEDEN
ILLEGAAL VOLGENS HET INTERNAYIONAAL RECHT
DOOR HAAR ”POLITIEKE STEUN” AAN ISRAEL STEUNT DE
CHRISTEN UNIE DE ISRAELISCHE BEZETTING EN AL HET DAARAAN
VERBONDEN ONRECHT

 

 

STANDPUNT CHRISTEN UNIE ”BIJBEL BOVEN RECHT” ONACCEPTABEL/
BRIEF AAN LEDEN TWEEDE KAMERCOMMISSIE BUITENLANDSE ZAKEN

 

AAN DE LEDEN VAN DE VASTE TWEEDE KAMERCOMMISSIE
VOOR BUITENLANDSE ZAKEN
Onderwerp:
Oproep tot debat over de vraag of partijen, die de Internationale
Rechtsorde niet op de eerste plaats stellen, kunnen toetreden tot het kabinet
”De regering bevordert de ontwikkeling van de Internationale Rechtsorde”
Artikel 90, Grondwet van het Koninkrijk der Nederlanden
 
 
Geachte dames en heren,
 
 
Nu het zich laat aanzien, dat de kabinetsformatie bijna rond is en
dat de Christen Unie een van de coalitiepartijen zal worden [1], wordt
parlementair Nederland met een probleem geconfronteerd, dat zij
maar beter serieus kan nemen, als er in dit land nog respect is voor
de Grondwet en het Internationaal Recht.

 

Uit betrouwbare bron heb ik namelijk vernomen, dat de Christen Unie
niet het respect heeft voor het Internationaal Recht, dat een parlementaire
partij verplicht is.
 
Zo op het eerste gezicht lijkt de Christen Unie dat respect wel te hebben
 
Zo vermeldt zij in haar Israel standpunt:
 
De ChristenUnie staat, gelet op historische en morele gronden, voor politieke steun aan dit land, met inachtneming van internationale rechtsbeginselen.” [2]
 
 
Hoe het mogelijk is, te beweren de internationale rechtsbeginselen te
ondersteunen in combinatie met steun aan Israel, terwijl volgens de internationale
rechtsbeginselen de Israelische bezetting illegaal is [3], de Israelische Muur illegaal
is [4], de nederzettingen illegaal zijn [5] , alsook de Gaza Blokkade [6],
vind ik interessant, maar ook dat respect voor de internationale recbtsbeginselen,
dat de Christen Unie beweert te hebben, is op drijfzand gebaseerd.
 
 
Namelijk:
 
Volgens het zeer betrouwbare kenniscentrum ”The Rights Forum” werd
dit voorjaar CU-buitenlandspeciali st Joël Voordewind door zijn D66-collega Sjoerd Sjoerdsma gevraagd of zijn partij de bijbel boven het internationaal recht stelt. Inderdaad, antwoordde Voordewind, als het om de ‘veiligheid van Israël’ gaat verkiest de CU de bijbel boven het recht. [7]
 
Mocht de heer Voordewind [naar wie deze mail ook gaat]
dit niet gezegd hebben en ontkennen, dat hij ”De Bijbel
boven het recht stelt” [8], dan mag hij dat
in een mail aan mij met cc aan u allen, ontkennen.
 
In dat geval zeg ik:
”Fijn Christen Unie, dat het Internationaal Recht voor u
te allen tijde prevaleert”, maar ik ben bang, dat dat niet het
geval is.
 
Dames en heren, een dergelijk ”Bijbel boven het recht” standpunt
van de Christen Unie, dat kan natuurlijk niet.
Niet alleen is de Grondwet de leidraad in het parlement,
het hek zou van de dam zijn!
 
Want wanneer de heer Voordewind de Bijbel boven het recht 
stelt, staat het vrij aan zijn islamitische collegae, de Koran
boven het recht te stellen, zijn Joodse collegae de Talmud-Torah
boven het recht te stellen en ga zo maar door.
 
Dit kan niet.
Dit mag niet.
 
Het staat ieder vrij om te geloven of niet [ik geloof, om
dit maar eens naar voren te brengen] en die geloofsbeginselen
uit te dragen [net zoals ideologieen als socialisme,
liberalisme etc] in het bedrijven van politiek, maar
de Grondwet dient in het parlement de leidraad te zijn.
 
En in de Grondwet staat, dat Nederland de ontwikkeling
van de Internationale Rechtsorde bevordert.
 
Alle parlementariers hebben de eed [of gelofte] op
de Grondwet afgelegd.
 
Dan kunnen parlementariers en partijen daarop
vervolgens niet terugkomen.
 
Trouwens, waarom Bijbel [of welk Heilig Boek] ook
BOVEN de Internationale Rechtsorde stellen, aangezien
de Internationale Rechtsorde de mensenrechtenverdragen
bevat en  die uitstekend te rijmen zijn met de algemeen
religieuze beginselen van vrede, naastenliefde, het spijzen
van de hongerigen, het verwelkomen van de vreemdeling
en het respect voor ieder mens?
 
Om een lang verhaal kort te maken, er zijn twee mogelijkheden:
 
 
Of er vindt een Tweede Kamerdebat plaats over de vraag of
het is toegestaan, dat partijen, die de Internationale
Rechtsorde niet op de eerste plaats stellen, kunnen
toetreden tot het kabinet.
Of de Tweede Kamer overtuigt de Christen Unie van het naleven
van haar parlementaire plicht, de Grondwet en de Internationale
Rechtsorde op de eerste plaats te stellen.
 
Andere opties zijn er niet.
 
Voor een partij, die lak heeft aan de Internationale Rechtsorde
en vanuit eigen [discutabele] interpretatie van de Bijbel
bezetting en onderdrukking stelt boven internationale
rechtsbeginselen, hoort in een kabinet geen plaats te zijn.
 
Ik hoop van harte dat u, dames en heren, voor zover het
Internationaal Recht u lief is, er de Christen Unie
op aanspreekt.
 
Ik heb gezegd.
 
Vriendelijke groeten
 
Astrid Essed
Amsterdam
 
 
NOTEN
 
 
[1]
HET PAROOL
REGEERAKKOORD IS VERMOEDELIJK BIJNA ROND
4 OCTOBER 2017
[2]
De ChristenUnie staat, gelet op historische en morele gronden, voor politieke steun aan dit land, met inachtneming van internationale rechtsbeginselen.”
CHRISTEN UNIE
STANDPUNT ISRAEL
 
 
 
[3]
 
 
WIKIPEDIA
UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL RESOLUTION 242
 
 
 
 
 
 
[4]
 
 
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL
IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
[5]
DE ILLEGALITEIT VAN DE NEDERZETTINGEN
”The Fourth Geneva Convention prohibits an occupying power from transferring citizens from its own territory to the occupied territory (Article 49).
The Hague Regulations prohibit an occupying power from undertaking permanent changes in the occupied area unless these are due to military needs in the narrow sense of the term, or unless they are undertaken for the benefit of the local population.”
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL
LAW
”Individual or mass forcible transfers, as well as deportations of protected persons from occupied territory to the territory of the Occupying Power or to that of any other country, occupied or not, are prohibited, regardless of their motive.”
ARTICLE 49, FOURTH GENEVA CONVENTION
HET HAAGS VERDRAG VAN 1907
HAGUE CONVENTION 1907
[6]
AMNESTY INTERNATIONAL
GAZA: LOOMING HUMANITARIAN CATASTROPHE
HIGHLIGHTS NEED TO LIFT ISRAEL’S 10-YEAR
ILLEGAL BLOCKADE
17 JUNE 2017
[7]
Dit voorjaar werd CU-buitenlandspecialist Joël Voordewind door zijn D66-collega Sjoerd Sjoerdsma gevraagd of zijn partij de bijbel boven het internationaal recht stelt. Inderdaad, antwoordde Voordewind, als het om de ‘veiligheid van Israël’ gaat verkiest de CU de bijbel boven het recht.”
 
 
THE RIGHTS FORUM
TWEEDE KAMER, DWING CHRISTENUNIE TOT RESPECT
VOOR RECHTSORDE
 
 

Reacties uitgeschakeld voor Standpunt Christen Unie ”Bijbel boven recht” onacceptabel/Brief aan leden Tweede Kamercommissie Buitenlandse Zaken

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.