De zaak Ahed Tamimi/Reactie op antwoord Tweede Kamerfractie Groen-Links

De 16-jarige Ahd al-Tamimi geldt als symbool van het Palestijnse verzet tegen de Israëlische bezetting.Dutchturks.nl

 

AHED AL TAMIMI, DOCHTER VAN PALESTIJNSE ACTIVIST BASSEM
AL TAMINI, VERZETSHELDIN, GEARRESTEERD DOOR HET
ISRAELISCHE BEZETTINGSLEGER VOOR HAAR VERZET
TEGEN DE BEZETTING

https://rightsforum.org/nieuws/israel-arresteert-16-jarig-symbool-palestijns-verzet/

AHED AL TAMIMI IS EEN WARE JEANNE D’ARC!
SYMBOOL VAN HET PALESTIJNSE JONGERENVERZET!
DE ZAAK AHED TAMIMI/REACTIE OP ANTWOORD TWEEDE KAMERFRACTIE
GROEN LINKS
VOORAF
Weet u het nog?
Op 5 februari 2018
schreef ik de Tweede Kamerleden aan over de arrestatie
van de 16 jarige Palestijnse Palestijnse activiste Ahed Tamimi en vroeg
ik tegelijkertijd aandacht voor de rechteloze situatie van de andere
Palestijnse minderjarigen uit bezet Palestijns gebied in Israelische gevangenissen
Ook drong ik erop aan, dat de Kamerleden zich zouden inzetten voor
de beeindiging van de Israelische bezetting van de Palestijnse gebieden.

 

 

 

ZIE MIJN BRIEF
ZIE HET BERICHT OVER DE ARRESTATIE VAN AHED TAMIMI
De Groen Links fractie van de Tweede Kamer heeft mij vrijwel
direct teruggeschreven, ook op 5 februari met een bericht waaruit blijkt, dat zij zich
willen inzetten voor Palestijnse gevangenen en voor hen politiek
de nodige aandacht te vragen.
Dat juich ik natuurlijk toe, maar had er wel een kritische noot aan
toe te voegen.
Zie direct hieronder mijn brief aan de Tweede Kamerleden,
waaronder de Groen Links Tweede Kamerfractie.
Daaronder de reactie van Groen Links, met
aansluitend daaraan mijn antwoord
En geheel onderin, mijn originele mail naar de Groen-Links
Tweede Kamerleden.

 

Astrid Essed
BRIEF AAN DE TWEEDE KAMERLEDEN OVER DE ARRESTATIE
VAN AHED TAMIMI
”AHED TAMIMI MOET VRIJ/BRIEF AAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE
KAMER”
ASTRID ESSED
5 FEBRUARI 2018
REACTIE VAN DE GROEN-LINKS TWEEDE KAMERFRACTIE
OP MIJN BRIEF

 

On Monday, February 5, 2018 11:33 AM, GroenLinks (Kim) <vragen@groenlinks.nl> wrote:Beste Astrid Dessed,
Dank voor uw zeer uitgebreide bericht over Ahed Tamimi en andere kinderen in gevangenschap. Mooi om te lezen dat u zo betrokken bent bij deze zaken. De behandeling van Palestijnse kinderen in de bezette gebieden is al geruime tijd een punt van zorg, ook voor onze fractie. Helaas heeft Nederland weinig gedaan om een einde te maken aan praktijken als bedreiging, intimidatie, eenzame opsluiting, afwezigheid van rechtsbijstand en afgedwongen bekentenissen. Deze praktijken zijn in strijd met de rechten van het kind. Zij zijn ook in strijd met de gemeenschappelijke waarden en de naleving van mensenrechten die Israël zegt te onderschrijven in het Associatieakkoord met de EU.
GroenLinks is één van de partijen die geregeld aandacht heeft gevraagd voor misstanden rondom de Israëlische bezetting. De controverses die in 2016 zijn ontstaan in de Tweede Kamer rondom de etikettering van producten uit de bezette gebieden en AOW-uitkeringen aan Israëli’s in nederzettingen, tonen aan dat een groot deel van de Kamer nog altijd geen oog heeft voor het onrecht van de bezetting. De discussies in de Kamer hierover hebben niets opgeleverd. Daarom heeft de politiek, en ook onze fractie, wellicht te weinig aandacht besteed aan de steeds verslechterende situatie. Nederland ondersteunt voorzieningen voor de Palestijnen en vredesorganisaties in Israël en op de Westoever. Ook protesteert het met woorden tegen de vele schendingen van het internationaal recht in de bezette gebieden, maar het verbindt er geen consequenties aan. Vanwege de patstelling in de Kamer wordt dit beleid voortgezet.
Toch is het tijd om nu meer aandacht te besteden aan Israël en Palestina. De VS hebben zich onmogelijk gemaakt als bemiddelaar en er zijn geen andere partijen die deze rol overnemen. Ondertussen verslechtert de situatie steeds verder. Nederland is volgens minister Zijlstra een van de weinige landen die nog voor beide partijen aanvaardbaar is als gesprekspartner. Onze fractie heeft de minister gevraagd om de behandeling van Ahed en andere kinderen te bespreken met zijn Europese collega’s in de Raad Buitenlandse Zaken. Onze buitenlandwoordvoerder Bram van Ojik zal binnenkort in de Tweede Kamercommissie Buitenlandse Zaken voorstellen een debat te wijden aan de situatie. Hij zal daarin de minister vragen stevig stelling te nemen voor de bescherming van Palestijnse kinderen tegen de praktijken van het Israëlische leger.

 

Met vriendelijke groet,
Kim
Team Online
 

 

MIJN ANTWOORD OP BOVENSTAANDE REACTIE VAN GROEN LINKS:
ASTRID ESSED
GESCHREVEN OP WOENSDAG 14 FEBRUARI 2018
Today at 1:45 PM
AAN DE VOORVOERDER VAN GROEN LINKS TEAM ONLINE
DE HEER/MEVROUW KIM
Beste Kim,
In de eerste plaats, ter correctie
Mijn naam is niet Astrid Dessed, maar Astrid Essed
Maar dat terzijde:
Belangrijker is uw reactie op mijn verzoek/eis, u, naar aanleiding’
van de arrestatie van de 16 jarige Palestijnse activiste Ahed Tamimi,
in te zetten voor haar vrijlating en de rechten van andere Palestijnse
[kind] gevangenen.
Het is fijn te horen, dat uw fractie de minister gevraagd heeft,  om de behandeling van Ahed en andere kinderen te bespreken met zijn Europese collega’s in de Raad Buitenlandse Zaken.

Ook is het verheugend te horen, dat uw  buitenlandwoordvoerder Bram van Ojik  binnenkort in de Tweede Kamercommissie Buitenlandse Zaken zal voorstellen een debat te wijden aan de situatie en de minister zal vragen, 

stevig stelling te nemen voor de bescherming van Palestijnse kinderen tegen de praktijken van het Israëlische leger.
GOED ZO!
Dat maakt het feit een beetje goed, dat uw fractie, zoals u zelf in uw
brief aan mij schrijft, een tijdlang te weinig aandacht besteed heeft aan de
voor de Palestijnen in bezet gebied steeds verslechterende situatie.
Want u zult het met mij eens zijn, dat de expliciete en impliciete pro
Israel opstelling van een groot deel van de Tweede Kamer voor u geen
excuus is, dan ook maar geen aandacht aan het onrecht van de
Israelische bezetting te besteden.
Des te belangrijker is het juist dan, tegen dit handhaven van het onrecht
door de Kamer in te gaan.
Fijn dus, dat u dat nu ook hebt ingezien.
EINDE BEZETTING/UW INZET
Maar hoewel uw inzet voor de Palestijnse [kind] gevangenen
een belangrijke stap is, kunt en dient u meer te doen.
U moet namelijk hard en effectief knagen aan het fundament
van de hele ellende:
De Israelische bezetting.
Ik verwacht van u, dat u de Kamer gaat proberen te pressen, niet
alleen in woord, maar ook in daad de Israelische bezetting te
bestrijden en te pushen voor de beeindiging.
Dat kan bijvoorbeeld door opzegging/opschorting van het Associatieaccoord,
met Israell dat zoals u terecht stelt, een mensenrechtenclausule heeft. [1]
Dat kan door aan te dringen op economischr sancties tegen Israel.
U kunt dit doen in Kamer en/of EU verband.
Ik reken op uw inzet!
Het wordt namelijk hoog tijd, dat de nu 50 jarige bezetting wordt
beeindigd, de illegale nederzettingen [2] worden ontmanteld, de
illegale Muur [3] wordt afgebroken en dat eindelijk recht wordt gedaan
aan het Palestijnse volk om in vrijheid te leven.
Nogmaals, ik reken op uw inzet en zal uw verrichtingen blijven volgen.
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
[1]
”Relations between the Parties, as well as all the provisions of the Agreement itself, shall be based on respect for human rights and democratic principles, which guides their internal and international policy and constitutes an essential element of this Agreement.”
ARTICLE 2, EURO MEDITERRIAN AGREEMENT
ESTABLISHING AN ASSOCIATION BETWEEN THE
EUROPEAN COMMUNITIES AND THEIR MEMBER STATES OF THE
ONE PART, AND THE STATE OF ISRAEL, OF THE OTHER PART
21 JUNE 2000
[2]
DE ILLEGALITEIT VAN DE NEDERZETTINGEN
”The Fourth Geneva Convention prohibits an occupying power from transferring citizens from its own territory to the occupied territory (Article 49).
The Hague Regulations prohibit an occupying power from undertaking permanent changes in the occupied area unless these are due to military needs in the narrow sense of the term, or unless they are undertaken for the benefit of the local population.”
SETTLEMENTS
”Individual or mass forcible transfers, as well as deportations of protected persons from occupied territory to the territory of the Occupying Power or to that of any other country, occupied or not, are prohibited, regardless of their motive.”
ARTICLE 49, FOURTH GENEVA CONVENTION
HET HAAGS VERDRAG VAN 1907
HAGUE CONVENTION 1907
De Vierde Conventie van Genève bevat bovendien het beroemde verbod op het koloniseren van bezet gebied waarop de internationale gemeenschap − Nederland inbegrepen − zich in haar veroordelingen van Israëls nederzettingenbeleid baseert. Artikel 49 van de Conventie eindigt met het gebod:”
The Occupying Power shall not deport or transfer parts of its own civilian population into the territory it occupies.
THE RIGHTS FORUM
SCHENDINGEN
[3]
LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF
A WALL IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
9 JULY 2004

 

ORIGINELE BRIEF AAN DE LEDEN VAN DE GROEN LINKS
FRACTIE VAN DE TWEEDE KAMER
BRIEF AAN TWEEDE KAMERLEDEN GROEN-LINKS OVER
DE ARRESTATIE VAN AHED TAMIMI
Astrid Essed


Verzonden: maandag 5 februari 2018 7:29
Aan: GroenLinks; Buitenweg, K.; Diks, I.; Ellemeet, C.; Grashoff, R.; Klaver J.; Kröger, S.; Lee van der T.; Ojik van A.; Özdil, Z.; Özütok, N.; Snels, B.; Tongeren van L.; Voortman L.; Westerveld, L.
Onderwerp: Vrijlating Ahed Tamini/Uw inzet

AAN DE LEDEN VAN DE GROEN LINKS FRACTIE VAN DE TWEEDE KAMER

Geachte dames en heren,

Ik weet dat ik niet de eerste ben, die u benadert met het

dringende verzoek, zich in te zetten voor de vrijlating van 

de 16 jarige Ahed Tamini.

Maar ik hoop WEL dat ik de laatste ben, omdat u na lezing van

mijn brief tot harde actie zult overgaan, waarmee ik bedoel

Druk uitoefenen op de Israelische ambassadeur, op

de Nederlandse regering en door uw partijen in EU

verband.

Net zolang totdat niet alleen Ahed Tamini is vrijgelaten, maar er

een einde gekomen is aan de mensonterende behandeling

van Palestijnse minderjarigen in bezet Palestijns gebied [1],

door de Israelische bezettingsautoriteiten.

In het verlengde hiervan verwacht ik van u, dat u zich

ervoor inzet, dat er per direct (en dat zonder ellenlange

´´vredesonderhandelingen**) een einde komt aan de nu al

50 jaar durende Israelische bezetting.

5 beschamende lustra! ¨(2)

IN HET KORT/DE ZAAK AHED TAMINI

De 16 jarige Ahed Tamini, dochter van de bekende Palestijnse activist

Bassem Tamini [3], werd op in de nacht van maandag op

dinsdag [19 december] door Israelische militairen van haar bed

gelicht en gearresteerd. [4]

Er zijn beelden van haar arrestatie

Zie onder noot 5

Uren daarna werd haar moeder Nariman gearresteerd. [6]

Ook haar 20 jarige nicht Nour Tamini [betrokken bij het hieronder

beschreven incident], werd de volgende dag gearresteerd. [7]

Aanleiding vormde een incident enkele dagen daarvoor, waarbij

te zien was dat Ahed en haar nicht twee Israelische militairen

[zwaar bewapend!] wegduwen.

Er vallen enkele klappen

Later komen er een paar dorpsbewoners bij. [8]Aan dit duw en trekwerk tegen die militairen is wel wat voorafgegaan,

namelijk de voortdurende terreur van het Israelische bezettingsleger

tegen de bezette Palestijnse burgerbevolking:

Directe aanleiding van Ahed’s woede was het in het hoofd schieten

van haar neef Mohammed.

Daarvan laat de Israelische krant the Haaretz een gruwelijke foto zien.

Hou daar dus rekening mee bij het kijken naar noot 9.

Lering trok het Israelische leger niet uit deze gruwelijke gebeurtenis:

Begin januari 2018 werd een 17 jarige Palestijnse jongen, Musab Firas

al Tamini [lid van de familie van de gearresteerde Ahed] door Israelische

militairen doodgeschoten. [10]

Hij was de eerste in het Nieuwe Jaar.

Sinsdien zijn er volgens de organisatie The Rights Forum nog vijf anderen

neergeschoten.

Zie en huiver/noot 11!

Dat betekent dus, dat er ZES Palestijnse jongeren door Israelische troepen

zijn doodgeschoten in de maand januari alleen al!

DEZE TERREUR MOET STOPPEN!

En deze vindt zijn directe oorzaak in de nu al 50 jaar durende

Israelische bezetting van de Palestijnse gebieden.

Over de onrechtmatigheid, terreur, oorlogsmisdaden en mensenrechtenschendingen

van die bezetting ga ik niet uitwijden.

Ik verwijs u naar de sites van The Rights Forum, de Israelische

organisatie Bt’selem en enkele eigen stukken. [12]

Evident is, dat volgens het Internationaal Recht en de universele

wetten, dat er in een land geen vreemde troepen in een land thuishoren,

die bezetting per direct moet worden opgeheven!

Dan stopt ook automatisch de terreur tegen de Palestijnse

burgerbevolking en worden minderjarigen als Ahed niet meer

in de nacht met veel geweld van hun bed gelicht en komen

zij niet voor militaire rechtbanken!

En vooral:

Dan kunnen de Palestijnen in vrijheid leven, het grondrecht

van ieder volk!

MILITAIRE RECHTBANKEN:

U weet, en anders hoort u het te weten,

van die militaire rechtbanken in bezet Palestijns

gebied!

Niet alleen horen burgers niet voor een militaire rechtbank te komen

en zeker minderjarigen niet, het is ook nog eens groffe

discriminatie, omdat alleen Palestijnen in bezet gebied dit lot treft.

In Israel zelf is er voor de inwoners het reguliere rechtssysteem. [13]

Het zal u bovendien niet verbazen, dat de rechten van een verdachte

bij een militaire rechtbank aanzienlijk minder zijn dan bij een

reguliere rechtbank! [14]

SAMENVATTEND:

Genoeg geschreven en gepraat:

U weet waar het om gaat:

Een minderjarige is ’s nachts van haar bed gelicht door

bezettingssoldaten vanwege wat duw en trekwerk tegenover zwaar-

bewapende soldaten, nadat ze pas gehoord had dat naar 15 jarige

neef in het hoofd geschoten was.

Ze wordt sinds 19 december vastgehouden en moet verschijnen

voor een MILITAIRE RECHTBANK.

Allemaal schendingen van het Kinderrechtenverdrag [15], want

hier is sprake van pure wreedheid en terreur, niet alleen vanwege

de brute arrestatie, maar ook omdat zij sinds arrestatie een aantal

malen van de ene gevangenis naar de andere is verplaatst. [16]

Dat doen de Israelischer autoriteiten wel vaker

om mensen te desorienteren en dat is dus een vorm

van geestelijke foltering! [17]

OPROEP AAN U

Dus doet u hier wat aan!

Wend uw invloed op iedere mogelijke manier aan om

aan te dringen op vrijlating van Ahed Tamini.

Maar dat niet alleen:

ALS ze dan terecht staat, een eerlijk proces voor

een BURGERLIJKE, geen militaire rechtbank.

Dring aan op de beeindiging van he systeem

militaire rechtbanken voor burgers in de

bezette Palestijnse gebieden!

Maar de belangrijkste eis die ik formuleer is

mijn Opdracht aan u, zich KEIhard te maken en

middels alle politieke middelen die u ter beschikking staan,

in te zetten voor de beeindiging van de Israelische

bezetting, het ontmantelen van alle bestaande nederzettingen

[die illegaal zijn volgens het Internationaal Recht] [18] in

bezet Palestijns gebied en het afbreken van de eveneens

illegale Muur. [19]

Dit had allang moeten gebeuren, maar grijp dit moment aan,

u daarvoor in te zetten.

Wegkijken heeft geen zin, want u wordt hier wel degelijk

politiek en moreel op afgerekend!

Laat zien, dat u de Internationale Rechtsorde, die u als

volksvertegenwoordiger van Nederland hoort te bevorderen [20],

ook werkelijk serieus neemt.

OP NAAR DE VRIJLATING VAN AHED TAMINI

OP NAAR DE BEEINDIGING VAN DE ISRAELISCHE

BEZETTING.

Laat het Palestijnse volk in vrijheid kunnen leven, het grondrecht

van ieder mens.

Ik reken op uw medewerking.

[Een brief van gelijke strekking is naar uw andere Tweede Kamercollegae gestuurd]

Vriendelijke groeten

Astrid Essed

Amsterdam

NOTEN


[1]

STATISTICS ON PALESTINIAN MINORS IN THE CUSTODY

OF THE ISRAELI SECURITY FORCES

UPDATED 3 JANUARY 2018

ABUSE AND TORTURE IN INTERROGATIONS OF DOZENS

OF PALESTINIAN MINORS IN THE ISRAEL POLICE ETZION

FACILITY

[2]

Voor de niet klassiek opgeleiden onder u, zie de betekenis

van Lystrum:

WIKIPEDIA

LUSTRUM ¨(LUSTRA IS HET MEERVOUD)

[3]

WIKIPEDIA

AHED TAMINI

WIKIPEDIA

BASSEM AL TAMINI[4]

RIGHTS FORUM

ISRAEL ARRESTEERT 16 JARIG SYMBOOL VAN PALESTIJNS

VERZET

AMNESTY INTERNATIONAL

ISRAEL: RELEASE TEENAGE PALESTINIAN ACTIVIST

AHED TAMINI

15 JANUARY 2018

ALJAZEERA

PALESTINIAN AHED TAMINI ARRESTED BY ISRAELI FORCES

20 DECEMBER 2017

HAARETZ

ISRAELI ARMY ARRESTS PALESTINIAN TEENAGE GIRL, WHO

SLAPPED SOLDIERS:

”SHE SHOULD FINISH HER LIFE IN PRISON”

20 DECEMBER 2017

[5]

BEELDEN VAN DE ARRESTATIE AHED TAMINI

AHED TAMINI WAS CHARGED WITH ASSAULT

[6]

WAFA

ARMY ARRESTS MOTHER OF 17 YEARS OLD, WHO

CONFRONTED ISRAELI SOLDIERS

19 DECEMBER 2017

” Uren na de ‘arrestatie’ van Ahd werd ook haar moeder Nariman opgepakt toen zij bij de Israëlische politie informeerde naar de locatie waar haar dochter werd vastgehouden. ”

RIGHTS FORUM

ISRAEL ARRESTEERT 16 JARIG SYMBOOL VAN PALESTIJNS

VERZET

[7]

WAFA

SECOND GIRL WHO APPEARDED IN VIDEO FENDING OFF

SOLDIERS DETAINED

20 DECEMBER 2017

[8]

AHED TAMINI, A.K.A. ”SHIRLEY TEMPEL”

FILMED ATTACKING IDF SOLDIERS

ZIE OOK VIDEO OP DE SITE VAN THE HAARETZ

HAARETZ

ISRAELI ARMY ARRESTS PALESTINIAN TEENAGE GIRL, WHO

SLAPPED SOLDIERS:

”SHE SHOULD FINISH HER LIFE IN PRISON”

20 DECEMBER 2017[9]

THE STORY BEHIND AHED TAMINI”S SLAP:

HER COUSIN’S HEAD SHATTERED BY ISRAELI

SOLDIER’S BULLET

5 JANUARY 2018

TEKST EN PAS OP VOOR DE FOTO!

ZIE OOK HET YOUTUBE FILMPJE OP DE SITE

” Just before Palestinian teen Ahed Tamimi slapped one of the soldiers who’d invaded her yard, she learned that her 15-year-old cousin Mohammed had been shot in the head at close range”Mohammed Tamimi.

Half a head.

The left side of his face is twisted, swollen, fragmented, scarred; theres congealed blood by his nose, stitches in his face; one eye is shut, a seam line stretches across his whole scalp. A boys face turned scar-face. Some of his skull bones were removed in surgery and wont be returned to their place for another six months.

Mohammed Tamimi, just 15, and he is already a disabled shooting victim and a released prisoner.

Thats life under the occupation in Nabi Saleh, where people are occupied with the struggle. About an hour after Mohammed was shot in the head at short range by an Israel Defense Forces soldier (or a Border Policeman), his now-better-known cousin, Ahed Tamimi, went to the yard of her house and tried to forcibly expel the two soldiers who had invaded her turf, while the camera rolled. Its a reasonable assumption that she tried to vent her wrath on the soldiers in part because of the shooting of her cousin an hour earlier.

Only a few dozen meters separate the place where the soldiers shot Mohammed and Aheds home; only an hour separated the two events. People in her family relate that Ahed, 16, burst into tears when she heard that her cousin had been shot and was in serious condition. From the window of her home at the edge of Nabi Saleh, a small village near Ramallah, you can see the stone wall that surrounds the luxurious building, under construction, that Mohammed climbed in order to get a view of the soldiers who were still inside. At that point he was shot in the head with one bullet from a distance of a few meters, and fell bleeding to the ground from a height of three meters (nearly 10 feet).

Now Ahed is in detention and Mohammed is recovering from his shattering head wound. This week, Mohammed still didnt know about the arrest of his cousin, who has become an icon. In view of his condition, his family hasnt told him.

We meet him in his uncles house, which is adjacent to his own home. He speaks softly, occasionally runs his hand across the scars on his head, lies down from time to time on the sofa to rest. Hes in the 10th grade in the villages coeducational school, where Ahed is a student one year ahead of him. His father, Fadel, is a taxi driver; his mother, Imtisal, a homemaker. Last year, he spent three months in an Israeli prison.

[10]ALJAZEERA

PALESTINIAN TEEN FIRST TO BE KILLED BY ISRAEL

IN 2018

3 JANUARY 2018

THE RIGHTS FORUM/EN DAT IS 1

ISRAELISCHE MILITAIREN DODEN 17 JARIGE PALESTIJN

3 JANUARI 2018


[11]

RIGHTS FORUM/EN DAT IS 2 EN 3

ISRAELISCHE TROEPEN DODEN TWEE 16 JARIGE PALESTIJNEN

12 JANUARI 2018

RIGHTS FORUM/EN DAT IS 4

ISRAELISCHE MILITAIREN SCHIETEN WEER EEN PALESTIJN DOOD

15 JANUARI 2018

RIGHTS FORUM/EN DAT IS 5

ISRAEL DOODT NEEF VAN VERDACHTE PALESTIJN EN SLOOPT

VIER HUIZEN

19 JANUARI 2018

[12]

THE RIGHTS FORUM

THE RIGHTS FORUM

EEN WEEK IN PALESTINA

EEN DODE, TWAALF ZWAARGEWONDEN,

86 RAZZIA’S, 105 BURGERS OPGEPAKT

THE DUTY TO END THE OCCUPATION


CIVIS MUNDI

ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012

MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT

ASTRID ESSED

8 MAART 2013

BLOCKADE ON GAZA/CRIME AGAINST HUMANITY

ASTRID ESSED

14 FEBRUARY 2008[13]

”A new report published by the Association for Civil Rights in Israel (ACRI) outlines the nature of the legal regime currently operating in the West Bank. Two systems of law are applied in a single territory: one – a civilian legal system for Israeli citizens, and a second – a military court system for Palestinian residents. The result: institutionalized discrimination.”

ACRI [ASSOCIATION FOR CIVIL RIGHTS IN ISRAEL]

ONE RULE, TWO LEGAL SYSTEMS: ISRAEL’S REGIME OF LAWS

IN THE WEST BANK

24 NOVEMBER 2014

REPORT

14 OCTOBER 2014

ACRI [ASSOCIATION FOR CIVIL RIGHTS IN ISRAEL]

ONE RULE, TWO LEGAL SYSTEMS: ISRAEL’S REGIME OF LAWS

IN THE WEST BANK

[14]

”A new report published by the Association for Civil Rights in Israel (ACRI) outlines the nature of the legal regime currently operating in the West Bank. Two systems of law are applied in a single territory: one – a civilian legal system for Israeli citizens, and a second – a military court system for Palestinian residents. The result: institutionalized discrimination.”

ACRI [ASSOCIATION FOR CIVIL RIGHTS IN ISRAEL]

ONE RULE, TWO LEGAL SYSTEMS: ISRAEL’S REGIME OF LAWS

IN THE WEST BANK

24 NOVEMBER 2014

REPORT

14 OCTOBER 2014

ACRI [ASSOCIATION FOR CIVIL RIGHTS IN ISRAEL]

ONE RULE, TWO LEGAL SYSTEMS: ISRAEL’S REGIME OF LAWS

IN THE WEST BANK[15]

” (c) Every child deprived of liberty shall be treated with humanity and respect for the inherent dignity of the human person, and in a manner which takes into account the needs of persons of his or her age. In particular, every child deprived of liberty shall be separated from adults unless it is considered in the child’s best interest not to do so and shall have the right to maintain contact with his or her family through correspondence and visits, save in exceptional circumstances;”ARTIKEL 37, C, CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD


[16]

MONDOWEISS

ISRAEL HAS TRANSFERRED AHED TAMINI TO THREE DIFFERENT

DETENTION FACILITIES IN THE LAST FIVE DAYS EVEN THOUGH

SHE HAS NOT YET BEEN CHARGED WITH A CRIME

24 DECEMBER 2017


[17]

” (b) No child shall be deprived of his or her liberty unlawfully or arbitrarily. The arrest, detention or imprisonment of a child shall be in conformity with the law and shall be used only as a measure of last resort and for the shortest appropriate period of time;ARTIKEL 37, CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD

[18]

DE ILLEGALITEIT VAN DE NEDERZETTINGEN

”The Fourth Geneva Convention prohibits an occupying power from transferring citizens from its own territory to the occupied territory (Article 49).

The Hague Regulations prohibit an occupying power from undertaking permanent changes in the occupied area unless these are due to military needs in the narrow sense of the term, or unless they are undertaken for the benefit of the local population.”

SETTLEMENTS

”Individual or mass forcible transfers, as well as deportations of protected persons from occupied territory to the territory of the Occupying Power or to that of any other country, occupied or not, are prohibited, regardless of their motive.”

ARTICLE 49, FOURTH GENEVA CONVENTION

HET HAAGS VERDRAG VAN 1907

HAGUE CONVENTION 1907

De Vierde Conventie van Genève bevat bovendien het beroemde verbod op het koloniseren van bezet gebied waarop de internationale gemeenschap − Nederland inbegrepen − zich in haar veroordelingen van Israëls nederzettingenbeleid baseert. Artikel 49 van de Conventie eindigt met het gebod:”

The Occupying Power shall not deport or transfer parts of its own civilian population into the territory it occupies.

THE RIGHTS FORUM

SCHENDINGEN

[19]

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF

A WALL IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY

9 JULY 2004[20]

ARTIKEL 90, NEDERLANDSE GRONDWET

Artikel 90

De regering bevordert de ontwikkeling van de internationale rechtsorde.”Reacties uitgeschakeld voor De zaak Ahed Tamimi/Reactie op antwoord Tweede Kamerfractie Groen-Links

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.