De zaak Ahed Tamini/Antwoord aan de SGP [Staatkundig Gereformeerde Partij]

De 16-jarige Ahd al-Tamimi geldt als symbool van het Palestijnse verzet tegen de Israëlische bezetting.Dutchturks.nl

 

AHED AL TAMINI, DOCHTER VAN PALESTIJNSE ACTIVIST BASSEM
AL TAMINI, VERZETSHELDIN, GEARRESTEERD DOOR HET
ISRAELISCHE BEZETTINGSLEGER VOOR HAAR VERZET
TEGEN DE BEZETTING

https://rightsforum.org/nieuws/israel-arresteert-16-jarig-symbool-palestijns-verzet/

AHED AL TAMINI IS EEN WARE JEANNE D’ARC!
SYMBOOL VAN HET PALESTIJNSE JONGERENVERZET!

DE STAATKUNDIG GEREFORMEERDE PARTIJ PRESENTEERT ZICH ALS ”CHRISTELIJK”,
MAAR STEUNT DE ISRAELISCHE BEZETTING, ONDERDRUKKING
EN KOLONISATIEPOLITIEK
IN STRIJD MET DE CHRISTELIJKE BEGINSELEN VAN NAASTENLIEFDE
EN RESPECT VOOR IEDER MENS

 

 

DE ZAAK AHED TAMINI/ANTWOORD AAN DE SGP
Beste lezers,
Zoals u weet heb ik de Tweede Kamerfracties gebombardeerd
met brieven, die aandringen op de vrijlating van de 16 jarige Palestijnse
activiste Ahed Tamini.
Zo ook de bijna fanatiek zionistische SGP [Staatkundig
Gereformeerde Partij]
Ik post hierbij mijn antwoord op de SGP en daaronder hun reactie
op mijn oorspronkelijke brief [zie link hierboven]
Hun antwoord was zelfs voor mij nog onthutsend

 

 

Zie direct hieronder
Daarna mijn reactie en daaronder de rest geplakt
HELEMAAL ONDERIN UITGESCHREVEN TEKST MET HET
SGP ISRAEL STANDPUNT
ZIE OOK HUN WEBSITE:
Astrid Essed
Brief aan SGP
REACTIE SGP

Beste mw. Essen,

 

Namens de SGP-fractie bedankt voor uw bericht.

Allereerst betreuren wij dat ook minderjarigen zich schuldig maken aan geweld tegen Israëlische burgers, militairen en andere veiligheidsbeambten.

De SGP blijft bij het standpunt dat Israël niet slechts het enige democratische land is in de regio, maar bovendien een sterke en goed ontwikkelde rechtsstaat heeft. Daarin kunnen van terrorisme of geweldpleging verdachte personen (al dan niet minderjarig, zoals Ahed Tamimi) van oudsher rekenen op een eerlijk rechtsproces.

Tegelijk is de SGP voorstander van steun aan verzoeningsinitiatieven ‘van onderop’ tussen Israëliërs en Palestijnen (zie onze website voor meer informatie over ons standpunt inzake Israël en de Palestijnen).

 

Met vriendelijke groet,

 

Henri Krooneman

Beleidsmedewerker buitenlandse zaken, BH-OS, Europese zaken, defensie

 

cid:image001.png@01D14EBC.2835FCE0

SGP-fractie Tweede Kamer

Postbus 20018

2500 EA DEN HAAG

T 070-3182838

h.krooneman@tweedekamer.nl

I  www.sgp.nl

MIJN ANTWOORD EN DE REST VAN DE CORRESPONDENTIE
Geachte heer Krooneman,
 
 
 
Vriendelijk bedankt voor uw snelle reactie.
Ik moet zeggen:
Sportief, dat u hebt gereageerd ondanks het feit, dat onze standpunten
mijlenver uit elkaar liggen.
Daarom ook neem ik de moeite, te reageren:
 
Overigens:
De naam is niet ”Essen”, maar ”Essed”, zoals duidelijk
onderaan de brief staat, maar dat vergeef ik u graag.
Meer moeite heb ik met uw standpunt, al kende ik
dat al gedeeltelijk.
Of moet ik zeggen:
Uw standount is diametraal tegenovergesteld aan de
mijne, aan het Internationaal Recht en ik durf het te zeggen:
Aan de christelijke beginselen.
 
Boude bewering?
Ik ga proberen die in het kort te onderbouwen:
Ik zal daarbij u citeren, om het zo zuiver mogelijk te houden:
 
UW CITAAT 1
 
U schrijft:
” Allereerst betreuren wij dat ook minderjarigen zich schuldig maken aan geweld tegen Israëlische burgers, militairen en andere veiligheidsbeambten.”
 
In zoverre wil ik met u meegaan, dat ook ik ieder Palestijns geweld
tegen Israelische BURGERS betreur.
Burgers, zo denk ik erover alsmede het Internationaal Recht, mogen nooit
doelwit worden van militaire acties of gewelddadige acties van individuen,
of het nu Palestijnse burgers of Israelische zijn.
Want mensen blijven mensen.
 
Niet voor niets maakt het Internationaal Recht duidelijk
onderscheid tussen combatanten en non-combatanten. [1]
Iets waar uw ”enige democratiche land in de regio” zich niet bepaald aan
houdt he. [2]
 
Goed:
Bovendien gooit u alles op een hoop:
Burgers zijn niet te vergelijken met militairen, nog BEZETTINGS
militairen ook en veiligheidsmensen.
 
Dat is EEN
 
TWEEDE
 
Op het filmpje is duidelijk te zien, dat deze minderjarige weliswaar 
de militairen duwde, maar ze zijn duidelijk zwaargewapend, [3]
Als ze gewild hadden, was het meisje geen partij voor hen.
 
DERDE
 
Vreemd, dat u zo begaan bent met die militairen, die doorgaans
dood en verderf zaaien in bezet Palestijns gebied [4], maar dat
het lot van een minderjarig meisje, dat met veel geweld ’s nachts
van haar bed gelicht is, u helaas onverschillig lijkt te zijn.
Is dat niet een beetje de omgekeerde wereld?
 
UW CITAAT 2
 
 De SGP blijft bij het standpunt dat Israël niet slechts het enige democratische land is in de regio, maar bovendien een sterke en goed ontwikkelde rechtsstaat heeft. Daarin kunnen van terrorisme of geweldpleging verdachte personen (al dan niet minderjarig, zoals Ahed Tamimi) van oudsher rekenen op een eerlijk rechtsproces.”
 
Excuses voor de mogelijk boude reactie, maar meneer Kooreman, in
welke wereld leeft u.
Palestijnen in bezet gebied, krijgen GEEN eerlijk proces!
Er is sprake van administratieve detentie, van foltering en
burgers komen voor een Militaire Rechtbank. [5]
Wat is daar rechtvaardig aan.
Hoe kunt u dat een rechtsstaat noemen?
 
Voor mij onbegrijpelijk.
Ik kan alleen maar zeggen, dat u uw oren en ogen sluit
voor de gruwelijke realiteit waarmee de in bezet gebied levende
Palestijnen iedere dag mee te kampen hebben.


 
UW WEBSITE
 
Om u recht te doen heb ik uw website met uw standpunten bekeken.
Ik vermeld deze nog even onder noot 6 en ik moet zeggen, dat
ik van de ene verbazing in de andere ben gevallen, terwijl ik op
het gebied van zionistische propaganda wel wat gewend ben.
[Tekst van uw standpunt wegens technische problemen geheel onder uw brief]
 
‘Alleen dit citaat dan maar
 
” Vanaf het ontstaan van de staat Israël in 1948 wordt het land continu bedreigd door haatdragende, vijandige Arabische buren en andere vijandige islamitische staten. Oorlogen zijn gevoerd, aanslagen worden gepleegd, onschuldigen gegijzeld en vermoord. Nog dagelijks zijn de Israëli’s hun leven niet zeker, ook in eigen land niet. Het is een wonder dat Israël nog bestaat!” [7]


 

 

 

In de Bijbel staat
”Gij zult niet stelen” [Achtste Gebod]
Er staat ook
”Alle dingen dan die u wilt, dat de mensen u zouden doen, 
doet Gij hun ook alzo: Want zo is de Wet en de Profeten”
Mattheus 7: 1-12


Ik wil hier geen theologische discussie uitlokken, maar u
op het volgende wijzen:
 
Israel is een roofstaat, die zich schuldig gemaakt heeft
aan landdiefstal, etnische zuiveringen en oorlogsmisdaden. [8]
Een harde he:
En wel een heel andere, dan het idealistische plaatje, dat u schetst!
En het zionisme is een neo koloniale ideoogie.
 
Want hoe is het stichten van een Staat in andermans land anders
te noemen”?
De schrijver Arthur Koestler verwoordde de Balfour
Declaration [9] zo treffend:
” “one nation solemnly promised to a second nation the country of a third” [10]
 
Geen wonder, dat de Palestijnen ”vijandig” stonden tegenover
het zionisme, waardoor zij van hun land werden beroofd!
 
De Staatsman David Ben Goerion merkte ooit
op
 
 I don’t understand your optimism. Why should the Arabs make peace? If I was an Arab leader I would never make terms with Israel. That is natural: we have taken their country. Sure God promised it to us, but what does that matter to them? Our God is not theirs. We come from Israel, but two thousand years ago, and what is that to them? There has been antisemitism, the Nazis, Hitler, Auschwitz, but was that their fault? They only see one thing: we have come here and stolen their country. Why should they accept that?” [11]
 
Tsja, een snoeiharde waarheid van een zionistische leider,
die misschien last kreeg van zijn geweten?
Ik weet het niet.
 
Wat ik WEL weet is, dat het waar is, wat Ben Goerion zei:
 
Want teruggekoppeld naar Nederland:
 
Hoe zou U reageren als hier Batavieren zouden binnenkomen
met het Verhaal, dat zij in Nederland een Bataafse Staat wilden
stichten, omdat zij hier 2000 jaar geleden hadden gewoond
en het Land hen volgens hun opvattingen toekwam?
Vreemd he, dat de meeste Nederlanders daar ”vijandig”
tegenover zouden staan…..
 
Goed.
Genoeg gezegd en voor u om er al dan niet over na te denken
 
Dat laat ik aan u over!
 
Na de totstandkoming van de Staat Israel volgden de etnische zuiveringen
van de Palestijnen.
Meer dan 750 000 mensen werden van huis en haar verdreven. [12]
Dat zijn oorlogsmisdaden
 
En na 1967 de keiharde Israelische bezetting, die u ook
ontkent.
 
CHRISTELIJKE PRINCIPES
 
Naastenliefde, respect voor de ander.
Dat zijn christelijke principes
 
Dat houdt onder andere in:
 
Mensen niet van hun land beroven, landen niet
bezetten, geen terreur uitoefenen over een weerloze 
burgerbevolking.
 
Ontken ik daarmee, dat de Palestijnen ook oorlogsmisdaden
plegen
Aanslagen op Israelische burgers?
 
NEEN en dat keur ik eveneens af.


 
Maar het is WEL het resultaat van de 50 jarige bezetting,
die door u wordt ontkend, maar er WEL is.
 
Dan wilde ik u nog vragen, hoe solidair u bent
met de Palestijnse christenen, die ook dagelijks lijden
onder die bezetting?
 
Ik ga deze brief afronden.
 
Mensen in mijn omgeving hadden mij afgeraden om u
te antwoorden vanwege uw extreem-zionistische standpunten,
maar ik zei:
Neen.
 
Meneer Krooneman heeft de moeite genomen MIJ  te antwoorden en
is eerlijk geweest in zijn opvattingen.
 
Daarvoor kan ik respect opbrengen.
 
NIET voor uw opvattingen.
 
Ik besluit tenslotte met deze prachtige zin uit
het Evangelie
 
 
”En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen:
Voorwaar Ik zeg u. Voor zoveel Gij dit een van deze Mijn
minsten broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat
Mij gedaan” [Mattheus 25: 40}
 
 
Denkt u daar eens over na, als u het leed van de Palestijnen
zo makkelijk afserveert?
 
Wie weet stelt u zich ooit eens open voor de gerechtigheid
voor een [bijna[ weggevaagd volk.
 
Bedankt voor het lezen van deze brief.
 
Vriendelijke groeten
 
Astrid Essed
Amsterdam
NOTEN

Van: Astrid Essed
Verzonden: maandag 5 februari 2018 8:17
Aan: ORG-FRC-SGP; Bisschop, R.; Dijkgraaf E.; Staaij van der mr. C.G.
Onderwerp: Vrijlating Ahed Tamini/UW INZET
 
AAN DE LEDEN VAN DE FRACTIE STAATKUNDIG GEREFORMEERDE
PARTIJ VAN DE TWEEDE KAMER
 
 
Geachte dames en heren,
 
 
Ik weet dat ik niet de eerste ben, die u benadert met het
dringende verzoek, zich in te zetten voor de vrijlating van 
de 16 jarige Ahed Tamini.
Maar ik hoop WEL dat ik de laatste ben, omdat u na lezing van
mijn brief tot harde actie zult overgaan, waarmee ik bedoel
Druk uitoefenen op de Israelische ambassadeur, op
de Nederlandse regering en door uw partijen in EU
verband.
Net zolang totdat niet alleen Ahed Tamini is vrijgelaten, maar er
een einde gekomen is aan de mensonterende behandeling
van Palestijnse minderjarigen in bezet Palestijns gebied [1],
door de Israelische bezettingsautoriteiten.
In het verlengde hiervan verwacht ik van u, dat u zich
ervoor inzet, dat er per direct (en dat zonder ellenlange
´´vredesonderhandelingen**) een einde komt aan de nu al
50 jaar durende Israelische bezetting.
5 beschamende lustra! ¨(2)
Van uw andere opvattingen over de Israelische bezetting
ben ik op de hoogte en die heb ik destijds bestreden in
een brief aan de leden van de vaste Kamercommissie
Buitenlandse Zaken met een cc bericht aan u
Zie onder noot 3
 
IN HET KORT/DE ZAAK AHED TAMINI
 
De 16 jarige Ahed Tamini, dochter van de bekende Palestijnse activist
Bassem Tamini [4], werd op in de nacht van maandag op
dinsdag [19 december] door Israelische militairen van haar bed
gelicht en gearresteerd. [5]
Er zijn beelden van haar arrestatie
Zie onder noot 6
Uren daarna werd haar moeder Nariman gearresteerd. [7]
Ook haar 20 jarige nicht Nour Tamini [betrokken bij het hieronder
beschreven incident], werd de volgende dag gearresteerd. [8]
 
Aanleiding vormde een incident enkele dagen daarvoor, waarbij
te zien was dat Ahed en haar nicht twee Israelische militairen
[zwaar bewapend!] wegduwen.
Er vallen enkele klappen
Later komen er een paar dorpsbewoners bij. [9]
 
Aan dit duw en trekwerk tegen die militairen is wel wat voorafgegaan,
namelijk de voortdurende terreur van het Israelische bezettingsleger
tegen de bezette Palestijnse burgerbevolking:
Directe aanleiding van Ahed’s woede was het in het hoofd schieten
van haar neef Mohammed.
Daarvan laat de Israelische krant the Haaretz een gruwelijke foto zien.
Hou daar dus rekening mee bij het kijken naar noot 10.
 
 
Lering trok het Israelische leger niet uit deze gruwelijke gebeurtenis:
Begin januari 2018 werd een 17 jarige Palestijnse jongen, Musab Firas
al Tamini [lid van de familie van de gearresteerde Ahed] door Israelische
militairen doodgeschoten. [11]
Hij was de eerste in het Nieuwe Jaar.
Sinsdien zijn er volgens de organisatie The Rights Forum nog vijf anderen
neergeschoten.
Zie en huiver/noot 12!
 
Dat betekent dus, dat er ZES Palestijnse jongeren door Israelische troepen
zijn doodgeschoten in de maand januari alleen al!
 
DEZE TERREUR MOET STOPPEN!
En deze vindt zijn directe oorzaak in de nu al 50 jaar durende
Israelische bezetting van de Palestijnse gebieden.
Over de onrechtmatigheid, terreur, oorlogsmisdaden en mensenrechtenschendingen
van die bezetting ga ik niet uitwijden.
Ik verwijs u naar de sites van The Rights Forum, de Israelische
organisatie Bt’selem en enkele eigen stukken. [13]
Evident is, dat volgens het Internationaal Recht en de universele
wetten, dat er in een land geen vreemde troepen in een land thuishoren,
die bezetting per direct moet worden opgeheven!
Dan stopt ook automatisch de terreur tegen de Palestijnse 
burgerbevolking en worden minderjarigen als Ahed niet meer
in de nacht met veel geweld van hun bed gelicht en komen
zij niet voor militaire rechtbanken!
En vooral:
Dan kunnen de Palestijnen in vrijheid leven, het grondrecht
van ieder volk!
 
MILITAIRE RECHTBANKEN:
 
U weet, en anders hoort u het te weten,
van die militaire rechtbanken in bezet Palestijns
gebied!
Niet alleen horen burgers niet voor een militaire rechtbank te komen
en zeker minderjarigen niet, het is ook nog eens groffe
discriminatie, omdat alleen Palestijnen in bezet gebied dit lot treft.
In Israel zelf is er voor de inwoners het reguliere rechtssysteem. [14]
Het zal u bovendien niet verbazen, dat de rechten van een verdachte
bij een militaire rechtbank aanzienlijk minder zijn dan bij een
reguliere rechtbank! [15]
 
 
SAMENVATTEND:
 
Genoeg geschreven en gepraat:
U weet waar het om gaat:
Een minderjarige is ’s nachts van haar bed gelicht door 
bezettingssoldaten vanwege wat duw en trekwerk tegenover zwaar-
bewapende soldaten, nadat ze pas gehoord had dat naar 15 jarige
neef in het hoofd geschoten was.
Ze wordt sinds 19 december vastgehouden en moet verschijnen
voor een MILITAIRE RECHTBANK.
Allemaal schendingen van het Kinderrechtenverdrag [16], want
hier is sprake van pure wreedheid en terreur, niet alleen vanwege
de brute arrestatie, maar ook omdat zij sinds arrestatie een aantal
malen van de ene gevangenis naar de andere is verplaatst. [17]
Dat doen de Israelischer autoriteiten wel vaker
om mensen te desorienteren en dat is dus een vorm
van geestelijke foltering! [18]
 
 
OPROEP AAN U
 
Dus doet u hier wat aan!
Wend uw invloed op iedere mogelijke manier aan om
aan te dringen op vrijlating van Ahed Tamini.
Maar dat niet alleen:
ALS ze dan terecht staat, een eerlijk proces voor
een BURGERLIJKE, geen militaire rechtbank.
Dring aan op de beeindiging van he systeem
militaire rechtbanken voor burgers in de 
bezette Palestijnse gebieden!
 
Maar de belangrijkste eis die ik formuleer is
mijn Opdracht aan u, zich KEIhard te maken en
middels alle politieke middelen die u ter beschikking staan,
in te zetten voor de beeindiging van de Israelische
bezetting, het ontmantelen van alle bestaande nederzettingen
[die illegaal zijn volgens het Internationaal Recht] [19] in
bezet Palestijns gebied en het afbreken van de eveneens
illegale Muur. [20]
 
Dit had allang moeten gebeuren, maar grijp dit moment aan,
u daarvoor in te zetten.
 
 
Wegkijken heeft geen zin, want u wordt hier wel degelijk
politiek en moreel op afgerekend!
 
Laat zien, dat u de Internationale Rechtsorde, die u als
volksvertegenwoordiger van Nederland hoort te bevorderen [21],
ook werkelijk serieus neemt.
 
Ik ben op de hoogte van uw 
 
OP NAAR DE VRIJLATING VAN AHED TAMINI
OP NAAR DE BEEINDIGING VAN DE ISRAELISCHE
BEZETTING.
 
Laat het Palestijnse volk in vrijheid kunnen leven, het grondrecht
van ieder mens.
 
Ik reken op uw medewerking.
 
[Een brief van soortgelijke strekking is naar uw andere Tweede Kamercollegae gestuurd]
 
Vriendelijke groeten
 
Astrid Essed
Amsterdam
NOTEN
 
 
 


[1]
 
 
STATISTICS ON PALESTINIAN MINORS IN THE CUSTODY
OF THE ISRAELI SECURITY FORCES
UPDATED 3 JANUARY 2018
 
 
 
 
ABUSE AND TORTURE IN INTERROGATIONS OF DOZENS
OF PALESTINIAN MINORS IN THE ISRAEL POLICE ETZION
FACILITY
 
 
 
 
[2]
 
Voor de niet klassiek opgeleiden onder u, zie de betekenis
van Lystrum:
 
WIKIPEDIA
LUSTRUM ¨(LUSTRA IS HET MEERVOUD)
 
 
 
[3]
 
 
STANDPUNT CHRISTENUNIE ”BIJBEL BOVEN RECHT”
ONACCEPTABEL/BRIEF AAN LEDEN TWEEDE KAMERCOMMISSIE
BUITENLANDSE ZAKEN
ASTRID ESSED
7 OCTOBER 2017
 
 
 
 
10/7/17
to r.knops, m.vhelvert, s. sjoerdsma, s.belhaj, hantenbro eke, r.deroon, a.vojik, i.diks  , skarabulut, r.leijten, k. vdhul, j.voordewind, C. vdStaaij, esther.ouwehand, t. kuzu, m.vrooijen
AAN DE LEDEN VAN DE VASTE TWEEDE KAMERCOMMISSIE
VOOR BUITENLANDSE ZAKEN
 
Onderwerp:
Oproep tot debat over de vraag of partijen, die de Internationale
Rechtsorde niet op de eerste plaats stellen, kunnen toetreden tot het kabinet
 
”De regering bevordert de ontwikkeling van de Internationale Rechtsorde”
 
Artikel 90, Grondwet van het Koninkrijk der Nederlanden
 
 
 
Geachte dames en heren,
 
 
Nu het zich laat aanzien, dat de kabinetsformatie bijna rond is en
dat de Christen Unie een van de coalitiepartijen zal worden [1], wordt
parlementair Nederland met een probleem geconfronteerd, dat zij
maar beter serieus kan nemen, als er in dit land nog respect is voor
de Grondwet en het Internationaal Recht.
 
Uit betrouwbare bron heb ik namelijk vernomen, dat de Christen Unie
niet het respect heeft voor het Internationaal Recht, dat een parlementaire
partij verplicht is.
 
Zo op het eerste gezicht lijkt de Christen Unie dat respect wel te hebben
 
Zo vermeldt zij in haar Israel standpunt:
 
De ChristenUnie staat, gelet op historische en morele gronden, voor politieke steun aan dit land, met inachtneming van internationale rechtsbeginselen.” [2]
 
 
 
Hoe het mogelijk is, te beweren de internationale rechtsbeginselen te
ondersteunen in combinatie met steun aan Israel, terwijl volgens de internationale
rechtsbeginselen de Israelische bezetting illegaal is [3], de Israelische Muur illegaal
is [4], de nederzettingen illegaal zijn [5] , alsook de Gaza Blokkade [6],
vind ik interessant, maar ook dat respect voor de internationale recbtsbeginselen,
dat de Christen Unie beweert te hebben, is op drijfzand gebaseerd.
 
 
Namelijk:
 
Volgens het zeer betrouwbare kenniscentrum ”The Rights Forum” werd
dit voorjaar CU-buitenlandspeciali st Joël Voordewind door zijn D66-collega Sjoerd Sjoerdsma gevraagd of zijn partij de bijbel bovenhet internationaal recht stelt. Inderdaad, antwoordde Voordewind, als het om de ‘veiligheid van Israël’ gaat verkiest de CU de bijbelboven het recht. [7]
 
Mocht de heer Voordewind [naar wie deze mail ook gaat]
dit niet gezegd hebben en ontkennen, dat hij ”De Bijbel
boven het recht stelt” [8], dan mag hij dat
in een mail aan mij met cc aan u allen, ontkennen.
 
In dat geval zeg ik:
”Fijn Christen Unie, dat het Internationaal Recht voor u
te allen tijde prevaleert”, maar ik ben bang, dat dat niet het
geval is.
 
Dames en heren, een dergelijk ”Bijbel boven het recht” standpunt
van de Christen Unie, dat kan natuurlijk niet.
Niet alleen is de Grondwet de leidraad in het parlement,
het hek zou van de dam zijn!
 
Want wanneer de heer Voordewind de Bijbel boven het recht 
stelt, staat het vrij aan zijn islamitische collegae, de Koran
boven het recht te stellen, zijn Joodse collegae de Talmud-Torah
boven het recht te stellen en ga zo maar door.
 
Dit kan niet.
Dit mag niet.
 
Het staat ieder vrij om te geloven of niet [ik geloof, om
dit maar eens naar voren te brengen] en die geloofsbeginselen
uit te dragen [net zoals ideologieen als socialisme,
liberalisme etc] in het bedrijven van politiek, maar
de Grondwet dient in het parlement de leidraad te zijn.
 
En in de Grondwet staat, dat Nederland de ontwikkeling
van de Internationale Rechtsorde bevordert.
 
Alle parlementariers hebben de eed [of gelofte] op
de Grondwet afgelegd.
 
Dan kunnen parlementariers en partijen daarop
vervolgens niet terugkomen.
 
Trouwens, waarom Bijbel [of welk Heilig Boek] ook
BOVEN de Internationale Rechtsorde stellen, aangezien
de Internationale Rechtsorde de mensenrechtenverdragen
bevat en  die uitstekend te rijmen zijn met de algemeen
religieuze beginselen van vrede, naastenliefde, het spijzen
van de hongerigen, het verwelkomen van de vreemdeling
en het respect voor ieder mens?
 
Om een lang verhaal kort te maken, er zijn twee mogelijkheden:
 
 
Of er vindt een Tweede Kamerdebat plaats over de vraag of
het is toegestaan, dat partijen, die de Internationale
Rechtsorde niet op de eerste plaats stellen, kunnen
toetreden tot het kabinet.
Of de Tweede Kamer overtuigt de Christen Unie van het naleven
van haar parlementaire plicht, de Grondwet en de Internationale
Rechtsorde op de eerste plaats te stellen.
 
Andere opties zijn er niet.
 
Voor een partij, die lak heeft aan de Internationale Rechtsorde
en vanuit eigen [discutabele] interpretatie van de Bijbel
bezetting en onderdrukking stelt boven internationale
rechtsbeginselen, hoort in een kabinet geen plaats te zijn.
 
Ik hoop van harte dat u, dames en heren, voor zover het
Internationaal Recht u lief is, er de Christen Unie
op aanspreekt.
 
Ik heb gezegd.
 
Vriendelijke groeten
 
Astrid Essed
Amsterdam
NOTEN
 
 
[1]
 
 
HET PAROOL
REGEERAKKOORD IS VERMOEDELIJK BIJNA ROND
4 OCTOBER 2017
 
 
 
 
 
[2]
 
 
De ChristenUnie staat, gelet op historische en morele gronden, voor politieke steun aan dit land, met inachtneming van internationale rechtsbeginselen.”
 
 
CHRISTEN UNIE
STANDPUNT ISRAEL
 
 
 
 
 
 
[3]
 
 
WIKIPEDIA
UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL RESOLUTION 242
 
 
 
 
 
 
[4]
 
 
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL

IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
 
 
 
 
 
[5]
 
 
DE ILLEGALITEIT VAN DE NEDERZETTINGEN
 
”The Fourth Geneva Convention prohibits an occupying power from transferring citizens from its own territory to the occupied territory (Article 49).
The Hague Regulations prohibit an occupying power from undertaking permanent changes in the occupied area unless these are due to military needs in the narrow sense of the term, or unless they are undertaken for the benefit of the local population.”
 
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL
LAW
 
 
”Individual or mass forcible transfers, as well as deportations of protected persons from occupied territory to the territory of the Occupying Power or to that of any other country, occupied or not, are prohibited, regardless of their motive.”
ARTICLE 49, FOURTH GENEVA CONVENTION
 
 
HET HAAGS VERDRAG VAN 1907
HAGUE CONVENTION 1907
 
 
 
[6]
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
GAZA: LOOMING HUMANITARIAN CATASTROPHE
HIGHLIGHTS NEED TO LIFT ISRAEL’S 10-YEAR
ILLEGAL BLOCKADE
17 JUNE 2017
 
 
 
 
 
[7]
 
 
Dit voorjaar werd CU-buitenlandspecialist Joël Voordewind door zijn D66-collega Sjoerd Sjoerdsma gevraagd of zijn partij debijbel boven het internationaal recht stelt. Inderdaad, antwoordde Voordewind, als het om de ‘veiligheid van Israël’ gaat verkiest de CU de bijbel boven het recht.”
 
 
THE RIGHTS FORUM
TWEEDE KAMER, DWING CHRISTENUNIE TOT RESPECT
VOOR RECHTSORDE
 
 
 
 
EINDE BRIEF AAN LEDEN BUITENLAND COMMISSIE
VERVOLG NOTEN VAN DEZE BRIEF
 
 
[4]
 
 
WIKIPEDIA
AHED TAMINI
 
 
 
 
WIKIPEDIA
BASSEM AL TAMINI
 
 
 
 
 
[5]
 
 
RIGHTS FORUM
ISRAEL ARRESTEERT 16 JARIG SYMBOOL VAN PALESTIJNS
VERZET
 
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
ISRAEL: RELEASE TEENAGE PALESTINIAN ACTIVIST
AHED TAMINI
15 JANUARY 2018
 
 
 
ALJAZEERA
PALESTINIAN AHED TAMINI ARRESTED BY ISRAELI FORCES
20 DECEMBER 2017
 
 
 
HAARETZ
ISRAELI ARMY ARRESTS PALESTINIAN TEENAGE GIRL, WHO
SLAPPED SOLDIERS:
”SHE SHOULD FINISH HER LIFE IN PRISON”
20 DECEMBER 2017
 
 
 
 
 
 
[6]
 
 
BEELDEN VAN DE ARRESTATIE AHED TAMINI
 
 
AHED TAMINI WAS CHARGED WITH ASSAULT
 
 
 
 
 
[7]
 
 
WAFA
ARMY ARRESTS MOTHER OF 17 YEARS OLD, WHO
CONFRONTED ISRAELI SOLDIERS
19 DECEMBER 2017
 
 
 
” Uren na de ‘arrestatie’ van Ahd werd ook haar moeder Nariman opgepakt toen zij bij de Israëlische politie informeerde naar de locatie waar haar dochter werd vastgehouden. ”
RIGHTS FORUM
ISRAEL ARRESTEERT 16 JARIG SYMBOOL VAN PALESTIJNS
VERZET
 
 
 
 
[8]
 
 
WAFA
SECOND GIRL WHO APPEARDED IN VIDEO FENDING OFF
SOLDIERS DETAINED
20 DECEMBER 2017
 
 
 
 
 
[9]
 
 
AHED TAMINI, A.K.A. ”SHIRLEY TEMPEL”
FILMED ATTACKING IDF SOLDIERS
 
 
 
 
 
ZIE OOK VIDEO OP DE SITE VAN THE HAARETZ
 
 
HAARETZ
ISRAELI ARMY ARRESTS PALESTINIAN TEENAGE GIRL, WHO
SLAPPED SOLDIERS:
”SHE SHOULD FINISH HER LIFE IN PRISON”
20 DECEMBER 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[10]
 
THE STORY BEHIND AHED TAMINI”S SLAP:
HER COUSIN’S HEAD SHATTERED BY ISRAELI
SOLDIER’S BULLET
5 JANUARY 2018
 
TEKST EN PAS OP VOOR DE FOTO!
ZIE OOK HET YOUTUBE FILMPJE OP DE SITE
 
 
” Just before Palestinian teen Ahed Tamimi slapped one of the soldiers who’d invaded her yard, she learned that her 15-year-old cousin Mohammed had been shot in the head at close range”
 
Mohammed Tamimi.
Half a head.
The left side of his face is twisted, swollen, fragmented, scarred; theres congealed blood by his nose, stitches in his face; one eye is shut, a seam line stretches across his whole scalp. A boys face turned scar-face. Some of his skull bones were removed in surgery and wont be returned to their place for another six months.
Mohammed Tamimi, just 15, and he is already a disabled shooting victim and a released prisoner. 
Thats life under the occupation in Nabi Saleh, where people are occupied with the struggle. About an hour after Mohammed was shot in the head at short range by an Israel Defense Forces soldier (or a Border Policeman), his now-better-known cousin, Ahed Tamimi, went to the yard of her house and tried to forcibly expel the two soldiers who had invaded her turf, while the camera rolled. Its a reasonable assumption that she tried to vent her wrath on the soldiers in part because of the shooting of her cousin an hour earlier.
Only a few dozen meters separate the place where the soldiers shot Mohammed and Aheds home; only an hour separated the two events. People in her family relate that Ahed, 16, burst into tears when she heard that her cousin had been shot and was in serious condition. From the window of her home at the edge of Nabi Saleh, a small village near Ramallah, you can see the stone wall that surrounds the luxurious building, under construction, that Mohammed climbed in order to get a view of the soldiers who were still inside. At that point he was shot in the head with one bullet from a distance of a few meters, and fell bleeding to the ground from a height of three meters (nearly 10 feet).
 
Now Ahed is in detention and Mohammed is recovering from his shattering head wound. This week, Mohammed still didnt know about the arrest of his cousin, who has become an icon. In view of his condition, his family hasnt told him. 
We meet him in his uncles house, which is adjacent to his own home. He speaks softly, occasionally runs his hand across the scars on his head, lies down from time to time on the sofa to rest. Hes in the 10th grade in the villages coeducational school, where Ahed is a student one year ahead of him. His father, Fadel, is a taxi driver; his mother, Imtisal, a homemaker. Last year, he spent three months in an Israeli prison. 
 
 
[11]
 
 
 
ALJAZEERA
PALESTINIAN TEEN FIRST TO BE KILLED BY ISRAEL
IN 2018
3 JANUARY 2018
 
 
 
 
THE RIGHTS FORUM/EN DAT IS 1
ISRAELISCHE MILITAIREN DODEN 17 JARIGE PALESTIJN
3 JANUARI 2018
 
 
 
 

[12]
 
 
 
RIGHTS FORUM/EN DAT IS 2 EN 3
ISRAELISCHE TROEPEN DODEN TWEE 16 JARIGE PALESTIJNEN
12 JANUARI 2018
 
 
 
RIGHTS FORUM/EN DAT IS 4
ISRAELISCHE MILITAIREN SCHIETEN WEER EEN PALESTIJN DOOD
15 JANUARI 2018
 
 
 
RIGHTS FORUM/EN DAT IS 5
ISRAEL DOODT NEEF VAN VERDACHTE PALESTIJN EN SLOOPT
VIER HUIZEN
19 JANUARI 2018
 
 
 
 
 
[13]
 
 
THE RIGHTS FORUM
 
 
 
THE RIGHTS FORUM
EEN WEEK IN PALESTINA
EEN DODE, TWAALF ZWAARGEWONDEN,
86 RAZZIA’S, 105 BURGERS OPGEPAKT
 
 
 
 
 
 
 
THE DUTY TO END THE OCCUPATION
 
 
 
 
 

CIVIS MUNDI
ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012
MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT
ASTRID ESSED
8 MAART 2013
 
 
 
BLOCKADE ON GAZA/CRIME AGAINST HUMANITY
ASTRID ESSED
14 FEBRUARY 2008
 
 
 
 
[14]
 
 
 
THE MILITARY COURTS
11 NOVEMBER 2017
 
 
 
”A new report published by the Association for Civil Rights in Israel (ACRI) outlines the nature of the legal regime currently operating in the West Bank. Two systems of law are applied in a single territory: one – a civilian legal system for Israeli citizens, and a second – a military court system for Palestinian residents. The result: institutionalized discrimination.”
ACRI [ASSOCIATION FOR CIVIL RIGHTS IN ISRAEL]
ONE RULE, TWO LEGAL SYSTEMS: ISRAEL’S REGIME OF LAWS
IN THE WEST BANK
24 NOVEMBER 2014
 
 
REPORT
14 OCTOBER 2014
ACRI [ASSOCIATION FOR CIVIL RIGHTS IN ISRAEL]
ONE RULE, TWO LEGAL SYSTEMS: ISRAEL’S REGIME OF LAWS
IN THE WEST BANK
 
 
 
 
 
[15]
 
 
”A new report published by the Association for Civil Rights in Israel (ACRI) outlines the nature of the legal regime currently operating in the West Bank. Two systems of law are applied in a single territory: one – a civilian legal system for Israeli citizens, and a second – a military court system for Palestinian residents. The result: institutionalized discrimination.”
ACRI [ASSOCIATION FOR CIVIL RIGHTS IN ISRAEL]
ONE RULE, TWO LEGAL SYSTEMS: ISRAEL’S REGIME OF LAWS
IN THE WEST BANK
24 NOVEMBER 2014
 
 
REPORT
14 OCTOBER 2014
ACRI [ASSOCIATION FOR CIVIL RIGHTS IN ISRAEL]
ONE RULE, TWO LEGAL SYSTEMS: ISRAEL’S REGIME OF LAWS
IN THE WEST BANK
 
 
 
 
[16]
 
 
” (c) Every child deprived of liberty shall be treated with humanity and respect for the inherent dignity of the human person, and in a manner which takes into account the needs of persons of his or her age. In particular, every child deprived of liberty shall be separated from adults unless it is considered in the child’s best interest not to do so and shall have the right to maintain contact with his or her family through correspondence and visits, save in exceptional circumstances;”
 
ARTIKEL 37, C, CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD
 
 
 
 
 
 

[17]
 
 
MONDOWEISS
ISRAEL HAS TRANSFERRED AHED TAMINI TO THREE DIFFERENT
DETENTION FACILITIES IN THE LAST FIVE DAYS EVEN THOUGH
SHE HAS NOT YET BEEN CHARGED WITH A CRIME
24 DECEMBER 2017
 
 
 
 
 
 

[18]
 
 
” (b) No child shall be deprived of his or her liberty unlawfully or arbitrarily. The arrest, detention or imprisonment of a child shall be in conformity with the law and shall be used only as a measure of last resort and for the shortest appropriate period of time;
 
ARTIKEL 37, CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD
 
 
 
 
 
 
[19]
 
 
DE ILLEGALITEIT VAN DE NEDERZETTINGEN
”The Fourth Geneva Convention prohibits an occupying power from transferring citizens from its own territory to the occupied territory (Article 49).
The Hague Regulations prohibit an occupying power from undertaking permanent changes in the occupied area unless these are due to military needs in the narrow sense of the term, or unless they are undertaken for the benefit of the local population.”
SETTLEMENTS
 
 
”Individual or mass forcible transfers, as well as deportations of protected persons from occupied territory to the territory of the Occupying Power or to that of any other country, occupied or not, are prohibited, regardless of their motive.”
ARTICLE 49, FOURTH GENEVA CONVENTION
HET HAAGS VERDRAG VAN 1907
HAGUE CONVENTION 1907
 
 
De Vierde Conventie van Genève bevat bovendien het beroemde verbod op het koloniseren van bezet gebied waarop de internationale gemeenschap − Nederland inbegrepen − zich in haar veroordelingen van Israëls nederzettingenbeleid baseert. Artikel 49 van de Conventie eindigt met het gebod:”
The Occupying Power shall not deport or transfer parts of its own civilian population into the territory it occupies.
THE RIGHTS FORUM
SCHENDINGEN
 
 
[20]
 
 
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF
A WALL IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
9 JULY 2004
 
 
 
 
[21]
 
 
ARTIKEL 90, NEDERLANDSE GRONDWET
 
 
Artikel 90
De regering bevordert de ontwikkeling van de internationale rechtsorde.”
 
 

 

TEKST SGP STANDPUNT ISRAEL
 
 


Israël
Vanaf het ontstaan van de staat Israël in 1948 wordt het land continu bedreigd door haatdragende, vijandige Arabische buren en andere vijandige islamitische staten. Oorlogen zijn gevoerd, aanslagen worden gepleegd, onschuldigen gegijzeld en vermoord. Nog dagelijks zijn de Israëli’s hun leven niet zeker, ook in eigen land niet. Het is een wonder dat Israël nog bestaat!
Door die voortdurende bedreigingen in woord en daad is Israël genoodzaakt stevige veiligheidsmaatregelen te nemen. Wie daar geen oog voor heeft doet geen recht aan de positie van Israël in het Midden-Oosten en de wereld. Wie de waarheid zelfs bewust verdraait, maakt zich indirect medeschuldig aan het demoniseren van de Joodse staat, met alle kwalijke gevolgen van dien.
Daarom moet Nederland pal voor en achter Israël staan. Maar ook nog om een andere reden: Israël is een vrij en democratisch land in een regio vol onrust en burgeroorlog. Des te gekker is het als juist dit land als een schurkenstaat wordt afgeschilderd.
Veiligheid
 • Voorop staat dat Israël in deze turbulente regio recht heeft op erkende en veilige grenzen.
 • Vrede tussen Israël en Palestijnen moet bevorderd worden door vredesbesprekingen en door economische en humanitaire samenwerking ‘van onderop’.
 • Uitspraken over het vredesproces vanuit Den Haag, Washington, New York of Brussel moeten ten dienste staan aan de vredesinitiatieven ‘van onderop’; zware druk van bovenaf om te komen tot een twee-statenoplossing wijst de SGP af.
 • De SGP is tegen eenzijdige erkenning van een Palestijnse staat.
 • Bij niet-naleving kan het atoomverdrag met Iran gevaarlijk zijn voor het Midden-Oosten, Israël in het bijzonder. Daarom moet Nederland zich inzetten voor streng toezicht op naleving van de afspraken.
Verbondenheid
 • Jeruzalem moet de ongedeelde hoofdstad van Israël blijven, en de Nederlandse ambassade moet naar Jeruzalem.
 • Nederlandse diplomaten dienen zich in Arabische landen en binnen internationale gremia als de VN, in te zetten voor een positievere benadering van Israël.
 • Op het gebied van handel, innovatie, landbouw, defensie en veiligheid (terrorismebestrijding) moeten we de banden tussen Israël en Nederland aanhalen.
 • Het associatieverdrag van de EU met Israël moet opgewaardeerd worden. Wat zeker níet helpt zijn anti-Israëlische boycots, ‘straffen’ van investeerders en sancties. Nederland moet daar niet aan mee doen, en geen steun geven aan organisaties die zich daaraan schuldig maken.
Palestijnen
 • De inzet voor verbetering van humanitaire omstandigheden van Palestijnen verdient onze steun. Daarbij moet wel strikter worden toegezien op goede aanwending van steungelden, zodat de gelden ook echt ten goede komen van de burgers en niet van het regime.
 • Nederland moet zich blijven inzetten voor de vrijheid voor christelijke en andere religieuze minderheden in de Palestijnse gebieden.
 • Palestijnse kinderen mogen niet worden volgestopt met ronduit antisemitisch lesmateriaal, deels gefinancierd met Nederlands en Europees geld. Die subsidies moeten onmiddellijk worden gestopt.
 • Exact hetzelfde geldt voor subsidies die gebruikt worden voor financiële steun aan families van veroordeelde Palestijnse terroristen en zelfmoordaanslagplegers.
 • Er moet een VN-resolutie komen die het aanmoedigen van geweld en het rekruteren van anti-Israëlische strijders door individuen of organisaties strafbaar stelt.
 • Het is raar dat er naast de algemene VN-vluchtelingenorganisatie (UNHCR) ook nog een speciale organisatie voor Palestijnse vluchtelin

 

Reacties uitgeschakeld voor De zaak Ahed Tamini/Antwoord aan de SGP [Staatkundig Gereformeerde Partij]

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.