De zaak Ahed Tamimi/Reactie op antwoord Tweede Kamerfractie 50 Plus Partij

De 16-jarige Ahd al-Tamimi geldt als symbool van het Palestijnse verzet tegen de Israëlische bezetting.Dutchturks.nl

 

AHED AL TAMIMI, DOCHTER VAN PALESTIJNSE ACTIVIST BASSEM
AL TAMINI, VERZETSHELDIN, GEARRESTEERD DOOR HET
ISRAELISCHE BEZETTINGSLEGER VOOR HAAR VERZET
TEGEN DE BEZETTING

https://rightsforum.org/nieuws/israel-arresteert-16-jarig-symbool-palestijns-verzet/

AHED AL TAMIMI IS EEN WARE JEANNE D’ARC!
SYMBOOL VAN HET PALESTIJNSE JONGERENVERZET!
DE ZAAK AHED TAMIMI/REACTIE OP ANTWOORD TWEEDE KAMERFRACTIE VAN DE 50 PLUS PARTIJ
VOORAF:
Zoals u gezien hebt, heb ik gereageerd op het antwoord, dat ik van
de Tweede Kamerfractie Groen Links heb ontvangen naar aanleiding
van mijn verzoek/eis aan hen en hun collegae Tweede Kamerleden
voor de vrijlating van Ahed Tamimi en de beeindiging van de Israelische
bezetting van de Palestijnse gebieden.
ZIE MIJN BRIEF AAN DE TWEEDE KAMERLEDEN

 

 

 

ZIE HET BERICHT OVER DE ARRESTATIE VAN AHED TAMIMI
ZIE MIJN REACTIE OP HET ANTWOORD VAN GROEN LINKS
ZIE OOK
Mijn reactie op de rabiate pro Israel SGP [Staatkundig Gereformeerde
Partij], die mij ook had geantwoord.
Eveneens heb ik een reactie ontvangen van de Tweede Kamerfractie 50 Plus,
die zich minder expliciet-positief dan Groen Links uitliet over hun inzet voor de vrijlating van Ahed Tamimi
en de beeindiging van de rechteloosheid in Palestina, maar wel duidelijk blijk gaf,
ervoor open te staan.
Dat heb ik zo vertaald, dat 50 Plus er in ieder geval iets mee gaat doen, in
positieve zin.
In die geest heb ik ze dan ook teruggeschreven.
Zie direct hieronder het antwoord van de 50 Plus fractie op mijn brief.
Daaronder mijn reactie op het antwoord van 50 Plus.
En tenslotte mijn originele mail aan de 50 Plus fractie, zoals deze
ook naar hun andere collegae in de Tweede Kamer is verstuurd.
Astrid Essed
BRIEF AAN DE TWEEDE KAMERLEDEN OVER DE ARRESTATIE
VAN AHED TAMIMI
”AHED TAMIMI MOET VRIJ/BRIEF AAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE
KAMER”
ASTRID ESSED
5 FEBRUARI 2018
REACTIE VAN DE  TWEEDE KAMERFRACTIE 50 PLUS
OP MIJN BRIEF
On Monday, February 5, 2018 4:41 PM, 50PLUS <50plus@tweedekamer.nl> wrote:Geachte mevrouw Essed,
Hartelijk dank voor uw mail, mede namens ons al onze Kamerleden.
Wij nemen goede nota van uw heldere inbreng en nemen die mee bij de voorbereiding van de op dit onderwerp betrekking hebbende debatten.
Met vriendelijke groet,
Tweede Kamerfractie 50PLUS
Publieksvoorlichting

 

MIJN ANTWOORD OP BOVENSTAANDE REACTIE VAN DE FRACTIE
50 PLUS:
ASTRID ESSED
GESCHREVEN OP DONDERDAG 15 FEBRUARI 2018
Astrid Essed

To

Feb 15 at 1:06 PM
AAN DE TWEEDE KAMERFRACTIE 50 PLUS
AFDELING PUBLIEKSVOORLICHTING
Geachte heer/mevrouw,
Ik stel het zeer op prijs, dat u hebt gereageerd op mijn aan
u en uw Tweede Kamercollegae gerichte brief over mijn veroek/
eis voor uw inzet voor de vrijlating van de 16 jarige Palestijnse
activiste Ahed Tamimi en de beeindiging van de rechteloze
positie van de Palestijnse [kind] gevangenen uit de bezette Palestijnse
gebieden.
Ook heb ik in mijn brief aangedrongen op uw inzet, op nationaal
politiek niveau en in EU verband, voor de directe beeindiging
van denu al 50 jaar durende
Israelische bezetting van de Palestijnse gebieden.
Uit uw reactie aan mij meen ik te hebben begrepen, dat u zich zowel voor
de vrijlating van Ahed Tamimi, de rechteloze positie van de Palestijnse
[kind] gevangenen alsmede de beeindiging van de Israelische bezetting,
zult willen hard maken.
Ik zal uw verrichtingen/activiteiten in deze kwesties, die iedereen,
die het Internationaal Recht en gerechtigheid in het algemeen hoog
houdt, een goed hart moet toedragen, dan ook blijven volgen.
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
 Amsterdam

 

ORIGINELE BRIEF AAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMERFRACTIE
50 PLUS OVER DE ARRESTATIE VAN AHED TAMINI
Astrid Essed
Mon, Feb 5, 2018 at 7:38 AM
AAN DE LEDEN VAN DE FRACTIE  50 PLUS VAN DE TWEEDE KAMER
Geachte dames en heren,
Ik weet dat ik niet de eerste ben, die u benadert met het
dringende verzoek, zich in te zetten voor de vrijlating van
de 16 jarige Ahed Tamini.
Maar ik hoop WEL dat ik de laatste ben, omdat u na lezing van
mijn brief tot harde actie zult overgaan, waarmee ik bedoel
Druk uitoefenen op de Israelische ambassadeur, op
de Nederlandse regering en door uw partijen in EU
verband.
Net zolang totdat niet alleen Ahed Tamini is vrijgelaten, maar er
een einde gekomen is aan de mensonterende behandeling
van Palestijnse minderjarigen in bezet Palestijns gebied [1],
door de Israelische bezettingsautoriteiten.
In het verlengde hiervan verwacht ik van u, dat u zich
ervoor inzet, dat er per direct (en dat zonder ellenlange
´´vredesonderhandelingen**) een einde komt aan de nu al
50 jaar durende Israelische bezetting.
5 beschamende lustra! ¨(2)
IN HET KORT/DE ZAAK AHED TAMINI
De 16 jarige Ahed Tamini, dochter van de bekende Palestijnse activist
Bassem Tamini [3], werd op in de nacht van maandag op
dinsdag [19 december] door Israelische militairen van haar bed
gelicht en gearresteerd. [4]
Er zijn beelden van haar arrestatie
Zie onder noot 5
Uren daarna werd haar moeder Nariman gearresteerd. [6]
Ook haar 20 jarige nicht Nour Tamini [betrokken bij het hieronder
beschreven incident], werd de volgende dag gearresteerd. [7]
Aanleiding vormde een incident enkele dagen daarvoor, waarbij
te zien was dat Ahed en haar nicht twee Israelische militairen
[zwaar bewapend!] wegduwen.
Er vallen enkele klappen
Later komen er een paar dorpsbewoners bij. [8]Aan dit duw en trekwerk tegen die militairen is wel wat voorafgegaan,
namelijk de voortdurende terreur van het Israelische bezettingsleger
tegen de bezette Palestijnse burgerbevolking:
Directe aanleiding van Ahed’s woede was het in het hoofd schieten
van haar neef Mohammed.
Daarvan laat de Israelische krant the Haaretz een gruwelijke foto zien.
Hou daar dus rekening mee bij het kijken naar noot 9.

 

Lering trok het Israelische leger niet uit deze gruwelijke gebeurtenis:
Begin januari 2018 werd een 17 jarige Palestijnse jongen, Musab Firas
al Tamini [lid van de familie van de gearresteerde Ahed] door Israelische
militairen doodgeschoten. [10]
Hij was de eerste in het Nieuwe Jaar.
Sinsdien zijn er volgens de organisatie The Rights Forum nog vijf anderen
neergeschoten.
Zie en huiver/noot 11!

 

Dat betekent dus, dat er ZES Palestijnse jongeren door Israelische troepen
zijn doodgeschoten in de maand januari alleen al!
DEZE TERREUR MOET STOPPEN!
En deze vindt zijn directe oorzaak in de nu al 50 jaar durende
Israelische bezetting van de Palestijnse gebieden.
Over de onrechtmatigheid, terreur, oorlogsmisdaden en mensenrechtenschendingen
van die bezetting ga ik niet uitwijden.
Ik verwijs u naar de sites van The Rights Forum, de Israelische
organisatie Bt’selem en enkele eigen stukken. [12]
Evident is, dat volgens het Internationaal Recht en de universele
wetten, dat er in een land geen vreemde troepen in een land thuishoren,
die bezetting per direct moet worden opgeheven!
Dan stopt ook automatisch de terreur tegen de Palestijnse
burgerbevolking en worden minderjarigen als Ahed niet meer
in de nacht met veel geweld van hun bed gelicht en komen
zij niet voor militaire rechtbanken!
En vooral:
Dan kunnen de Palestijnen in vrijheid leven, het grondrecht
van ieder volk!
MILITAIRE RECHTBANKEN:
U weet, en anders hoort u het te weten,
van die militaire rechtbanken in bezet Palestijns
gebied!
Niet alleen horen burgers niet voor een militaire rechtbank te komen
en zeker minderjarigen niet, het is ook nog eens groffe
discriminatie, omdat alleen Palestijnen in bezet gebied dit lot treft.
In Israel zelf is er voor de inwoners het reguliere rechtssysteem. [13]
Het zal u bovendien niet verbazen, dat de rechten van een verdachte
bij een militaire rechtbank aanzienlijk minder zijn dan bij een
reguliere rechtbank! [14]
SAMENVATTEND:
Genoeg geschreven en gepraat:
U weet waar het om gaat:
Een minderjarige is ’s nachts van haar bed gelicht door
bezettingssoldaten vanwege wat duw en trekwerk tegenover zwaar-
bewapende soldaten, nadat ze pas gehoord had dat naar 15 jarige
neef in het hoofd geschoten was.
Ze wordt sinds 19 december vastgehouden en moet verschijnen
voor een MILITAIRE RECHTBANK.
Allemaal schendingen van het Kinderrechtenverdrag [15], want
hier is sprake van pure wreedheid en terreur, niet alleen vanwege
de brute arrestatie, maar ook omdat zij sinds arrestatie een aantal
malen van de ene gevangenis naar de andere is verplaatst. [16]
Dat doen de Israelischer autoriteiten wel vaker
om mensen te desorienteren en dat is dus een vorm
van geestelijke foltering! [17]
OPROEP AAN U
Dus doet u hier wat aan!
Wend uw invloed op iedere mogelijke manier aan om
aan te dringen op vrijlating van Ahed Tamini.
Maar dat niet alleen:
ALS ze dan terecht staat, een eerlijk proces voor
een BURGERLIJKE, geen militaire rechtbank.
Dring aan op de beeindiging van he systeem
militaire rechtbanken voor burgers in de
bezette Palestijnse gebieden!
Maar de belangrijkste eis die ik formuleer is
mijn Opdracht aan u, zich KEIhard te maken en
middels alle politieke middelen die u ter beschikking staan,
in te zetten voor de beeindiging van de Israelische
bezetting, het ontmantelen van alle bestaande nederzettingen
[die illegaal zijn volgens het Internationaal Recht] [18] in
bezet Palestijns gebied en het afbreken van de eveneens
illegale Muur. [19]
Dit had allang moeten gebeuren, maar grijp dit moment aan,
u daarvoor in te zetten.

 

Wegkijken heeft geen zin, want u wordt hier wel degelijk
politiek en moreel op afgerekend!
Laat zien, dat u de Internationale Rechtsorde, die u als
volksvertegenwoordiger van Nederland hoort te bevorderen [20],
ook werkelijk serieus neemt.
OP NAAR DE VRIJLATING VAN AHED TAMINI
OP NAAR DE BEEINDIGING VAN DE ISRAELISCHE
BEZETTING.
Laat het Palestijnse volk in vrijheid kunnen leven, het grondrecht
van ieder mens.
Ik reken op uw medewerking.
[Een brief van gelijke strekking is naar uw andere Tweede Kamercollegae gestuurd]
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
NOTEN

 


[1]
STATISTICS ON PALESTINIAN MINORS IN THE CUSTODY
OF THE ISRAELI SECURITY FORCES
UPDATED 3 JANUARY 2018
ABUSE AND TORTURE IN INTERROGATIONS OF DOZENS
OF PALESTINIAN MINORS IN THE ISRAEL POLICE ETZION
FACILITY
[2]
Voor de niet klassiek opgeleiden onder u, zie de betekenis
van Lystrum:
WIKIPEDIA
LUSTRUM ¨(LUSTRA IS HET MEERVOUD)
[3]
WIKIPEDIA
AHED TAMINI
 
 
WIKIPEDIA
BASSEM AL TAMINI
 

 

[4]
RIGHTS FORUM
ISRAEL ARRESTEERT 16 JARIG SYMBOOL VAN PALESTIJNS
VERZET
AMNESTY INTERNATIONAL
ISRAEL: RELEASE TEENAGE PALESTINIAN ACTIVIST
AHED TAMINI
15 JANUARY 2018
ALJAZEERA
PALESTINIAN AHED TAMINI ARRESTED BY ISRAELI FORCES
20 DECEMBER 2017
HAARETZ
ISRAELI ARMY ARRESTS PALESTINIAN TEENAGE GIRL, WHO
SLAPPED SOLDIERS:
”SHE SHOULD FINISH HER LIFE IN PRISON”
20 DECEMBER 2017

 

[5]
BEELDEN VAN DE ARRESTATIE AHED TAMINI
AHED TAMINI WAS CHARGED WITH ASSAULT

 

[6]
WAFA
ARMY ARRESTS MOTHER OF 17 YEARS OLD, WHO
CONFRONTED ISRAELI SOLDIERS
19 DECEMBER 2017
” Uren na de ‘arrestatie’ van Ahd werd ook haar moeder Nariman opgepakt toen zij bij de Israëlische politie informeerde naar de locatie waar haar dochter werd vastgehouden. ”

RIGHTS FORUM
ISRAEL ARRESTEERT 16 JARIG SYMBOOL VAN PALESTIJNS
VERZET

 

[7]
WAFA
SECOND GIRL WHO APPEARDED IN VIDEO FENDING OFF
SOLDIERS DETAINED
20 DECEMBER 2017

 

[8]
AHED TAMINI, A.K.A. ”SHIRLEY TEMPEL”
FILMED ATTACKING IDF SOLDIERS
ZIE OOK VIDEO OP DE SITE VAN THE HAARETZ
HAARETZ
ISRAELI ARMY ARRESTS PALESTINIAN TEENAGE GIRL, WHO
SLAPPED SOLDIERS:
”SHE SHOULD FINISH HER LIFE IN PRISON”
20 DECEMBER 2017

 [9]
THE STORY BEHIND AHED TAMINI”S SLAP:
HER COUSIN’S HEAD SHATTERED BY ISRAELI
SOLDIER’S BULLET
5 JANUARY 2018
TEKST EN PAS OP VOOR DE FOTO!
ZIE OOK HET YOUTUBE FILMPJE OP DE SITE
” Just before Palestinian teen Ahed Tamimi slapped one of the soldiers who’d invaded her yard, she learned that her 15-year-old cousin Mohammed had been shot in the head at close range”
 
Mohammed Tamimi.
Half a head.
The left side of his face is twisted, swollen, fragmented, scarred; theres congealed blood by his nose, stitches in his face; one eye is shut, a seam line stretches across his whole scalp. A boys face turned scar-face. Some of his skull bones were removed in surgery and wont be returned to their place for another six months.
Mohammed Tamimi, just 15, and he is already a disabled shooting victim and a released prisoner.
Thats life under the occupation in Nabi Saleh, where people are occupied with the struggle. About an hour after Mohammed was shot in the head at short range by an Israel Defense Forces soldier (or a Border Policeman), his now-better-known cousin, Ahed Tamimi, went to the yard of her house and tried to forcibly expel the two soldiers who had invaded her turf, while the camera rolled. Its a reasonable assumption that she tried to vent her wrath on the soldiers in part because of the shooting of her cousin an hour earlier.
Only a few dozen meters separate the place where the soldiers shot Mohammed and Aheds home; only an hour separated the two events. People in her family relate that Ahed, 16, burst into tears when she heard that her cousin had been shot and was in serious condition. From the window of her home at the edge of Nabi Saleh, a small village near Ramallah, you can see the stone wall that surrounds the luxurious building, under construction, that Mohammed climbed in order to get a view of the soldiers who were still inside. At that point he was shot in the head with one bullet from a distance of a few meters, and fell bleeding to the ground from a height of three meters (nearly 10 feet).

 

Now Ahed is in detention and Mohammed is recovering from his shattering head wound. This week, Mohammed still didnt know about the arrest of his cousin, who has become an icon. In view of his condition, his family hasnt told him.
We meet him in his uncles house, which is adjacent to his own home. He speaks softly, occasionally runs his hand across the scars on his head, lies down from time to time on the sofa to rest. Hes in the 10th grade in the villages coeducational school, where Ahed is a student one year ahead of him. His father, Fadel, is a taxi driver; his mother, Imtisal, a homemaker. Last year, he spent three months in an Israeli prison.

 

[10]


ALJAZEERA
PALESTINIAN TEEN FIRST TO BE KILLED BY ISRAEL
IN 2018
3 JANUARY 2018

 

THE RIGHTS FORUM/EN DAT IS 1
ISRAELISCHE MILITAIREN DODEN 17 JARIGE PALESTIJN
3 JANUARI 2018

 


[11]
RIGHTS FORUM/EN DAT IS 2 EN 3
ISRAELISCHE TROEPEN DODEN TWEE 16 JARIGE PALESTIJNEN
12 JANUARI 2018
RIGHTS FORUM/EN DAT IS 4
ISRAELISCHE MILITAIREN SCHIETEN WEER EEN PALESTIJN DOOD
15 JANUARI 2018

RIGHTS FORUM/EN DAT IS 5

ISRAEL DOODT NEEF VAN VERDACHTE PALESTIJN EN SLOOPT
VIER HUIZEN
19 JANUARI 2018

 

[12]
THE RIGHTS FORUM
THE RIGHTS FORUM
EEN WEEK IN PALESTINA
EEN DODE, TWAALF ZWAARGEWONDEN,
86 RAZZIA’S, 105 BURGERS OPGEPAKT
THE DUTY TO END THE OCCUPATION

 


CIVIS MUNDI
ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012
MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT
ASTRID ESSED
8 MAART 2013
BLOCKADE ON GAZA/CRIME AGAINST HUMANITY
ASTRID ESSED
14 FEBRUARY 2008[13]

 

”A new report published by the Association for Civil Rights in Israel (ACRI) outlines the nature of the legal regime currently operating in the West Bank. Two systems of law are applied in a single territory: one – a civilian legal system for Israeli citizens, and a second – a military court system for Palestinian residents. The result: institutionalized discrimination.”
ACRI [ASSOCIATION FOR CIVIL RIGHTS IN ISRAEL]
ONE RULE, TWO LEGAL SYSTEMS: ISRAEL’S REGIME OF LAWS
IN THE WEST BANK
24 NOVEMBER 2014
REPORT
14 OCTOBER 2014
ACRI [ASSOCIATION FOR CIVIL RIGHTS IN ISRAEL]
ONE RULE, TWO LEGAL SYSTEMS: ISRAEL’S REGIME OF LAWS
IN THE WEST BANK
[14]
”A new report published by the Association for Civil Rights in Israel (ACRI) outlines the nature of the legal regime currently operating in the West Bank. Two systems of law are applied in a single territory: one – a civilian legal system for Israeli citizens, and a second – a military court system for Palestinian residents. The result: institutionalized discrimination.”
ACRI [ASSOCIATION FOR CIVIL RIGHTS IN ISRAEL]
ONE RULE, TWO LEGAL SYSTEMS: ISRAEL’S REGIME OF LAWS
IN THE WEST BANK
24 NOVEMBER 2014
REPORT
14 OCTOBER 2014
ACRI [ASSOCIATION FOR CIVIL RIGHTS IN ISRAEL]
ONE RULE, TWO LEGAL SYSTEMS: ISRAEL’S REGIME OF LAWS
IN THE WEST BANK[15]
” (c) Every child deprived of liberty shall be treated with humanity and respect for the inherent dignity of the human person, and in a manner which takes into account the needs of persons of his or her age. In particular, every child deprived of liberty shall be separated from adults unless it is considered in the child’s best interest not to do so and shall have the right to maintain contact with his or her family through correspondence and visits, save in exceptional circumstances;”
 
ARTIKEL 37, C, CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD
 
 

 


[16]
MONDOWEISS
ISRAEL HAS TRANSFERRED AHED TAMINI TO THREE DIFFERENT
DETENTION FACILITIES IN THE LAST FIVE DAYS EVEN THOUGH
SHE HAS NOT YET BEEN CHARGED WITH A CRIME
24 DECEMBER 2017

 


[17]
” (b) No child shall be deprived of his or her liberty unlawfully or arbitrarily. The arrest, detention or imprisonment of a child shall be in conformity with the law and shall be used only as a measure of last resort and for the shortest appropriate period of time;
 
ARTIKEL 37, CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD
 
 

 

[18]
DE ILLEGALITEIT VAN DE NEDERZETTINGEN
”The Fourth Geneva Convention prohibits an occupying power from transferring citizens from its own territory to the occupied territory (Article 49).
The Hague Regulations prohibit an occupying power from undertaking permanent changes in the occupied area unless these are due to military needs in the narrow sense of the term, or unless they are undertaken for the benefit of the local population.”
SETTLEMENTS
”Individual or mass forcible transfers, as well as deportations of protected persons from occupied territory to the territory of the Occupying Power or to that of any other country, occupied or not, are prohibited, regardless of their motive.”
ARTICLE 49, FOURTH GENEVA CONVENTION
HET HAAGS VERDRAG VAN 1907
HAGUE CONVENTION 1907
De Vierde Conventie van Genève bevat bovendien het beroemde verbod op het koloniseren van bezet gebied waarop de internationale gemeenschap − Nederland inbegrepen − zich in haar veroordelingen van Israëls nederzettingenbeleid baseert. Artikel 49 van de Conventie eindigt met het gebod:”
The Occupying Power shall not deport or transfer parts of its own civilian population into the territory it occupies.
THE RIGHTS FORUM
SCHENDINGEN
[19]
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF
A WALL IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
9 JULY 2004

 [20]
ARTIKEL 90, NEDERLANDSE GRONDWET

Artikel 90

 

De regering bevordert de ontwikkeling van de internationale rechtsorde.”
 

Reacties uitgeschakeld voor De zaak Ahed Tamimi/Reactie op antwoord Tweede Kamerfractie 50 Plus Partij

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.