CDA tegenstem tegen Tweede Kamermotie voor vrijlating Ahed Tamimi/Brief aan CDA Tweede Kamerfractie

De 16-jarige Ahd al-Tamimi geldt als symbool van het Palestijnse verzet tegen de Israëlische bezetting.Dutchturks.nl

 

AHED AL TAMIMI, DOCHTER VAN PALESTIJNSE ACTIVIST BASSEM
AL TAMINI, VERZETSHELDIN, GEARRESTEERD DOOR HET
ISRAELISCHE BEZETTINGSLEGER VOOR HAAR VERZET
TEGEN DE BEZETTING

https://rightsforum.org/nieuws/israel-arresteert-16-jarig-symbool-palestijns-verzet/

AHED AL TAMIMI IS EEN WARE JEANNE D’ARC!
SYMBOOL VAN HET PALESTIJNSE JONGERENVERZET!

 

 

CDA TEGENSTEM TEGEN TWEEDE KAMERMOTIE VOOR DE VRIJLATING VAN AHED TAMIMI/BRIEF AAN TWEEDE KAMERFRACTIE CDA

Weet u het nog?
Op 5 februari 2018 schreef ik de leden van de Tweede Kamer  [behalve
de fascistische partijen de PVV en het Forum voor Democratie] aan
over
de arrestatie van de 16 jarige Palestijnse activiste Ahed Tamimi met het
verzoek, zich in te zetten voor haar vrijlating
Zie

 

Daarop heb ik reacties gehad van Groen Links, 50 Plus en de Staatkundig
Gereformeerde Partij, die ik heb beantwoord
Uiteindelijk is er een motie ingediend door Groen Links, SP en de PvdA,
die pleitte voor de Nederlandse inzet tot vrijlating van Ahed Tamimi.
KUDOS!
Helaas hebben D’66 en CDA hiertegen gestemd, waardoor de
motie is verworpen.
Nederland zal geen stappen ondernemen voor
de vrijlating van Ahed Tamimi!
Ook een aantal andere partijen hadden tegengestemd
, maar van dat waren partijen waarvan  ik sowieso niets
anders verwacht, omdat het of rabiate zionistische en/of fascistische
partijen zijn.
CDA is weliswaar pro Israel, maar er is de laatste jaren een
langzame kentering gaande, waardoor ze soms wel voor rede
vatbaar zijn [Zie de tekst van dit artikel geheel onderin, vanwege
de betaalmuur]
Zie stemgedrag
Om een lang verhaal kort te maken:
Ik heb er het CDA en D’66 danig op aangesproken, evenals D’66.
Zie hieronder mijn brief aan het CDA
Astrid Essed

 

BRIEF AAN DE CDA TWEEDE KAMERLEDEN:
AAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMERFRACTIE VAN HET CDA
Onderwerp”
Uw tegenstem tegen de Tweede Kamermotie voor de vrijlating
van de Palestijnse verzetsactiviste Ahed Tamimi
Geachte dames en heren,
Beschamend in een woord!
Dat is wat er door mij heen ging, toen ik vernam, dat u
tegen de door Groen Links [Van Ooijk], SP [Karabulut] en
de PvdA [Ploumen] ingediende motie had gestemd, die behelste de’
vrijlating van de 16 jarige Ahed Tamimi, verzetsactiviste tegen
de nu al 50 jaar durende Israelische bezetting. [1]
Evenals trouwens uw D’66 collegae [van de overige partijen,
die tegenstemden had ik sowieso al niets verwacht], die
ik ook heb aangeschreven.
Op 5 februari 2018 heb ik u over haar arrestatie aangeschreven, met als
verzoek/eis aan u, zich voor haar vrijlating in te zetten.
Zie helemaal onderin mijn mail van 5 februari.

Daarop heb ik geen reactie van u ontvangen, maar ik ging er vanuit,

dat u uit respect voor de Eed, die u op de Grondwet hebt afgelegd
[hierover zometeen meer], respect voor het Internationaal Recht en’
vooral ook gewone menselijkheid, wel aan mijn verzoek gehoor
zou geven.
Dat heeft niet zo mogen zijn.

 

Wat u ertoe bewogen heeft de kant van het onrecht te kiezen
[ik heb nergens een verklaring van u gezien], weet ik niet, maar
dat het een schandaal is, is zonder meer duidelijk.
U weet namelijk heel goed, wat er aan de hand is!
DE ZAAK AHED TAMIMI
Vanwege wat duw en trekwerk tegen zwaarbewapende Israelische
soldaten in december 2017
 is de in bezet Palestijns gebied woonachtige
16 jarige Ahed Tamimi enkele dagen later [ook in december] van haar bed
gelicht, gearresteerd en naar een Israelische gevangenis overgebracht. [2]
Daarna is zij bovendien nog een aantal keren van de ene gevangenis naar
de andere overgeberacht, iets wat de Israelische autoriteiten
wel vaker doen om arrestanten te desorienteren. [3]
Dit komt neer op een vorm van geestelijke foltering, terreur en is
als zodanig niet alleen in strijd met het Anti Folterverdrag [4], maar wel
zeker ook met het Kinderrechtenverdrag. [5]

Alleen daarom al en omdat zij een minderjarige is, zou

er directe vrijlating moeten volgen, zoals Amnesty International
terecht ook heeft geeist. [6]
Hoorde u daarvoor te ijveren.
Maar dat hebt u niet gedaan.
In feite hebt u door tegen die motie te stemmen, steun betuigd aan de praktijken
van de Israelische bezetter!

 

MILITAIRE RECHTBANKEN
Alsof dat nog niet erg genoeg is, staat de minderjarige Ahed Tamimi ook
nogeens terecht voor een militaire rechtbank!
U weet, en anders hoort u het te weten,
van die militaire rechtbanken in bezet Palestijns
gebied!
Niet alleen horen burgers niet voor een militaire rechtbank te komen
en zeker minderjarigen niet, het is ook nog eens groffe
discriminatie, omdat alleen Palestijnen in bezet gebied dit lot treft.
In Israel zelf is er voor de inwoners het reguliere rechtssysteem. [7]
Het zal u bovendien niet verbazen, dat de rechten van een verdachte
bij een militaire rechtbank aanzienlijk minder zijn dan bij een
reguliere rechtbank! [8]
In strijd ook weer met het Kinderrechtenverdrag [9] en trouwens
ieder ander Verdrag dat het recht op een eerlijk proces
garandeert, zoals het BUPO Verdrag. [10]
Maar helaas:
De rechten van een minderjarig meisje, gearresteerd door de Israelische
bezettingsautoriteiten, overgeleverd, zoals ALLE Palestijnen in de
bezette gebieden, aan een systeem van willekeur van Militaire
Rechtbanken, schijnt u aan uw laars te lappen.
Fraai is dat!

 

In strijd met artikel 90, Nederlandse Grondwet, die stelt, dat
Nederland de Internationale Rechtsorde dient te bevorderen. [11]
De Grondwet, waarop u een Eed hebt afgelegd.
In strijd met het Kinderrechtenverdrag [12]
In strijd met de menselijkheid in het algemeen.

 

BEZETTING/BRON VAN ALLE ELLENDE
Ook hoort u zich, zoals ik in mijn mail van 5 februari 2018 ook
benadrukte, zich in te zetten voor de beeindiging van de nu al
50 jaar durende Israelische bezetting, met als bittere vruchten
onderdrukking, vernederingen, mensenrechtenschendingen [13],
landroof door de illegale nederzettingen [14], de Illegale Muur [15],
de uithongeringsblokkade van Gaza [16] en ga zo maar door.
Zolang aan die bezetting geen einde komt, gaan onrecht en
onderdrukking van het Palestijnse volk en arrestaties als van
Ahed Tamimi, onverminderd door.

 

Maak dus eindelijk eens een statement, dring aan op\
opschorting/beeindiging van het Associatieaccoord met Israel,
dat een mensenrechtenclausule heeft [17] en als dat niet
helpt, economische sancties tegen Israel.
Geen woorden, maar daden!

 

Nu hoort u, met uw tegenstem tegen de vrijlating van een 16
jarig meisje onder een bezetting, thuis in de Hall of Shame.
Kies in een onverbloemd statement tegen bezetting en
onrecht nu eindelijk eens de kant van gerechtigheid, wat als
parlementarier uw internationaalrechtelijke en morele
plicht is.
Anders zult u de geschiedenis ingaan als een van
de facilitatoren van bezetting, onrecht en onderdrukking.
Aan u de keuze!
Ik heb gezegd.
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam

 

NOTEN
[1]
RIGHTS FORUM
CDA EN D’66 DRAAIEN MOTIE VOOR STEUN AAN
AHED AL TAMIMI DE NEK OM

 

[2]
AMNESTY INTERNATIONAL
ISRAEL: RELEASE TEENAGE PALESTINIAN ACTIVIST
AHED TAMINI
15 JANUARY 2018
ALJAZEERA
PALESTINIAN AHED TAMINI ARRESTED BY ISRAELI FORCES
20 DECEMBER 2017
BEELDEN VAN DE ARRESTATIE AHED TAMINI
AHED TAMINI WAS CHARGED WITH ASSAULT

 

[3]
MONDOWEISS
ISRAEL HAS TRANSFERRED AHED TAMINI TO THREE DIFFERENT
DETENTION FACILITIES IN THE LAST FIVE DAYS EVEN THOUGH
SHE HAS NOT YET BEEN CHARGED WITH A CRIME
24 DECEMBER 2017
[4]

Article I
1. For the purposes of this Convention, the term “torture” means any act by which severe pain or suffering, whether physical or mental, is intentionally inflicted on a person for such purposes as obtaining from him or a third person information or a confession, punishing him for an act he or a third person has committed or is suspected of having committed, or intimidating or coercing him or a third person, or for any reason based on discrimination of any kind, when such pain or suffering is inflicted by or at the instigation of or with the consent or acquiescence of a public official or other person acting in an official capacity. It does not include pain or suffering arising only from, inherent in or incidental to lawful sanctions.”
CONVENTION AGAINST TORTURE AND OTHER CRUEL,
INHUMAN AND DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT

 

[5]

Article 37

States Parties shall ensure that:
(a) No child shall be subjected to torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. Neither capital punishment nor life imprisonment without possibility of release shall be imposed for offences committed by persons below eighteen years of age;”
CONVENTION OF THE RIGHTS OF THE CHILD

 

[6]
AMNESTY INTERNATIONAL
ISRAEL: RELEASE TEENAGE PALESTINIAN ACTIVIST
AHED TAMINI
15 JANUARY 2018

 

[7]
”A new report published by the Association for Civil Rights in Israel (ACRI) outlines the nature of the legal regime currently operating in the West Bank. Two systems of law are applied in a single territory: one – a civilian legal system for Israeli citizens, and a second – a military court system for Palestinian residents. The result: institutionalized discrimination.”
ACRI [ASSOCIATION FOR CIVIL RIGHTS IN ISRAEL]
ONE RULE, TWO LEGAL SYSTEMS: ISRAEL’S REGIME OF LAWS
IN THE WEST BANK
24 NOVEMBER 2014
REPORT
14 OCTOBER 2014
ACRI [ASSOCIATION FOR CIVIL RIGHTS IN ISRAEL]
ONE RULE, TWO LEGAL SYSTEMS: ISRAEL’S REGIME OF LAWS
IN THE WEST BANK

 

[8]
”A new report published by the Association for Civil Rights in Israel (ACRI) outlines the nature of the legal regime currently operating in the West Bank. Two systems of law are applied in a single territory: one – a civilian legal system for Israeli citizens, and a second – a military court system for Palestinian residents. The result: institutionalized discrimination.”
ACRI [ASSOCIATION FOR CIVIL RIGHTS IN ISRAEL]
ONE RULE, TWO LEGAL SYSTEMS: ISRAEL’S REGIME OF LAWS
IN THE WEST BANK
24 NOVEMBER 2014
REPORT
14 OCTOBER 2014
ACRI [ASSOCIATION FOR CIVIL RIGHTS IN ISRAEL]
ONE RULE, TWO LEGAL SYSTEMS: ISRAEL’S REGIME OF LAWS
IN THE WEST BANK
[9]
” (c) Every child deprived of liberty shall be treated with humanity and respect for the inherent dignity of the human person, and in a manner which takes into account the needs of persons of his or her age. In particular, every child deprived of liberty shall be separated from adults unless it is considered in the child’s best interest not to do so and shall have the right to maintain contact with his or her family through correspondence and visits, save in exceptional circumstances;”
 
ARTIKEL 37, C, CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD
[10]
Article 14
1. All persons shall be equal before the courts and tribunals. In the determination of any criminal charge against him, or of his rights and obligations in a suit at law, everyone shall be entitled to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law. The press and the public may be excluded from all or part of a trial for reasons of morals, public order (ordre public) or national security in a democratic society, or when the interest of the private lives of the parties so requires, or to the extent strictly necessary in the opinion of the court in special circumstances where publicity would prejudice the interests of justice; but any judgement rendered in a criminal case or in a suit at law shall be made public except where the interest of juvenile persons otherwise requires or the proceedings concern matrimonial disputes or the guardianship of children.

 

INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS

 

[11]
ARTIKEL 90, NEDERLANDSE GRONDWET

ARTIKEL 90

De regering bevordert de ontwikkeling van de internationale rechtsorde.”
[12]
CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD
[13]
CIVIS MUNDI
ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012
MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT
ASTRID ESSED
8 MAART 2013


[14]

DE ILLEGALITEIT VAN DE NEDERZETTINGEN
”The Fourth Geneva Convention prohibits an occupying power from transferring citizens from its own territory to the occupied territory (Article 49).
The Hague Regulations prohibit an occupying power from undertaking permanent changes in the occupied area unless these are due to military needs in the narrow sense of the term, or unless they are undertaken for the benefit of the local population.”
SETTLEMENTS
”Individual or mass forcible transfers, as well as deportations of protected persons from occupied territory to the territory of the Occupying Power or to that of any other country, occupied or not, are prohibited, regardless of their motive.”
ARTICLE 49, FOURTH GENEVA CONVENTION
HET HAAGS VERDRAG VAN 1907
HAGUE CONVENTION 1907
De Vierde Conventie van Genève bevat bovendien het beroemde verbod op het koloniseren van bezet gebied waarop de internationale gemeenschap − Nederland inbegrepen − zich in haar veroordelingen van Israëls nederzettingenbeleid baseert. Artikel 49 van de Conventie eindigt met het gebod:”
The Occupying Power shall not deport or transfer parts of its own civilian population into the territory it occupies.
THE RIGHTS FORUM
SCHENDINGEN

 

[15]
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF
A WALL IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
9 JULY 2004

 

[16]
AMNESTY INTERNATIONAL
GAZA: LOOMING HUMANITARIAN CATASTROPHE
HIGHLIGHTS NEED TO LIFT ISRAEL’S 10-YEAR
ILLEGAL BLOCKADE
17 JUNE 2017
INTERNATIONAL RED CROSS
GAZA CLOSURE: NOT ANOTHER YEAR!
14 JUNE 2010
BBC
UN OFFICIAL SLAMS ISRAEL ”CRIMES”
10 DECEMBER 2008
BLOCKADE ON GAZA: CRIME AGAINST HUMANITY
ASTRID ESSED
2008
[17]
”Relations between the Parties, as well as all the provisions of the Agreement itself, shall be based on respect for human rights and democratic principles, which guides their internal and international policy and constitutes an essential element of this Agreement.”
ARTICLE 2, EURO MEDITERRIAN AGREEMENT
ESTABLISHING AN ASSOCIATION BETWEEN THE
EUROPEAN COMMUNITIES AND THEIR MEMBER STATES OF THE
ONE PART, AND THE STATE OF ISRAEL, OF THE OTHER PART
21 JUNE 2000
MIJN MAIL VAN 5 FEBRUARI 2018 AAN DE TWEEDE KAMERLEDEN
VAN HET CDA OVER DE VRIJLATING VAN DE 16 JARIGE AHED TAMIMI

 

Astrid Essed Mon, Feb 5, 2018 at 7:40 AM
AAN DE LEDEN VAN DE CDA FRACTIE  VAN DE TWEEDE KAMER
Geachte dames en heren,
Ik weet dat ik niet de eerste ben, die u benadert met het
dringende verzoek, zich in te zetten voor de vrijlating van
de 16 jarige Ahed Tamini.
Maar ik hoop WEL dat ik de laatste ben, omdat u na lezing van
mijn brief tot harde actie zult overgaan, waarmee ik bedoel
Druk uitoefenen op de Israelische ambassadeur, op
de Nederlandse regering en door uw partijen in EU
verband.
Net zolang totdat niet alleen Ahed Tamini is vrijgelaten, maar er
een einde gekomen is aan de mensonterende behandeling
van Palestijnse minderjarigen in bezet Palestijns gebied [1],
door de Israelische bezettingsautoriteiten.
In het verlengde hiervan verwacht ik van u, dat u zich
ervoor inzet, dat er per direct (en dat zonder ellenlange
´´vredesonderhandelingen**) een einde komt aan de nu al
50 jaar durende Israelische bezetting.
5 beschamende lustra! ¨(2)
IN HET KORT/DE ZAAK AHED TAMINI
De 16 jarige Ahed Tamini, dochter van de bekende Palestijnse activist
Bassem Tamini [3], werd op in de nacht van maandag op
dinsdag [19 december] door Israelische militairen van haar bed
gelicht en gearresteerd. [4]
Er zijn beelden van haar arrestatie
Zie onder noot 5
Uren daarna werd haar moeder Nariman gearresteerd. [6]
Ook haar 20 jarige nicht Nour Tamini [betrokken bij het hieronder
beschreven incident], werd de volgende dag gearresteerd. [7]
Aanleiding vormde een incident enkele dagen daarvoor, waarbij
te zien was dat Ahed en haar nicht twee Israelische militairen
[zwaar bewapend!] wegduwen.
Er vallen enkele klappen
Later komen er een paar dorpsbewoners bij. [8]Aan dit duw en trekwerk tegen die militairen is wel wat voorafgegaan,
namelijk de voortdurende terreur van het Israelische bezettingsleger
tegen de bezette Palestijnse burgerbevolking:
Directe aanleiding van Ahed’s woede was het in het hoofd schieten
van haar neef Mohammed.
Daarvan laat de Israelische krant the Haaretz een gruwelijke foto zien.
Hou daar dus rekening mee bij het kijken naar noot 9.

 

Lering trok het Israelische leger niet uit deze gruwelijke gebeurtenis:
Begin januari 2018 werd een 17 jarige Palestijnse jongen, Musab Firas
al Tamini [lid van de familie van de gearresteerde Ahed] door Israelische
militairen doodgeschoten. [10]
Hij was de eerste in het Nieuwe Jaar.
Sinsdien zijn er volgens de organisatie The Rights Forum nog vijf anderen
neergeschoten.
Zie en huiver/noot 11!

 

Dat betekent dus, dat er ZES Palestijnse jongeren door Israelische troepen
zijn doodgeschoten in de maand januari alleen al!
DEZE TERREUR MOET STOPPEN!
En deze vindt zijn directe oorzaak in de nu al 50 jaar durende
Israelische bezetting van de Palestijnse gebieden.
Over de onrechtmatigheid, terreur, oorlogsmisdaden en mensenrechtenschendingen
van die bezetting ga ik niet uitwijden.
Ik verwijs u naar de sites van The Rights Forum, de Israelische
organisatie Bt’selem en enkele eigen stukken. [12]
Evident is, dat volgens het Internationaal Recht en de universele
wetten, dat er in een land geen vreemde troepen in een land thuishoren,
die bezetting per direct moet worden opgeheven!
Dan stopt ook automatisch de terreur tegen de Palestijnse
burgerbevolking en worden minderjarigen als Ahed niet meer
in de nacht met veel geweld van hun bed gelicht en komen
zij niet voor militaire rechtbanken!
En vooral:
Dan kunnen de Palestijnen in vrijheid leven, het grondrecht
van ieder volk!
MILITAIRE RECHTBANKEN:
U weet, en anders hoort u het te weten,
van die militaire rechtbanken in bezet Palestijns
gebied!
Niet alleen horen burgers niet voor een militaire rechtbank te komen
en zeker minderjarigen niet, het is ook nog eens groffe
discriminatie, omdat alleen Palestijnen in bezet gebied dit lot treft.
In Israel zelf is er voor de inwoners het reguliere rechtssysteem. [13]
Het zal u bovendien niet verbazen, dat de rechten van een verdachte
bij een militaire rechtbank aanzienlijk minder zijn dan bij een
reguliere rechtbank! [14]
SAMENVATTEND:
Genoeg geschreven en gepraat:
U weet waar het om gaat:
Een minderjarige is ’s nachts van haar bed gelicht door
bezettingssoldaten vanwege wat duw en trekwerk tegenover zwaar-
bewapende soldaten, nadat ze pas gehoord had dat naar 15 jarige
neef in het hoofd geschoten was.
Ze wordt sinds 19 december vastgehouden en moet verschijnen
voor een MILITAIRE RECHTBANK.
Allemaal schendingen van het Kinderrechtenverdrag [15], want
hier is sprake van pure wreedheid en terreur, niet alleen vanwege
de brute arrestatie, maar ook omdat zij sinds arrestatie een aantal
malen van de ene gevangenis naar de andere is verplaatst. [16]
Dat doen de Israelischer autoriteiten wel vaker
om mensen te desorienteren en dat is dus een vorm
van geestelijke foltering! [17]
OPROEP AAN U
Dus doet u hier wat aan!
Wend uw invloed op iedere mogelijke manier aan om
aan te dringen op vrijlating van Ahed Tamini.
Maar dat niet alleen:
ALS ze dan terecht staat, een eerlijk proces voor
een BURGERLIJKE, geen militaire rechtbank.
Dring aan op de beeindiging van he systeem
militaire rechtbanken voor burgers in de
bezette Palestijnse gebieden!
Maar de belangrijkste eis die ik formuleer is
mijn Opdracht aan u, zich KEIhard te maken en
middels alle politieke middelen die u ter beschikking staan,
in te zetten voor de beeindiging van de Israelische
bezetting, het ontmantelen van alle bestaande nederzettingen
[die illegaal zijn volgens het Internationaal Recht] [18] in
bezet Palestijns gebied en het afbreken van de eveneens
illegale Muur. [19]
Dit had allang moeten gebeuren, maar grijp dit moment aan,
u daarvoor in te zetten.

 

Wegkijken heeft geen zin, want u wordt hier wel degelijk
politiek en moreel op afgerekend!
Laat zien, dat u de Internationale Rechtsorde, die u als
volksvertegenwoordiger van Nederland hoort te bevorderen [20],
ook werkelijk serieus neemt.
OP NAAR DE VRIJLATING VAN AHED TAMINI
OP NAAR DE BEEINDIGING VAN DE ISRAELISCHE
BEZETTING.
Laat het Palestijnse volk in vrijheid kunnen leven, het grondrecht
van ieder mens.
Ik reken op uw medewerking.
[Een brief van gelijke strekking is naar uw andere Tweede Kamercollegae gestuurd]
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
NOTEN

 


[1]
STATISTICS ON PALESTINIAN MINORS IN THE CUSTODY
OF THE ISRAELI SECURITY FORCES
UPDATED 3 JANUARY 2018
ABUSE AND TORTURE IN INTERROGATIONS OF DOZENS
OF PALESTINIAN MINORS IN THE ISRAEL POLICE ETZION
FACILITY
[2]
Voor de niet klassiek opgeleiden onder u, zie de betekenis
van Lystrum:
WIKIPEDIA
LUSTRUM ¨(LUSTRA IS HET MEERVOUD)
[3]
WIKIPEDIA
AHED TAMINI
 
 
WIKIPEDIA
BASSEM AL TAMINI
 

 

[4]
RIGHTS FORUM
ISRAEL ARRESTEERT 16 JARIG SYMBOOL VAN PALESTIJNS
VERZET
AMNESTY INTERNATIONAL
ISRAEL: RELEASE TEENAGE PALESTINIAN ACTIVIST
AHED TAMINI
15 JANUARY 2018
ALJAZEERA
PALESTINIAN AHED TAMINI ARRESTED BY ISRAELI FORCES
20 DECEMBER 2017
HAARETZ
ISRAELI ARMY ARRESTS PALESTINIAN TEENAGE GIRL, WHO
SLAPPED SOLDIERS:
”SHE SHOULD FINISH HER LIFE IN PRISON”
20 DECEMBER 2017

 

[5]
BEELDEN VAN DE ARRESTATIE AHED TAMINI
AHED TAMINI WAS CHARGED WITH ASSAULT

 

[6]
WAFA
ARMY ARRESTS MOTHER OF 17 YEARS OLD, WHO
CONFRONTED ISRAELI SOLDIERS
19 DECEMBER 2017
” Uren na de ‘arrestatie’ van Ahd werd ook haar moeder Nariman opgepakt toen zij bij de Israëlische politie informeerde naar de locatie waar haar dochter werd vastgehouden. ”

RIGHTS FORUM
ISRAEL ARRESTEERT 16 JARIG SYMBOOL VAN PALESTIJNS
VERZET

 

[7]
WAFA
SECOND GIRL WHO APPEARDED IN VIDEO FENDING OFF
SOLDIERS DETAINED
20 DECEMBER 2017

 

[8]
AHED TAMINI, A.K.A. ”SHIRLEY TEMPEL”
FILMED ATTACKING IDF SOLDIERS
ZIE OOK VIDEO OP DE SITE VAN THE HAARETZ
HAARETZ
ISRAELI ARMY ARRESTS PALESTINIAN TEENAGE GIRL, WHO
SLAPPED SOLDIERS:
”SHE SHOULD FINISH HER LIFE IN PRISON”
20 DECEMBER 2017

 [9]
THE STORY BEHIND AHED TAMINI”S SLAP:
HER COUSIN’S HEAD SHATTERED BY ISRAELI
SOLDIER’S BULLET
5 JANUARY 2018
TEKST EN PAS OP VOOR DE FOTO!
ZIE OOK HET YOUTUBE FILMPJE OP DE SITE
” Just before Palestinian teen Ahed Tamimi slapped one of the soldiers who’d invaded her yard, she learned that her 15-year-old cousin Mohammed had been shot in the head at close range”
 
Mohammed Tamimi.
Half a head.
The left side of his face is twisted, swollen, fragmented, scarred; theres congealed blood by his nose, stitches in his face; one eye is shut, a seam line stretches across his whole scalp. A boys face turned scar-face. Some of his skull bones were removed in surgery and wont be returned to their place for another six months.
Mohammed Tamimi, just 15, and he is already a disabled shooting victim and a released prisoner.
Thats life under the occupation in Nabi Saleh, where people are occupied with the struggle. About an hour after Mohammed was shot in the head at short range by an Israel Defense Forces soldier (or a Border Policeman), his now-better-known cousin, Ahed Tamimi, went to the yard of her house and tried to forcibly expel the two soldiers who had invaded her turf, while the camera rolled. Its a reasonable assumption that she tried to vent her wrath on the soldiers in part because of the shooting of her cousin an hour earlier.
Only a few dozen meters separate the place where the soldiers shot Mohammed and Aheds home; only an hour separated the two events. People in her family relate that Ahed, 16, burst into tears when she heard that her cousin had been shot and was in serious condition. From the window of her home at the edge of Nabi Saleh, a small village near Ramallah, you can see the stone wall that surrounds the luxurious building, under construction, that Mohammed climbed in order to get a view of the soldiers who were still inside. At that point he was shot in the head with one bullet from a distance of a few meters, and fell bleeding to the ground from a height of three meters (nearly 10 feet).

 

Now Ahed is in detention and Mohammed is recovering from his shattering head wound. This week, Mohammed still didnt know about the arrest of his cousin, who has become an icon. In view of his condition, his family hasnt told him.
We meet him in his uncles house, which is adjacent to his own home. He speaks softly, occasionally runs his hand across the scars on his head, lies down from time to time on the sofa to rest. Hes in the 10th grade in the villages coeducational school, where Ahed is a student one year ahead of him. His father, Fadel, is a taxi driver; his mother, Imtisal, a homemaker. Last year, he spent three months in an Israeli prison.

 

[10]


ALJAZEERA
PALESTINIAN TEEN FIRST TO BE KILLED BY ISRAEL
IN 2018
3 JANUARY 2018

 

THE RIGHTS FORUM/EN DAT IS 1
ISRAELISCHE MILITAIREN DODEN 17 JARIGE PALESTIJN
3 JANUARI 2018

 


[11]
RIGHTS FORUM/EN DAT IS 2 EN 3
ISRAELISCHE TROEPEN DODEN TWEE 16 JARIGE PALESTIJNEN
12 JANUARI 2018
RIGHTS FORUM/EN DAT IS 4
ISRAELISCHE MILITAIREN SCHIETEN WEER EEN PALESTIJN DOOD
15 JANUARI 2018

RIGHTS FORUM/EN DAT IS 5

ISRAEL DOODT NEEF VAN VERDACHTE PALESTIJN EN SLOOPT
VIER HUIZEN
19 JANUARI 2018

 

[12]
THE RIGHTS FORUM
THE RIGHTS FORUM
EEN WEEK IN PALESTINA
EEN DODE, TWAALF ZWAARGEWONDEN,
86 RAZZIA’S, 105 BURGERS OPGEPAKT
THE DUTY TO END THE OCCUPATION

 


CIVIS MUNDI
ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012
MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT
ASTRID ESSED
8 MAART 2013
BLOCKADE ON GAZA/CRIME AGAINST HUMANITY
ASTRID ESSED
14 FEBRUARY 2008[13]

 

”A new report published by the Association for Civil Rights in Israel (ACRI) outlines the nature of the legal regime currently operating in the West Bank. Two systems of law are applied in a single territory: one – a civilian legal system for Israeli citizens, and a second – a military court system for Palestinian residents. The result: institutionalized discrimination.”
ACRI [ASSOCIATION FOR CIVIL RIGHTS IN ISRAEL]
ONE RULE, TWO LEGAL SYSTEMS: ISRAEL’S REGIME OF LAWS
IN THE WEST BANK
24 NOVEMBER 2014
REPORT
14 OCTOBER 2014
ACRI [ASSOCIATION FOR CIVIL RIGHTS IN ISRAEL]
ONE RULE, TWO LEGAL SYSTEMS: ISRAEL’S REGIME OF LAWS
IN THE WEST BANK
[14]
”A new report published by the Association for Civil Rights in Israel (ACRI) outlines the nature of the legal regime currently operating in the West Bank. Two systems of law are applied in a single territory: one – a civilian legal system for Israeli citizens, and a second – a military court system for Palestinian residents. The result: institutionalized discrimination.”
ACRI [ASSOCIATION FOR CIVIL RIGHTS IN ISRAEL]
ONE RULE, TWO LEGAL SYSTEMS: ISRAEL’S REGIME OF LAWS
IN THE WEST BANK
24 NOVEMBER 2014
REPORT
14 OCTOBER 2014
ACRI [ASSOCIATION FOR CIVIL RIGHTS IN ISRAEL]
ONE RULE, TWO LEGAL SYSTEMS: ISRAEL’S REGIME OF LAWS
IN THE WEST BANK[15]
” (c) Every child deprived of liberty shall be treated with humanity and respect for the inherent dignity of the human person, and in a manner which takes into account the needs of persons of his or her age. In particular, every child deprived of liberty shall be separated from adults unless it is considered in the child’s best interest not to do so and shall have the right to maintain contact with his or her family through correspondence and visits, save in exceptional circumstances;”
 
ARTIKEL 37, C, CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD
 
 

 


[16]
MONDOWEISS
ISRAEL HAS TRANSFERRED AHED TAMINI TO THREE DIFFERENT
DETENTION FACILITIES IN THE LAST FIVE DAYS EVEN THOUGH
SHE HAS NOT YET BEEN CHARGED WITH A CRIME
24 DECEMBER 2017

 


[17]
” (b) No child shall be deprived of his or her liberty unlawfully or arbitrarily. The arrest, detention or imprisonment of a child shall be in conformity with the law and shall be used only as a measure of last resort and for the shortest appropriate period of time;
 
ARTIKEL 37, CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD
 
 

 

[18]
DE ILLEGALITEIT VAN DE NEDERZETTINGEN
”The Fourth Geneva Convention prohibits an occupying power from transferring citizens from its own territory to the occupied territory (Article 49).
The Hague Regulations prohibit an occupying power from undertaking permanent changes in the occupied area unless these are due to military needs in the narrow sense of the term, or unless they are undertaken for the benefit of the local population.”
SETTLEMENTS
”Individual or mass forcible transfers, as well as deportations of protected persons from occupied territory to the territory of the Occupying Power or to that of any other country, occupied or not, are prohibited, regardless of their motive.”
ARTICLE 49, FOURTH GENEVA CONVENTION
HET HAAGS VERDRAG VAN 1907
HAGUE CONVENTION 1907
De Vierde Conventie van Genève bevat bovendien het beroemde verbod op het koloniseren van bezet gebied waarop de internationale gemeenschap − Nederland inbegrepen − zich in haar veroordelingen van Israëls nederzettingenbeleid baseert. Artikel 49 van de Conventie eindigt met het gebod:”
The Occupying Power shall not deport or transfer parts of its own civilian population into the territory it occupies.
THE RIGHTS FORUM
SCHENDINGEN
[19]
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF
A WALL IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
9 JULY 2004

 [20]
ARTIKEL 90, NEDERLANDSE GRONDWET

Artikel 90

 

De regering bevordert de ontwikkeling van de internationale rechtsorde.”
 
 
 
 
ARTIKEL
 
TROUW
NU OOK LOF VOOR ISRAEL STANDPUNT CDA
18 JULI 2016
 
 
TEKST
 
Als het gaat om Israël zit het CDA permanent tussen twee vuren. Ieder stapje naar links of rechts ligt gevoelig. Bij discussie over het vredesproces, mensenrechten, de positie van de Westelijke Jordaanoever rekenen lobbyisten en actievoerders van diverse partijen op de loyaliteit van de christen-democraten.

Jongste bericht van het front is een brief van ‘prominente’ Israëliërs aan partijleider Sybrand Buma. Zij prijzen het CDA voor ‘de sterke bijdrage aan een vreedzame oplossing in het Israëlisch-Palestijnse conflict en de veiligheid van Israël’. Onder anderen de voormalig ambassadeur in Frankrijk, Eli Barnavi, voormalig directeur-generaal van het ministerie van buitenlandse zaken Alon Liel en ex-parlementsvoorzitter Avraham Burg schreven begin deze maand: “De betrokkenheid blijkt uit de steun van het CDA voor een aantal moties.”

De groep rond Burg en Barnavi is voor vredesonderhandelingen met de Palestijnen en fel tegen het optreden van de regering onder leiding van premier Bibi Netanyahu. Onder de brief aan het CDA staan negen namen.

De moties die worden genoemd in de brief werden vier weken geleden ingediend door PvdA, D66 en CDA in de Tweede Kamer en spreken steun uit aan Israëlische mensenrechtenorganisaties en aan een Frans initiatief om het vredesproces in het Midden-Oosten vlot te trekken. Een andere motie, ingediend door de VVD, steunde het CDA juist niet. Die ging over de etikettering van producten uit door Israël bezet gebied. Daar mag volgens Europese regels niet ‘Made in Israël’ op staan. De VVD stelde voor deze regel niet te handhaven en kreeg slechts hulp van de PVV en de christelijke partijen ChristenUnie en SGP. En zo strandde het VVD-initiatief.

‘Roekeloze draai’
Het Nieuw Israëlietisch Weekblad sprak schande van de opstelling van het CDA. “Het CDA keert zich definitief tegen Israël”, schreef hoofdredacteur Esther Voet. Het is ‘een roekeloze draai’ die heel Nederland schaadt vanwege de ‘sleutelpositie’ van het CDA in de Nederlandse politiek. Voorheen zat het CDA vaak in een spagaat, signaleert zij: kritische politici zoals ex-premier Van Agt tegenover steunpilaren van Israël zoals voormalig vicepremier Maxime Verhagen. Voet: “Het anti-kamp heeft gewonnen.”

CDA-Kamerlid Raymond Knops vertelt dat de afgelopen weken veel mails binnenkwamen van de actiegroep ‘Christenen voor Israël’. Daarin wordt de fractie opgeroepen ‘achter Israël te gaan staan’. Knops: “Wij spreken beide kanten aan, Israël en de Palestijnen, om een doorbraak te realiseren in het vredesproces.”

Er is geen koerswijziging, betoogt hij: “Maar we spreken ons misschien iets meer uit dan in het verleden.” Hij vindt de opstelling van het CDA consequent en wijst op het verkiezingsprogramma. Daarin bepleit het CDA een ‘levensvatbare twee-statenoplossing’. Verder staat daar: “Om de kans op vrede te behouden zijn drukmiddelen nodig die de partijen bewegen beleid te staken dat een rechtvaardige oplossing in de weg staat.”

Reacties uitgeschakeld voor CDA tegenstem tegen Tweede Kamermotie voor vrijlating Ahed Tamimi/Brief aan CDA Tweede Kamerfractie

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.