Tagarchief: Peter Edel

Standpunt Christen Unie ”Bijbel boven recht” onacceptabel/Brief aan leden Tweede Kamercommissie Buitenlandse Zaken

DE CHRISTEN UNIE PRESENTEERT ZICH ALS ”CHRISTELIJK”,
MAAR STEUNT DE ISRAELISCHE BEZETTING, ONDERDRUKKING
EN KOLONISATIEPOLITIEK
IN STRIJD MET DE CHRISTELIJKE BEGINSELEN VAN NAASTENLIEFDE
EN RESPECT VOOR IEDER MENS

 

Image result for Ethnic cleansings in Palestine/Images

ETNISCHE ZUIVERINGEN IN PALESTINA, 1948
Image result for Destruction of Gaza/Images
Image result for Destruction of Gaza/Images
MISDADEN VAN DE ISRAELISCHE BEZETTING
VERNIETIGING VAN GAZA
foto Oda Hulsen Hebron 2 mei 2017/Verwijst niet naar foto verwoesting Gaza, maar naar [soms
wegvallende] foto van een Palestijnse jongen, die tegen de muur wordt gezet door
Israelische soldaten, die hem toeriepen ”Where is your knife!”/Later vrijgelaten
Since late 2015, 249 Palestinians have been killed in Israel and the Palestinian territories [File: EPA]

DAGELIJKSE TERREUR VAN HET ISRAELISCHE

LEGER, WAARAAN PALESTIJNEN

IN DE BEZETTE GEBIEDEN BLOOTSTAAN

REGEL, GEEN UITZONDERING

.

Image result for settlements/Images
ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN IN DE BEZETTE PALESTIJNSE
GEBIEDEN
ILLEGAAL VOLGENS HET INTERNAYIONAAL RECHT
DOOR HAAR ”POLITIEKE STEUN” AAN ISRAEL STEUNT DE
CHRISTEN UNIE DE ISRAELISCHE BEZETTING EN AL HET DAARAAN
VERBONDEN ONRECHT

 

 

STANDPUNT CHRISTEN UNIE ”BIJBEL BOVEN RECHT” ONACCEPTABEL/
BRIEF AAN LEDEN TWEEDE KAMERCOMMISSIE BUITENLANDSE ZAKEN

 

AAN DE LEDEN VAN DE VASTE TWEEDE KAMERCOMMISSIE
VOOR BUITENLANDSE ZAKEN
Onderwerp:
Oproep tot debat over de vraag of partijen, die de Internationale
Rechtsorde niet op de eerste plaats stellen, kunnen toetreden tot het kabinet
”De regering bevordert de ontwikkeling van de Internationale Rechtsorde”
Artikel 90, Grondwet van het Koninkrijk der Nederlanden
 
 
Geachte dames en heren,
 
 
Nu het zich laat aanzien, dat de kabinetsformatie bijna rond is en
dat de Christen Unie een van de coalitiepartijen zal worden [1], wordt
parlementair Nederland met een probleem geconfronteerd, dat zij
maar beter serieus kan nemen, als er in dit land nog respect is voor
de Grondwet en het Internationaal Recht.

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor Standpunt Christen Unie ”Bijbel boven recht” onacceptabel/Brief aan leden Tweede Kamercommissie Buitenlandse Zaken

Opgeslagen onder Divers

Gaza Blokkade/Brief aan leden Tweede Kamercommissie Buitenlandse Zaken

Image result for Ethnic cleansings in Palestine/Images

ETNISCHE ZUIVERINGEN IN PALESTINA, 1948
Image result for Destruction of Gaza/Images
Image result for Destruction of Gaza/Images
MISDADEN VAN DE ISRAELISCHE BEZETTING
VERNIETIGING VAN GAZA
 
 
foto Oda Hulsen Hebron 2 mei 2017/Verwijst niet naar foto verwoesting Gaza, maar naar [soms
wegvallende] foto van een Palestijnse jongen, die tegen de muur wordt gezet door
Israelische soldaten, die hem toeriepen ”Where is your knife!”/Later vrijgelaten
Since late 2015, 249 Palestinians have been killed in Israel and the Palestinian territories [File: EPA]

DAGELIJKSE TERREUR VAN HET ISRAELISCHE

LEGER, WAARAAN PALESTIJNEN

IN DE BEZETTE GEBIEDEN BLOOTSTAAN

REGEL, GEEN UITZONDERING

.

Image result for settlements/Images
ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN IN DE BEZETTE PALESTIJNSE
GEBIEDEN
ILLEGAAL VOLGENS HET INTERNAYIONAAL RECHT
GAZA BLOKKADE/BRIEF AAN  LEDEN  TWEEDE
KAMERCOMMISSIE BUITENLANDSE ZAKEN
AAN DE LEDEN VAN DE VASTE TWEEDE KAMERCOMMISSIE
VOOR BUITENLANDSE ZAKEN
Onderwerp:
De misdadige gevolgen van de Israelische Blokkade
van Gaza/Red mensenlevens!
Geachte dames en heren,
U hebt het al gelezen in de aanhef
Ik benader u in verband met de misdadige gevolgen van de
Israelische Blokkade in Gaza, die mensenlevens gekost heeft
en bepaald niet voor de eerste keer:
HET IS URGENT!
Er zijn alleen al in de maand augustus van dit jaar vijf kankerpatienten
overleden, omdat ze [nog] geen toestemming hadden verkregen om
Gaza te verlaten.
Zie onder noot 1 dit bericht van de Wereld Gezondheida Organisatie.
Dit is misdadig en onverdraaglijk en daarom vraag, nee EIS ik
van u, dat u zich er met onmiddellijke ingang tot het uiterste
voor inzet, via Kamervragen aan de minister van Buitenlandse
Zaken en andere u ter beschikking staande wegen, dat er
een direct einde komt aan de blokkade van Gaza, deze misdaad tegen de
menselijkheid! [2]

 

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor Gaza Blokkade/Brief aan leden Tweede Kamercommissie Buitenlandse Zaken

Opgeslagen onder Divers

Antizionisme en antisemitisme/Verdediging Peter Edel tegen zoveelste beschuldiging van antisemitisme

Image result for Schaduw van de Ster
SCHADUW VAN DE STER
BOEK VAN PETER EDEL
NIET ANTISEMITISCH, MAAR EEN AANKLACHT TEGEN DE
MISDADEN VAN HET ZIONISME!
Image result for Palestinian refugees and old woman 1948/Images
Image result for Ethnic cleansings in Palestine/Images

ETNISCHE ZUIVERINGEN IN PALESTINA IN 1948/EEN VAN
DE MISDADEN VAN HET ZIONISME
Image result for Destruction of Gaza/Images
Image result for Destruction of Gaza/Images
VERWOESTING GAZA
foto Oda Hulsen Hebron 2 mei 2017/Verwijst niet naar foto verwoesting Gaza, maar naar [soms
wegvallende] foto van een Palestijnse jongen, die tegen de muur wordt gezet door
Israelische soldaten, die hem toeriepen ”Where is your knife!”/Later vrijgelaten
Since late 2015, 249 Palestinians have been killed in Israel and the Palestinian territories [File: EPA]

DAGELIJKSE TERREUR

DIT IS DE MANIER, WAAROP ISRAELISCHE TROEPEN MET
ONGEWAPENDE PALESTIJNEN UIT DE BEZETTE GEBIEDEN
OMGAAN.
REGEL, GEEN UITZONDERING!
Image result for settlements/Images
ILLEGALE NEDERZETTINGEN
BEZETTING, TERREUR, ILLEGALE NEDERZETTINGEN,
ILLEGALE MUUR, BLOKKADE GAZA
EEN GREEP UIT DE MISDADEN VAN DE ZIONISTISCHE STAAT
ISRAEL
HIERTEGEN SCHRIJVEN EN PROTESTEREN PETER EDEL
EN ANDEREN!
DAT IS GEEN ANTISEMITISME, MAAR SOLIDARITEIT TEGEN
BEZETTING EN ONDERDRUKKING!
 
 
 

 

ANTIZIONISME EN ANTISEMITISME/VERDEDIGING PETER
EDEL TEGEN DE ZOVEELSTE ONTERECHTE BESCHULDIGING VAN ANTISEMITISME
SCHADUW VAN DE STER DOOR PETER EDEL/
DE COMMOTIE EN BESCHULDIGINGEN VAN ”ANTI-SEMITISME”
Sinds schrijver, kunstenaar, journalist en publicist Peter Edel het boek
”De Schaduw van de Ster” heeft uitgebracht, is hij Kop van Jut.
In TV uitzendingen, allerhande commentaren en artikelen [1] wordt
hij, in rabiate of meer ”gematigde” taal ”te grazen genomen” met
een ding gemeen:
De beschuldiging van antisemitisme.
In een aantal gevallen zelfs ridicuul, wanneer het mensen zijn,
die zijn boek niet eens gelezen hebben! [2]
Dat is bijna om te lachen, als het niet zo ernstig was!

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor Antizionisme en antisemitisme/Verdediging Peter Edel tegen zoveelste beschuldiging van antisemitisme

Opgeslagen onder Divers