Protestschip Gaza onderschept door Israelisch leger/Commentaar op NOS berichtgeving

Protestschip Gaza onderschept door Israelisch leger/Commentaar op NOS berichtgeving

VOORAF

Geachte  lezers

Ongetwijfeld bent u op de hoogte van het recente Israelische legeroptreden in internationale wateren tegen Gaza schip de Estelle, dat vergeefs heeft geprobeerd, de Israelische Gaza blokkade, die de Gazaanse bevolking langzaam uithongert, te doorbreken

Zie http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/3334825/2012/10/20/Protestschip-naar-Gaza-onderschept-door-Isra-euml-lisch-leger.dhtml

Aangezien ik de NOS teletekstberichtgeving incompleet en tendentieus pro Israel vond, heb ik haar onderstaand commentaar doen toekomen

Zie NOS berichtgeving en tekst voor het notenapparaat

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/3334825/2012/10/20/Protestschip-naar-Gaza-onderschept-door-Isra-euml-lisch-leger.dhtml

Vriendelijke groeten
Astrid Essed

AAN DE NOS TELETEKSTREDACTIE
UW BERICHTGEVING DD 20 OCTOBER ”ISRAEL STOPT ACTIVISTENSCHIP”

Geachte Redactie

In uw berichtgeving ”Leger Israel stopt activistenschip” dd 20 october vermeldt u, dat de Israelische marine aan boord is gegaan euphemisme voor ”schip geenterd van een schip met activisten, dat op weg was naar Gaza Na enige informatie te hebben gegeven over schip en opvarenden bericht u, dat zij volgens het Israelische leger de Gaza blokkade wilden doorbreken. Vervolgens vermeldt u, dat de blokkade van Gaza van kracht is vanaf 2007, nadat de ”terreurgroep” uw karakterisering Hamas aan de macht kwam en dat Israel wil voorkomen, dat er via zee wapens naar het gebied worden gesmokkeld. In uw slotzin vermeldt u, dat ”Israelische mariniers in 2010 aan boord van een Turks schip gingen” uw berichtgeving en dat daarbij negen Turken om het leven kwamen

Einde van uw berichtgeving 1

Uw berichtgeving schendt niet alleen de journalistieke principes van hoor en wederhoor Zij is bovendien tendentieus en incompleet en bagatelliseert zowel het recente als eerdere
Israelische marine en commando optreden Bovendien bagatelliseert u de ernst en de aard van de Gaza blokkade

HOOR EN WEDERHOOR

Volgens goede journalistieke principes dient bij nieuwsfeiten de lezing van beide partijen gehoord te worden U hebt in uw teletekstberichtgeving de neiging, slechts de Israelische lezing van gebeurtenissen te vermelden 2, hetgeen helaas ook hier het geval is U vermeldt de Israelische legeractie tegen het schip ”De Estelle”, maar vermeldt er niet bij, dat volgens de lezing van de opvarenden, Israel de actie in internationale wateren zou hebben verricht 3 Zoals u weet is een militaire aanval in internationale wateren verboden volgens het Zeerecht Dat deze lezing van de gebeurtenissen door de opvarenden/demonstranten was genoemd, had u moeten vermelden

TENDENTIEUS EN INCOMPLEET
ISRAELISCHE MILITAIRE ACTIES TEGEN GAZA SCHEPEN

Uw incomplete berichtgeving over de recente Israelische legeracties is al besproken Wanneer er echter doden vallen, zoals op de Gaza Flotilla, is uw falen nog ernstiger U vermeldt namelijk in de laatste zin van uw berichtgeving als volgt: ”In 2010 gingen Israëlische mariniers aan boord van een Turks schip dat de blokkade van Gaza wilde doorbreken. Daarbij kwamen negen Turken om het leven.”

4 Ten eerste vermeldt u niet, dat dit toegegeven door de Israelische autoriteiten een aanval was in internationale
wateren

5 Ten tweede zijn er geen negen, maar negentien Turken om het leven gekomen

6 Ten derde wordt uit uw berichtgeving niet duidelijk, dat het een commando aanval was op ongewapende mensen, wat dus een oorlogsmisdaad is.

7 TENDENTIEUS EN INCOMPLEET/HAMAS ALS ”TERREURGROEP”

Ik citeer u opnieuw
”De blokkade is van kracht sinds de terreurgroep Hamas in 2007 in Gaza aan de macht kwam. ”

Ten eerste

Hamas is een verzetsorganisatie tegen de nu reeds 45 jaar durende Israelische bezetting, ondanks VN Veiligheidsraadsresolutie 242 1967, die Israel opriep. zich terug te trekken uit de in de juni-oorlog veroverde gebieden, waaronder de Palestijnse Inherent aan deze bezetting zoals iedere ter wereld zijn onderdrukking, vernederingen, mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden

8 Verder is nog een destructief gevolg de sinds 1967 plaatsvindende bouw van in bezet Palestijns gebied gebouwdeIsraelisch-Joodse nederzettingen, die in strijd zijn met het Internationaal Recht

9 Daartegen is uiteraard al decennia;ang verzet, legaal tegen het Israelische leger en illegaal aanslagen/raketaanvallen op Israelische burgers/dorpen Hamas heeft zich van zowel legale als illegale verzetsacties bediend, maar ook in Gaza een infrastructuur gecreeerd met medische zorg, onderwijs etc, taken, die Israel als bezettende macht had moeten vervullen

HAMAS IS DUS GEEN TERREURGROEP, MAAR EEN LEGITIEME VERZETSORGANISATIE

Ten tweede
Hamas is begin 2007 via eerlijke verkiezingen aan de macht gekomen en heeft een regering gevormd, die van meet afaan werd geboycot door het Westen en Israel, omdat de verkiezingsuitslag ze niet beviel Na een machtsstrijd met Fatah vormde Hamas inderdaad de enige autoriteit in Gaza, maar sinds wanneer is dat een rechtvaardiging voor de uithongering van een burgerbevolking Want dat is die Gaza Blokkade

TENDENTIEUS EN INCOMPLEET/GAZA BLOKKADE

De in 2008 door de Israelische autoriteiten ingevoerde Blokkade van Gaza betekende een totale afsluiting van Gaza voor de buitenwereld De grenzen werden gecontroleerd door het Israelische leger Voedsel, medicijnen en andere noodzakelijke levensbehoeften werden niet of met mondjesmaat doorgelaten Deze situatie is niet nieuw, want al eerder werd door het Israelische leger naar willekeur de toevoer van producten als brandstof en electriciteit tegengehouden

10 Het blokkeren van voedsel, medicijnen en andere eerste levensbehoeften treft bewust de burgerbevolking en is daarom als collectieve straf artikel 33, 4e Conventie van Geneve verboden Terecht wordt hiertegen consequent geprotesteerd door Amnesty International, Human Rights Watch, het Internationale Rode Kruis en anderen

11 In uw berichtgeving is het onacceptabele en inhumane van een dergelijke blokkade niet terug te vinden en dat vind ik zeer kwalijk

GAZA SCHEPEN

Tegen het onrecht van deze blokkade protesteren de Gaza schepen, die, dat heeft het Israelische leger goed gezien, proberen de blokkade te breken door medicijnen en andere hulpgoederen naar Gaza te brengen Maar ook, om zo aandacht te vragen voor deze onmenselijke blokkade, die een misdaad is tegen de menselijkheid volgens Internationaal Recht

12 TENSLOTTE

Uit bovenstaande hebt u kunnen opmaken, wat mijn bezwaren zijn tegen uw incomplete en tendentieuze berichtgeving die zoals gezegd, niet van vandaag dateert, al zijn er soms verbeteringen merkbaar Dat was echter deze keer allerminst het geval Ik hoop, dat u uit bovenstaande lering mag trekken en ook uit onderstaande noten, het principe van hoor en wederhoor zal laten gelden in uw Israel/Palestina berichtgeving en oog zuly hebben voor de internationaalrechtelijke aspecten van het conflict, zoals de Israelische bezetting, de illegale nederzettingenpolitiek, die maar doorgaat en doorgaat, de even illegale Muurbouw en de inhumane uithongering van de Gazaanse burgerbevolking, de zogenaamde blokkade Gaza

Uw taak is het immers het teletekstlezende publiek juist te informerenNiet om de Israelische bezetting te bagatelliseren

Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam

ZIE VOOR NOTEN ONDER NOS BERICHTGEVING

NOS BERICHTGEVING

http://nos.nl/artikel/431424-leger-israel-stopt-activistenschip.html

Leger Israël stopt activisten-schip

Een foto van het activisten-schip, uitgegeven door het Israëlische leger
EPA
Toegevoegd: zaterdag 20 okt 2012, 12:47
Update: zaterdag 20 okt 2012, 12:53
De Israëlische marine is aan boord gegaan van een schip met activisten dat op weg was naar Gaza. Volgens een woordvoerder van het leger zijn er geen gewonden gevallen.

Het schip Estelle vertrok op 7 oktober uit Napels en vaart onder Finse vlag. Aan boord zijn 20 mensen uit acht verschillende landen. Volgens het leger wilden ze de Gaza-blokkade doorbreken.

Het schip is naar de haven van Ashdod gebracht. Het Israëlische leger zegt dat de opvarenden worden overgedragen aan de immigratiedienst.

Wapens
De blokkade is van kracht sinds de terreurgroep Hamas in 2007 in Gaza aan de macht kwam. Israël zegt dat het wil voorkomen dat er via zee wapens naar het gebied worden gesmokkeld.

In 2010 gingen Israëlische mariniers aan boord van een Turks schip dat de blokkade van Gaza wilde doorbreken. Daarbij kwamen negen Turken om het leven.

P/S

1

NOS
LEGER ISRAEL STOPT ACTIVISTENSCHIP
20 OCTOBER 2012

http://nos.nl/artikel/431424-leger-israel-stopt-activistenschip.html

2

EKUDOS
ISRAELISCHE OUD PREMIER SHAMIR OVERLEDEN/COMMENTAAR OP NOS BERICHTGEVING
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/359325/israelische_oud_premier_shamir_overledenoorlogsmisdadigercommentaar_op_nos_berichtgeving
3

” De demonstranten spraken zelf van een ‘aanval’ en berichtten dat hun schip is geënterd in internationale wateren.”

VOLKSKRANT
PROTESTSCHIP NAAR GAZA ONDERSCHEPT DOOR ISRAELISCH LEGER
20 OCTOBER 2012

”According to Dror Feiler, spokesperson for Ship to Gaza Sweden, Estelle was attacked at 10.15 AM CET. Five or six military vessels surrounded Estelle. Soldiers wearing masks are now trying to board the ship. The attack took place on international waters: N31 26 E33 45”

ESTELLE IS BEING ATTACKED
20 OCTOBER 2012
http://shiptogaza.se/Pressrum/Pressmeddelanden/estelle-being-attacked
4

NOS
LEGER ISRAEL STOPT ACTIVISTENSCHIP
20 OCTOBER 2012

http://nos.nl/artikel/431424-leger-israel-stopt-activistenschip.html

5

BBC
ISRAELI NAVY STORMS GAZA AID SHIP
31 MEI 2010

http://www.bbc.co.uk/news/10195997

6

NU.NL
ISRAEL VALT HULPVLOOT GAZA AAN
31 MEI 2012

http://www.nu.nl/buitenland/2258658/israel-valt…

7

REUTERS
”ISRAEL FLOTILLA ACTION CRITICIZED BY FRIENDS AND FOES”
May 31, 2010
http://www.reuters.com/article/2010/05/31/us-palestinians-israel-reaction-idUSTRE64U29N20100531

HUMAN RIGHTS WATCH
ISRAEL: FULL,IMPARTIAL INVESTIGATION OF FLOTILLA KILLINGS ESSENTIAL
May 31, 2010

http://www.hrw.org/en/news/2010/05/31/israel-full-impartial-investigation-flotilla-killings-essential

AMNESTY INTERNATIONAL
ISRAELI KILLINGS OF GAZA SHIP MUST BE INVESTIGATED”
31 May 2010

http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/israeli-killings-gaza-ship-activists-must-be-investigated-2010-05-31
EKUDOS
ISRAELISCHE AANVAL OP HULPKONVOOI GAZA/BARBARISME OP ZEE
ASTRID ESSED
http://www.ekudos.nl/artikel/250367/israelische_aanval_op_hulpkonvooi_gazabarbarisme_op_zee

8

GAZA/VUILE OORLOG TEGEN DE PALESTIJNSE BURGERBEVOLKING
ASTRID ESSED

http://www.stopdebezetting.com/artikelen/gaza-vuile-oorlog-tegen-de-palestijnse-burgerbevolking.html

9

BTSELEM.ORG
SETTLEMENTS AND LAND
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL LAW

http://www.btselem.org/settlements/international_law

10

HUMAN RIGHTS WATCH
ISRAEL’S FUEL AND POWER CUTS VIOLATE LAWS OF WAR
29 OCTOBER 2007

http://www.hrw.org/news/2007/10/28/gaza-israel-s-fuel-and-power-cuts-violate-laws-war

11

AMNESTY INTERNATIONAL
ISRAEL GAZA BLOCKADE MUST BE COMPLETELY LIFTED
17 JUNI 2010

http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/israel-gaza-blockade-must-be-completely-lifted-2010-06-17

THE INTERNATIONAL RED CROSS
ISRAEL AND THE OCCUPIED TERRITORIES: PROVIDING SUPPORT
IN GAZA AND MONITORING DETAINEES IN HUNGER STRIKE
15 AUGUSTUS 2012

http://www.icrc.org/eng/resources/documents/update/2012/palestine-israel-update-2012-08-15.htm

HUMAN RIGHTS WATCH
ISRAEL/GAZA/EASING BLOCAKDE OF IMPORT A FIRST STEP
21 JUNI 2010

http://www.hrw.org/news/2010/06/21/israelgaza-easing-blockade-imports-first-step 

12

BBC NEWS
UN OFFICIAL SLAMS ISRAEL CRIMES
10 December 2008

”The UN special rapporteur on human rights in the Palestinian territories has said Israel’s policies there amount to a crime against humanity.
Richard Falk’s statement came as UN human rights delegates urged Israel to take nearly 100 measures including ending its blockade of the Gaza Strip. ”

http://news.bbc.co.uk/2/hi/7774988.stm

 

Reacties uitgeschakeld voor Protestschip Gaza onderschept door Israelisch leger/Commentaar op NOS berichtgeving

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.