Israel herdenkt zijn doden/Commentaar op SBS berichtgeving

INLEIDING
Geachte lezers,
Naar aanleiding van het SBS teletekstbericht ”Israel herdenkt zijn doden”, waarbij
bezettingsstaat Israel tot slachtoffer gemaakt werd en in het geheel geen kritische
kanttekening werd gemaakt bij het ontstaan van de Staat Israel en Israel”s vele
schendingen van het Internationaal Recht, heb ik onderstaand commentaar toegezonden
aan de SBS teletekstredactieNieuwsomroepen dienen de journalistieke principes van hoor en wederhoor toe te passen
feitelijkheden correct te vermelden en zich niet lenen voor politieke propaganda machinesZie voor het SBS teletekst nieuwsbericht geheel onderinZie voor het vergelijkbare bericht op Nu.nlNU.NL
ISRAEL HERDENKT ZIJN DODEN
15 APRIL 2013http://www.nu.nl/buitenland/3398567/israel-herd… Vriendelijke groeten
Astrid EssedAAN DE TELETEKST REDACTIE VAN SBS
UW BERICHTGEVING DD 15 APRIL 2013
”ISRAEL HERDENKT ZIJN DODEN”

UW BERICHTGEVING ”ISRAEL HERDENKT ZIJN DODEN”

Geachte Redactie,

Hierbij wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende:

In uw berichtgeving dd 15 april ”Israel herdenkt zijn doden”vermeldt u, dat Israel op
maandag 15 april dus ”zijn gevalllen soldaten en doden bij terreuraanvallen” heeft
herdacht.
Na het aantal volgens Israel omgekomen aantal militairen en defensiemedewerkers
dus geen burgerslachtoffers van terreuraanvallen te hebben opgesomd ”sinds 1860, toen
de Joden naar het gebied begonnen terug te keren” uw bewoording, somt u het aantal
oorlogen op, dat Israel met de Arabische landen gevoerd heeft en noemt de twee opstanden van de Palestijnen ”waarmee Israel te kampen gehad heeft” uw taalgebruik

Na enkele highligts uit de toespraken van de Israelische premier Netanyahu en de minister
van Defensie Moshe Yaalon genoemd te hebben eindigt u met de vermelding van de duur
van de ”dodenherdenking” tot maandag zonsondergang en vergeet u vooral niet te vermelden, dat daarna ”feesten losbarsten voor de viering van de Israelische Onafhankelijkheidsdag”

Uw berichtgeving treft u onder P/S aan

In het verleden heb ik reeds vaker uw berichtgeving becommentarieerd 1.
In dit geval echter kenmerkt uw berichtgeving zich meer dan anders door historische
onjuistheden, van iedere kritische kanttekeningen ontblote tendentieuze berichtgeving
en de schending van het journalistieke principe ”hoor en wederhoor”
Bovendien maakt u geen melding van onloochenbare internationaalrechtelijke feiten, die
juist van zo groot belang zijn bij de verslaggeving over het Midden-Oostenconflict

HOOR EN WEDERHOOR

Een van de belangrijkste journalistieke principes is het hanteren van ”hoor en wederhoor”
Zowel in uw berichtgeving als taalgebruik/formulering komt alleen de Israelisch-zionistische
versie aan bod, terwijl die van de Palestijnen niet door u vermeld wordt
Hierop kom ik terug.

HISTORISCHE ONJUISTHEID/HET JAAR 1860

Historisch gezien is het noemen van 1860 als jaar waarin de Joden begonnen terug te keren naar de toenmalige Ottomaanse kolonie Palestina, geheel onjuist
Wel werd in 1860 een Joodse vestiging een soort guest House Mishkenot Sha”ananim,
gebouwd 2, maar dat was een geisoleerde gebeurtenis.
De Joodse kolonisatie van Palestina kwam na de door T herzl gestichte zionistische beweging in 1895 op gang.

TENDENTIEUZE BERICHTGEVING

In uw berichtgeving vermeldt u, dat Israel sinds haar stichting zes oorlogen heeft gevoerd met Arabische landen en ”te kampen heeft gehad” met twee Palestijnse opstanden
Uit uw taalgebruik zou men afleiden, dat hier sprake is geweest van een gangbare Staatsvorming en duwt u Israel in de slachtofferrol betr die Palestijnse opstanden
Niets is minder waar

ZIONISME/STICHTING STAAT ISRAEL

In 1996 werd door de Oostenrijkse journalist T Herzl het zionisme gesticht, dat inhield
de terugkeer van de Joden naar de toenmalige Turks Ottomaanse kolonie Palestina
Het doel was echter niet alleen ”vestiging” maar de stichting van een joodse Staat, waarvan van meet af aan geen rekening werd gehouden met het feit, dat de eeuwenlang in Palestina
wonende Arabische Palestijnen de rechtmatige bewoners waren.

Deze zionistische aspiraties werden gesteund door het toenmalige Britse Rijk met de
Balfour Declaration in 1917 3, waarbij Groot Brittannie toezegde, zich in te zetten voor de
stichting van een ”Joods Tehuis” in Palestina

Dit kreeg verder vorm toen Groot Brittannie, dat zich na de Eerste Wereldoorlog met Frankrijk meester had gemaakt van de kolonieen van het Ottomaanse Rijk Turkije was
bondgenoot geweest van verliezers Duitsland en Oostenrijk het Mandaat kreeg over Palestina.

Het zionistische staatsstreven van het zionisme stuitte uiteraard op verzet van de opkomende Arabische nationalistische bewging en escaleerde door het aannemen
van VN AV resolutie 181 in 1947, waarbij Palestina, over de ruggen van de rechtmatige
Palestijnse bevolking heen, ”verdeeld” werd in een Joods en Arabisch deel, waarbij Jeruzalem een internationale status kreeg corpus separatum
Naar aanleiding van de eenzijdige uitroeping van de Staat Israel door de zionistische voorman D Ben Goerion in mei 1948 de VN was nog in onderhandeling hoe aan de
nieuwe Staatsvorm vorm zou worden gegeven brak een militaire confrontatie uit tussen
Israelisch zionistische troepen enerzijds en Palestijnen anderszijds uit

Resultaat:
Meer dan 750 000 Palestijnen werden van huis en haard verdreven en 400 Arabische dorpen werden verwoest
Het vluchtelingenprobleem was een feit 4

BEZETTING/NEDERZETTINGEN/MUURBOUW

In uw berichtgeving stelt u Israel ”dat te kampen had met Palestijnse opstanden” als
slachtoffer voor
Dat is te vergelijken met het voorstellen van China als slachtoffer naar aanleiding van
Tibetaanse opstanden

Er is namelijk sinds 1967 een Israelische bezetting van de Palestijnse gebieden Westelijke Jordaanoever, Oost Jeruzalem en Gaza [5, ondanks de unaniem aangenomen
VN Veiligheidsraadsresolutie 242 in 1967, die Israel opriep, zich terug te trekken uit de
in de juni oorlog in 1967 veroverde gebieden, waaronder de Palestijnse.

Israel heeft dit echter tot op de dag van vandaag geweigerd
Hoe kunnen dan Israelische politici spreken van vrede, als zij met onderdrukking doorgaan?

Want inherent aan iedere bezetting daarom noemde ik de Chinese bezetting van Tibet is
inherent onderdrukking, vernederingen en oorlogsmisdaden
Het is dan ook het Palestijnse legitieme recht, zich te verzetten tegen het Israelische
bezettingsleger, militaire doelen en de andere zogenaamde ”defensiemedewerkers”

Behalve een harde bezetting zijn er ook de volgens het Internationaal Recht 6 illegale
in Palestijns gebied gestichte joods Israelische nederzettingen, die hebben geleid tot
meer dan 100 000 Palestijnse landonteigeningen
Deze nederzettingen zijn ook veroordeeld in tenminste twee VN Veiligheidsraadsresoluties,
446 en 452 7
Ook de door bezet Palestijns gebied gebouwde Israelische Muur, die op allerlei manieren
de rechten van de bezette Palestijnse bevolking schendt op onderwijs/medische zorg/
op de eerste levensbehoeften [8 moet genoemd worden

Deze Muur is trouwens bij een uitspraak van het Internationaal Gerechtshof op
9 juli 2004 illegaal verklaard omdat het loopt door bezet Palestijns gebied 9

BEZETTING/OORLOGSMISDADEN EN MISDADEN TEGEN DE MENSELIJKHEID

En dan heeft Israel zich als bezettende macht in de loop van haar geschiedenis, schuldig
gemaakt aan oorlogsmisdaden zoals onder opeenvolgende regeringen opgezette militaire acties tegen Gaza met grote aantallen burgerslachtoffers 10, misdaden tegen de menselijkheid zoals de nog steeds niet opgeheven Gaza blokkade 11 en folterpraktijken
tegen Palestijnse gevangenen 12

Tegen dit licht dienen dan ook zelfmoord acties tegen en raketaanvallen tegen
Israelische burgers worden gezien, die verwerpelijk zijn en in strijd met het
Internationaal Recht, maar wel verklaarbaar, de decennialange landdiefstal, etnische zuiveringen en bezetting meetellend.

EPILOOG

Israel is geen slachtoffer, maar een keiharde bezettingsmacht, die verantwoordelijk is
voor grootschalige oorlogsmisdaden en mensenrechtenschendingen onder de bezette Palestijnse bevolking
Lees er Amnesty International, Human Rights Watch en Btselem maar op na

Die zogenaamde Israelische ”Onafhankelijkheidsoorlog” verkeerde term/niet de Joodse zionisten waren gekoloniseerd, maar de Palestijnen wordt terecht door de Palestijnen
”Nakba” genoemd 13

Er is aan Palestijnse kant geen sprake van het ”wegvagen” van Israel, maar de
ontmanteling van de zionistische Staat en de oprichting van een Palestijnse Staat
met gelijke rechten voor al haar inwoners 14

En de bezettingsterreur, het onbeperkt verderbouwen aan de nederzettingen en het dagelijks terroriseren van de Palestijnse burgerbevolking gaat dag in dag uit door

Daaraan aandacht schenken, gebaseerd op de informatie van gerennommeerde
mensenrechtenorganisaties en het Internationale Rode Kruis, is uw journalistieke
plicht jegens het teletekstlezende publiek

Niet de spreekbuis zijn van de Israelische propaganda machine

Vriendelijk bedankt voor het lezen van deze brief

Vriendelijke groeten
Astrid Essed

1

ISRAEL BOUWT NIEUWE HUIZEN/COMMENTAAR OP SBS BERICHTGEVING
DD 30 NOVEMBER 2012
ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/israel-bouwt-nieuwe-h… 

2

WIKIPEDIA
MISHKENOT SHA”ANANIM

http://en.wikipedia.org/wiki/Mishkenot_Sha ‘ananim

3

WIKIPEDIA BALFOUR DECLARATION

http://en.wikipedia.org/wiki/Balfour_Declaration 

4

UITPERS.BE
60 JAAR ISRAEL OF DE VIERING VAN LANDDIEFSTAL OF ETNISCHE ZUIVERINGEN
ASTRID ESSED
JUNI 2008

http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=2033 

UITPERS.BE
RAMPSPOED OVER PALESTINA
ASTRID ESSED
JUNI 2007

http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1702 

5

12. Is Israël nog steeds een bezettende macht na de terugtrekking uit de Gazastrook en is het nog gebonden aan de Vierde Conventie van Genève?
Ja, Israël blijft volgens het internationaal humanitair recht ook na de terugtrekking een bezettende macht .

VRAAG EN ANTWOORD
ISRAEL’S TERUGTREKKINGSPLAN UIT DE GAZA STROOK

http://www.politics.be/duiding/596/#12 

6

The Fourth Geneva Convention prohibits an occupying power from transferring citizens from its own territory to the occupied territory (Article 49). The Hague Regulations prohibit an occupying power from undertaking permanent changes in the occupied area unless these are due to military needs in the narrow sense of the term, or unless they are undertaken for the benefit of the local population.

BTSELEM.ORG
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL LAW

http://www.btselem.org/settlements/internationa… 

7

WIKIPEDIA
VN VEILIGHEIDSRAADSRESOLUTIE 446

http://nl.wikipedia.org/wiki/Resolutie_446_Veil… 

WIKIPEDIA
VN VEILIGHEIDSRAADSRESOLUTIE 452

http://nl.wikipedia.org/wiki/Resolutie_452_Veil… 

8

BTSELEM.ORG
THE SEPARATION BARRIER

http://www.btselem.org/separation_barrier 

9

BTSELEM.ORG
OPINION OF THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

http://www.btselem.org/separation_barrier/inter… 

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL
IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
9 JULI 2004

http://www.icj-cij.org/docket/index.php?pr=71&a… 

10

CIVIS MUNDI
ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012.
MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT
ASTRID ESSED
8 MAART 2013

http://www.civismundi.nl/index.php?p=artikel&am… 

BEZOEK NETANYAHU AAN NEDERLAND/NEDERLAND LEGITIMEERT
ISRAELISCHE BEZETTING
ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/bezoek-netanyahu-aan-… 

11

BBC
UN OFFICIAL SLAMS ISRAEL CRIMES
10 DECEMBER 2008

http://news.bbc.co.uk/2/hi/7774988.stm 

12

BTSELEM.ORG
TORTURE AND ABUSE UNDER INTERROGATION

http://www.btselem.org/topic/torture 

13

NOS
SANDER VAN HOORN VOLGDE DE NAKBA IN RAMALLAH
15 MEI 2011

http://nos.nl/audio/240674-sander-van-hoorn-vol… 

14

HAMAS, VAN ISLAMITISCHE REVEILBEWEGING TOT PALESTIJNSE REGERING
ASTRID ESSED
JULI/AUGUSTUS 2006

http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1384 

Israël herdenkt zijn doden
Israël heeft maandag zijn gevallen soldaten en doden bij terreuraanvallen herdacht.

Israel herdenkt dodenFotoserie
De sirenes gingen af en het land viel twee minuten stil; cafés en plaatsen van vermaak sloten hun deuren en radio en televisie pasten hun programmering aan.
Israël zegt dat 23.085 militairen en defensiemedewerkers zijn omgekomen sinds 1860, toen joden naar het gebied begonnen terug te keren.
Sinds de stichting van de staat Israël in 1948 voerde het land zes oorlogen met Arabische landen en had het te kampen met twee opstanden van Palestijnen.
Buigen
Premier Benjamin Netanyahu, die zelf een broer verloor die als commando deelnam aan de bevrijding van een gekaapt vliegtuig in 1976 in Entebbe in Uganda, zei in een toespraak dat velen hebben geprobeerd Israël vanaf de oprichting weg te vagen, maar daarin ‘nooit zullen slagen’.
Tijdens een afzonderlijke ceremonie ter nagedachtenis aan de slachtoffers van terreuraanvallen zei de premier dat het land nooit voor terreur zal buigen en altijd achter de daders aan zal gaan.
Vrede
Minister van defensie Moshe Yaalon zei dat Israël vrede wil, maar bedreigingen het hoofd zal bieden. “De wereld kan het probleem van een nucleair Iran niet onder het tapijt vegen, want de geschiedenis leert dat concessies en een gebrek aan vastbeslotenheid een recept zijn voor een gebrek aan controle en rampen”, zei hij.

Reacties uitgeschakeld voor Israel herdenkt zijn doden/Commentaar op SBS berichtgeving

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.