Werkstraf voor slaan agent/Commentaar op NOS berichtgeving

WERKSTRAF VOOR SLAAN AGENT/COMMENTAAR OP NOS BERICHTGEVING

AAN
NOS TELETEKSTREDACTIE
UW BERICHTGEVING DD 30 DECEMBER
”WERKSTRAF VOOR SLAAN AGENT”
Geachte Redactie,
Hierbij wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende:
In uw berichtgeving dd 30 december anno Domini 2013 ”Werkstraf voor slaan
agent” vermeldt u , dat [ik citeer] een achttienjarige man een werkstraf van 80 uur
opgelegd heeft gekregen, omdat hij afgelopen zaterdag tijdens een demonstratie een agent
met een stok op zijn hoofd sloeg”
Ook moet hij, zo vervolgt u uw berichtgeving, een boete van 150 euro betalen.
In uw laatste alinea vermeldt u de reden van de demonstratie, namelijk een
protest tegen de vrijspraak van de agent, die Rishi Chandrikasing doodschoot
en de eis tot ontslag van burgemeester van Aarssen en politiechef van Musscher
Zie uw berichtgeving onder [1]
Van de wijze van uw berichtgeving heb ik met verontwaardiging kennisgenomen, omdat deze
tendentieus is, onvolledig  en totaal voorbijgaat aan het fundamentele journalistieke principe ”hoor
en wederhoor”
UW GEBREK AAN OBJECTIVITEIT
U schrijft in uw berichtgeving, dat de 18 jarige veroordeelde jongeman ”een agent met een stok op
zijn hoofd sloeg” [2]
Daarbij bent u niet objectief, omdat u zonder meer de lezing van politie en OM accepteert.
Naar mijn mening had u dan ook moeten schrijven ”een agent met een stok op zijn hoofd
ZOU hebben geslagen”
HOOR EN WEDERHOOR
In verlengde hiervan hebt u al evenmin het principe ”hoor en wederhoor” toegepast.
Had u dat wel gedaan, dan had u in uw berichtgeving  vermeld, dat de demonstranten van mening waren, dat
er geen eerlijke rechtsgang had plaatsgehad, omdat er niet zou zijn bewezen, dat de veroordeelde
ook werkelijk een zwart-rode vlag [wat de agenten hadden verklaard, terwijl in het dossier
alleen een foto van een zwarte vlag zou zitten]
bij zich zou hebben gehad en dat het OM wel erg slordig zou zijn omgegaan met het verschil
van een al dan niet zwarte of zwart-rode vlag, hetgeen ook wordt genoemd door Omroep West [3]
Ook staat in het relaas van de demonstranten, dat de door de ”klap op het hoofd” getroffen agent,
na de al dan niet aan hem toegediende klap [ik laat dat in het midden] lustig op de demonstranten
insloeg [4]
Dergelijke verklaringen van de ”andere partij” dient u te vermelden.
Dat heet hoor en wederhoor.
HOOR EN WEDERHOOR/POLITIEGEWELD TEGEN DE VEROORDEELDE 18 JARIGE JONGEMAN
Als u de moeite genomen had, hoor en wederhoor toe te passen, had u trouwens ook in
het relaas van de demonstranten kunnen lezen, dat de veroordeelde ”achttienjarige jongeman” in
een politiebusje door agenten in elkaar zou zijn geslagen [5]
Het is uw journalistieke plicht, dat te vermelden, zonder er verder in te treden, wie gelijk heeft.
Dat heet ”hoor en wederhoor”
UW NEGEREN VAN POLITIEGEWELD TEGEN DE DEMONSTRANTEN
Wat ik nog het ernstigste vind in uw berichtgeving is uw negeren van politiegeweld tegen de demonstranten.
Uw berichtgeving over de veroordeling van de 18 jarige jongeman [waarover ik u hier
onder vuur neem] is gedateerd 30 december 2013 [6]
Op 29 december 2013 vermeldde gerenommeerde nieuwswebsite Joop.nl [die u
naar ik aanneem, bij het samenstellen van uw nieuws ook raadpleegt], dat de politie
bij deze demonstratie een man, die reeds geboeid op de grond lag [7]
Door deze berichtgeving niet te vermelden misleidt u bewust het publiek, aangezien u de
indruk wekt, dat het geweld ”slechts” van de demonstranten kwam.
Uit het zien van het filmpje [8] blijkt, dat de politie er ook wat van kan.
UW EERDERE TENDENTIEUZE BERICHTGEVING
BERICHTGEVING DD 28 DECEMBER ”DEMONSTRATIE IN DEN HAAG ONTSPOORT”
Ook in deze berichtgeving neemt u zonder meer de lezing van de politie over en
ontbreekt iedere objectiviteit.
Ieder spoor van ”hoor en wederhoor”
U vermeldt namelijk, dat twee demonstranten agenten met stokken hebben geslagen, nadat
de demonstratie door de politie was tegengehouden [9] , maar over geweld door diezelfde politie
geen woord of opmerking uwerzijds.
Volgens de lezing van de politie [die u dus hebt overgenomen] begonnen de demonstranten schijnbaar
uit het niets te slaan,toen de politie de route blokkeerde, maar volgens de demonstranten begon de politie met slaan en kwam daarop
kennelijk, een terugslaan-reactie van de kant van de demonstranten [10]
Nu laat ik in het midden [en dat hoort u als nieuwsmedium ook te doen] wie
nu als eerste begon te slaan, maar u dient WEL de versie van de demonstranten, dat dat de
politie was, te vermelden.
Nog erger is, dat u niet eens melding gemaakt hebt van de politieklappen, die aantoonbaar
gevallen zijn.
Zie nog maar het bericht van de geboeide arrestant, die, op de grond liggend, een klap
op zijn hoofd kreeg [11]
SAMENVATTEND
Hoor en wederhoor is een van de belangrijkste journalistieke principes
en garandeert de objectiviteit van de journalistiek, die zoveel mogelijk moet worden
nagestreefd.
Het is mij al eerder opgevallen, dat bij berichten over een confrontatie tussen politie
en/of burgers/demonstranten door u en andere media klakkeloos de lezing van de
politie wordt overgenomen.
Ik acht dat een kwalijke zaak, niet alleen, omdat zo vaak politiegeweld wordt doodgezwegen,
maar ook omdat zo het principe ”hoor en wederhoor” wordt verkwanseld en het publiek
een onjuist beeld van de situatie krijgt.
Juist in berichtgeving over de politie, die toch al zwaar in het voordeel is [gewapend, pepperspray,
politiehonden, kogelvrije vesten en eventuele assistentie door de ME] is het zaak, ook de
andere partij aan het woord te laten.
Ik hoop dan ook van harte, dat u deze kritiek ter harte wilt nemen en in het vervolg bij uw
nieuwsberichtgeving over de politie [en uiteraard welk ander onderwerp dan ook] het principe
hoor en wederhoor zult laten gelden.
Dat is uw taak en journalistieke plicht.
Dit lijkt mij een goed voornemen voor het Nieuwe Jaar.
Een prettige Jaarwisseling toegewenst en veel beterschap in uw berichtgeving in 2014
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
[1]
NOS
WERKSTRAF VOOR SLAAN AGENT
30 DECEMBER 2013
TEKST
NOS
WERKSTRAF VOOR SLAAN AGENT
Toegevoegd:  maandag 30 dec 2013, 16:38
Update:  maandag 30 dec 2013, 16:40
Een 18-jarige man uit Den Haag heeft een werkstraf van 80 uur opgelegd gekregen, omdat hij afgelopen zaterdag tijdens een demonstratie een agent met een stok op het hoofd sloeg.
De straf komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie. De man moet de agent ook een schadevergoeding van 150 euro betalen, zo oordeelde de rechter.
Zo’n 50 mensen demonstreerden zaterdag bij het Haagse stadhuis. Ze eisten het vertrek van burgemeester Van Aartsen en politiechef Van Musscher, vanwege het feit dat de agent die de 17-jarige Rishi doodschoot geen straf heeft gekregen.
[2]
NOS
WERKSTRAF VOOR SLAAN AGENT
30 DECEMBER 2013
[3]
OMROEP WEST
80 UUR WERKSTRAF VOOR SLAAN AGENT TIJDENS DEMONSTRATIE RISHI
30 DECEMBER 2013
” Maar volgens de Officier van Justitie maakte de kleur van de vlag niet zo veel uit terwijl zij het wel zelf aanhaalde in de zaak en het wel in het dossier werd besproken”
AUTONOMEN DEN HAAG
KAMERAAD K. WEER VRIJ, MAAR WEL SCHULDIG BEVONDEN
30 DECEMBER 2013
[4]
AUTONOMEN DEN HAAG
KAMERAAD K. WEER VRIJ, MAAR WEL SCHULDIG BEVONDEN
30 DECEMBER 2013
[5]
”Dat K. terwijl hij geboeid was in de politiebus nog in elkaar is geslagen door de politie……..
………deed verder ook niet ter zake.”
AUTONOMEN DEN HAAG
KAMERAAD K. WEER VRIJ, MAAR WEL SCHULDIG BEVONDEN
30 DECEMBER 2013
[6]
NOS
WERKSTRAF VOOR SLAAN AGENT
30 DECEMBER 2013
[7]
JOOP.NL
POLITIE SLAAT WEERLOZE, GEBOEIDE ARRESTANT
29 DECEMBER 2013
[8]
JOOP.NL
POLITIE SLAAT WEERLOZE, GEBOEIDE ARRESTANT
29 DECEMBER 2013
[9]
NOS
DEMONSTRATIE IN DEN HAAG ONTSPOORT
28 DECEMBER 2013
DEMONSTRATIE IN DEN HAAG ONTSPOORT
TEKST
TEKST
Toegevoegd:  zaterdag 28 dec 2013, 16:57
Update:  zaterdag 28 dec 2013, 16:59
Bij een betoging in Den Haag tegen politiegeweld heeft een aantal agenten klappen opgelopen. Twee betogers, van 17 en 25 jaar oud, zijn aangehouden.
Zo’n vijftig mensen liepen naar station Hollands Spoor, waar een agent vorig jaar de 17-jarige Rishi doodschoot. De betogers beschuldigden de burgemeester en de Haagse korpschef van racisme en het gebruik van buitensporig geweld.
Politieagenten hielden de groep tegen bij het station. Twee betogers begonnen daarop de agenten met stokken te slaan. Zowel de organisatie van de mars als de politie noemen het wrang dat juist deze manifestatie op geweld is uitgelopen.
[10]
OOGGETUIGEVERSLAG
ARTIKEL PETER STORM
POLITIEGEWELD TEGEN DEMONSTRATIE TEGEN POLITIEGEWELD
28 DECEMBER 2013
OMROEP WEST
ACTIEVOERDERS DEN HAAG: WIJ HEBBEN GEEN SCHULD AAN RELLEN
28 DECEMBER 2013
OMROEP WEST
DEMONSTRANTEN: POLITIE DEN HAAG CRIMINALISEERT ONS
29 DECEMBER 2012
[11]
JOOP.NL
POLITIE SLAAT WEERLOZE, GEBOEIDE ARRESTANT
29 DECEMBER 2013

Reacties uitgeschakeld voor Werkstraf voor slaan agent/Commentaar op NOS berichtgeving

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.