Israel bouwt nieuwe huizen/Commentaar op SBS berichtgeving

ISRAEL BOUWT NIEUWE HUIZEN/COMMENTAAR OP SBS TELETEKST BERICHTGEVING

SBS TELETEKSTBERICHTGEVING
SBS TELETEKST
ISRAEL BOUWT HUIZEN
30 NOVEMBER 2012
Israel gaat 3000 huizen bouwen voor kolonisten op de bezette
Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem.
De bouw is een reactie op erkenning door de VN van Palestina als Staat
Een Israelische functionaris bevestigde vrijdag tegenover persbureau AFP,
dat de nieuwbouw het gevolg was van de beslissing van de Volkerenbond.
Hij vertelde niet, waar de huizen precies kwamen te staan
Israel is tegenstander van de erkenning door de VN
Alles over het conflict in de Gaza strook in ons dossier
EINDE SBS TELETEKST NIEUWSBERICHT
COMMENTAAR OP SBS 6 TELETEKSTBERICHTGEVING
AAN DE TELETEKST REDACTIE VAN SBS 6
UW BERICHTGEVING ‘DD 30 NOVEMBER 2012
 ”ISRAEL BOUWT HUIZEN”
Geachte Redactie van de SBS 6,
Bij dezen wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende:
In uw nieuwsberichtgeving dd 30 november jongstleden ”Israel bouwt
huizen”, vermeldt u, dat Israel 3000 ”huizen” [uw kwalificatie] gaat bouwen
voor kolonisten op de bezette westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem
U vervolgt uw berichtgeving met de mededeling, dat ”de nieuwbouw”
volgens een Israelische functionaris het gevolg is ”van de beslissing
van de Volkerenbond”
Na te hebben meegedeeld, dat Israel een fel tegenstander is van erkenning
door de VN, besluit u uw bericht met de opmerking, dat alles
over het conflict in de Gaza strook in het SBS dossier is te vinden
Zie uw teletekstbericht onder P/S
Een dergelijke berichtgeving uwerzijds is niet alleen tendentieus en verwarrend,
maar bovendien ook feitelijk onjuist
TENDENTIEUS:
Door uw  openingstitel ”Israel bouwt huizen” en uw kwalificatie ”huizen”
en ”nieuwbouw” wordt door u ten onrechte de indruk gewekt, dat het hier om
reguliere woninguitbreiding zou gaan
Niets is minder waar
Deze zogenaamde ”huizen” betreffen uitbreiding van de in bezet Palestijns gebied gebouwde nederzettingen, die volgens artikel 49, 4e Conventie van Geneve en het Haags Verdrag dd 1907,  in strijd zijn met het Internationaal Recht 
Daarnaast zijn de nederzettingen in twee VN Veiligheidsraadsresoluties, 446 en 452 [1979]
veroordeeld als illegaal , waarbij bovendien werd opgeroepen tot stopzetting van de bouw
Het is van groot belang, dat u de illegaliteit van de nederzettingen vermeldt,
zoals uw Belgische collegae consequent wel doen
Anders ontstaat het valse beeld bij de teletekstlezer, dat het hier om een legitieme
bouw gaat
Ook is uit uw berichtgeving niet duidelijk naar voren gekomen, dat niet alleen de
Westelijke Jordaanoever en trouwens ook Gaza, maar ook Oost-Jeruzalem bezet Palestijns
gebied is
VERWARREND
Verwarrend is, dat u overigens ook nog onjuiste [daarop kom ik nog] begrippen
door elkaar gebruikt
Zo spreekt u over de ”erkenning door de VN van Palestina als Staat” en even
later over ”een beslissing door de Volkerenbond”
Correcter is trouwens te vermelden, dat Palestina van de Algemene Vergadering
van de VN een opwaardering in status heeft gekregen van ”permanente waarnemer” naar
DE DOOR U GESCHOTEN BOK
”VOLKERENBOND”
Wanneer u bericht over welk nieuwsitem ook, lijkt het mij van
belang, dat u zich terdege op de hoogte stelt van correcte historische achtergrondinformatie
Uw opmerking over ‘de beslissing van de Volkerenbond” is, met alle respect,
bijna ridicuul te noemen
Te uwer informatie:
De Volkenbond of Volkerenbond (in het Engels: League of Nations) werd op 25 januari 1919[1]opgericht (eerste algemene vergadering op 10 januari 1920[2]) op basis van het Verdrag van Versailles en gevestigd in Genève, met de intentie om via een supranationale organisatie ‘een einde aan alle oorlogen’ te maken. In zijn grootste vorm (1934-1935) kende de Volkenbond 58 aangesloten landen als leden. De Volkenbond werd opgeheven op 20 april 1946, één dag na zijn laatste vergadering
Er is dus, nogmaals geen sprake van enige beslissing van de ”Volkerenbond”, die
in 1946 is opgeheven en is opgevolgd door de Verenigde Naties
TENSLOTTE

Uit bovenstaande [zie ook de onderstaande bronnen] moge blijken, dat het in uw bericht aan alle
kanten rammelde, zowel betreffende objectiviteit [het niet noemen van de illegaliteit van de nederzettingen].
duidelijkheid [het door elkaar halen van de VN en de Volkenbond] en juiste informatie
[het noemen van de in 1946 opgeheven Volkerenbond als beslissiend Orgaan bij de
upgrading van de status van Palestina]

Ik spreek dan ook de hoop uit, dat u dergelijke tendentieuze en ronduit verkeerde berichtgeving
in de toekomst zult vermijden en vooral de illegaliteit van de nederzettingen niet laat doorgaan
voor een legitieme huizenbouw

Vriendelijke groeten en beterschap toegewenst bij uw berichtgeving over het
Midden Oostenconflict

Astrid Essed

Reacties uitgeschakeld voor Israel bouwt nieuwe huizen/Commentaar op SBS berichtgeving

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.