Israel bouwt 1.187 appartementen in nederzettingen/Commentaar op berichtgeving DeRedactie.be

AAN DE REDACTIE VAN DEREDACTIE.BE
[Zie geheel onderin tekst van uw berichtgeving]
Geachte Redactie,
Hierbij wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende:
In uw berichtgeving dd 11 augustus ”Israel bouwt 1.187 appartementen in nederzettingen”, vermeldt u, dat de
Na een opmerking uwerzijds over een eventuele beinvloeding van de vredesgesprekken door die nederzettingenuitbreiding
vermeldt u het volgende
Ik citeer u
Verder in uw berichtgeving speculeert u voort op de beinvloeding van die nederzettingenuitbreiding op de vredesgesprekken,
noemt de vrijlating van 104 Palestijnse gevangenen [al dan niet als inzet voor de vredesgesprekken],. de uitspraak
van de minister van Wonen, die Palestijns grondgebied ”ons” [Israelisch dus] grondgebied noemt   en besluit met de
uitlating van de Palestijnse onderhandelaar Mohammed Shtayyeh,die uit de Israelische nederzettingenuitbreiding concludeert,
dat Israel de vredesgesprekken niet serieus meent.
 Tot zover uw berichtgeving in het kort
UW OPMERKING OVER DE NEDERZETTINGEN
Ik citeer u wederom
””De uitbreiding van de Israëlische nederzettingen is controversieel. Veel landen beschouwen ze als illegaal, omdat ze worden gebouwd buiten de officiële grenzen van Israël en op Palestijns grondgebied.”
 Met een dergelijke woordkeus [controversieel]  zet u uw lezers op het verkeerde been, omdat u de indruk wekt,
dat de positie van de nederzettingen voor meerdere uitleg vatbaar is, wat apert onjuist is.
U praat daarmee in het straatje van de propaganda van pro Israel
gezinde politici en media , die eveneens spreken over het ”controversiele” karakter van de nederzettingen.
In uw volgende zinsnede vergert u de zaak nogeens door  te stellen, dat ”veel landen” ze als illegaal beschouwen,
waardoor opnieuw de indruk wordt gewekt, dat het een kwestie van interpretatie is.
Vooral stelt mij dit teleur, omdat u in de regel in uw berichtgeving consequent wijst op de illegaliteit
van de nederzettingen.
Niet volgens ”veel landen”, maar volgens het Internationaal Recht.
TE UWER INFORMATIE
ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN/ILLEGAAL VOLGENS HET INTERNATIONAAL RECHT
De sinds eind zestiger jaren in bezet Palestijns gebied gebouwde Israelische nederzettingen zijn
Bovendien is de illegaliteit van de nederzettingen en het verbod op verdere uitbreiding
ook nogeens bevestigd in de VN Veiligheidsraadsresoluties 446 en 452 [1979]
Naast de illegaliteit van de nederzettingen heeft die nederzettingenbouw ook
zonder enige financiele compensatie.
Meer dan 100 000 Palestijnen zijn in de loop der jaren onteigend door de bouw
van deze nederzettingen.
TOT SLOT
Uit bovenstaande is voldoende het illegale karakter van de Israelische nederzettingen naar
boven gekomen.
Niet ”controversieel”, ook niet ”volgens veel landen” illegaal.
Maar volgens de  principes van het Internationaal Recht illegaal.
Ik ga er vanuit, dat u bij toekomstige berichtgeving over de nederzettingen
duidelijk zult refereren aan het illegale karakter van de Israelische nederzettingen
en opmerkingen over het vermeende ”controversiele” karakter achterwege zult laten.
Vriendelijk bedankt voor het lezen van deze brief en van harte beterschap in uw berichtgeving toegewenst.
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam

 

TEKST VAN UW BERICHTGEVING
ISRAEL BOUWT 1.187 APPARTEMENTEN IN NEDERZETTINGEN
De Israëlische minister van Wonen heeft de bouw goedgekeurd van bijna 1.200 nieuwe appartementen in Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem. Het is nu de vraag of de nieuwe bouwplannen de vredesgesprekken zullen beïnvloeden.
De uitbreiding van de Israëlische nederzettingen is controversieel. Veel landen beschouwen ze als illegaal, omdat ze worden gebouwd buiten de officiële grenzen van Israël en op Palestijns grondgebied.

Belga

De aankondiging van de bouwvergunningen kwam er luttele uren voordat Israël de namen van 26 Palestijnse gevangenen bekendmaakte, die komende week zullen worden vrijgelaten. Het vrijlaten van die gevangenen was een voorwaarde voor de Palestijnen om de nieuwe vredesgesprekken op te starten. Die gesprekken worden volgende week voortgezet.
Het is niet duidelijk of de nieuwe bouwplannen roet in het eten zullen gooien. De exacte voorwaarden van Israëli’s en Palestijnen om gesprekken op te starten, zijn niet bekend, maar het lijkt erop dat de Palestijnen hun eis voor een bevriezing van de uitbreiding van de nederzettingen hebben afgezwakt. In ruil zouden in totaal 104 Palestijnse gevangenen worden vrijgelaten.

“Het beste voor het zionisme en voor de economie”

De minister van Wonen Uri Ariel (foto) is alvast duidelijk: “Geen enkel ander land vraagt toestemming om te mogen bouwen op zijn grondgebied”, klinkt het. “We zullen voortgaan met bouwen op ons hele grondgebied. Dat is de juiste beslissing, voor het zionisme en voor de economie.”

© WikiCommons

De bouwplannen omvatten de bouw van bijna 800 appartementen in Oost-Jeruzalem en bijna 400 op de Westelijke Jordaanoever. Omdat daardoor de grenzen van Israël de facto worden verlegd, is de bouwwoede geen cadeau voor de onderhandelaars die de grenzen van een Palestijnse staat moeten uittekenen.
Mohammed Shtayyeh, onderhandelaar in de vredesgesprekken voor de Palestijnen, zegt dat het nieuws van de nieuwe bouwplannen duidelijk maakt dat “de Israëlische regering de vredesgesprekken niet ernstig neemt”.

Reacties uitgeschakeld voor Israel bouwt 1.187 appartementen in nederzettingen/Commentaar op berichtgeving DeRedactie.be

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.