”Stilstaan bij Gaza”/Brief aan Emile Roemer, SP Tweede Kamervoorzitter

 

”STILSTAAN BIJ GAZA”/BRIEF AAN EMILE ROEMER, SP TWEEDE KAMERVOORZITTER

 

AAN EMILE ROEMER

VOORZITTER TWEEDE KAMERFRACTIE SP
UW COLUMN:
”STILSTAAN BIJ GAZA”
Geachte heer Roemer,
Zoals reeds uit de titelkop blijkt, wil ik
graag enkele kanttekeningen maken bij
uw column ”Stilstaan bij Gaza” dd 26 juli 2014 [1]
Mijn grootste punt van kritiek is, dat uw
column misleidend is, omdat deze zo op
het eerste gezicht, voor de minder in het Palestijns
Israelische conflict
ingevoerde lezer, redelijk overkomt, maar dat niet is.
U laat namelijk een aantal essentiele zaken weg, waarop
ik aanstonds terug kom.
Eerst de inhoud van uw column
INHOUD VAN UW COLUMN
In het kort komt uw column hier op neer,
dat u zeer begaan bent met de burgerslachtoffers
”aan beide kanten” [2], hoopt, dat er een duurzaam bestand
kan komen, waarbij gewerkt kan worden aan ”een echte
oplossing”, dat u het conflict ”vreselijk” vindt en van mening
bent, dat de EU veel meer initiatief moet tonen richting
”De Associatieverdragen met Israel en Palestina” [3]
U verwijst ook in uw opmerking over een echte oplossing naar
de illegale bezetting en kolonisatie van Palestina [4]
SCHIJNREDELIJKHEID ONTMASKERD/
BURGERSLACHTOFFERS

 

Ik citeer u:
In Gaza zijn – op het moment dat ik dit schrijf – meer dan 800 doden gevallen bij illegale aanvallen en bombardementen door het Israëlische leger op Palestijns gebied.

Het overgrote deel van deze slachtoffers zijn geen militanten die lukraak met raketten richting Israël schieten, maar onschuldige burgers. Gewone mensen, zoals u en ik, die het liefst gewoon rust en een prettig leven willen. Er zijn bijna 200 kinderen bij, gestorven toen raketten neerkwamen op plekken waar ze juist veilig dachten te zijn, thuis of op school.

Ook aan de andere kant vallen slachtoffers, enkele burgers en tientallen soldaten die Gaza zijn binnengevallen. In 2011 was ik in Sderot, een plaatsje in Israël, waar vaak raketten uit Gaza neerkomen. Ook deze mensen leven in voortdurende angst dat eens op een dag zo’n raket hun huis zal raken. Als beide zijden hun geweld niet staken, zal ook voor hen een normaal leven er niet in zitten.”

Laat een ding duidelijk zijn.

Aanvallen op burgerdoelen, met vaak burgerslachtoffers

als gevolg, veroordeel ik, conform het Internationaal Humanitair

Oorlogsrecht [5], door welke partij ook gepleegd. Dat deel ik met u.

Toch treft mij de schijnredelijkheid in uw betoog.

Met geen woord rept u namelijk [en dat is in dit conflict zo

belangrijk] over de grote ongelijkheid in de burgerslachtoffers.

Volgens recente cijfers van het Ministerie van Gezondheid in Gaza

zijn er tot nu toe 1085 Palestijnen gedood, van wie tachtig

procent burgers en 210 doden, kinderen. [6]

Aan Israelische kant voor zover bekend, als burgerslachtoffers,

twee Israeli’s en een Thaise arbeider. [7]

Op het moment waarop u uw column schreef

lag dit aantal iets lager [800 Palestijnse slachtoffers] [8],

maar het grote verschil aan beide kanten viel niet te

ontkennen.

Die ongelijkheid hoorde u in uw column duidelijk  te vermelden.

Trouwens, ik vind het eenzijdig, dat u wel in S’dorot geweest

bent, maar kennelijk niet in Gaza, waar de nood door de blokkade en

niet aflatende Israelische militaire terreur veel groter en

urgenter is.

Waarom niet?

En zo u wel in Gaza geweest bent, waarom schrijft u

daar dan niet over in uw column?

SCHIJNREDELIJKHEID ONTMASKERD/
”WAAR TWEE KIJVEN, HEBBEN BEIDEN SCHULD”
Ik citeer u
Op dit moment is een tijdelijk bestand van 12 uur overeengekomen. Ik hoop dat dit het begin kan worden van een duurzaam bestand, een lange periode van rust voor beide kanten.”
 
Ik vind dat de Europese Unie veel meer initiatief moet tonen om het conflict tussen Israël en Palestijnen te helpen oplossen. Het lukt de Amerikanen alleen al jaren niet om de strijdende partijen de wapens te laten neerleggen. Met steun van Europese landen kan dat hopelijk wel.”
 
Als de komende dagen opnieuw wordt overlegd, moet de Europese Unie daarbij zijn. De EU heeft associatieverdragen met Israël en Palestina, waarin respect voor de mensenrechten als voorwaarde wordt genoemd.”
 
Het is de hoogste tijd dat we ons daaraan gaan houden, dan kan het bloedvergieten stoppen en kan eindelijk gewerkt worden aan een permanente oplossing voor dit vreselijke conflict.”
 
 
Hoewel u weliswaar duidelijk aangeeft, dat een ”echte oplossing”
is gelegen in [ik citeer u] ”een tweestatenoplossing en dus een einde van de illegale bezetting en kolonisatie van Palestina” en u dus de
Israelische bezetting duidelijk noemt en verwerpt, neemt u dit in
de rest van uw column veel te weinig mee, waardoor de algemene
indruk, die de oppervlakkige lezer krijgt, toch is
”Waar twee kijven, hebben beiden schuld”
Ook de door u gebruikte term ”bloedvergieten” versterkt die indruk,
alsof het om een irrationele strijd gaat, waarvoor beiden evenzeer
verantwoordelijk zijn.
 
Ik hoef u niet in herinnering te brengen, dat het niet alleen
een geheel assymetrisch conflict is, maar een strijd tussen
bezetter en onderdrukte, waarbij de onderdrukte internationaalrechtelijk
geheel gerechtigd is, zich met alle middelen, 
te verzetten tegen het leger van de bezettende macht, hier Israel. [8]
 
Vriendelijk verzoek dus voortaan in uw columns/beschouwingen
over het Israelisch-Palestijnse conflict voortaan iedere suggestie
en zin over ”beide partijen”, ”bloedvergieten in een vreselijk
conflict” en dergelijke misleidende kwalificaties, weg te laten.
 
Leg in plaats daarvan svp de nadruk op de assymetrie van 
het conflict en de verhouding bezetter en onderdrukte en het
recht van de onderdrukte op verzet.
SCHIJNREDELIJKHEID ONTMASKERD/
INZET EU MET HET ASSOCIATIEACCOORD
Ik citeer u
Als de komende dagen opnieuw wordt overlegd, moet de Europese Unie daarbij zijn. De EU heeft associatieverdragen met Israël en Palestina, waarin respect voor de mensenrechten als voorwaarde wordt genoemd. Het is de hoogste tijd dat we ons daaraan gaan houden, dan kan het bloedvergieten stoppen en kan eindelijk gewerkt worden aan een permanente oplossing voor dit vreselijke conflict.”
 
Nog bonter maakt u het in uw voorstel naar de EU toe, tot hantering
van de mensenrechtenclausule betreffende het Associatieaccoord, door beide partijen in een adem te noemen.
Weer uw ”waar twee kijven hebben beide schuld” lijn,
althans in deze column.
 
Israel is een 47 jarige bezetter, die structureel verantwoordelijk
is voor onderdrukking, tirannie, terreur, foltering, buitengerechtelijke
executies, uithongering [blokkade Gaza], landroof 
[illegale nederzettingen en illegale Muurbouw] en militair
geweld. [9]
 
Het is dus alleen aan Israel, de bezettende macht, dat de EU moet
dreigen met economische sancties en opschorting/opzegging van
het Associatieaccoord, zolang het niet heeft voldaan aan
de naleving van het Internationaal Recht.
 
Beeindiging bezetting, ontmanteling illegale nederzettingen, het slopen
van de illegale Muur en erkenning recht op terugkeer van de Palestijnse 
vluchtelingen.
 
Terug naar de onderhandelingstafel is niet eens nodig,
te meer daar Israel tot nu toe vrijwel ieder vredesoverleg
heeft gesaboteerd [vooral door door te bouwen met de
illegale nederzettingen] en  de zogenaamde ”bemiddelaars”
de VS en de EU, zoals u weet verre van onpartijdig zijn.
 
TENSLOTTE
 
U bent niet de eerste SP politicus, die ik kritisch
heb aangeschreven.
Kort geleden was dat nog uw collega, de heer Harry van Bommel
over zijn ernstige uitglijder betr ”Sancties tegen Hamas” [10]
 
Juist van hem, die altijd consequent de Palestijnse zaak had verdedigd,
viel mij dat tegen.
 
Ik spreek de hoop uit, dat zowel Van Bommel als u
zich weer consequent zullen richten op het opkomen
voor het legitieme recht op zelfbeschikking van het Palestijnse
volk, van Bommel door af te zien van uitspraken over ”sancties
tegen Hamas” en u, door de ”waar twee kijven hebben beiden
schuld” doctrine verre van u te werpen en u te blijven richten
op de crux van het hedendaagse Palestijns-Israelische conflict, de bezetting en te blijven ijveren voor economische sancties tegen
deze bezettingsmacht, tot aan die bezetting een einde is
gekomen.
 
Oefent u in dit verband druk uit op de Nederlandse regering
en de EU.
 
Vriendelijk bedankt voor het lezen van deze brief
en veel wijsheid toegewenst.
 
Vriendelijke groeten
 
Astrid Essed
Amsterdam 
 
 
 
[1]
COLUMN EMILE ROEMER:
STILSTAAN BIJ GAZA
26 JULI 2014
[2]
Ook aan de andere kant vallen slachtoffers, enkele burgers en tientallen soldaten die Gaza zijn binnengevallen. In 2011 was ik in Sderot, een plaatsje in Israël, waar vaak raketten uit Gaza neerkomen. Ook deze mensen leven in voortdurende angst dat eens op een dag zo’n raket hun huis zal raken.”
COLUMN EMILE ROEMER:
STILSTAAN BIJ GAZA
26 JULI 2014
[3]
Als de komende dagen opnieuw wordt overlegd, moet de Europese Unie daarbij zijn. De EU heeft associatieverdragen met Israël en Palestina, waarin respect voor de mensenrechten als voorwaarde wordt genoemd.”
COLUMN EMILE ROEMER:
STILSTAAN BIJ GAZA
26 JULI 2014
[4]
Ik hoop dat dit het begin kan worden van een duurzaam bestand, een lange periode van rust voor beide kanten. Pas dan kunnen we gaan werken aan de echte oplossing, namelijk een tweestatenoplossing en dus een einde van de illegale bezetting en kolonisatie van Palestina.”
COLUMN EMILE ROEMER:
STILSTAAN BIJ GAZA
26 JULI 2014
[5]
´´ – Parties to a conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants in order to
spare civilian population and property. Neither the civilian population as such nor civilian persons shall be the
object of attack. Attacks shall be directed solely against military objectives.´´
Article 7,
BASIC RULES OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW IN ARMED
CONFLICTS
[6]
THE VICTIMS OF GAZA: A LIST OF PALESTINIANS
KILLED IN ISRAEL’S ONGOING ASSAULT
28 JULI 2014
[7]
” Fifty-three Israeli soldiers have also died, along with two Israeli civilians and one Thai worker.”
AL JAZEERA
GAZA MOURNS THE DEAD DURING A JOYLESS
EID
29 JULI 2014
[8]
Recognizing the imperative need to put an early end to colonial and foreign domination and alien subjugation,
1. Reaffirms the inalienable right of all peoples under colonial rule, foreign domination and alien subjugation to self-determination, freedom and independence in conformity with General Assembly resolution 1514 (XV) and other relevant resolutions of the United Nations;”
 
UN GA RESOLUTION 3246
 
 
 
[9]
 
CIVIS MUNDI
ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012
MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT
ASTRID ESSED
8 MAART 2013
[10]
 
”VAN BOMMEL WIL SANCTIES TEGEN HAMAS”/BRIEF
AAN HARRY VAN BOMMEL, SP TWEEDE KAMERLID
 
 
REACTIE HARRY VAN BOMMEL OP MIJN BRIEF
 
Beste Astrid Essed
De SP was en is tegen aanvallen op burgerdoelen, door wie ook. Wij veroordelen dus zowel het Israëlische geweld als dat van Hamas. Er lag een Egyptisch voorstel voor een wapenstilstand en dat had Hamas beter kunnen accepteren. Dat zou honderden Palestijnse levens hebben gered. Druk op de leiding van Hamas en Israel om een staakt het vuren zonder voorwaarden vooraf te accepteren vind ik gerechtvaardigd. Geen druk op de bevolking van Gaza maar op de politieke leiding wier salaris wordt betaald door t buitenland. Ik hoop van harte dat dit staakt het vuren er komt zodat onderhandeling over een duurzame regeling weer kunnen worden hervat.

Met vriendelijke groet,

Harry van Bommel
Tweede Kamerlid SP
Bezoek ook mijn weblog www.harryvanbommel.nl
Volg mij op twitter via #harryvandesp
MIJN BEANTWOORDING VAN DE BRIEF VAN HARRY VAN
BOMMEL

Reacties uitgeschakeld voor ”Stilstaan bij Gaza”/Brief aan Emile Roemer, SP Tweede Kamervoorzitter

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.