Vliegramp Oekraine/Over imperialistische belangen/Wapengekletter en oorlogsdreiging/Reactie op artikel Peter Storm

VLIEGRAMP OEKRAINE/OVER IMPERIALISTISCHE
BELANGEN/WAPENGEKLETTER EN OORLOGSHYSTERIE/
REACTIE OP ARTIKEL PETER STORM
Geachte lezers,
Naar aanleiding van de tragische vliegramp boven de Oekraine,
waarbij 298 mensen, waaronder 193 Nederlanders,
zijn omgekomen, barstte in het Westen een  ware oorlogshysterie
los, waarbij bij voorbaat, zonder een spat aan werkelijk bewijs, werd
aangenomen, dat het geen ongeluk was en hiervoor pro Russische
separatisten verantwoordelijk zouden zijn.
Publicisten activist  Peter Storm heeft hierover een uitstekende analyse
ontmaskert, maar de zaak in breder verband bekijkt, door de grote
imperialistische belangen en spanningen, die er rond het conflict in
de Oekraine al lagen, uit de doeken te doen.
Hierbij maakt hij een interessante en naar mijn mening overtuigende vergelijking
Een van de gevaarlijkste kanten van hysterisch oorlogsgekletter is wel
beschuldigingen van landverraad, terwijl zowel politieke als morele
bezwaren tegen een oorlog juist heel gezond zijn.
Ook daar gaat hij op overtuigende wijze op in en zegt hij in zijn slotzin
terecht:
 
OPMERKINGEN:

Wat mij, naast dat gebrek aan bewijs voor de oorzaken van de vliegramp
het meest stoorde, wat Peter Storm in een tweede artikel goed
belicht, is de heldenrol, die nu aan Nederlandse hoogwaardigheidsbekleders
zoals de Koning, minister van Buitenlandse Zaken Timmermans  en vooral premier Rutte wordt toebedeeld.
Vooral van premier Rutte stoort mij dat ernstig.
Wat staat zijn ”medeleven met de slachtoffers” in schril contrast
met zijn onbeschaafde en inhumane opmerking in een NOS gesprek
met de minister president dd 11 juli, waarin hij 100 (toen 100, het zijn
militaire agressie in Gaza, ”niet disproportionneel”’vond.
Tellen Palestijnse slachtoffers en mensenlevens dan niet?
Terecht heeft oud premier van Agt en pleitbezorger van de Palestijnse
Het artikel van Peter Storm en de toenemende oorlogshysterie
was voor mij aanleiding tot een commentaar op zijn website,
wat nu ook hieronder te lezen is.
Natuurlijk gaat het om voorlopige bedenkingen.
We wachten verdere ontwikkelingen af, die hopelijk niet
verder in richting oorlogsinspanningen gaan.
Hopelijk beseffen beide partijen, dat ze militair gezien niet
voor elkaar onderdoen en dat bij een militaire confrontatie iedereen verliest.
Oorlog kent geen winnaars.
Slechts verliezers.
Oorlog is een misdaad tegen het leven.
Astrid Essed
VLIEGRAMP OEKRAINE/MANIPULATIE/OORLOGSDREIGING/
IMPERIALISTISCHE BELANGEN
Beste Peter,
Geachte lezers,
Peter, hartelijk bedankt voor je uitstekende analyse.
Na het vaak op sensatiebeluste en populistische commentaar
in de media, waarbij premier Rutte, minister Timmermans en
de Koning als meelevende helden worden geportretteerd, een hele
verademing.
Wat mij zo frappeert en stoort aan het hele verhaal rond de tragische
vliegtuigcrash is de schuldvraag.
Zonder meer werd vanaf day one aangenomen, dat het wel geen ongeluk
kon zijn en waarom?
Op grond van een of andere Twitter van een van de separatistenleiders,
[dat zij een vliegtuig zouden hebben neergehaald], en de beweringen
vanuit Washington, dat het geen ongeluk zou zijn, maar uit de lucht geschoten.
Nu bestrijd ik dat op zich niet, maar ga er ook niet automatisch in mee.
In mijn boek wijst pas onderzoek naar de zwarte dozen [die nu door de
separatistenleider is overgedragen aan de Maleisische regering] uit,
hoe een en ander echt heeft plaatsgehad.
Dat is minder simpel dan in 1914 bij de aanslag in Serajevo op
de Oostenrijk Hongaarse Aartshertog, toen out and the open
te zien was, dat de man en zijn vrouw werden doodgeschoten.
En natuurlijk heb je gelijk
Een neergeschoten vliegtuig of een gedode Aartshertog maken
geen oorlog.
Er waren [zijn] al grote spanningen.
Heel juist geanalyseerd, Peter.
Maar ondertussen kan het vuurtje wel lekker worden
opgestookt en dat verontrust mij ook.
WHO DON’E IT
Van meet af aan werrd de bal richting separatisten gespeeld
op grond van geen spat aan werkelijk bewijs.
Het is natuurlijk mogelijk, misschien zit het [als het dan geen
ongeluk is] gecompliceerder in elkaar.
Maar in mijn boek volgt eerst een onafhankelijk onderzoek
naar de oorzaak van de ramp, dan, met voldoende voorlopig
bewijs, vervolging van de verdachten [niet de ”daders”,
zoals populist Rutte en consorten zeggen] met alle criteria
voor een eerlijk en onafhankelijk proces.
Het is mij trouwens opgevallen, dat, behalve een vaag bericht over
een twitter van een separatistenleider, de would be aanval niet is
opgeeist door deze separatiasten, een stap, die meestal
volgt.
Maar als zij er toch achter zitten, zou sponsor Rusland ze weleens hebben
ingefluisterd, dat dat niet echt handig zou zijn.
Rusland zou er dan  in worden meegetrokken.
OORLOGSMISDADEN
Nederland denkt vooruit en denk nu alvast in de richting van de
aanklacht/Oorlogsmisdaden.
Zonder het onafhankelijk onderzoek naar de ware toedracht rond de vliegramp
af te wachten.
Maar voor oorlogsmisdaden zijn wel een aantal criteria nodig,
bijvoorbeeld doelbewuste opzet of inschatting van het risico op
burgerslachtoffers, of het kiezen van een wapen, dat kan leiden
tot oorlogsmisdaden.
Zie ook Statuut van Rome ¨(rechtsbasis voor het Internationaal
Strafhof)
Zie definitie ´´warcrimes´´
Stel dat de separatisten erachter zaten, maar bewezen is, dat zij
een Oekrains legervliegtuig wilden ´´pakken´´, dan is
hier dus geen opzet tot oorlogsmisdaden.
Nou ja, voer voor juristen.
In ieder geval zou bij oorlogsmisdaden het Internationaal Strafhof
in het vizier kunnen komen, afhangende of de zaak aan
de gestelde criteria zou voldoen.
Zie daarvoor
Maar goed, zover is het nog lang niet.
Het is trouwens sowieso de vraag OF er ooit een berechting komt,
omdat vervolging een ding is, maar zie de ´´verdachten´´ dan maar eens
uitgeleverd te krijgen, hetzij uit Rusland (de vraag, of Rusland meewerkt),
hetzij uit een oorlogsgebied, dat zij controleren.
No chance
Nogmaals, ALS de separatisten erachter zitten
Voor mij is dat geen uitgemaakte zaak.
OORLOGSDREIGING
De oorlogsdreiging en het anti Russische gevoel vanuit
het Westen baart mij zorgen, niet omdat ik pro Russisch
zou zijn (zowel Poetin, separatisten zijn oorlogsmisdadigers),
maar omdat ik anti oorlog ben en de risico´s op burgerslachtoffers,
toegenomen escalatie en xenofobie onderken.
Achter de regering van de Oekraine, dioe pro Westers is, via een coup
aan de macht is gekomen en waarbij fascisten mee regeren, sta ik
al evenmin als achter Poetin.
De keuze tussen pro Westerse en pro Russische misdadigers
is snel gemaakt, Die is er niet.
Daarin heeft Peter helemaal gelijk.
Zijn opmerking, dat´´ landverraad´´ het hoogst denkbare goed is
in deze situatie, deel ik.
HYPOCRISIE NED REGERING
Ondertussen krijgt premier Rutte fijn de kans, de meevoelende.
mooie meneer uit te hangen.
Ten onrechte.
Om mensenlevens geeft hij, wanneer het hem uitkomt.
In een ´´gesprek met de minister president´´ van de NOS dd 11 juli<
noemde hij de (toen, het zijn er nu 500) 100 Palestijnse
slachtoffers van de Israelische agressie tegen Gaza ”niet disproportionneel”
Zeer schokkend en terecht heeft oud premier van Agt hem middels
een brief van repliek gediend
Ik verwijs er maar even naar
 
Nu echter is deze Rutte zo begaan met de Nederlandse slachtoffers
van de vliegramp?
Meten met twee maten tav menselijke levens en een PR, die hem goed uitkomt.
 
Bah!
 
We wachten de ontwikkelingen verder af, maar laten ons
niet leiden door wapengekletter.
 
Oorlog is een misdaad tegen het leven.
 
Vriendelijke groeten
Astrid Essed

Reacties uitgeschakeld voor Vliegramp Oekraine/Over imperialistische belangen/Wapengekletter en oorlogsdreiging/Reactie op artikel Peter Storm

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.