´´Hoe meer doden, hoe meer aandacht, denkt Hamas´´/Brief aan Trouw over column Ephimenco

´´HOE MEER DODEN, HOE MEER AANDACHT, DENKT HAMAS´´/BRIEF AAN TROUW OVER COLUMN

EPHIMENCO

 

 

 

AAN DE REDACTIE VAN TROUW
PUBLICATIE VAN DE COLUMN
VAN DE HEER S. EPHIMENCO
”HOE MEER DODEN, HOE MEER
AANDACHT, DENKT HAMAS”
Geachte Redactie,
Met grote verontwaardiging heb ik kennis genomen
van een artikel van uw vaste columnist, de heer
S. Ephimenco dd 22 juli, getiteld
”Hoe meer doden, hoe meer aandacht, denkt Hamas” [1]
De titel alleen is naar mijn mening al zo respectloos tegenover
de Palestijnse doden en daardoor zo weerzinwekkend,
dat u publicatie had moeten tegenhouden, maar er is, meer.
In dit schotschrift (anders kan ik het niet noemen), negeert Ephimenco
de oorzaak van
het huidige Israelisch-Palestijnse conflict, draait hij
de schuldvraag over de ellende in Gaza om en tracht
hij met moslimbasherij en een veile verwijzing naar echte/
vermeende antisemitische uitingen tijdens Palestina
demonstraties, de aandacht af te leiden van de gruwelijke realiteit in Gaza.
MOSLIMBASHERIJ
Ik begin met Ephimenco´s lust en leven (tenminste in uw krant),
zijn moslimbasherij. Sinds jaar en dag zaait hij middels de gelegenheid, die
uw krant hem biedt, haat tegen moslims en de Islam, door alles
over een kam te scheren en ´´extremistisch´´ te noemen.
Ook hier weer
Ik citeer
´´’Ja, waarom ook geen demonstraties tegen de moordenaars van Isis? En zo kunnen we nog lang doorgaan.”´´
Wat heeft ISIS te maken met de gewelddadige Israelische militaire
aanval op Gaza.
Juist, helemaal niets.
En daarom kan ik die opmerking als niet anders duiden dan bewuste
haatzaaierij en de poging, gerechtvaardige Palestijnse strijd tegen de
Israelische bezetting en terreur als ´´extremistisch´´ neer te zetten.

 

OMDRAAIING SCHULDVRAAG
Ephimenco noemt weliswaar door Israel gebruikte 
´´disproportionele vuurkracht´´, maar heeft de durf, hiervoor
toch Hamas verantwoordelijk te stellen.
Ik citeer
´´De terroristische Hamas doet er alles aan om de Palestijnse burgers die onder zijn ‘administratie’ vallen, in gevaar te brengen. Door talloze raketten te blijven lanceren. Door deze in drukbevolkte buurten op te slaan of af te vuren. Hoe meer Palestijnse doden, hoe meer aandacht, redeneren de extremisten van Hamas. Deze disproportionele Israëlische vuurkracht is deels verantwoordelijk voor de disproportionele aandacht die dit verre conflict bij ons in Europa genereert. Maar niet alleen. ´´
Ten eerste
Alleen Israel is verantwoordelijk
voor het effect van een militaire aanval in een drukbevolkt gebied.
Want het Internationaal Humanitair Oorlogsrecht is daar duidelijk over.
Het mag niet.
Op iedere conflictspartij rust de verantwoordelijkheid, te allen tijde
onderscheid te maken tussen combatanten (militairen en strijders)
en non combatanten (burgers) (2)
Rapportages van Amnesty International en Human Rights Watch
hebben overtuigend aangetoond, dat Israel zich hieraan in de huidige
militaire aanval op Gaza absoluut niet heeft gehouden (3)
Er zijn zelfs ziekenhuizen aangevallen (4) en het dodental is opgelopen
tot meer dan 800 vanaf begin juli (5)
Duidelijker kan het al niet.
Ten tweede
Raketten Hamas
Laat een ding duidelijk zijn.
Er is absoluut niet bewezen, dat deze raketten van Hamas
afkomstig zijn. De laatste jaren probeert Hamas er juist veel
aan te doen, deze raketaanvallen te voorkomen.
Wel is het waar, dat alle raketaanvallen op burgerdoelen
¨(lees hier/Israelische) verboden zijn volgens het Internationaal
Humanitair Oorlogsrecht, zoals ik zo net noemde (6)
Maar deze raketaanvallen zijn geen enkel excuus voor deze
Israelische militaire agressie tegen Gaza, zoals er wel
meer in het verleden geweest zijn (7)
In feite heeft iedere Palestijnse groepering internationaal
rechtelijk het legitieme recht op miliitair verrzet tegen
de Israelische bezetting (8), zolang het maar gericht is
tegen het Israelische leger.
ISRAELISCHE BEZETTING/CRUX HEDENDAAGSE (vanaf 1967)
ISRAELISCH-PALESTIJNSE CONFLICT
Door op sluwe wijze te verwijzen naar echt/vermeend ´´extremisme´´
van Hamas, groeperingen als ISIS, de huidige Syrische regering etc,
tracht Ephimenco de aandacht af te leiden van de crux van de ellende
De sinds 1967 bestaande Israelische bezetting van de Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem en Gaza (9), ondanks VN Veiligheidsraadsresolutie
242 (1967), die Israel opriep, zich uit de in de juni oorlog (1967) veroverde
gebieden, waaronder de Palestijnse, terug te trekken.
 
Iedere bezetting brengt met zich mee onderdrukking, mensenrechtenschendingen,
tirannie en extreme onvrijheid.
Daar mag de onderdrukte zich tegen verzetten, ook militair, zoals ik
al heb aangeduid. (10)
Daar is niets ´´extremistisch´´ aan.
 
Het is de bezetter, die de extremist is, hier dus Israel.
Die bezetting heeft als bittere vruchten, naast talloze misdaden jegens
de onderdrukten (11) ook nog meegebracht, de illegale nederzettingen (12)
en de illegale Muurbouw, die de Palestijnen verder hebben beroofd van
land en vrijheid van beweging. (13)
 
En dan niet te vergeten, de uithongering van de bevolking van Gaza door
de Gaza Blokkade. (14)
 
Het zijn dan ook de Palestijnen, die vechten voor hun ´´onvervreemdbare
recht op voortbestaan´´, dat dagelijks door Israel wordt bedreigd,
niet bezettingsstaat Israel met zijn hoogwaardig technologische
bezettingsleger. (15)
 
TRAP ONDER DE GORDEL/´´JODENHAAT´´ TIJDENS PRO
PALESTIJNSE DEMONSTRATIES
 
En dan een van de meest laffe aandachtsafleiders van de Gaza ellende
De echte/vermeende uitingen van anti-semitisme tijdens de Gaza demonstraties,
waarbij Ephimenco het weer niet kan laten, zijn moslimhaat te laten zien.
Ik citeer
´´Als Israël een moslimstaat was, zou het Museumplein nooit vollopen.´´
Dat verwaardigt geen tegenreactie mijnerzijds, omdat de bedoeling
van haatzaaien tegen moslims (alsof alleen moslims tegen de Israelische
aanval op Gaza demonstreren) duidelijk is.
Maar keer op keer hameren op uitingen van anti-semitisme, die soms maar gedeeltelijk waar zijn of helemaal niet, leidt bewust de aandacht af van
de Israelische aanvallen op Gaza, die honderden mensenlevens kosten.
Het is geen oprechte bezorgdheid om anti-semitisme, maar het in diskrediet
brengen van goede, strijdbare demonstraties, waarin soms enkelingen
zich misdragen.
Kortom, Ephimenco´s column staat, zoals meestal, weer bol
van de vuilspuiterij.
Ik heb niet eens alles genoemd.
Dat zou te ver voeren en verspilling van tijd.
 
Maar hoe dan ook, u als krant bent medeverantwoordelijk
voor het klimaat van haat en misleiding, dat Ephimenco 
keer op keer weer zaait.
 
Daarom verzoek ik u ook met klem, een beter redactioneel beleid
te voeren en schotschriften als hierboven geanalyseerd, niet
meer te plaatsen, als u tenminste een kwaliteitskrant genoemd wilt worden.
 
Vriendelijk bedankt voor het lezen van deze brief en veel wijsheid toegewenst.
 
Vriendelijke groeten
 
Astrid Essed
Amsterdam 
 
[1]
TROUW
HOE MEER DODEN, HOE MEER AANDACHT, DENKT HAMAS
SYLVAIN EPHIMENCO
22 JULI 2014
(2)
´´ – Parties to a conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants in order to
spare civilian population and property. Neither the civilian population as such nor civilian persons shall be the
object of attack. Attacks shall be directed solely against military objectives.´´
Article 7,
BASIC RULES OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW IN ARMED
CONFLICTS
(3)
HUMAN RIGHTS WATCH
ISRAEL/PALESTINE/UNLAWFUL ISRAELI AIRSTRIKES
KILL CIVILIANS
16 JULI 2014
AMNESTY INTERNATIONAL
ISRAEL/GAZA: UN MUST IMPOSE ARMS EMBARGO AND MANDATE AN
INTERNATIONAL INVESTIGATION AS CIVILIAN DEATH TOLL RISES
11 JULI 2014
 
(4)
AL JAZEERA
DEATHS AS ISRAELI TANKS SHELL GAZA HOSPITAL
21 JULI 2014
(5)
THE HUFFINGTON POST
GAZA DEATH TOLL SOARS PAST 800<
25 JULI 2014
(6)
´´ – Parties to a conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants in order to
spare civilian population and property. Neither the civilian population as such nor civilian persons shall be the
object of attack. Attacks shall be directed solely against military objectives.´´
Article 7,
BASIC RULES OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW IN ARMED
CONFLICTS
(7)
CIVIS MUNDI
ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012
MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT
ASTRID ESSED
8 MAART 2013
(8)
 
Recognizing the imperative need to put an early end to colonial and foreign domination and alien subjugation,
1. Reaffirms the inalienable right of all peoples under colonial rule, foreign domination and alien subjugation to self-determination, freedom and independence in conformity with General Assembly resolution 1514 (XV) and other relevant resolutions of the United Nations;”
 
UN GA RESOLUTION 3246
 
 
 
(9)
Israel maintains effective control over Gaza, controlling all but one of the crossings into the Gaza Strip, the airspace, territorial waters, telecommunications and the population registry which determines who is allowed to leave or enter Gaza. Therefore, Israel is still considered the occupying power and is responsible for the welfare of the inhabitants in the strip under international humanitarian law.”
 
AMNESTY INTERNATIONAL
ISRAEL/OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORIES
 
´´“Under international law, the test for determining whether an occupation exists is effective control by a hostile army, not the positioning of troops,” Whitson said. “Whether the Israeli army is inside Gaza or redeployed around its periphery and restricting entrance and exit, it remains in control.”
 
HUMAN RIGHTS WATCH
ISRAEL/´´DISENGAGEMENT´´ WILL NOT END GAZA OCCUPATION
 
12. Is Israël nog steeds een bezettende macht na de terugtrekking uit de Gazastrook en is het nog gebonden aan de Vierde Conventie van Genève?
Ja, Israël blijft volgens het internationaal humanitair recht ook na de terugtrekking een bezettende macht . Volgens artikel 42 van de bepalingen van Den Haag van 1907, blijft een gebied bezet wanneer de bezettende macht effectieve controle over het gebied blijft uitoefenen. De test is niet zozeer de militaire controle in het bezette gebied, maar de mogelijkheid om het gebied militair en administratief te controleren.
Bron:
VRAAG EN ANTWOORD
ISRAEL’S TERUGTREKKINGSPLAN UIT DE GAZASTROOK
BRIGITTE HERREMANS
(10)
Recognizing the imperative need to put an early end to colonial and foreign domination and alien subjugation,
1. Reaffirms the inalienable right of all peoples under colonial rule, foreign domination and alien subjugation to self-determination, freedom and independence in conformity with General Assembly resolution 1514 (XV) and other relevant resolutions of the United Nations;”
 
UN GA RESOLUTION 3246
 
 
 
(11)
 
CIVIS MUNDI
ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012
MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT
ASTRID ESSED
8 MAART 2013
ZIE ONDER
VOORGESCHIEDENIS
(12)
ILLEGALE NEDERZETTINGEN
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL LAW
SETTLEMENTS AND LAND
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS
”Tal van keren heeft de
EU de nederzettingsactiviteiten op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem
betreurd en herhaald dat nederzettingen en de sloop van huizen door de EU worden
bestempeld als illegaal volgens internationaal recht.”
”BEZETTE PALESTIJNSE GEBIEDEN”
BLADZIJDE 226
MENSENRECHTEN EN DEMOCRATIE IN DE WERELD
VERSLAG OVER EU ACTIE IN 2011
”Recalling that the Security Council described Israels policy of establishing settlements in that territory as a flagrant violation of the Fourth Geneva Convention, the Court finds that those settlements have been established in breach of international law.”
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL
IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
(13)
ILLEGALE MUUR
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL
IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
”Eighty-five percent of the amended route is within the West Bank itself, not along the Green Line.”
THE SEPARATION BARRIER
´´Construction of the Barrier has imposed new restrictions on movement for Palestinians living near its route, in addition to the sweeping restrictions in force since the outbreak of the second intifada. Thousands of Palestinians have difficulty reaching their fields and marketing their produce to other areas of the West Bank. The areas west of the Separation Barrier are among the most fertile in the West Bank. According to the World Bank, the agriculture there generates 8 percent of overall Palestinian agricultural production. The damage to the agricultural sector means that Palestinian farmers cannot get supplementary income and makes it impossible to increase the number of workers in what is the primary sector of Palestinian economy.
The restrictions on freedom of movement also limit the access of Palestinian villagers to hospitals in nearby towns; the educational system suffers because many schools, primarily village schools, depend on teachers who live outside the community and must commute to the school; also family ties and social connections are adversely affected.´´
THE SEPARATION BARRIER
¨(14)
AMNESTY INTERNATIONAL
ISRAEL/OPT
GAZA POWER CRISIS HAS COMPOUNDED 
BLOCKADE’S ASSAULT ON HUMAN DIGNITY
1 DECEMBER 2013
 
 
 
BBC
UN OFFICIAL SLAMS ISRAEL ”CRIMES”
10 DECEMBER 2008
 
 
BLOKKADE GAZA/MISDAAD TEGEN DE MENSELIJKHEID
ASTRID ESSED
FEBRUARI 2008
 
(15)
´´Het Israëlische defensieleger is modern uitgerust. Behalve wapens van Amerikaanse makelij, bijvoorbeeld het M4A1 aanvalsgeweer, de F-15 Eagle en de F-16 Fighting Falcon straalvliegtuigen en de AH-64 Apache, gebruikt het leger ook een grote hoeveelheid door de eigen wapenontwikkelingsdienst ontwikkelde wapens. Het grootste deel hiervan wordt in Israël geproduceerd door onder andere de IMI (Israel Military Industries) , ElbitEl-Op en de IAI. Een bekend Israëlisch wapen is deUzi, maar ook de Desert Eagle, Tavor, Galatz, Galil, Magal, Jericho, Barak, Merkava en de Negev zijn wapens van Israëlische makelij.´´
……..
………
´´Anno 2010 is Israël het enige land met het raketafweerschild Iron Dome, en werkt het samen met de Verenigde Staten om een hoog-energetische laser tegenmiddellangeafstandsraketten te ontwikkelen. Israël heeft de mogelijkheid zelf satellieten in een baan om de Aarde te brengen, net als Rusland, de Verenigde Staten,China, het Verenigd KoninkrijkFrankrijkIndiaJapan en Noord-Korea.´´
 
……
…….
´´
 
De Israëlische defensie maakt gebruik van landmijnen en clusterbommen. Dit ondanks internationale druk om het gebruik van dit soort wapens te verbieden. Evenals tientallen andere landen heeft Israël de Ottawa-conventie, die het gebruik van landmijnen verbiedt, niet ondertekend of geratificeerd.´´
 
 
WIKIPEDIA
 
KRIJGSWEZEN VAN ISRAEL
 

Reacties uitgeschakeld voor ´´Hoe meer doden, hoe meer aandacht, denkt Hamas´´/Brief aan Trouw over column Ephimenco

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.