”Van Bommel wil sancties tegen Hamas”/Reactie op brief van Harry van Bommel, SP Tweede Kamerlid

”VAN BOMMEL WIL SANCTIES TEGEN HAMAS”/REACTIE OP BRIEF VAN
HARRY VAN BOMMEL,  SP TWEEDE KAMERLID
Geachte lezers,
Recentelijk schreef ik Harry van Bommel, SP Tweede Kamerlid,
een brief over zijn in een interview gehouden pleidooi
voor sancties tegen de Palestijnse verzetsbeweging en regering
in Gaza, Hamas, naar aanleiding van de weigering van Hamas,
in te gaan op een eerder staakt het vuren met Israel.
Zijn pleidooi voor sancties bevatte ”economische druk” op Hamas,
Wel nuanceerde van Bommel dit, toen hij door de interviewer
op de humanitaire
consequenties voor de burgerbevolking werd aangesproken, maar
zijn intentie was mij duidelijk.
Anders had hij dat namelijk niet zo expliciet in
het interview gezegd. Van Bommel’s woorden:
”‘Er moet dus meer druk komen op Hamas die de leiding heeft in de Gazastrook en dat kan door economische druk. De hulp die vanuit Europa en vanuit de VN, via het Wereld Voedselprogramma bijvoorbeeld, richting de Gazastrook gaat, toch van levensbelang is voor de Palestijnen daar en ik vind dat daar best als drukmiddel mee gedreigd mag worden.’” 
Duidelijke taal.
 
Omdat ik dit immoreel vind, als zijnde een collectieve straf
voor de burgerbevolking, heb ik hem hierover aangeschreven.
Inmiddels heb ik een reactie van van Bommel ontvangen, die ik direct
hieronder vermeld.
Daaronder mijn beantwoording van de brief van  van Bommel.

Vriendelijke groeten
Astrid Essed
REACTIE HARRY VAN BOMMEL OP MIJN EERDERE BRIEF 
Beste Astrid Essed
De SP was en is tegen aanvallen op burgerdoelen, door wie ook. Wij veroordelen dus zowel het Israëlische geweld als dat van Hamas. Er lag een Egyptisch voorstel voor een wapenstilstand en dat had Hamas beter kunnen accepteren. Dat zou honderden Palestijnse levens hebben gered. Druk op de leiding van Hamas en Israel om een staakt het vuren zonder voorwaarden vooraf te accepteren vind ik gerechtvaardigd. Geen druk op de bevolking van Gaza maar op de politieke leiding wier salaris wordt betaald door t buitenland. Ik hoop van harte dat dit staakt het vuren er komt zodat onderhandeling over een duurzame regeling weer kunnen worden hervat.

Met vriendelijke groet,

Harry van Bommel
Tweede Kamerlid SP
MIJN BEANTWOORDING VAN DE REACTIE
VAN HARRY VAN BOMMEL
Beste Harry van Bommel
Hartelijk bedankt voor je snelle reactie, waarop ik nog even wil ingaan.
Daarom citeer ik maar even de inhoud van jouw brief
”De SP was en is tegen aanvallen op burgerdoelen, door wie ook. Wij veroordelen dus zowel het Israëlische geweld als dat van Hamas. Er lag een Egyptisch voorstel voor een wapenstilstand en dat had Hamas beter kunnen accepteren. Dat zou honderden Palestijnse levens hebben gered. Druk op de leiding van Hamas en Israel om een staakt het vuren zonder voorwaarden vooraf te accepteren vind ik gerechtvaardigd. Geen druk op de bevolking van Gaza maar op de politieke leiding wier salaris wordt betaald door t buitenland. Ik hoop van harte dat dit staakt het vuren er komt zodat onderhandeling over een duurzame regeling weer kunnen worden hervat.”
Ik ga op de belangrijkste punten in het kort in, maar uiteraard niet
op iedere zinsnede.
AANVALLEN OP BURGERDOELEN
Ik citeer jou
”De SP was en is tegen aanvallen op burgerdoelen, door wie ook. Wij veroordelen dus zowel het Israëlische geweld als dat van Hamas.”
Ook ik ben, comform het Internationaal Humanitair Oorlogsrecht [1]
tegen alle aanvallen op burgerdoelen, door welke partij ook gepleegd.
Maak ik ook altijd duidelijk in mijn commentaren. [2]
Wat dat betreft veroordeel ik zowel Israelische aanvallen op burgerdoelen
[vaak indisdriminative attacks of buitengerechtelijke executies, waarbij
burgerslachtoffers vallen], als Palestijnse [het is lang niet altijd Hamas,
vraag mij af, hoe vaak ik het nog moet herhalen]
Maar dat geldt alleen aanvallen op burgerdoelen, waarbij Israel
trouwens veel meer slachtoffers maakt, zoals je weet.
 
HET ALGEMENERE GEWELD
 
Wat het zogenaamde algemenere geweld betreft, staat Hamas [en andere
Palestijnse groepen] in hun recht en Israel NIET.
Israel is een 47 jarige bezettingsstaat.
De Palestijnen zijn internationaalrechtelijk gerechtigd, zich
tegen die bezettingsmacht te veerzetten. [3]
Dat zou jij moeten weten.
 
EGYPTISCHE VOORSTEL TOT WAPENSTILSTAND
 
Ik citeer je
 
Er lag een Egyptisch voorstel voor een wapenstilstand en dat had Hamas beter kunnen accepteren. Dat zou honderden Palestijnse levens hebben gered.”
Of het al dan niet verstandig was van Hamas, is punt twee, maar
met je opmerking over het redden van die Palestijnse levens sla
je niet alleen de plank mis, je draait alles om.
Het is Israel, die met militaire agressie in Gaza is begonnen en
voor de Palestijnse doden door indiscriminative attacks is
alleen Israel verantwoordelijk.
DRUK OP HAMAS
Ik citeer je
”Druk op de leiding van Hamas en Israel om een staakt het vuren zonder voorwaarden vooraf te accepteren vind ik gerechtvaardigd.´´
Ik vind het goed, dat je in je recente Kamervragen over Gaza, de nadruk
hebt gelegd op de Nederlandse inspanning voor de beeindiging van de 
Gaza Blokkade. (4)
Dat geeft je krediet bij mij.
 
Maar dat is later, nadat je het interview, waarnaar ik heb verwezen, hebt afgegeven.
In je interview refereer je aan druk op Hamas, niet op Israel.
Nu kun je zeggen ´´Ja, maar Israel had toen toch dat staakt
het vuren aanvaard`´´
Kan wel zijn, maar Israel was hier de agressor en heeft politiek
gezien de ´´bemiddelaars´´´ (Egypte, bondgenoot van de VS,, VS en EU) aan
zijn kant EN in je interview had je wel duidelijker Hamas´ terechte
voorwaarde voor het Staakt het Vuren, opheffing van de Gaza Blokkade,
kunnen verdedigen, zoals je wel hebt aangekaart in de Kamervragen.
 
ECONOMISCHE SANCTIES TEGEN HAMAS-WERELDVOEDSELPROGRAMMA
 
´´ Geen druk op de bevolking van Gaza maar op de politieke leiding wier salaris wordt betaald door t buitenland.”
In je interview zeg je iets anders
Ik citeer
´´”‘Er moet dus meer druk komen op Hamas die de leiding heeft in de Gazastrook en dat kan door economische druk. De hulp die vanuit Europa en vanuit de VN, via het Wereld Voedselprogramma bijvoorbeeld, richting de Gazastrook gaat, toch van levensbelang is voor de Palestijnen daar en ik vind dat daar best als drukmiddel mee gedreigd mag worden.’ ¨(5)
Dit komt neer op dreigen met verdere uithongering en een economische
terreur tegen dr burgerbevolking en dat is internationaalrechtelijk
verboden en immoreel.
Dat weet je ook
Pas toen de interviewer je aansprak op het lijden van de Palestijnse
bevolking, nuanceerde je deze opmerking, door te zeggen
´´”’je de bevolking geen
voedsel wilde onthouden” maar dat er ”druk komt op de Hamas leiding”
om te ”voorkomen, dat er financiele steun, via de Palestijnse Autoriteit,
bij Hamas terechtkomt” (6)
Maar ook daarmee ben ik het niet eens, zoals ik in het volgende
kopje ga toelichten
ONTHOUDING FINANCIELE STEUN AAN HAMAS
Ik citeer je, nogmaals
´´Geen druk op de bevolking van Gaza maar op de politieke leiding wier salaris wordt betaald door t buitenland´´
Excusez let mots, maar dit is, in mijn boek, nonsens en ongerechtvaardigd.
Hamas is een  wettig gekozen regering, die zo goed en zo kwaad als
het gaat, de economie in Gaza draaiende probeert te houden, ondanks
alle tegenwerking vanuit het Westen en de verwoestende Israelische
aanvallen, die het Westen zonder ingrijpen laat doorgaan.
Iedere keer weer.
Als een regering een besluit neemt, is dat politiek en dan is
iedere economische chantage, haar een ander besluit te laten nemen, zeker
als zij strijdt tegen een bezetting, ongerechtvaardigd en onacceptabel.
Trouwens, leuk en aardig, jouw voorstel, maar aangezien het niet
kan worden gecompleteerd door druk van het buitenland, DE SALARISSEN
VAN DE ISRAELISCHE AGRESSORREGERING NIET UIT TE BETALEN, speelt
jouw voorstel/idee ook nog impliciet de
bezetter in de kaart.
Denk daar maar eens goed over na.
DE WERKELIJKE OPLOSSING
Ik citeer je
 
´´Ik hoop van harte dat dit staakt het vuren er komt zodat onderhandeling over een duurzame regeling weer kunnen worden hervat.´´
Neen Harry van Bommel, onderhandelingen voor een duurzame
regeling, de zogenaamde ´´vredesonderhandelingen´´, zijn
niet afhankelijk van een zogenaamd ´´staakt het vuren´´
In de eerste plaats leert de ervaring, dat die staakt het vuren´s
nooit lang duren.
Maar ten tweede zijn tot nu toe vrijwel alle
vredesonderhandelingen, gesaboteerd door Israel, zoals
je weet.
Niet in ”vredesonderhandelingen” ligt de oplossing,
want het is allang duidelijk, wat er moet gebeuren.
Israel moet zich, conform het Internationaal Recht,
terugtrekken uit de bezette Palestijnse gebieden, de illegale
nederzettingen ontmantelen en de illegale Muur slopen.
Dat en alleen dat is de voorwaarde tot een blijvende en
permanente vrede.
 
Jouw inzet en van je partij zou moeten zijn, de Nederlandse regering
en de EU op te roepen tot sancties tegen Israel, zolang ze daarmee
niet accoord gaan.
 
TENSLOTTE
 
Ik blijf erbij, dat je in je interview met het dreigen van 
economische sancties over de schreef bent gegaan.
 
Vanwege het stellen van de vragen over Gaza [7] heb je weer enig krediet
bij mij opgebouwd.
 
Maar nog een ernstige uitglijder over Palestina en ik zeg
definitief mijn waardering voor en vertrouwen in je inzet
voor Palestina op.
 
Je krijgt een laatste kans.
 
Verspeel die niet.
 
Veel succes en wijsheid toegewenst.
 
Ik beschouw de discussie hierover als beeindigd.
 
Vriendelijke groeten
 
Astrid Essed
Amsterdam
[1]
´´ – Parties to a conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants in order to
spare civilian population and property. Neither the civilian population as such nor civilian persons shall be the
object of attack. Attacks shall be directed solely against military objectives.´´
Article 7,
BASIC RULES OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW IN ARMED
CONFLICTS
[2]
”Wel is het waar, dat alle raketaanvallen op burgerdoelen
¨(lees hier/Israelische) verboden zijn volgens het Internationaal
Humanitair Oorlogsrecht, zoals ik zo net noemde”
”HOE MEER DODEN, HOE MEER AANDACHT, DENKT HAMAS”/
BRIEF AAN TROUW OVER COLUMN EPHIMENCO
ASTRID ESSED
 
 
[3]
 
Recognizing the imperative need to put an early end to colonial and foreign domination and alien subjugation,
1. Reaffirms the inalienable right of all peoples under colonial rule, foreign domination and alien subjugation to self-determination, freedom and independence in conformity with General Assembly resolution 1514 (XV) and other relevant resolutions of the United Nations;”
 
UN GA RESOLUTION 3246
 
 
 
[4]
 
 
WEBLOG HARRY VAN BOMMEL
GAZA ONDER VUUR
25 JULI 2014
[5]
VAN BOMMEL WIL SANCTIES TEGEN HAMAS
YOUTUBE
 
 
DAILYMOTION
 
 
 
 
 
CIDI
 
 
[6]
ZIE NOOT 5
 INTERVIEW HARRY VAN BOMMEL
”VAN BOMMEL WIL SANCTIES TEGEN HAMAS”
[7]
WEBLOG HARRY VAN BOMMEL
GAZA ONDER VUUR
25 JULI 2014

Reacties uitgeschakeld voor ”Van Bommel wil sancties tegen Hamas”/Reactie op brief van Harry van Bommel, SP Tweede Kamerlid

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.