Vliegramp Oekraine/Gerechtigheid JA/Oorlogshitserij NEE

 

VLIEGRAMP OEKRAINE/GERECHTIGHEID JA/OORLOGSHITSERIJ NEE

Geachte lezers,
Over de achterliggende imperialistische spanningen, die aan de
vliegramp in de Oekraine voorafgingen, heeft publicist en activist
Peter Storm een interessant artikel geschreven, waarin hij
om zich heen dreigt te grijpen.
Daarop heb ik een reactie op zijn website geplaatst, die inging
van de pro Russische separatisten, die door het Westen als schuldigen
lijken te worden aangewezen.
Hoe vaag dat zogenaamde bewijsmateriaal wel is, heeft Peter Storm
overtuigend aangetoond in een tweede artikel.
In een commentaar ben ik nog verder ingegaan op het gevaar
Op de website Joop.nl verscheen een artikel van eindredacteur Francisco
van Jole, waarin ik het in zoverre eens was, dat ook hij zich
kantte tegen die oorlogsstemming.
Aan de andere kant vond ik het ook wat hetzerig.
Zinnen als hieronder [ik citeer uit het artikel, tussen aanhalingstekens] zijn populistisch,
niet naar mijn smaak en helpen niet aan objectieve journalistiek.
Van de eindredacteur van een redelijk progressieve website als Joop.nl mag je beter verwachten.
Als reactie heb ik naar Joop.nl een commentaar gezonden, dat
hieronder te lezen is.
Astrid Essed

 

 
 
EINDREDACTEUR VAN JOOP.NL
VLIEGRAMP OEKRAINE
GERECHTIGHEID JA/OORLOGSHITSERIJ NEE
Geachte lezers van Joop,
´´

Is het de bedoeling dat we de rouw van onze landgenoten gaan verzachten door andere mensen dood te maken?´´

In de openingszin van het artikel ´´Nooit meer rusten´´ van Joop
eindredacteur Francisco van Jole kan ik mij goed vinden.
Ook ik (en ik hoop met mij velen) heb me de afgelopen tijd gestoord aan
het hysterische politieke en media gekletter annex oorlogshysterie.
Oorlog leidt tot ellende en onschuldige slachtoffers aan beide kanten.
Oorlog is een misdaad tegen het leven.
En recht doen aan de slachtoffers van de vliegramp in de Oekraine
doe je niet door meer slachtoffers te maken, maar door echt gerechtigheid
te doen.
 
SCHULDVRAAG/WHO DONE IT
 
Wat mij de laatste tijd zo is opgevallen en ik ook zeer
gevaarlijk vind is dat er, zonder enig noemenswaardig bewijs,
maar direct vanuit werd gegaan, dat het geen ongeluk was en dat
de verantwoordelijken te zoeken waren bij de pro Russische
separatisten.
De enige aanwijzingen daarvoor zijn tot nu toe, statements uit de
VS en een of andere tweet/uitspraak van een pro Russische
separatistenleider.
Echter, zonder gedegen onderzoek naar de zwarte dozen is er nauwelijks
een zinnige conclusie te trekken.
Dat dat dan toch gebeurde en klakkeloos door media en politiek
werd overgenomen, vind ik uiterst gevaarlijk.
Zo ontstaat een oorlogsstemming.
Zo ontstaat oorlog.
Het is enigszins vergelijkbaar met de manier, waarop direct na de
aanslagen van 11 september, Osama bin Laden als verantwoordelijke
werd aangewezen, iets, waarvoor tot de dag van vandaag geen substantieel
en hard bewijs is geleverd.
En dan is er betreffende die vliegramp beschuldiging nog iets opvallends.
Wanneer dergelijke militante organisaties een aanslag plegen, eisen
ze vaak omstandig de verantwoordelijkheid op, met een politieke
verklaring.
Dat is hier niet gebeurd.
Voordat dus in dergelijke ´´opzet´´ termen gedacht wordt, moet er
door middel van harde aanwijzingen ´´een redelijk vermoeden
van schuld´´ zijn.
En als dat het geval is, dan volgt volgens de code van een beschaafde samenleving een vervolging van de verdachten, in een eerlijk en
onafhankelijk proces.
Geen oorlog.
Trouwens, nog los van alle morele bezwaren, zou militair ingrijpen hoogst
onverstandig zijn, zowel politiek als militair.
Tenslotte heeft Rusland niet de eerste de beste troepenmacht.
Dit wordt ook uitgelegd door Generaal Buiten Dienst Van Kappen ¨(1)
GEEN KEUZE OPTIE
Voor alle duidelijkheid
De pro Russische separatisten en sponsor Rusland (Poetin) zijn mijn
vrienden niet. Beiden zijn zij politieke criminelen (los van het eventueel
neerschieten van dat vliegtuig), beiden zijn zij oorlogsmisdadigers.(2)
De pro Westerse Oekraiense regering, waarin fascisten zitting hebben (3)
is al geen haar beter, en al evenmin de Westerse imperialistische
landen.
Nederland, dat zo graag andere landen de maat meet, steunt deze
Oekraiense regering, (die bovendien in Oost Oekraine oorlogsmisdaden
begaat, evenals trouwens die pro Russische separatisten), wetend
dat zij gedeeltelijk uit fascisten bestaat (5)
Uit dergelijk geboefte (Rusland en pro Russische separatisten enerzijds,
pro Westerse Oekraiense regering en Westerse imperialisten/Lees oorlogs
misdadigers in Irak/Afghanistan etc anderszijds) valt niet te kiezen.
Beide kanten wijs ik af.
Maar dat betekent niet, dat er geen bewijslast moet komen
voor de omstandigheden, waaronder dat vliegtuig is neergestort.
En iedereen, aan welke kant ook, heeft altijd recht op
een eerlijk proces.
HYPOCRIET EN WEERZINWEKKEND
DE MARK RUTTE SHOW
Buiitengewoon stuitend is de manier, waarop de Nederlandse politiek de tragische
vliegramp wil uitbuiten door de held of trooster van het volk uit te hangen.
Minister Timmermans, die er geen been in ziet, de Oekraiense fascistische
regering te steunen (6), maar wel een gloedvolle redevoering in de VN afsteekt..
Nog weerzinwekkender vind ik de hypocrisie van premier Rutte, die zo begaan
is met Nederlandse levens, maar in een NOS interview dd 11 juli ´´gesprek
met de minister president´´ opmerkte, dat hij 100 Palestijnse doden (het zijn er inmiddels meer dan 500) ´´niet disproportionneel´´ vond. (7)
Tellen Palestijnse levens dan niet
In een woord
Stuitend en meten met twee maten
EPILOOG
Gerechtigheid, na een gedegen onderzoek en geen oorlog of
oorlogsgekletter.
Niet alleen ´´Nationale Rouw´´, maar internationale
handhaving van de mensenrechten.
En een humane behandeling van vluchtelingen  in Nederland.
Zolang dat niet gebeurt, is de politieke invulling van die
Nationale Rouw, onoprecht, hypocriet en meten met twee maten.
Niet alleen Nederland, maar de hele wereld bestaat uit mensen, met
recht op respect en humaniteit
Astrid Essed
 
ZIE NOTEN
(1)
NOS
VAN KAPPEN/MILITAIR INGRIJPEN HOOGST ONVERSTANDIG
20 JULI 2014
(2)
RUSSIA
HUMAN RIGHTS WATCH
´´WHO WILL TELL ME WHAT HAPPENED TO MY SON´´
27 SEPTEMBER 2009
UKRAINE/REVIEW OPERATIONS IN SOUTH EAST
6 JUNI 2014
(3)
CHANNEL 4 NEWS
HOW THE FAR RIGHT TOOK TOP POSTS IN
UKRAINE´S POWER VACUUM
5 MAART 2014
(4)
UKRAINE/REVIEW OPERATIONS IN SOUTH EAST
6 JUNI 2014
(5)
NEDERLANDSE REGERING ONDERSTEUNT OEKRAIENSE FASCISTEN
PETER STORM
(6)
NEDERLANDSE REGERING ONDERSTEUNT OEKRAIENSE FASCISTEN
PETER STORM
(7)
BRIEF VAN OUD PREMIER DRIES VAN AGT AAN PREMIER
MARK RUTTE

Reacties uitgeschakeld voor Vliegramp Oekraine/Gerechtigheid JA/Oorlogshitserij NEE

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.