”Van Bommel wil sancties tegen Hamas”/Brief aan Harry van Bommel, SP Tweede Kamerlid

”VAN BOMMEL WIL SANCTIES TEGEN HAMAS”/BRIEF AAN HARRY VAN BOMMEL, SP TWEEDE KAMERLID

 

Beste Harry van Bommel
Bij dezen wil ik graag je aandacht vragen voor het volgende:
Zoals je weet heb ik altijd grote waardering voor je gehad als
een van de weinige pleitbezorger van de Palestijnse
zaak in de Tweede Kamer.
Deze waardering heeft echter een onherstelbare deuk opgelopen
 door een interview met jou op of rond 15 juli,
waarin je pleitte voor meer druk en wel economische druk
op Hamas, om het toen gepoogde staakt het vuren
[bemiddeld door de Egyptische president Sisi] af
te dwingen. [1]
Je uitspraak voor het leggen van economische druk op
Hamas vind ik onacceptabel en immoreel, maar daarop kom ik
zo terug.
Eerst dit

 

VERWERPING STAAKT HET VUREN DOOR HAMAS
In het interview verklaarde je afwijzing van het staakt het vuren
door Hamas[ik citeer je zo letterlijk
mogelijk]  als ”buitengewoon onverstandig”, ”frustratie van de pogingen
van de Internationale Gemeenschap [Egypte voorop, maar ook vanuit
druk van Amerika en Europa], om te komen tot een
onmiddellijk staakt het vuren”
Ook beklaagde je je, dat Hamas kennelijk als voorwaarde stelt
”een allesomvattend accoord” met opheffing van de blokkade en opening
van de grensovergangen. [2]
Ik moet een  beetje lachen wanneer ik je hoor praten over
Hamas’ ”frustratie van de pogingen van de Internationale
Gemeenschap” [3]
Het is immers Israel, dat niets anders heeft gedaan dan vrijwel ieder vredes
proces om zeep te helpen, nog niet zo lang geleden,
door vrolijk door te bouwen aan de illegale nederzettingen
in bezet Palestijns gebied [en dat frustreert meestal vredes
onderhandelingen] en te weigeren, 26 Palestijnse gevangenen vrij te laten. [4]
Lachwekkender is nog je duidelijke bevreemding, dat Hamas ”kennelijk
als voorwaarde stelt ”een allesomvattend accoord met opheffing van de
blokkade en opheffing van de grensovergangen”’ [5]
Dat ”allesomvattende” valt wel mee, omdat het normale en
meer dan redelijke eisen zijn, te verwachten, dat de uithongeringsoperatie
van Gaza, want dat is die blokkade [collectieve straf, weet je nog] ‘[6]
ten einde komt en tevens die beperking van vrijheid van beweging,
de afsluiting van de grensovergangen, wanneer Israel daar zin in heeft.
ECONOMISCHE DRUK OP HAMAS
Maar waarover ik echt ben gevallenen ook van ben geschrokken, zijn je opmerkingen over ”economische druk op Hamas”
Ik pik de belangrijkste delen uit je betoog
”‘Er moet dus meer druk komen op Hamas die de leiding heeft in de Gazastrook en dat kan door economische druk. De hulp die vanuit Europa en vanuit de VN, via het Wereld Voedselprogramma bijvoorbeeld, richting de Gazastrook gaat, toch van levensbelang is voor de Palestijnen daar en ik vind dat daar best als drukmiddel mee gedreigd mag worden.’ [7]
Een dergelijke uitspraak mag je van een VVD politicus verwachten, uit de mond van iemand als jij, die zich jarenlang
sterk heeft gemaakt voor de Palestijnse zaak, in de Tweede Kamer als een van de weinigen, is dit zeer schokkend.
Dit is, ten eerste, politieke chantage van een grof soort:
”Stem in met een door Egypte [trouw VS bondgenoot] met druk vanuit
Europa en de VS [bepaald geen ”neutrale” bemiddelaars in het
vredesproces, zoals je weet] geimplementeerd ”Staakt het
vuren”, anders kun je eten voor je bevolking vergeten”
Dit is, en dat is het ergste, een economische terreur tegen de
burgerbevolking, ook wel ”collectieve straf” genoemd.
Want door te dreigen met economische sancties, hier door jou
gespecificeerd met ” De hulp die vanuit Europa en vanuit de VN, via het Wereld Voedselprogramma bijvoorbeeld, richting de Gazastrook gaat, toch van levensbelang is voor de Palestijnen” [8],
promoot je in feite, nogmaals, een collectieve straf en dat is immoreel, onacceptabel en zeker iemand als jou, onwaardig.
In jouw plaats zou ik mij schamen, dat je daarop nog werd gewezen door
de interviewer, die opmerkte ”maar de Palestijnse bevolking in Gaza
lijdt al enorm op dit moment en dan laat u ze nog meer lijden.” [9]
En hoewel je je antwoord nuanceerde en zei, dat ”’je de bevolking geen
voedsel wilde onthouden” [10], maar dat er ”druk komt op de Hamas leiding”
om te ”voorkomen, dat er financiele steun, via de Palestijnse Autoriteit,
bij Hamas terechtkomt” [11], komt het er. gezien je opmerking over
”als drukmiddel dreigen met de hulp, die uit Europa en vanuit de VN komt”,
wel degelijk opneer, dat je via een collectieve straf, van Hamas medewerking
wil afdwingen.
En trouwens, wat is opschorting van financiele hulp aan Hamas anders
dan het economisch treffen van de reeds zo getroffen Gazaanse burgerbevolking?
Dit valt mij enorm van je tegen en heeft mijn vertrouwen in je inzet
voor de Palestijnse zaak zeer geschokt.
GAZA VRAGEN
Ik geef toe, dat je recentelijk verstandige Kamervragen over Gaza hebt gesteld.
[12]
Weliswaar laat, zoals een van de commentatoren op je weblog, terecht, opmerkte
[13], maar toch.
Ik zou hieraan willen toevoegen
Beter dan niets.
Laat onverlet, dat je eenzijdige opmerkingen over de Hamas
frustratie van het staakt het vuren, hetgeen direct goed door Cidi
is ontvangen [14], het dreigen met economische sancties en nota
bene refererend aan het ”van levensbelang voor de Palestijnen zijnde” [15]
Wereldvoedselprogramma, zeer ernstige uitglijders zijn, politiek,
internationaalrechtelijk en vooral, moreel.
Ik hoop, dat je niet doorgaat op deze ingeslagen weg en ten halve keert.
TENSLOTTE
Aan het begin van mijn brief schreef ik, dat mijn waardering voor jouw
inzet door die chantage uitspraak over ”economische sancties
tegen Hamas” een onherstelbare deuk heeft opgelopen.
Desondanks wil ik je vanwege je stellen van de recente vragen[16]  en je
vroegere inzet voor de Palestijnse strijd, nog een laatste
kans geven.
Maar mocht je betreffende Palestina nog zo’n uitglijder maken,
dan zeg ik mijn vertrouwen in je inzet definitief op.
Dat zal je dan ook van mij te horen krijgen.
Verspeel deze kans niet en verbeter je.
”Liever ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald”
Hou dat spreekwoord in gedachten.
Ik wens je veel wijsheid hierin toe.
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
[1]
VAN BOMMEL WIL SANCTIES TEGEN HAMAS
YOUTUBE
 
 
DAILYMOTION
 
 
 
 
 
CIDI
 
 
[2]
ZIE NOOT 1, INTERVIEW HARRY VAN BOMMEL
”VAN BOMMEL WIL SANCTIES TEGEN HAMAS”
[3]
ZIE NOOT 1, INTERVIEW HARRY VAN BOMMEL
”VAN BOMMEL WIL SANCTIES TEGEN HAMAS”
[4]
NRC
EUROPESE DIPLOMATEN: ISRAEL BLOKKEERT
HET VREDESPROCES
[5]
ZIE NOOT 1, INTERVIEW HARRY VAN BOMMEL
”VAN BOMMEL WIL SANCTIES TEGEN HAMAS”
[6]
AMNESTY INTERNATIONAL
ISRAEL/OPT
GAZA POWER CRISIS HAS COMPOUNDED 
BLOCKADE’S ASSAULT ON HUMAN DIGNITY
1 DECEMBER 2013
 
 
 
BBC
UN OFFICIAL SLAMS ISRAEL ”CRIMES”
10 DECEMBER 2008
 
 
BLOKKADE GAZA/MISDAAD TEGEN DE MENSELIJKHEID
ASTRID ESSED
FEBRUARI 2008
 
[7]
ZIE NOOT 1, INTERVIEW HARRY VAN BOMMEL
”VAN BOMMEL WIL SANCTIES TEGEN HAMAS”
[8]
ZIE NOOT 1, INTERVIEW HARRY VAN BOMMEL
”VAN BOMMEL WIL SANCTIES TEGEN HAMAS”
[9]
ZIE NOOT 1, INTERVIEW HARRY VAN BOMMEL
”VAN BOMMEL WIL SANCTIES TEGEN HAMAS”
[10]
Interviewer
”Maar de Palestijnse bevolking in Gaza
lijdt al enorm op dit moment en dan laat u ze nog meer lijden.”
Van Bommel
”Nou ja, waar het om gaat is dat er druk komt op de
autoriteiten daar, op de Hamas leiding en dat betekent niet,
dat je de bevolking voedsel moet onthouden, maar wel bijvoorbeeld,
dat je voorkomt, dat er financiele steun, via de Palestijnse Autoriteit,
bij Hamas terechtkomt”.
ZIE NOOT 1, INTERVIEW HARRY VAN BOMMEL
”VAN BOMMEL WIL SANCTIES TEGEN HAMAS”
[11]
ZIE NOOT 10
[12]
WEBLOG HARRY VAN BOMMEL
GAZA ONDER VUUR
25 JULI 2014
 
 
[13]
 
REACTIE 8
 
 
 
  1. Je bent er wel HEEL LAAT bij!!Waarom zo traag??Reactie door Herman — zaterdag 26 juli 2014 @17:28
 
[14]
 
 
CIDI
VAN BOMMEL WIL SANCTIES TEGEN HAMAS
15 JULI 2014
 
 
 
 
[15]
 
 
ZIE NOOT 1, INTERVIEW HARRY VAN BOMMEL
”VAN BOMMEL WIL SANCTIES TEGEN HAMAS”
[16]
WEBLOG HARRY VAN BOMMEL
GAZA ONDER VUUR
25 JULI 2014

Reacties uitgeschakeld voor ”Van Bommel wil sancties tegen Hamas”/Brief aan Harry van Bommel, SP Tweede Kamerlid

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.