Maandelijks archief: juli 2014

Duizenden bij pro Palestijns protest/Geweld Israelische bezettingsstaat/EU/Geen woorden, maar daden/Reactie op AT5

DUIZENDEN BIJ PRO PALESTIJNS PROTEST/GEWELD ISRAELISCHE
BEZETTINGSSTAAT/EU/GEEN WOORDEN, MAAR DADEN/REACTIE OP AT5 
Sinds begin juli raast het Israelische militaire monster, het IDF, weer
En de Israelische misdaden stapelen zich, zoals gewoonlijk
op.
dodelijke luchtaanvallen, niets is Israel weer
eens te dol.
Ik zeg ”weer eens”, omdat dat het patroon is van Israelische aanvallen
Maar daarvoor hoef ik niet naar 2004 terug te gaan.
Kijk naar het tol aan dodelijke slachtoffers  bij de Operaties
En dan is bij die ”Cast Lead” Operatie, ook nog eens
door het Israelische leger gebruik gemaakt van Witte Fosfor
als wapen, wat bij gebruik in dichtbevolkte gebieden, zoals
En deze dodelijke operaties gaan maar door, jaar in, jaar uit.
We moeten de bezette Westelijke Jordaanoever daarbij niet
vergeten.
Naar aanleiding van de tragische ontvoering en dood van drie 
nu toe onbekenden,  begon het Israelische leger
administratieve detentie [detentie zonder vorm van aanklacht
Reminder:
Collectieve straffen  zijn verboden volgens het Internationaal Recht.
ISRAEL’S RECHT OP ZELFVERDEDIGING/LAAT ME NIET LACHEN/
ISRAEL’S ENIGE RECHT/RECHT OP BEEINDIGING VAN DE TIRANNIE
VAN DE BEZETTING
Vanaf de aanval op Gaza wisten zowel die hard bondgenoot de VS en
EU politici  niets anders te beweren, dan dat Israel ”recht op zelfverdediging”
heeft.
Een interessant voorbeeld van een kromme redenatie, die ook hun eigen
medeplichtigheid aan Israel’s misdaden moet verhullen.
Redenatie is gebaseerd op de Palestijnse raketaanvallen op
Het militair treffen van burgerdoelen is niet gelegitimeerd, voor
geen enkele strijdende partij.
Maar dat is slechts de VORM van het verzet tegen Israel.
Het Palestijns verzet tegen bezettingsstaat Israel is
Ik draai het om:
Het zijn, de PALESTIJNEN, die recht op zelfverdediging hebben, niet
Israel.
Israel heeft recht op zelfverdediging, als het door een andere STAAT
wordt aangevallen, net zoals Nederland recht op zelfverdediging
heeft bij een Belgische aanval, om maar een voorbeeld te noemen.
Maar wat Israel aangaat is dit een strijd tussen bezetter en onderdrukte
en mag de onderdrukte zich met alle middelen en zeker militair,
verzetten.
Waaraan de onderdrukte zich, net als de bezetter, wel moet houden
is het Internationaal Humanitair Oorlogsrecht  en dat staat geen
militaire aanvallen op burgers toe.
Geen Palestijnse raketaanvallen op Israelische burgerdoelen dus.
WEL OP HET ISRAELISCHE BEZETTINGSLEGER!
Maar daar heeft Israel ook een truc op bedacht, door ALLE
Palestijnse militaire aanvallen ´´terroristisch´´ te noemen, inclusief
die op het Israelische leger.
Maar dat zegt iedere tiran en bezetter.
Nog iets over dat ´´recht op zelfverdediging´´
Redenatie trekt krom, vanwege Israel´s status van bezettende macht.
Het enige zinnige, dat je daarover nog kan zeggen, is dat Israel
het recht (maar ook de plicht) heeft, de eigen burgers te beschermen.
Maar dat moet dan ook ´´bescherming´´ inhouden, zoals luchtafweergeschut
(wat Israel zeer geavanceerd heeft in de vorm van het raketafweerschild de Iron Dome), schuilkelders etc.
Sinds wanneer houdt ´´bescherming van eigen burgers´´ in, andere burgers
Zelfs is er bericht, dat enkele uren geleden een ziekenhuis door
Een oorlog tegen ziekenhuizen en patienten.
Kan het nog lager.
Misdadig.
En de Palestijnen hebben geen Iron Dome…..
En dan is er nog iets.
Volgens het Internationaal Recht is Gaza nog steeds bezet gebied,
DEMONSTRATIES
Zowel in Nederland als internationaal hebben indrukwekkende
solidariteitsdemonstraties met de geterroriseerde bevolking in
Gaza plaatsgevonden.
In noem die in Den Haag en in Amsterdam, waarop ik
op AT5 commentaar gegeven heb.
Internationaal vonden onder andere demonstraties plaats in Londen,
DE EU EN ISRAEL
Als het niet zo ernstig was, kon de EU houding tegenover
Israel verwezen worden naar het theater van de Lach of
de grote publieke misleiding.
Het aantal veroordelingen, of liever gezegd, alle keren,
dat de EU door Israel veroorzaakte burgerslachtoffers ´´betreurt´´
, is bijna niet te tellen.
Ook over deze Israelische operatie ´´Protective Edge´´ worden
Je zou het haast gaan geloven, ware het niet, dat zoiets weinig
overtuigend overkomt. als het bij mooie woorden en
krokodillentranen blijft.
Er zijn door Israel oorlogsmisdaden gepleegd, zoals
En volgens de laatste berichten zou Israel zijn oude misdaad
herhaald hebben, aanvallen met witte fosfor.
Zeer verbaasd ben ik daarover echter niet, wanneer de EU door allerlei
handelsovereenkomsten, de banden met Israel verder aanhaalt.
Wanneer de Britse premier Cameron en anderen vasthouden aan het
fabeltje van Israel’s ”recht op zelfverdediging”.
Waarbij de Nederlandse premier Rutte nog een stap verder gaat
door  het lef te hebben, te verklaren, dat
hij 100 Palestijnse doden niet ”disproportionneel” vindt, iets waarvoor
Voor premier Rutte tellen kennelijk Palestijnse mensenlevens
veel minder.
Fraai is dat.
 
De EU laat zich weer lelijk kennen.
 
Krokodillentranen voor het wereldtoneel, keiharde, vuile
politiek in reality.
 
Middelen heeft de EU natuurlijk genoeg.
 
 
EU SHAME ON YOU.
 
Zolang de EU niet duidelijk stelling neemt tegen Israel’s misdaden
en vooral Israel prest, zich terug te trekken uit 
de bezette Palestijnse gebieden, is de EU zowel politiek als
moreel medeverantwoordelijk voor deze en andere misdadige
operaties.
 
En natuurlijk voor alle andere gevolgen van de Israelische bezetting.
 
Zie hieronder mijn reactie op AT5
 
 
Astrid Essed
 
REACTIE OP AT5
 
 

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor Duizenden bij pro Palestijns protest/Geweld Israelische bezettingsstaat/EU/Geen woorden, maar daden/Reactie op AT5

Opgeslagen onder Divers

Leuzen en verf bij huizen topmensen G4S en KLM/Adhesiebetuiging/G4S en KLM/Besmette bedrijven met bloed aan hun handen

FOTO VAN DE ACTIE ´´LEUZEN EN VERF BIJ HUIZEN TOPMENSEN G4S
EN KLM

 

 

LEUZEN EN VERF BIJ HUIZEN TOPMENSEN G4S EN KLM/ADHESIEBETUIGING/

G4S EN KLM/BESMETTE BEDRIJVEN MET BLOED AAN HUN HANDEN
Geachte lezers,
In de nacht van 12 op 13 juli anno Domini 2014 heeft de actiegroep ´´The Visitors´´
de huizen van de heren Hans van Duijst, managing director van G4S West Europa
en Erik Swelheim, CFO van KLM, beklad met leuzen en verf.
In een verklaring  leggen de Visitors uit, dat deze actie is ingegeven door
de besmette praktijken van beide ondernemingen.
DE BESMETTE PRAKTIJKEN VAN G4S/BEVEILIGING VREEMDELINGEN

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor Leuzen en verf bij huizen topmensen G4S en KLM/Adhesiebetuiging/G4S en KLM/Besmette bedrijven met bloed aan hun handen

Opgeslagen onder Divers

´´Tragiek van de Palestijnen zit in hun gestoorde zelfbeeld´´/Brief aan de Volkskrant over racistisch en denigrerend artikel

AAN DE REDACTIE VAN DE VOLKSKRANT
UW TOLERANTIE VOOR TENDENTIEUZE, FEITELIJK
ONJUISTE EN RACISTISCHE
PRO ISRAEL ARTIKELEN.
OPROEP
Stop met de publicatie van hele of halve racistische,
feitelijk onjuiste en naar Palestijnen toe denigrerende artikelen.
Geachte Redactie,
Van een kwaliteitskrant mag bij het
plaatsingsbeleid van artikelen
een evenwicht in tegengestelde standpunten
aangaande politieke onderwerpen
verwacht worden, alsook het  weergeven
van een juiste voorstelling van zaken,
vrij van discriminatie en haatzaaierij.
Hierin hebt u de afgelopen weken ernstige steken laten
vallen, door twee uitgesproken pro
Israel artikelen te plaatsen, waar ook nog eens
feitelijke onjuistheden in staan.
Een artikel is zelfs zo ernstig, dat het journalistiek
gezien, de term ”racistische bagger” ‘verdient.
Ik doel op het artikel van de heer Dirk Jan van Baar
dd 17 juli ”Tragiek van de Palestijnen zit in hun gestoorde
zelfbeeld” [1]
Een dergelijke titel zou voor u al reden moeten zijn om de alarm
bellen te laten rinkelen, omdat op een racistische en denigrerende
wijze alle Palestijnen als een soort neuroten worden neergezet,
Kort samengevat [ik zou nachtwerk hebben, als ik
op alle bagger zou ingaan] komt Baar’s betoog op het
volgende neer:
Israel ”lijdt” onder de bezetting van de Palestijnse gebieden.
Niet de Israelische militaire operatie[s], maar Hamas
veroorzaakt de burgerdoden in Gaza.
De Joden [dat schrijft hij] blinken uit in zelfkritiek, terwijl
de Palestijnen maar lopen te klagen.
Palestijnen lopen maar raketten af te schieten, in plaats van
tot verantwoord zelfbestuur te komen.
En nu de mooiste en tevens kolonialistisch-archaische
Ik citeer Baar
”Nationale onafhankelijkheid is geen natuurrecht, ook dat moet je eerst verdienen”
Ik heb het niet nodig, een dergelijk verdichtsel aan vedraaiingen en onzin,
uitgebreid te weerleggen.
Iedereen, die zich ook maar enigszins in het conflict heeft verdiept, gruwt
hiervan.
Toch wil ik u op enkele zaken wijzen.
BEZETTING
De Palestijnen spelen geen slachtoffer. Ze zijn het.
Zoals alle onderdrukten slachtoffer zijn van een  bezetting,
die altijd tirannie, willekeur, intimidatie en oorlogsmisdaden inhoudt [2]
Daartegen hebben de Palestijnen, volgens Internationaal Recht EN
de eeuwenoude moraal [hebben de Nederlanders ook niet gestreden
tegen de Spaanse overheersing in de Tachtigjarige oorlog] het
recht, zich te verzetten. [3]
Granted, militaire aanvallen op burgerdoelen, want dat zijn
raketaanvallen vanuit Gaza meestal, zijn verboden [4], voor
alle strijdende partijen.
Maar het recht op militair verzet blijft overeind.
BITTERE VRUCHTEN VAN DE BEZETTING
Het is wel lef van Baar, te beweren, dat Israel lijdt onder de
bezetting, terwijl Israel in alle olpzichten heeft geprofiteerd.
Betalingen aan de Palestijnse Autoriteit lopen via Israel,
Israel heeft een monopolie op medicijnlevering aan Gaza [5]
De ergste diefstal is nog wel de landdiefstal door
de nederzettingen, die illegaal zijn volgens het Internationaal
Recht (6), iets wat door Baar zeer bagatelliserend
wordt afgedaan, terwijl de Wesrbank vrijwel volgebouwd is
met die nederzettinge, die nog steeds worden uitgebreid.
Dan hebben we nog de Illegale Muur, die door bezet
Palestijns gebied loopt (7) en de Palestijnen in hun
bewegingsvrijheid beperkt. (8)
En dan natuurlijk de Blokkade van Gaza, die neerkomt
op terreur en uithongering van de Gazaanse bevolking (9)
door van Baar euphemistisch ´´afgrendeling van de Palestijnse gebieden´´
(10)
Sinds wanneer is het normaal, dat onschuldige mensen worden
opgesloten. Juist ja, dat noemt men een ´´collectieve straf´´
en is verboden volgens het Interrnationaal Recht (11)
 
BLOEDIGE ISRAELISCHE MILITAIRE AANVALLEN
Van Baar draait alles om.
Hij beschuldigt Hamas van burgerdoden in Gaza, terwijl Israel
keer op keer zijn bloedige sporen achterlaat, of het nu Operatie
Cast Lead (12) of deze huidige ´´Protective Edge´´ is.
Een greep uit deze laatste operatie
Buitengerechtelijke executies(13), huisvernietigingen,
bombardementen van huizen,het doodschieten van
ongewapende mensen, waaronder vier kinderen
aan het strand (14)
Dit alles heeft binnen een week tijds geleid tot zeker 193
doden. (15)
Aan Israelische kant een dode (16)
TENSLOTTE
Misschien zult u zeggen ´´Hiervan zijn wij als redactie op
de hoogte´´
Dan is mijn vraag
Waarom geeft u dan ruimte aan dergelijke bagger van van Baar,
niet alleen feitelijk onjuist, maar ook nog tendentieus en in
hoge mate denigrerend, tot op het racistische af, naar
Palestijnen, die bijna als redeloze wezens worden voorgesteld.
En een week geleden gaf u ook al ruimte aan de onzinnigheden
van Cidi directeur Esther Voet in haar artikel
´´Israel kan in deze oorlog nooit winnen´´ (17),
dat ik in een reactie heb weerlegd (18)
Ik wil u dan ook dringend oproepen, dergelijke spreekbuizen
van de Israelische bezettingsstaat, wiens militair optreden
keer op keer wordt veroordeeld door Amnesty, Human Rights Watch
en Btselem.org (19), geen podium meer in uw krant te geven.
Blijft u dat toch doen, dan bent u in journalistieke zin medeverantwoordelijk
voor deze onsmakelijke pro Israelpropaganda, waarbij de bezetting en de
misdaden van Israel tegen een weerloze burgerbevolking worden vergoeilijkt
en/of gebagatelliseerd.
U bent dan kwaliteitskrant af, omdat u de gangbare en universele
criteria voor humaniteit achter u hebt gelaten.
Ik ga ervan uit, dat u het niet zover wilt laten komen,
op uw schreden terugkeert en eerlijke, op internationaalrechtelijke
feiten gebaseerde artikelen weer een kans geeft.
Bij wie wilt u horen
Bij het Internationaal Recht of haar vertrappers.
That´s the question.
Vriendelijk bedankt voor het lezen van deze brief.
Vriendelijke groeten

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor ´´Tragiek van de Palestijnen zit in hun gestoorde zelfbeeld´´/Brief aan de Volkskrant over racistisch en denigrerend artikel

Opgeslagen onder Divers

Manifestatie voor Israel op de Dam/Verdediging tirannie van een bezettingsstaat/Reactie op AT5

MANIFESTATIE VOOR ISRAEL OP DE DAM/VERDEDIGING
TIRANNIE VAN EEN BEZETTINGSSTAAT/REACTIE OP AT5
VOORAF
Geachte lezers,
burgerbevolking, is er begin juli anno Domini
Aanleiding, of liever gezegd, voorwendsel, was deze keer de tragische dood van drie door onbekenden op de bezette Westbank ontvoerde en gedode Israelische jongeren.
Zij waren afkomstig uit een van de in de bezette Palestijnse Westbank bestaande  illegale nederzettingen.
Zonder enig bewijs wees Israel Hamas als schuldige aan,
Erger nog:

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor Manifestatie voor Israel op de Dam/Verdediging tirannie van een bezettingsstaat/Reactie op AT5

Opgeslagen onder Divers

(Human Rights Watch)/Israel/Palestine/Unlawful Israeli Airstrikes Kill Civilians

ISRAEL/PALESTINE/UNLAWFUL ISRAELI AIRSTRIKES KILL CIVILIANS

 

Bombings of Civilian Structures Suggest Illegal Policy
JULY 16, 2014
Israel’s rhetoric is all about precision attacks but attacks with no military target and many civilian deaths can hardly be considered precise. Recent documented cases in Gaza sadly fit Israel’s long record of unlawful airstrikes with high civilian casualties.
Sarah Leah Whitson, Middle East director

(Gaza) – Israeli air attacks in Gaza investigated by Human Rights Watch have been targeting apparent civilian structures and killing civilians in violation of the laws of war. Israel should end unlawful attacks that do not target military objectives and may be intended as collective punishment or broadly to destroy civilian property. Deliberate or reckless attacks violating the laws of war are war crimes, Human Rights Watch said.

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor (Human Rights Watch)/Israel/Palestine/Unlawful Israeli Airstrikes Kill Civilians

Opgeslagen onder Divers

[Artikel Peter Storm]/Netanyahu tegen Palestijnen: jullie capituleren niet ? Dan moorden wij verder

NETANYAHU TEGEN PALESTIJNEN: JULLIE CAPITULEREN NIET? DAN MOORDEN WIJ

VERDER

 

dinsdag 15 juli 2014

Dat was een wel heel kort staakt-het-vuren rond Gaza. Of beter gezegd: het was een pauze in de bombardementen die Israël had ingelast, in afwachting van Hamas’ instemming op wat feitelijk een verkapte capitulatie van Hamas zou zijn geweest. Hamas bedankte voor die eer. Israël hervatte haar luchtaanvallen. Hamas zal wel weer overal als de grote boosdoener worden aangewezen. Maar het is Israël dat zich via deze hele manoeuvre extra ruimte voor haar moordpolitiek heeft verworven.

 

Gisteravond ging er vrij opeens het bericht dat een staakt-het-vuren op handen was. Egypte had een voorstel in die richting gedaan. De Israëlische regering accepteerde het plan. Dat was sluw: als Hamas ook akkoord zou zijn gegaan, had Israël verregaand haar zin gekregen, en als Hamas het zou afwijzen zou Israël zich extra gerechtigd voelen weer te gaan bombarderen. Het voorstel behelsde een onvoorwaardelijke stop aan zowel Palestijnse raketbeschietingen als Israëlische bombardementen, opening van Gaza’s grensposten, gevolgd door besprekingen. Dat kwam niet in de buurt van wat Hamas verlangde“dat Israël de blokkade van de Gazastrook zou opheffen; dat Israël de agressie in de Bezette Gebieden beëindigt; dat Israël Palestijnse gevangenen vrijlaat, velen waarvan eerder waren vrijgelaten in de Shalit-deal en opnieuw waren gearresteerd op de Westoever in de zogenaamde operatie ‘Broeder’s Hoeder’”, aldus Mya Guarnieri in een verstandig stuk op de kritische Israëlische website +972. De Shahit-deal was een gevangenenruil; operatie ‘Broeders’Hoeder” was de naam voor de klopjacht op Palestijnen als reactie op de moord op drie Israëlische jongens – Israëlische onderdrukkingsmaatregelen die doorgevoerd werden terwijl de Israëlische regering toen al wist dat die jongens al dood waren, een feit dat die regering welbewust stil hield. Zo kon ze doen alsof ze die jongens nog aan het opsporen was terwijl ze in feite gewoon op Palestijnenjacht was gegaan, met al snel 560 arrestaties en zes Palestijnse doden. Zes slachtoffers van Israëlisch staatsgeweld waarvoor geen Hamas-raketten zelfs maar als smoes dienst deden..

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor [Artikel Peter Storm]/Netanyahu tegen Palestijnen: jullie capituleren niet ? Dan moorden wij verder

Opgeslagen onder Divers

´´Israel kan in deze oorlog nooit winnen´´/Vijf leugens van het CIDI ontmaskerd

INLEIDING
Ik ben van het Cidi, DE propagandamachine van de
Israelische bezettingsstaat in Nederland (1), wel het een en ander aan leugens,
misleiding en onzinnigheden gewend, maar het artikel van Esther
Voet, directeur van het Cidi in de Volkskrant, slaat echt alles.
Let wel, natuurlijk ken ik deze kromme Cidi redeneringen wel,
maar je moet maar lef hebben, ze te lanceren in het heetst van de zoveelste
Israelische operatie des verderfs tegen de Palestijnen. (2)
Het door mij gewraakte artikel van Esther Voet (van hieraf ´´Voet´´ genoemd)
heet ´´Israel kan in deze oorlog nooit winnen´´ (3) en is gedateerd 11 juli
2014, toen het Israelische offensief des doods tegen Gaza en de daaraan voorafgaande terreur tegen de bezette Westbank (4) al in volle
gang was.
Zie onderstreept het artikel van Voet
Het artikel van Voet is niet lang, maar hangt zo van onjuiste voorstelling
van feiten,hetze berichtgeving verdraaiingen en leugens aan elkaar, dat in feite iedere zin
wel weerlegging verdient.
Dat is natuurlijk ondoenlijk, dus heb ik er de vijf
voornaamste leugens uitgehaald, die ik hieronder zal ontmaskeren.
VOORAF
CRUX CONFLICT
BEZETTING
Crux van alle gewapende confrontaties
in het Israelisch-Palestijnse conflict en wijselijk door Voet
verzwegen of slechts zijdelings genoemd, is de 47 jaar durende
Israelische bezetting van de Palestijnse gebieden, ondanks
 VN Veiligheidsraadsresolutie 242 (1967), waarin Israel werd opgeroepen,
zich terug te trekken uit de in de juni oorlog (1967) veroverde
gebieden, waaronder de Palestijnse.
Tegen iedere bezetting, die immers willekeur en tirannie inhoudt,
is verzet legitiem en noodzakelijk [5].
Dat niet ieder verzet gelegitimeerd is (wanneer het burgerdoelen
betreft) is een ander verhaal.
Maar het is niet ”Israel, dat vecht tegen splintergroeperingen´´ [6]
Het zijn Palestijnse verzetsorganisaties, die een gerechtvaardige
strijd voeren tegen bezettingsmacht Israel.

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor ´´Israel kan in deze oorlog nooit winnen´´/Vijf leugens van het CIDI ontmaskerd

Opgeslagen onder Divers

[Human Rights Watch]/Dispatches: Qatar’s Labor Reforms Fall Short

DISPATCHES: QATAR’S LABOR REFORMS FALL SHORT

 

FEBRUARY 11, 2014

The Qatar Supreme Committee, the body charged with delivering the Gulf state’s 2022 World Cup, this morning released its Workers’ Welfare Standards. In this detailed 50-page document, the committee outlines how it intends to ensure the basic rights of foreign migrant workers involved in select projects related to the construction of stadiums and associated infrastructure. (Another quasi-governmental body, the Qatar Foundation, released a similar set of standards in April 2013.)

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor [Human Rights Watch]/Dispatches: Qatar’s Labor Reforms Fall Short

Opgeslagen onder Divers

[Human Rights Watch]/Qatar: Serious Migrant Worker Abuses

QATAR: SERIOUS MIGRANT WORKER ABUSES

 

Construction Boom Not Accompanied by Labor Reform
JANUARY 21, 2014
Qatar is in the spotlight over an issue that blights the Gulf region, and Qatari officials should see this as an opportunity to set a positive example. If Qatar seizes the opportunity, it will win international acclaim.
Sarah Leah Whitson, Middle East director

(Beirut) – International criticism over serious abuses of migrant workers was focused onQatar during 2013, Human Rights Watch said today in its World Report 2014. The authorities have ignored warnings to reform a legal and regulatory system that facilitates forced labor.

Human Rights Watch said in January 2013 that without major reforms, the tens of thousands of migrant workers building infrastructure for the 2022 FIFA World Cup would face exploitation and misery. Further revelations were made in 2013 of appalling living and working conditions and high death rates for migrant workers. But despite mounting international criticism, Qatari authorities have given no indication they intend to carry out needed reforms.

 

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor [Human Rights Watch]/Qatar: Serious Migrant Worker Abuses

Opgeslagen onder Divers

[Socialisme.nu]/Al 1200 arbeiders omgekomen bij bouw voor WK in Qatar

AL 1200 ARBEIDERS OMGEKOMEN BIJ BOUW VOOR WK IN QATAR

 

Geplaatst door redactie socialisme.nu, maandag 7 juli 2014, 18:00 

Terwijl alle ogen zijn gericht op het WK in Brazilië, groeit de kritiek op de regering van Qatar. In dit Golfemiraat, een van de rijkste landen ter wereld, wordt het WK van 2022 georganiseerd.

Door Kees Hoogendijk

De meeste aandacht krijgt het feit dat het wel erg warm is in Qatar in de zomer. De temperatuur kan er dan oplopen tot 50 graden. Desondanks stemde de wereldvoetbalbond FIFA in december 2010 op Qatar. Dat besluit was ook ingegeven door politieke motieven. De financiële belangen van Qatar in bijvoorbeeld West-Europa zijn immens, niet alleen in het voetbal.

De regering van het emiraat investeert ondertussen miljarden om het klimaat aangenamer te krijgen. Hassan al-Thawadi, secretaris-generaal van het Qatar 2022 comité, zei in de Britse krant The Guardian dat de komende tien jaar naar verwachting 169 miljard euro wordt besteed aan infrastructurele projecten waarbij gebruik moet worden gemaakt van het blazen van koude lucht, megaparasols en zelfs gecreëerde wolken op heliumbasis.

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor [Socialisme.nu]/Al 1200 arbeiders omgekomen bij bouw voor WK in Qatar

Opgeslagen onder Divers