Bij1 en Denk ondertekenen Amsterdam Joods Akkoord niet/Let’s talk about antisemitism

De inleiding van het Joods Akkoord.Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap

INLEIDING VAN HET JOODS AKKOORD AMSTERDAM

 

Het koosjere restaurant in Amsterdam dat een paar keer doelwit was van agressie ANP
I
EEN VAN DE AANLEIDINGEN VOOR HET JOODS AKKOORD
AMSTERDAM
DE VERNIELING VAN EEN JOODS RESTAURANT HACARMEL IN AMSTERDAM
DAT IS NATUURLIJK ZEER KWALIJK, MAAR OF HET PUUR ANTISENMITISME
IS, ZOALS ONS WORDT VOORGESPIEGELD, IS ZEER DE VRAAG,
SINDS DE EIGENAAR EEN ISRAELISCHE VLAG HEEFT UITGEHANGEN
EN NU NOG STEEDS DOET…
ZIE AANVAL OP JOODS RESTAURANT

 

HET ADDERTJE ONDER HET GRAS VAN HET AMSTERDAM JOODS
AKKOORD IS, DAT ONDER ANTISEMITISME OOK WORDT
VERSTAAN ACTIES TEGEN BEZETTINGSSTAAT STAAT ISRAEL EN ISRAEL
KRITIEK, WAT DE TERECHTE REDEN IS, DAT BIJ1 EN DENK DIT
AKKOORD NIET TEKENEN!

 

BIJ1 EN DENK ONDERTEKENEN AMSTERDAM JOODS AKKOORD NIET/LET’S
TALK ABOUT ANTI SEMITISM
Dit artikel gaat over het Amsterdam Joods Akkoord en de redenen, waarom
Bij1 en Denk dit akkoord niet hebben ondertekend.
Redenen, die anders zijn, dan wordt gesuggereerd
READ ON…….

 

 

 

Weinigen zal de deining ontgaan zijn over de tegen een Joods restaurant
gerichte agressie [1], met als resultante een door een aantal partijen
ondertekend ”Amsterdam Joods Akoord” [2] EN het feit, dat de anti-racistische
partijen Bij1 en Denk dit Akkoord NIET hebben ondertekend. [3]
Bizar, die niet-ondertekening?
Ja, zo lijkt het wel:
Totdat we het Akkoord eens nader tegen het licht houden,
EN de agressie op dat Joodse restuarant.
HET JOODSE RESTAURANT HA CARMEL
Laten we een ding voorop stellen:
De agressie tegen het Joodse restaurant deugt niet en
die ga ik ook NIET verdedigen.
Het fimplje waarin de agressie te zien is van een man met
een knuppel [en Palestijnse vlag], die de ruiten ingooit en
naar binnen gaat om stennis te trappen, is schokkend
in zijn agressie. [4]
Niet fraai nee.
Maar is het ook anti-semitisch?
Dat is zeer de vraag
Want uit alles blijkt, dat de aanval met antisemitisme
weinig van doen heeft.
Opvallend is in de eerste plaats, dat de restauranteigenaar een
Israelische vlag buiten heeft hangen. (5)
Weet u nog
Van dat land van bezetting, onderdrukking en onrecht, (6)
En als klap op de vuurpijl, als reactie op de agressie van de
aanvaller, heeft de eigenaar verklaard, een NOG grotere
vlag op te zullen hangen. (7)
Dat deze vlag als een rode lap op een Stier werkt (8), snap ik,
maar er zijn zovele manieren om daartegen te protesteren,
zonder als een gek met een knuppel
de ruiten in te gooien (9)
Ook al is hij aanhanger van Israel en/of zijn politiek,
daar is hij vrij in en is tenslotte is HIJ niet verantwoordelijk voor
het door Israel gepleegde onrecht
En wat die aanval betreft, begrijp ik trouwens ook niet, waarom de politie niet direct
ingreep, toen duidelijk werd, dat de man de ruiten aan het
ingooien was en hem rustig naar binnen liet gaan en pas
arresteerde, toen hij al zijn amok had gemaakt (10′)
Dat terzijde, maar niet onbelangrijk.
Maar goed
Duidelijk is, dat die aanval niet is te rechtvaardigen, maar is
nog wat anders dan antisemitisme.
En niet zelden wordt Israelkritiek als antisemitisme aangemerkt. (11)
Waarmee ik natuurlijk niet wil zeggen, dat er vanuit Israelcritici geen
antisemitisme IS.

Maar het bizarre is, dat antisemitisme vanuit rechtse, pro Israelhoek,
vaak wordt doodgezwegen, waarover straks meer.

Zie trouwens een overzicht van antisemitische

incidenten volgens het Cidi, een pro Israelische club, die
niet altijd strict onderscheid maakt tussen antisemitisme
en Israelkritiek
Toch voor de objectiviteit hun Monitor Antisemitische Incidenten
in Nederland in 2016. [12]
Maar het bizarre is, dat antisemitisme vanuit rechtse, pro Israelhoek,
vaak wordt doodgezwegen, waarover straks meer.
LET’S TALK ABOUT ANTISEMITISM/AMSTERDAM JOODS AKKOORD
Ik schreef het al:
Naar aanleiding van die vermeende ”antisemitische” aanval op
het Joods restaurant Ha Carmel [13], wat ik dus betwijfel hebben
twaalf partijen, die meedoen aan de Gemeenteraadsverliezingen
in Amsterdam [ ChristenUnie, D66, PvdA, VVD, GroenLinks, SP, CDA, SGP, Forum voor Democratie, Ouderenpartij, 50Plus en de Partij voor de Dieren.] [14] begin maart het Amsterdam
Joods Akkoord gesloten [15] om antisemitisme in Amsterdam
harder te bestrijden. [16]
Klinkt goed.
Toch?
Ja, zo LIJKT het wel, maar hier is een stevig addertje
onder het gras:
Want laten we het Amsterdam Joods Akkoord eens
nader onder de loupe nemen:
En wat zien we?
In cauda venenum! [In het staartje zit het venijn] [17]
Toegelicht:
 
Ik heb, speciaal voor u, de gehele tekst van het
Amsterdam Joods Akkoord onder noot 18 gecopieerd.
KUDOS, ASTRID, HAHAHA
 
Nu weer serieus:
 
Nader beschouwd is er niets mis met de tekst OP ZICH:
Aandacht voor de Holocaust, bestrijding antisemitisme,
veiligheid van de Joodse Gemeenschap, etc [19]
Maar zoals ik al schreef:
Het venijn zit in de staart:
Want dit hele mooie document hanteert als maatstaf
de door de Europese Unie aangenomen definitie
voor antisemitisme, de zogenaamde ”Working definition”
[Werkdefinitie] voor antisemitisme. [20]
En daarmee is van alles mis!
 
Want na het eerste stukje [een alleszins redelijke
definitie van antisemitisme], komt de lelijke
aap uit de mouw:
Als antisemitisme worden ook beschouwd acties
tegen de Staat Israel [21] en ze gaan zelfs zover, dat
het ontkennen van het bestaansrecht van de Staat Israel
daaronder valt, alsook het  bestaan van
de Staat Israel aanmerken als racistisch. [22] 
 
Of je het daar nu mee eens bent of niet:
Antisemitisch is het niet, want het heeft niets te maken
met denigrerende of beledigende uitlatingen/opvattingen tegen Joden als groep.
 
Maar het stopt nog niet!
Ook vergelijkingen tussen de Israelische politiek en
Nazi Duitsland worden als antisemitisme beschouwd. [23]
Baarlijke NONSENS, volgens mij en ermee vergelijkbaar,
dat de vergelijking tussen de misdaden van het regime
Bouterse [24] en het Nederlandse slavernijverleden
in Suriname [25] als racistisch zou worden beschouwd!
 
Met andere woorden:
Weer worden antisemitisme en kritiek op de Staat Israel
op een lijn gesteld!
Het ondertekenen van een dergelijk Akkoord is in feite
het monddood maken van Israelkritiek, zoals
Rights Forum en Een Ander Joods Geluid terecht
opmerken. [26]
Overigens hanteert het Cidi en zijn Antisemitisme 
Monitor die werkdefinitie ook als norm [27], waardoor
het niet verbazingwekkend is, dat antisemitisme en
kritiek op Israel door elkaar gaan lopen.
 
Een zeer slechte zaak!
 
 
BIJ1 EN DENK
 
En dat is nu precies waar de schoen wringt:
Door die Werkdefinitie van de Europese Unie, waar het Amsterdam
Joods Akkoord zich op baseert EN de Werkdefinitie van
the International Holocaust Remembrance Alliance,
die inhoudelijk ongeveer hetzelfde is [28], zijn Bij1 en
Denk terecht NIET bereid, het Amsterdam Joods Akkoord
te ondertekenen. [29]
Het praktisch op een lijn stellen van antisemitisme met
Israel-kritiek is niet alleen bizar en onzinnig, het is
ook gevaarlijk, omdat het de vrijheid van meningsuiting
beperkt en Israel impliciet laat wegkomen met
zijn bezettings en onderdrukkingspolitiek!
 
Dus KUDOS voor Bij1 en Denk, dat zij daar niet in
getrapt zijn.
 
Daarbij komt ook nogeens, dat volgens hun
verklaring,  Denk het Amsterdam Joods Akkoord pas op
het laatste moment toegestuurd heeft gekregen.
[30]
Kan geen toeval zijn.
 
Het was te verwachten, dat door die niet ondertekening
Bij1 en Denk
in een tendentieus daglicht gesteld zouden worden, wat ook
gebeurde [31]
En in het gunstigste geval werd er door de
media zo over geschreven, dat niet duidelijk werd
toegelicht, wat hun bezwaren nou exact waren. [32] 
Vandaar dit stuk, dat er WEL opingaat.
Net zoals trouwens ook het stuk van Blogger
Peter Breedveld. [33]
 
TOPPUNT VAN HYPOCRISIE!/ANTISEMIETEN ONDERTEKENEN
HET AMSTERDAM JOODS AKKOORD!
 
JA!
En dan nu die brave ondertekenaars van Amsterdam
Joods Akkoord!
Daar is tenminste EEN partij bij, die niet alleen
racistisch en xenofoob is [34], maar waarvan de voorvrouw
uitgesproken antisemitische uitspraken gedaan heeft!
Ik heb het hier over La Nanninga, Annabel Nanninga,
nummer 1 lijsttrekker voor de Gemeenteraadsverkiezingen
Amsterdam voor het Forum voor Democratie.
 
Deze dame werpt zich op als voorvechtster van Joodse
belangen [35], maar haar uitspraken liegen er niet om!
 
FASTEN YOUR SEATBELTS!
Ik citeer La Nanninga:
 
1

”GAS GEVEN ALS JE EEN JOOD ZIET,
OLD HABITS DIE HARD”
#DEMANJUK” [36]
2
Deze over Dodenherdenking [4 mei]:
”WAT ZIJN JULLIE STIL. IS ER IEMAND DOOD OF ZO? [37]
3
”MEIN KAMPF ”JE LEEST ZES BLADZIJDEN EN HEBT
METEEN ZIN OM JODEN TE VERGASSEN” MWAAHAHA!
#VRIJE WOORD  [38]
[Dit is geen opmerking van Annabel Nanninga, maar ze vindt
het duidelijk erg grappig, in het kader van het ”vrije woord”
Opmerking is gemaakt door Islamofoob en gifkikker, de cabatier
Hans Teeuwen op Festivan ”Het Vrije Woord” in de Balie. [39]
4
”NU EVEN WAT MEIN KAMPF KOPEN
JE KAN NIET VROEG GENOEG BEGINNEN MET
DE KERSTCADEAUX. STI-HILE NACHT,
SIEGHEILIGE NACHT”
Ja, het staat er ECHT
Zie noot 40!
5
[Deze Nanninga opmerking is direct gericht tegen
ene Frans Traas, EN met een verwijzing naar Hitler’s
genocidale tools, die het leven hebben gekost aan
miljoenen Joden, zigeuners, homo’s, Jehova”
s Getuigen, de zogenaamde ”onvolwaardigen”
en vele anderen]
ROT FFE OP FRANS TRAAS [Opmerking Astrid
Essed, Frans Traas is moeilijk te lezen op de Tweet, maar neem een
vergrootglas, vervolg Nanninga], MORAALRIDDERS, DIE WAS
HITLER EVEN VERGETEN IN DIE MOOIE OVENS VAN M [41]
6
”LACHEN OM GASKAMERS, NET ZO;LANG TOT WE ER TEGEN KUNNEN..
[42]
GEGETEN EN GEDRONKEN, LEZERS?
Ik in ieder geval wel!
En een dergelijke partij, Forum voor Democratie, die het
bon ton vindt, een antisemiet als Annabel Nanninga als
lijsttrekster voor de Gemeenteraadsveerkiezingen Amsterdam
te hebben, zou uit volle overtuiging een Amsterdam Joods Akoord
tekenen om zich in te zetten voor de bescherming van de Joodse
gemeenschap in Amsterdam?
Maak dat de kat wijs!
Wat ik dan ook niet begrijp is hoe het Cidi, dat beweert zich in te zetten
tegen antisemitisme, het Amsterdam Joods Akkoord toejuicht [43]
en met geen woord rept over de schokkend groffe en klassiek antisemitische
opmerkingen van Forum voor Democratie lijsttrekster Annabel
Nanninga.
Maar de reden lijkt mij duidelijk:
Het Cidi vindt het kennelijk belangrijker, Israel uit de wind te
houden [en het Forum voor Democratie IS virulent pro
Israel] [44] en neemt het weerzinwekkende antisemitisme
van Annabel Nanninga op de koop toe!
Wanneer rapper Appa Israel vergelijkt met nazi Duitsland,
wordt daar een hoop drukte over gemaakt [45], maar wanneer
Annabel Nanninga het Okay vindt om grappen te maken over
gaskamers [46] is dat ineens geen bezwaar.
Bizar, maar waar en duidelijk meten met twee heel verschillende maten!
BAH!
EPILOOG
Het lijkt zo’n nobel en oprecht statement:
Het Amsterdam Joods Akkoord.
Maar als je het nader gaat bekijken en ziet, dat het
is gebaseerd op de Werkdefinitie van de EU, waarbij
antisemitisme en Israelkritiek door elkaar gaan lopen,
wordt het addertje onder het gras duidelijk:
Israelcritici kunnen zo gemakkelijk monddood
worden gemaakt en ten onrechte voor antisemiet
worden uitgemaakt.
DAT is dan ook de reden, dat de antiracistische partijen
Bij1 en Denk dit Akkoord, terecht niet hebben ondertekend.
Wat bovendien bizar is is, dat de wereld hier op zijn kop
gezet wordt:
De partijen van echte antisemieten, zoals Annabel Nanninga [Forum voor
Democratie], die volgens haar eigen Tweets ”lacht’ om gaskamers
ondertekenen het Amsterdam joods Akkoord met hypocriet medeleven
met de ”bedreigde Joodse Gemeenschap”
Yeah right……..
Hoe kan het Cidi, dat beweert op te komen tegen antisemtisme
en het Amsterdam Joods Akkoord toejuicht, dergelijke antisemitische
bondgenoten hebben?
Heel simpel
Forum voor Democratie is die hard pro Israel [47] en het Cidi, dat
kennelijk het uit de wind houden van Israel belangrijker vindt dan echt
antisemitisme bestrijden, neemt de Annabel Nanninga ”gaskamer” ”grappen” [48] op de koop toe.
Dat is hun gevaarlijke keuze.
Maar kom me dan niet aan met de kwaadaardige suggestie, dat Denk
en Bij1 niet voor bestrijding van antisemitisme zouden zijn.
Bizar maar waar:
De ECHTE antisemieten bewijzen lippendienst aan het Amsterdam
Joods Akkoord, dat onder het mom van ”antiemitismebestrijding”
en passant bezettingsstaat Israel verdedigt.
Astrid Essed
NOTEN

 

[1]
AAN HET VERSCHIL IN DE DATA IS TE ZIEN, DAT HET JOODSE RESTAURANT
HA CARMEL MEERDERE KEREN’
DOELWIT VAN VERNIELING EN AGRESSIE IS GEWEEST
ELSEVIER WEEKBLAD
JOODS RESTAURANT OPNIEUW DOELWIT AANVAL
3 JANUARI 2018
TELEGRAAF
JOODS RESTAURANT WEER BELAAGD: RAMEN
BESMEURD
3 JANUARI 2018
RTL NIEUWS
MAN MET PALESTIJNSE VLAG SLAAT RAMEN JOODS
RESTAURANT IN
7 DECEMBER 2017
HET PAROOL
MAN VERNIELT RUITEN VAN KOOSJER RESTAURANT
AMSTELVEENSE WEG
7 DECEMBER 2017
TEKST

De ruiten van restaurant Hacarmel aan de Amstelveenseweg zijn donderdagochtend ingeslagen. De politie heeft een verdachte, een 29-jarige man, aangehouden.

Op videobeelden van AT5 is te zien hoe een man met een Palestijnse shawl in gesprek is met omstanders en twee agenten. Hij is gewapend met een stuk hout.

Nadat de omstanders hem niet hebben kunnen overtuigen, slaat hij met zijn knuppel de ruiten van restaurant Hacarmel in. De politieagenten grijpen op dit moment in, en sproeien met pepperspray. De man wordt tegen de grond gewerkt en uiteindelijk afgevoerd.

“Onze collega’s waren op dat moment met zijn tweeën. Omdat hij gewapend was, moesten we wachten op versterking. We zijn direct in actie gekomen na de vernieling,” zegt een woordvoerder van de politie.

Hacarmel is een van de weinige koosjere restaurants in de stad, met herkenbare Hebreeuwse belettering op de ramen. Mede-eigenaar Daniel Baron vermoedt dan ook dat het om een gerichte actie gaat. “Het was een uurtje voor openingstijd. Dit hebben we nog nooit meegemaakt.”

Jeruzalem
Baron denkt dat de vernieling is aangericht vanwege de Amerikaanse erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël, door president Trump. Dit heeft tot woedende reacties geleid in de Arabische gemeenschap.

Een getuige heeft tegen AT5 gezegd dat de man tijdens zijn actie ‘Palestina’ en ‘Allahu akbar’ geroepen zou hebben.

Volgens de politie gaat het om een 29-jarige man die met een tijdelijke verblijfsstatus in Amsterdam woont.

Baron is van plan om de beglazing te laten vervangen door beschermend dubbel glas. “Als daar iemand iets tegenaan gooit, ontstaat er hoogstens een barst.”

Israëlische vlag
De herkenbaarheid van de eetgelegenheid zorgt ervoor dat er wel eens op de ruiten wordt gespuugd, vertelt Baron.

De restaurateur is geschrokken, maar is niet van plan om de herkenbaarheid van het restaurant te veranderen. “Een Grieks restaurant hangt een Griekse vlag op, wij serveren de Israëlische keuken en hangen dus een Israëlische vlag op.”

De gemeenteraad heeft eerder een subsidieregeling in het leven geroepen voor joodse ondernemers, waardoor zij gemeentelijke financiering kunnen krijgen voor beschermende maatregelen.

VVD-raadslid Marianne Poot heeft aangekondigd de kwestie donderdagmiddag te willen bespreken in de gemeenteraad.

YOUTUBE.COM

VANDAAL WILDE AANDACHT VOOR SITUATIE PALESTINA
[2]
” De aanleiding voor het akkoord zijn een aantal incidenten tegen Joodse ondernemingen, zoals de belaging van het Joodse restaurant Hacarmel.”
AT5
POLITIEKE PARTIJEN TEKENEN ”AMSTERDAM JOODS AKKOORD”
6 MAART 2018
TEKST
TEKST

Alle politieke partijen in de gemeenteraad willen dat er veel harder wordt opgetreden tegen antisemitische incidenten.

Dat meldt EenVandaag. De roep om een harder optreden staat in het ‘Amsterdam Joods akkoord’, dat vanavond door de partijen ondertekend wordt. Ook moet de stad scholen en docenten die merken dat het lastig is om over Jodenvervolging te praten beter ondersteunen.

De aanleiding voor het akkoord zijn een aantal incidenten tegen Joodse ondernemingen, zoals de belaging van het Joodse restaurant Hacarmel. Daarnaast zijn Joden volgens de politici zwaar oververtegenwoordigd als slachtoffer van discriminatie.

NOS

PLAATSELIJKE PARTIJEN COMMITTEREN ZICH AAN
AMSTERDAM JOODS AKKOORD
6 MAART 2018
 
 
POLITIEK ONDERTEKENT AKKOORD OM ANTISEMITISME TEGEN
TE GAAN
6 MAART 2018
 
 
 
TELEGRAAF
AMSTERDAMSE PARTIJEN-STOP JODENHAAT
6 MAART 2018
 
 

 

(3)
´´ In Amsterdam doen in totaal 28 partijen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Volgens voorzitter David Brilleslijper van de Joodse Gemeente Amsterdam hebben niet alle partijen gereageerd en zijn niet alle partijen erbij betrokken. “Van de partijen die meer landelijk actief zijn hebben de Partij voor de Dieren en DENK niet gereageerd en heeft Bij1 gemeld niet mee te doen.”
POLITIEK ONDERTEKENT AKKOORD OM ANTISEMITISME TEGEN
TE GAAN
6 MAART 2018
 
´´ De partijen Denk en Bij1 van Sylvana Simons doen niet mee. Bij1 is tegen antisemitisme, zegt een woordvoerder, maar is het niet eens met de definitie van antisemitisme in het akkoord.
NOS
PLAATSELIJKE PARTIJEN COMMITTEREN ZICH AAN
AMSTERDAM JOODS AKKOORD
6 MAART 2018
 
 
 

(4)
 
 

YOUTUBE.COM

VANDAAL WILDE AANDACHT VOOR SITUATIE PALESTINA
(5)
´´ De restaurateur is geschrokken, maar is niet van plan om de herkenbaarheid van het restaurant te veranderen. “Een Grieks restaurant hangt een Griekse vlag op, wij serveren de Israëlische keuken en hangen dus een Israëlische vlag op.”
HET PAROOL
MAN VERNIELT RUITEN VAN KOOSJER RESTAURANT
AMSTELVEENSE WEG
7 DECEMBER 2017
(6)
CIVIS MUNDI
ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012
MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT
ASTRID ESSED
8 MAART 2013
TAG ´´PALESTINA´´ VAN DE WEBSITE
VAN ASTRID ESSED
(7)
´´Het is een aanzienlijk groter exemplaar dan de vorige vlag. “Dan kan de dader het nog beter zien. Ik pik dit niet,” zegt Sami Bar-On, eigenaar van HaCarmel aan de Amstelveenseweg.´´
HET PAROOL
KOOSJER ETEN BIJ HACARMEL/
DIE VLAG BLIJFT
4 MAART 2018
 
 
[8]
 
 

”WERKT ALS EEN RODE LAP OP EEN STIER”
UITDRUKKING
WERKT ”AVERECHTS”
WERKT ”PROVOCEREND”
ZIE OOK UITLEG OP WOORDEN.ORG
 1. werken als een rode lap op een stier (=onmiddellijk erg kwaad maken)
[9]
 
 

YOUTUBE.COM

VANDAAL WILDE AANDACHT VOOR SITUATIE PALESTINA
 
 
 
[10]
 
 

YOUTUBE.COM

VANDAAL WILDE AANDACHT VOOR SITUATIE PALESTINA

[11]

DEMONISERING PRO PALESTINA STRIJDERS
Nu is dat zo langzamerhand een bekend verschijnsel geworden:
Mensen, die scherpe kritiek leveren op de misdaden van de Israelische
bezettingsstaat neer te zetten als ”antisemieten”
Dat is Gretta Duisenberg overkomen, oud premier Van Agt [13] en recentelijk
nog rapper Appa, die er in zijn toespraken, terecht, geen doekjes om
windt. [14]
Zo zou hij, volgens de berichtgeving van Het Parool, Israel vergeleken
hebben met nazi Duitsland. [15]
Om historische redenen ben ik dat niet met hem eens [Israel is geen totalitaire
Staat, uit op wereldheerschappij, niet gericht op vernietiging Palestijnen als
groep, etc], maar dat is geen antisemitisme, maar scherpe kritiek op een
misdadige Staat.”
ENKELE HONDERDEN BIJ GAZA DEMONSTRATIE OP DE DAM/
STRIJDBARE TOESPRAAK APPA
ASTRID ESSED
13 JULI 2015
CIDI DOET AANGIFTE TEGEN STOP DE BEZETTING/OVER
ANTISEMITISME EN DE STRIJD TEGEN DE ISRAELISCHE
BEZETTINGSSTAAT
ASTRID ESSED
14 FEBRUARI 2014
[12]
CIDI
[CENTRUM VOOR INFORMATIE EN DOCUMENTATIE ISRAEL]
MONITOR ANTISEMITISCHE INCIDENTEN IN NEDERLAND 2016

 

[13]
ZIE IN ONDERSTAANDE DE MIXTURE TUSSEN ANTISEMITISME EN DE STAAT ISRAEL

”Volgens het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) zijn er vorig jaar 113 antisemitische incidenten gemeld in Nederland. Hierbij zijn de “online incidenten” nog niet meegeteld, meldt een woordvoerder van het CIDI aan NU.nl.

Bij 28 van deze incididenten gaat het om bekladdingen en vernielingen. Een voorbeeld hiervan is het joodse restaurant Hacarmel aan de Amstelveenseweg. Eind vorig jaar sloeg een 29-jarige man de ruiten in, waarna hij de Israëlische vlag naar buiten droeg.”

POLITIEK ONDERTEKENT AKKOORD OM ANTISEMITISME TEGEN
TE GAAN
6 MAART 2018
 
[14]
” Twaalf partijen hebben gezegd dat ze zich de komende vier jaar aan de afspraken zullen houden: ChristenUnie, D66, PvdA, VVD, GroenLinks, SP, CDA, SGP, Forum voor Democratie, Ouderenpartij, 50Plus en de Partij voor de Dieren.”
NOS
PLAATSELIJKE PARTIJEN COMMITTEREN ZICH
AAN AMSTERDAM JOODS AKKOORD
6 MAART 2018
 
 
 
[15]
 
AT5
POLITIEKE PARTIJEN TEKENEN ”AMSTERDAM JOODS AKKOORD”
6 MAART 2018
TEKST
TEKST

Alle politieke partijen in de gemeenteraad willen dat er veel harder wordt opgetreden tegen antisemitische incidenten.

Dat meldt EenVandaag. De roep om een harder optreden staat in het ‘Amsterdam Joods akkoord’, dat vanavond door de partijen ondertekend wordt. Ook moet de stad scholen en docenten die merken dat het lastig is om over Jodenvervolging te praten beter ondersteunen.

De aanleiding voor het akkoord zijn een aantal incidenten tegen Joodse ondernemingen, zoals de belaging van het Joodse restaurant Hacarmel. Daarnaast zijn Joden volgens de politici zwaar oververtegenwoordigd als slachtoffer van discriminatie.

NOS

PLAATSELIJKE PARTIJEN COMMITTEREN ZICH AAN
AMSTERDAM JOODS AKKOORD
6 MAART 2018
 
 
POLITIEK ONDERTEKENT AKKOORD OM ANTISEMITISME TEGEN
TE GAAN
6 MAART 2018
 
 
TELEGRAAF
AMSTERDAMSE PARTIJEN-STOP JODENHAAT
6 MAART 2018
 
 
 
 
[16] 
 
 
POLITIEK ONDERTEKENT AKKOORD OM ANTISEMITISME TEGEN
TE GAAN
6 MAART 2018
 
 
 

[17]
BETEKENIS GEZEGDE [[IN CAUDA VENENUM
Het venijn zit in de staart 
 
 

[18] 
 
 
 
AMSTERDAM JOODS AKKOORD [AMSTERDAM JA!]
 
 
Sinds vierhonderd jaar maken joden deel uit van onze stad. Dat dit niet steeds een vanzelfsprekendheid is geweest, leert de geschiedenis. Amsterdam heeft een meer dan morele verantwoordelijkheid voor de Joodse bevolkingsgroep. Aan die verantwoordelijkheid committeren wij ons door middel van het Joods Akkoord. Met dit akkoord zeggen we toe dat wij de maatregelen in dit akkoord in de gemeenteraad zullen steunen en prioriteit zullen geven. Deze maatregelen overstijgen politiek-ideologische tegenstellingen en zijn van belang om Amsterdam, Mokum te laten blijven zijn als verdraagzame stad, waar wij als partijen allemaal voor staan in woord en daad.
Daarom zullen wij:

 1. Laten zien dat wij als toekomstige politieke fracties staan voor Amsterdam als stad die haar joodse geschiedenis koestert en zich om haar joodse inwoners bekommert. Zodat joden zich, net als alle andere bevolkingsgroepen, veilig en thuis voelen in Amsterdam en zien dat wij strijden tegen intolerantie, discriminatie en antisemitisme. Vrijheid om jezelf te zijn in Amsterdam geldt ook voor de joodse bevolkingsgroep. Want, Amsterdam is van ons allemaal. Dit betekent ook dat Amsterdam er werk van maakt als de Shoah niet in de klas behandeld wordt of kan worden.

 

Daarom!

 1. Biedt Amsterdam ondersteuning aan scholen en docenten die belemmeringen ervaren bij het bespreken van de Shoah in de klas.
 2. Biedt Amsterdam begeleiding aan docenten die met bespreking van dit onderwerp worstelen.B.
  Amsterdam staat op tegen antisemitisme. Als er zich een incident of uiting voordoet gericht tegen joodse inwoners of joodse objecten dan:
  1. Neemt het Amsterdamse stadsbestuur concrete en zichtbare actie en
  2. Geeft Amsterdam een luid en duidelijk en voor iedereen zichtbaar weerwoord. Zodat duidelijk is dat wij als bestuur van de hoofdstad dergelijke daden niet tolereren en zodat voor Joodse Amsterdammers duidelijk is: dit is ook jouw, ook jullie Amsterdam. Dat is het en dat blijft het. Maatstaf hierbij is de door de Europese Unie aangenomen definitie van antisemitisme[1].C.
  Amsterdam neemt haar verantwoordelijkheid als het gaat om veiligheid voor de Joodse bevolkingsgroep. Amsterdam pakt door bij de helaas noodzakelijke beveiliging van haar Joodse inwoners, instellingen en ondernemingen.

D
Amsterdam stimuleert dat er in het Amsterdamse onderwijs passende programma’s worden gemaakt en gebruikt om antisemitisme te bestrijden. Wij zetten ons er voor in dat iedere Amsterdamse schoolverlater een bezoek heeft gebracht aan een van de musea of plekken die het verhaal vertellen hoe bijna tien procent van de Amsterdammers in minder dan drie jaar tijd uit het hart van Amsterdam is weggerukt.

Wie zich in Amsterdam vestigt krijgt het verhaal van Amsterdam te horen; de geschiedenis van joods Amsterdam komt daarin nadrukkelijk aan de orde.

Afsluitend:
Met dit Joods Akkoord verklaren de ondertekenende partijen dat zij zich in de bestuursperiode 2018-2022 concreet en zichtbaar inzetten voor de veiligheid en ontplooiingsmogelijkheden van de joodse gemeenschap in Amsterdam. Joden in Amsterdam mogen er van uit kunnen gaan dat zij als gemeenschap op dit gemeentebestuur kunnen rekenen. Dit Joods Akkoord is daarvoor de bevestiging.

[1] The detailed working definition, in 2005 developed by Europ. Monitoring Center on Racism and Xenophobia (now Fundamental Rights Agency ), then an agency of the Europ. Union


[19] 

 

[21]
”  “Antisemitism is a certain perception of Jews, which may be expressed as hatred toward Jews. Rhetorical and physical manifestations of antisemitism are directed toward Jewish or non-Jewish individuals and/or their property, toward Jewish community institutions and religious facilities.”
In addition, such manifestations could also target the state of Israel, conceived as a Jewish collectivity”

EUROPEAN FORUM ON ANTISEMITISM
WORKING DEFENITION OF ANTISEMITISM

GEHELE TEKST

WORKING DEFINITION OF ANTISEMITISM

“Antisemitism is a certain perception of Jews, which may be expressed as hatred toward Jews. Rhetorical and physical manifestations of antisemitism are directed toward Jewish or non-Jewish individuals and/or their property, toward Jewish community institutions and religious facilities.”
In addition, such manifestations could also target the state of Israel, conceived as a Jewish collectivity. Antisemitism frequently charges Jews with conspiring to harm humanity, and it is often used to blame Jews for “why things go wrong.” It is expressed in speech, writing, visual forms and action, and employs sinister stereotypes and negative character traits.
Contemporary examples of antisemitism in public life, the media, schools, the workplace, and in the religious sphere could, taking into account the overall context, include, but are not limited to:

 

 • Calling for, aiding, or justifying the killing or harming of Jews in the name of a radical ideology or an extremist view of religion.
 • Making mendacious, dehumanizing, demonizing, or stereotypical allegations about Jews as such or the power of Jews as collective — such as, especially but not exclusively, the myth about a world Jewish conspiracy or of Jews controlling the media, economy, government or other societal institutions.
 • Accusing Jews as a people of being responsible for real or imagined wrongdoing committed by a single Jewish person or group, or even for acts committed by non-Jews.
 • Denying the fact, scope, mechanisms (e.g. gas chambers) or intentionality of the genocide of the Jewish people at the hands of National Socialist Germany and its supporters and accomplices during World War II (the Holocaust).Accusing the Jews as a people, or Israel as a state, of inventing or exaggerating the Holocaust.
 • Accusing Jewish citizens of being more loyal to Israel, or to the alleged priorities of Jews worldwide, than to the interests of their own nations.
[22]

Examples of the ways in which antisemitism manifests itself with regard to the State of Israel taking into account the overall context could include:

 • Denying the Jewish people their right to self-determination, e.g., by claiming that the existence of a State of Israel is a racist endeavor.”
EUROPEAN FORUM ON ANTISEMITISM
WORKING DEFENITION OF ANTISEMITISM

[23]
Examples of the ways in which antisemitism manifests itself with regard to the State of Israel taking into account the overall context could include:
….
” Drawing comparisons of contemporary Israeli policy to that of the Nazis”
EUROPEAN FORUM ON ANTISEMITISM
WORKING DEFENITION OF ANTISEMITISM
 
 
 
 
 
[24]
DECEMBERMOORDEN 2017/35 JAAR GELEDEN/
VERMOORD, MAAR NIET VERGETEN/SANDEW HIRA’S
KWALIJKE ROL
ASTRID ESSED
8 DECEMBER 2017
ZONDER BERECHTING DECEMBERMOORDEN GEEN RECHTSSTAAT
ASTRID ESSED
11 DECEMBER 2017
WEBSITE ASTRID ESSED
DECEMBERMOORDEN
[25]
NEDERLAND BETUIGT SPIJT OVER SLAVERNIJVERLEDEN/
GEEN SPIJT, MAAR EXCUSES/MENSENRECHTENSCHENDINGEN
IN NEDERLAND ANNO 2013
ASTRID ESSED
10 JULI 2013
[26]
THE RIGHTS FORUM
AMSTERDAMS JOODS AKKOORD OPENT DEUR
VOOR GELIJKSTELLING ISRAEL KRITIEK AAN ANTISEMITISME
9 MAART 2018
EAJG’S REACTIE OP HET JOODS AKKOORD
VAN AMSTERDAM
7 MAART 2018
[27]
” Schriftelijke uitingen: digitaal In sommige e-mails lopen ‘zuivere’ Israelkritiek en antisemitische uitingen door elkaar. Er bestaan verschillende opvattingen waar de grens ligt tussen kritiek op Israel en antisemitisme. Aan het ene uiterste staat de opvatting dat alles wat er wordt gezegd over acties van de Israelische regering, valt onder ‘vrije meningsuiting’ en ‘een legitieme politieke opinie’ is die per definitie niet antisemitisch kan zijn. Aan het radicaal andere uiterste staat de opvatting dat alles wat men tegen Israel zegt per definitie antisemitisch is, omdat Israel de enige Joodse staat is”
……
……
” Voor het onderscheid tussen puur anti-Israel en anti-Israel met een antisemitisch karakter hanteert CIDI de Werkdefinitie Antisemitisme die te vinden is in Bijlage I.”
BLADZIJDE 30
CIDI
[CENTRUM VOOR INFORMATIE EN DOCUMENTATIE ISRAEL]
MONITOR ANTISEMITISCHE INCIDENTEN IN NEDERLAND 2016
[28]
INTERNATIONAL HOLOCAUST REMEMBRANCE
PRESS RELEASE DOCUMENT ANTISEMITISM
” Manifestations might include the targeting of the state of Israel, conceived as a Jewish collectivity.”
BRON
INTERNATIONAL HOLOCAUST REMEMBRANCE
WORKING DEFINITION OF ANTISEMITISM
27 JUNE 2016
[29]

BIJ1
AMSTERDAMS JOODS AKKOORD
6 MAART 2018

AMSTERDAMS JOODS AKKOORD

  17:26 06/03/2018

BIJ1 is tegen antisemitisme, maar tekent het Amsterdam Joods Akkoord niet om een duidelijke reden.

Op 6 maart ondertekenden verschillende Amsterdamse politieke partijen het Amsterdams Joods Akkoord. Dit manifest, dat is opgesteld door Rabbijn Katz, roept partijen en politici op hun verantwoordelijkheid te nemen ten opzichte van antisemitisme in de stad, en prioriteit te geven aan voorgestelde maatregelen om discriminatie van Joden tegen te gaan.

Het moge duidelijk zijn dat wij deze oproep in algemene zin absoluut ondersteunen. Antisemitisme is een fenomeen dat, net als andere vormen van discriminatie, fel bestreden dient te worden. Ook in Amsterdam dient het aanpakken van antisemitisme een prioriteit te zijn.

Toch hebben wij als partij besloten om het Akkoord niet te ondertekenen. De reden hiervoor is dat wij de gehanteerde definitie van antisemitisme, gebaseerd op een voorstel van de International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), in zoverre beperkend vinden, dat kritiek op de politieke beslissingen van de staat Israël ook als antisemitisch beschouwd kan worden. Als BIJ1 vinden wij echter dat kritiek op Israël iets wezenlijks anders is dan discriminatie, uitsluiting en bedreiging van Joden. Het laatste moet stevig aangepakt worden, terwijl het eerste mogelijk zou moeten zijn binnen de wettelijke kaders.

Vandaar dat wij onderstaande brief naar Rabbijn Katz stuurden. Enerzijds ondersteunen wij zijn doelstellingen, maar anderzijds blijven we wel kritisch.

Weleerwaarde Heer,

Ook wij van BIJ1 zijn van mening dat Amsterdam een morele verantwoordelijkheid draagt voor de joodse bevolking. Zoals we die verantwoordelijkheid ook dragen voor de andere bevolkingsgroepen, als moslims, migranten, biculturele inwoners en vluchtelingen.

We staan er volledig achter dat de Shoah in Amsterdam herdacht wordt, dat we onze monumenten koesteren, en dat de jodenvervolging een plaats heeft in het onderwijs. Zoals we ook willen dat er een Slavernijmuseum komt, en meer aandacht voor de geschiedenis van onze ‘gastarbeiders’.

BIJ1 staat voor radicale gelijkwaardigheid, dat wil onder andere zeggen dat Artikel 1 van onze Grondwet serieus wordt genomen en gehandhaafd, wat inhoudt dat alle mensen gelijkwaardig worden behandeld, ongeacht religie of afkomst. Dat alle mensen recht hebben op veiligheid in onze stad. Dat antisemitisme, racisme en islamofobie bestreden worden.

Daarnaast hebben we in ons verkiezingsprogramma expliciet opgenomen dat de toename van haat en agressie tegen ‘zichtbare’ moslims en joden onacceptabel is, en als probleem aangepakt dient te worden door de gehele stad. En ook dat er toezicht gehouden moet worden op de veiligheid van religieuze instellingen als moskeeën en synagogen. Waar nodig horen ook bijzondere scholen extra bescherming te krijgen.

Dat wij ondanks deze uitgangspunten niet zullen voldoen aan uw verzoek om een Amsterdam Joods Akkoord te ondertekenen heeft twee redenen:

1. Wij vinden het belangrijk om te benadrukken dat wij ons inzetten voor alle bevolkingsgroepen die worden bedreigd, uitgesloten of gediscrimineerd, joden zowel als moslims of andere groeperingen, en geven de voorkeur aan statements die benadrukken dat het niet om aparte bevolkingsgroepen gaat maar om de veiligheid en vrijheid van iedereen die doelwit is van discriminatie.

2. Wij zullen ons te allen tijde verzetten tegen jodenhaat, maar wij hebben bezwaar tegen de formulering van de door de Europese Unie gelanceerde definitie van antisemitisme. Daarin wordt onvoldoende onderscheid gemaakt tussen antisemitisme en kritiek op de politiek van de staat Israel. Het is niet voor niets dat die definitie slechts door twee Europese lidstaten is overgenomen, en in Nederland in 2017 door het kabinet is besloten deze definitie niet in de wetgeving op te nemen. Met mensenrechtenverdragen en internationaal recht als norm hechten wij aan de vrijheid om kritiek uit te mogen oefenen op de huidige politiek van de staat Israel.

We wensen u het beste met uw missie, en waar het gaat om de bestrijding van antisemitisme en het opkomen voor de veiligheid van Amsterdamse joden heeft u in BIJ1 een bondgenoot. Ook zonder ondertekening van een Akkoord.

Het Bestuur van BIJ1

YOUTUBE,COM

WAAROM DENK HET JOODS AKKOORD

NIET HEEFT ONDERTEKEND

 
 
[30]


YOUTUBE,COM

WAAROM DENK HET JOODS AKKOORD

NIET HEEFT ONDERTEKEND

[31]
” Helaas hebben niet alle partijen getekend. Onder andere Bij1 en DENK – beide partijen die volgens de peilingen kans maken op meerdere zetels – hebben hun handtekening niet onder het akkoord gezet.”
CIDI JUICHT AMSTERDAM JOODS AKKOORD TOE
6 MAART 2018

” D66, VVD, SP, GroenLinks, PvdA, Forum voor Democratie, CDA, SGP, PvdD, CU, Partij van de Ouderen en 50Plus hebben zich achter het akkoord geschaard. „Alleen van DENK hebben we nog geen reactie gehad. Bij1 heeft aangegeven niet mee te ondertekenen”, aldus een van de organisatoren. ”

TELEGRAAF
AMSTERDAMSE PARTIJEN-STOP JODENHAAT
6 MAART 2018
 
 

[32]
ZIE VOOR NOOT 32, ONDERSTAAND NU.NL BERICHT:
OPMERKING BIJ NU.NL BERICHT:
PARTIJ VOOR DE DIEREN HEEFT WEL GETEKEND
ZIE
” “Van de partijen die meer landelijk actief zijn hebben de Partij voor de Dieren en DENK niet gereageerd en heeft Bij1 gemeld niet mee te doen.”
POLITIEK ONDERTEKENT AKKOORD OM ANTISEMITISME TEGEN
TE GAAN
6 MAART 2018
 
 
 
” De partijen Denk en Bij1 van Sylvana Simons doen niet mee. Bij1 is tegen antisemitisme, zegt een woordvoerder, maar is het niet eens met de definitie van antisemitisme in het akkoord.”
NOS
PLAATSELIJKE PARTIJEN COMMITTEREN ZICH AAN
AMSTERDAM JOODS AKKOORD
6 MAART 2018
[33]
FRONTAAL NAAKT
WAAROM HET GOED IS, DAT BIJ1 HET JOODS AKKOORD
NIET ONDERTEKENT
10 MAART 2018
[34]

Uitgaande van het feit, dat u evenals ik fascisme beschouwt als
een ideologie van fundamentele ONgelijkheid, vijand van
Broederschap en een extreem-autoritair systeem, die alle
democratie, vrijheid van meningsuiting en diversiteit in de kiem
smoort:
Dat is precies van Thierry Baudet voorstaat!
Enkele uitspraken van dit chique heerschap?
”Door de komst van grote groepen (islamitische) immigranten zijn een aantal verworvenheden en kernwaarden van onze samenleving onder druk komen te staan. Het partijkartel heeft dit probleem de afgelopen dertig jaar genegeerd – waardoor het nu compleet uit de hand is gelopen en hele bevolkingsgroepen tegenover elkaar zijn komen te staan.’ [2]
Dit zaait haat tegen vluchtelingen, met name islamitische en is
dus gevaarlijk!
Verder:
”Ik wil graag dat Europa blank, dominant en cultureel blijft zoals
het is.
En in diezelfde radio uitzending
”Ik wil niet dat Europa afrikaniseert”
Ja, IK verzin het niet:
Luister zelf maar naar de radio uitzending. [3]
Dan komt deze waanzinnige bagatellisering van eeuwen slavernij en
kolonialisme:
Inderdaad, we zijn in Europa eigenlijk nooit teruggeschrokken voor idealen die voorbij onze horizon lagen. Integendeel: we kozen ze juist als leidraad: eerst het verre Jerusalem, daarna het oude Athene – weer later waren het de uitgestrekte zeeën en niet-ontdekte landen daarginds, waarheen we zeilden en waarvan we terugkwamen met nieuwe specerijen, nieuwe uitvindingen, nieuwe technieken.Hoe verder weg, hoe uitdagender. Xenofobie is ons wezensvreemd – geen enkele andere cultuur op aarde is ooit zo open en pluriform geweest als de onze altijd geweest is, en mede daardoor hebben wij ons, onder deze sterrenhemel, op het schiereiland van Azië, in de delta van continentale riviermondingen, altijd kunnen vernieuwen en ontwikkelen – heeft ons boreaal Europa steeds de bouwstenen gevonden voor kruisbestuiving, nieuwe vonken: wedergeboortes.”” [4]
U kent Baudet’s opmerking over de ”homeopathische verdunning
van de Nederlandse bevolking, [5], die puur racistisch is en naar
fascisme riekt.
Zijn aanwezigheid op de neo nazistische Ijzerwake [6] en niet
te vergeten zijn sexisme, waarmee hij aanrandingsgoeroe
Julian Leblanc verdedigt. [7]”
DEBAT TUSSEN THIERRY BAUDET EN FEMKE HALSEMA
IN DE BALIE/BRIEF AAN YOERI ALBRECHT, DIRECTEUR
DE BALIE
ASTRID ESSED
22 JANUARI 2018
 
 
[35]
 
 

Annabel Nanninga heeft geretweet Gert-Jan van Leeuwen

Antisemitisme en hate crimes bestrijden zijn een prioriteit voor . Voeren nu al overleg met oa mensen uit joodse en homo-gemeenschap en politie voor n plan van aanpak.

Annabel Nanninga heeft toegevoegd,

 1. Permanente bewaking dus. Benoemde VVD-burgemeester van Aartsen, dit is NIET gewoon ‘vernieling’ en u weet het!  Joods restaurant weer belaagd  via 

 
 
[36]
Afbeelding weergeven op Twitter
[37]

Reacties uitgeschakeld voor Bij1 en Denk ondertekenen Amsterdam Joods Akkoord niet/Let’s talk about antisemitism

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.