Zonder berechting verantwoordelijken Decembermoorden geen rechtsstaat

FOTO HERDENKING DECEMBERMOORDEN IN DE MOZES
EN AARONKERK
MOIWANA MONUMENT/TER HERDENKING VAN DE MASSASLACHTING
IN BOSNEGERDORP MOIWANA, WAARBIJ IN 1986 39 BURGERS WERDEN
DOODGESCHOTEN TIJDENS DE BINNENLANDSE OORLOG, ONDER
VERANTWOORDELIJKHEID VAN LEGERBEVELHEBBER BOUTERSE

D. BOUTERSE, HUIDIG PRESIDENT VAN SURINAME EN
EX DICTATOR, HOOFDVERANTWOORDELIJK VOOR
DE DECEMBERMOORDEN, OORLOGSMISDADEEN EN
MISDADEN TEGEN DE MENSELIJKHEID
 
 
 
 
ZONDER BERECHTING VERANTWOORDELIJKEN DECEMBERMOORDEN
GEEN RECHTSSTAAT
INGEZONDEN STUK
Het zal de oplettende lezer niet ontgaan zijn, dat ik recentelijk in een
artikel heb stilgestaan bij 35 jaar Decembermoorden en de politieke en
morele noodzaak van de berechting van de verantwoordelijken. [1]

 

 

 

 

Ook heb ik aandacht geschonken aan de rol van econoom en
historicus Sandew Hira [2]], die zijn verdiensten heeft in de anti-racisme
strijd en het op de juiste manier op de kaart zetten van het slavernijverleden
[3], maar ten aanzien van de gerechtigheid inzake de politieke misdaden van
de voormalige militaire dictatuur onder leiding van D. Bouterse, huidig
president van Suriname, een uiterst kwalijke rol gespeeld heeft.
In plaats van te ijveren voor de berechting van de verantwoordelijken
voor de Decermbermooorden, doet Hira, nota bene de BROER van een
van de 8 Decemberslachtoffers, de advocaat John Baboeram [4],
middels zijn project ”Getuigenis van president Bouterse”, er alles aan
om D. Bouterse en consorten, verantwoordelijk voor de Decembermoorden
en andere misdaden [5] uit de wind te houden en de rechtsgang te frustreren. [6]
Om nogmaals te benadrukken, hoe belangrijk ik het vind, dat gerechtigheid wordt
gedaan, heb ik een ingezonden stuk gestuurd naar een aantal Surinaamse en
Nederlandse kranten, wat direct hieronder volgt.
Suriname Mirror heeft het inmiddels gepubliceerd. [7]
Het is heel goed nieuws, dat het proces ondanks alle politieke
tegenwerking [amnestiewet, misbruik van artikel 148, Grondwet] [8]
toch weer is opgestart en dat de strafeis tegen de verdachten is geformuleerd. [9]
En nu maar hopen, dat er ook een daadwerkelijke uitspraak/veroordeling komt!
Zonder dat en de berechting van alle andere politieke misdaden, onder het
militaire regime Bouterse gepleegd, kan er geen rechtsstaat zijn in Suriname.
RECHT EN WAARHEID MAKEN VRIJ!
Hieronder mijn Ingezonden Stuk [en de publicatie door de Suriname Mirror]
Daaronder de noten
Astrid Essed
INGEZONDEN STUK, ZOALS GESTUURD NAAR SURINAAMSE
EN NEDERLANDSE KRANTEN
INGEZONDEN STUK
Geachte Redactie,
Afgelopen vrijdag, 8 december was het 35 jaar geleden, dat 15 tegenstanders
van het toenmalige militaire bewind van legerbevelhebber D. Bouterse,
huidig president van Suriname, in Fort Zeelandia zonder vorm van proces
werden geexecuteerd, na gefolterd te zijn.
Als reden werd opgegeven, dat zij betrokken geweest zouden zijn bij een
couppoging. Nog afgezien van het feit, dat daarvoor geen enkel bewijs was,
is dat geen enkele rechtvaardiging voor executies en foltering.
Een proces in de rechtbank zou de enige weg geweest moeten zijn.
Het regime Bouterse heeft zich echter vanaf de op 25 februari 1980 geslaagde
militaire coup aan meer misdaden schuldig gemaakt:
Zoals de gewelddadige dood van de vermeende tegencouper, de militair
F. Ormskerk [mei
1980], onrechtmatige arrestaties/slechte detentieomstandigheden van
leden van de voormalige ”oude politiek” en dissidente militairen, de
executie, zonder vorm van proces, van tegencouper sergeant-majoor Hawker,
in maart 1982, oorlogsmisdaden in de Binnenlandse oorlog tegen voormalig
rebellenleider en  huidig politicus, R. Brunswijk
 [waaronder de massaslachting te Moiwana]
Degenen, die bij deze misdaden betrokken geweest zijn, dienen alsnog
berecht te worden.
Maar om terug te komen op de Decembermoorden:
Het is een grote stap voorwaarts, dat de strafeis tegen de verdachten
van de Decembermoorden nu is geformuleerd.
Te hopen is, dat er niet weer politieke manoevres zullen plaatsvinden
[zoals misbruik van artikel 148, Surinaamse Grondwet] om de rechtsgang te
frustreren.
Zonder berechting van politieke misdrijven is geen democratische
rechtsstaat mogelijk.
Astrid Essed
Amsterdam
PUBLICATIE DOOR DE SURINAME MIRROR
SURINAME MIRROR
ZONDER BERECHTING VERANTWOORDELIJKEN 8 DECEMBER
GEEN RECHTSSTAAT
ASTRID ESSED

ZONDAG 10 DECEMBER 2017

‘Zonder berechting verantwoordelijken 8 Decembermoorden geen rechtsstaat’

Wilfried Hawker

‘Regime Bouterse heeft zich sinds 25 februari 1980 aan meer misdaden schuldig gemaakt’

  
Vrijdag, 8 december was het 35 jaar geleden, dat 15 tegenstanders van het toenmalige militaire bewind van legerbevelhebber D. Bouterse, huidig president van Suriname, in Fort Zeelandia zonder vorm van proces werden geëxecuteerd, na gefolterd te zijn. Als reden werd opgegeven, dat zij betrokken geweest zouden zijn bij een couppoging. Nog afgezien van het feit, dat daarvoor geen enkel bewijs was, is dat geen enkele rechtvaardiging voor executies en foltering. Een proces in de rechtbank zou de enige weg geweest moeten zijn. 

Het regime Bouterse heeft zich echter vanaf de op 25 februari 1980 geslaagde militaire coup aan meer misdaden schuldig gemaakt: Zoals de gewelddadige dood van de vermeende tegencouper, de militair F. Ormskerk (mei 1980), onrechtmatige arrestaties/slechte detentieomstandigheden van leden van de voormalige ‘oude politiek’ en dissidente militairen, de executie, zonder vorm van proces, van tegencouper sergeant-majoor Hawker, in maart 1982, oorlogsmisdaden in de Binnenlandse Oorlog tegen voormalig rebellenleider en huidig politicus R. Brunswijk (waaronder de massaslachting te Moiwana).

Degenen, die bij deze misdaden betrokken geweest zijn, dienen alsnog berecht te worden. 

Maar, om terug te komen op de Decembermoorden: Het is een grote stap voorwaarts, dat de strafeis tegen de verdachten van de Decembermoorden nu is geformuleerd. Te hopen is, dat er niet weer politieke manoeuvres zullen plaatsvinden (zoals misbruik van artikel 148, Surinaamse Grondwet) om de rechtsgang te frustreren. 

Zonder berechting van politieke misdrijven is geen democratische rechtsstaat mogelijk.

Astrid Essed 
Amsterdam [Z-O]

NOTEN
[1]
DECEMBERMOORDEN 2017/35 JAAR GELEDEN/VERMOORD, NIET
VERGETEN/SANDEW HIRA’S KWALIJKE ROL
ASTRID ESSED
8 DECEMBER 2017
 
 
 
[2]
 
 
IISR is founded by Sandew Hira. Hira is an economist and historian and a representative of the decolonial historiography of Suriname.”
INTERNATIONAL INSTITUTE FOR SCIENTIFIC RESEARCH
ABOUT IISR
 
 
 
[3]
 
 
IISR
NA DOKKUM: HOE VERDER?
EEN NIEUWE FASE
SANDEW HIRA
8 DECEMBER 2017
 
 
 
NTR SERIE DE SLAVERNIJ
18 SEPTEMBER T/M 16 OCTOBER 2011
COMMENTAREN DOOR SANDEW HIRA
 
 
 
 
 
COMMENTAAR OP NTR SERIE DE SLAVERNIJ:
AFLEVERING 1
 
 
 
 
COMMENTAAR OP NTR SERIE DE SLAVERNIJ/
AFLEVERING 2
 
 
 
 
COMMENTAAR OP NTR SERIE DE SLAVERNIJ/
AFLEVERING 3
 
 
 
 
COMMENTAAR OP NTR SERIE DE SLAVERNIJ/
AFLEVERING 4
 
 
 
 
COMMENTAAR OP NTR SERIE DE SLAVERNIJ/
AFLEVERING 5
 
 
 
 
 
[4]
 
 
Sandew Hira is een pseudoniem voor Dew Baboeram en hij
is de broer van 8 Decemberslachtoffer, de advocaat John Baboeram
 
 
WIKIPEDIA
JOHN BABOERAM
[5]
DECEMBERMOORDEN 2017/35 JAAR GELEDEN/VERMOORD, NIET
VERGETEN/SANDEW HIRA’S KWALIJKE ROL
ASTRID ESSED
8 DECEMBER 2017
 
 
 
[6]
 
 
 
DECEMBERMOORDEN 2017/35 JAAR GELEDEN/VERMOORD, NIET
VERGETEN/SANDEW HIRA’S KWALIJKE ROL
ASTRID ESSED
8 DECEMBER 2017
 
 
 
INTERNATIONAL INSTITUTE FOR SCIENTIFIC RESEARCH
DE GETUIGENIS VAN PRESIDENT BOUTERSE
 
 
 
 
OP MIJN WEBSITE
 
 
 
 
 
 
 
[7]
SURINAME MIRROR
ZONDER BERECHTING VERANTWOORDELIJKEN 8 DECEMBER
GEEN RECHTSSTAAT
ASTRID ESSED

ZONDAG 10 DECEMBER 2017

‘Zonder berechting verantwoordelijken 8 Decembermoorden geen rechtsstaat’

Wilfried Hawker

‘Regime Bouterse heeft zich sinds 25 februari 1980 aan meer misdaden schuldig gemaakt’

  
Vrijdag, 8 december was het 35 jaar geleden, dat 15 tegenstanders van het toenmalige militaire bewind van legerbevelhebber D. Bouterse, huidig president van Suriname, in Fort Zeelandia zonder vorm van proces werden geëxecuteerd, na gefolterd te zijn. Als reden werd opgegeven, dat zij betrokken geweest zouden zijn bij een couppoging. Nog afgezien van het feit, dat daarvoor geen enkel bewijs was, is dat geen enkele rechtvaardiging voor executies en foltering. Een proces in de rechtbank zou de enige weg geweest moeten zijn. 

Het regime Bouterse heeft zich echter vanaf de op 25 februari 1980 geslaagde militaire coup aan meer misdaden schuldig gemaakt: Zoals de gewelddadige dood van de vermeende tegencouper, de militair F. Ormskerk (mei 1980), onrechtmatige arrestaties/slechte detentieomstandigheden van leden van de voormalige ‘oude politiek’ en dissidente militairen, de executie, zonder vorm van proces, van tegencouper sergeant-majoor Hawker, in maart 1982, oorlogsmisdaden in de Binnenlandse Oorlog tegen voormalig rebellenleider en huidig politicus R. Brunswijk (waaronder de massaslachting te Moiwana).

Degenen, die bij deze misdaden betrokken geweest zijn, dienen alsnog berecht te worden. 

Maar, om terug te komen op de Decembermoorden: Het is een grote stap voorwaarts, dat de strafeis tegen de verdachten van de Decembermoorden nu is geformuleerd. Te hopen is, dat er niet weer politieke manoeuvres zullen plaatsvinden (zoals misbruik van artikel 148, Surinaamse Grondwet) om de rechtsgang te frustreren. 

Zonder berechting van politieke misdrijven is geen democratische rechtsstaat mogelijk.

Astrid Essed 
Amsterdam [Z-O]

[8]
”HOOFDSTUK I
BOUTERSE’S POGING DE RECHTSGANG TE FRUSTREREN
AMNESIEWET
INTIMIDATIE
DE ARTIKEL 148 COUP
DE NASLEEP
AMNESTIEWET EN WAT DAARNA VOLGDE
BOUTERSE’S INTIMIDATIE
Lees wat de huidige president Bouterse allemaal gedaan heeft
om de rechtsgang te frustreren:
Manoevre 1
Amnestiewet
Eerst  de Amnestiewet, die in april 2012 door de Nationale
Assemblee [Het Surinaamse parlement] werd aangenomen. [3]
Dat hield in, dat de verdachten van de Decembermoorden, onder
wie hoofdverdachte, de huidige p;resident D. Bouterse, amnestie
kregen. [4]
Om de partij van R. Brunswijk, voormalig lijfwacht van D. Bouterse
en tegenstander in de Binnenlandse Oorlog [5], mee te krijgen,
werd de massaslachting in het bosnegerdorp Moiwana [waarvoor
het leger van Bouterse verantwoordelijk was] [6], buiten de amnestiewet
gelaten. [7]
Natuurlijk deugt die Amnestiewet niet, omdat het een bekrachtiging
is van straffeloosheid, politieke misdadigers met hun misdaden
weg te laten komen. [8]
Maar er is meer:
De amnestiewet zou ”getoetst” worden aan de Grondwet, door een Constitutioneel Hof. [9]
Daar zijn twee dingen mis mee.
In de eerste plaats HEEFT Suriname geen Constitutioneel Hof. [10]
En ten tweede kunnen u, beste lezers en ik na lezing van de Surinaamse Grondwet zo al constateren, dat, die amnestiewet, behalve het morele
aspect, onacceptabel is.
Want artikel 131, lid  3 van de Surinaamse Grondwet zegt:
”Elke inmenging inzake de opsporing en vervolging en in zaken bij

de rechter aanhangig, is verboden” [11]

Duidelijker kan niet.
Dus ook al komt het Constitutioneel Hof er binnenkort wel,
althans volgens mevrouw Geerlings-Simons, voorzitter van
De Nationale Assemblee [Het Surinaamse parlement] [12],
dan is en blijft de Amnestiewet in strijd met de Surinaamse Grondwet.
Reactie op manoevre 1 van Bouterse
Hof aan zet:
Hervatting vervolging Bouterse bevolen:
Een setback voor Bouterse en consorten was de beslissing van het
Surinaamse Hof van Justitie, om het OM te bevelen, de vervolging
in het Decembermoordenproces te hervatten. [13]
Aanleiding van die beslissing was een klacht, die nabestaanden
van de slachtoffers van de Decembermoorden hadden ingediend
bij het Hof vanwege stopzetting van het proces. Dat kan, wanneer
men als ”belanghebbende” wordt erkend, wat het Hof dus deed. [14]
Krijgsraad/Continuering Decembermoordenproces
Zes maanden later, in  juni jongstleden, nam de Krijgsraad [dat het
Decembermoordenproces deed] het besluit, het proces te continueren. [15]
Dit in navolging van de beslissing tot vervolging door het Hof van Justitie
[16].
Een moverende reden van de Krijgsraad was ook, dat de
amnestiewet had  ingegrepen
in een [vanaf 2007 in dit geval!] lopende rechtszaak, in strijd
met artikel 131 van de Surinaamse Grondwet. [17]
Zoals ook al door ondergetekende is opgemerkt.
Move 2
Intimidatie Bouterse/Dreigen met noodtoestand
Maar Bouterse zou Bouterse niet zijn, als hij niet met
een  tegenaanval zou komen.
En zoals we van hem gewend zijn, was die aanval intimiderend,
waarbij alle registers werden opengetrokken.
Dreiging, intimidatie, spierballen taal.
En uiteindelijk een coup.
Een artikel 148 coup.”
…..
…..
”Move 3
Bouterse/De Artikel 148 coup
De intimidatie, het dreigen met de noodtoestand, het waren
slechts preludes tot Bouterse’s ”hoogtepunt”:
Het blokkeren van het Decembermoorden strafproces met
een beroep op, hoe kan het ook anders, de ”staatsveiligheid” [23]
Daarvoor haalt hij artikel 148 van de Surinaamse Grondwet van stal,
dat luidt:
”De regering bepaalt het algemeen vervolgingsbeleid. In het belang van de
Staatsveiligheid kan de regering in concrete gevallen aan de Procureur/
generaal bevelen geven met betrekking tot de vervolging. (24)
Nu kan dat allemaal wel zo zijn, maar er is natuurlijk geen sprake
van ´´bedreiging van de Staatsveiligheid´´
Dat weet Bouterse net zo goed als ik en weldenkende mensen. (25)
Wat hier natuurlijk aan de hand is, is een VERDACHTE, DIE
HET PROCES TEGEN ZICHZELF STOPZET.
Ondemocratischer en groffer kan je het niet hebben.
Daarom spreek ik ook van de artikel 148 coup.”
BOUTERSE, DE DECEMBERMOORDEN EN GERECHTIGHEID/STRIJDEN
TEGEN STRAFFELOOSHEID
ASTRID ESSED
2 SEPTEMBER 2016
[9]
NOS
AANKLAGER EIST 20 JAAR TEGEN BOUTERSE
28 JUNI 2017
STARNIEUWS
STAND VAN ZAKEN IN HET 8 DECEMBER PROCES
1 NOVEMBER 2017
TEKST
Stand van zaken in het 8 december strafproces

01 Nov, 06:34

foto

Vier verdachten zijn overleden. Tegen twee verdachten die minister waren in 1982 moet het proces nog beginnen.

Reacties uitgeschakeld voor Zonder berechting verantwoordelijken Decembermoorden geen rechtsstaat

Opgeslagen onder Divers

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.