Auteursarchief: astrid

83 JAAR HERDENKING FEBRUARISTAKING/HERDENKING TOEN/BESTRIJDT HET FASCISME NU!!

Willem Kraan

Naar aanleiding van de oproep om foto’s en documenten van Februaristakers heeft het Stadsarchief veel reacties ontvangen. Zo kwam er in april een schenking binnen met stukken van en over stakingsleider Willem Kraan (1909-1942). Kraan was stratenmaker bij de dienst Publieke werken. Dit dossier bevat onder andere foto’s van Willem Kraan, een ontroerende brief aan zijn gezin die hij op 30 november in gevangenschap heeft geschreven en het bericht van zijn executie.

De ouders van Willem Kraan woonden bij de Nieuwmarkt, vlak bij de Jodenbuurt. Op zondag 23 februari was Willem Kraan daar juist op bezoek toen de Duitsers met grof geweld joden begonnen op te pakken. Huilend vertelde hij zijn vriend Piet Nak later die dag wat hij gezien had. Samen beraamden zij toen het plan voor een proteststaking. De twee fietsten de hele stad door om collega’s op de been te krijgen. Ze wilden eerst de tram, de Stadsreiniging of zelfs de hele dienst Publieke Werken plat krijgen. Dan zou de rest van Amsterdam vanzelf volgen. Ze overlegden ook met de Communistische Partij. Willem Kraan en Piet Nak waren zelf allebei lid van de partij, die door de Duitsers verboden was. Ook na de staking bleef Kraan actief in het verzet. Op zestien november 1941 werd hij gearresteerd. Een jaar later werd hij samen met 32 anderen op het vliegveld Soesterberg geëxecuteerd.Brief van Willem Kaan aan zijn familie

Brief uit de gevangenis van Willem Kaan, 30 november 1941.Bericht van executie, 9 december 1942

Bericht van executie, 9 december 1942.

AFSCHEIDSBRIEF VAN WILLEM KRAAN VOOR ZIJN EXECUTIE DOORDE DUITSERS.GESCHREVEN OP 19 NOVEMBER 1942, DAG VAN ZIJN EXECUTIE/WILLEM KRAAN WAS EEN VAN DE INITIATIEFNEMERS VAN DEFEBRUARISTAKING/HIJ LIET ZIJN VROUW [BETS] EN DOCHTERTJE TRIENI] ACHTER/NAZI BRIEF
https://www.amsterdam.nl/stadsarchief/nieuws/willem-kraan/File:Bundesarchiv Bild 183-L05168, Niederlande, Verhaftung emigrierter Juden.jpg

ARRESTATIE NAAR NEDERLAND GEVLUCHTE DUITSEJODEN IN JUNI 1940http://nl.wikipedia.org/wiki/Februaristaking

PROTESTEERT TEGEN DE AFSCHUWELIJKEJODENVERVOLGINGEN ! ! !

De Nazi’s hebben Zaterdag en Zondag, en Maandag is dit voortgezet, als beesten in de wijken met veel Joodse bevolking huisgehouden.
Honderden Grüne Feldpolizei kwamen zwaar bewapend plotseling de oude binnenstad en andere wijken binnenvallen. Razend, tierend, ranselend en schietend stortten zij zich met hun bewapende overmacht op de weerloze mannen, vrouwen en kinderen.
Honderden jonge Joden werden met ruw geweld en volkomen willekeurig van de straat in arrestantenwagens gesmakt en weggevoerd naar een onbekend verschrikkingsoord.

D A T     I S    D E    N A Z I – W R A A K

Voor de kloeke zelfverdediging, die de W-A. pogromhelden 2 weken geleden deed afdruipen en waarbij de W.A.-bandiet Koot als terrorist het leven liet.
Dat is het ploertige antwoord op de massa-verontwaardiging en de massa-protest-demonstratie van het Amsterdamse volk tegen de Joden-pogrom.
Dat is vooral het gevolg van de groot-kapitalistische “bemiddeling” van Asscher, Saarlouis en Cohen, die kruiperig de schuld der Joden aanvaardden en verdere krachtige verdedidingsmaatregelen en strijd de kop poogden in te drukken door het voor te stellen, dat nu weer “rust” zou intreden. Deze groot-kapitalisten zijn bang voor het opleggen van een zoengeld en hun duiten zijn hun liever dan het Joodse werkende volk!

De, ook door de Duitse soldaten, gehate S.S. en Grüne Feldpolizei verrichten dit smerige werk met ware wellust. Hier was het uitschot en het scrapuul van het Duitse volk aan het werk. De laffe W.A. slungels het uitschot van ons volk, die nu ontbraken, moeten van dit gespuis leren, hoe de terreur tegen het werkende volk moet worden toegepast.

Deze jodenpogroms zijn een aanval op het gehele werkende volk ! ! !
Zij zijn een inzet voor een verder te verscherpen onderdrukking en terreur ! ! !
Zij moeten de weg effenen voor de machtsgreep van de door elke Nederlander gehate Mussert ! ! !
WERKEND VOLK VAN AMSTERDAM, KUNT GIJ DIT DULDEN ??
N e e n    ,    d u i z e n d m a a l     N E E N     ! ! !
HEBT GIJ DE MACHT EN DE KRACHT DEZE AFSCHUWELIJKE TERREUR VERDER TE VERHINDEREN ??
J a   ,    d a t     h e b t     g i j ! ! !

De Amsterdamse metaalbewerkers hebben getoond hoe het moet. Zij staakten eensgezind tegen hun gedwongen uitzending naar Duitsland. En de dwang van de Duitse militaire macht moest het tegen dit verzet afleggen!
In één dag behaalden de metaalarbeiders de overwinning!!
LAAT U DUS DOOR DE PLOMPE DUITSE SOLDATENLAARS NIET INTIMIDEREN !!

ORGANISEERT IN ALLE BEDRIJVEN DE PROTEST-STAKING ! ! !
VECHT EENSGEZIND TEGEN DEZE TERREUR ! ! !
EIST DE ONMIDDELLIJKE VRIJLATING VAN DE GEARRESTEERDE JODEN ! ! !
EIST DE ONTBINDING VAN DE W.A-TERREURGROEPEN ! ! !
ORGANISEERT IN DE BEDRIJVEN EN IN DE WIJKEN DE ZELFVERDEDIGING ! ! !
WEEST SOLIDAIR MET HET ZWAAR GETROFFEN JOODSE DEEL VAN HET WERKENDE VOLK ! ! !
ONTTREKT DE JOODSE KINDEREN AAN HET NAZI-GEWELD, NEEMT ZE IN UW GEZINNEN OP ! ! ! !B E S E F T     D E     E N O R M E     K R A C H T     V A N    U W     E E N S G E Z I N D E     D A A D     ! ! ! ! !   Deze is vele malen groter dan de Duitse militaire bezetting! Gij hebt in Uw verzet ongetwijfeld een groot deel van de Duitse arbeiders-soldaten met u ! ! ! !STAAKT !!!     STAAKT !!!    STAAKT !!!   Legt het gehele Amsterdamse bedrijfsleven één dag plat, de werven, de fabrieken, de ateliers, de kantoren en banken, gemeente-bedrijven en werkverschaffingen ! !Dan zal de Duitse bezetting moeten inbinden! Dan hebt gij een slag toegebracht aan het monsterachtig plan, Mussert aan de macht te helpen! Dan verhindert ge een verdere leegplundering van ons land!! Dan krijgt ge de kans Woudenberg uit het N.V.V. te jagen ! ! !

STELT OOK OVERAL UW EISEN VOOR VERHOGING VAN LOON EN STEUN ! !W E E S T     E E N S G E Z I N D ! !     W E E S T     M O E D I G ! ! !STRIJDT FIER VOOR DE VRIJMAKING VAN ONS LAND ! ! ! !

KAMERADEN,
Geeft dit manifest na gelezen te hebben
verder door!
Plakt het op waar gij kunt doch
d o e     h e t     v o o r z i c h t i g !

REEDS TOONDEN DE GEMEENTE- EN ANDERE GROTE BEDRIJVEN HOE HET MOET ! ! !V O L G T     A L L E N     H U N     V O O R B E E L D     ! ! ! !MANIFEST FEBRUARISTAKINGhttp://www.go2war2.nl/artikel/1378/Manifest-Februaristaking-24-02-1941.htm

STANDBEELD DE DOKWERKER, TER HERDENKING AAN DEDAPPERE FEBRUARISTAKERS, DIE IN  GEWEER KWAMENTEGEN DE ANTI JOODSE MAATREGELEN VAN DE DUITSENAZI BEZETTER

83 JAAR HERDENKING FEBRUARISTAKING/HERDENKING TOEN/BESTRIJD HET FASCISME NU!

LEZERS!

Ik heb het hier over de door de toenmalige CPN [CommunistischePartij Nederland] georganiseerde tweedaagse staking tegen de Duitse Nazi Bezetter. [1]

Een moedige staking van Amsterdamse arbeiders tegen de beginnende Jodenvervolging, een staking, die later door anderen werd overgenomen en zich uitbreidde naar andere steden.

De staking duurde twee dagen [25 en 26 februari] voordat de door de staking verraste Duitsers en hun handlangers met grof geweld ingrepen.
Aanleiding dus:

Het begin van de Jodenvervolging.

Razzia’s tegen de Joodse bevolking. [2]Het was het GVB personeel [trampersoneel], dat begon.Gaandeweg breidde de staking zich als een olievlek uit inAmsterdam en ook in de Zaanstreek en andere steden werd gestaakt. [3]

STA STILBIJ DE TEKST VAN HET STAKINGSMANIFESTLEZERS, LAAT HET OP U INWERKEN!

”De Nazi’s hebben Zaterdag en Zondag, en Maandag is dit voortgezet, als beesten in de wijken met veel Joodse bevolking huisgehouden.

Honderden Grüne Feldpolizei kwamen zwaar bewapend plotseling de oude binnenstad en andere wijken binnenvallen. Razend, tierend, ranselend en schietend stortten zij zich met hun bewapende overmacht op de weerloze mannen, vrouwen en kinderen.
Honderden jonge Joden werden met ruw geweld en volkomen willekeurig van de straat in arrestantenwagens gesmakt en weggevoerd naar een onbekend verschrikkingsoord.
D A T I S D E N A Z I – W R A A K

Voor de kloeke zelfverdediging, die de W-A. pogromhelden 2 weken geleden deed afdruipen en waarbij de W.A.-bandiet Koot als terrorist het leven liet.
Dat is het ploertige antwoord op de massa-verontwaardiging en de massa-protest-demonstratie van het Amsterdamse volk tegen de Joden-pogrom.
Dat is vooral het gevolg van de groot-kapitalistische “bemiddeling” van Asscher, Saarlouis en Cohen, die kruiperig de schuld der Joden aanvaardden en verdere krachtige verdedidingsmaatregelen en strijd de kop poogden in te drukken door het voor te stellen, dat nu weer “rust” zou intreden. Deze groot-kapitalisten zijn bang voor het opleggen van een zoengeld en hun duiten zijn hun liever dan het Joodse werkende volk!
De, ook door de Duitse soldaten, gehate S.S. en Grüne Feldpolizei verrichten dit smerige werk met ware wellust. Hier was het uitschot en het scrapuul van het Duitse volk aan het werk. De laffe W.A. slungels het uitschot van ons volk, die nu ontbraken, moeten van dit gespuis leren, hoe de terreur tegen het werkende volk moet worden toegepast.
Deze jodenpogroms zijn een aanval op het gehele werkende volk ! ! !
Zij zijn een inzet voor een verder te verscherpen onderdrukking en terreur ! ! !
Zij moeten de weg effenen voor de machtsgreep van de door elke Nederlander gehate Mussert ! ! !
WERKEND VOLK VAN AMSTERDAM, KUNT GIJ DIT DULDEN ??

N e e n , d u i z e n d m a a l N E E N ! ! !
HEBT GIJ DE MACHT EN DE KRACHT DEZE AFSCHUWELIJKE TERREUR VERDER TE VERHINDEREN ??

J a , d a t h e b t g i j ! ! !

De Amsterdamse metaalbewerkers hebben getoond hoe het moet. Zij staakten eensgezind tegen hun gedwongen uitzending naar Duitsland. En de dwang van de Duitse militaire macht moest het tegen dit verzet afleggen!
In één dag behaalden de metaalarbeiders de overwinning!!
LAAT U DUS DOOR DE PLOMPE DUITSE SOLDATENLAARS NIET INTIMIDEREN !!”

ZIE NOOT 4

ACHTERGROND/HET BEGIN

Vanaf de Duitse nazi bezetting van Nederland werden langzaam, maar zeker steeds meer anti Joodse maatregelen ingevoerd [5], waarbij de nazi’s in hun terreur tegen de Joden werden geholpen door de WA, de paramilitaire knokploeg  van de pro Duitse NSB. [6]

Deze WA terroriseerde en intimideerde Joden, sloeg ze in elkaar en intimideerde weigerachtige niet Joodse winkeliers, het door de bezetter verplichte bord ´´Voor Joden verboden´´op te hangen. (7)

Maar de Joden en niet Joodse solidaire mensen, vooral communisten en hun organisaties (stevig in het verzet geworteld)kwamen in het geweer en richtten zelfverdedigingsgroepen op, die de strijd met deze gangsters aangingen. [8]Dat escaleerde vanwege de toenemende WA provocaties(vaak geholpen door Duitse militairen), waarbij een WA man, Koot, om het leven kwam. (9)

Deze dood werd door de Duitse bezetter aangegrepen  om de anti Joodse maatregelen te intensiveren.

De Joodse buurt in Amsterdam werd op 12 februari 1941 hermetisch van de buitenwereld afgesloten [10] (een dag na de confrontatie tussen WA gangsters en de Joodse en door hen gesteunde communistische verdedigingsploegen, waarbij Koot om het leven kwam) en onder druk van de bezetter werd de Joodse Raad opgericht, die in feite het vuile werk van de bezetter moest opknappen. (11)

Bij een Duitse inval in een door Duits-Joodse vluchtelingen gedreven ijssalon Koco, waarbij behoorlijk werd gevochten, werden de eigenaren en enkele verdedigers van de ijssalon gearresteerd. [12]

Dit was voor de bezetter aanleiding, helemaal los te gaan.

De mensenjacht begon.

Op 22 en 23 februari werden de eerste twee grote razzia´s onder

de Joodse bevolking gehouden, waarbij 427 Joodse mannen werden opgepakt en naar het concentratiekamp Mauthausen werden gedeporteerd. [13]

FEBRUARISTAKINGSTAAKT! STAAKT! STAAKT!

En toen was de maat vol!

De door de bezetter illegaal verklaarde CPN [Communistische Partij Nederland] besloot in actie te komen en de staking, die toch al gepland was [maar niet doorgegaan op 18 februari] nu massaal op te zetten, om zo te protesteren tegen de Jodenvervolgingen. Het landelijke partijbestuur en het bestuur van het District Amsterdam besloten vervolgens over te gaan tot een staking op 25 en 26 februari 1941.

Ter voorbereiding op de staking organiseerde de ondergrondse CPN op 24 februari een korte openluchtvergadering van ongeveer 400 Amsterdamse leidinggevende verzetsfunctionarissen op de Noordermarkt in de Jordaan. 

Stratenmaker Willem Kraan verkondigde hier het besluit tot staken, wat werd ondersteund door mede initiatiefnemers tot destaking,  de verzetsmannen  Piet Nak en Dirk van Nimwegen .[14]

Massale steun kreeg deze staking, die begon met het Openbaar Vervoer en de Gemeentereiniging en oversloeg naar andere sectoren. [15]

Van Amsterdam sloeg de staking over naar ZaandamHaarlemVelsenHilversum (waar werknemers van de Nederlandse Seintoestellen Fabriek het voortouw namen), BussumWeespMuiden en de stad Utrecht. [16]

Ze hebben het twee volle dagen opgenomen tegen de bezetter.Toen werd de staking met geweld neergeslagen, vooral CPN’ers[die een groot aandeel in de staking hadden] vervolgd, gearresteerden een aantal geexecuteerd. [17]

Ze streden tegen antisemitisme, racisme en de uitsluitingvan mensen op grond van hun afkomst.

HULDE!

TOEN EN NU

”HYENA’S, OMVOLKING, ”ACHTERLIJKE ISLAMITISCHE ZANDBAKLANDEN”, ”AFRIKAANSE INDRINGERS”, ”DRIE BEESTEN

VAN SURINAAMSE AFKOMST”, ”DOBBERNEGERS”, ”ZIN OM 

JODEN TE VERGASSEN”

MEER

HET OPRUKKENDE FASCISME

Hulde dus aan de dapperen, die zich niet neerlegden bij rassenwaan, vervolging en tirannie.

MAAR:

Waarom die Herdenking door te trekken naar deze Tijd?

Omdat het Hoog nodig is

Omdat het fascisme hard om zich heen grijpt, in Europa, in Nederland

In deze Tijd waarin wij leven!

De Zondebokken van nu zijn moslims, Marokkanen, vluchtelingen,

niet-westerse allochtonen.

Maar ook de Joden.

Laten we bij de eerste Zondebokken-targets beginnen [ik probeer het kort

te houden]

Er is een Partij, de PVV, met haar Leider Wilders, die er vanaf haar oprichting haar Levenswerk van gemaakt heeft, haat en angst te zaaien tegen de Islam als religie [18], Marokkanen [19], niet westerse

allochtonen, vluchtelingen.

Het voert te ver alle voorbeelden daarvan te noemen, maar enkele in de titeltekst heb ik al genoemd:

PVV Leider Wilders noemde destijds 3 verdachten van een taximoord

”drie Beesten van Surinaamse afkomst” [20] en fulmineerde in diezelfde

Column tegen ”Criminele Allochtonen” [21], alsof er geen criminele autochtonen

zouden bestaan.

Deze zelfde Wilders is trouwens ook een groot voorstander van ”administratieve detentie” [detentie zonder vorm van proces” [22]

tegen potentiele terreurverdachten.

Ook de verwijzing naar ”omvolking” van Nederland [23], een fascistische

term, is uit Wilders” koker, zoals veel, veel meer.

Zoals ”achterlijke islamitische zandbaklanden” [24]

Zijn PVV Tweede Kamergenoot en Compaan Markuszower kan

er ook wat van:

Zo sprak hij over ”buitenlandse indringers uit Afrika en 

het Midden-Oosten” [25] en dat Nederland is volgepropt met

””de verkeerde buitenlanders, die op onze welvaartsstaat parasiteren door en masse

niet te werken en onze Bijstandspotten op te eten,

die onze straten onveilig maken, die de gewone

Nederlander op de woningmarkt verdringen, die de

kwaliteit van het onderwijs aantasten…..”[26]

Ook is Markuszower Kampioen bangmaken:

Een uitspraak van hem

””En weet u, voorzitter, hoeveel migranten uit Afrika

en het Midden-Oosten nog naar onze regio willen komen, de komende jaren?

Dat zijn honderden miljoenen, zo niet een

miljard mensen” [27]

Niet alleen een complete leugen [28], maar leidend

tot bangmakerij.

Haatzaaierij

Zelfs van de kant van Caroline van der Plas [BBB], die nu maar al te

graag met de fascistische PVV in zee wil [29], is

daartegen, terecht, destijds geprotesteerd [30]

Dat deze Markuszower ook nog wel eens iets goeds doet

[zo kwam hij op voor een door racistische jongeren belaagde 

Surinaamse onderneemster] [31] maakt zijn valse

haatzaaierij natuurlijk niet goed.

Vluchtelingen zijn door Wilders ook al voor ”hyena’s uitgemaakt [32–waar doet DAT nou aan denken [33] en dan nog niet te vergeten Wilders” ”Minder-minder” uitspraak [34] en het neerzetten van Syrische vluchtelingen als ”testosteronbommen”, die kennelijk geen ander Levensdoel zouden

hebben dan Europese vrouwen en meisjes aanranden en verkrachten [35]

Geen wonder, dat deze PVV terecht extreem rechts en fascistisch genoemd wordt. [36]

Fascisme is een Ziekte, die de samenleving aantast:

Geen wonder, dat Wilders en co navolgers krijgen, van wie de ene weer

gevaarlijker is dan de andere:

Zo verwees vluchtelingenhater en anti-semiet Annabel Nanninga [voormalig

politica van het eveneens fascistische Forum voor Democratie van leider Thierry Baudet [37] en huidig politica van het tegen fascisme aanleunende JA 21,

dat zij mede heeft opgericht [38] naar Afrikaanse vluchtelingen als ”Dobbernegers” [39] en liet ze zich onversneden anti-semitisch uit

met de volgende uitspraak ”Mein Kampf, je leest 6 bladzijden en hebt

meteen zin om Joden te vergassen [40]

TSJAAAA………………..

PVV GROOTSTE PARTIJ!

En dat zou allemaal [hoe eng ook] nog niet zo’n ramp zijn,

als al die hatelijkheden waren geuit door splinterpartijtjes

VERGEET HET MAAR

Bij de 22 november verkiezingen anno Donini 2023 kopte de PVV in

met maar liefst 36 Kamerzetels, waarmee ze de grootste politieke Partij in

Nederland werd! [41]

En of nu alle PVV stemmers onversneden racisten zijn of niet [42], doet

er eigenlijk niet zo toe,

Ze namen in ieder geval de vreemdelingenhaat van de PVV

op de koop toe.

Trouwens, uit onderzoek is gebleken, dat de meeste PVV kiezers wel

degelijk vanwege ”afkeer van migranten” op de PVV

hebben gestemd. [43]

WILDERS EN ”WIT” NEDERLAND

Maar wat is nou de BIJNA Grote Grap hier?

Wilders, de ”Eigen Volk Eerst” PVV Leider, heeft het bepaald

NIET goed voor met het ”Nederlandse Volk”

Want wie niet in de PVV pas loopt, wie kritisch is

of anderszins buiten de Boot valt, mag zo wit zijn als

Sneeuw.

Die ziet een andere kant van Wilders en GEEN aangename

Lees Noot 44!

DE NIEUWE ”MILDERS/WILDERS/JUST FORGET IT!

Na de uitglijder van Yesilgoz [lees 45], dus nog voor de Wilders

verkiezingsoverwinning , profileerde Wilders zich ineens van

een niet bestaande ”gematigdere” kant jegens de Islam [46]

En na zijn Monsterverkiezingsoverwinning [47] ging hij NOG

verder:

Ineens wilde hij NU ”premier van alle Nederlanders zijn, ongeacht

afkomst en geloof” [48]

Wie DAAR in trapt is wel ERG onnozel [of doet zich zo voor] en heeft

zijn Verkiezingspriogramma voor de 22 november verkiezingen

nooit gelezen……[49]

Op een humoristische manier heeft PvdA Timmermans, die zich trouwens

direct na de PVV verkiezingsoverwinning in een wat mij betreft indrukwekkende

speech [50] strijdbaar opstelde [ik hoop, dat dat zo blijft….]

gehakt gemaakt van de zogenaamd

”veranderde Wilders” [51]

Ik kan het niet laten te citeren, wat Timmermans ”Milde” Wilders

toevoegde:

”U doet mij echt denken aan, ik weet…ik zal een klassieker noemen

eh eh Nemo…[Wilders tussendoor ”ja”] in Nemo komt eh Bruce voor 

en Bruce is een Grote Witte Haai, die eh heeft afgesproken met zichzelf,

ik ben nu vegetarier, ik eet geen vis meer.

Totdat hij bloed ruikt en dan wordt hij weer de Haai zoals hij altijd is geweest.

[0.50]

Zo zie ik u, meneer Wilders.

[0.53] ”Als u de kans krijgt, zult u de democratische rechtsstaat

van dit land ondermijnen.

Ik wil u die kans ontzeggen. [0.59] [52]

EN ZO IS HET!

NAWOORD

En daarom is het zo belangrijk, die Februaristaking te herdenken

Niet alleen om de Helden te eren, die het Hoogste Offer hebben gebracht

in de strijd om Vrijheid en Gelijkheid ongeacht afkomst of geloof, maar

vooral ook om die Strijd te blijven voeren, nu Nederland steeds meer in

de Greep van het Fascisme lijkt te komen. [53]

Maar ik zeg DIT tegen de fascist Wilders en degenen, die nu al

openlijk met hem heulen [54] of hem wellicht in

de toekomst gaan ”gedogen” [55] [laten we hopen van niet]

Onze Strijd gaat door, welke Regering, Welk Kabinet, Welke Factie,

Welk Regime dit land ook gaat regeren!

Waar onderdrukking is, is Verzet

Bereid jullie daarop voor, Fascisten en Fascistenvrienden!

WE WILL NEVER SURRENDER!!!!

Gedenk de Februaristaking

Voer de Strijd

ASTRID ESSED

NOTEN

NOTEN 1 T/M 4

NOOT 5

NOTEN 6 T/M 8

NOOT 9

NOTEN 10 T/M 12

NOTEN 13 T/M 17

NOTEN 18 T/M 30

NOTEN 31 T/M 33

NOTEN 34 T/M 43

NOTEN 44 T/M 55

Reacties uitgeschakeld voor 83 JAAR HERDENKING FEBRUARISTAKING/HERDENKING TOEN/BESTRIJDT HET FASCISME NU!!

Opgeslagen onder Divers

Noten 44 t/m 55/Herdenking Februaristaking 2024/Zet de Strijd tegen het hedendaagse Fascisme voort!

[44]

WILDERS’ HEILSTAAT VOOR ”WIT NEDERLAND/PARADIJS OP AARDE?

ASTRID ESSED

24 DECEMBER 2021

[45]

AD

NIEUWE VVD LEIDER ZET DE DEUR VOOR WILDERS OP EEN KIER:

”EERST IS DE KIEZER AAN ZET”

18 AUGUSTUS 2023

https://www.ad.nl/politiek/nieuwe-vvd-leider-zet-de-deur-voor-pvv-op-een-kier-eerst-is-de-kiezer-aan-zet~ae842122/

Dilan Yesilgöz (VVD) breekt met de harde PVV-blokkade van voorganger Mark Rutte. De nieuwe liberale leider zet de deur naar samenwerking met Wilders op een kleine kier, ze wil ‘vooruitkijken’. Pas na het PVV-partijprogramma besluit de VVD of samenwerking mogelijk is.

Na voorwerk van VVD-Kamerlid Brekelmans lijkt ook lijsttrekker Dilan Yesilgöz te breken met de liberale banvloek over de PVV. Samenwerken met Wilders is niet langer absoluut taboe, is de boodschap van de nieuwe VVD-leider: ,,Wie met wie is typisch Haags gedoe”, zei Yesilgöz op vragen over de PVV na afloop van de eerste ministerraad na de zomerstop.

,Het gaat om problemen van mensen en oplossingen die we bieden. Dan moet je kijken met wie je het beste kunt samenwerken om dat voor elkaar te krijgen, en ik zal iedere partij beoordelen op de plannen die zij neerleggen. Eerst moet de kiezer zich uitspreken.”

Gedoogcoalitie

Na de gedoogcoalitie (2010-2012) met de PVV en Wilders’ minder-Marokkanen-uitspraak in 2014 wierpen veel partijen – waaronder de VVD – een blokkade op. Samenwerken met Wilders is daardoor uitgesloten, herhaalde bijvoorbeeld de nieuwe CDA-lijsttrekker Henri Bontenbal maandag nog. Maar de VVD breekt met die koers: Yesilgöz stelt dat de uitspraak van Wilders over Marokkanen ‘walgelijk’ is, maar meldde in één adem dat ze wel ‘vooruit’ wil kijken.

,,Ik heb Wilders zelf gehoord dat hij over ego’s heen wil stappen en een frisse start wil maken. Dus ik ben benieuwd waarmee hij komt. Ik zal iedere lijsttrekker beoordelen op de plannen.”

‘Kan toch niet waar zijn’

De kans is klein dat de VVD na publicatie van het PVV-programma graag met Wilders samenwerkt: de verkiezingsprogramma’s van Wilders zijn radicaal-rechts en bevatten onder meer plannen voor een asielstop en een ministerie van ‘De-islamisering’. Wilders zelf zal zijn toon niet matigen, weten vertrouwelingen van de PVV-leider: hij gelooft niet in een mildere opstelling.

Dus als Yesilgöz de deur ná bekendmaking van het PVV-programma verder open zet, zal er binnen de VVD een stevige discussie ontstaan. Na de eerdere flirt van Tweede Kamerlid Brekelmans reageerden diverse liberalen al direct dat samenwerking met Wilders taboe moet blijven. De JOVD, de jongerentak van de VVD, liet weten dat de PVV ‘heel ver afstaat van de basisbeginselen van de VVD’. Oud-VVD-leider Ed Nijpels refereerde aan Brekelmans’ voorzichtige toenadering naar Wilders en meldde: ‘Is dit de nieuwe koers van de VVD? Kan toch niet waar zijn’.

Meer partijen worstelen met de PVV-blokkade. In de provincie Flevoland werkt de ChristenUnie nu met de PVV samen, tot groot chagrijn van de landelijke CU-top. Maar de coalitie kwam er wel. Andere partijen signaleren dat de VVD met de komst van Yesilgöz ‘naar rechts opschuift’. Haar voorganger Rutte noemde zijn opvolger bij het debat over de kabinetsval ook ‘rechtser dan ik’.

De demissionair premier wilde vrijdag niet ingaan op vragen over Yesilgöz’ uitspraken: ,,De tijd schrijdt voort, er zijn verkiezingen, het is een verstandige lijn”, was het enige dat de huidige VVD-leider kwijt wil. Hoe dat te rijmen valt met zijn eigen eerdere uitsluiting van Wilders en diens overschrijding van ‘rode lijnen’ wilde de premier niet zeggen: ,,Maar ik ga geen commentaar leveren op de VVD-lijsttrekker, ik sta hier als premier.”

EINDE ARTIKEL

BNR NIEUWS.NL

”PANIEKVOETBAL IN DE VVD-CAMPAGNE NA STRATEGISCHE

BLUNDER”

21 NOVEMBER 2023

https://www.bnr.nl/nieuws/politiek/10532244/paniekvoetbal-in-vvd-campagne-na-strategische-blunder

Het is te laat voor de VVD om alsnog met een eigen verhaal bakzeil te halen en slagvaardig de campagne te beëindigen. Dat zegt Pieter-Paul Slikker, voormalig campagneleider PvdA. Vanaf het moment dat VVD-lijsttrekker Dilan Yesilgöz de deur open zette voor de PVV van Geert Wilders, zag je die partij stijgen in de peilingen. ‘Die geest moet nu terug in de fles.’

De blunder leidde ertoe dat Yesilgöz zich vandaag geroepen voelde om met piepende remmen te roepen dat Wilders écht geen gedroomde coalitiepartner is. En daarmee is het te laat om de campagne alsnog naar haar hand te zetten met een sterk eigen verhaal. ‘Dat lukte Mark Rutte altijd wel, maar nu zie je paniekvoetbal bij de VVD, door een strategische blunder.’

‘Het was een heel andere Wilders dan we kenden. Maar als je naar zijn verkiezingsprogramma kijkt, hebben we niet met een andere persoon te maken’

Annemarie Litjens, voormalig campagneleider VVD

Enorm aantal zwevende kiezers

Volgens Annemarie Litjens, voormalig campagneleider VVD laat het ‘enorme aantal’ zwevende kiezers zien welke verschuivingen er nog mogelijk zijn. Anders dan bij eerdere verkiezingen lijken de strategische stemmen nu al enigszins zichtbaar in de peilingen. ‘Bij de vorige verkiezingen behaalde D66 zijn overwinning ook door strategische stemmers, dat gaan we nu ook weer zien. Ik ben benieuwd hoeveel verschil we daar nog in gaan zien.’

Litjens kan zich goed voorstellen dat Yesilgöz is geschrokken van de snelle opmars van de PVV. Ze ziet de VVD vechten tegen het monster dat ze zelf gecreëerd heeft. Het laatste kabinet viel op het thema migratie en het lijkt erop dat de VVD erg gretig was om te laten weten dat zelfs de PVV een optie was om het belang van het onderwerp te onderstrepen. ‘Maar wat er gebeurde is dat de partij een andere partij nóg groter heeft gemaakt, in plaats van dat je jezelf heel groot maakt.’

Wilders pakt handschoen op

Uiteraard is het de verdienste van Wilders zelf dat hij de handschoen heeft opgepakt toen die eenmaal voor het oprapen lag nadat Yesilgöz de deur op een kier had gezet. In verkiezingsdebatten liet de PVV-leider zich zien als een mildere variant van hemzelf, toen hij eenmaal salonfähig was gemaakt, zegt Litjens. Het was een heel andere Wilders dan we kenden.

Maar als je naar zijn verkiezingsprogramma kijkt, hebben we niet met een andere persoon te maken.’

Eigenlijk is het heel vreemd wat er gebeurt, nu Yesilgöz zich puur op Wilders leiderschap richt. ‘Eerst heb je gezegd dat je samen in een kabinet kunt zitten, nu ga je daar opeens een voorwaarde aan verbinden. Dat kan alleen als ik groter ben dan jij, of als jij geen premier wilt zijn. Dat is natuurlijk ongekend.’ Yesilgöz liet vanochtend bij Sven Kockelmann weten dat de VVD wel mét, maar niet ónder de wil regeren. ‘Als de PVV de grootste wordt, mag die partij wel meedoen, maar niet de premier leveren.’

Geen fouten of uitglijders

Litjens gelooft best dat de VVD écht liever niet met Wilders samenwerkt. Maar er is nauwelijks nog een weg terug. Het huidige VVD-electoraat is eigenlijk heel stabiel – de afgelopen dagen is het aantal VVD-stemmers in de peilingen vrijwel ongewijzigd. Er zit daarom weinig anders op dan dat vasthouden: geen fouten of uitglijders maken en zorgen dat de groep die zegt op de VVD te stemmen dat ook daadwerkelijk gaat doen.

Intussen lijkt GroenLinks-PvdA van Frans Timmermans alsnog garen te spinnen bij de opmars van de PVV. Kiezers die liever naar links zweven, denken door een stem op Timmermans rampen op rechts te voorkomen. ‘De afgelopen dagen zei Frans Timmermans terecht dat er in de peilingen eigenlijk maar één partij is die een rechts kabinet of een premierschap van Geert Wilders kan voorkomen, en dat is hij.’

EINDE ARTIKEL

[46]

NOS

WILDERS OVER ISLAM-STANDPUNTEN: ”PRIORITEITEN

LIGGEN BIJ ANDERE ZAKEN”

14 NOVEMBER 2023

https://nos.nl/nieuwsuur/collectie/13961/artikel/2497859-wilders-over-islam-standpunten-prioriteiten-liggen-bij-andere-zaken

PVV-leider Geert Wilders wil deelnemen aan een volgend kabinet en dan bij voorkeur niet in een gedoogconstructie. Dat zegt hij in het lijsttrekkersinterview van Nieuwsuur. Hij is bereid concessies te doen, mocht het zover komen, ook wat betreft zijn standpunten over de islam. “Er zijn belangrijkere prioriteiten.”

Het kernpunt van de PVV is sinds de oprichting in 2006 onveranderd: de “islamisering” van Nederland moet worden beperkt. “Nederland is geen islamitisch land”, schrijft Wilders in het voorwoord van zijn verkiezingsprogramma.

Maar volgens Wilders heeft Nederland momenteel grotere problemen dan het terugdringen van de islam. “De islam zal nooit uit ons DNA gaan, maar de prioriteit ligt nu duidelijk bij andere zaken als het gaat om de komende regeerperiode.”

Wilders noemt immigratie en asiel, de gezondheidszorg en bestaanszekerheid als voorbeelden van zaken die voor hem nu belangrijker zijn dan zijn strijd tegen de islam. “Als wij dadelijk – waar ik op hoop, en waar ik eerlijk gezegd ook van uitga – aan die onderhandelingstafel komen, zullen dat onze prioriteiten zijn.”

‘Existentieel gevaar’

In 2018 wilde Wilders “bepaalde islamitische uitingen” nog per wet verbieden. In een initiatiefwetsvoorstel noemde hij de islam een “existentieel gevaar” dat Nederland bedreigt. In zijn verkiezingsprogramma staat nog altijd dat hij geen moskeeën en islamitische scholen wil, dat hij de koran en de islamitische hoofddoek in overheidsbouwen wil verbieden. “Zeggen wij: als dit niet gerealiseerd wordt, dan gaan we niet regeren? Het antwoord daarop is: nee, ik snap dat andere punten nu belangrijker zijn”, aldus Wilders.

Dit initiatiefwetsvoorstel kreeg geen meerderheid, net als een ander voorstel uit 2019 voor een verbod op dubbele nationaliteiten van bewindspersonen. De Raad van State verklaarde beide voorstellen “onverenigbaar met de wezenlijke uitgangspunten van de democratische rechtsstaat”.

Wilders benadrukte in Nieuwsuur het liefst in een meerderheidscoalitie te willen regeren met centrumrechtse partijen. Hij noemde de BBB, VVD, JA21 en NSC als voorkeurspartners, “al zal ik Pieter Omtzigt nog wel moeten overtuigen”.

Voor de VVD en NSC zijn de anti-rechtsstatelijke standpunten van de PVV een barrière om met die partij te regeren. Op de vraag of Wilders bereid is die punten te parkeren, zegt hij: “Dat zijn niet mijn woorden, maar dat u er heel ver naast zit, kan ik niet zeggen.”

EINDE ARTIKEL

[47]

PVV VERKIEZINGSOVERWINNING/VOER

DE STRIJD/JUIST NU!

ASTRID ESSED

28 NOVEMBER 2023

[48]

VOLKSKRANT

WILDERS WIL PREMIER VAN ALLE NEDERLANDERS ZIJN: ”ONGEACHT

WAAR JE VANDAAN KOMT EN WAT JE GELOOF IS”

22 NOVEMBER 2023

https://www.volkskrant.nl/politiek/wilders-wil-premier-van-alle-nederlanders-zijn-ongeacht-waar-je-vandaan-komt-en-wat-je-geloof-is~ba233425/

Na zijn enorme overwinning zet Wilders zijn verzoenlijke toon van de verkiezingscampagne door. Hij roept andere partijen op tot samenwerken. ‘Ik snap heel goed dat partijen niet in een regering willen zitten die ongrondwettelijke maatregelen neemt. Dat gaan we dus ook niet doen.’

Wilders zei expliciet dat hij niet zal aandringen op anti-islamitische maatregelen als een Koranverbod of de sluiting van islamitische scholen. ‘We blijven binnen de kaders van de Grondwet. Ik zal premier voor alle Nederlanders zjin. Ongeacht waar je vandaan komt en wat je geloof is.’

‘We zullen moeten samenwerken, zoeken naar overeenkomsten’, zo richtte hij zich tot andere partijen. Hij noemde de VVD, BBB en Pieter Omtzigts NSC als logische partners om mee te regeren. Samen hebben zij een ruime meerderheid in de nieuwe Tweede Kamer. ‘We zullen allemaal concessies moeten doen. Ik zal me ook redelijk opstellen.’

Voorop staat dat hij het asielbeleid drastisch wil aanscherpen, ook als dat lastig ligt omdat Europese regels of het VN-vluchtelingenverdrag in de weg staan. ‘Je moet regels kunnen aanpassen, ook in Europa. Wetten zijn niet statisch, verdragen ook niet.’

EINDE ARTIKEL

[49]

 AD

WAAR STAAT DE PVV EIGENLIJK VOOR?

”NEDERLANDER WEER OP EEN”

23 NOVEMBER 2023

https://www.ad.nl/politiek/waar-staat-de-pvv-eigenlijk-voor-nederlander-weer-op-een~aab8e9c8/

Nationalistisch en alarmistisch over het immigratieprobleem. Zo is het 46 pagina’s tellende verkiezingsprogramma van de Partij voor de Vrijheid het best samen te vatten. De woorden ‘Nederland’ en ‘Nederlander(s)’ komen er maar liefst 121 keer in voor, blijkt uit een analyse.

Al in het voorwoord speelt de PVV in op het onbehagen van veel Nederlanders over de huidige gang van zaken in ons land: ‘Want Nederland is Nederland niet meer. We zien het allemaal om ons heen. Ons land is overvol. Onze wijken en steden vaak onherkenbaar met veel overlast en criminaliteit. We moeten Nederland terugveroveren. Het sluiten van onze grenzen voor nog meer gelukszoekers uit andere culturen is daarbij noodzakelijk.’

In de rest van het programma worden deze thema’s verder uitgewerkt. Zo volgt gelijk het hoofdstuk ‘Asiel en immigratie’. Daarin valt te lezen: ‘Onze verzorgingsstaat staat onder grote druk door niet-westerse allochtonen die massaal profiteren van onze uitkeringen en andere voorzieningen. Meer dan de helft van de bijstandsontvangers in ons land is inmiddels niet-westers-allochtoon. Maar ook ons onderwijsstelsel en zorgstelsel kunnen de continue instroom van extra vreemdelingen al lang niet meer aan. De asielinstroom is bovendien onbetaalbaar.’

Lonken naar proteststem

Verder speelt de partij in op zorgen van de gewone Nederlander over de eigen portemonnee. Hier wordt gelonkt naar de proteststem, met teksten als: ‘De meerderheid van politiek Den Haag heeft de Nederlanders keihard in de steek gelaten en jarenlang voor de gek gehouden met valse koopkrachtbeloftes. Ondertussen raakt de portemonnee leeg en zien Nederlanders dat er miljarden worden verspild aan alles waar zij niets aan hebben.’

Ook spreekt het verkiezingsprogramma zich verhuld uit tegen de huidige oorlogssteun aan Oekraïne. ‘Er gaan miljarden naar een oorlog die niet de onze is, miljarden naar Afrika, miljarden naar Brussel, miljarden naar onzinnig klimaat- en stikstofbeleid, miljarden naar massa-immigratie.’

De PVV staat al jaren bekend als een law and order-partij. Dat is niet veranderd richting deze verkiezingen. ‘Het is de hoogste tijd voor zero tolerance‘, valt te lezen. ‘De politie moet weer de baas zijn op straat. Criminelen dienen direct te worden opgepakt en langdurig vastgezet. Hiervoor lanceert de PVV een ‘veiligheidsoffensief’ waarbij we onder meer geld vrijmaken voor 10.000 extra politieagenten.’ Ook moet er een digitale schandpaal komen voor daders van geweld- en zedenmisdrijven en wordt TBS afgeschaft, als het aan de PVV ligt.

Links op zorg

Op de zorgparagraaf is de partij als links te bestempelen, met aandacht voor de lagere inkomens. De PVV wil onder meer het eigen risico afschaffen, schrappen in de marktwerking, de tandarts in het basispakket en de verzorgingshuizen terug. Aan gezondheidspreventie heeft de partij echter een broertje dood: ‘De overheid kan voorlichten, maar bepaalt niet of je rookt, drinkt en wat je eet. Geen suikertaks en geen vleestaks.’

De woningcrisis wil de PVV aanpakken door de sociale huren te verlagen, de huurtoeslag juist te verhogen en meer woningen te gunnen aan Nederlanders. Ook moeten de ‘belemmerende stikstofregels’ van tafel, dient te worden gestopt met het gasvrij maken van woningen en komt er geen verplichte warmtepomp in huizen.

De klimaatverandering wordt sowieso gebagatelliseerd in het verkiezingsprogramma van de PVV. ‘Het klimaat verandert altijd, al eeuwenlang. Bij veranderende omstandigheden passen we ons aan’, klinkt het. En: ‘Nederland is verantwoordelijk voor nog geen half procent van de totale mondiale CO2-uitstoot.’ Dus wil de partij kolen- en gascentrales openhouden, nieuwe kerncentrales bijbouwen, zich terugtrekken uit het VN-Klimaatakkoord, de Klimaatwet intrekken en het Klimaatfonds met tientallen miljarden erin schrappen. Daarnaast moeten de stikstofregels worden geschrapt en wil de PVV geen windturbines, zonneparken en biomassa, valt te lezen.

Vooral behoud Nederlandse cultuur

De PVV heeft vooral iets met behoud van de Nederlandse cultuur, blijkt verder. ‘De PVV houdt van Nederland. Wij zijn trots op onze cultuur, identiteit en tradities. Die moeten we dan ook behouden. Niet uitwissen. De linkse haat waarin helden uit onze geschiedenis worden beschimpt, wordt beëindigd. De excuses voor het slavernijverleden en de politionele acties, zoals gedaan door de Koning, worden ingetrokken. Zwarte Piet blijft.’ En de ‘linkse’ publieke omroep? Die kan wel opdoeken, want de financiering wordt volledig beëindigd.

Daarbij is natuurlijk bekend dat de PVV een hekel heeft aan de islam. Dus moet er een verbod op islamitisch onderwijs, korans en moskeeën komen, ‘omdat dat onze vrijheid en onze waarden bedreigt’. De PVV wenst ook een ban op het dragen van islamitische hoofddoekjes in overheidsgebouwen, inclusief de Staten-Generaal.

Tot slot deelt de partij nog wat ‘cadeautjes’ uit aan de burger. Door meer wegen aan te leggen, brandstofaccijns te verlagen, geen rekeningrijden in te voeren, de maximumsnelheid te verhogen naar 140 km/u, meer treinen en zitplaatsen in de spits én een betaalbaar en veilig openbaar vervoer te creëren. De vliegtaks sneuvelt ook. Als uitsmijter wenst de partij een hogere ouderenkorting en de AOW-leeftijd gaat weer naar 65 jaar.

Geen miljarden meer naar ontwikkelingshulp en klimaat

De PVV weigerde het verkiezingsprogramma onafhankelijk te laten doorberekenen, maar zegt wel iets over de financiën. ‘Dit alles kunnen we betalen door te stoppen met miljarden over te maken naar Brussel en Afrika. En door miljarden die nu staan gereserveerd voor klimaat en stikstof te besteden aan onze eigen mensen. We gaan de gigantische extra winsten die banken nu maken vanwege de gestegen rente extra belasten en we schrappen allerlei onzinnige subsidies voor kunst, cultuur, publieke omroep, expats en vergroening. Ook het sluiten van onze grenzen voor asielzoekers en het beperken van migratie levert miljarden op.’

‘Op deze manier gaan we Nederland weer op bouwen en zetten we de Nederlander weer op 1!’, klinkt het.

EINDE ARTIKEL

PVV VERKIEZINGSPROGRAMMA

2023

”NEDERLANDERS WEER OP 1”

https://www.pvv.nl/images/2023/PVV-Verkiezingsprogramma-2023.pdf

[50]

FRANS TIMMERMANS: ”NU BREEKT HET UUR AAN, DAT WIJ DE DEMOCRATIE GAAN VERDEDIGEN”

ASTRID ESSED

23 NOVEMBER 2023

YOUTUBE.COM

FRANS TIMMERMANS (GROENLINKS-PVDA) REAGEERT OP DE EXITPOLL

[51]

DE MILDE WILDERS?/TIMMERMANS CONFRONTEER WILDERS/

”U DOET MIJ DENKEN AAN DE HAAI BRUCE UIT FINDING NEMO”

ASTRID ESSED

22 DECEMBER 2023

YOUTUBE.COM

TIMMERMANS CONFRONTEERT WILDERS/PVV: ”U DOET MIJ

DENKEN AAN HAAI BRUCE UIT FINDING NEMO”

[52]

”0.32 ”U doet mij echt denken aan, ik weet…ik zal een klassieker noemen

eh eh Nemo…[Wilders tussendoor ”ja”] in Nemo komt eh Bruce voor 

en Bruce is een Grote Witte Haai, die eh heeft afgesproken met zichzelf,

ik ben nu vegetarier, ik eet geen vis meer.

Totdat hij bloed ruikt en dan wordt hij weer de Haai zoals hij altijd is geweest.

[0.50]

Zo zie ik u, meneer Wilders.

[0.53] ”Als u de kans krijgt, zult u de democratische rechtsstaat

van dit land ondermijnen.

Ik wil u die kans ontzeggen. [0.59]”

YOUTUBE.COM

TIMMERMANS CONFRONTEERT WILDERS/PVV: ”U DOET MIJ

DENKEN AAN HAAI BRUCE UIT FINDING NEMO”

ZIE OOK

DE MILDE WILDERS?/TIMMERMANS CONFRONTEER WILDERS/

”U DOET MIJ DENKEN AAN DE HAAI BRUCE UIT FINDING NEMO”

ASTRID ESSED

22 DECEMBER 2023

[53]

TORPEDEREN, DAT KOMENDE FASCISTENKABINET!

PETER STORM

27 JANUARI 2024

[54]

CAROLINE VAN DER PLAS AAN FOUTE KANT/PRO ISRAEL

EN FELLOW TRAVELLER FASCISME

ASTRID ESSED

23 DECEMBER 2023

[55]

NOS

OMTZIGT: ALLEEN GEDOGEN ALS ER STAPPEN WORDEN

GEZET OP BESTUUR EN BESTAANSZEKERHEID

13 FEBRUARI 2024

https://nos.nl/collectie/13962/artikel/2508706-omtzigt-alleen-gedogen-als-er-stappen-worden-gezet-op-bestuur-en-bestaanszekerheid

NSC wil alleen nadenken over het gedogen van een minderheidskabinet van PVV, VVD en BBB als er “echt stappen worden gezet op beter bestuur en bestaanszekerheid”. Dat zei NSC-leider Omtzigt in een toelichting op de positie van zijn partij.

Gisteren publiceerde informateur Plasterk zijn verslag over de formatie aan de Tweede Kamer. Daarin staat onder meer dat NSC niet toetreedt tot een meerderheidskabinet, maar wel bereid is een minderheidskabinet te gedogen. Ook een zakenkabinet of extraparlementair kabinet zijn voor die partij opties. Omtzigt beaamde dat vandaag, maar hij benadrukte dat hij niet openstaat voor het gedogen van “wat er ook uitkomt”.

‘Nergens overeenstemming over’

Hij onderstreepte dat bestuur en bestaanszekerheid voor zijn partij belangrijke thema’s waren in de verkiezingen.

Omtzigt zei ook dat er in het verslag van Plasterk wel afspraken staan over de rechtsstaat, maar dat vorige week bij zijn beslissing om de formatie te verlaten de tegenvallende overheidsfinanciën de druppel waren die de emmer deed overlopen. Hij zei ook dat er eigenlijk nergens overeenstemming over was en dat de sfeer ook niet geweldig was.

Wilders moet met voorstellen komen

Wilders van de PVV lijkt nu als leider van de grootste partij de eerst aangewezene om morgen in het Kamerdebat voorstellen te doen over hoe het nu verder moet. Hij zal mogelijk ook met een naam komen van een nieuwe informateur. Wilders liet zich vandaag niet zien.

Gisteren noemde hij het de moeite waard “om te bezien of de partijen met elkaar verder kunnen en vooral ook in welke vorm”. Hij zei ook dat “Nederland wil dat politici verantwoordelijkheid nemen”.

Yesilgöz: uitleg van Omtzigt afwachten

VVD-leider Yesilgöz wilde ook vandaag geen antwoord geven op de vraag of haar partij misschien toch volwaardig in een kabinet wil stappen, en dus verder wil gaan dan gedogen. Kort na de verkiezingen zei ze dat haar partij, die fors verloor, niet in een kabinet zal gaan zitten, maar wel een vorm van gedogen mogelijk wil maken.

De VVD-leider wil nu in het debat eerst de uitleg van Omtzigt afwachten over de gebeurtenissen van vorige week. “Deze impasse is niet goed voor het land en ik baal ontiegelijk.”

BBB-leider Van der Plas hield haar kruit droog voor het debat van morgen. Op vragen over haar positie antwoordde ze dat ze pas morgen bepaalt wat ze gaat zeggen en dat ze steeds wordt verrast: “De afgelopen dagen zijn er allemaal dingen gebeurd waar ik niet op had gerekend.”

EINDE ARTIKEL

Reacties uitgeschakeld voor Noten 44 t/m 55/Herdenking Februaristaking 2024/Zet de Strijd tegen het hedendaagse Fascisme voort!

Opgeslagen onder Divers

Noten 34 t/m 43/Herdenking Februaristaking 2024/Zet de Strijd tegen het hedendaagse Fascisme voort!

[34]

WILDERS/”MINDER MAROKKANEN’/IN HIS OWN WORDS

ASTRID ESSED

YOUTUBE.COM

PVV AANHANG SCANDEERT: MINDER MAROKKANEN

WILDERS IN HIS OWN WORDS

Wilders:”Ik zou van iedereen hier een antwoord willen hebben op de volgende drie vragen:”Drie vragen, alsjeblieft geef een helder antwoord, die onze partij, de PVV definieren:”En de eerste vraag is:”Willen jullie meer of minder Europse Unie?”[PVV aanhang scandeert]:”MINDER….! MINDER, MINDER, MINDER MINDER MINDER MINDER……..!Wilders:”De tweede, de tweede vraag is, misschien nog belangrijker:”Willen jullie meer of minder Partij van de Arbeid?” [PVV aanhang scandeert] ” MINDER….! MINDER, MINDER, MINDER MINDER MINDER MINDER……..!Wilders:”En de derde vraag is. En ik mag het eigenlijk niet zeggen, want er wordt aangifte tegen je gedaan en misschien zijn er zelfs D’66 Officieren, die je een proces aandoen, maar de vrijheid van meningsuiting is een groot goed en we hebben niets gezegd wat niet mag, we hebben niets gezegd wat niet klopt, dus ik vraag aan jullie:”Willen jullie, in deze stad en in Nederland, meer of minder Marokkanen?”[PVV aanhang scandeert]  ” ” MINDER….! MINDER, MINDER, MINDER MINDER MINDER MINDER……..!”  ” MINDER….! MINDER, MINDER, MINDER MINDER MINDER MINDER……..!  
Wilders:”Dan gaan we dat regelen”GELACH[Wilders glimlacht]

EINDE MINDER MINDER VRAAG OP YOUTUBE

[35]

HETZE PVV LEIDER TEGEN VLUCHTELINGEN/”TESTOSTERONBOMMEN”

ASTRID ESSED

YOUTUBE FILMPJE MET SPEECH WILDERS, BEHOREND BIJ BOVENSTAAND STUK

YOUTUBE.COM

GEERT WILDERS: MANNELIJKE ASIELZOEKERS OPSLUITEN IN AZC’S

0.00-3.05

Geert Wilders [PVV]:”Duizenden Arabische mannen hebben de afgelopen tijd honderden vrouwen sexueel aangevallen, vernederd, verkracht.Alle vrouwen zijn loslopend wild.Testosteronbommen heb ik de daders genoemd.We hebben gezien, waar ze toe in staat zijn.Het is sexueel terrorisme, een sexuele Jihad.En het gebeurt overal in Europa.In Nederland, Duitsland, Zweden, Oostenrijk.Overal.Waar honderdduizenden vooral alleenstaande mannen uit een cultuur van vrouwenonderdrukking werden binnengelaten.Overal waar de onverantwoorde Open Deur politie zoals premier Rutte en kanselier Merkel de rode loper wordt uitgerold voor deze testosteronbommen.Overal krijgen we nu te maken met een verkrachtingsepidemie.Het is een ramp, die vermeden had kunnen worden en vermeden had moeten worden, maar niet vermeden werd.Op vele plaatsen probeerden de autoriteiten en de media het verschrikkelijke nieuws onder de pet te houden, onder het tapijt te schuiven, maar dat lukt ze niet meer.De geest is uit de Fles.En er heerst, terecht, woede, angst, in Nederland en in de rest van Europa.Mensen zijn, terecht, heel erg boos, duizenden Nederlandse vrouwen stellen zich grote vragen bij hun eigen veiligheid.”Wie zal mij beschermen”Duizenden Nederlandse mannen maken zich grote zorgen over de veiligheid van hun vrouwen.”Wie zal hen helpen”En duizenden Nederlandse ouders zijn bang voor wat hun dochters kan overkomen.”Wie waakt er over hen”Vreselijke massa aanrandingen zoals in Keulen kunnen ook hier in Nederland gebeuren.En het is tijd, die waarheid onder ogen te zien.Deze daders komen uit een cultuur waarin vrouwen minderwaardige wezens zijn, een cultuur van eerwraak en vernedering.Een cultuur, gesticht door een Profeet, die seksslavinnen had en een negenjarig meisje verkrachtte.Het is tijd, ook die waarheid onder ogen te zien.Want wie wegkijkt, wie wegkijkt, is medeschuldig.En het wordt steeds duidelijker:Premier Rutte, mevrouw Merkel en al die andere politici in Europa, die hun grenzen weigerden te sluiten, ze laten onze vrouwen en dochters keihard in de steek en zijn dus medeverantwoordelijk.Wat de PVV betreft is het duidelijk:Onze grenzen moeten dicht.Dicht voor alle asielzoekers en alle immigranten uit islamitische landen.Maar zolang dat niet gebeurt, zolang de islamitische testosteronbommen als een Zwaard van Damocles boven de Nederlandse vrouwen hangen, stel ik voor, dat we mannelijke asielzoekers opsluiten in de AZC’s.Voor hen moeten de AZC’s gesloten instellingen worden.Zodat geen enkele mannelijke asielzoeker nog de straat op kan en zodat onze vrouwen eindelijk worden beschermd.”
EINDE YOUTUBE FILMPJE

[36]

HET FASCISTISCHE KARAKTER VAN DE PVV/BRONNEN, ONDERZOEKEN

ASTRID ESSED

[37]

WIKIPEDIA

ANNABEL NANNINGA

https://nl.wikipedia.org/wiki/Annabel_Nanninga

WIKIPEDIA

THIERRY BAUDET

https://nl.wikipedia.org/wiki/Thierry_Baudet

MAIL ASTRID ESSED AAN NATIONAAL COMITE 4 EN 5 MEI

OVER DE OPNAME VAN THIERRY BAUDET ALS MEDE AUTEUR

IN VRIJHEIDSBOEK

[38]

”Met Joost Eerdmans richtte ze de partij JA21 op”

WIKIPEDIA

ANNABEL NANNINGA/POLITIEKE CARRIERE

https://nl.wikipedia.org/wiki/Annabel_Nanninga#Politieke_carri%C3%A8re

ORIGINELE BRON

WIKIPEDIA

ANNABEL NANNINGA

https://nl.wikipedia.org/wiki/Annabel_Nanninga

[39]

ANNABEL NANNINGA/”DOBBERNEGERS”

ASTRID ESSED

ZIE GEEN STIJL COLUMN ANNABEL NANNINGA

GEEN STIJL

HET IS WEER LENTE! DE GROTE OVERSTEEK BEGINT

ANNABEL NANNINGA

9 APRIL 2014

https://www.geenstijl.nl/3911571/het-is-weer-lente-de-grote-ove

Ergens tussen rokjesdag en pasen begint de Grote Trek. [David Attenborough-stem] Gedreven door instinct verlaten ze hun overwinter-broedplaatsen en maken de onzekere oversteek naar het Hoge Noorden. De reis is gevaarlijk en kent vele ontberingen, velen zullen de gedroomde bestemming nooit bereiken. Het doel van de Gewone Dobberneger (Nigris flotillas vulgaris) is Fort Europa. Een oceaan verderop is de Amerikaanse variëteit, de Mexicaanse Werkzoeker (Laboris bijnagratis tortillas) aan de ijzingwekkende bestorming van de grenzen begonnen, naar de paaigronden in Noord-Amerika. Ieder jaar weer eist deze migratiestroom vele slachtoffers, maar de soort moet overleven. [/David Attenborough-stem] Nee maar even alle gekheid op een vlotje. In twee dagen tijd VIERDUIZEND bootvluchtelingen onderschept door de Italianen. De Amerikaanse Border Patrol dreigt onder de voet getsunamied te worden door Latijns-Amerikaanse illegalen. Kunnen we wel tof doen over gelukzoekers en grenzen van ondoordringbarium met bisonkit en mitrailleursnesten om de 10 meter. Maar dit gaat dus enorm fout. De helft van de wereld heeft niks, de andere helft heeft alles, en ze komen het gewoon halen, zo onderhand. Kunnen we die paupers ergens ook niet geheel kwalijk nemen en als demense er zulke risico’s voor over hebben zouden we kunnen stellen dat ze wel reuze gemotiveerd zijn. Fort Europa en de Verenigde Burchten van Amerika gaan vroeg of laat bezwijken onder de druk, en voordat dat gebeurt betalen heel wat sloebers met hun leven voor een plekkie aan de goede kant van de grens. Wat gaan we er aan doen, mensen? Rijkdom verherverdelen, rigoureuze geboortebeperking, hopen dat de ebola een beetje doorpakt, zeg het maar. Eén bootvluchteling maakt nog geen mondiale crisis, maar vierduizend in twee dagen: het seizoen is begonnen.

@A. Nanninga | 09-04-14 | 22:29 | 0 reacties

[40]

FOTO MET ANTISEMITISCHE TEKSTEN BEHOREND BIJ ONDERSTAAND ARTIKEL

3:44 AM – 28 Feb 2018
https://twitter.com/SIGILUX/status/968814191514734592/photo/1

ANNABEL NANNINGA STAPT UIT FORUM VOOR DEMOCRATIE/HOE ZAT HET OOK ALWEER MET HET

ANTI-SEMITISME VAN ANNABEL NANNINGA?

ASTRID ESSED

28 NOVEMBER 2020

[41]

AD

PVV SLAAT ALLE CONCURRENTEN KNOCK-OUT, WILDERS BELOOFT

ZICH ”REDELIJK” OP TE STELLEN

22 NOVEMBER 2023

https://www.ad.nl/politiek/pvv-slaat-alle-concurrenten-knock-out-wilders-belooft-zich-redelijk-op-te-stellen~a7ef7029/

Nederland slaat rechtsaf. De PVV van Geert Wilders heeft de verkiezingen overtuigend gewonnen. In de exitpoll gaat de partij ruim aan kop met 35 zetels. Daarmee wordt de partij ruim twee keer zo groot.

In zijn verkiezingsspeech zei Wilders dat ‘de asieltsunami’ zal worden beperkt en dat Nederlanders weer meer geld in hun portemonnee zullen krijgen. ,,De kiezer heeft gesproken: hij is het zat. Hij is het spuugzat! En wij gaan zorgen dat die Nederlander weer op 1 komt te staan.’’

Hij deed een oproep aan andere partijen om samen te werken. ,,De PVV is niet meer te negeren met 35 zetels. Elke partij, ook de onze, zal over zijn schaduw heen moeten springen.’’ Hij zei dat er oplossingen moeten worden gevonden ‘binnen de grenzen van de Grondwet’. ,,En dat zal lukken’’, beloofde hij.

Wilders belooft zich ‘redelijk te willen opstellen’ bij de onderhandelingen over een nieuw kabinet. Hij zei te begrijpen dat partijen niet willen samenwerken als de PVV vast houdt aan een verbod op islamitische scholen bijvoorbeeld.

Andere partijen op ruime afstand van de PVV

Alle andere partijen volgen in de voorlopige uitslag op ruime afstand. De tweede partij lijkt de samenwerking GroenLinks-PvdA te worden met 25 zetels. Regeringspartij VVD van vertrekkend premier Mark Rutte verliest fors en wordt de derde partij met 24 zetels. De nieuwe partij van Pieter Omtzigt Nieuw Sociaal Contract (NSC) lijkt de Tweede Kamer binnen te komen met 20 zetels.

De winst van Wilders staat niet op zichzelf. In veel Europese landen zitten anti-migratiepartijen in de lift.

De BBB van Caroline van der Plas staat vooralsnog op 7 zetels. Dat is weliswaar meer dan de ene Kamerzetel die de partij nu heeft maar toch een bescheiden winst. Bij de Statenverkiezingen in maart was de partij immers nog afgetekend de grootste van het land.

De exitpoll van de NOS en RTL Nieuws is een indicatie van de verkiezingsuitslag. Er zijn nog geen stemmen geteld, maar bij de uitgang van een aantal verkiezingsbureaus is kiezers gevraagd wat zij hebben gestemd.

Kiezer rekent af met het beleid van afgelopen jaren

Voorafgaand aan de verkiezingen leken de Kamerverkiezingen ongemeen spannend te worden. In de laatste polls van de drie grote peilbureaus dinsdagavond gingen VVD, PVV en GroenLinks-PvdA nog nek aan nek. Maar de kiezer heeft afgerekend met het beleid van de afgelopen jaren: de grootste groep koos voor de partij van Wilders die het sluiten van de grenzen voor migranten als speerpunt maakte van de campagne.

De PVV werd voor veel rechtse kiezers aanvaardbaar nadat Wilders had gezegd zijn meest extreme islam-standpunten zoals het verbod van de koran ‘in de koelkast te zullen zetten’. Migratie was voor veel kiezers een van de belangrijkste onderwerpen waarop zij hun stemkeuze te bepaalden.

VVD-lijsttrekker Dilan Yesilgöz zei dat de kiezer een duidelijke boodschap heeft afgegeven dat de zittende partijen het niet goed hebben gedaan. Volgens NSC-leider Pieter Omtzigt is hij beschikbaar om ‘te praten over kabinetsdeelsname’. ,,Maar dat is niet eenvoudig met dit verkiezingsresultaat. Iedereen zal over zijn schaduw heen moeten springen.’’

Frans Timmermans van GroenLinks-PvdA koos in zijn toespraak direct voor de aanval op de PVV. Volgens hem zijn GroenLinks en PvdA mede de samenwerking aangegaan omdat ‘iedereen gelijk is’. ,,We zullen de democratie en de rechtsstaat blijven verdedigen!’’

Formatie wordt hels karwei

Als de uiteindelijke uitslag inderdaad lijkt op de eerste exitpoll, dreigt de formatie van een nieuw kabinet een hels karwei te worden. Het vormen van een coalitie die kan rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer lijkt heel lastig. Een coalitie met de PVV ‘over rechts’ wordt moeilijk omdat onder andere Pieter Omtzigt van NSC samenwerking met de PVV eerder uitsloot. Wel kwam hij daar woensdagavond weer voorzichtig op terug. VVD-lijsttrekker VVD zei eerder niet deel te nemen aan een kabinet als de PVV de grootste zou worden en Wilders premier werd.

Een coalitie door het midden lijkt onmogelijk. GroenLinks-PvdA en VVD hebben allebei gezegd dat ze liever niet met elkaar willen samenwerken.

En een coalitie ‘over links’ wordt lastig omdat daar minimaal zeven partijen voor nodig lijken. Daar komt bij dat de middenpartijen D66 en CDA fors hebben verloren en komen in de exitpoll uit op respectievelijk 10 en 5 zetels. Het CDA heeft al gezegd dat die partij dit keer niet beschikbaar is voor regeringsdeelname.

Vrijdag komen de lijsttrekkers van de partijen die in de Tweede Kamer zijn gekozen bijeen om te vergaderen hoe het nu verder moet. Dan zal een verkenner worden aangewezen die achter gesloten deuren bij alle partijleiders gaat aftasten wie met wie zou willen.

Wilders: ‘Mooiste dag van mijn leven’

Wilders zei na afloop van zijn overwinningsspeech dat dit ‘de mooiste dag van zijn leven’ is. ,,Ik merkte de laatste dagen al dat de overwinning weleens groter zou kunnen uitpakken dan wat de peilingen meldden. Het zal keihard werken worden, maar we zijn klaar om te regeren.’’

Wilders denkt premier van alle Nederlanders te kunnen zijn. ,,Premier.. tja zo ver is het nog niet. Maar we kunnen over onze schaduw heen springen en zijn bereid om ons constructief op te stellen. Ik hoop dat andere partijen dat ook willen. We zullen het zien de komende weken.’’

[42]

JOOP

BVV VARA

SCHEER DE PVV STEMMERS NIET OVER EEN KAM

VINCENT VAN DER VLIES

https://www.bnnvara.nl/joop/artikelen/scheer-de-pvv-stemmers-niet-over-een-kam

Wat zijn we allemaal geschrokken hè? De PVV als verreweg de grootste partij. Als die schrik is ingedaald, haal dan even diep adem en denk goed na over wat we als links moeten doen. Ja, we moeten om onze mensen gaan staan. Schouder aan schouder. En ja, we moeten waken voor onze democratie. Maar wat er nu ook gebeurt in het links-progressieve kamp is wat mij betreft precies wat er niet gebeuren moet, namelijk het wegzetten van PVV-stemmers als dom, racistisch of andere negatieve kwalificaties.

Dat de PVV racistische standpunten heeft klopt natuurlijk. Dat Geert Wilders voor groepsbelediging is veroordeeld en zich meermaals uitermate lelijk en vies heeft uitgelaten over Nederlanders met een islamitische achtergrond ook. Ik vind dat ook verachtelijk. En natuurlijk zitten er ook mensen met een racistische inborst tussen, maar we kunnen niet doen alsof iedere PVV-stemmer een racist is. Dat is absoluut onzinnig en dan heb je niet begrepen dat achter die groep ook heel veel mensen schuil gaan die zorgen hebben. Oprechte zorgen! Dan hoef je hun keuze voor de PVV wellicht niet te herkennen of te steunen, maar dan moet je vooral de vinger bij jezelf op de zere plek leggen en aangeven waar het bij links fout gaat waarom we die zorgen niet herkennen of omarmen.

Het is duidelijk terug te zien in de uitslagen dat mensen die op GL-PvdA, Volt, D66 gestemd hebben veel hoger opgeleid zijn dan op andere partijen. Hieruit zou je kunnen afleiden dat deze stemmers conceptueel gezien wellicht beter kunnen zien wat de grote uitdagingen zijn die op ons afkomen: klimaatverandering, natuurbehoud, geopolitieke ontwikkelingen. Maar wat deze en andere linkse partijen niet hebben gezien is dat de echte problemen anders gepercipieerd worden. Dan kun je nog zo’n conceptueel denker zijn, maar soms moet je ook aanvoelen wat er echt belangrijk gevonden wordt. Wonen en migratie waren de thema’s die er voor het leeuwendeel van de Nederlanders er echt toe doen. En terecht. Want na ga er maar aan staan als je in een sociale huurwoning leeft met achterstallig onderhoud, geen hypotheek kunt krijgen, je kinderen ziet verhuizen naar andere gemeenten, omdat ze te korte inschrijftijd hebben om in jouw gemeente in aanmerking te komen. Ga er maar aan staan als de gasprijzen de pan uit rijzen om rond te komen en dat je in je bestaanszekerheid raakt, of dat je zorgen hebt dat je niet op vakantie kunt of nog erger, geen cadeaus voor je kinderen kunt betalen.

Links heeft inhoudelijk misschien wel gelijk over wat de belangrijkste thema’s zijn, maar geen gelijk gekregen. De beleving van links-progressieven is een heel andere dan een aanzienlijk deel van het volk. We hebben het over thema’s die niet leven en waardoor een grote groep wéér het idee krijgt dat links er niet voor hen is en dat hun problemen niet begrepen worden. De ironie (of eerder het cynisme) is juist dat we natuurlijk ook die woonproblemen willen aanpakken. Wonen is een klassiek links thema! Natuurlijk willen we mensen helpen rond te komen, waren we immers niet altijd van de bestaanszekerheid? Bestaanszekerheid, nota bene een nóg klassieker links thema dat zelfs gekaapt is door een conservatief die abortus wil afschaffen. En als onze focus op de ‘verkeerde’ thema’s blijft, dus inhoudelijk goed, maar niet als dusdanig belangrijk beleefd, gaan we als links nooit meer boven de 60 zetels uitkomen. Daarom, neem de zorgen serieus, heb het over de juiste thema’s, voer daar campagne op, want alleen als je wint, kun je ook die andere thema’s aanpakken die er toe doen zoals klimaatverandering.

Nu is het tijd om de wonden te likken en de brok in de keel weg te slikken. Om schouder aan schouder te staan. En het is tijd voor ons om de angsten van mensen die Wilders marginaliseert te omarmen. Maar zoals Wilders niet alle moslims over één kam moet scheren, moet links niet alle PVV-stemmers over één kam scheren. Dus het is ook tijd om uit die bubbel te komen, de zorgen van mensen serieus te nemen en te zorgen dat links weer de grootste wordt.

EINDE ARTIKEL

[43]

JOOP

BNN VARA

KIEZERSONDERZOEK: AFKEER VAN MIGRANTEN  

BELANGRIJKSTE REDEN OM OP WILDERS TE STEMMEN

21 DECEMBER 2023

https://www.bnnvara.nl/joop/artikelen/kiezersonderzoek-afkeer-van-migranten-belangrijkste-reden-om-op-wilders-te-stemmen

Wie waren toch die kiezers die de PVV in de laatste week aan de verkiezingswinst hielpen? Waren het mensen die nog steeds boos zijn over het bezuinigingsbeleid van de PvdA in Rutte-II? Waren het moslims die de grenzen willen sluiten? Of trok de PVV misschien zoveel stemmers vanwege alle doorwrochte sociaaleconomische plannen in het verkiezingsprogramma?

Dat lijkt allemaal niet het geval. Uit het Nationaal Kiezersonderzoek blijkt dat de nieuwe PVV-stemmers zich, net als de traditionele PVV-stemmers, in meerderheid vooral lieten leiden door een afkeer van migranten en van de politiek.

Politicologenblog Stuk Rood Vlees publiceert een analyse met uitgebreide aandacht voor de standpunten van de PVV-stemmers. “Vaak wordt gesteld dat de PVV het beste programma heeft en het dichtst bij de mening of standpunten staat. Daarbij wordt migratie en asiel veruit het meest genoemd. Ook wordt gesteld dat de PVV ervoor zorgt dat Nederland weer voor de Nederlanders wordt en dat de PVV, anders dan de andere partijen, de waarheid durft te benoemen.

Bestaanszekerheid – lange tijd het dominante thema tijdens de verkiezingscampagne – speelde nauwelijks een rol bij de stemkeuze van het PVV-electoraat. De Volkskrant schrijft: “Ook de woningmarkt wordt nauwelijks genoemd, en dan uitsluitend gekoppeld aan migratie. Migratie en asiel worden in verschillende bewoordingen overduidelijk het vaakst genoemd.

Veel nieuwe PVV-stemmers waren aanvankelijk van plan om BBB of NSC te stemmen, maar besloten uiteindelijk voor de racistische eenmanszaak van Geert Wilders te gaan. Zij wilden zo voorkomen dat Frans Timmermans of de VVD de grootste zouden worden. Ook JA21 en Forum verloren kiezers aan de PVV.

EINDE ARTIKEL

VOLKSKRANT

NIEUW ONDERZOEK TOONT AAN: FLITSWINST PVV KWAM

VOORT UIT EIGEN-VOLK-EERST GEVOEL

21 DECEMBER 2023

https://www.volkskrant.nl/binnenland/nieuw-onderzoek-toont-aan-flitswinst-pvv-kwam-voort-uit-eigen-volk-eerst-gevoel~bb864eee/

Dat de PVV 37 zetels zou winnen in de verkiezingen bleef lang onzichtbaar. Wat gebeurde er in de week voor 22 november? Nieuwe data uit het toonaangevende Nationaal Kiezersonderzoek laten zien waarom de PVV nog groter kan worden.

Wie en wat maakte de PVV zo groot? Dat de PVV kon winnen was pas in het laatste weekend voor de verkiezingen zichtbaar in de peilingen. En daarna werd het een overwinning met 37 zetels. Welke kiezers veroorzaakten deze eindspurt? Op welke partijen wilden zij aanvankelijk stemmen, voordat het PVV werd? En hoe zat het precies met de migrantenstem?

Het Nationaal Kiezersonderzoek, sinds 1971 het toonaangevende onderzoek naar Nederlands stemgedrag, hield twee weken voor de verkiezingen zoals altijd een representatieve steekproef onder bijna zesduizend kiesgerechtigden: de zogeheten voormeting.

Daarnaast zijn er ruim duizend personen met een migratie-achtergrond ondervraagd, van wie honderdtwintig kiezers die zich identificeerden als moslim. De weken na het sluiten van de stembussen is nog eens aan al deze kiezers gevraagd wat zij uiteindelijk hebben gestemd en waarom. Van de respondenten uit de voormeting reageerde 83 procent opnieuw.

Het definitieve rapport van dit onderzoek verschijnt meestal pas maanden na de verkiezingen. Maar deze week waren er al voldoende data uit voor- en nameting beschikbaar voor een voorlopige analyse op basis van de vraag die zo vaak klonk: waar kwam de plotselinge winst van de PVV vandaan?

Het coördinatieteam van het Nationaal Kiezersonderzoek 2023, bestaand uit Marcel Lubbers (hoogleraar interdisciplinaire sociale wetenschap aan de Universiteit Utrecht), Niels Spierings (hoogleraar sociologie aan de Radboud Universiteit) en politicologen Kristof Jacobs en Remko Voogd publiceert donderdag een eerste analyse op het academische onderzoeksblog StukRoodVlees. Hier alvast de voornaamste bevindingen.

‘Anti-migratie’ overschaduwt woningnood en bestaanszekerheid

De onderwerpen bestaanszekerheid en woningnood waren belangrijk in de verkiezingsprogramma’s van bijna alle politieke partijen en leken een grote rol te spelen bij deze verkiezingen. Een stem op radicaal-rechts, was ook wel een redenering, zou immers vaak een schreeuw om hulp zijn bij het oplossen van problemen als bestaanszekerheid en woningnood.

De ruim duizend PVV-stemmers in het Nationaal Kiezersonderzoek dachten hier anders over. Zij konden open vragen invullen en bedachten dus zelf hun antwoorden. Deze antwoorden zijn deze week stuk voor stuk doorgenomen. Wat blijkt: het argument bestaanszekerheid is zo goed als afwezig als motivatie om op de PVV te stemmen. Ook de woningmarkt wordt nauwelijks genoemd, en dan uitsluitend gekoppeld aan migratie.

Migratie en asiel worden in verschillende bewoordingen overduidelijk het vaakst genoemd. Ook melden PVV-kiezers graag dat de PVV ervoor zorgt dat ‘Nederland weer voor de Nederlanders wordt’ en dat de PVV, anders dan de andere partijen, ‘de waarheid durft te benoemen’. De PVV wordt ook gezien als de partij die ervoor kan zorgen dat er verandering komt. PVV-stemmers melden dat ze protesteren tegen het gevoerde beleid. Dit geldt voor zowel de trouwe PVV-kiezers uit 2021 als de nieuwe PVV-stemmers.

De voornaamste reden om PVV te stemmen is kortom dat de PVV het dichtst bij de opvatting over migratie van bijna een kwart van de Nederlandse kiezers staat.

Uit het kiezersonderzoek blijkt overigens dat maar liefst eenderde van de Nederlandse kiesgerechtigden voorstander is van immigratiebeperking én tegelijk wantrouwend is ten aanzien van de politiek. In heel Europa levert deze combinatie stemmen op voor radicaal-rechts. De PVV heeft afgelopen verkiezingen 40 procent van deze Nederlandse groep gemobiliseerd: nog ‘lang niet iedereen dus’, aldus de onderzoekers. Met andere woorden: de PVV zou langs deze lijn nog groter kunnen worden.

De laatste lichting PVV-stemmers was eigenlijk van plan BBB en NSC te stemmen

Zo’n 40 procent van de kiezers die begin november nog dachten BBB te gaan stemmen en zo’n 25 procent van de kiezers die NSC wilden stemmen, koos uiteindelijk voor de PVV.

De PVV won ook in sterke mate van JA21 en FvD. Dat was te verwachten, omdat alle drie de partijen kiezers trekken die tegen immigratie zijn en een laag vertrouwen hebben. Onder de andere PVV-stemmers zijn kiezers die in 2021 BBB of 50Plus stemden het vaakst naar de PVV gegaan. En één op de vijf kiezers die in 2021 SP, VVD en PvdD stemden koos nu voor de PVV. Overigens hebben 65-plussers minder op de PVV gestemd dan andere leeftijdsgroepen. Er is geen duidelijk verband zichtbaar tussen leeftijd en PVV-stem.

Een meerderheid van alle kiezers vulde een stemwijzer in. En van alle kiezers die een stemwijzer invulden geeft eenderde aan dat de PVV het dichtst bij hun mening bleek te liggen.

De PVV-kiezer stemde ook strategisch tegen de VVD en vooral tegen ‘links’

De nieuwe lichting PVV-stemmers maakt naast het anti-migratiestadpunt ook melding van een strategische stem om ervoor te zorgen dat de VVD niet de grootste zou worden. Nog vaker melden ze te willen voorkomen dat ‘links’ of ‘Timmermans’ de grootste partij zou worden.

Verkiezingsdebatten deden er op het laatst niet zo veel toe

De nieuwe PVV-stemmers volgden de campagne niet intensiever dan de PVV-stemmers uit 2021. PVV-stemmers verschillen daarin ook nauwelijks van andere kiezers. Naar debatten kijken ze ongeveer evenveel: de meerderheid volgde de campagne niet of niet intensief en heeft flarden of helemaal geen debatten gezien. PVV-kiezers kijken iets vaker dan gemiddeld naar het nieuws via RTL of SBS, maar ook zij zien nog steeds het meeste nieuws via de publieke omroep.

De PVV-kiezers vinden vooral dat Wilders het erg goed deed in de campagne.

Nauwelijks moslimstemmen; migrantenstem op PVV hangt af van afkomst

Het kiezersonderzoek bevat een extra steekproef onder zo’n duizend kiezers met een migratie-achtergrond om de cijfers meer robuust te maken: zij zijn vaak ondervertegenwoordigd in reguliere steekproeven.

In deze extra groep identificeerden honderdtwintig kiezers zich als moslim. Daarvan stemden er twee op de PVV. Die 1,7 procent is dus zeer laag, in tegenstelling tot de relatief grote media-aandacht voor PVV-kiezers die moslim zouden zijn. Geert Wilders beweert dus ten onrechte dat veel moslims op de PVV zouden hebben gestemd (‘Ik ben ervan overtuigd dat ook heel veel moslims op de PVV hebben gestemd’).

Mensen met een achtergrond in Marokko, Turkije, het Midden-Oosten of Noord-Afrika stemden eveneens weinig op de PVV: zo’n 4 procent van deze groepen samen, ook veel minder dus dan het landelijk percentage. Alleen onder mensen met een migratieachtergrond uit andere delen van de wereld, zoals Oost-Azië, Latijns-Amerika en vooral Suriname, is het percentage dat op de PVV stemde wel degelijk hoog en ongeveer gelijk aan het landelijk percentage van 23,5 procent.

De PVV trekt nog steeds de meeste praktisch opgeleide stemmers

Hoewel er nogal wat aandacht naar de hoogopgeleide of theoretisch geschoolde PVV-stemmer ging, is de PVV nog steeds de partij van de praktisch opgeleide Nederlander. Van alle stemgerechtigden met een opleiding tot en met mbo 3 stemde 40 procent op de PVV. Ter vergelijking: van de stemgerechtigden met een universitair masterdiploma stemde 5 procent op de PVV.

In het Nationaal Kiezersonderzoek is ook gevraagd of mensen zichzelf als lid van de arbeidersklasse beschouwen. Binnen deze groep blijkt de PVV met 40 procent PVV-stemmers veruit de grootste partij. GroenLinks-PvdA kreeg hier maar 10 procent van de stemmen. In de middenklasse stemt ongeveer 25 procent PVV.

De stem op de PVV is kortom overal gestegen, maar de verschillen tussen opleidingsniveau en klasse blijven in stand. ‘Nog nooit stemde zo’n klein deel van de arbeidersklasse op GroenLinks/PvdA en SP’ samen, concluderen de onderzoekers.

De nieuwe lichting PVV-kiezers is minder wantrouwend

De nieuwe PVV-kiezers die er deze verkiezingen naast de traditionele PVV-kiezers bijkwamen staan iets minder wantrouwend tegenover instituties dan de kiezers die ook vorige verkiezingen PVV stemden. De nieuwe PVV-kiezer heeft in politie, leger en grote bedrijven evenveel vertrouwen als het Nederlandse gemiddelde. Dat van de traditionele PVV-kiezer is veel lager.

Het traditioneel zeer lage vertrouwen van de trouwe PVV-kiezer in de regering en de Tweede Kamer is na de verkiezingsuitslag van 2023 bovendien meteen toegenomen. Ook de tevredenheid met het functioneren van de democratie is verbeterd: PVV-kiezers hebben nu bijna evenveel vertrouwen in de democratie als die van veel gevestigde partijen.

Zo’n stijging in vertrouwen bij de winnaars van de verkiezing komt vaker voor (het ‘winnaarseffect’), maar de onderzoekers noemen het toch opvallend dat het nu ook zo blijkt te werken voor een kiezersgroep waar het vertrouwen zo laag was als onder de PVV-kiezer.

Onder kiezers van linkse partijen is het vertrouwen in de meeste gevallen voor en na de verkiezingen ondanks de tegenvallende resultaten gelijk gebleven. Alleen bij de kiezers van het gegroeide GroenLinks-PvdA ligt het winnaarseffect wat ingewikkelder, omdat de teleurstelling over het uitblijven van een grotere winst daar wat hardnekkiger is. ‘Onder de kiezers van deze partij heeft er netto geen verbetering van vertrouwen plaatsgevonden’, aldus de onderzoekers.

De uiteindelijke resultaten van het kiezersonderzoek zullen ‘niet meer echt verspringen’

‘Deze analyse laat overtuigend zien dat een stem op de PVV een onversneden stem tegen migratie is’, bevestigt Paul Dekker, hoogleraar Civil Society aan Tilburg University, gevraagd naar zijn oordeel. ‘Als je geen vertrouwen had in de regering, dan was er zelden zo veel gelegenheid als deze verkiezingen om op een nieuwe partij te stemmen. En nog hebben veel Nederlanders uit anti-migratieoverwegingen op een xenofobe partij gestemd.’

Dekker is zelf niet betrokken bij deze nieuwe editie van het Nationaal Kiezersonderzoek, hij onderzocht decennialang wat Nederlanders vinden voor de rapportages Burgerperspectieven van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Is er, gezien het nu overduidelijke anti-migratiestandpunt van 23,5 procent van de Nederlanders die PVV stemden, voorafgaand aan de verkiezingen te veel aandacht geweest voor vermeende andere zorgen van kiezers, zoals bestaanszekerheid? Dekker denkt dat er ‘wel veel begrip’ is getoond.

Dekker heeft ook nog een vraag: 25 procent van de Nederlanders die twee weken voor de verkiezingen op NSC wilden stemmen, koos uiteindelijk voor de PVV. Maar waren daar niet veel kiezers bij die in 2021 ook al PVV stemden? Onderzoeker Marcel Lubbers antwoordt dat die groep ‘vrij klein’ is.

Het meest verrassend noemt Dekker een figuur waarin te zien is dat PVV-stemmers in hun opvatting over assimilatie van nieuwkomers veel verder van andere partijen afstaan dan van de PVV. De PVV past als het ware als een tweede huid. ‘Zij vinden dat migranten zich volledig moeten aanpassen aan de taal die ze spreken en hun cultuur.’

Dekker noemt deze eerste analyse betrouwbaar, vooral omdat het Nationaal Kiezersonderzoek niet alleen duizenden mensen ondervraagt, maar daarbij ook goed let op een representatieve doorsnede van de Nederlandse kiezer. ‘Ons soort mensen houdt ervan zo lang mogelijk een slag om de arm te houden, maar de uiteindelijke resultaten van dit kiezersonderzoek kunnen inhoudelijk niet meer echt verspringen, hooguit hier en daar iets achter de komma.’

EINDE ARTIKEL

Reacties uitgeschakeld voor Noten 34 t/m 43/Herdenking Februaristaking 2024/Zet de Strijd tegen het hedendaagse Fascisme voort!

Opgeslagen onder Divers

Noten 31 t/m 33/Herdenking Februaristaking 2024/Zet de Strijd tegen het hedendaagse Fascisme voort!

[31]

”DE ZAAK GILLY EMANUELS/KAMERVRAGENMARKUSZOWER

Maar….bij alle minder fraaie zaken is er ookeen Lichtpuntje:Jaja, Uw Wreker van het Onrecht is eerlijk:Zij slaat en zij prijst, wanneer verdiend…In de Zaak Gilly Emanuels, een door racistischejongeren belaagde van Surinaamse afkomst zijndeeigenares van een [nu verdwenen] ijssalon, dieeindelijk, uit zelfverdediging tegen haar belagersterugsloeg [29], stelde Markuszower Kamervragenaan de minister van Justitie, omdat Emanuelsnota bene vervolgd werd:Ik citeer enkele Kamervragen van Markuszower:

Vraag 1

Kent u het bericht «Weggepest en toch vervolgd»?1

Vraag 2

Deelt u de mening dat het te zot voor woorden is dat iemand die zich verdedigt in haar eigen winkel als crimineel wordt behandeld? Zo nee, waarom niet? Wat had deze mevrouw volgens u anders moeten doen, zich maar gewoon laten mishandelen in haar eigen winkel?

EN

Vraag 5

Bent u bereid het openbaar ministerie onmiddellijk te instrueren de vervolging op Gilly Emanuels in te trekken en alleen de daadwerkelijke daders te vervolgen? Zo nee, waarom niet?

Dat is dus ook een kant van Markuszower:

Waar ik het Kwade noem, wil ik nadrukkelijk

het minder voorkomende [maar toch aanwezige

Goede ook noemen,

Eerlijk is eerlijk.

Zie voor de Kamervragen van Markuszower,

noot 30

Zie voor de antwoorden op zijn Kamervragen,

noot 31”

BRON

FASCISME IN UITVOERING/OVER DE UITSPRAKEN VAN

PVV’ER MARKUSZOWER EN EEN PASSIEVE KAMERVOORZITTER

ASTRID ESSED

1 MEI 2022

ZIE NOTEN UIT BOVENSTAANDE BRON

ZIE NOTEN 29, 30 EN 31 

[32]

”[De heer Wilders, PVV][25.24]Voorzitter, Nederland is niet alleen vol, onze bevolking wordt ook vervangen [25.27]Ingeruild:Door immigranten, vaak met een hoofddoek op. [25.31]En onze drie grote steden, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, is meer dande helft van de kinderen, die daar nu geboren worden, meer dan de helft vande kinderen, die nu in onze drie grote steden geboren worden, is niet-westersallochtoon.[25.49]En je hoeft geen demografisch genie te zijn om te zien, dat als we hettij nu niet keren, we straks een vreemde in eigen stad en eigen land worden.Dan wacht ons een onheilspellend lot.[25.59]Dan wordt Nederland net als die achterlijke islamitische zandbaklanden,de hel op aarde.Dan wordt ons land nog voller, met nog meer Islam en nogmeer tuig, dat niet elkaar, maar onze eigen mensen terroriseert enals hyena’s onze wijken afstruint om ze het ziekenhuis in te jagen.26.17

EINDE YOUTUBE FRAGMENT”

BRON

[Zie onder de debatbijdrage van  Wilders voor een uitgebreide toelichtingWilders noemt in zijn debatbijdrage het ”vervangen” van de Nederlandsebevolking, beter bekend als de extreem-rechtse term ”omvolking]
ZIE EEN FRAGMENT VAN WILDERS’ DEBATBIJDRAGE
ttps://www.youtube.com/watch?v=sdSuGg-aO0M

DE GROTE GEERT WILDERS SHOW EDITIE 202122 SEPTEMBER 2021
https://www.youtube.com/watch?v=sdSuGg-aO0M

ZIE OOK

WILDERS SPREEKT OVER ”OMVOLKING”/VLUCHTELINGEN

ALS ”HYENA’S” EN ”ACHTERLIJKE ISLAMITISCHE

ZANDBAKLANDEN”

ASTRID ESSED

5 NOVEMBER 2021

[33]

”.”Dan wordt Nederland net als die achterlijke islamitische zandbaklanden,de hel op aarde.Dan wordt ons land nog voller, met nog meer Islam en nogmeer tuig, dat niet elkaar, maar onze eigen mensen terroriseert enals hyena’s onze wijken afstruint om ze het ziekenhuis in te jagen.”  [27]Ja, dat heeft hij echt gezegd, zoals u hebt kunnen horen in noot 27!
De associatie van vluchtelingen door Wilders ”vreemdelingen” genoemd,met dieren, want zij ”vreten” immers de verzorgingsstaat leeg?Met overlast, met geweld, want zij ”jagen” mensen het ziekenhuis in.En dan het engste:Die vergelijking met hyena’s………[28]Met aaseters dus…….
Ik citeer iets anders:”This time we recognize that there’s a plague here.A plague that threatens the health of the aryan peoples.Richard Wagner once said:”The Jew is the demon behind the corruption of Mankind”EN OOK”Jews are a people without farmers or workers, a race of parasites” [29]
Jullie raden het al?Het zijn in het Engels vertaalde passages uit ”Der Ewige Jude”  [30]een weerzinwekkende Nazi propagandafilm, gemaaktmet slechts een doel:De haat tegen de Joden aanwakkeren….
Ik vind, dat er wel overeenkomst is tussen de weerzinwekkendeopmerkingen, die Wilders hierboven in de Tweede Kamer maakte en die, gemaakt in die verschrikkelijke anti-semitische film…..
En die ophitserij van Wilders gaat maar door en door, Jaar in,Jaar uit, in de Tweede Kamer, in columns, in propagandafilms [31]”

GEERT WILDERS/HET GROTE GEVAAR/ZIJN ONTMENSELIJKING

VAN VLUCHTELINGEN/IN HIS OWN WORDS

ASTRID ESSED

9 DECEMBER 2021

NOTEN, BEHORENDE BIJ BOVENGENOEMD STUK EN CITAAT

[29]

YOUTUBE.COM

PROF. JORDAN PETERSON ANALYZES NAZI PROPAGANDA FILM ”THE ETERNAL JEW” ( DER EWIGE JUDE, 1940)

[DE INGELASTE PAUZES ZIJN OF MUZIEK, ZOALS AANGEGEVEN, OF BIJ ………, DE LEZING VAN PROF JORDAN]
ZIE VOOR LANGERE TEKST [MAAR NIET COMPLEET]
DER EWIGE JUDE[1.00][Onheilspellende muziek][2.08]”The campaign in Poland gave us the opportunity to really get toknow the Jewish people.[Geluidspauze, met beelden][2.20]”Nearly four million Jews live here in Poland.But they won’t be found among the rural population.Nor have they suffered from the chaos of war as have the native Poles.They settled out (?) indifferently in the gloomish hoods (?0 of the Polishghetto.within an hour after the German occupation they were back in business.”[2.45][Onheilspellende muziek][3.06]”We Gernans have looked at the Polish ghetto 25 years ago.This time our eyes are sharpened by our experience in the lastfew decades.[3.20]”Unlike in 1914, we no longer see just the most grotesque and comical ofthese questionable ghetto figures.[3.29]This time we recognize that there’s a plague here.A plague that threatens the health of the aryan peoples.Richard Wagner once said:”The Jew is the demon behind the corruption of Mankind.And these pictures prove it. [3.45]
[Onheilspellende muziek met beelden][4.12]”Jewish homelife reveals remarkable lack of  creative….civilise.In plain language:Jewish dwellings are filthy and neglected.[4.33]These Jews are”nt at all poor.After decades of business they’ve wardered enough to acquire decent,confortable homes.But they live for generations in the same dirty and ….ridden dwellings.Untroubled by their surroundings, they go right on with theirprayers.The….is part of the ritual of reading Jewish Scriptures.The main part of Jewish so called community life takes placein the street. [5.22]………….
[9.33.9.55][Onheispellende muziek met beelden][9.55]”….this ….children as a sign of great poverty, but watch them awhile.And it becomes clear that their…..are grown ups too.These young people have no ideals……but then the egoism ofthe individual is not a service of higher common goals.Instead, Jewish morality in….contradiction of the aryan concept of ethics, proclaims the unrestrained egoism of every Jew to be divine law.His religion makes cheating and usering a duty.In the fifth Book of Moses for example, it is stated, that a non Jew may….upon usery, but not thy brother.That the Lord may blessed thee in all lighy lengths.For the Jews then, doing business is something holy.This is totally incomprehensible to non Jews.Aryan man attaches a sense of worth to every activity, he wants tocreate something worthwile, food or clothing, houses or machines[11.18]………..[11.25]”Works of art or anything else of value,to everyone.He’s ruled by the feeling of being responsible for his achievements.[11.35][Mars en heroische muziek]……..[11.59]For the Jew is but one thing of value:Money.How he gets it, makes no difference.The first trade goods, a generally…trash ofall sorts.That’s how the little Jew start up.So they raised the point where they can sell from a trey…[?] and before long they assembled the complete lineof goods[12.23-12.30, muziek, raar gezoem]”Not long after they own a regular stand. The most ambitious soon own a small shop and then a bigger shop.[12.38-12.46, onheilspellende muziek][12.47]The most cunning, that is the most unscrupulous, eventually have warehouses and banks and move into the most splendid mansions in the cities, provided that they don’t get into each other’s way as in the narrow ghetto’s in the East.[13.00-13.09, pauze, muziek][13.09]”That’s why they try to escape to rich lands with rich people.”[13.12-13.21]……….[13.36]”……Peoples because they need the wares with which to do business….”[13.40.13.44, Pauze, muziek][13.44]”…Aryan peoples find a value, has been reduced by the Jew to meremerchandise.He buys and sells, but produces nothing.[13.53-13.59][13.59]”The production he leaves to the workers and farmers of the host nation”…………[14.49-14.55, muziek]'[‘14.56]Jews are a people without farmers or workers, a race of parasites [15.00]………[Onheilspellende Geluiden][15.13] Wherever the body of a Nation shows a wound, they achor themselvesand feed under under the …..organism.They make business out the sickness of the nations and therefore [15.20]….deeper and prolong all conditions of sickness.That’s how it is Poland and was in Germany.The Jews have been this way throughout their entire history.Their faces bear the….features of the perpetual spon….the Eternal Jew,who, in the course of time and worldwide wanderings is always been the sameThere is no difference between these Jews in Poland and those in Palestine,though the two are geographically separated. [16.00][Onheilspellende muziek]”[16.26] Palestine is the spiritual centre of International Jewry, though theJews are numerically insignificant there.Here, at the Wailing Wall, they gather and mourn the Fall of Jerusalem[16.40][Onheilspellende muziek][16.51]”Their homelessness though is a a matter of choice and in….keeping….their entire history.[16.58]Four thousand years ago their Hebrew ancestors were alreadywandering.[17.03]Out of the land of Two Rivers they wandered along the sea to Egyptwhere they ran a lucrative ….business for a while, when the country farmersand other Egyptians rose against the foreign users [?] .and speculators.They wandered once more, and plundered their way to the Promised Land.They settled there, mercilessly looting the culturally superior rightfulinhabitants.Here, in the course of centuries, from the oriental far eastern racial mixture,with……mixture, the ultimate mongolized Jews developed.Foreign for most Europeans, born out totally different racial elements, theydiffer from us inm body and above all in soul.17.48-19.00
[Vertaald uit het Duits naar het Engels]”We probably would never been bothered by them, had they stayed in their Oriental Home.But the cosmopolitan Empire of Alexander the Great, ranging from the Far East to across after the Mediterranian,[18.03] and especially the boundless World Empire of the Romans brought about the evolution of the trade and migratory trades of the Jews, who soon spread acrossthe open Mediterranian area, where some of them settled in the large urban trafficand trade centres of the Mediterranian area.[18.25]Others wandered relentlessly all across Spain, France, Southern Germany and England.[18.32]Everywhere they made themselves unwelcome.[18.36]In Spain and France the people rose openly against them in the thirteenth and fourteenthcentury.[18.42]And they wandered on, mainly to Germany.There they followed the path of the aryan culture….Germans, colonizing the Easttill they finally found the gigantic new untapped reservoir in the Polish and Russian sections of Eastern Europe.” [19.00]

EINDE

[30]

WIKIPEDIATHE ETERNAL JEW
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Eternal_Jew_(film)

HISTORIEKDER EWIGE JUDE-NATIONAAL SOCIALISTISCHEPROPAGANDAFILM
https://historiek.net/der-ewige-jude-nationaalsocialistische-propagandafilm/80838/

DER EWIGE JUDE

Toen de beruchte film Der Ewige Jude (De eeuwige Jood) in november 1940 in Berlijn in première ging, was dat een nieuw dieptepunt in de nazipropaganda. Volgens de ondertitel was de film ‘een documentaire over het wereldjodendom’. De commentaarstem was van Harry Giese, wiens stemgeluid ook te horen was in de Duitse bioscoopjournalen. In werkelijkheid was Der Ewige Jude nazipropaganda van de ergste soort. De grimmige boodschap, die werd gebracht in grove termen, was dat Joden niets meer dan ongedierte waren, ‘de parasitaire vernietigers’ van de Europese beschaving.“De beelden in de film van krioelende ratten en expliciete beelden van rituele slachtingen van dieren waren alles behalve subtiel.”

De oorsprong van de film lag in de nazipogingen om actief een antisemitische houding te propageren onder de Duitse populatie. Passief antisemitisme was reeds wijdverspreid in Duitsland, maar de nazileiding nam daar geen genoegen mee. Aangespoord door de gemengde reacties van het publiek op de pogrom tijdens Kristallnacht in 1938, begon Goebbels met het verscherpen van de antisemitische propaganda om de Duitsers voor te bereiden op de hardere maatregelen tegen de Joden die aanstaande waren. Bioscoopfilms waren hiervoor het ideale medium. Goebbels zag ze als een belangrijk middel voor het kneden van de publieke opinie. Hij had persoonlijk gezorgd voor de uitbreiding van de Duitse filmindustrie en deze in 1937 genationaliseerd. Hij hamerde vervolgens voortdurend op zowel hogere kwaliteit als op het toevoegen van een politieke inhoud en hoopte zelfs dat Duitse films op een dag konden concurreren met die uit Hollywood.

De Duitse filmindustrie werd aldus voor het karretje van de nazi’s gespannen. Propagandafilms, zoals Leni Riefenstahls veelbesproken Triumph des Willens uit 1935, begonnen te verschijnen op de bioscoopschermen door heel het land, samen met de gebruikelijke romantische verhalen en drama’s. Het verschijnen van Der Ewige Jude in 1940 was onderdeel van een cinematografisch, antisemitisch offensief. In datzelfde jaar verschenen ook Jud Süss en Die Rothschilds. De film markeerde desondanks een keerpunt. Terwijl in het overige filmaanbod van fictief of historisch drama de propagandaboodschap gewoonlijk relatief subtiel werd benaderd, was daarvan in Der Ewige Jude geen enkele sprake. De beelden in de film van krioelende ratten en expliciete beelden van rituele slachtingen van dieren waren alles behalve subtiel.

Tentoonstelling

De film was gebaseerd op een eerdere expositie met dezelfde naam, die door Duitsland was gereisd tussen 1937 en 1939. Hierin werden Joden belasterd en ontmenselijkt door verschillende antisemitische mythes in stand te houden. Goebbels propagandisten hadden nu de kans om deze hatelijke boodschappen te verspreiden via het nieuwe medium van de cinema. Der Ewige Jude bevatte dezelfde schadelijke geschiedenisvervalsing, dezelfde onbeschaafde antisemitische stijlfiguren en dezelfde raciale mythologie, maar bereikte een veel groter publiek dan de tentoonstelling ooit deed.

‘Der Ewige Jude’ is op YouTube te bekijken

https://www.youtube.com/watch?v=cXvIf8roXD4

Applaus

Voorafgaand aan de première van wat hij ‘de Jodenfilm’ noemde, gaf Goebbels specifieke instructies. Alleen al in Berlijn opende de film in zesenzestig bioscopen. De gelegenheid werd opgeklopt door de publicatie van deze poster met zijn nep-Hebreeuwse tekst en het kwaadaardige, galgele gezicht met loerende ogen boven een stereotypische haakneus. Sommige versies waren zelfs gedeeltelijk bedekt met een treiterige bijsluiter over de bloederige inhoud, waarin geadviseerd werd dat vrouwen en kinderen een gecensureerde vertoning moesten bijwonen. Al snel schuimbekten nazi-journalisten over de ‘gruwelijke scenes’ in de film en uitten ze hun ‘diepe dankbaarheid’ aan diegenen die zich bezighielden met de taak van het ‘oplossen van de Joodse kwestie’. In rapporten van de SD over de stemming in het land werd vastgelegd dat de ‘hoge verwachtingen’ ten aanzien van de film uitgekomen waren, dat de film als ‘bijzonder indrukwekkend’ werd beoordeeld en dat in München bioscooppubliek zelfs had geapplaudisseerd.

Het Duitse volk was waarschijnlijk echter niet zo onverdeeld enthousiast als werd voorgewend. Dezelfde SS-rapporten die er verslag van deden dat er in München geapplaudisseerd zou zijn, meldden dat in Breslau kijkers weggelopen waren. Ze hadden geklaagd dat ze genoeg hadden van deze ‘Joodse vuiligheid’. Anderen vielen flauw. Het aantal kijkers werd geschat op nauwelijks een miljoen, een fractie van Jud Süss, waardoor de film een commerciële mislukking was. De SS verklaarde deze kijkersdaling door te suggereren dat slechts het ‘politiek actieve deel’ van de bevolking de film had gezien. De Joodse dagboekschrijver Victor Klemperer schreef echter dat, ondanks alle poeha eromheen, Der Ewige Jude snel verdwenen was uit de belangstelling vanwege de ‘ergernis en walging’ van het publiek. Het kan allebei waar zijn geweest.

Schoolvoorbeeld nazipropagandafilm

Dankzij de terechte beruchtheid van de film kan Der Ewige Jude worden beschouwd als een schoolvoorbeeld van de nazipropagandafilm: grof, bot en schokkend. Maar in werkelijkheid was de productie een uitzondering. Goebbels was te intelligent om niet in te zien dat propaganda subtiel en dus niet al te expliciet moest zijn. Ze moest verleiden in plaats van confronteren, overtuigen in plaats van intimideren. Misschien tot zijn frustratie begreep hij dat het publiek niet uit robots bestond, die passief wachtten om door hun leiders geprogrammeerd te worden. Daarom was zijn gebruikelijke aanpak een stuk subtieler dan je zou kunnen concluderen aan de hand van Der Ewige Jude. Deze bestond vaker uit verhulde propaganda, verpakt in een ogenschijnlijk apolitieke context. Het is van belang om te beseffen dat de meest succesvolle film uit de naziperiode nauwelijks propaganda was. Die Grosse Liebe (De grote liefde) was het verhaal over een romance tussen een zangeres en een gevechtspiloot.

Roger Moorhouse

EINDE ARTIKEL

EN EINDE NOOT 33

Reacties uitgeschakeld voor Noten 31 t/m 33/Herdenking Februaristaking 2024/Zet de Strijd tegen het hedendaagse Fascisme voort!

Opgeslagen onder Divers

Noten 18 t/m 30/Herdenking Februaristaking 2024/Zet de Strijd tegen het hedendaagse Fascisme voort!

[18]

VERKIEZINGSFILMPJE WILDERS 2018/HAATLEUGENS ONTMASKERD

ASTRID ESSED

20 MAART 2018

[19]

MAROKKANENDEBAT/NACHT DER SCHANDE/TWEEDE KAMER

LEGITIMEERT ALLOCHTONENHAAT

ASTRID ESSED

22 SEPTEMBER 2014

[20]

HETZE WILDERS TEGEN SURINAAMSE ALLOCHTONEN/”DRIE BEESTEN

VAN SURINAAMSE AFKOMST”/WILDERS” RACISME EN POLITIESTAAT/

STRAFKAMPEN

ASTRID ESSED 

6 OCTOBER 2020

[21]

WILDERS’ COLUMN IN GEEN STIJL

”CRIMINELE ALLOCHTONEN”

https://www.pvv.nl/in-de-media/opinie/519-criminele-allochtonen-column-geenstijl.html

Vorige week werd in Almere taxichauffeur Henk Schuurman door drie beesten van Surinaamse afkomst doodgestoken. Dat het geen toeval is dat het om niet-Westers allochtone daders gaat, blijkt uit het recent verschenen onderzoeksrapport ‘Allochtone en autochtone verdachten van verschillende delicttypen nader bekeken’ van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Het rapport beantwoordt onder andere de vraag in welke mate autochtonen en niet-Westers allochtonen zich schuldig maken aan misdaad, en vergelijkt daarbij beide groepen. De uitkomsten zijn huiveringwekkend.

Uit het onderzoek blijkt dat van circa een derde van alle gepleegde delicten de vermeende dader een niet-Westers allochtoon is, terwijl deze groep ‘slechts’ ongeveer elf procent van onze bevolking omvat. Marokkanen, Turken, Antillianen en Surinamers zijn fors oververtegenwoordigd binnen alle onderzochte misdaadgebieden. Zowel diefstal met geweld, vernieling en verstoring van de openbare orde als gewelds-, vermogens-, verkeers-, drugs- en wapendelicten worden relatief veel vaker door leden van deze vier grote allochtone groepen gepleegd dan door autochtone Nederlanders. Deze gegevens zijn op zichzelf al schrikbarend, maar enkele specifieke cijfers betreffende Antillianen en Marokkanen zijn nog veel schokkender.

Vergeleken met autochtone Nederlanders is de kans dat volwassen Marokkanen van de tweede generatie van wie beide ouders in het buitenland geboren zijn, verdacht worden van vernieling en verstoring van de openbare orde acht keer zo groot. Voor bedreiging is dat elf keer, voor een vermogensdelict vijftien keer en voor diefstal met geweld maar liefst vierendertig keer. De kans dat volwassen Antillianen van de eerste generatie verdacht worden van een zedendelict is zeven keer zo groot dan dat een autochtoon hiervan wordt verdacht, voor een wapendelict is dat veertien keer en voor diefstal met geweld is dat zelfs tweeëntwintig keer.

Met Marokkaanse en Antilliaanse jongeren is het minstens zo erg gesteld De kans dat 12 tot 17 jarige Marokkanen en Antillianen van de tweede generatie van wie beide ouders niet in Nederland geboren zijn, verdacht worden van diefstal met geweld is vergeleken met autochtone leeftijdsgenoten zesentwintig respectievelijk drieëntwintig keer zo groot, en de kans dat eerste generatie Marokkaanse en Antilliaanse jongeren verdacht worden van dat misdrijf is zelfs eenendertig dan wel tweeëndertig keer zo groot.

Met deze horrorcijfers in de hand zou je denken dat het kabinet de misdaad onder met name Antillianen en Marokkanen nu eens eindelijk echt gaat aanpakken. Maar niets is minder waar. Zowat het eerste besluit van dit kabinet was het intrekken van het wetsontwerp ‘Terugzending criminele Antillianen’, waarmee Antilliaanse misdadigers naar hun boeveneilanden teruggestuurd zouden kunnen gaan worden. Wel strooit dit socialistenkabinet met extra miljoenen voor met name softe preventieprojectjes én er zal aangaande de misdaad onder allochtonen zelfs een heuse werkconferentie met een paar wetenschappers belegd worden… Grotere lamlendigheid is nauwelijks voorstelbaar.

Anders dan dit kabinet weet men in de Verenigde Staten wél hoe misdaad aangepakt moet worden. Tussen 1990 en 2000 daalde in New York het aantal autodiefstallen, inbraken, berovingen en moorden stuk voor stuk met maar liefst minstens zeventig procent. Tussen 2000 en 2005 daalde de criminaliteit nog eens met bijna een derde. Deze spectaculaire daling van de misdaad werd niet met welzijnswerkers, maar met meer politie en met langere celstraffen tot stand gebracht.

De Partij voor de Vrijheid heeft de ambitie om in Nederland minstens dezelfde duizelingwekkende criminaliteitsvermindering te realiseren. De misdaad in ons land kan zeer fors teruggedrongen worden met meer politieagenten op straat, met minimumstraffen en met strafkampen. Verder moeten niet-Westers allochtone criminelen met een dubbel paspoort gedenaturaliseerd en uitgezet worden, en gezien de enorme oververtegenwoordiging van deze groep in de misdaadstatistieken zal Nederland dan in een mum van tijd voorgoed verlost zijn van enkele tienduizenden misdadigers. Daarnaast moet het ingetrokken ‘Antillianenwetsvoorstel’ nieuw leven ingeblazen worden. Tot slot stel ik een nieuwe maatregel voor: laat niet-Westers allochtonen, ongeacht of zij wel of geen dubbele nationaliteit bezitten, hun straf uitzitten in het land van afkomst. De cellen in Rabat en Ankara zijn vast niet zo comfortabel als de hotelkamers van de Bijlmerbajes. Nederland zou hiertoe verdragen moeten afsluiten, om te beginnen met Marokko, Turkije en Suriname.

De Nederlandse burgers snakken naar veel minder misdaad en aan de andere kant van de oceaan is aangetoond dat het kan. Maar voordat de zon in ons land weer kan gaan schijnen moet dit kabinet verdwijnen, nog liever vandaag dan morgen. 

 • Aangemaakt op 27 juli 2007.

[22]

GUANTANAMO BAYCOLUMNWILDERS30 OCTOBER 2007

https://www.pvv.nl/in-de-media/opinie/328-guantanamo-bay-column.html

GUANTANAMO BAY – COLUMN

Afgelopen donderdag bezocht ik Guantanamo Bay, de al meer dan een eeuw door de Verenigde Staten van Cuba gepachte marinebasis die sinds 2001 voor een klein gedeelte is ingericht als detentiecentrum waar vermeende Al Qaeda- en Talibanterroristen worden vastgehouden. Hoewel het meer dan 30 graden was, is Guantanomo Bay zeker geen fijn vakantieressort, alleen al omdat je er geen foto’s mag maken. Maar de berichtgeving in de media over misstanden die op Guantanamo Bay zouden plaatsvinden raken voor zover ik kan beoordelen kant noch wal, want met eigen ogen zag ik dat de Amerikanen de ongeveer 335 ‘vijandelijke strijders’ prima behandelen. Zo zijn de cellen brandschoon, de medische voorzieningen uitstekend en met het eten is niets mis. Voor 20 dollar kocht ik een ‘detainee meal’ en het smaakte prima. Ik heb me laten vertellen dat een deel van de gevangenen zelfs aan obesitas lijdt. Moet u nagaan.

De Amerikaanse overheid wil graag dat Nederland gevangenen uit Guantanamo Bay overneemt. Ik vind dat een slecht plan en ben hier tegen. Maar het bezoek sterkte mij wel in mijn overtuiging dat het voor Nederland een zegen zou zijn als ook wij over een detentiecentrum à la Guantanamo Bay zouden beschikken. Ik stel me dat als volgt voor. Sinds een paar jaar houdt de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst een aantal Nederlandse moslims in de gaten. Sinds de terroristische aanslagen in Madrid van 11 maart 2004 heeft de AIVD haar informatie ondergebracht in de zogenoemde Contra Terrorisme Infobox, een samenwerking van de AIVD met onder andere de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, het Openbaar Ministerie en de Immigratie- en Naturalisatiedienst. In sommige gevallen gaat het om personen die in de toekomst geweld tegen ons land zouden kunnen gebruiken, die de Sharia willen invoeren en Nederland, het Westen en onze manier van leven haten. Een deel van die in de CT-Infobox ondergebrachte personen kunnen dan ook wat betreft hun gedachtegoed en bereidheid tot geweldpleging op één lijn geplaatst worden met Samir Azzouz en Mohammed Bouyeri, de moordenaar van Theo van Gogh.

Al deze bij de AIVD bekende potentiële terroristen worden als het aan mij ligt preventief opgepakt en preventief gedetineerd. In Israël is administratieve detentie al mogelijk, daar worden personen die door de geheime dienst als een gevaar voor de Israëlische veiligheid beschouwd worden voor onbepaalde tijd administratiefrechtelijk vastgezet. In Israël functioneert het, waarom zou het dan niet ook in Nederland ingevoerd kunnen worden? In mijn plan is het de AIVD die een potentiële terrorist bij de minister van Binnenlandse Zaken voor administratieve detentie voordraagt. De minister beslist of de betreffende persoon al dan niet preventief wordt vastgezet en vervolgens is het de bestuursrechter die om het half jaar toetst of de administratieve detentie nog gerechtvaardigd is. Onpartijdige en onafhankelijke rechterlijke toetsing is dus gewaarborgd.

Ik roep het kabinet op alles in het werk te stellen om Nederland tegen het islamitisch terrorisme te beschermen. Laten we er alles aan doen om de strijd tegen het terrorisme te winnen en een tweede op de Koran geïnspireerde moord in Nederland koste wat het kost te voorkomen. Laten we ervoor zorgen dat terroristische aanslagen als in New York, Madrid en Londen in ons land uitblijven. Daarom vraag ik het kabinet een op Guantanamo Bay gebaseerd administratief detentiecentrum voor potentiële terroristen in Nederland te bouwen en de bij de AIVD bekende potentiële terroristen daarin preventief op te sluiten. Voorkomen is immers beter dan genezen. Ik ben graag bereid de eerste steen te leggen.

 • Aangemaakt op 30 oktober 2007.

[23]

”[De heer Wilders, PVV][25.24]Voorzitter, Nederland is niet alleen vol, onze bevolking wordt ook vervangen [25.27]Ingeruild:Door immigranten, vaak met een hoofddoek op. [25.31]En onze drie grote steden, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, is meer dande helft van de kinderen, die daar nu geboren worden, meer dan de helft vande kinderen, die nu in onze drie grote steden geboren worden, is niet-westersallochtoon.[25.49]En je hoeft geen demografisch genie te zijn om te zien, dat als we hettij nu niet keren, we straks een vreemde in eigen stad en eigen land worden.Dan wacht ons een onheilspellend lot.[25.59]Dan wordt Nederland net als die achterlijke islamitische zandbaklanden,de hel op aarde.Dan wordt ons land nog voller, met nog meer Islam en nogmeer tuig, dat niet elkaar, maar onze eigen mensen terroriseert enals hyena’s onze wijken afstruint om ze het ziekenhuis in te jagen.26.17

EINDE YOUTUBE FRAGMENT”

BRON

[Zie onder de debatbijdrage van  Wilders voor een uitgebreide toelichtingWilders noemt in zijn debatbijdrage het ”vervangen” van de Nederlandsebevolking, beter bekend als de extreem-rechtse term ”omvolking]
ZIE EEN FRAGMENT VAN WILDERS’ DEBATBIJDRAGE
ttps://www.youtube.com/watch?v=sdSuGg-aO0M

DE GROTE GEERT WILDERS SHOW EDITIE 202122 SEPTEMBER 2021
https://www.youtube.com/watch?v=sdSuGg-aO0M

ZIE OOK

WILDERS SPREEKT OVER ”OMVOLKING”/VLUCHTELINGEN

ALS ”HYENA’S” EN ”ACHTERLIJKE ISLAMITISCHE

ZANDBAKLANDEN”

ASTRID ESSED

5 NOVEMBER 2021

[24]

”Dan wacht ons een onheilspellend lot.[25.59]Dan wordt Nederland net als die achterlijke islamitische zandbaklanden,de hel op aarde.Dan wordt ons land nog voller, met nog meer Islam en nogmeer tuig, dat niet elkaar, maar onze eigen mensen terroriseert enals hyena’s onze wijken afstruint om ze het ziekenhuis in te jagen.26.17

EINDE YOUTUBE FRAGMENT”

BRON

[Zie onder de debatbijdrage van  Wilders voor een uitgebreide toelichtingWilders noemt in zijn debatbijdrage het ”vervangen” van de Nederlandsebevolking, beter bekend als de extreem-rechtse term ”omvolking]
ZIE EEN FRAGMENT VAN WILDERS’ DEBATBIJDRAGE
ttps://www.youtube.com/watch?v=sdSuGg-aO0M

DE GROTE GEERT WILDERS SHOW EDITIE 202122 SEPTEMBER 2021
https://www.youtube.com/watch?v=sdSuGg-aO0M

ZIE OOK

WILDERS SPREEKT OVER ”OMVOLKING”/VLUCHTELINGEN

ALS ”HYENA’S” EN ”ACHTERLIJKE ISLAMITISCHE

ZANDBAKLANDEN”

ASTRID ESSED

5 NOVEMBER 2021

[25]

”Gidi Makuszower, PVV]:”Dank u wel, voorzitter.Met maar liefst vijf bewindspersonen vandaag een debat over de opvangvan de Oekraiense vluchtelingen, waarvan wij van de PVV zeggen, dat datals de buurlanden van Oekraine het niet meer aankunnen, dan kunnen wijin Nederland tijdelijk en beperkt ruimte maken voor de opvang van deOekraiense vrouwen en kinderen door de instroom van al die buitenlandseindringers uit Afrika en dat donkere Midden-Oosten te stoppen. [0.23”

YOUTUBE.COM

BERGKAMP VERBIEDT MARKUSZOWER TE SPREKEN OVER KAAGSECRETARIS

[Gidi Makuszower, PVV]:
”Dank u wel, voorzitter.Met maar liefst vijf bewindspersonen vandaag een debat over de opvangvan de Oekraiense vluchtelingen, waarvan wij van de PVV zeggen, dat datals de buurlanden van Oekraine het niet meer aankunnen, dan kunnen wijin Nederland tijdelijk en beperkt ruimte maken voor de opvang van deOekraiense vrouwen en kinderen door de instroom van al die buitenlandseindringers uit Afrika en dat donkere Midden-Oosten te stoppen. [0.23]Al die illegalen ons land uit te gooien en natuurlijk die Syriers en andereVeilige landers [0.29] terug te sturen naar waar ze vandaan komen.
Voorzitter:Ondanks het oorlogsgeweld in de Oekraine is het wel opmerkelijk,dat deze Kamer, en een substantieel deel van het kabinet vandaag dehele dag tijd vrijmaakt om wel over deze problematiek te spreken, entegelijkertijd niet aan de problemen van de gewone Nederlander ehaandacht te willen schenken.Als wij voor [?] de fractievoorzitter, de heer Wilders een debat aanvraagt omover de koopkracht van de Nederlanders te spreken en oplossingen wilaandragen om die te verbeteren, geeft niemand van de coalitie thuis.Dan wil het kabinet daar niet eens over spreken.Dan wil de voorzitter van deze Kamer het debat niet eens inplannen.
Maar wij hier vandaag, eh maar wij hier allemaal in deze zaal en ik zeg hetook uitdrukkelijk tegen alle bewindspersonen, die hier vandaag zitten, zijngekozen en benoemd om de problemen van de Nederlanders op te lossen.
[1.21] En omdat Nederland de afgelopen decennia volgepropt is met de verkeerdebuitenlanders, die op onze welvaartsstaat parasiteren door en masseniet te werken en onze Bijstandpotten op te ete, die onze straten onveiligen onguur maken, die de gewone Nederlander op de woningmarkt verdringen, die de kwaliteit van het onderwijs aantasten en die de Nederlandse Staat iederjaar opnieuw minimaal twintig miljard euro kosten, hebben we een gigantisch probleem. [1.49]Zo’n groot probleem, dat we nu amper adequaat, beperkt en tijdelijk de Oekraiense vrouwen en kinderen de helpende hand kunnen bieden.En zo’n groot probleem, dat we er als Overheid amper nog zijn voor onzeeigen mensen.Amper iets kunnen doen aan de problemen van de gewone Nederlander.
En daarom voorzitter zeg ik zoals de PVV al jaar en dag zegt, ook vandaag:Het Open Grenzen Beleid maakt Nederland helemaal kapot.De Kaag Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, die verantwoordelijk isvoor het Nederlandse Asiel en Immigratiebeleid, zegt, dat iedereen in de hele wereld hier asiel aan mag vragen.En, dat alle echte vluchtelingen dat dan ook daadwerkelijk krijgen.Maar voorzitter, weet u hoeveel echte vluchtelingen de wereld momenteelkent?Dat is circa vijfentachtig miljoen.Dat is Nederland maal Factor Vijf.
[2.40] En weet u, voorzitter, hoeveel migranten uit Afrika en het Midden-Oostennog naar onze regio toe willen komen, de komende jaren?Dat zijn honderden miljoenen, zo niet een miljard mensen. [2.49]Dat gaat dus niet, voorzitter. 
Deze Staatssecretaris, de Kaagsecretaris, voert de agenda van Sigrid Kaag enGroen Links uit.Op alle vlakken wordt het asielbeleid versoepeld.Deze week nog heeft de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid aangegevende voorwaarden voor gezinshereniging te gaan versoepelen, waardoorhet aantal statushouders kan verdrievoudigen, maar de echte doodstraf….doodtrap aan de Nederlander gaat de Staatssecretaris noguitdelen:Nog voor de zomer komt hij met een wetsvoorstel om Gemeenten te dwingen, asielzoekers uit Afrika en het Midden-Oosten te huisvesten.
[3.25] Als Nederland nu en in de toekomst een land wil zijn, waar de eigen inwonerseen normaal bestaan kunnen hebben, waar voldoende woningen zijn, waargeen kind met honger naar bed hoeft te gaan, waar het veilig is op straat,ook voor onze vrouwen en kinderen, waar we goed onderwijs aan onzekinderen kunnen geven, en [?] waar de Islam niet alles wat hier licht is,donker heeft gemaakt, als Nederland, Nederland wil blijven, dan moetenwe echt, per direct, stoppen met het toelaten van asielzoekers uit Afrikaen het Midden-Oosten. [3.56]Dank u wel, voorzitter.
[Vera Bergkamp, Tweede Kamervoorzitter]:[3.58] ”Dank u wel.U had het twee keer over de Kaagsecretaris, u bedoelde volgensmij de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. [4.03][Gidi Markuszower, PVV][4.04] Die de….zeker voorzitter, JA” [4.05][Vera Bergkamp, Tweede Kamervoorzitter]:
[4.05]: ”Dat wilde ik alleen even corrigeren voor de Handelingen.” [4.07]Ik dank u zeer, dan gaan we…..[4.10]”[Vera Bergkamp geinterumpeerd door Gidi Markuszower, PVV][Gidi Markuszower, PVV][4.10-4.12] Onverstaanbaar gemompel ”…Ik zou dat wel graag…..”[4.13] ”Ik zou die betiteling wel graag in de Handelingen willen hebben.Want het is juist belangrijk, dat Nederland weet…..[Onverstaanbaar gemompel][Vera Bergkamp, Tweede Kamervoorzitter]:
[4.21] Ja, nee ikke, We gaan op, we gaan netjes met elkaar om, dat hebbenwe ook afgesproken in deze Kamer, het is de Staatssecretaris Justitie en Veiligheid en u bent de heer Markuszower.Ja, nou.En dat ook voor de Handelingen.Ja, ik heb goed geluisterd [4.36]

EINDE YOUTUBE FILMPJE

BRON

BERGKAMP VERBIEDT MARKUSZOWER TE SPREKEN

OVER ”KAAGSECRETARIS”

ASTRID ESSED

[26]

[1.21] En omdat Nederland de afgelopen decennia volgepropt is met de verkeerdebuitenlanders, die op onze welvaartsstaat parasiteren door en masseniet te werken en onze Bijstandpotten op te ete, die onze straten onveiligen onguur maken, die de gewone Nederlander op de woningmarkt verdringen, die de kwaliteit van het onderwijs aantasten….”


YOUTUBE.COM

BERGKAMP VERBIEDT MARKUSZOWER TE SPREKEN OVER KAAGSECRETARIS

ZIE VOOR BRON EN OVERIGE ”SPEECH” MARKUSZOWER

NOOT 25 EN

BRON

BERGKAMP VERBIEDT MARKUSZOWER TE SPREKEN

OVER ”KAAGSECRETARIS”

ASTRID ESSED

[27]

”En weet u, voorzitter, hoeveel migranten uit Afrika

en het Midden-Oosten nog naar onze regio willen komen, de komende jaren?

Dat zijn honderden miljoenen, zo niet een

miljard mensen.

YOUTUBE.COM

BERGKAMP VERBIEDT MARKUSZOWER TE SPREKEN OVER KAAGSECRETARIS

[Gidi Makuszower, PVV]:
”Dank u wel, voorzitter.Met maar liefst vijf bewindspersonen vandaag een debat over de opvangvan de Oekraiense vluchtelingen, waarvan wij van de PVV zeggen, dat datals de buurlanden van Oekraine het niet meer aankunnen, dan kunnen wijin Nederland tijdelijk en beperkt ruimte maken voor de opvang van deOekraiense vrouwen en kinderen door de instroom van al die buitenlandseindringers uit Afrika en dat donkere Midden-Oosten te stoppen. [0.23]Al die illegalen ons land uit te gooien en natuurlijk die Syriers en andereVeilige landers [0.29] terug te sturen naar waar ze vandaan komen.
Voorzitter:Ondanks het oorlogsgeweld in de Oekraine is het wel opmerkelijk,dat deze Kamer, en een substantieel deel van het kabinet vandaag dehele dag tijd vrijmaakt om wel over deze problematiek te spreken, entegelijkertijd niet aan de problemen van de gewone Nederlander ehaandacht te willen schenken.Als wij voor [?] de fractievoorzitter, de heer Wilders een debat aanvraagt omover de koopkracht van de Nederlanders te spreken en oplossingen wilaandragen om die te verbeteren, geeft niemand van de coalitie thuis.Dan wil het kabinet daar niet eens over spreken.Dan wil de voorzitter van deze Kamer het debat niet eens inplannen.
Maar wij hier vandaag, eh maar wij hier allemaal in deze zaal en ik zeg hetook uitdrukkelijk tegen alle bewindspersonen, die hier vandaag zitten, zijngekozen en benoemd om de problemen van de Nederlanders op te lossen.
[1.21] En omdat Nederland de afgelopen decennia volgepropt is met de verkeerdebuitenlanders, die op onze welvaartsstaat parasiteren door en masseniet te werken en onze Bijstandpotten op te ete, die onze straten onveiligen onguur maken, die de gewone Nederlander op de woningmarkt verdringen, die de kwaliteit van het onderwijs aantasten en die de Nederlandse Staat iederjaar opnieuw minimaal twintig miljard euro kosten, hebben we een gigantisch probleem. [1.49]Zo’n groot probleem, dat we nu amper adequaat, beperkt en tijdelijk de Oekraiense vrouwen en kinderen de helpende hand kunnen bieden.En zo’n groot probleem, dat we er als Overheid amper nog zijn voor onzeeigen mensen.Amper iets kunnen doen aan de problemen van de gewone Nederlander.
En daarom voorzitter zeg ik zoals de PVV al jaar en dag zegt, ook vandaag:Het Open Grenzen Beleid maakt Nederland helemaal kapot.De Kaag Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, die verantwoordelijk isvoor het Nederlandse Asiel en Immigratiebeleid, zegt, dat iedereen in de hele wereld hier asiel aan mag vragen.En, dat alle echte vluchtelingen dat dan ook daadwerkelijk krijgen.Maar voorzitter, weet u hoeveel echte vluchtelingen de wereld momenteelkent?Dat is circa vijfentachtig miljoen.Dat is Nederland maal Factor Vijf.
[2.40] En weet u, voorzitter, hoeveel migranten uit Afrika en het Midden-Oostennog naar onze regio toe willen komen, de komende jaren?Dat zijn honderden miljoenen, zo niet een miljard mensen. [2.49]Dat gaat dus niet, voorzitter. 
Deze Staatssecretaris, de Kaagsecretaris, voert de agenda van Sigrid Kaag enGroen Links uit.Op alle vlakken wordt het asielbeleid versoepeld.Deze week nog heeft de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid aangegevende voorwaarden voor gezinshereniging te gaan versoepelen, waardoorhet aantal statushouders kan verdrievoudigen, maar de echte doodstraf….doodtrap aan de Nederlander gaat de Staatssecretaris noguitdelen:Nog voor de zomer komt hij met een wetsvoorstel om Gemeenten te dwingen, asielzoekers uit Afrika en het Midden-Oosten te huisvesten.
[3.25] Als Nederland nu en in de toekomst een land wil zijn, waar de eigen inwonerseen normaal bestaan kunnen hebben, waar voldoende woningen zijn, waargeen kind met honger naar bed hoeft te gaan, waar het veilig is op straat,ook voor onze vrouwen en kinderen, waar we goed onderwijs aan onzekinderen kunnen geven, en [?] waar de Islam niet alles wat hier licht is,donker heeft gemaakt, als Nederland, Nederland wil blijven, dan moetenwe echt, per direct, stoppen met het toelaten van asielzoekers uit Afrikaen het Midden-Oosten. [3.56]Dank u wel, voorzitter.
[Vera Bergkamp, Tweede Kamervoorzitter]:[3.58] ”Dank u wel.U had het twee keer over de Kaagsecretaris, u bedoelde volgensmij de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. [4.03][Gidi Markuszower, PVV][4.04] Die de….zeker voorzitter, JA” [4.05][Vera Bergkamp, Tweede Kamervoorzitter]:
[4.05]: ”Dat wilde ik alleen even corrigeren voor de Handelingen.” [4.07]Ik dank u zeer, dan gaan we…..[4.10]”[Vera Bergkamp geinterumpeerd door Gidi Markuszower, PVV][Gidi Markuszower, PVV][4.10-4.12] Onverstaanbaar gemompel ”…Ik zou dat wel graag…..”[4.13] ”Ik zou die betiteling wel graag in de Handelingen willen hebben.Want het is juist belangrijk, dat Nederland weet…..[Onverstaanbaar gemompel][Vera Bergkamp, Tweede Kamervoorzitter]:
[4.21] Ja, nee ikke, We gaan op, we gaan netjes met elkaar om, dat hebbenwe ook afgesproken in deze Kamer, het is de Staatssecretaris Justitie en Veiligheid en u bent de heer Markuszower.Ja, nou.En dat ook voor de Handelingen.Ja, ik heb goed geluisterd [4.36]

EINDE YOUTUBE FILMPJE

DIT IS OOK NOOT 35 VAN

FASCISME IN UITVOERING/OVER DE UITSPRAKEN VAN

PVV’ER MARKUSZOWER EN EEN PASSIEVE TWEEDE KAMERVOORZITTER

ASTRID ESSED’

1 MEI 2022

[28]

1. Ze komen allemaal hierheen

Niets is minder waar. Hoewel het gesprek over migranten en vluchtelingen in de media vaak focust op de (levensgevaarlijke) tocht met bootjes op de Middellandse Zee, blijft het overgrote deel van vluchtelingen vlakbij hun thuisland. 85 procent van alle vluchtelingen wordt opgevangen in de regio van crisisgebieden. De landen die wereldwijd de meeste vluchtelingen opvangen, zijn Turkije, Pakistan en Libanon. Een klein deel van alle vluchtelingen wordt dus opgevangen in Westerse landen, en het aandeel van Nederland daarin is nog een stuk kleiner.

UNHCR NEDERLAND

5 HARDNEKKIGE MYTHES OVER VLUCHTELINGEN EN

MIGRANTEN

25 JULI 2018

Hoe zit het nou echt? We hebben een aantal veelgehoorde beweringen over vluchtelingen en migranten voor je onder elkaar gezet en uitgezocht.

1. Ze komen allemaal hierheen

Niets is minder waar. Hoewel het gesprek over migranten en vluchtelingen in de media vaak focust op de (levensgevaarlijke) tocht met bootjes op de Middellandse Zee, blijft het overgrote deel van vluchtelingen vlakbij hun thuisland. 85 procent van alle vluchtelingen wordt opgevangen in de regio van crisisgebieden. De landen die wereldwijd de meeste vluchtelingen opvangen, zijn Turkije, Pakistan en Libanon. Een klein deel van alle vluchtelingen wordt dus opgevangen in Westerse landen, en het aandeel van Nederland daarin is nog een stuk kleiner.

2. Het merendeel van de vluchtelingen is man

Regelmatig zien we, vaak via sociale media, opmerkingen voorbij komen over ‘al die mannen die op de vlucht slaan’, en hun vrouw en kinderen zouden achterlaten in hun thuisland. De cijfers laten zien dat dit onjuist is. De verdeling van mannen en vrouwen die wereldwijd op de vlucht slaan is gelijk, blijkt uit het jaarlijkse Global Trend Rapport. Er zijn dus evenveel mannen als vrouwen op de vlucht. Wel is het zo dat de groep vluchtelingen die uiteindelijk in Nederland terecht komt, voor 75% uit mannen bestaat. Het zijn vaak vaders die vervolgens gezinshereniging aanvragen voor hun vrouw en kinderen.

3. De meeste vluchtelingen zijn gelukszoekers

Niemand kiest ervoor om te moeten vluchten. Uit angst voor oorlog of geweld laten vluchtelingen vaak alles achter: familie en vrienden, hun huis, baan of school. De reis die vluchtelingen afleggen op zoek naar een veilige plek is vaak levensgevaarlijk. De vraag of iemand in een ander land mag blijven of niet, wordt zeer nauwkeurig overwogen (vaak door de overheid). Mensen die om economische redenen hun land verlaten, krijgen bijvoorbeeld geen vluchtelingenstatus toegekend.

4. Vluchtelingen zijn illegaal

Vaak moeten mensen plotseling en in het geheim vluchten, bijvoorbeeld uit angst voor vervolging of vanwege sexuele geaardheid. Reisdocumenten worden soms achtergelaten of worden in beslag genomen, en door visavereisten is het vaak niet mogelijk om het vliegtuig te nemen. Irregulier reizen (vaak “illegaal” genoemd) is meestal de enige mogelijkheid voor vluchtelingen. Dit is vaak erg duur én gevaarlijk. Zodra vluchtelingen asiel aanvragen, krijgen ze een tijdelijke verblijfsvergunning en zijn dan legaal in Nederland. Asiel aanvragen is een mensenrecht. Illegale vluchtelingen bestaan dus niet.

5. Vluchtelingen en migranten zijn hetzelfde

Last but not least: de termen asielzoekers, migranten en vluchtelingen betekenen niet hetzelfde. Deze termen worden vaak met elkaar verward. Migranten en vluchtelingen met elkaar verwarren, kan leiden tot misvattingen over asiel en migratie, en kwalijke gevolgen hebben voor vluchtelingen en asielzoekers.

Vluchtelingen zijn mensen die in hun land van herkomst gegronde vrees hebben voor vervolging. Redenen voor vervolging kunnen zijn: ras of nationaliteit, godsdienst, politieke overtuiging of het behoren tot een bepaalde sociale groep . Een vluchteling kan in eigen land geen bescherming krijgen van de overheid tegen deze vervolging. Vluchtelingen krijgen deze status omdat het voor hen te gevaarlijk is om terug te keren naar hun thuisland. Het weigeren van asiel kan voor deze mensen mogelijk dodelijke gevolgen hebben.

Migranten verlaten hun land meestal op vrijwillige basis, en vaak in de hoop op een beter leven elders. Het onderscheid tussen ‘vluchteling’ en ‘migrant’ is essentieel. Vluchtelingen verlaten hun thuisland niet vrijwillig. In tegenstelling tot vluchtelingen kunnen migranten vaak wel veilig terugkeren naar hun land van herkomst.

Een asielzoeker is iemand die asiel heeft aangevraagd maar wacht op een beslissing op zijn of haar aanvraag. In Nederland kan iemand bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) asiel aanvragen.Daarna ben je asielzoeker. Een asielzoeker krijgt een verblijfsvergunning wanneer hij of zij erkend wordt als vluchteling. Omdat asiel aanvragen een mensenrecht is, bestaan ‘illegale asielzoekers’ dus ook niet.

Lees meer over het verschil tussen migranten en vluchtelingen, en hoe onze woordkeuze het verschil maakt.

EINDE BERICHT

[29]

CAROLINE VAN DER PLAS AAN FOUTE KANT/PRO-ISRAEL

EN FELLOW TRAVELLER FASCISME

ASTRID ESSED

23 DECEMBER 2023

[30]

CAROLINE VAN DER PLAS ”HELEMAAL SCHIJTZIEK” VAN 

POLARISATIE ASIELDEBAT/CAROLINE VAN DER PLAS TREKT

TEN STRIJDE TEGEN POLARISATIE DOOR

EXTREEM-RECHTS

ASTRID ESSED

1 JULI 2023

YOUTUBE.COM

CAROLINE VAN DER PLAS ”SCHIJTZIEK” VAN ASIELDEBAT

[Van Haga, Groep van Haga]:

”………Toelating, die moet er toch af…..ook voor de BBB toch?…..”

[Caroline van der Plas, BBB]:

[Voorzitter]:

”Mevrouw van der Plas.”

[Caroline van der Plas, BBB]:

[0.04]”Er is helemaal geen sprake van grenzeloze toegang bij BBB.

Ik zeg niet van ”oh, jongens kom allemaal maar.”

Miljoenen, zegt de heer van Haga [Caroline lacht]….de hele wereld,

maar de heer van Haga zegt ook ”maar ja moeten die dan allemaal hiernaartoe komen”,  nee natuurlijk niet, het lijkt me niet heel verstandig om hier

miljoenen mensen eh naartoe te laten komen.

En een quotum.he, ik heb al een richting gegeven aan een quotum eh

zojuist door te zeggen, ongeveer 50 asielzoekers per gemeente bijvoorbeeld,

en laten het er misschien eh 100 zijn of 75 en dat is het redelijke aantal wat wij kunnen aan, wat wij aankunnen.

En mij gaat het erom, dat ……

[0.38]

”Kijk er wordt hier wel…en en daar wil ik mij wel een beetje tegen verzetten,

er wordt hier wel een beetje echt in de loopgraven eh ingegraven.

”Dus als jij asielzoekers wilt, dan wil jij dus iedereen uit Afrika, een tsunami

van asielzoekers hiernaartoe laten komen, terwijl wij een motie hebben

ingediend over de pushbacks en dan heb ik het over de pushbacks van

mensen, die gewoon met geweld terug de zee in geduwd worden, die vervolgens verdrinken, [1.06] ja ik weet niet hoe iedereen hier instaat, 

maar ik vind het gewoon verschrikkelijk als dat gebeurt.

En toen ik die motie heb ingediend, toen werd het van de rechterkant

van partijen, ik zeg niet de heer Van Haga specifiek, toen werd er

gezegd, kijk, de BBB is ervoor, dat al die Afrikaanse asielzoekers met die

Nike en Gucchi tasjes Europa komen overspoelen.

[1.31] Weet je, laten we daar een keer mee stoppen!

Laten we gewoon reeel zijn!

[1.34] ”Er zijn mensen op de wereld, die op de vlucht zijn. 

Die met kinderen lopen.

Die gewoon…het enige wat die mensen willen is gewoon een

veilig huis, een veilig bestaan, dat ze niet in de ellende zitten en ik wil,

dat wij die mensen humaan behandelen en die mensen moeten

hier een plek hebben.

[1.51] 

”Nee, geen miljoenen, geen honderdduizenden.

Want ik kijk ook naar de mensen in Gemeentes, of het haalbaar, of het

uitvoerbaar is, of het draagbaar is en daar moeten we samen uitkomen.

[2.02]

”En ik word er echt helemaal, ja, sorry voor het woord, schijtziek van, dat we

hier de hele tijd zijn …”o jij wilt dit, dus jij vindt dat”…

[2.10]

Nee, we moeten gewoon in alle redelijkheid kijken, wat een land

als Nederland aankan.

[2.15] Want we maken de mensen in Nederland helemaal gek met

deze polarisatie.

Mensen, die denken ”oh, zie je wel, mijn huis wordt afgepakt, ik kan

elk moment op straat worden gezet”

Dat is gewoon helemaal niet waar!

Dat is gewoon helemaal niet waar!

En daar moeten we eens mee stoppen!

Ik wil, dat we hier een normale discussie voeren over

humane opvang voor mensen, die echt in nood zitten

en laat je hart daarin spreken en ook laat je verstand daarin spreken.

En als we dat met z’n allen kunnen doen, dan denk ik,

dat we een heel eind komen”

EINDE BIJDRAGE CAROLINE VAN DER PLAS

[transcriptie gaat verder]

[Voorzitter]

”Uw laatste interruptie de heer Van Haga”

[Van Haga, Groep Van Haga]:

”Ja voorzitter, dat is een ja…eh….op gevaar af, dat ik

eh…..ja, nee….”

EINDE YOUTUBE FILMPJE

Reacties uitgeschakeld voor Noten 18 t/m 30/Herdenking Februaristaking 2024/Zet de Strijd tegen het hedendaagse Fascisme voort!

Opgeslagen onder Divers

Noten 13 t/m 17/Herdenking Februaristaking 2024/Zet de Strijd tegen het hedendaagse Fascisme voort!

[13]

”De Duitse bezetter vond in de onrust die rondom de rellen en Koots dood ontstond, voldoende aanleiding om op 22 en 23 februari 1941 grote razzia’s te houden onder de Joodse bevolking in de Jodenbuurt. De razzia’s vonden plaats onder leiding van Obersturmbannführer Friedrich Knolle. Op bevel van Himmler, Seyss-Inquart en Rauter werden 427 Joodse mannen tussen de 20 en 35 jaar gearresteerd en samengebracht op het Jonas Daniël Meijerplein.”

WIKIPEDIA

RAZZIA VAN AMSTERDAM/RAZZIA

https://nl.wikipedia.org/wiki/Razzia_van_Amsterdam#Razzia

ORIGINELE BRON

WIKIPEDIA

RAZZIA VAN AMSTERDAM

https://nl.wikipedia.org/wiki/Razzia_van_Amsterdam

De opgepakte Joden werden naar Kamp Schoorl bij Alkmaar gebracht en van daaruit naar het concentratiekamp Mauthausen gedeporteerd. De omstandigheden in het werkkamp Mauthausen waren erbarmelijk en na enige tijd werden er overlijdensberichten naar Amsterdam verstuurd”

WIKIPEDIA

RAZZIA VAN AMSTERDAM/GEDEPORTEERDEN

https://nl.wikipedia.org/wiki/Razzia_van_Amsterdam#Gedeporteerden

ORIGINELE BRON

WIKIPEDIA

RAZZIA VAN AMSTERDAM

https://nl.wikipedia.org/wiki/Razzia_van_Amsterdam

[14]

”Ter voorbereiding op de staking organiseerde de ondergrondse CPN op 24 februari een korte openluchtvergadering van ongeveer 400 Amsterdamse leidinggevende verzetsfunctionarissen op de Noordermarkt in de Jordaan. Stratenmaker Willem Kraan verkondigde hier het besluit tot staken. De merendeels communistische aanwezigen werden ook tot staken aangespoord door Piet Nak en Dirk van Nimwegen en stemden in met de plannen”

WIKIPEDIA

FEBRUARISTAKING/STAKINGSVOORBEREIDING

https://nl.wikipedia.org/wiki/Februaristaking#Stakingsvoorbereiding

ORIGINELE BRON

WIKIPEDIA

FEBRUARISTAKING

https://nl.wikipedia.org/wiki/Februaristaking#Staking

[15]

”Op de ochtend van 25 februari 1941 stonden de trams stil in Amsterdam. Tezelfdertijd verspreidden aanhangers van de CPN het manifest ‘Staakt, staakt, staakt!!!’ onder Amsterdamse bedrijven. De staking breidde zich als een olievlek uit over de stad. Rond het middaguur van de 25e was de algemene staking een feit, eerder dan de organisatoren hadden verwacht en anders dan zij hadden voorzien.

Van Amsterdam sloeg de staking over naar ZaandamHaarlemVelsenHilversumBussumWeespMuiden en de stad Utrecht

WIKIPEDIA

FEBRUARISTAKING/STAKINGEN

https://nl.wikipedia.org/wiki/Februaristaking#Stakingen

ORIGINELE BRON

WIKIPEDIA

FEBRUARISTAKING
https://nl.wikipedia.org/wiki/Februaristaking#Staking

[16]

”Van Amsterdam sloeg de staking over naar Zaandam, Haarlem, Velsen, Hilversum (waar werknemers van de Nederlandse Seintoestellen Fabriek het voortouw namen), Bussum, Weesp, Muiden en de stad Utrecht”

DRAYBOSMA.NL

DE FEBRUARISTAKING

De Februaristaking

Vandaag is het 75 jaar geleden dat er door middel van de Februaristaking actie werd gevoerd tegen de Duitse bezetting, en de opkomende Jodenhaat in het bijzonder. De Februaristaking was een staking op 25 en 26 februari 1941 die begon in Amsterdam en zich uitbreidde naar de Zaanstreek, Haarlem, Velsen, Hilversum en de stad Utrecht en directe omgeving. Het was de eerste grootschalige verzetsactie tegen de Duitse bezetter in Nederland. De staking was het enige massale en openlijke protest tegen de Jodenvervolging in heel bezet Europa.

In februari 1941 overwoog de Communistische Partij van Nederland (CPN) om actie te voeren tegen een mogelijke Mussert-regering van de Nationaal-Socialistische Beweging (NSB). Op 17 februari 1941, toen de metaalstaking in Amsterdam-Noord op haar hoogtepunt was (als gevolg van – toen al – mogelijke gedwongen tewerkstelling van arbeiders in Duitsland) besprak de partijleiding van de CPN de mogelijkheden om voor de volgende dag een algemene staking uit te roepen. Omdat de Duitse bezetter zwichtte voor de eis om de uitzending naar Duitsland van Nederlandse metaalarbeiders te staken, verviel de aanleiding voor de staking.

Vanaf de winter ’40/’41 vielen leden van de nationaalsocialistische weerbaarheidsafdeling van de NSB Joden lastig in de Amsterdamse Jodenbuurt. Ze vernederden de Joodse bewoners en stalen hun spullen. De bewoners van de Jodenbuurt – een overwegend arme buurt – verzetten zich tegen de NSB’ers en vormden knokploegen. Ze werden in hun verzet gesteund door andere – niet-Joodse – Amsterdammers, vooral bewoners van de Jordaan en de Oostelijke Eilanden.

De weerbaarheidsafdeling trachtte caféhouders die niet van plan waren de toen net uitgevaardigde bordjes met teksten als ‘Voor Joden verboden’ of ‘Joden niet gewenscht’, te bewegen deze borden wél op te hangen. Dit leidde tot diverse opstootjes in de omgeving van het Rembrandtplein. Op 9 februari 1941 drongen NSB’ers, bijgestaan door Duitse militairen, op het Thorbeckeplein het café-cabaret ‘Alcazar’ binnen omdat daar nog Joodse artiesten optraden. Dit leidde tot een vechtpartij waarbij 23 mensen gewond raakten.

Hanns Albin Rauter, Generalkommissar für das Sicherheitswesen in Nederland, rapporteerde de zaak Koco op 20 februari 1941 aan Heinrich Himmler. Hij schetste daarbij een voor de Joden zo ongunstig mogelijke weergave van de feiten, waarbij geschetst werd dat er een moedwillige aanslag door de eigenaren van Koco op de manschappen van de Sicherheitspolizei was gepleegd. Volgens Rauter moest er eindelijk eens iets gebeuren tegen de Joden en hun wreedheden. Als represaille voor de gebeurtenissen in ijssalon Koco vonden op zaterdag 22 februari en zondag 23 februari 1941 in de Jodenbuurt razzia’s plaats onder leiding van Obersturmbannführer Friedrich Knolle. Op bevel van Himmler, Seyss-Inquart en Rauter werden 427 Joodse mannen tussen 20 en 35 jaar opgepakt en – naar later bleek – naar het concentratiekamp Mauthausen afgevoerd.

Zondag 23 februari was het zondagsmarkt in de Jodenbuurt, daardoor waren vele niet-Joodse Amsterdammers getuige van de razzia. De Nederlandse politie was niet op de hoogte gesteld van de razzia en was volledig overstuur. Ook de Amsterdammers waren verbijsterd en hun woede over het optreden van de Duitsers was groot.

De CPN zag door deze razzia een kans om de staking die op 18 februari niet was doorgegaan, alsnog uit te voeren. De CPN zag voldoende aanleiding “om de gehele massa te mobiliseren, daar de gehele massa tegen deze antisemitische actie was”. De CPN greep zodoende niet slechts terug op het idee van een staking die ze al op 17 februari overwogen had, maar gebruikte ook ongeveer dezelfde motivering: de dreigende machtsovername van de NSB door middel van de Jodenvervolging moest worden voorkomen. Wellicht zou de Duitse bezetter door een algemene staking in gaan zien dat de Jodenvervolging in Nederland een doodlopende weg was en zeker geen middel om de NSB aan de macht te brengen. Het landelijke partijbestuur en het bestuur van het District Amsterdam besloten vervolgens over te gaan tot een staking op 25 en 26 februari 1941.

Ter voorbereiding op de staking organiseerde de ondergrondse CPN op 24 februari een korte openluchtvergadering van ongeveer 400 Amsterdamse leidinggevende verzetsfunctionarissen op de Noordermarkt in de Jordaan. Stratenmaker Willem Kraan verkondigde hier het besluit tot staken. De merendeels communistische aanwezigen werden ook tot staken aangespoord door Piet Nak en Dirk van Nimwegen en stemden in met de plannen. Ze ontvingen pakken met manifesten en moesten proberen de arbeiders in de bedrijven tot staking te bewegen. De bedoeling was dat er twee dagen zou worden gestaakt: dinsdag zo veel mogelijk bij de overheidsbedrijven en woensdag een algemene staking, dus inclusief het bedrijfsleven.

Op de ochtend van 25 februari 1941 stonden de trams stil in Amsterdam. Tezelfdertijd verspreidden aanhangers van de CPN het manifest ‘Staakt, staakt, staakt!!!’ onder Amsterdamse bedrijven. De staking breidde zich als een olievlek uit over de stad. Rond het middaguur van de 25e was de algemene staking een feit, eerder dan de organisatoren hadden verwacht en anders dan zij hadden voorzien.

Van Amsterdam sloeg de staking over naar Zaandam, Haarlem, Velsen, Hilversum (waar werknemers van de Nederlandse Seintoestellen Fabriek het voortouw namen), Bussum, Weesp, Muiden en de stad Utrecht. De communistische Vonkgroep deed ook een poging om de februaristaking uit te breiden tot Den Haag; pamfletten met een stakingsoproep werden uitgereikt bij de tramremise, maar er was geen stakingsbereidheid bij het personeel van de HTM.

De Duitsers braken de staking met geweld, intimidatie en meedogenloos ingrijpen. Hierbij vielen negen doden en 24 zwaargewonden en talloze stakers werden gevangengenomen. Na twee dagen was de staking ten einde. Dit was een gevolg van de combinatie van enkele factoren: het Duitse ingrijpen, de stakingsparolen van de CPN (de staking mocht slechts twee dagen duren) en de druk van het Amsterdamse gemeentebestuur om het werk te hervatten.

De steden die hadden meegedaan aan de staking kregen van de Duitsers hoge boetes opgelegd. Amsterdam moest 15 miljoen gulden betalen, Zaandam een half miljoen en Hilversum 2,5 miljoen. Omdat er in Hilversum, net als in Amsterdam, ook was betoogd was de boete daar relatief hoog.

De Februaristaking wordt jaarlijks herdacht bij het beeld van De Dokwerker op het Jonas Daniël Meijerplein. Het bronzen beeld, dat een staker voorstelt, werd in 1952 gemaakt door Mari Andriessen. De Dokwerker staat symbool voor het verzet van ‘de kleine man’ tegen een grote macht. Het verhaal wil dat arbeiders spontaan in verzet kwamen omdat zij het lijden van hun Joodse medeburgers niet aan konden zien. Dat het initiatief voor de staking van de zijde van de CPN kwam, is bij velen niet bekend. Ook het verhaal van de ijssalon – aanleiding voor de razzia’s – kennen de meeste mensen niet.

Aan de zuidzijde van de Noorderkerk is een plaquette aangebracht die herinnert aan de verboden openbare bijeenkomsten op de Noordermarkt. Gedurende vele jaren waren de communistische organisatoren van de staking niet welkom bij de officiële herdenking, daarom hielden de communisten jarenlang een aparte herdenking. Op initiatief van Harry Verheij en Ed van Thijn werden beide herdenkingen vanaf 1968 samengevoegd.

EINDE

[17]

WIKIPEDIA

FEBRUARISTAKING

https://nl.wikipedia.org/wiki/Februaristaking#Staking

Reacties uitgeschakeld voor Noten 13 t/m 17/Herdenking Februaristaking 2024/Zet de Strijd tegen het hedendaagse Fascisme voort!

Opgeslagen onder Divers

Noten 10 t/m 12/Herdenking Februaristaking 2024/Zet de Strijd tegen het hedendaagse Fascisme voort!

[10]

”Naar aanleiding van de gebeurtenissen op 9 en 11 februari 1941 liet Hans BöhmckerBeauftragte van Amsterdam, op 12 februari om zes uur in de ochtend de Jodenbuurt volledig afsluiten door de Ordnungspolizei”

WIKIPEDIA

JOODSE RAAD VOOR AMSTERDAM/EIS TOT OPRICHTING

https://nl.wikipedia.org/wiki/Joodse_Raad_voor_Amsterdam#Eis_tot_oprichting

ORIGINELE BRON

WIKIPEDIA

JOODSE RAAD VOOR AMSTERDAM

https://nl.wikipedia.org/wiki/Joodse_Raad_voor_Amsterdam

[11]

WIKIPEDIA

JOODSE RAAD VOOR AMSTERDAM

https://nl.wikipedia.org/wiki/Joodse_Raad_voor_Amsterdam

NPS

DE OORLOG/JOODSE RAAD

https://archief.ntr.nl/deoorlog/page/dossiers/780394/Joodse+Raad.html

Joodse Raad

Bij de organsatie van de jodenvervolging door de Duitsers was een belangrijke maatregel de instelling van Joodse Raden.

Aanvankelijk, in februari 1941, kwam er alleen een Joodse Raad in Enschede, opgericht.

Na de oorlog is er felle kritiek geweest op de Joodse Raad en zijn voorzitters. Ze zijn afgeschilderd als een willoos werktuig in handen van de bezetters.

Bij vrijwel alle dilemma’s waar ze voor kwamen te staan, kozen ze ervoor de Duitse bevelen op te volgen, omdat de gevolgen voor de joodse gemeenschap anders nóg ernstiger zouden zijn.

In andere landen zijn weigerachtige of tegenstribbelende leiders van Joodse Raden steeds direct vervangen door anderen – op dat punt kenden de nazi’s geen scrupules.

Bronnen:
*H. Knoop, ‘De Joodse Raad, Het drama van Abraham Asscher en David Cohen’ (Amsterdam, 1983)
*W. Lindwer, ‘Het fatale dilemma’ (Den Haag, 1995)
*G. Meershoek, ‘Dienaren van het gezag. De Amsterdamse politie tijdens de bezetting’ (Amsterdam, 1999)
*J. Presser, ‘Ondergang. De vervolging en verdelging van het Nederlandse Jodendom 1940-1945’ (2 delen – 1965

[12]

”Sinds november 1940 zijn er onlusten in Amsterdam tussen Duitsers, de WA (Weerafdeling van de NSB), de politie en (Joodse) knokploegen. Op 11 februari 1941 raakt de WA-man Koot bij een straatgevecht dodelijk gewond.”

TWEEDE WERELDOORLOG/JOODS VERZET TEGEN

DE DUITSE BEZETTER, AMSTERDAM 1941

TEKST

Sinds november 1940 zijn er onlusten in Amsterdam tussen Duitsers, de WA (Weerafdeling van de NSB), de politie en (Joodse) knokploegen. Op 11 februari 1941 raakt de WA-man Koot bij een straatgevecht dodelijk gewond. Hierop reageren de Duitsers met een serie maatregelen waaronder de tijdelijke afsluiting van de Joodse wijk. Ook worden arrestaties verricht. Dit roept veel weerstand op. Centraal punt voor de protesten is ijssalon Koco in de Van Woustraat, gedreven door twee Duits-Joodse emigranten, de heren Cahn en Kohn. De salon wordt druk bezocht door Joden en niet-Joden en vormt het mikpunt van de nazi’s in deze buurt. Een aantal vaste klanten besluit in actie te komen. Ze organiseren zich, schaffen zaklantaarns aan en maken wapens wapens (beklede gaspijpjes met riempjes) en ook van buiten krijgen ze hulp. De eigenaar van Koco in de Van Woustraat brengt een metalen fles van 50 cm lengte in zijn zaak aan, gevuld met ammoniakgas, om eventuele aanvallers te kunnen verrassen. Enige kleine successen op Nederlandse nazi’s vergroten het zelfvertrouwen dusdanig dat veel leden van de knokploeg onvoorzichtig en overmoedig worden. Voor vele jeugdige deelnemers voelt het als een Wild-West-avontuur.
Op 15 februari worden de ruiten van de ijssalon in de Van Woustraat kapotgeslagen, het is onbekend door wie. Een patrouille van de Grüne Polizei is op 19 februari toevallig in de buurt en gaat de ijssalon Van Woustraat 149 binnen om een kijkje te nemen. Vervolgens krijgen de agenten de bijtende vloeistof over zich heen. Het is onduidelijk of dit opzet is of dat de installatie per ongeluk afgaat.

De Duitsers lossen schoten en arresteren Cahn, Kohn en enkele andere Joden. Ernst Cahn, een man van ruim 51 jaar, wordt op 3 maart 1941 door een vuurpeloton doodgeschoten. Tijdens het voorafgaande verhoor en martelingen weigert hij de naam te verraden van de monteur die de installatie heeft bevestigd. Ernst Cahn is de eerste burger die in de Tweede Wereldoorlog in Nederland voor een vuurpeloton stierf.

EN NIEMAND DOET IETS, KAN IETS DOEN…

T.M. Sjenitzer-van Leening

Rauter laat vervolgens op zaterdag 22 en zondag 23 februari 400 Joodse mannen tussen de 20 en 35 jaar oppakken. Via kamp Schoorl worden ze afgevoerd naar Mauthausen waar de meesten sterven door de ondraaglijke omstandigheden in het kamp. Deze gebeurtenissen vormen de aanleiding voor de februaristakingen.

EINDE

JOODS AMSTERDAM

IJSSALON COCO

Een van de bekendste ijssalons van Amsterdam is IJssalon Koco op de Van Woustraat 149. In de Tweede Wereldoorlog kwam het hier tot een confrontatie tussen het Joodse verzet en de NSB. Het was niet de eerste keer, ook voor de oorlog was er een confrontatie.

De ijssalon was van Ernst Cahn (Remagen, 27 juli 1889 – Waalsdorpervlakte, 3 maart 1941) en Alfred Kohn (Berlijn, 8 april 1890 – Auschwitz, april 1945). Er was ook een vestiging op de Rijnstraat 71-73, de vestiging waar Anne Frank in haar dagboek over verhaalt Ernst en Alfred waren in de jaren dertig Duitsland ontvlucht. De ijssalon was heel populair bij de buurtbewoners. Deze ijssalons waren onderdeel van een kleine keten met winkels in de Van Woustraat 149, Rijnstraat 71-73, Reguliersbreestraat en Jan Evertsenstraat 64.februaristaking

Alfred Kohn
Alfred Kohn was getrouwd en scheidde in Berlijn op 6 maart 1933 waarna hij in dat jaar naar Nederland vluchtte. Ernst woonde op verschillende plaatsen in de stad. Rond de oorlog zijn de volgende adressen bekend: 31 december 1938 Amstelkade 23-1, 3 april 1940 Van Woustraat 149-1, 22 augustus 1940 Pieter Aertszstraat 95hs en 31 december 1940 Van Woustraat 149-1.

De houding en pesterijen van de bezetter en de NSB leidden tot irritaties en Kahn en Cohn vormden met een aantal vaste klanten een knokploeg. De Grüne Polizei werd door hen op woensdag 19 februari 1941 met ammoniakgas bespoten, nadat deze op 15 februari de ruiten van deze ijssalon had ingeslagen. Cahn en Kohn werden gearresteerd en Cahn werd de eerste Jood en verzetsman die tijdens de bezetting in Nederland terecht werd gesteld (Waalsdorpervlakte, 3 maart 1941). Kohn werd veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf en kwam terecht in Auschwitz, waar hij in april 1945 werd vermoord.
Kort na de arrestatie vonden op 22 en 23 februari 1941 de eerste razzia’s in Amsterdam plaats. Er werden toen 425 Joden opgepakt en via Schoorl afgevoerd naar Mauthausen. De razzia’s vormden de aanleiding tot de Februaristaking.
DeIJssalon

Ernst Cahn
Ernst was sinds 25 februari 1914 gehuwd met Ursula Adolfine Theresia Hoffmann (Aken, 20 februari 1891 – Kfar Yehoshua, 24 mei 1974). Zij hadden twee dochters, Helga en Inge. Ernst en Ursula kwamen in januari 1936 naar Nederland en woonden vanaf 14 september 1938 in Naarden op de Schoonderberglaan 14. Ursula verhuisde in september 1941 naar de Amstelkade 145-3. Zij maakte in 1951 alijah (emigreerde naar Israël).

De film “De IJssalon” is gebaseerd op deze gebeurtenis. Deze film is geen historische verfilming, maar heeft eigen hoofdpersonen. Sinds 1992 is er een plaquette aangebracht op Van Woustraat 149 ter herinnering aan deze gebeurtenis.

Herinnering
“Groot is moeders verdriet als de Duits-Joodse eigenaars van ijssalon Koco in de Van Woustraat met vitriool uit hun zaak worden gespoten. Vaak had ik er ijs mogen halen. Wij vonden het het lekkerste ijs uit de hele buurt. Eigenaars, personeel en bezoekers worden door de Duitsers meegenomen. De winkel wordt leeggeroofd. Later horen we dat Cahn en Kohn zijn doodgeschoten. Moeder huilt en kan nauwelijks door vader getroost worden.”

Archief van de politie Amsterdam
In het archief van de politie wordt deze gebeurtenis op 19 februari 1941 beschreven: “Rapport Bj. Erntzen dat circa 10 uur door Duitsche politie een inval is gedaan in perceel Van Woustraat 149hs, ijssalon  “Coco”, eigenaar Alfred Kohn, 50 jaar, woont Van Woustraat 149-1. Volgens verklaring dezer politie werd uit het perceel op hen geschoten en werden zij bij binnentreden met ammoniak bespoten. Door de Duitsche politie werden enige schoten gelost, niet alleen in de richting van het perceel, maar ook naar andere richtingen.
Annie Voorzanger, 16 jaar, woont Kerkstraat 357hs alhier, die bij haar zuster,  woont Van Woustraat 149-2 alhier, op visite was kreeg een kogelwondje aan haar arm terwijl zij op laatstgenoemd perceel in de kamer zat. Door ap. Kluft – 1366 – is zij naar de G.G. & G. D. overgebracht en na behandeling naar haar woning vervoerd. Door Duitsche politie zijn vier arrestanten uit de ijssalon gehaald en medegenomen. Op last van deze autoriteiten moeten, totdat zij een nader onderzoek hebben ingesteld, drie ap’s in de salon en een ap op de kamer van Kohn blijven.”september 1939

Enkele dagen eerder, op 16 februari 1941, waren er ook ongeregeldheden bij de ijssalon.  Het politierapport meldt:
“10.15. Rapporteren de a.p.’s Van der Moren (619) en Van Maare (1640) dat zij te plm. 10 uur namiddag in de Pieter Aertzstraat bij de Van Woustraat surveilleerden. Zij hoorden op dat moment gegil en glasgerinkel. Het bleek hun bij onderzoek, dat de winkelruit van ijssalon de “Coco” gevestigd Van Woustraat 149 was stukgeslagen. Ook in de ijssalon was één klein ruitje stukgeslagen. De dader(s) daarvan zijn onbekend gebleven. Niemand kon eenige aanwijzingen geven. De eigenaar Alfred Kohn, oud 50 jaar, woont Van Woustraat 149-1 alhier, is Israëliet en statenloos. Rapporteur Van Maare zag, dat enkele personen uit het publiek rapporteur Van der Moren wilden vastpakken waarop hij (v. Maare) twee schoten uit zijn dienstpistool heeft gelost, waarop het publiek weg vluchtte. Niemand is hierbij getroffen. Afschrift gezonden aan H. B. kamer 42.” en

“Rapporteeren de a.p.’s Hansen (482) en Filbri (598) dat een ruit van een leegstaand winkelhuis Van Woustraat 147 is vernield. Oorzaak onbekend, doch staat waarschijnlijk in verband met de vernieling genoemd in bovenstaande mutatie. De eigenaar van het perceel is onbekend, doch de makelaar Denik, Reguliersgracht, heeft dit perceel in behandeling. Hij is gewaarschuwd. Van politieke richting eigenaar niets bekend. Afschrift gezonden aan H. B. kamer 42.”

In 1939 was de ijssalon al doelwit van antisemitisch geweld. Lees verder.

bron:
Stadsarchief Amsterdam, archiefkaart Alfred Kohn Archiefkaarten, archiefnummer 30238, inventarisnummer 442
Stadsarchief Amsterdam, archiefkaart Ursula Hoffmann Archiefkaarten, archiefnummer 30238, inventarisnummer 351
Stadsarchief Amsterdam, Politierapporten ’40-’45 Amsterdam 1950, archiefnummer 5225, inventarisnummer 6647
Stadsarchief Amsterdam, Politierapporten ’40-’45 Amsterdam 1950, archiefnummer 5225, inventarisnummer 6647
Anco Mali: Margot Frank en de anderen (Soesterberg 2005)
“Advertentie”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1939/09/13 00:00:00, p. 20. Geraadpleegd op Delpher op 27-02-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874589:mpeg21:p020

Reacties uitgeschakeld voor Noten 10 t/m 12/Herdenking Februaristaking 2024/Zet de Strijd tegen het hedendaagse Fascisme voort!

Opgeslagen onder Divers

Noot 9/Herdenking Februaristaking 2024/Zet de Strijd tegen het hedendaagse Fascisme voort!

[9]

”Sinds november 1940 zijn er onlusten in Amsterdam tussen Duitsers, de WA (Weerafdeling van de NSB), de politie en (Joodse) knokploegen. Op 11 februari 1941 raakt de WA-man Koot bij een straatgevecht dodelijk gewond.”

TWEEDE WERELDOORLOG/JOODS VERZET TEGEN

DE DUITSE BEZETTER, AMSTERDAM 1941

TEKST

Sinds november 1940 zijn er onlusten in Amsterdam tussen Duitsers, de WA (Weerafdeling van de NSB), de politie en (Joodse) knokploegen. Op 11 februari 1941 raakt de WA-man Koot bij een straatgevecht dodelijk gewond. Hierop reageren de Duitsers met een serie maatregelen waaronder de tijdelijke afsluiting van de Joodse wijk. Ook worden arrestaties verricht. Dit roept veel weerstand op. Centraal punt voor de protesten is ijssalon Koco in de Van Woustraat, gedreven door twee Duits-Joodse emigranten, de heren Cahn en Kohn. De salon wordt druk bezocht door Joden en niet-Joden en vormt het mikpunt van de nazi’s in deze buurt. Een aantal vaste klanten besluit in actie te komen. Ze organiseren zich, schaffen zaklantaarns aan en maken wapens wapens (beklede gaspijpjes met riempjes) en ook van buiten krijgen ze hulp. De eigenaar van Koco in de Van Woustraat brengt een metalen fles van 50 cm lengte in zijn zaak aan, gevuld met ammoniakgas, om eventuele aanvallers te kunnen verrassen. Enige kleine successen op Nederlandse nazi’s vergroten het zelfvertrouwen dusdanig dat veel leden van de knokploeg onvoorzichtig en overmoedig worden. Voor vele jeugdige deelnemers voelt het als een Wild-West-avontuur.
Op 15 februari worden de ruiten van de ijssalon in de Van Woustraat kapotgeslagen, het is onbekend door wie. Een patrouille van de Grüne Polizei is op 19 februari toevallig in de buurt en gaat de ijssalon Van Woustraat 149 binnen om een kijkje te nemen. Vervolgens krijgen de agenten de bijtende vloeistof over zich heen. Het is onduidelijk of dit opzet is of dat de installatie per ongeluk afgaat.

De Duitsers lossen schoten en arresteren Cahn, Kohn en enkele andere Joden. Ernst Cahn, een man van ruim 51 jaar, wordt op 3 maart 1941 door een vuurpeloton doodgeschoten. Tijdens het voorafgaande verhoor en martelingen weigert hij de naam te verraden van de monteur die de installatie heeft bevestigd. Ernst Cahn is de eerste burger die in de Tweede Wereldoorlog in Nederland voor een vuurpeloton stierf.

EN NIEMAND DOET IETS, KAN IETS DOEN…

T.M. Sjenitzer-van Leening

Rauter laat vervolgens op zaterdag 22 en zondag 23 februari 400 Joodse mannen tussen de 20 en 35 jaar oppakken. Via kamp Schoorl worden ze afgevoerd naar Mauthausen waar de meesten sterven door de ondraaglijke omstandigheden in het kamp. Deze gebeurtenissen vormen de aanleiding voor de februaristakingen.

Reacties uitgeschakeld voor Noot 9/Herdenking Februaristaking 2024/Zet de Strijd tegen het hedendaagse Fascisme voort!

Opgeslagen onder Divers

Noten 6 t/m 8/Herdenking Februaristaking 2024/Zet de Strijd tegen het hedendaagse Fascisme voort!

[6]

WIKIPEDIA

WEERBAARHEIDSAFDELING

https://nl.wikipedia.org/wiki/Weerbaarheidsafdeling

[7]

”De WA trachtte caféhouders die niet van zins waren de toen net uitgevaardigde bordjes met teksten als ‘Voor Joden verboden’ of ‘Joden niet gewenscht’ te bewegen deze borden wél op te hangen. Dit leidde tot diverse opstootjes in de omgeving van het Rembrandtplein.”

WIKIPEDIA

RAZZIA VAN AMSTERDAM/OPSTOOTJES REMBRANDTPLEIN

https://nl.wikipedia.org/wiki/Razzia_van_Amsterdam#Opstootjes_Rembrandtplein

ORIGINELE BRON

WIKIPEDIA

RAZZIA VAN AMSTERDAM

https://nl.wikipedia.org/wiki/Razzia_van_Amsterdam#:~:text=de%20Oostelijke%20Eilanden.-,Opstootjes%20Rembrandtplein,de%20omgeving%20van%20het%20Rembrandtplein.

[8]

”In 1941 trekken mannen van de Weerafdeling (WA) van de Nationaal Socialistische Beweging naar de Amsterdamse Jodenbuurt om Joden te mishandelen. Bij gevechten met Joodse knokploegen wordt een WA-man gedood.”

NATIONAAL ARCHIEF

FEBRUARISTAKING (1941)

https://www.nationaalarchief.nl/beleven/onderwijs/bronnenbox/februaristaking-1941

WAAROM ONTSTAAT DE FEBRUARISTAKING TEGEN DE DUITSERS?

https://www.nationaalarchief.nl/beleven/onderwijs/bronnenbox/februaristaking-1941#collapse-4749

Waarom ontstaat de februaristaking tegen de Duitsers?

In 1941 trekken mannen van de Weerafdeling (WA) van de Nationaal Socialistische Beweging naar de Amsterdamse Jodenbuurt om Joden te mishandelen. Bij gevechten met Joodse knokploegen wordt een WA-man gedood.

De spanning loopt hierna op en als op 19 februari de Duitsers een inval doen bij ijssalon Koko, verdedigen de Joodse eigenaars zich met ammoniakgas. Ter vergelding volgen er op 22 en 23 februari razzia’s, waarbij 425 Joden ‘in gijzeling’ worden genomen. Als protest organiseren communisten op 25 februari de Februaristaking. Amsterdam komt stil te liggen en de vonk slaat over naar onder andere Haarlem, de Zaanstreek, het Gooi en Utrecht. Met harde hand breken de Duitsers de staking. Met de drie jaar latere Spoorwegstaking (1944) vormt ze een van de weinige proteststakingen in het bezette Europa

EINDE STUK

”Vanaf de winter van 1940/’41 vielen leden van de nationaalsocialistische Weerbaarheidsafdeling van de NSB, kortweg de WA, joden lastig in de Amsterdamse Jodenbuurt. De bewoners van deze overwegend arme buurt verzetten zich en vormden knokploegen. Ze werden in hun verzet gesteund door andere – niet-joodse – Amsterdammers, vooral bewoners van de Jordaan en de Eilanden”

WIKIPEDIA

JOODSE RAAD VOOR AMSTERDAM/RAZZIA IN DE JODENBUURT

https://nl.wikipedia.org/wiki/Joodse_Raad_voor_Amsterdam#Razzia_in_de_Jodenbuurt

ORIGINELE BRON

WIKIPEDIA

JOODSE RAAD VOOR AMSTERDAM

https://nl.wikipedia.org/wiki/Joodse_Raad_voor_Amsterdam

GEMEENTE AMSTERDAM

HERDENKING JOODS VERZET

https://www.amsterdam.nl/toerisme-vrije-tijd/evenementen/herdenkingen/herdenking-joods/#:~:text=De%20herdenking%20vindt%20plaats%20dicht,(WA)%20van%20de%20NSB.

Herdenking Joods Verzet

Op 25 februari 2024 om 13.30 uur is de herdenking van het Joods verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Deze herdenking wordt dit jaar georganiseerd door stichting Na de Oorlog.

De herdenking vindt plaats dicht bij het Waterlooplein. In februari 1941 hebben Joodse knokploegen daar gevochten om de Joodse buurtbewoners en handelaren te beschermen tegen de brutale overvallen van de gewapende weerbaarheidafdeling (WA) van de NSB.

Programma

 • Welkomstwoord door de directeur van stichting Na de Oorlog: Deborah Lens
 • Spreker: de heer David Goudsmit spreekt over zijn moeder Betty Oudkerk, een kinderverzorgster in verzet
 • Diverse liederen door het Jiddisj koor Hejmisj Zain
 • Spreker: Alex Waterman spreekt over zijn vader Sander Waterman die in een van de eerste knokploegen zat
 • Jizkor (herinneringsgebed) en Kaddish (gebed) door rabbijn Albert Ringer
 • Een minuut stilte
 • Gelegenheid om bloemen te leggen
 • Na afloop is er een versnapering in Restaurant Amstel Hoeck

Aanmelden

Iedereen is van harte welkom bij de herdenking. In verband met de nodige zitplaatsen verzoekt Na de Oorlog u om zich uiterlijk 20 februari aan te melden. Dat kan per e-mail naar sandra.blankstein@nadeoorlog.nl of telefonisch via 06-54702554.

Wie, wat, waar?

 • 25 februari van 13.30 tot 14.30 uur
 • Monument voor het Joods Verzet, Hoek Zwanenburgwal/Amstel: monument bij het stadhuis
 • Stichting Na de Oorlog

”Sinds november 1940 zijn er onlusten in Amsterdam tussen Duitsers, de WA (Weerafdeling van de NSB), de politie en (Joodse) knokploegen. Op 11 februari 1941 raakt de WA-man Koot bij een straatgevecht dodelijk gewond”

TWEEDE WERELDOORLOG/JOODS VERZET TEGEN

DE DUITSE BEZETTER, AMSTERDAM 1941

ZIE VOOR GEHELE TEKST, NOOT 9

Reacties uitgeschakeld voor Noten 6 t/m 8/Herdenking Februaristaking 2024/Zet de Strijd tegen het hedendaagse Fascisme voort!

Opgeslagen onder Divers

Noot 5/Herdenking Februaristaking 2024/Zet de Strijd tegen het hedendaagse Fascisme voort!

[5]

J.PRESSER

ONDERGANG

De vervolging en verdelging van het Nederlandse

Jodendom 

1940-1945

https://www.dbnl.org/tekst/pres003onde01_01/

Anti-Joodse maatregelen in Nederland vanaf 1940

01-07-1940Verbod voor Joden om in de luchtbeschermingsdienst te werken.
02-07-1940Joden worden uitgesloten van tewerkstelling in Duitsland.
31-07-1940Verbod op ritueel slachten wordt aangekondigd. Vanaf5 augustus 1940 wordt de ‘Verordening ter vermijding van het kwellen van dieren bij het slachten’ van kracht.
28-08-1940Het College van secretarissen-generaal krijgt informeel de opdracht geen persoon van ‘Joodschen bloede’ in overheidsdienst te benoemen, te kiezen of te bevorderen.
04-09-1940Alle niet-Nederlandse Joden dienen op last van de Duitse autoriteiten de kustgebieden te verlaten. In de periode tussen 4 en 9 september vond dit gedwongen vertrek in Den Haag plaats.
06-09-1940Verbod om Joden in overheidsdienst aan te nemen. Joden die al in dienst zijn mogen niet bevorderd worden. Kort daarop wordt dit uitgebreid van departementen en universiteiten naar alle gesubsidieerde instellingen.
13-09-1940Verordeningen betreffende het werk van joden en anderen in overheidsdienst.
14-09-1940Joden worden geweerd van markten in Amsterdam.
26-09-1940Verbod op publicatie van Joodse kranten, met uitzondering van Het Joodsche Weekblad.
30-09-1940Circulaire aan plaatselijke overheden waarin een jood wordt gedefinieerd als iemand met een joodse grootouder die lid is geweest van de joodse gemeenschap.
01-10-1940Elke Nederlander moet zich kunnen legitimeren met een distributiestamkaart met pasfoto, een geldig paspoort, een bewijs van Nederlanderschap of een door de Burgemeester afgegeven tijdelijk identiteitsbewijs. In aansluiting hierop wordt op 14 oktober 1940 besloten door de Secretarissen Generaal tot invoering van de legitimatieplicht en op 17 oktober 1940 kwam het besluit tot invoering van het Persoonsbewijs. Op 2 november 1940 zou de invoering van het Persoonsbewijs officieel in de pers bekend worden gemaakt. De Duitsers hadden besloten dat hiervoor één centraal systeem moest worden ingevoerd.
05-10-1940Alle medewerkers aan universiteiten, departementen en gesubsidieerde instellingen moeten een Ariërverklaring invullen over hun afstamming.
22-10-1940Afkondiging van een verordening (VO 189/1940) waarin werd bepaald dat Joodse ondernemingen zich moesten aanmelden bij de Wirtschaftsprüfstelle, een afdeling van het Generalkommissariat für Finanz und Wirtschaft, met een opgave van het vermogen van hun onderneming. Deze verordening regelt in grote lijnen ook wie wel en wie niet als Jood beschouwd dient te worden. De omschrijving is vooral bedoeld om ervoor te zorgen dat de bedrijven niet te makkelijk op naam kunnen worden gezet van anderen. De definitie in artikel 4 zal echter later bij de deportaties veelvuldig worden toegepast. Dat Artikel 4 van de verordening bepaalt wat onder een ‘Jood’ moet worden verstaan:
Jood is een ieder, die uit ten minste drie naar ras voljoodse grootouders stamt;Als Jood wordt ook aangemerkt hij die uit twee voljoodse grootouders stamt enhetzij zelf op de negende mei 1940 tot de joodskerkelijke gemeente heeft behoord of na die datum daarin wordt opgenomen;hetzij op de negende mei 1940 met een Jood was gehuwd of na dat ogenblik met een Jood in het huwelijk treedt.Een grootouder wordt als voljoods aangemerkt, wanneer deze tot de joods-kerkelijke gemeenschap heeft behoord.
04-11-1940Aankondiging dat per 21 november alle Joodse ambtenaren zullen worden geschorst en later ontslagen.
21-11-1940Er gaat een aankondiging uit, waarbij Joden uit hun overheidsfuncties worden ontheven.
19-12-1940Verbod voor Joden om Duits huishoudelijk personeel in dienst te hebben.
07-01-1941De Nederlandse bioscoopbond bepaalt dat joden niet meer tot bioscopen mogen worden toegelaten, wat op 12 januari in dagbladen wordt bekend gemaakt.
10-01-1941Alle Joden of personen met tenminste één Joodse grootouder moeten zich laten registreren bij de bevolkingsadministratie. Binnen vier weken na afkondiging moeten alle gemeenten opgave hebben gedaan, wat niet geheel binnen de termijn werd gedaan maar ook geen problemen opleverde omdat de Duitsers de gewenste gegevens ook konden verkrijgen vanuit de bevolkingsregisters en de administratie van de joodse gemeenten. Slechts een enkeling (twintig volgens dr. Lou de Jong) binnen de Joodse bevolking weigert. Er staan officieel 160.820 Joden geregistreerd, waarvan 15.549 half-Joden en 5.719 kwart-Joden.
16-01-1941Voor Amsterdam, de stad waar verreweg het grootste deel van de Joodse bevolking woont, volgt een extra maatregel. Zij dienen ook op te geven hoeveel huizen en hoeveel winkels de Joden bezitten, waar hun scholen en synagogen zich bevinden, welke tram- en buslijnen naar die wijken lopen, welke culturele instellingen er zijn.
01-02-1941Invoering van een numerus clausus in het onderwijs.
05-02-1941Artsen moeten opgeven of zij van Joodse bloede zijn.
11-02-1941Joden mogen niet meer naar de universiteit.
12-02-1941De buurt met veel Joodse mensen in Amsterdam wordt met prikkeldraad afgezet en omgedoopt tot de Joodsche Wijk. De versperring verdwijnt kort daarop, maar de borden blijven staan.
13-02-1941Oprichting van de Joodse Raad onder voorzitterschap van Abraham Asscher en David Cohen, die de dubieuze opdracht krijgt alle Duitse maatregelen uit te voeren, waaronder bepalen welke groep Joden met het eerstvolgende transport mee moet en alle protesten direct in de kiem smoren. Ze kunnen hiervoor beschikken over de enige Joodse krant, Het Joodsche Weekblad.
Voor drie grote en negen kleine groepen was een tijdelijke vrijstelling van deportatie, een Sperre (bis auf weiteres freigestellt vom Arbeitseinsatz), die voor bijna iedereen in feite slechts het verschil tussen ‘een latere dood of een vroegere dood’ betekende. Die twaalf groepen waren:
Joden die werkzaam waren voor de Joodse Raad of door de Joodse Raad van belang werden geacht voor het Joodse gemeenschapsleven, 17.500 personen;de zgn. Rüstungsjuden, namelijk Joden die werkzaam waren in bedrijven die belangrijke Duitse orders uitvoerden, 4.500 personen;gemengd gehuwden, 12.000 personen;Joodse diamantairs en diamantbewerkers, enkele honderden personen;vermogende Joden die tegen betaling van fl. 20000 – fl. 30.000 aan diamanten goud of juwelen voor zichzelf en familiedeun een vrijstelling kochten, ongeveer 1300 personen;Joden waarvoor een emigratiecertificaat naar Palestina was aangevraagd, ongeveer 2000 personen;Joden met een neutrale of geallieerde neutraliteit, enkele tientallen personen;
Joden die lid waren van de NSB, circa 60 personen;de Blaue-Reiter, ofwel Joden die vanwege speciale verdiensten voor Duitsland geen Jodenster hoefden te dragen, enkele tientallen personen;de Groep Frederiks-van Dam, namelijk Joden met een grote maatschappelijke betekenis voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog voor Nederland of Duitsland, uiteindelijk zo’n 650 personen;Door protestantse kerkgenootschappen beschermde Joden, ongeveer 1600 personen;Een groep Portugese Joden, die volgens Calmeijer geen Joden maar Ariërs waren, enkele honderden personen
22-02-1941Op deze dag en op 23 februari vinden de eerste arrestaties in Amsterdam van 427 Joden plaats, die worden afgevoerd naar Mauthausen, na gewelddadige protesten tegen de maatregelen. Als reactie hierop breekt de Februaristaking uit, de enige anti-pogromstaking in de hele oorlog.
27-02-1941Joden mogen niet meer als bloeddonor optreden.
28-02-1941Maatregelen tegen joodse organisaties zonder economisch doel.
12-03-1941Afkondiging van een tweede verordening (VO 48/1941) bepaalde dat kleine Joodse ondernemingen geliquideerd en grote of economisch belangrijke Joodse ondernemingen geariseerd moesten worden, dat wil zeggen voortgezet door niet-Joden. Kleine bedrijfjes werden geliquideerd door de Omnia Treuhandgesellschaft in samenwerking met door de Omnia aangestelde Liquidationstreuhänder.
31-03-1941Oprichting van de Zentralstelle für jüdische Auswanderung, het centrale kantoor voor de emigratie van Joden. Het kantoor in Amsterdam organiseerde vanaf van de oprichting, die nooit officieel werd afgekondigd, tot het najaar van 1943 de deportatie van de Joden uit Nederland naar de concentratiekampen in Duitsland en Polen. De Nederlandse Zentralstelle werd op bevel van Reinhard Heydrich en op verzoek van Arthur Seyss-Inquart opgericht.
01-04-1941Bordjes met de tekst ‘Voor Joden verboden’ worden in Nederlandse cafés verplicht.
01-04-1941In april 1941 werd begonnen met de uitreiking van persoonsbewijzen aan iedereen in Nederland van 14 jaar en ouder. Het was een algemene verplichting en dus in die zin geen typische anti-Joodse maatregel, maar het document was wel een belangrijke administratieve schakel in de onderdrukkingspolitiek van de Duitse bezetter, gericht op de arrestatie van Joden en de opsporing van mensen in het verzet. Via Verordening nr 6/1941, artikel 9 werd namelijk bepaald dat voor personen van geheel of gedeeltelijk Joodse afkomst een bewijs van aanmelding moest worden opgemaakt. Dit bewijs van aanmelding gaf een aanduiding hoeveel Joodse voorouders iemand had. Het was verplicht om dit gele kaartje bij het persoonsbewijs bij zich te hebben, maar velen ‘vergaten’ dat, waardoor de opsporing van Joden bemoeilijk werd. Als gevolg daarvan moesten Joden zich vanaf 3 juli 1941 nogmaals aanmelden om een zwarte J op het persoonsbewijs te laten zetten. Er kwam één zwarte J naast de pasfoto en één J op de voorkant. Vanaf 23 januari 1942 hadden alle Joodse burgers twee grote zwarte J’s gestempeld op het hun persoonsbewijs. .
15-04-1941Bevel van General kommissar Hanns Rauter aan alle joden om hun radiotoestellen in te leveren op grond van een verordening van 11 februari.Op 13 mei 1943 zal dit voor de andere Nederlanders van toepassing worden. Met de invordering bij de politie wordt op 2 april 1941 begonnen.
01-05-1941Joodse advocaten, apothekers en artsen mogen geen niet-Joodse klanten en patiënten hebben. Verder wordt Joden de toegang tot effecten- en handelsbeurzen verboden en mogen Joden niet langer markten bezoeken.
06-05-1941Bepaalde straten in Amsterdam worden aangemerkt als ‘joodse straten’.
15-05-1941Synagoge in Den Haag wordt door brand verwoest.
15-05-1941Besloten wordt tot arisering van orkesten.
27-05-1941Verordening betreffende de aangifte en verzorging van landbouwgronden in joodse handen.
31-05-1941Verbod aan Joden om zwembaden en stranden te bezoeken.
11-06-1941Weer een razzia en een deportatie van 300 Joden uit Amsterdam naar Mauthausen.
01-08-1941Joodse makelaars mogen niet langer voor niet-Joden werken.
08-08-1941Eerste LiRo-verordening VO 148/1941: Joden zijn verplicht hun banktegoeden van meer dan duizend gulden (ongeveer 450 euro) over te maken naar de Lippmann-Rosenthal Bank, een voormalige Joodse bank die door de Duitsers is overgenomen.
01-09-1941Joodse kinderen mogen niet meer naar openbare scholen.
14-09-1941Razzia in Twente. Er worden honderd Joodse mannen opgepakt en gedeporteerd naar Mauthausen.
15-09-1941De beruchte plakkaten met het opschrift ‘Verboden voor Joden’ verschijnen. Joden mogen geen bezoeken meer brengen aan parken, dierentuinen, cafés, restaurants, hotels, pensions, schouwburgen, cabarets, variétés, bioscopen, sportinrichtingen, concerten, openbare bibliotheken, leeszalen of musea.
16-09-1941Invoering van reisvergunningen.
22-09-1941Joden worden geweerd uit alle verenigingen en stichtingen zonder economisch doel.
24-09-1941Vergunningen verplicht voor het uitoefenen van bepaalde ambachten en beroepen.
07-10-1941Razzia in Gelderland (Achterhoek, Arnhem, Apeldoorn en Zwolle). Er worden honderd Joden opgepakt en gedeporteerd.
20-10-1941Verdere verordeningen betreffende het uitoefenen van beroepen van joden. De Joodsche Raad gaat akkoord met de samenstelling van een cartotheek van joden in Nederland.
22-10-1941Joden moeten niet-joodse verenigingen verlaten en worden vanaf 7 november geweerd uit bridge-, dans- en tennisclubs.
28-10-1941Duitsers erkennen nog slechts de Joodsche Raad als belangenbehartiger van de Nederlandse Joden.
01-11-1941Via een verordening worden 1600 vergunningen ingetrokken tot het uitoefenen van een beroep door Joden.
03-11-1941In Amsterdam worden Joodse markten ingesteld.
07-11-1941Joden mogen zonder toestemming niet meer reizen of verhuizen.
05-12-1941Alle buitenlandse Joden in Nederland moeten zich voor ‘emigratie’ laten registreren.
01-01-1942Joden mogen geen niet-Joods huishoudelijk personeel meer hebben.
01-01-1942Joodse mannen worden opgeroepen voor kampen van de Rijksdienst voor de Werkverruiming in Noord- en Oost-Nederland (de zgn. Joodse werkkampen)
09-01-1942Openbaar onderwijs wordt voor Joden van alle leeftijden verboden.
10-01-1942In het oosten en noorden van het land worden werkkampen voor Joden ingericht. De eerste Joden uit Amsterdam vertrekken naar deze Joodse werkkampen.
17-01-1942De Zaandamse joden moeten naar Amsterdam verhuizen, waarmee de concentratie van Joden in het Judenviertel in Amsterdam begint.
23-03-1942Verbod voor Joden om vervoermiddelen te bezitten of te besturen.
25-03-1942Verbod voor Joden om met niet-Joden te trouwen. Buitenechtelijke seksuele omgang met niet-Joden zal zwaar gestraft worden.
26-03-1942Huisraad in woningen van Joden mag niet worden verwijderd.
01-04-1942Joden mogen niet meer trouwen in het stadshuis van Amsterdam.
24-04-1942Een groot aantal joodse slagerijen moet sluiten.
03-05-1942Alle Voljoden ouder dan zes jaar moeten een gele zespuntige Davidster met het woord “Jood” zichtbaar op hun kleding dragen. Halfjoden zijn uitgezonderd van deze verplichting. De leden van de Joodse Raad waren van de maatregel al op 29 april 1942 op de hoogte gesteld.
12-05-1942Joden mogen geen rekening meer hebben bij de postgirodienst.
21-05-1942Tweede LiRo-verordening VO 58/1942. Joden moeten al hun goud, zilver, antiek, kunstvoorwerpen, waardevolle spullen en cultuurgoederen inleveren bij Lippmann-Rosenthal aan de Sarphatistraat te Amsterdam.
29-05-1942Joden mogen niet meer vissen
05-06-1942Volledig reisverbod voor alle Joden.
11-06-1942Joden worden geweerd van de vismarkt.
12-06-1942Joden mogen slechts op bepaalde tijdstippen boodschappen doen bij een beperkt aantal winkels. Niet-Joodse winkels worden voor hen verboden. Ook wordt alle sport voor Joden verboden en moeten Joden hun fietsen en andere voertuigen inleveren. De maatregel wordt in Amsterdam pas een maand later van kracht. Ze kunnen hun fietsen tot en met 21 juli 1942 inleveren op het Frederiksplein, bij het Olympisch Stadion of in de Ter Gouwstraat. Wie zijn rijwiel niet inlevert, kan een celstraf van maximaal een half jaar of een geldboete van duizend gulden krijgen. Vanaf 28 juli 1942 moeten álle herenrijwielen ingeleverd worden, dus ook die van niet-Joden.
26-06-1942De Joodse Raad wordt ingelicht over de aanstaande deportatie van Joden naar het Oosten, in versluierend taalgebruik Polizeilicher Arbeitseinsatz voor Joden tot 40 jaar.
30-06-1942Instelling van de avondklok, Joden moeten tussen 20.00 uur en 06.00 uur thuis zijn. Ze mogen ook niet meer fietsen.
05-07-1942Eerste oproepen van de Joodse Raad vallen in de bus.
06-07-1942Verbod voor Joden om te telefoneren en verbod om bij niet-Joden op bezoek te gaan. Joden mogen in Joodse winkels alleen tussen 15.00 en 17.00 uur inkopen doen; in niet-Joodse winkels mochten ze sinds juni 1942 al niet meer komen.
14-07-1942Razzia in Amsterdam en transport naar het doorgangskamp Westerbork. De verlaten Joodse huizen worden door de Duitsers leeggehaald.
15-07-1942Vanuit Westerbork vertrekt de eerste trein met 1.135 Joden naar Auschwitz. Gedurende de gehele maand augustus vinden in Nederland razzia’s plaats. Tot 13 september 1944 zal wekelijks een trein naar Auschwitz of Sobibor gaan.
17-07-1942Er wordt afgekondigd dat Joden alleen tussen 15.00 en 17.00 ’s middags mogen winkelen.
22-07-1942De Hollandsche Schouwburg wordt in dienst genomen als verzamelplaats waar de Joden zich dienen te melden en opgehaalde en opgepakte Joden worden vastgehouden.
31-07-1942Het wordt Joden verboden nog langer in kapsalons te komen.
08-09-1942In Den Haag wordt het Joden verboden op publieke banken plaats te nemen.
15-09-1942Joodse studenten krijgen een studieverbod opgelegd.
02-10-1942Alle Joden uit werkkampen in Nederland (circa 5.000 man) worden overgebracht naar Westerbork. Op deze en de daarop volgende dag worden in vele kleinere provincieplaatsen hun gezinnen thuis opgehaald. Ongeveer 12.000 vrouwen en kinderen worden naar Westerbork vervoerd.
15-10-1942De crèche aan de Plantage Middenlaan 31 wordt gebruikt als dependance van de Hollandsche Schouwburg. Joodse kinderen wachten hier gescheiden van hun ouders op deportatie.
15-01-1943Alle vondelingen worden beschouwd als Joodse kinderen; ze worden naar de crèche in Amsterdam gebracht en gedeporteerd.
16-01-1943Vanuit de Hollandsche Schouwburg wordt een eerste groep van 450 Joden naar het nieuwe werkkamp Vught gebracht. In totaal zullen er in de oorlog 12.000 Joden gevangen worden gehouden.
20-01-1943De Ordedienst van Kamp Westerbork verschijnt in de Joodse instelling voor verstandelijk gehandicapten Het Apeldoornsche Bos. Op het station van Apeldoorn wordt die dag een goederentrein met veertig wagons in gereedheid gebracht. De helft van het personeel en een klein aantal patiënten vlucht ’s nachts en duikt onder.
21-01-1943In de nacht van donderdag 21 januari op vrijdag 22 januari 1943 worden alle patiënten van Het Apeldoornsche Bos in vrachtwagens naar de gereedstaande goederentrein gebracht.
22-01-1943In alle vroegte vertrekt de trein met bijna 1200 patiënten en 50 personeelsleden van Het Apeldoornsche Bos, rechtstreeks naar Auschwitz. Bij aankomst enkele dagen later worden alle patiënten direct gedood. De resterende 300 personeelsleden en ruim honderd Joodse Apeldoorners worden met een gewone trein naar Westerbork vervoerd en van daaruit later gedeporteerd.
05-02-1943Bepaling dat alle officiële post via de Joodsche Raad moet gaan. Joden mogen geen verzoekschriften of brieven meer rechtstreeks naar de Duitse autoriteiten sturen.
02-03-1943Eerste transport vanuit Westerbork naar het nieuwe vernietigingskamp Sobibor.
15-03-1943De Duitsers constateren dat zo’n 25.000 Joden ergens zijn ondergedoken. In een bijeenkomst in Den Haag besluiten Harster, Zöpf en Lages te gaan werken met premies om ondergedoken Joden op te sporen. Harster bepaalt de premie op zeven gulden en vijftig cent per Jood, een bedrag dat kan worden verdubbeld als de Jood de verordeningen heeft overtreden.
10-04-1943Verbod voor Joden om te verblijven in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Alle Joden uit Noord-Brabant worden verplicht zich te melden bij Kamp Vught.
22-04-1943Verbod voor Joden om zich te bevinden in de provincies Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Holland, met uitzondering van Amsterdam. In feite zijn hiermee alle Joden in Duitse gevangenschap, met uitzondering van een beperkt aantal Amsterdamse Joden, enkelen met een uitzonderlijke vrijstelling (“Sperre”) en ondergedoken Joden.
23-04-1943De bezetter verklaart de Nederlandse provincies ‘judenrein’.
05-05-1943De bezetter deelt schriftelijk aan alle instanties die betrokken waren bij de Jodenvervolging mee, dat in de maanden mei en juni 23.000 Joden gedeporteerd moesten worden. Het is de derde fase van de Jodenverdrijving, die betrekking kan hebben op al degenen die tot dan een Sperre hadden. Hiervan waren slechts een deel van de groep gemengd-gehuwde Joden en de groep Calmeyer-joden uitgezonderd. Voor de gemengd-gehuwden werd bepaald dat kinderloze gemengd-gehuwden naar Westerbork moesten worden afgevoerd. De overige gemengd-gehuwden kregen de keuze: deportatie of sterilisatie. Het streven naar een judenrein Nederland moest betekenen dat nergens meer een Jodenster te zien mocht zijn. De duizenden gemengd-gehuwden moesten daarom sternbefreit worden, ofwel ontslagen van de verplichting een Jodenster te dragen. Ook kon men na sterilisatie weer de beschikking krijgen over vermogen dat was afgedragen aan de roofbank Lippmann-Rosenthal. Bovendien kon men onder bepaalde restricties weer deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. De resterende beperking was dat in het paspoort een J stond om voor de bezetter als Jood herkenbaar te blijven. Dat was wel een kleinere en rode J. De groep werd gedwongen een verklaring te ondertekenen dat men vrijwillig tot deze ingreep had besloten. Slechts een beperkt deel van de groep stemde in met sterilisatie; de meeste verkozen onderduiken of deportatie. Van de ongeveer vierduizend gemengd-gehuwde Joodse vrouwen hoefden degenen van 45 jaar en ouder niet te worden gesteriliseerd. Onder de groep 45 jaar en jonger werd geprobeerd onder de verplichting uit te komen via valse verklaringen dat men om medische redenen niet langer vruchtbaar was en sterilisatie dus niet langer noodzakelijk was. Anderen trachtten via de onderduik aan de operatie te ontkomen.
26-05-1943Razzia in Amsterdam. Duizenden Joden worden naar Westerbork overgebracht.
07-06-1943Vertrek kindertransporten vanuit kamp Vught naar kamp Westerbork om daarvandaan op 8 juni naar Sobibor getransporteerd te worden, waar de kinderen direct na aankomst op 11 juni vergast werden.
20-06-1943Opnieuw een grote razzia in Amsterdam met duizenden opgepakte Joden die naar Westerbork worden gestuurd.
29-09-1943Laatste grote razzia in Amsterdam. Transport van de laatst overgebleven Joden uit Amsterdam naar Westerbork, waaronder de leden van de Joodsche Raad. Vanaf dit moment zijn er, met uitzondering van de groep gemengd-gehuwden, de groep Calmeijer en ondergedoken Joden geen Joden meer in Nederland.
19-11-1943De Hollandsche Schouwburg wordt gesloten nadat de laatste groep opgepakte Joden uit de onderduik is afgevoerd.
19-11-1943Eerste transport vanuit Westerbork naar Theresienstadt.
11-01-1944Eerste transport vanuit Westerbork naar het concentratiekamp Bergen-Belsen.
02-02-1944Alle Portugees-israëlitische joden die als ‘Portugezen’ op de beschermende ‘Lijst-Calmeyer’ stonden alsnog uit hun huis gehaald en naar Kamp Westerbork overgebracht. Op 25 februari 1944 wordt deze groep van 308 personen eerst naar Theresienstadt gedeporteerd en enkele maanden later naar Auschwitz.
01-03-1944Razzia in Amsterdam op gemengd gehuwden.
01-05-1944Invoering van de TD-kaart, de Tweede Distributiestamkaart, als aanvulling op de in 1939 in Nederland in gebruik genomen distributiekaart voor de aanschaf van voedingsmiddelen. De TD-kaart werd gekoppeld aan de controle van persoonsbewijzen. Doel was te verhinderen dat Joodse onderduikers en verzetsmensen aan voedsel konden komen en in hun pogingen daartoe makkelijker op te sporen zouden zijn.
16-05-1944Razzia’s naar zigeuners en asocialen.
02-06-1944Laatste transport vanuit kamp Vught naar Auschwitz.
Laatste transport vanuit Westerbork.13-09-1944Laatste transport vanuit Westerbork.


TRACES OF WAR
ANTI-JOODSE MAATREGELEN VANAF 1940
https://www.tracesofwar.nl/articles/1938/Anti-Joodse-maatregelen-in-Nederland-vanaf-1940.htm

Reacties uitgeschakeld voor Noot 5/Herdenking Februaristaking 2024/Zet de Strijd tegen het hedendaagse Fascisme voort!

Opgeslagen onder Divers