Tag archieven: zionisme

Artikel Astrid Essed in Civis Mundi/”Zweedse fotograaf wint World Press Photo 2012/Misdaden Israelische Politiek in beeld gebracht”

https://www.palestineremembered.com/Jaffa/Jaffa/index.html

Palestinian women and children driven from their homes by Israeli forces, 1948.

PALESTIJNSE VLUCHTELINGEN, ETNISCH GEZUIVERD DOOR

ZIONISTISCHE TROEPEN [1948]

https://ciaotest.cc.columbia.edu/olj/jps/vol36-141/vol36-141_b.pdf
https://ifamericansknew.org/history/
https://www.civismundi.nl/index.php?p=artikel&aid=2024

ZIE OOK

ARTIKEL ASTRID ESSED IN CIVIS MUNDI/”

ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012
MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT”

https://www.civismundi.nl/index.php?p=artikel&aid=2024

door Astrid Essed

ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012
MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT

Astrid Essed

’’Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.’’ 

ARTIKEL 3, UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS
http://www.ohchr.org/en/udhr/ pages/Language.aspx?LangID=dut

IN MEMORIAM

ANWAR AL-MANLUK [GAZA STAD]
UDAI DARWISH [HEBRON/WESTBANK]
SAMIR ’AWAD [RAMALLAH DISTRICT/WESTBANK]
SALEH AL-AMARIN [BETHLEHEM DISTRICT.WESTBANK]
LUBNA AL-HANASH [BETHLEHEM/WESTBANK] 

IN DE MAAND JANUARI DOODGESCHOTEN DOOR ISRAELISCHE MILITAIREN [1] 

IN MEMORIAM DE TWEE PALESTIJNSE KINDEREN EN HUN VADER, DIE ZIJN OMGEKOMEN BIJ EEN ISRAELISCHE LUCHTAANVAL, WIER BEGRAFENIS IS AFGEBEELD OP DE WINNENDE WORLD PRESS PHOTO

IN MEMORIAM ALLE  SLACHTOFFERS VAN DE ISRAELISCHE BEZETTING HOE LANG NOG?

’’The strength of the pictures lies in the way it contrasts the anger and sorrow of the adults with the innocence of the children. It’s a picture I will not forget’’ [2] 

Met deze woorden karakteriseerde  jurylid Mayu Mohanna uit Peru op treffende wijze de winnende World Press Photo [3] van de Zweedse fotograaf Paul Hansen voor zijn foto ’’Gaza Burial’’, die een begrafenisstoet van een menigte mannen in Gaza liet zien. Zij brachten twee overleden kinderen  en hun vader naar de Moskee, nadat zij waren omgekomen bij een Israelische luchtaanval.

In deze tijd van vluchtige nieuwsinformatie, waar het ene onrecht [4] snel weer plaatsmaakt voor het andere [5] en het bloedige Israelische Gaza offensief van november 2012 [6] alweer vergeten lijkt, is  deze prijswinning van deze tegelijkertijd huiveringwekkende en indrukwekkende Gaza Burial foto van groot belang, omdat zo de aandacht weer wordt gevestigd op  deze schokkende oorlogsmisdaden, die zich voortdurend herhalen [7] tegen de achtergrond van de reeds 46 jaar durende Israelische bezetting van de Palestijnse gebieden. Van belang dus, wat dieper op die bezetting in te gaan. Maar daarvoor korte aandacht voor de historische oorzaak van her Midden Oostenconflict

VOORGESCHIEDENIS
De Palestijnse tragedie/Achtergronden 

Hoewel de Israelische bezetting de oorzaak is van het hedendaagse Midden Oostenconflict, gaat de Palestijnse tragedie veel verder  terug, namelijk tot aan het eind van de 19 de eeuw, toen, onder invloed van de hevige Jodenvervolgingen, met name in Oost-Europa, maar ook de kwestie Dreyfuss [8], door de Oostenrijkse journalist T Herzl de zionistische beweging werd gesticht, met als doel het stichten van een Joodse Staat in Palestina, toenmalige kolonie van het Ottomaanse Rijk. Dit streven kreeg de eerste voet aan de grond door middel van de Balfour Declaratie in 1917, waarbij de toenmalige Britse minister van Buitenlandse Zaken in een brief aan Lord Rotschild, voorzitter van de Britse Zionistische Federatie toezegde zich in  te zetten voor de stichting van een ’’Joods Nationaal Tehuis’’ in Palestina [9]. Toen na de Eerste Wereldoorlog de vroegere kolonieen van verliezer het Turkse Rijk [10] werden opgedeeld tussen de koloniale machten Groot-Brittannie en Frankrijk, werd Palestina Brits mandaatgebied in 1922. Dit was de tijd, waarin zich in de kolonieen steeds actiever nationalistische onafhankelijkheidsbewegingen gingen ontwikkelen, zo ook in Palestina, waar men door te ijveren voor onafhankelijkheid uiteraard haaks kwam te staan, niet alleen tegenover het Britse kolonialisme, maar ook met tegenover het zionistische streven, een ’’Staat’’ te stichten in Palestina, wat immers een flagrante schending was van het zelfbeschikkingsrecht van het Palestijnse volk.

Dit leidde in de dertiger jaren tot een grote botsing met het Brits koloniale gezag en de zionistische beweging en resulteerde in de Arabische Opstand [11], die hard door de Britten werd neergeslagen.

Na de Tweede Wereldoorlog

Maar de zaak escaleerde pas echt na de Tweede Wereldoorlog, toen middels VN Resolutie 181 [1947] over de ruggen van  het Palestijnse volk, Palestina werd verdeeld in een Joods en Arabisch deel Jeruzalem zou een internationale status krijgen. Een puur neo kolonialistische beslissing, die ook grotendeels werd genomen door de toenmalige koloniale mogendheden [de kolonieen waren nog niet onafhankelijk en dus geen lid van de VN] en van hen afhankelijke landen. Het was dan ook geen wonder, dat de Palestijnen daarmee niet akkoord gingen.

In mei 1948 riep de zionistische leider David Ben Goerion eenzijdig de Staat Israel uit [VN resolutie 181 voorzag in een Federatie waarin een Joods en Arabisch deel zou bestaan], waarna een militair treffen plaatsvond tussen de Israelisch-zionistische geregelde [Haganah] troepen en de extreem rechtse terreurbendes Irgoen en Stern enerzijds en de door enkele[slecht bewapende] Arabische landen gesteunde Palestijnen anderszijds.

De oorlog liep voor de Palestijnen uit op een ramp en werd dan ook Al Nakba [ramp] genoemd Meer dan 750 000 Palestijnen werden door Israelisch-zionistische troepen en terreurbenden van huis en haar verdreven, er werden massaslachtingen aangericht zoals in het dorp Deir Yassin [12] en meer  dan 400 Arabische dorpen werden verwoest [13]. Ook werd een deel van het aan de Arabieren toegewezen gebied [bij VN Resolutie 181] door de Israelische troepen bezet, waardoor in feite de bezetting al in 1948 begon.

TERUG NAAR HET ’’HEDEN’’
DE ISRAELISCHE BEZETTING

Het woord heden heb ik tussen aanhalingstekens gezet, omdat de Israelische bezetting in 1967 is begonnen. Aan de andere kant duurt deze tot de dag van vandaag voort, met alle vernietigende gevolgen van dien.

Sinds 1967 is er sprake van de Israelische bezetting van de Palestijnse gebieden op de Westelijke Jordaanoever, Gaza [14] en Oost-Jeruzalem ondanks Vn Veiligheidsraadsresolutie 242, die Israel in 1947 opriep, zich terug te trekken uit de in de juni oorlog veroverde gebieden, waaronder de bovengenoemde Palestijnse. Een Resolutie, waaraan Israel tot op de dag van heden [16 februari 2013] geen gehoor gegeven heeft. Het ziet er ook bepaald niet naar uit, dat dit binnenkort wel zal gebeuren.

Nog los van de onrechtmatigheid van deze bezetting is inherent aan iedere bezetting waar ook ter wereld, onderdrukking, vernederingen en mensenrechtenschendingen. En tegen iedere bezetting komt verzet, in het geval van de Palestijnen in legitiem [gericht tegen het Israelische leger] en niet  legitiem [gericht tegen Israelische burgers en burgerdoelen]. Ik ben tegenstander van niet legitiem verzet, maar moet bekennen, dat de Palestijnen steeds meer in een hopeloze situatie worden  gedreven. Israel heeft volledig zelf de sleutel in handen om aan die bezetting een einde te maken, maar doet dat niet integendeel.

ISRAELISCHE BEZETTING
DUISTER BIJPRODUCT VAN DE BEZETTING/DE NEDERZETTINGEN

Vanaf het einde van de zestiger jaren werden in de bezette Palestijnse gebieden Israelisch-Joodse nederzettingen gesticht. Niet alleen zijn zij in strijd met het Internationaal Recht [15] [artikel 49, 4e Conventie van Geneve en het Haags Verdrag van 1907], bovendien zijn zij tot stand gekomen door massale Palestijnse landonteigeningen, waardoor honderdduizenden Palestijnen nog eens van huis en haard zijn verdreven [16]. Deze nederzettingen zijn ook nogeens veroordeeld in twee VN Veiligheidsraadsresoluties, 446 en 452 en opgeroepen de bouw van nederzettingen in bezet Palestijns gebied te stoppen [17]. 

NEDERZETTINGENBOUW 2012/2013

Brutaalweg bouwt Israel tot op heden vrolijk door aan de nederzettingen in de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem [waar Palestijnen uit hun huizen worden verdreven].

Deze onverminderde nederzettingenbouw is in het jaarraport van de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch in niet mis te verstand termen veroordeeld [18]. Veel minder verwacht is de  terechtwijzing door minister van Buitenlandse Zaken Timmermans van het doorgaans zo pro Israel gezinde Nederland [19]. Daarvan trekt Israel zich niets aan. Het heeft zelfs de guts, door te gaan met de nederzettingenuitbreiding als ’’strafmaatregel’’ [20] tegen het feit, dat Palestina te langen leste  de status als waarnemend niet lidstaat van de VN heeft verkregen [21]. Daarop heeft de EU voor haar doen schijnbaar pittig gereageerd door de Israelische ambassadeur op het matje te roepen [22], wat ook Groot Brittannie en Frankrijk gedaan hebben [23].

Hoewel het niet vaak voorkomt, dat de EU/EU landen dergelijke ’’schijnbaar pittige’’ signalen aan Israel afgeven [het woord ’’schijnbaar’’ zegt het al], moet men zich daarvan niet teveel voorstellen. Ten eerste heeft het voor Israel geen enkel daadwerkelijk gevolg gehad. Ten tweede heeft diezelfde EU in october 2012, toen de Israelische nederzettingenbouw op de Westelijke Jordaanoever in volle gang was, een handelsdeal met Israel gesloten [24].

ISRAELISCHE BEZETTING
DE ISRAELISCHE MUUR/IN STRIJD MET HET INTERNATIONAAL RECHT 

Israel bouwt sinds 2002 een Muur, die grotendeels door de bezette Palestijnse gebieden loopt en op 9 juli 2004 door het Internationaal Gerechtshof in Den Haag is veroordeeld als illegaal. Omdat het door bezet Palestijns gebied loopt [25]. Ondanks die veroordeling heeft Israel sindsdien gewoon door gebouwd.

Behalve de de facto annexatie van bezet gebied door Israel heeft het ernstige gevolgen voor het dagelijks leven van de Palestijnse bevolking. Hun bewegingsvrijheid word belemmerd en omdat hun velden vaak in het ’’geannexreerde’’ deel liggen, is oogsten moeilijk  evenals het verkopen van producten. Dit gaat om duizenden mensen [26]. Vaak wordt ook de toegang tot onderwijs en medische voorzieningen belemmerd. In sommige gevallen is zelfs een hele stad omsloten door de Muur, zoals bij de stad Qalqilya het geval is. Gevolg is, dat de bewoners alleen via twee controleposten in Oostelijke richting hun stad kunnen verlaten [27].

ISRAELISCHE BEZETTING
BLOKKADE GAZA/MISDAAD TEGEN DE MENSELIJKHEID

Een van de meest verachtelijke zaken in een oorlog/conflict is wel het collectief straffen van de burgerbevolking, wat dan ook nadrukkelijk is verboden volgens het Internationaal Recht [28]. Dat collectief straffen kan allerlei vormen aannemen zoals intimidatie en huisvernietigingen [29]. Het meest verachtelijke en misdadige is echter het geheel of gedeeltelijk uithongeren van de burgerbevolking, zoals dat in Gaza door de Gaza Blokkade [30] gebeurt. Het uithongeren van de burgerbevolking ’’as a method of warfare’’ is verboden [31], dat zal iedereen duidelijk zijn. Maar los van dat verbod is het laf, misdadig en minderwaardig. Niet voor niets is de nu reeds vanaf 2006 durende Blokkade van Gaza door VN rapporteur Falk een ’’misdaad tegen de menselijkheid’’ genoemd [32]. Daarbij wordt nu eens wel, dan weer niet, de grens van Gaza door het Israelische leger afgesloten, waardoor allerlei noodzakelijke goederen en levensbehoeften [medicijnen brandstof, voedselproducten] niet door kunnen gaan.  Ik heb mij ook in die zin al uitgelaten, voordat ik zijn reactie gezien had [33]. Mensenrechtenorganisaties als Amnesty International en Human Rights Watch roepen geregeld op tot beeindiging van de Gaza Blokkade [34].

SCHENDING MENSENRECHTEN PALESTIJNSE GEVANGENEN/FOLTERING

Er zitten duizenden Palestijnse gevangenen gedetineerd in Israel, meestal in adminstratieve detentie [35] [zonder vorm van aanklacht en proces] wat verboden is en vaak onder zeer slechte omstandigheden. Voorbeelden zijn slechte hygiënische omstandigheden, slecht voedsel, intimidatie en langdurige eenzame opsluiting [36]. Nog ernstiger is foltering, vaak tijdens verhoren [37]. Ook kinderen zijn vaak slachtoffer van een slechte behandeling en detentieomstandigheden, wat gezien hun jonge en kwetsbare leeftijd nog ernstiger is [38].

Vanzelfsprekend zijn er dan ook geregeld hongerstakingen tegen deze inhumane omstandigheden. Op dit moment vraagt Amnesty International aandacht voor Samer Issawi, 34 jaar, DIE ERNSTIG ZIEK IS EN VOOR WIENS LEVEN GEVREESD MOET WORDEN [39]. De reden voor zijn hongerstaking is zijn protest tegen de weigering van de Israelische militaire Commissie hem en zijn advocaat inzicht te geven in de redenen, waarom hij gevangen zit [40].

ISRAELISCHE BEZETTING/DE ISRAELISCHE VUILE OORLOGEN TEGEN DE PALESTIJNSE BURGERBEVOLKING

’’Parties to a conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants in order to spare civilian population and property. Neither the civilian population as such nor civilian persons shall be the object of attack. Attacks shall be directed solely against military objectives.’’

Article 7, BASIC RULES OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW IN ARMED CONFLICTS
http://www.icrc.org/eng/ resources/documents/misc/ basic-rules-ihl-311288.htm

Terug bij het begin van dit artikel. De dood van twee Palestijnse kinderen en hun vader bij een Israelische luchtaanval op Gaza: Dit is bij Israelische militaire aanvallen eerder regel dan uitzondering!

Een van de grondregels in het Internationaal Humanitair Oorlogsrecht is, naast humane behandeling van [krijgs] gevangenen, de bescherming van de burgerbevolking. Militaire aanvallen mogen alleen gericht zijn tegen combatanten [militairen en strijders] en een strict onderescheid tussen combatanten en non combatanten [burgers] moet gemaakt worden, zowel in aanval als in wapenkeuze. Ik kan wel stellen, na bestudering van een reeks Israelische militaire aanvallen, die zich  vooral op Gaza richtten, dat Israel zich zelden of nooit aan die regels gehouden heeft. Het regent bij Israelische militaire campagnes van de willekeurige militaire aanvallen en bij de beruchte Israelische liquidaties van Palestijnse leiders en activisten [die for the record ook verboden zijn als buitengerechtelijke executies] worden meestal ook niets vermoedende voorbijgangers of bewoners getroffen, aangezien die aanvallen vaak plaatsvinden in drukke straten, op vluchtelingenkampen en flatgebouwen [41].

Bij Operation Cast Lead van 2008-2009 werden in drie weken tijd 1389 mensen gedood waaronder 350 kinderen, er raakten meer dan 5300 mensen gewond waaronder 350 ernstig [42].

Bij Operatie Pillars of Defense [of Pillars of Cloud] van 14 november tot 21 november 2012 [43] vielen in de week van strijd meer dan 100 doden aan Palestijnse kant, waaronder ruim 30 kinderen [44]. Aan Israelische zijde vielen drie burgerslachtoffers ten gevolge van Palestijnse raketaanvallen en enkele tientallen gewonden [45].

Na deze zeer bloedige week werd er een wapensstilstand gesloten tussen Israel en Hamas [46], die tot nu toe althans wat betreft de directe militaire confrontatie in Gaza [vertaal: Israelische militaire aanvallen[ stand lijkt te houden. Maar dit is niet aan Israel, maar aan de zelfbeheersing van Hamas [47] te danken Israel namelijk schond reeds de volgende dag de wapenstilstand door een Palestijn neer te schieten, die de bufferzone rondom de Gaza strook bij de stad Khan Younis naderde 8 Palestijnse tieners raakten gewond [48].

PALESTIJNSE RAKETAANVALLEN OP ISRAELISCHE STEDEN

’’Parties to a conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants in order to spare civilian population and property. Neither the civilian population as such nor civilian persons shall be the object of attack. Attacks shall be directed solely against military objectives.’’

Article 7, BASIC RULES OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW IN ARMED CONFLICTS
http://www.icrc.org/eng/ resources/documents/misc/ basic-rules-ihl-311288.htm

Dit artikel is gestart met het onrecht van de israelische bezetting van de Palestijnse gebieden, die de bron is van het hedendaagse Midden Oostenconflict. De oplossing is dan ook gelegen in de het ongedaan maken van die bezetting door Israel Israel, de bezettende macht, is verantwoordelijk voor de onderdrukking, vernederingen en ongestrafte oorlogsmisdaden waaronder het Palestijnse volk al decennialang lijdt. 

Dat wil echter niet zeggen, dat er geen onrecht/ mensenrechtenschendingen aan Palestijnse kant plaatsvinden. Dezelfde bescherming, die Palestijnse burgers dienen te krijgen tegen Israelische militaire aanvallen, geldt ook voor Israelische burgers tegen Palestijnse [raket] aanvallen op Israelische burgerdoelen.

Hoe begrijpelijk misschien ook, door de assymetrie van het conflict, de overweldigende militaire macht van bezettingsstaat Israël en de misdadige VS/EU steun aan deze bezettingsstaat, ook de Palestijnse strijd dient uitsluitend gericht te worden tegen het leger van de bezettende macht. Aanvallen op Israelische steden en burgers zijn niet acceptabel. Want ieder mensenleven telt, Israelisch of Palestijns [49].

EPILOOG

Naar aanleiding van de afschuwelijke en toch indrukwekkende foto van twee dode Palestijnse kinderen en hun vader heb ik laten zien, dat deze Israelische luchtaanval, die hen gedood heeft, niet op zichzelf staat, maar deel uitmaakt van de reeks vuile oorlogen, die Israel heeft gevoerd tegen het Palestijnse volk, te beginnen bij de Nakba oorlog van 1948, toen meer dan 750 000 Palestijnse burgers uit hun eigen land en van huis en haard werden verdreven [50]. Die vuile oorlogen minus de Nakba oorlog zijn weer het regelrechte gevolg van de 46 jaar durende Israelische bezetting en onderdrukking van het Palestijnse volk.

Er wordt vaak gesproken over ’’vrede in het Midden Oosten’’’, maar er is maar een sleutel daartoe en die sleutel  ligt bij Israel, de bezettende macht.

Israel dient, comform de gerechtigheid en het Internationaal recht, zich terug te trekken uit alle in de juni oorlog [1967] veroverde gebieden, dus naast de Palestijnse OOK de Syrische Golan Hoogte. Het hoort ALLE in bezet gebied gebouwde nederzettingen te ontmantelen, de illegale Muur af te breken, het recht op terugkeer van de Palestijnse vluchtelingen [50] te erkennen en alle verantwoordelijken voor de gepleegde oorlogsmisdaden te berechten.

Iemand vroeg mij een keer, waarom ik zo vaak zeg ’’Israel moet’’. Wel, heel simpel, omdat dat ook zo is. Met als onzalige erfenis het zionisme heeft Israel vanaf 1948 de Schurkenrol in het Midden Oosten gespeeld. met steun van de VS en ook de EU, die wel Israel veroordeelt maar niet eens bereid is, zelfs maar culturele sancties tegen deze bezettingsstaat in te stellen. De VS en de EU zijn dus meer dan medeplichtig aan alle door israel gepleegde oorlogsmisdaden.

Zolang Israel volhardt en zijn bezettingsrol blijft spelen en de Westelijke Jordaanoever volbouwt met nederzettingen, zal het van Kwaad tot Erger worden en de eens gehoopte Palestijnse Staat de vorm van aan Israel onderhorige Bantoestans krijgen en de Palestijnen tot slaven maken.

Dan rest het Palestijnse volk niets anders, dan de wapens op te nemen tegen het Israelische leger in een daadwerkelijke bevrijdingsstrijd. Om te zorgen voor een Palestijnse Lente zonder onderdrukker

Want het is zoals Malcolm X gezegd heeft:  ’’‘We declare our right on this earth….to be a human being, to be respected as a human being, to be given the rights of a human being in this society, on  this earth, in this day, which we intend to bring into existence by any means necessary 

Aantekeningen

[1] BTSELEM
FIVE PALESTINIAN CIVILIANS SHOT BY ISRAELI MILITARY IN JANUARY 2013
http://www.btselem.org/ firearms/201301_fatalities 

[2] WORLD PRESS PHOTO
SWEDISH PHOTOGRAPHER PAUL HANSEN WINS PREMIER PHOTO CONTEST AWARD
15 FEBRUARI 2013
http://www.worldpressphoto. org/content/swedish- photographer-paul-hansen-wins- premier-photo-contest-award? utm_source=World+Press+Photo& utm_campaign=2a7c6294f9- February_newsletter2_11_2013& utm_medium=email 

[3] NOS ZWEED WINT WORLD PRESS PHOTO
15 FEBRUARI 2013
http://nos.nl/artikel/474446- zweed-wint-world-press-photo. html 

NU.NL
ZWEED MAAKT WORLD PRESS PHOTO IN GAZA
15 FEBRUARI 2013
http://www.nu.nl/media/ 3209501/zweed-maakt-world- press-photo-in-gaza.html 

NU.NL
ZWEED MAAKT WORLD PRESS PHOTO IN GAZA
15 FEBRUARI 2013
http://www.nu.nl/cultuur- overig/3209501/zweed-maakt- world-press-photo-in-gaza.html 

DE TIJD.BE
ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012
15 FEBRUARI 2013
http://www.tijd.be/nieuws/ coda_expo/Zweedse_fotograaf_ wint_World_Press_Photo_2012. 9305219-3430.art 

[4] RAVOTR
FRANSE BOMMEN OP MALI/VERWERPELIJK INGRIJPEN IN VERWERPELIJKE OORLOG
PETER STORM
16 JANUARI 2013
http://www.ravotr.nl/2013/01/ 16/franse-bommen-op-mali- verwerpelijk-ingrijpen- verwerpelijke-oorlog/ 

[5] RAVOTR
SYRIE: HOE UITZICHTLOOS IS DE STRIJD
PETER STORM
9 FEBRUARI 2013
http://www.ravotr.nl/2013/02/ 09/syrie-hoe-uitzichtloos-de- strijd/ 

[6] HUMAN RIGHTS WATCH
GAZA AIRSTRIKES VIOLATED LAWS OF WAR
12 FEBRUARI 2013
http://www.hrw.org/news/2013/ 02/12/israel-gaza-airstrikes- violated-laws-war

[7] UITPERS.BE
VUILE OORLOG TEGEN DE PALESTIJNSE BURGERBEVOLKING
ASTRID ESSED
FEBRUARI 2009
http://archief.uitpers.be/ artikel_view.php?id=2278 

[8] WIKIPEDIA
DREYFUSS AFFAIR
http://en.wikipedia.org/wiki/ Dreyfus_affair 

[9] WIKIPEDIA
BALFOUR DECLARATION
http://en.wikipedia.org/wiki/ Balfour_Declaration 

IF AMERICANS KNEW
THE ORIGIN OF THE PALESTINE-ISRAEL CONFLICT
http://www.ifamericansknew. org/history/origin.html 

UITPERS.BE
60 JAAR ISRAEL OF DE VIERING VAN LANDDIEFSTAL EN ETNISCHE ZUIVERINGEN
ASTRID ESSED
JUNI 2008
http://archief.uitpers.be/ artikel_view.php?id=2033 

[10] Het Turkse Rijk was bondgenoot van Keizerrijk Duitsland en de Oostenrijks-Hongaarse monarchie geweest tegen de Geallieerde overwinnaars Groot Brittannie en Frankrijk Italie  [later kwamen de VS in de strijd].

[11] LET OP: De in onderstaande link als ’’Joden’’ gekwalificeerde termen zijn tendentieus. Bezwaar gold niet het feit dat ’’de Joden’’ [van wie een kleine gemmenschap reeds voor het zionisme in Palestina in vrede leefden met de Arabieren] kwamen, maar het zionistische streven, in het land van de Arabische Palestijnen een Staat te stichten.

WIKIPEDIA
ARABISCH-PALESTIJNSE OPSTAND
http://nl.wikipedia.org/wiki/ Arabisch-Palestijnse_opstand 

[12] The Deir Yassin Massacre of Palestinians by Jewish soldiers

“For the entire day of April 9, 1948, Irgun and LEHI soldiers carried out the slaughter in a cold and premeditated fashion…The attackers ‘lined men, women and children up against the walls and shot them,’…The ruthlessness of the attack on Deir Yassin shocked Jewish and world opinion alike, drove fear and panic into the Arab population, and led to the flight of unarmed civilians from their homes all over the country.” Israeli author, Simha Flapan, “The Birth of Israel.”’’

IF AMERICANS KNEW
THE ORIGIN OF THE PALESTINE-ISRAEL CONFLICT
http://www.ifamericansknew. org/history/origin.html 

[13] UITPERS.BE
RAMPSPOED OVER PALESTINA
ASTRID ESSED
JUNI 2007
http://www.uitpers.be/index. php/2011-07-25-15-55-33 

[14] Ondanks de Israelische militaire terugtrekking uit Gaza in 2005 is Israel volgens de 4e Conventie van Geneve nog steeds een bezettende macht, omdat het het luchtruim en de grenzen controleert.

Zie VRAAG EN ANTWOORD/ISRAELS TERUGTREKKINGSPLAN UIT DE GAZASTROOK
12. Is Israël nog steeds een bezettende macht na de terugtrekking uit de Gazastrook en is het nog gebonden aan de Vierde Conventie van Genève?
http://www.politics.be/ duiding/596/#12


[15] BTSELEM
Land Expropriation and Settlements in the International Law
Published: 
1 Jan 2013
The establishment of settlements in the West Bank violates international humanitarian law which establishes principles that apply during war and occupation. Moreover, the settlements lead to the infringement of international human rights law.

The Fourth Geneva Convention prohibits an occupying power from transferring citizens from its own territory to the occupied territory (Article 49). The Hague Regulations prohibit an occupying power from undertaking permanent changes in the occupied area unless these are due to military needs in the narrow sense of the term, or unless they are undertaken for the benefit of the local population.’’
http://www.btselem.org/ settlements/international_law 

[16] BTSELEM
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS
http://www.btselem.org/ settlements 

[17] WIKIPEDIA
VN VEILIGHEIDSRAADSRESOLUTIE 446
http://nl.wikipedia.org/wiki/ Resolutie_446_Veiligheidsraad_ Verenigde_Naties 

WIKIPEDIA
VN VEILIGHEIDSRAADSRESOLUTIE 452
http://nl.wikipedia.org/wiki/ Resolutie_452_Veiligheidsraad_ Verenigde_Naties 

[18] CONTINUERING NEDERZETTINGENBOUW
’’Meanwhile, Israel’s provision of preferential services and planning – such as the approval of thousands of new settlement housing units and the retroactive “authorization” of settlement outposts – encouraged and facilitated civilian settlement in occupied territory in violation of the Geneva Conventions.’’

HUMAN RIGHTS WATCH
ISRAEL/PALESTINE/NEW ABUSES,NO JUSTICE
14 FEBRUARI 2013
http://www.hrw.org/news/2013/ 02/14/israelpalestine-new- abuses-no-justice

UIT WORLD REPORT 2012
http://www.hrw.org/world- report/2013 

[19] NOS
TIMMERMANS VEROORDEELT BOUWPLAN
7 NOVEMBER 2012
http://nos.nl/artikel/438097- timmermans-veroordeelt- bouwplan.html 

[20] NRC
ISRAEL BOUWT VERSNELD HUIZEN OP DE WESTOEVER-VS: CONTRAPRODUCTIEF
30 NOVEMBER 2012
http://www.nrc.nl/nieuws/2012/ 11/30/israel-bouwt-versneld- huizen-op-westoever-na- opwaardering-palestina/ 

[21] VN ERKENNEN PALESTINA ALS WAARNEMERSSTAAT/BEGIN ERKENNING PALESTIJNSE RECHTEN
ASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/vn- erkennen-palestina-als- waarnemersstaatbegin- erkenning-palestijnse-rechten- 2/ 

[22] NU.NL
EU ROEPT ISRAELISCHE AMBASSADEUR OP HET MATJE
5 DECEMBER 2012
http://www.nu.nl/buitenland/ 2975012/eu-roept-israelische- ambassadeur-matje.html 

[23] NOS
AMBASSADEURS ISRAEL OP HET MATJE
3 DECEMBER 2012
http://nos.nl/artikel/447254- ambassadeurs-israel-op-het- matje.html 

[24] EUROPA NU
EP KEURT HANDELSOVEREENKOMST OVER MEDICIJNEN MET ISRAEL GOED
23 OCTOBER 2012
http://www.europa-nu.nl/id/ vj3zppn447z4/nieuws/ep_keurt_ handelsovereenkomst_over?ctx= vg9pijs4vzzn&s0e=vhdubxdwqrzw& start_tab0=20

NEDERLANDS PALESTINA KOMITEE
EUROPEES PARLEMENT KEURDE ACAA-HANDELSVERDRAG MET ISRAEL GOED, OP NAAR DE VOLGENDE RONDE
5 NOVEMBER 2012
http://www.palestina-komitee. nl/NPK-berichten/401 

EUROPEAN PARLIAMENT APPROVES EU/ISRAEL TRADE DEAL/LETTER TO MRS ASHTON,
EU CHIEF FOREIGN AFFAIRS
ASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/ european-parliament-approves- euisrael-trade-dealletter-to- mrs-ashtoneu-chief-foreign- affairs/ 

[25] INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL
IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY 

The Court finds that the construction by Israel of a wall in the Occupied Palestinian Territory and its associated régime are contrary to international law;  it states  the legal consequences arising from that illegality
http://www.icj-cij.org/docket/ index.php?pr=71&code=mwp&p1=3& p2=4&p3=6&ca 

[26] ’’Thousands of Palestinians have difficulty going to their fields and marketing their produce in other areas of the West Bank. The areas west of the Barrier are one of the most fertile areas in the West Bank, and the agriculture there generates, according to the World Bank, 8 percent of Palestinian agricultural production. The harm to the farming sector prevents Palestinian farmers from gaining additional income and prevents an increase in the number of Palestinians working in agriculture, which is a major sector of the Palestinian economy.’’

BTSELEM
SEPARATION BARRIER
http://www.btselem.org/ separation_barrier/map 

[27] PALESTINA-ISRAEL INFO VOOR JONGEREN BEZETTING DE MUUR
’’Op dit kaartje is goed te zien, hoe de Palestijnse stad Qalqilya vrijwel geheel is omsloten door het Israelische Veiligheidshek (de apartheidsmuur). Alleen via twee controleposten in oostelijke richting kunnen de bewoners hun stad (en de directe omgeving) verlaten’’
http://www.palestina-israel. info/demuur.html 

[28] VERBOD OP COLLECTIEVE STRAF
 ’’Art. 33. No protected person may be punished for an offence he or she has not personally committed. Collective penalties and likewise all measures of intimidation or of terrorism are prohibited. Pillage is prohibited. Reprisals against protected persons and their property are prohibited.’’

ARTIKEL 33, 4e CONVENTIE VAN GENEVE
http://www.icrc.org/ihl.nsf/ FULL/380?OpenDocument

[29] ’’During 2012, Israeli security forces unlawfully demolished hundreds of Palestinian homes and buildings in areas under sole Israeli control.’’

HUMAN RIGHTS WATCH
ISRAEL/PALESTINE: NEW ABUSES, NO JUSTICE
14 FEBRUARI 2013
http://www.hrw.org/news/2013/ 02/14/israelpalestine-new- abuses-no-justice


[30] AMNESTY INTERNATIONAL
SUFFOCATING GAZA-THE ISRAELI BLOCAKDE’S EFFECT ON PALESTINIANS
1 JUNI 2010
http://www.amnesty.org/en/ news-and-updates/suffocating- gaza-israeli-blockades- effects-palestinians-2010-06- 01

BTSELEM
THE GAZA STRIP
THE SIEGE ON GAZA
http://www.btselem.org/gaza_ strip/siege 

[31] ’’. Starvation of civilians as a method of warfare is prohibited.  ’’
ARTIKEL 54, PROTOCOL ADDITIONAL TO THE GENEVA CONVENTIONS OF AUGUST 1949, AND RELATING TO THE PROTECTION OF VICTIMS OF INTERNATIONAL ARMED CONFLICTS (PROTOCOL l)
http://www.unhcr.org/refworld/ docid/3ae6b36b4.html 

[32] BBC
UN OFFICIAL SLAMS ISRAEL CRIMES
10 DECEMBER 2008
http://news.bbc.co.uk/2/hi/ 7774988.stm

[33] UITPERS.BE
BLOKKADE GAZA/MISDAAD TEGEN DE MENSELIJKHEID
ASTRID ESSED
FEBRUARI 2008
http://archief.uitpers.be/ artikel_view.php?id=1904 

[34] AMNESTY INTERNATIONAL
GAZA BLOCKADE: STILL OPERATIONAL, STILLVIOLATING HUMAN RIGHTS
23 OCTOBER 2012
http://blog.amnestyusa.org/ middle-east/gaza-blockade- still-operational-still- violating-human-rights/ 

’’Israel should end its punitive closure of Gaza, which Israeli leaders have said was partly to pressure Hamas to release captured Israeli soldier Gilad Shalit, but which extends far beyond denying military shipments to Hamas.’’

HUMAN RIGHTS WATCH
ISRAEL: FOLLOW PRISONER EXCANGE BY ENDING BLOCKADE
18 OCTOBER 2011
http://www.hrw.org/news/2011/ 10/18/israel-follow-prisoner- exchange-ending-blockade

[35] BTSELEM
ADMINISTRATIVE DETENTION
http://www.btselem.org/ administrative_detention 

[36] UITPERS.BE
WELKOM IN DE HEL: STRUCTURELE ISRAELISCHE MENSENRECHTENSCHENDINGEN TEN AANZIEN VAN PALESTIJNSE GEVANGENEN
ASTRID ESSED
JUNI 2009
http://www.uitpers.be/index. php/2011-07-25-15-55-33 

[37] BTSELEM
TORTURE AND ILL TREATMENT IN INTERROGATIONS
http://www.btselem.org/torture

UITPERS.BE
WELKOM IN DE HEL. STRUCTURELE ISRAELISCHE MENSENRECHTENSCHENDINGEN TEN AANZIEN VAN PALESTIJNSE GEVANGENEN
JUNI 2009
ASTRID ESSED
http://www.uitpers.be/artikel_ view.php?id=2386

[38] BTSELEM
DETAINEES AND PRISONERS
MINORS IN DETENTION
http://www.btselem.org/ detainees_and_prisoners/ minors_in_custody 

[39] DOCUMENT-ISRAEL/OPT: HUNGER STRIKER GRAVELY ILL, LIFE AT RISK
12 FEBRUARI 2013
http://www.amnesty.org/en/ library/asset/MDE15/003/2013/ en/8b52302d-3d1f-4375-96c3- 749b5df573d6/mde150032013en. html

AL JAZEERA
PALESTINIANS RALLY FOR HUNGERSTRIKER
15 FEBRUARI 2013
http://www.aljazeera.com/news/ middleeast/2013/02/ 2013215143313563462.html

[40] DOCUMENT-ISRAEL/OPT: HUNGER STRIKER GRAVELY ILL, LIFE AT RISK
12 FEBRUARI 2013
http://www.amnesty.org/en/ library/asset/MDE15/003/2013/ en/8b52302d-3d1f-4375-96c3- 749b5df573d6/mde150032013en. html

AL JAZEERA
PALESTINIANS RALLY FOR HUNGERSTRIKER
15 FEBRUARI 2013
http://www.aljazeera.com/news/ middleeast/2013/02/ 2013215143313563462.html

[41] BEZOEK NETANYAHU AAN NEDERLAND/NEDERLAND LEGITIMEERT ISRAELISCHE BEZETTING
ASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/ bezoek-netanyahu-aan- nederlandnederland- legitimeert-israelische- bezetting/

[42] BTSELEM
GAZA STRIP
OPERATION CAST LEAD, 27 DEC 08, 19 JANUARY 09
http://www.btselem.org/gaza_ strip/castlead_operation 

[43] NOS
OFFENSIEF ISRAEL TEGEN TOP HAMAS
14 NOVEMBER 2012
http://nos.nl/artikel/440544- offensief-israel-tegen-top- hamas.html 

[44] DE WERELD MORGEN.BE
DE OORLOG IN GAZA: MYTHES EN REALITEIT
21 NOVEMBER 2012
http://www.dewereldmorgen.be/ blogs/yuri-de-belder/2012/11/ 21/de-oorlog-in-gaza-mythes- en-realiteit 

BTSELEM
KILLING UNDER THE COVER OF CLOUDS
4 DECEMBER 2012
http://www.btselem.org/gaza_ strip/20121204_yael_stein_oped 

[45] HUMAN RIGHTS WATCH
GAZA: PALESTINIAN ROCKETS UNLAWFULLY TARGETED ISRAELI CIVILIANS
24 DECEMBER 2012
http://www.hrw.org/news/2012/ 12/24/gaza-palestinian- rockets-unlawfully-targeted- israeli-civilians 

[46] NU.NL
WAPENSTILSTAND ISRAEL EN PALESTIJNEN IN GAZA
21 NOVEMBER 2012
http://www.nu.nl/buitenland/ 2964208/wapenstilstand-israel- en-palestijnen-in-gaza.html

[47] HAMAS, VAN ISLAMITISCHE REVEILBEWEGING TOT PALESTIJNSE REGERING
ASTRID ESSED
JULI/AUGUSTUS 2006
http://archief.uitpers.be/ artikel_view.php?id=1384

[48] ISRAELISCHE SCHENDING WAPENSTILSTAND
NOS
DODE BIJ GRENS ISRAEL-GAZA
23 NOVEMBER 2012
http://nos.nl/artikel/443765- dode-bij-grens-israelgaza.html

NU.NL
ISRAELISCHE SOLDATEN SCHIETEN PALESTIJN DOOD IN BUFFERZONE
23 NOVEMBER 2012
http://www.nu.nl/buitenland/ 2965451/israelische-soldaten- schieten-palestijn-dood-in- bufferzone.html

DE REDACTIE.BE
EEN DODE BIJ GRENS TUSSEN ISRAEL EN GAZA
23 NOVEMBER 2012
http://www.deredactie.be/cm/ vrtnieuws/buitenland/ ConflictinGaza/121123Dode_ GazaIsrael

[49] HUMAN RIGHTS WATCH
GAZA: PALESTINIAN ROCKETS UNLAWFULLY TARGETED ISRAELI CIVILIANS
24 DECEMBER 2012
http://www.hrw.org/news/2012/ 12/24/gaza-palestinian- rockets-unlawfully-targeted- israeli-civilians

[50] RECHT OP TERUGKEER PALESTIJNSE VLUCHTELINGEN
NEDERLANDS PALESTINA KOMITEE
DE BETEKENIS VAN VN RESOLUTIE 194 (lll)
http://www.palestina-komitee. nl/soemoed/27/241

Reacties uitgeschakeld voor Artikel Astrid Essed in Civis Mundi/”Zweedse fotograaf wint World Press Photo 2012/Misdaden Israelische Politiek in beeld gebracht”

Opgeslagen onder Divers

Reactie Astrid Essed op Jeroen Huijsinga[op Quora]/”Israel, het aan de Palestijnse bevolking ontstolen land”


https://www.palestineremembered.com/Jaffa/Jaffa/Picture1253.html
Picture for Jaffa City: : Jaffa, Palestine, 1920
https://www.palestineremembered.com/Jaffa/Jaffa/index.html
Palestinian women and children driven from their homes by Israeli forces, 1948.

PALESTIJNSE VLUCHTELINGEN, ETNISCH GEZUIVERD DOOR

ZIONISTISCHE TROEPEN [1948]

https://ciaotest.cc.columbia.edu/olj/jps/vol36-141/vol36-141_b.pdf
https://ifamericansknew.org/history/
https://www.civismundi.nl/index.php?p=artikel&aid=2024

ISRAEL, BEZETTINGS EN APARTHEIDSSTAAT 2024

ZIE HIERONDER

Juli 2014. Het Israëlische leger bombardeert de Gazastrook.

THE DESTRUCTION OF GAZADuizenden kinderschoenen staan op de Dam tijdens een herdenkingsbijeenkomst voor kindslachtoffers die gevallen zijn tijdens de oorlog in de Gazastrook. Beeld ANP

https://www.parool.nl/amsterdam/zee-van-schoentjes-op-de-dam-als-stille-herinnering-aan-de-omgekomen-kinderen-van-gaza~b5320ace/

TIENDUIZEND KINDERSCHOENEN TER HERDENKING VAN DE

GEDODE GAZAANSE KINDEREN 

https://www.parool.nl/amsterdam/zee-van-schoentjes-op-de-dam-als-stille-herinnering-aan-de-omgekomen-kinderen-van-gaza~b5320ace/

Reuters

https://nos.nl/collectie/13959/artikel/2496132-veel-doden-bij-luchtaanval-op-vluchtelingenkamp-gaza-volgens-israel-hamas-schuilplaats

ISRAEL, BEZETTINGS EN APARTHEIDSSTAAT/2024

ISRAEL, BEZETTINGS EN APARTHEIDSSTAAT ANNO 2024

REACTIE ASTRID ESSED OP JEROEN HUIJSINGA/QUORA FORUM/ISRAEL, HET AAN DE PALESTIJNSE BEVOLKING

ONTSTOLEN LAND

REACTIE OP JEROEN HUIJSINGA OP QUORA

[Jeroen Hujisinga is woonachtig te Tel Aviv/Israel]

SAMENVATTEND REACTIE ASTRID ESSED

OVER DE ONTSTAANSGESCHIEDENIS VAN DE STAAT ISRAEL:

””HET IS ALSOF ER NA 2000 JAAR BATAV IEREN NAAR NEDERLAND

KOMEN EN EISEN, DAT NEDERLAND WORDT OPGEDEELD EN DAT

ER EEN BATAAFSE STAAT WORDT GESTICHT OP NEDERLANDS

GRONDGEBIED!”

Lees Verder:

Eerst de Opmerkingen van Jeroen Huijsinga, daaronder de reactie

van Astrid Essed

https://nl.quora.com/Kan-iemand-mij-uitleggen-wat-de-grondslag-is-van-het-bestaan-van-een-Isra%C3%ABlische-staat-Ik-probeer-zoveel-mogelijk-te-onderzoeken-wat-hier-nu-aan-de-hand-is-maar-ik-kan-niet-echt-een-rechtmatige-grondslag-vinden

Kan iemand mij uitleggen wat de grondslag is van het bestaan van een Israëlische staat? Ik probeer zoveel mogelijk te onderzoeken wat hier nu aan de hand is maar ik kan niet echt een rechtmatige grondslag vinden hiervoor.

Antwoorden

Volgen

·

1

Opvragen

Alle gerelateerde (68)

Sorteren

Aanbevolen

Afbeelding verwijderd door afzender. Profielfoto voor Jeroen Huijsinga

Jeroen Huijsinga

 · 

Volgen

Woont in: Tel Aviv, Israël5 nov

Oei! Wat een probleem! Ik neem aan dat U thuis ook een ingelijste kopie van de ‘rechtmatige grondslag’ van alle andere ongeveer tweehonderd landen van de wereld boven het dressoir heeft hangen. Maar waar -potverdorie- is nou die van Israël? Nou als U ‘em niet kan vinden, dan zal er wel iets niet in de haak zijn, nietwaar? Een illegaal land! Nee maar! Bel de politie!

De Israëlische staat is uitgeroepen in Tel Aviv op 14 mei 1948 nadat de Verenigde Naties in november 1947 het verdelingsplan, waarbij werd voorgesteld hoe het Britse mandaatgebied ‘Palestina’ zou kunnen worden verdeeld in een Joods en een Arabisch territorium, middels een stemming hadden goedgekeurd. De Britten hadden bekend gemaakt het mandaat terug te geven aan de Verenigde Naties en in mei 1948 te vertrekken. Het Joods Agentschap, dat de Joodse gemeenschap in het Engelse mandaatgebied Palestina vertegenwoordigde had het plan aangenomen maar de Arabische gemeenschap had het afgewezen. Aan de bevolking werd niets gevraagd, aan beide zijden niet. Ondertussen woedde er een halve burgeroorlog waar de Britten steeds meer klem kwamen te zitten tussen de twee partijen. Onmiddellijk op het Britse vertrek volgde het feitelijke uitroepen van de staat Israël door het hoofd van het Joods Agentschap, David Ben Gurion. De staat Israël werd daardoor de legale opvolger van het mandaatgebied Palestina. Er was tenslotte geen Arabische staat om die status mee te delen of te onderhandelen over een verdeling. In plaats daarvan ging de tegenpartij (in de vorm van vijf buurlanden, inclusief Irak) de volgende dag tot de aanval over. Zo begon de Israëlische Onafhankelijkheidsoorlog.

Na de formele stichting erkende het ene na het andere land de nieuwe Joodse staat en een jaar later werd Israël toegelaten tot de Verenigde Naties. Omdat de Arabieren tegen een Joodse staat waren, en noch het bestuur van het gebied wilde delen, noch het gebied zelf wilde vérdelen in verschillende territoria, kwam er geen Arabische staat. Ze blokkeerden hun eigen staat omdat ze het héle gebied voor zichzelf wilden. En dat is nog steeds zo. Ze zijn niet alleen tegen een Joodse staat, ze zijn tegen elke Joodse aanwezigheid in het gebied. Elke Jood is er één teveel. Waar kennen we dat van?

NB: er bestaat geen officiële internationale legale orde voor de ‘wettigheid’ van staten, wel een onofficiële. Daarin staan vuistregels voor soevereiniteit die een soort lakmoesproef zijn voor ‘statendom’: Er moet een gevestigde gemeenschap bestaan die binnen een bepaald afgegrensd territorium leeft en die streeft naar soevereiniteit. Er moet een vorm van georganiseerd gezag bestaan -maar dat kan dus ook een dictator zijn- en dat gezag moet internationale betrekkingen kunnen onderhouden. Een constitutie of een ander soort wettelijk document is niet vereist. Vlaggen, volksliederen en heilige boeken zijn er ook slechts voor de folklore maar mensen hechten er vaak veel waarde aan.

Wat wel belangrijk is, is in hoeverre een staat door de internationale gemeenschap van andere staten wordt erkend en daar gebruiken ze die vuistregels voor. Voor Israël is dat vrijwel alle staten ter wereld minus een handvol Islamitische staten, waaronder staten die het land in 1948 en daarna aanvielen, zoals Libanon, Syrië en Saudie-Arabië. Er zijn zat landen die door heel weinig landen worden erkend zoals Noord-Cyprus en Zuid-Ossetië. Ook Taiwan wordt maar door enkele landen erkend. Die landen voldoen best aan de criteria maar er liggen politieke obstakels in de weg die erkenning in weg staan.

485 weergaven

15 upvotes weergeven

 REACTIE ASTRID ESSED

Astrid Essed

 · Zojuist

SRAEL, HET AAN DE PALESTIJNSE BEVOLKING

ONTSTOLEN LAND

Een Joodse Staat, gesticht in Palestina, over de ruggen van

de autochtone bevolking heen

DAT is het huidige Israel!

”HET IS ALSOF ER NA 2000 JAAR BATAV IEREN NAAR NEDERLAND

KOMEN EN EISEN, DAT NEDERLAND WORDT OPGEDEELD EN DAT

ER EEN BATAAFSE STAAT WORDT GESTICHT OP NEDERLANDS

GRONDGEBIED!

Het IS in zekere zin [helaas toegelaten tot de VN] een Illegaal Land.

Waarom?

Omdat de originele autochtone bevolking, de Palestijnen, zijn verdreven,

gekoloniseerd, hun land afgepakt!

In het Begin [begin twintigste Eeuw] was het huidige Israel, Palestina genaamd.

De originele naam door de Eeuwen heen.

Palestina was een kolonie/bezit van het Ottomaanse Rijk.

Door de opkomst van de zionistishe Beweging [de beweging, die ijverde

voor de vestiging van Joden in Palestina, uitmondend in een Joodse Staat

in Palestina, een beweging, opgericht door de Joodse journalist Theodor Herzl en voortkomende uit de EUROPESE Jodenvervolgingen], werd Palestina,

ergo de oorspronkelijke bewoners, de Palestijnen, een speelbal in

de internationale politiek.

Want de zionistische Beweging groeide en op instigatie van Baron Rotchild, voorzitter van de zionistische beweging in Engeland, kwam de Balfour Declaration tot stand, een belofte van de Britse regering, zich in te zetten

voor een Joods Thuisland

https://en.wikipedia.org/wiki/

Balfour_Declaration

Dat was nogal grappig, want de Britse regering [toen nog grotendeels een

Koloniale Macht] gaf iets weg, waar ze zelf niets te zoeken hadden.

Arthur Koestler merkte daarover op:

One nation solemnly promised to a second nation the country of a third.”

Dus: de Britse regering beloofde plechtig aan de Joods zionistische

Beweging [ik zeg Joods zionistisch, lang niet alle Joden waren zionisten!],

het land van de Palestijnen.

Zonder ruggespraak met de Palestijnen uiteraard.

Dat was kolonialistisch denken en in die tijd ”normaal”

[gangbaar, bedoel ik]

Maar er kwamen in alle kolonieeen al nationalistische bewegingen

op en ook de Arabieren [Palestijnen zijn Arabieren] begonnnen zich

te verzetten.

Joodse bewoning in Palestina prima, het Stichten van een Joodse

Staat in andermans land [Palestina dus] NIET Okay!

Toen na de Eerste Wereldoorlog Turkije zijn kolonieen kwijtraakten

aan de Geallieerden, dus ook Palestina, werd Palestina Mandaatgebied

van de Britten, die vervolgens de koloniale zionistische Beweging en

de zich in Palestina vestigende Joden en de autochtone Palestijnen,

die steeds meer teruggedrongen werden, tegen elkaar uitspeelden.

Een Arabische nationalistische opstand volgde

https://en.wikipedia.org/wiki/

1936%E2%80%931939_Arab_revolt_

in_Palestine

Neergeslagen door de Britten

DELING VAN PALESTINA

En om een lang Verhaal kort te maken, na de WO II werd via VN AV Resolutie 181 uiteindelijk Palestina verdeeld in een Joods en Arabisch-Palestijns deel

https://en.wikipedia.org/wiki/

United_Nations_Partition_Plan_

for_Palestine

Het lag allemaal wat ingewikkelder [in feite was het de bedoeling, dat er een

soort Economische en Bestuurlijke Federatie tussen een Joodse en Arabische Staat zou komen, maar dat is nooit gebeurd], waarbij Jeruzalem een ”corpus

separatum” zou zijn, neutraal gebied dus, noch Joods, noch Arabisch

Natuurlijk namen de Palestijnen dat niet, want nu werd hun land opgedeeld

zonder dat zij er iets over te zeggen hadden.

HET IS ALSOF ER NA 2000 JAAR BATAV IEREN NAAR NEDERLAND

KOMEN EN EISEN, DAT NEDERLAND WORDT OPGEDEELD EN DAT

ER EEN BATAAFSE STAAT WORDT GESTICHT!

Terwijl er nog werd onderhandeld over die ”Economische Federatie tussen een

Joodse Staat en een Arabische Staat, riep de zionistische leider David Ben Gurion in mei 1948 eenzijdig de Joodse Staat uit.

Gevolg was:

Oorlog met de Palestijnen en door de zionisten [die goed bewapend waren en

helemaal niet zo zwak als werd voorgesteld] werden meer dan 750 000 Palestijnen van huis en haard verdreven

Ze kregen het recht op terugkeer via VN AV Resolutie 194

https://nl.wikipedia.org/wiki/

Resolutie_194_Algemene_

Vergadering_Verenigde_Naties

Maar het is hen nooit toegestaan terug te keren

ETNISCHE ZUIVERINGEN NOEMEN WE DAT

Uiteindelijk bezette Israel na de ZEsdaagse oorlog in 1967 ook

het aan de Palestijnen toegewezen gebied, De Westelijke Jordaanoever,

Gaza en Oost-Jeruzalem en daar zitten ze nog steeds

DUS OPDUVELEN MET DIE BEZETTER, ERKENNING RECHT OP TERUGKEER1

ZIE OOK

https://www.civismundi.nl/

index.php?p=artikel&aid=2024

EN

https://www.astridessed.nl/

tag/palestina/

En voor wie mij niet gelooft

https://ifamericansknew.org/

history/origin.html

ASTRID ESSED

Reacties uitgeschakeld voor Reactie Astrid Essed op Jeroen Huijsinga[op Quora]/”Israel, het aan de Palestijnse bevolking ontstolen land”

Opgeslagen onder Divers