Over het weren van vluchtelingen/Reactie Astrid Essed op antwoord Gemeente Wijk bij Duurstede/Wordt vervolgd……

Winter Street Wijk bij Duurstede - Royalty-free Utrecht Stockfoto

KOUDE ONTVANGST DOOR DE GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE

OVER HET WEREN VAN VLUCHTELINGEN/REACTIE ASTRID ESSED OP

ANTWOORD GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE/WORDT VERVOLGD

LEZERS!

Wie mijn website goed heeft gevolgd weet, dat ik onlangs de Gemeente Wijk

Bij Duurstede heb aangesproken, via de mail,  op het feit, dat zij volgens de media

asielzoekers hebben geweerd bij het Festival ”Kleurrijk Uit in de Wijk” [1]

Zie link naar mijn website [2]

Zie link naar mijn mail aan de Gemeente Wijk bij Duurstede[3]

Mijn mail was van 8 september.

Op 13 september, relatief snel dus, kwam er een reactie van Mevrouw Schat,

Strategisch Communicatieadviseur

A & O Advies en Ondersteuning Gemeente Wijk bij Duurstede, die reageerde

namens het College B & W, waarbij mij werd aangeboden, met hen in

gesprek te gaan.

Niet echt het antwoord, dat ik verwachtte.

Lees onder de noten, mijn originele mail aan de Gemeente Wijk bij Duurstede [A]

eerst de reactie van Mevrouw Schat [B] en daarna mijn antwoord hierop

[C]

EN:

Tenslotte mijn originele aan de Gemeente Wijk bij Duurstede

uitgeschreven mail.

Ik ga er even inhoudelijk [nog] niet op in [dat komt nog wel], omdat het Muisje nog een Staartje heeft.

Ik heb NOG weer een reactie van mevrouw Schat ontvangen.

Hoe die luidt en wat mijn Eindantwoord is, dat hoort/leest u op

een nog niet nader te onthullen Moment.

Hou deze website maar in de gaten!

Eerst maar even dit

ASTRID ESSED

NOTEN

[1]

RTV UTRECHT

”FESTIVALWEEKEND WIJK BIJ DUURSTEDE EEN

GROOT SUCCES, ASIELZOEKERS GEVRAAGD OM

BINNEN TE BLIJVEN”

4 SEPTEMBER 2022

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/3464192/festivalweekend-wijk-bij-duurstede-een-groot-succes-asielzoekers-gevraagd-om-binnen-te-blijven

Wijk bij Duurstede – In Wijk bij Duurstede was het een feestweekend met niet één maar twee festivals. Met festival Kleurrijk Uit in Wijk en het foodtruckfestival Toost was het een gezellige boel. Maar tot twee dagen voor het weekend was het nog maar de vraag of het door zou gaan: met de komst van een groep asielzoekers op sportpark Mariënhoeve twijfelde de gemeente of ze de veiligheid in hun stad wel konden waarborgen. Daarom hebben ze de asielzoekers dit weekend bewust verzocht om in de sporthal te blijven en zijn er daar extra activiteiten georganiseerd om de asielzoekers binnen te houden.

Vorige week zaterdag kwam een groep van aanvankelijk 100 asielzoekers vanuit Ter Apel naar Wijk bij Duurstede. Waarvan een aantal overlast veroorzaakten en werden opgepakt. Dat zorgde voor veel onrust onder de inwoners van het stadje. Inwoners protesteerden en waren bang voor hun veiligheid.

Ook voor de organisatie van Kleurrijk Uit in Wijk was er veel verwarring. “Eerst werden we afgebeld en een dag later kon het toch doorgaan. Het was een hele hectische week voor iedereen”, vertelt Tom van Ginkel. “Mensen moesten ook even wennen aan het idee. De meningen liepen flink uiteen van tevoren, het kwam allemaal abrupt op ons af.”

Bewust binnen blijven

Om hun inwoners gerust te stellen, besloot de gemeente de asielzoekers bewust binnen te houden tijdens het festival. “We wilden ervoor zorgen dat het gezellig bleef op het festival, maar ook in de sporthal. Daarom hebben we allerlei activiteiten georganiseerd in de hal voor de asielzoekers. Zodat zij hier ook een leuke tijd hebben en we incidenten konden voorkomen”, vertelt een woordvoerder van de gemeente. “We zijn als gemeente heel tevreden over hetverloop van het festivalweekend. En we zijn blij dat het toch door kon gaan.”

Festivalorganisator Van Ginkel laat weten dat hij door de gemeente voorafgaand aan het festival is geïnformeerd dat het evenement veilig zou verlopen en dat het net zo zal zijn als voorgaande jaren. “Ik ben verder niet in details getreden.”

Op het festival merkte hij niets van de onrust die er speelde in het stadje. “Er waren heel veel verschillende mensen, ook zullen er vast een paar asielzoekers zijn geweest. Ik weet niet of die uit de sportzaal kwamen of er al waren, ik wil daar geen onderscheid tussen maken. Maar iedereen kwam samen. Muziek verbroedert en verbindt.”

“Kleurrijk Uit in Wijk bestaat al jaren, maar zo’n feest als het nu was, heb ik nog nooit gezien”, aldus een uitgelaten Van Ginkel. Ook na twee coronajaren was de ontlading groot voor de organisatie en inwoners van Wijk Bij Duurstede. “Van ’s ochtends vroeg tot diep in de nacht werd er gefeest door jong en oud. Dat het zo’n succes zou zijn, heb ik niet eens van kunnen dromen. Helemaal na zo’n hectische week.”

[2]

GEMEENTE WEERT ASIELZOEKERS BIJ FESTIVAL ”KLEURRIJK

UIT IN DE WIJK”/EEN VAN DE DROMEN VAN WILDERS

WORDT WERKELIJKHEID

ASTRID ESSED

[3]

ORIGINELE MAIL AAN GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE

OVER HET WEREN VAN ASIELZOEKERS BIJ DE FESTIVITEIT

”KLEURRIJK UIT IN DE WIJK”

ASTRID ESSED

A

ORIGINELE MAIL AAN DE GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE

[TEKST GEHEEL ONDERAAN]

B REACTIE MEVROUW SCHAT OP BOVENSTAANDE MAIL

Mailbox communicatie (wijk bij duurstede) <communicatie@wijkbijduurstede.nl>

To:Astrid Essed

Tue, Sep 13 at 12:37 PM

Beste mevrouw Essed,

Het college gaat hier graag met u over in gesprek. Als u dat ook wilt, dan kunt u een mail sturen naar communicatie@wijkbijduurstede.nl, voorzien van uw naam en een voorkeursdag/-avond.

Dan kan ik een afspraak laten inplannen.

Met vriendelijke groet,


Susanne Schat
Strategisch Communicatieadviseur
tel 06 34 47 79 69A&O – Advies en ondersteuning
Gemeente Wijk bij Duurstede Karel de Grotestraat 30 | Postbus 83 | 3960 BB Wijk bij Duurstede | |
www.wijkbijduurstede.nlVolg ons op 

C ANTWOORD ASTRID ESSED OP BOVENSTAANDE

REACTIE VAN MEVROUW SCHAT

Astrid EssedAttachmentsWed, Sep 14, 1:22 AM (1 day ago)
to Mailbox, info@wijkbijduurstede.nl

AAN

Mevrouw S. Schat

Strategisch Communicatieadviseur

A & O Advies en Ondersteuning Gemeente Wijk bij Duurstede

AAN

College B & W

Gemeente Wijk bij Duurstede

Geachte mevrouw Schat

Vriendelijk bedankt voor uw relatief snelle reactie op

mijn aan uw Gemeente toegestuurde mail dd 8 september jongstleden, getiteld”Uw herschrijving

van artikel 1, Nederlandse Grondwet” naar aanleiding van het

weren van asielzoekers bij de Festiviteiten rond ”Kleurrijk Uit in de Wijk”

Zie direct hieronder mijn mail

Ook waardeer ik het feit, dat het College bereid is, hierover met mij

in gesprek te gaan.

Toch bevreemdt mij uw reactie, namens het College, enigszins

Want wat het meest voor de hand zou liggen [en ik ook had verwacht] was

een simpele, schriftelijke reactie van het College op mijn mail dd 8 september.

Hierbij aan u meegedeeld [en via u, het College], dat ik nog steeds

een schriftelijke reactie, door het College, van mijn mail

verwacht.

Zie nogmaals mijn mail, direct onder P/S

Wachten is dus op de schriftelijke beantwoording door uw College

Vriendelijke groeten

Astrid Essed

Amsterdam 

P/S

[AAN DE LEZERS:

P/S VERWIJST NAAR DE AANGEHECHTE MAIL, DIE U DIRECT HIERONDER KUNT LEZEN]

UITGESCHREVEN MAIL AAN DE GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE

Van: Astrid Essed <astridessed@yahoo.com>
Verzonden: donderdag 8 september 2022 10:03
Aan: Mailbox Info <Info@wijkbijduurstede.nl>
CC: Mailbox communicatie (wijk bij duurstede) <communicatie@wijkbijduurstede.nl>
Onderwerp: Uw herschrijving van artikel 1, Nederlandse Grondwet

AAN

GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE

DE GEMEENTERAAD

BURGEMEESTER & WETHOUDERS

Onderwerp:

Uw herschrijving van artikel 1, Nederlandse Grondwet

Geachte Gemeenteraadsleden

Geachte Burgemeester en Wethouders,

ARTIKEL 1 NEDERLANDSE GRONDWET 1 A LA GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE

”Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen ongelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is  toegestaan, mits de Veiligheid van anderen in het geding is [1] 

Geachte Gemeenteraadsleden

Geachte Burgemeester en Wethouders

Hartelijk gefeliciteerd! 

U hebt artikel 1, Nederlandse Grondwet, nieuw leven ingeblazen!

Het werd wel wat ouderwets he, altijd maar iedereen

gelijk te behandelen en nooit eens, grondwettelijk dan,

tegemoet kunnen komen aan in de samenleving levende

Onderbuikgevoelens!

Natuurlijk, PVV leider G Wilders doet dat met verve in

de Kamer [2], maar zelfs hij moet in formele zin

rekening houden met de in Nederland heersende Wetgeving.

Nu, beste dames en heren, u hebt de heer Wilders overtroffen!

Want waar hij van droomt, hebt u gedaan!

Formeel onderscheid gemaakt tussen twee groepen

in uw Gemeente samenleving, namelijk de inwoners van

Wijk bij Duurstede en de ongeveer 100 asielzoekers, die in uw

Gemeente ”te gast” zijn [3]

Mooie Gastheren bent u!

WAT IS ER AAN DE HAND?

Uit berichtgeving blijkt, dat er drie asielzoekers

waren opgepakt voor inbraak en winkeldiefstal. [4]

Vervelend natuurlijk, maar crimineel gedrag komt

in alle lagen der Mensheid voor, bij asielzoekers evenzeer als Wijk bij Duurstedenaars.

Om aan de hierdoor ontstane onrust [ik noem het ”onderbuikgevoelens, met verwijzing naar de zin hierboven] tegemoet te komen, besloot u, Gemeente Wijk bij Duurstede

om de geplande Festiviteiten, te weten Kleurrijk Uit in de Wijk en foodtrucke vent Toost, weliswaar te laten doorgaan, maar de

asielzoekers bewust te verzoeken, in de Sporthal te blijven. [5]

Toegegeven, u hebt daar extra activiteiten voor hen

georganiseerd [6], waarmee schijnbaar het discriminerende

van uw Besluit [of Verzoek, het komt fundamenteel

op hetzelfde neer] werd verzacht, maar ik en alle andere

Vrijheidslievende mensen trappen daar niet in.

Het was een repressieve maatregel, gericht

tegen een groep mensen, die tot een bepaalde categorie

behoort: ”asielzoekers”

Dus een duidelijk voorbeeld van discriminatie:

Het over een kam scheren van een hele groep,

omdat er een paar overlast veroorzaken

Het is ook duidelijk een ”collectieve straf”, waarbij

een groep gestraft wordt voor het gedrag van enkelingen

[7]

Ik hoef u toch niet te vertellen, dat dit volgens de universeel

geldende rechtsregels niet is toegestaan?

Toch maar een noot [8]

Maar alle rechtsregels daargelaten:

Schaamt u zich niet, anno 2022?

Omdat een paar asielzoekers overlast veroorzaken

[die trouwens al zijn opgepakt [9], worden volmaakt

onschuldige asielzoekers, die geen enkel strafbaar

feit hebben gepleegd, uitgesloten van Festiviteiten.

U hebt wel lef zeg!

Ongetwijfeld noemt u zichzelf ”beschaafd”, maar

dat bent u niet!

En dan is het meest ironische van de Zaak nog, dat

een van de Festiviteiten, ”Kleurrijk Uit in de Wijk”,

een multicultureel karakter heeft [10]

U moet een speciaal Gevoel voor Humor hebben,

om mensen van een andere afkomst en uit een andere cultuur en samenleving, namelijk de door u ”gepakte”

en collectief gestrafte groep asielzoekers, uit te sluiten

juist van een multicultureel Festival.

Helaas kan ik daar niet om lachen.

Eerder om huilen.

SCHANDE OVER U, GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE

TENSLOTTE

Crimineel Gedrag, overlast etc komt bij alle groepen

in de samenleving, alle afkomsten en etniciteiten voor.

Ook bij asielzoekers, die geen betere of slechtere mensen

zijn dan de inwoners van Nederland.

Juist daarom is het zo gevaarlijk, om je oren te luisteren

te leggen bij onderbuikgevoelens, zoals u gedaan

hebt, Gemeente Wijk Bij Duurstede. [11]

Want wat is er in feite gebeurd:

Drie asielzoekers gaan de fout in [en naar ik begrepen

heb, waren het bepaald geen halsmisdrijven, maar niet bagatelliserend: toch ”de fout in”] [12] en uw inwoners

zijn in rep en roer. [13]

Waarop mijn vraag:

Wordt er door autochtone Wijk bij Duursteders nooit

ingebroken, nooit winkeldiefstal gepleegd.

Dat lijkt mij sterk.

U, als Gemeente, dient dan een krachtig Signaal uit

te geven, door wel met bewoners in gesprek te gaan,

maar de absurditeit van de uitvergroting van

Criminele Asielzoekers te relativeren.

Dat hebt u niet gedaan, u bent meegegaan in deze overduidelijke

xenofobie.

En omdat u, als Lokaal Bestuur, het voorbeeld dient te

geven, reken ik u dit ernstig aan.

Ik hoop dat u hiervan geleerd hebt en in het vervolg

het Hoofd biedt aan xenofobie en hysterie.

Of denkt u stiekem ook zo en is die ”onrust onder de

bewoners” maar als voorwendsel gebruikt?

Voor u een Vraag om ernstig over na te denken

Want er kan pas verandering komen, als we bereid

zijn onze eigen Fouten onder ogen te zien, hoe

onaangenaam die Introspectie ook mag zijn

Gemeente, denk goed na aan welke kant u staat!

Vriendelijke groeten

Astrid Essed

Amsterdam 

NOTEN

VOOR UW GEMAK ZIJN DE NOTEN IN LINKS

ONDERGEBRACHT

NOTEN 1 T/M 5

NOTEN 6 T/M 8

NOTEN 9 T/M 13

Noten 9 t/m 13/Wijk bij Duurstede op zijn smalst | Astrid Essed

 
Noten 9 t/m 13/Wijk bij Duurstede op zijn smalst | Astr

Reacties uitgeschakeld voor Over het weren van vluchtelingen/Reactie Astrid Essed op antwoord Gemeente Wijk bij Duurstede/Wordt vervolgd……

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.