Gemeente Wijk bij Duurstede weert vluchtelingen bij Festival ”Kleurrijk Uit in de Wijk”/Weigering schriftelijk te reageren riekt niet fris

Winter Street Wijk bij Duurstede - Royalty-free Utrecht Stockfoto

KOUDE ONTVANGST DOOR DE GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE

Glazen fles geurige eau de toilette tegen een achtergrond van roze pioenrozen. Vrouwelijk parfumconcept. Mock-up - Royalty-free Parfum Stockfoto

WEIGERING SCHRIFTELIJK TE REAGEREN GEEN

WELRIEKENDE PARFUM, GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE!

GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE WEERT VLUCHTELINGEN

BIJ FESTIVAL ”KLEURRIJK UIT IN DE WIJK”/WEIGERING

SCHRIFTELIJK TE REAGEREN RIEKT NIET FRIS!

Beste lezers

Weet u het nog?

Op 8 september jongstleden [ja, de Tijd gaat snel], schreef ik de Gemeente Wijk bij Duurstede aan in verband met het weren van in haar woonplaats opgevangen asielzoekers bij het Festival ”Kleurrijk Uit in de Wijk”

Lees er alles over in noot 1

Daarop [op 13 september, dus redelijk snel] kwam een mail van de

Gemeente Wijk bij Duurstede via hun Strategisch Communicatieadviseur, A & O [Advies en Ondersteuning] mevrouw Schat, die erop neerkwam, dat zij graag met mij in gesprek wilden.

Dat vond ik eigenaardig, want waarom niet gewoon een schriftelijke reactie

op mijn protestmail?

Dat schreef ik terug aan mevrouw Schat, met onderbouwde uitleg [2]

Ik ging er vanuit, dat ik hetzij niets meer zou horen, hetzij een gemotiveerde schriftelijke reactie van de Gemeente Wijk bij Duurstede.

Maar niets was minder waar:

Opnieuw een mail van de Gemeente, via genoemde Mevrouw Schat, waarbij

weer op een gesprek werd aangedrongen en de indruk werd gewekt, dat de

persberichten over het weren van de vluchtelingen niet klopte.

Nu was mijn Geduld echt op.

Want als volgens de Gemeente de media een en ander verkeerd of

niet geheel juist hadden weergegeven, waarom daartegen niet als

Gemeente publiekelijk geprotesteerd, desnoods met dreiging van

een Kort Geding.

Je laat je toch niet ongestraft uitmaken voor een Gemeente,

die willens en wetens vluchtelingen discrimineert en uitsluit?

En waarom kon er niet door de Gemeente gewoon SCHRIFTELIJK 

gereageerd worden op mijn protestbrief, waarin zij haar kant van het Verhaal

kon vertellen?

Waarom via gesprekken?

Het riekte volgens de mening van Astrid Essed, uw Wreker van

het Onrecht, op een oneerlijke zaak.

Kortom:

Geen welriekende parfum.

Ook hou ik niet van de bediening via Tussenpersonen

Strijd met Open Vizier en beantwoord de burger als Gemeente

persoonlijk, als er sprake is van een respectvolle en goed

gemotiveerde protestbrief

Dat heb ik mevrouw Schat laten weten in een Antwoord op haar laatste

brief, dat er niet om liegt!

U krijgt dus van mij te lezen:

ONDER DE NOTEN

A

Nogmaals mijn oorspronkelijke protestbrief

B

De eerste reactie [in mailvorm] van mevrouw Schat aan mij,

namens de Gemeente Wijk bij Duurstede

C

Mijn antwoord op de reactie van mevrouw Schat

EN LAST, BUT NOT LEAST……

ONDER D

De Tweede mail van mevrouw Schat, waarin de suggesties van

de Gemeente Wijk bij Duurstede over de verkeerde media informatie

ONDER E

Mijn Laatste Reactie aan Mevrouw Schat, waarbij ik gehakt maak van

de laffe, zich verschuilende houding van de Gemeente,

die alleen maar mijn Gelijk bevestigt, dat zij de vluchtelingen heeft geweerd!

Ik blijf het zeggen, dit Zaakje Riekt niet Fris!!!

VEEL LEESPLEZIER!

ASTRID ESSED

NOTEN

[1]

GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE WEERT ASIELZOEKERS BIJ

FESTIVAL ”KLEURRIJK UIT IN DE WIJK”/EEN VAN DE DROMEN VAN

WILDERS WORDT WERKELIJKHEID

ASTRID ESSED

ORIGINELE MAIL AAN GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE OVER HET WEREN VAN ASIELZOEKERS BIJ DE FESTIVITEIT ”KLEURRIJK UIT

IN EIGEN WIJK”

ASTRID ESSED

[2]

OVER HET WEREN VAN VLUCHTELINGEN/REACTIE ASTRID ESSED

OP ANTWOORD GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE/WORDT

VERVOLGD……..

ASTRID ESSED

A

GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE WEERT ASIELZOEKERS BIJ

FESTIVAL ”KLEURRIJK UIT IN DE WIJK”/EEN VAN DE DROMEN VAN

WILDERS WORDT WERKELIJKHEID

ASTRID ESSED

ORIGINELE MAIL AAN GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE OVER HET WEREN VAN ASIELZOEKERS BIJ DE FESTIVITEIT ”KLEURRIJK UIT

IN EIGEN WIJK”

ASTRID ESSED

B

Mailbox communicatie (wijk bij duurstede) <communicatie@wijkbijduurstede.nl>

To:Astrid Essed

Tue, Sep 13 at 12:37 PM

Beste mevrouw Essed,

Het college gaat hier graag met u over in gesprek. Als u dat ook wilt, dan kunt u een mail sturen naar communicatie@wijkbijduurstede.nl, voorzien van uw naam en een voorkeursdag/-avond.

Dan kan ik een afspraak laten inplannen.

Met vriendelijke groet,


Susanne Schat
Strategisch Communicatieadviseur
tel 06 34 47 79 69A&O – Advies en ondersteuning
Gemeente Wijk bij Duurstede Karel de Grotestraat 30 | Postbus 83 | 3960 BB Wijk bij Duurstede | |
www.wijkbijduurstede.nlVolg ons op 

C

REACTIE ASTRID ESSED OP BOVENSTAAND ANTWOORD

VAN MEVROUW SCHAT

OVER HET WEREN VAN VLUCHTELINGEN/REACTIE ASTRID ESSED

OP ANTWOORD GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE/WORDT

VERVOLGD……..

ASTRID ESSED

D

De Tweede mail van mevrouw Schat, waarin de suggesties van

de Gemeente Wijk bij Duurstede over de verkeerde media informatie

Mailbox communicatie (wijk bij duurstede) <communicatie@wijkbijduurstede.nl>

To:Astrid Essed

Wed, Sep 14 at 5:10 PM

Beste mevrouw Essed,

In uw eerste mail heeft u niet aangegeven dat u een schriftelijke reactie verwacht. U stelt enkel dat wij de Grondwet zouden hebben herschreven.
Hoogstwaarschijnlijk gebaseerd op artikelen die in de media zijn verschenen. En waar ook onheus in vermeld staat dat deze informatie van een woordvoerder van de gemeente afkomstig is.

Wij (Wijk bij Duurstede) vangen vluchtelingen op omdat wij van mening zijn dat mensen niet zonder eten en sanitair in de buitenlucht horen te slapen. Als mensen onze werkwijze in twijfel trekken door wat zij in de media lezen, gaan wij graag met hen in gesprek.

Dat is de lijn waar wij voor gekozen hebben. Omdat we dan het hele verhaal kunnen vertellen, gebaseerd op feiten. En zodat u dan vervolgvragen kunt stellen, zodat het verhaal duidelijk is.

Het college heeft reeds vele gesprekken gevoerd en dat heeft tot op heden steeds verhelderend gewerkt.

Daarom bied ik u nogmaals de gelegenheid om van deze mogelijkheid gebruik te maken.

Met vriendelijke groet,

Susanne Schat

E

ASTRID ESSED ATTACK OP DE GEMEENTE WIJK

BIJ DUURSTEDE, VIA MEVROUW SCHAT!

GENIET!

Van: Astrid Essed <astridessed@yahoo.com>
Verzonden: donderdag 22 september 2022 07:21
Aan: Mailbox communicatie (wijk bij duurstede) <communicatie@wijkbijduurstede.nl>
Onderwerp: Re: Uw herschrijving van artikel 1, Nederlandse Grondwet

AAN

Mevrouw Schat

Strategisch Communicatieadviseur A & O Advies en Ondersteuning Gemeente Wijk bij Duurstede

Onderwerp:

Uw weren van asielzoekers op het Festival ”Kleurrijk Uit in Wijk”

Reactie op uw mail dd 14 september jongstleden

Geachte mevrouw Schat

Ik heb uw mail dd 14 september in goede orde ontvangen.

Alvorens in te willen gaan op uw reactie, eerst het volgende:

Op 8 september jongstleden heb ik aan uw Gemeente [bestemd

voor de Gemeenteraadsleden en het College B & W] een protestmail

gestuurd met als titel ”Uw herschrijving van artikel 1,  Nederlandse Grondwet”

Zie de link naar mijn protestbrief [1]

Op 13 september ontving ik op mijn mail een reactie uwerzijds, waarin

u het volgende schreef

”Beste mevrouw Essed,

Het college gaat hier graag met u over in gesprek. Als u dat ook wilt, dan kunt u een mail sturen naar communicatie@wijkbijduurstede.nl, voorzien van uw naam en een voorkeursdag/-avond.

Dan kan ik een afspraak laten inplannen”

Uw reactie bevreemdde mij enigszins [en dat doet het nog steeds],

omdat het mij logisch en tussen correspondenten gebruikelijk is,

dat op een schriftelijke brief/mail, wederom een schriftelijke

reactie volgt, waarin inhoudelijk op de ontvangen mail

wordt ingegaan.

Dat heb ik u dan ook laten weten in mijn reactiemail dd 14 september

[2]

Ik verwachtte dan ook een inhoudelijke reactie van uw Gemeente/B& W terug.

Wie schetst mijn verbazing, toen ik nog dezelfde dag, op 14 september,

een mail van u ontving, waarbij u wederom  vasthield aan het maken

van een afspraak en uw Gemeente kennelijk niet genegen was, schriftelijk

in te gaan op mijn protestmail dd 8 september

DE PERS

Dat uw Gemeente opnieuw aandrong op een gesprek in plaats

van schriftelijk reageren is een Ding en hier niet het belangrijkste.

Maar wat mij pas echt bevreemdde, was uw inhoudelijke reactie

Ik citeer de belangrijkste passage

”In uw eerste mail heeft u niet aangegeven dat u een schriftelijke reactie verwacht. U stelt enkel dat wij de Grondwet zouden hebben herschreven.

Hoogstwaarschijnlijk gebaseerd op artikelen die in de media zijn verschenen. En waar ook onheus in vermeld staat dat deze informatie van een woordvoerder van de gemeente afkomstig is.”

….

….

”Als mensen onze werkwijze in twijfel trekken door wat zij in de media lezen, gaan wij graag met hen in gesprek.

Dat is de lijn waar wij voor gekozen hebben. Omdat we dan het hele verhaal kunnen vertellen, gebaseerd op feiten. En zodat u dan vervolgvragen kunt stellen, zodat het verhaal duidelijk is.”

EINDE CITAAT VAN UW MAIL DD 14 SEPTEMBER

MIJN REACTIE HIEROP

TEN EERSTE:

Als u meent, dat de pers een verkeerde voorstelling van zaken gegeven heeft,

waarom kunt u mij dat dan niet schriftelijk nader toelichten, met de nodige

bewijzen/bronnen, die staven, dat u hetzij verkeerd bent geciteerd door de

pers, hetzij dat al dan niet bewust een verkeerde voorstelling van zaken gegeven is?

TEN TWEEDE

Ik vind uw bewering, dat er onheus in de media vermeld staat, dat de

door hen [de media] gegeven informatie afkomstig is van een woordvoerder

van de Gemeente [zie uw onderstaande mail dd 14 september] hoogst merkwaardig.

Want als de media in enigerlei opzicht uw Gemeente [in casu uw woordvoerder] hetzij verkeerd geciteerd hebben,

hetzij dat de toedracht der gebeurtenissen heel anders is dan in werkelijkheid

heeft plaatsgevonden [en dat IS natuurlijk in theorie mogelijk], waarom

hebt u dan geen schriftelijk Statement uitgebracht om de in de media

gedane beweringen te ontkennen.

Waarom hebt u dan niet in het openbaar een rectificatie bij de media

geeeist en zo nodig getracht, dit juridisch af te dwingen en daaraan

luid en duidelijk bekendheid gegeven?

De enige Verklaring omtrent asielzoekers, die ik bij nader onderzoek van

uw Gemeente heb kunnen traceren, is de Informatie

over noodopvang asielzoekers Marienhoeve, waarbij u naar mijn smaak

wel ERG de nadruk legde op eventuele ”onveiligheid”, veroorzaakt

door asielzoekers…..  [3]

En in uw eigen Bericht [PDF] ”Tijdlijn gebeurtenissen rondom de crisisnoodopvang asielzoekers” [4] wordt wel degelijk gesuggereerd,

dat de media informatie, als zou u asielzoekers hebben geweerd bij het

Festival ”Kleurrijk Uit in Wijk” [5], voor een belangrijk deel klopte

Ik citeer u uit ”Tijdlijn gebeurtenissen rondom de crisisnoodopvang asielzoekers”:

” Zaterdag 3 september Na twee jaar (corona)stilte galmt er muziek van de podia van Kleurrijk Uit in Wijk tijdens dit warme weekend. De terrassen zitten weer vol. Mensen proeven naar hartenlust op foodtruckfestival Toost en dansen op de muziek van Kleurrijk Uit in Wijk. De sportverenigingen trappen het sportseizoen af met feest, activiteiten en dé lokale voetbalderby CDW – CVL. Er wordt door en voor vrijwilligers en asielzoekers een programma voor deze dag georganiseerd op de Mariënhoeve.” [6]

Riekt mijns inziens, nogmaals, naar uitsluiting van de vluchtelingen

op het Festival ”Kleurrijk Uit in de Wijk” en dat vind ik, nogmaals,

uitsluiting en discriminatie en dus onacceptabel

EPILOOG

Ik neem graag van u aan [dat stond ook in de Informatie over

noodopvang Marienhoeve] [7], dat uw Gemeente met de beste

bedoelingen en uit humanitaire overwegingen deze vluchtelingen

heeft opgevangen.

Daarvoor waardering

Echter:

Het uitsluiten van alle asielzoekers bij een Festival, omdat enkelingen

voor problemen gezorgd hebben [8], wijst op een collectieve straf en

is discriminatoir en onacceptabel.

En omdat dat in strijd is met artikel 1. Nederlandse Grondwet schreef ik terecht:

”Uw herschrijving van arftikel 1, Nederlandse Grondwet”, wat in mijn

protestbrief uitgebreid is toegelicht [9]

Mocht de pers een verkeerde voorstelling van zaken gegeven hebben,

lijkt het mij een logische weg voor u om mij dat SCHRIFTELIJK, MET

BEWIJZEN, toe te lichten.

Ook dient u dan openbaarlijk een rectificatie van de Pers te eisen.

Dus nogmaals:

Graag een SCHRIFTELIJKE, INHOUDELIJKE reactie van uw Gemeente

Zo niet, dan blijf ik ervanuitgaan, dat de berichtgeving in de media klopt.

Want openlijke beschuldigingen van discriminatie laat je je toch

niet zeggen zonder openbaarlijk te protesteren?

Mocht de Gemeente niet bereid zijn, schriftelijk in te gaan op

mijn protestbrief, dan beschouw ik de discussie als beeindigd en dan

hou ik vast aan mijn opinie over de handelwijze van uw Gemeente.

Ik wens dus geen reactie meer van tussenpersonen [daarmee bedoel

ik dus u, mevrouw Schat, en dat is niet denigrerend bedoeld].

Alleen een schriftelijke reactie van de GEMEENTE Wijk bij

Duurstede stel ik op prijs en wordt door mij beantwoord.

Vriendelijke groeten

Astrid Essed

Amsterdam 

VOOR UW GEMAK ZIJN DE NOTEN IN 

EEN LINK ONDERGEBRACHT

NOTEN 1 T/M 9

Reacties uitgeschakeld voor Gemeente Wijk bij Duurstede weert vluchtelingen bij Festival ”Kleurrijk Uit in de Wijk”/Weigering schriftelijk te reageren riekt niet fris

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.