Noten 1 t/m 9/Astrid Essed versus Gemeente Wijk bij Duurstede/Gemeente, reageer schriftelijk!

[1]

ORIGINELE MAIL AAN GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE OVER

HET WEREN VAN ASIELZOEKERS BIJ DE FESTIVITEIT ”KLEURRIJK

UIT IN DE WIJK”

[2]

OVER HET WEREN VAN VLUCHTELINGEN/REACTIE ASTRID ESSED

OP ANTWOORD GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE.

[3]

‘Ervaart u een gevoel van onveiligheid op of rond sportpark Mariënhoeve? Dan kunt u bellen met de beveiliging op nummer 06-34 57 77 46.”

GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE

INFORMATIE OVER NOODOPVANG ASIELZOEKERS

MARIENHOEVE

https://www.wijkbijduurstede.nl/opvang-van-vluchtelingen/informatie-over-noodopvang-asielzoekers-marienhoeve

Tijdlijn gebeurtenissen crisisnoodopvang (pdf, 136 KB) Veelgestelde vragen opvang vluchtelingen

Ervaart u een gevoel van onveiligheid op of rond sportpark Mariënhoeve? Dan kunt u bellen met de beveiliging op nummer 06-34 57 77 46.

12-09-2022: Wilt u praten over de asielzoekers in Wijk bij Duurstede?

Wilt u in gesprek over de asielzoekers die Wijk bij Duurstede huisvest en heeft u zich nog niet aangemeld? Stuur dan een mail naar: communicatie@wijkbijduurstede.nl.

07-09-2022: Brief aan alle inwoners van de gemeente Wijk bij Duurstede

Er is afgelopen week veel gebeurd in onze gemeente. Dat is u vast niet ontgaan. Het begon vrijdagavond 26 augustus. Toen vroeg de Veiligheidsregio Utrecht ons of we vanaf zaterdag tijdelijk een groep asielzoekers konden opvangen. De situatie in Ter Apel liep erg uit de hand. Al maanden roept de minister gemeenten op om te helpen bij de onmenselijke situatie daar.

We vonden dat we als college in actie moesten komen

Wat iedereen ook van de situatie vindt: wij wilden niet toekijken zonder iets te doen. Het gaat hier om mensen die net als wij, in veiligheid willen leven en gelukkig willen zijn. Het is niet acceptabel dat mensen buiten moeten slapen zonder goede hygiëne en zonder warm eten.

We stelden scherpe voorwaarden

Hopelijk begrijpt u dat het moeilijk is om in zo weinig tijd zo’n ingrijpend besluit te nemen. Het opvangen van mensen uit een andere cultuur en met misschien andere normen of waarden kan iets met u doen. Ook is het een grote klus om te klaren in zo’n korte tijd. Daarom stelden wij vooraf scherpe voorwaarden:

1. de rust en veiligheid van onze inwoners is het allerbelangrijkste;

2. hulp van buitenaf is nodig, want onze gemeentelijke organisatie is niet voorbereid op zoveel extra werk.

Hiermee stonden we helemaal achter het besluit de asielzoekers hier op te vangen.

Niet alles laat zich sturen

Ondanks onze voorwaarden om de rust en veiligheid van iedereen voorop te zetten, is niet alles goed gegaan. Sommige inwoners vonden dat zij slechte en gebrekkige informatie kregen. Wij hebben directe buren een brief gestuurd, maar wij hadden meer inwoners die in de buurt wonen een brief moeten sturen over de opvang. Een paar asielzoekers maakten misbruik van onze gastvrijheid en misdroegen zich. Zij zijn hier niet langer welkom.

In alle hectiek deden wij uitspraken richting de pers die onbedoeld voor een verkeerd beeld over de Wijkse samenleving zorgden. Ook de betrokken ondernemers van het festival ‘Kleurrijk uit in Wijk’ kregen verschillende berichten over het wel of niet doorgaan van de feesten. Wij bieden daarvoor onze oprechte excuses aan.

Wij hebben alle begrip voor uw zorgen, meningen en gevoelens

Deel die met ons. De een gebruikt hiervoor een demonstratie, de ander komt naar een inloopavond, zoals eind vorige week in de Open Hof. Ook in de komende weken praten we graag met u verder. Wij organiseren hiervoor opnieuw kleinschalige inloopavonden.

De kracht van Wijk bij Duurstede

We vinden het hartverwarmend om te zien hoeveel inwoners hun hulp aanbieden om het verblijf voor de asielzoekers in onze gemeente zo prettig mogelijk te maken. Deze groep organiseert activiteiten of maakt een praatje met de asielzoekers. Andere inwoners geven ons tips om het beter te doen. Inwoners die zich zorgen maken laten horen hoe belangrijk zij het vinden dat ons Wijk bij Duurstede een fijne plek is en blijft om te wonen.

Dat maakt Wijk bij Duurstede zo bijzonder. U laat zien wat een warme en hechte gemeenschap Wijk bij Duurstede is. En wij voelen ons trots om daar de burgemeester en wethouders van te mogen zijn.

Wilt u meer weten over de afgelopen week?

Op deze webpagina (groene button bovenaan deze pagina) staat precies wat er van dag tot dag gebeurde en gebeurt. Ook staan hier veelgestelde vragen en antwoorden. Heeft u nog vragen of wilt u uitgenodigd worden voor de kleinschalige inloopavonden, neem dan contact op via communicatie@wijkbijduurstede.nl of 0343-595 595.

Met vriendelijke groet,
burgemeester Iris Meerts

Wil Kosterman, Hans Buijtelaar, Jeroen Brouwer, Jan Kuiper
wethouders

PS Vrijwilligers bezorgen deze brief huis aan huis. Onze dank is groot dat zij dit willen doen. Op deze manier is de brief het snelste bij u

[4]

TIJDLIJN GEBEURTENISSEN ROND DE CRISISNOODOPVANG

ASIELZOEKERS

https://www.wijkbijduurstede.nl/fileadmin/wijk_bij_duurstede/Nieuwsberichten/2022_september/Tijdlijn_gebeurtenissen_rondom_de_crisisnoodopvang_asielzoekers.pdf

BLADZIJDE 1

  Tijdlijn gebeurtenissen rondom de crisisnoodopvang asielzoekers Sinds 27 augustus biedt Wijk bij Duurstede tijdelijk onderdak aan een groep asielzoekers. Rondom deze opvang ging veel goed, maar er ontstond ook onrust. Hieronder een overzicht van alle gebeurtenissen. 

26 augustus 

Het college heeft na een verzoek van de VRU over de situatie in Ter Apel besloten om te helpen en een groep vluchtelingen onderdak te bieden, die anders geen plek zouden hebben om te overnachten. Onder de volgende voorwaarden is door het college ingestemd: 1. de rust en veiligheid van onze inwoners is het allerbelangrijkste; 2. hulp van buitenaf is nodig, want onze gemeentelijke organisatie is niet voorbereid op zoveel extra werk. De VRU gaat akkoord met de randvoorwaarden en zegt materiaal, steun en capaciteit toe. Vervolgens wordt gesproken over de locatie. Er is in het tijdsbestek van minder dan een dag eigenlijk maar 1 locatie voor handen en dat is een sporthal op Mariënhoeve. Deze wordt zaterdag klaargemaakt als opvanglocatie. De inrichting en de bemensing van de opvanglocatie voert de VRU volledig uit, inclusief beveiliging. Zaterdag 

27 augustus 

Mariënhoeve wordt in recordtempo klaargemaakt. Er komt een ervaren locatiemanager en vier woonbegeleiders. Veiligheidsmensen houden 24 uur per dag de wacht. Vrijwilligers bieden hulp. Zaterdagavond zijn er 100 asielzoekers binnen. De groep slaapt de nacht ervoor nog in de Jaarbeurs, waar zij voor het eerst in dagen hebben gedoucht en warm eten hebben gekregen. Ook zijn zij door een arts gezien. De VRU en een team van Wijksport richten de opvang in. Fractievoorzitters en de raad zijn geïnformeerd. Directe buren en sportverenigingen krijgen een brief en er gaat een persbericht uit. Om 17.00 uur nemen omwonenden en vertegenwoordigers van verenigingen een kijkje op de locatie en gaan in gesprek met de burgemeester. Rond 19.30 uur komt de eerste bus met asielzoekers aan, zo’n drie uur later de tweede. 

Zondag 28 augustus 

Het college is zondag aanwezig op de opvanglocatie, maakt kennis en voert gesprekken. Burgemeesters en wethouders zien en horen de zorgen bij inwoners, maar ook de creativiteit en bereidheid tot hulp. De meeste mensen hebben begrip voor de situatie, maar er leven ook zorgen en vragen. Een klein deel heeft er geen begrip voor.

BLADZIJDE 2

Maandag 29 augustus 

Er vindt een aantal incidenten plaats tussen inwoners en een groepje asielzoekers. De burgemeester maakt in overleg met betrokken instanties afspraken om verdere overlast te voorkomen. De incidenten zorgen voor onbegrip. De hele groep asielzoekers wordt zorgvuldig gescreend door de beveiliging, locatiemanager en leiding van de VRU. Ook de politie is aanwezig. Alle mensen uit veilige landen en asielzoekers die overlast gevend gedrag vertonen gaan terug naar het COA. Ook worden extra maatregelen getroffen, zoals meer politie en boa’s. Er komt een telefoonnummer, waardoor mensen direct contact kunnen hebben met de beveiliging in de hal. De onveilige momenten zorgen begrijpelijk voor boosheid. De burgemeester grijpt in. 

Dinsdag 30 augustus 

Op sociale media is op zondag 28 augustus een oproep gedaan om woensdag vreedzaam te demonstreren. Die oproep wordt op dinsdag 30 augustus ingetrokken. Het college praat de gemeenteraad bij. Daar leven veel vragen, maar er is ook veel steun om de vluchtelingen hier tijdelijk op te vangen. De raad roept op tot betere communicatie, ook met de samenleving. 

Woensdag 31 augustus

 ’s Middags zijn er groepjes mensen op het plein voor het gemeentehuis. De sfeer is rustig. Mensen hebben vragen en zorgen. Wethouder Kosterman en burgemeester Meerts gaan met hen in gesprek. Bij veel mensen leven vragen, zoals: waarom in de sporthal waar onze kinderen sporten? Waarom 100 vluchtelingen en waarom alleen mannen? Hoe lang gaat de opvang duren? Alle vragen worden beantwoord en gepubliceerd op onze website. Op donderdagavond en de gehele vrijdag is het college aanwezig in de Open Hof om vragen te beantwoorden en te luisteren naar de zorgen van inwoners en ondernemers. 

Donderdag 1 september 

Door miscommunicatie bij de gemeente ontstaat verwarring over het wel of niet annuleren van festiviteiten in het weekend. Natuurlijk gaat het gewone leven gewoon door en kunnen ook de vergunde evenementen doorgang vinden. Helaas leidt dit tot extra werk bij de organisatoren en betrokken inwoners. De politie reageert tijdig en adequaat op misdragingen van twee asielzoekers op de Markt. 

Vrijdag 2 september: Vrijwilligers en organisatoren zetten zich 100% in om de evenementen in Wijk bij Duurstede en de opvang van asielzoekers in het weekend goed te laten verlopen. Het college voert in de Open Hof gesprekken met tien inwoners en ondernemers. Ook zijn er inwoners die komen om een hart onder de riem te steken. 

BLADZIJDE 3

Zaterdag 3 september 

Na twee jaar (corona)stilte galmt er muziek van de podia van Kleurrijk Uit in Wijk tijdens dit warme weekend. De terrassen zitten weer vol. Mensen proeven naar hartenlust op foodtruckfestival Toost en dansen op de muziek van Kleurrijk Uit in Wijk. De sportverenigingen trappen het sportseizoen af met feest, activiteiten en dé lokale voetbalderby CDW – CVL. Er wordt door en voor vrijwilligers en asielzoekers een programma voor deze dag georganiseerd op de Mariënhoeve. De dag verloopt rustig en zonder incidenten. Woensdag 7 september We bezorgen huis-aan-huis een brief van het college aan alle inwoners, waarin we een toelichting geven op de tijdelijke opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Bezorging wordt gedaan door vrijwilligers. Waarvoor grote dank! 

Het kan zijn dat er in de bezorging iets fout gaat. Belt u met 0343-595 595 als u geen brief heeft ontvangen. Mocht het nodig zijn, dan geven we u zo snel mogelijk informatie over nieuwe ontwikkelingen rondom de tijdelijke opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. 

Heeft u in de tussentijd vragen of opmerkingen? Stuur dan een mail naar r.berentsen@wijkbijduurstede.nl of bel met 0343-595 595, Rob Berentsen staat u graag te woord. 

[5]    

RTV UTRECHT

”FESTIVALWEEKEND WIJK BIJ DUURSTEDE EEN

GROOT SUCCES, ASIELZOEKERS GEVRAAGD OM

BINNEN TE BLIJVEN”

4 SEPTEMBER 2022

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/3464192/festivalweekend-wijk-bij-duurstede-een-groot-succes-asielzoekers-gevraagd-om-binnen-te-blijven

Wijk bij Duurstede – In Wijk bij Duurstede was het een feestweekend met niet één maar twee festivals. Met festival Kleurrijk Uit in Wijk en het foodtruckfestival Toost was het een gezellige boel. Maar tot twee dagen voor het weekend was het nog maar de vraag of het door zou gaan: met de komst van een groep asielzoekers op sportpark Mariënhoeve twijfelde de gemeente of ze de veiligheid in hun stad wel konden waarborgen. Daarom hebben ze de asielzoekers dit weekend bewust verzocht om in de sporthal te blijven en zijn er daar extra activiteiten georganiseerd om de asielzoekers binnen te houden.

Vorige week zaterdag kwam een groep van aanvankelijk 100 asielzoekers vanuit Ter Apel naar Wijk bij Duurstede. Waarvan een aantal overlast veroorzaakten en werden opgepakt. Dat zorgde voor veel onrust onder de inwoners van het stadje. Inwoners protesteerden en waren bang voor hun veiligheid.

Ook voor de organisatie van Kleurrijk Uit in Wijk was er veel verwarring. “Eerst werden we afgebeld en een dag later kon het toch doorgaan. Het was een hele hectische week voor iedereen”, vertelt Tom van Ginkel. “Mensen moesten ook even wennen aan het idee. De meningen liepen flink uiteen van tevoren, het kwam allemaal abrupt op ons af.”

Bewust binnen blijven

Om hun inwoners gerust te stellen, besloot de gemeente de asielzoekers bewust binnen te houden tijdens het festival. “We wilden ervoor zorgen dat het gezellig bleef op het festival, maar ook in de sporthal. Daarom hebben we allerlei activiteiten georganiseerd in de hal voor de asielzoekers. Zodat zij hier ook een leuke tijd hebben en we incidenten konden voorkomen”, vertelt een woordvoerder van de gemeente. “We zijn als gemeente heel tevreden over hetverloop van het festivalweekend. En we zijn blij dat het toch door kon gaan.”

Festivalorganisator Van Ginkel laat weten dat hij door de gemeente voorafgaand aan het festival is geïnformeerd dat het evenement veilig zou verlopen en dat het net zo zal zijn als voorgaande jaren. “Ik ben verder niet in details getreden.”

Op het festival merkte hij niets van de onrust die er speelde in het stadje. “Er waren heel veel verschillende mensen, ook zullen er vast een paar asielzoekers zijn geweest. Ik weet niet of die uit de sportzaal kwamen of er al waren, ik wil daar geen onderscheid tussen maken. Maar iedereen kwam samen. Muziek verbroedert en verbindt.”

“Kleurrijk Uit in Wijk bestaat al jaren, maar zo’n feest als het nu was, heb ik nog nooit gezien”, aldus een uitgelaten Van Ginkel. Ook na twee coronajaren was de ontlading groot voor de organisatie en inwoners van Wijk Bij Duurstede. “Van ’s ochtends vroeg tot diep in de nacht werd er gefeest door jong en oud. Dat het zo’n succes zou zijn, heb ik niet eens van kunnen dromen. Helemaal na zo’n hectische week.”

[6]

‘ Zaterdag 3 september Na twee jaar (corona)stilte galmt er muziek van de podia van Kleurrijk Uit in Wijk tijdens dit warme weekend. De terrassen zitten weer vol. Mensen proeven naar hartenlust op foodtruckfestival Toost en dansen op de muziek van Kleurrijk Uit in Wijk. De sportverenigingen trappen het sportseizoen af met feest, activiteiten en dé lokale voetbalderby CDW – CVL. Er wordt door en voor vrijwilligers en asielzoekers een programma voor deze dag georganiseerd op de Mariënhoeve.’

TIJDLIJN GEBEURTENISSEN ROND DE CRISISNOODOPVANG

ASIELZOEKERS

https://www.wijkbijduurstede.nl/fileadmin/wijk_bij_duurstede/Nieuwsberichten/2022_september/Tijdlijn_gebeurtenissen_rondom_de_crisisnoodopvang_asielzoekers.pdf

ZIE VOOR GEHELE TEKST. NOOT 4

[7]

GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE

INFORMATIE OVER NOODOPVANG ASIELZOEKERS

MARIENHOEVE

https://www.wijkbijduurstede.nl/opvang-van-vluchtelingen/informatie-over-noodopvang-asielzoekers-marienhoeve

ZIE VOOR GEHELE TEKST, NOOT 3

[8]

AD

DRIE ASIELZOEKERS IN WIJK BIJ DUURSTEDE

OPGEPAKT VOOR WINKELDIEFSTAL EN

INBRAAK IN CARAVAN

30 AUGUSTUS 2022

https://www.ad.nl/utrecht/drie-asielzoekers-in-wijk-bij-duurstede-opgepakt-voor-winkeldiefstal-en-inbraak-in-caravan~a6238535/

De politie heeft in Wijk bij Duurstede drie asielzoekers opgepakt wegens diefstal en inbraak. Ze maken deel uit van de groep van honderd die sinds zaterdagavond tijdelijk wordt opgevangen in een sporthal op sportpark Mariënhoeve. Zeker is dat deze drie mannen niet terugkeren in Wijk bij Duurstede.

Politiewoordvoerder Cornelie Hogeveen zegt dat het gaat om één aanhouding wegens winkeldiefstal en de twee anderen wegens inbraak in een caravan. De politieactie en onrust speelden zich af op de Hoogstraat waar supermarkt Lidl is gevestigd. De mannen zouden volgens een bewoonster van de Hoogstraat ‘bezopen’ zijn.

Ook kwamen verschillende meldingen bij de gemeente en politie binnen over overlast door asielzoekers op andere plekken in en rond de binnenstad. ,,Dit leidt tot onrust op straat, op schoolpleinen en op sociale media. Wij zijn ons er terdege van bewust dat inwoners zich zorgen maken en zich onveilig voelen’’, zeggen burgemeester en wethouders in een verklaring.

Passende maatregelen

Vandaag is het gemeentebestuur in overleg met de top van de Veiligheidsregio, de politie en het COA om ‘per direct passende maatregelen’ te nemen. Burgemeester Iris Meerts is niet bereikbaar voor een toelichting op deze maatregelen.

Woensdagmiddag zouden Wijkenaren demonstreren tegen de komst van honderd asielzoekers. Piet Alberts, inwoner van Wijk bij Duurstede, riep mensen om naar het gemeentehuis te gaan om vreedzaam te protesteren. Zonder geweld, zonder vandalisme.

Uit angst dat de demonstratie mensen van buiten Wijk aantrekt en dat dan de bijeenkomst niet vreedzaam verloopt, blaast Alberts de demonstratie af. Alberts: ,,Laten we de komende informatiebijeenkomsten van de gemeente gebruiken om onze stem te laten horen. Laten we Wijk rustig houden en het vooral niet erger maken dan het al is. Blijf thuis.‘’

[9]

ORIGINELE MAIL AAN GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE OVER

HET WEREN VAN ASIELZOEKERS BIJ DE FESTIVITEIT ”KLEURRIJK

UIT IN DE WIJK”

Reacties uitgeschakeld voor Noten 1 t/m 9/Astrid Essed versus Gemeente Wijk bij Duurstede/Gemeente, reageer schriftelijk!

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.